Dit is de homepage van W.H. van den Ende

Mijn hobby is genealogie en ik doe onderzoek naar de Westlandse familie

VAN DEN ENDE

Genealogie van de familie van de(n-r) Ende met als stamvader de watermolenaar
              Joost Cornelisz van den Ende

 

Van der Ende, een Vlaardingse tak met als stamvader Adriaen Maartensz. van der 
              Ende

In mijn onderzoek naar afstammelingen van Joost Cornelisz. van den Ende, de watermolenaar, die hoofdzakelijk protestants zijn ben ik ook veel rooms katholieke van der/den Ende's tegengekomen, deze tak stamt af van JACOB CORNELISZ. VAN DEN EIJNDEN, timmerman te Nootdorp. v.d. Ende  RK.

 

Ook vond ik nog een tak die begint bij David de Molenaar, deze tak begint in Den Haag en vestigt zich daarna ook in het Westland, deze van den(r) Ende's hebben ook hoofdzakelijk het rooms katholieke geloof.

 

Met de digitale website van Delft en Rotterdam heb ik de volgende tak Van den Ende's samengesteld die begint met LEENDERT VAN DEN ENDE

 

Ben u ook een Westlandse Van den(r) Ende(n) en kunt u uzelf niet terug vinden in één van deze takken van den Ende's, stuur me een mailtje met uw gegevens en u krijgt bericht terug.

Voor vragen of aanvullingen 

 

© 1999-2006 De genealogische gegevens op deze website zijn nadrukkelijk alleen bedoeld voor niet-commercieël en persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gezamenlijke voorouders. Onder geen beding mogen bovenstaande genealogische gegevens worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de samensteller dezes. Ook verspreiding via CD-rom, BBS of Internet is zonder schriftelijke toestemming van de samensteller dezes niet toegestaan