GENEALOGIE van de familie

 VAN  DE(N-R)  ENDE

met als stamvader

JACOBUS CORNELISZ. VAN DEN EIJNDEN

timmerman te Nootdorp

bijgewerkt tot en met 1 jan. 2016

door W.H. van den Ende te 's-Gravenzande

 

(copyright WHvdEnde@2006)


 

 

I.        JACOB CORNELISZ. VAN DEN EIJNDEN, timmerman te Nootdorp

Geb.

Begr. Nootdorp 28 feb. 1654,

Zn. van

Huwt

TRIJNTJE GERRITS

Overl. 1688,

Dr. van GERRIT DIRCXZ.
                      

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MAARTEN JACOBSZ. VAN DEN ENDE, ANNETJE CORNDR. VAN VLIET. (volgt II)

 

2.    NEELTJE JACOBS VAN DEN ENDE, huwt ROCHUS DIRCXZ. VAN WILLIGEN LANGERACK, wonende in de Driemanspolder onder Zoetermeer.

 

3.    MARIA JACOBS VAN DEN ENDE, huwt PIETER CORNZ. HOGEVEEN, mr. schoenmaker te Nootdorp.

 

 

II    MAARTEN JACOBS VAN DEN ENDE, meester schoenmaker te Nootdorp, Zn. van I)

Geb. Nootdorp ca. 1650,

Overl. Nootdorp 5 april 1726

Zn. van JACOB CORNELISZ. VAN DEN EYNDEN en TRIJNTJE GERRITS

Huwt Stompwijk 3 mei 1675

ANNETJE CORNDR. VAN VLIET,

Geb. ca. 1652-1656,

Overl. na 28 mei 1731,

Dr. van CORNELIS VAN VLIET (Zoetermeer) en ANNETJE VAN VEEN (Leidschendam)

 

    Uit dit huwelijk:

1.    ARIE MAARTENSZ. VAN DEN ENDE, huwt 1e MARIETJE CORNELISDR. VAN
       MARCKENBURG, hij huwt 2e MARIA VAN VEEN, (volgt III.a)

2.    CORNELIS MAERTENS VAN DEN ENDE, huwt SUSANNA CHIELE VAN DER KROGT, (volgt III.b)

3.    JACOBUS MAERTENS VAN DEN ENDE, geb. ca. 1689, overl. Nootdorp 26 juli 1746, huwt
       Nootdorp 12 jan 1721, MECHTELDA LELYVELT, geb. ca. 1690.

4.    MARIA MAERTENS VAN DEN ENDE, geb. ca 1692, huwt Nootdorp 5 feb 1730 JACOB
       ROELE VAN AELENBURG, geb. Honselersdijk ca. 1695, overl. Naaldwijk 14 feb. 1764.

 

III.a    ARIE MAARTENSZ. VAN DEN ENDE, schoenmaker te Naaldwijk, (zn. van II)

Geb. ca. 1680,

Overl. Monster 11 dec 1755,

Zn. van MAARTEN JACOBSZ. VAN DEN ENDE en ANNETJE CORNDR. VAN VLIET.

Huwt 1e Naaldwijk 1 juli 1708

MARIETJE CORNDR. MARCKENBURG,

Geb. ca. 1680,

Overl. Naaldwijk 28 feb. 1733,

Dr. van  CORNELIS VAN MARCKENBURG en NEELTJE VAN MEURS.

Zij huwt 1e Schipluiden 23 sept. 1703 CORNELIS PIETERSZ. VAN DER HOEVE.

Huwt 2e Naaldwijk 1 mei 1746

MARIA VAN VEEN, j.d. uit Veur

Geb. Veur ca. 1700

Overl. voor 7 mei 1756

Dr. van

 

Uit het eerste huwelijk:

1.    MAARTEN ARISSE VAN DEN ENDE, huwt ARIAANTJE PIETERSE VAN ETTEN. (volgt IV.a)

2.    CORNELIS ARISSE VAN DEN ENDE, huwt AEGTIE HUIBREGTSE VAN ETTEN. (volgt IV.b)

3.    JAN (JOHANNES) VAN DEN ENDEN, geb Naaldwijk  25 sept. 1717, ged. Loosduinen 25 sept 1717, get; Cornelis Marckenborg & Krijntje Marckenborg

4.    JOHANNIS ARISSE VAN DEN ENDE, ged. 1718, overl. 1719.

5.    CORNELIS ARISSE VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 22 mei 1723, ged Loosduinen 22 mei 1723.

6.    JAN ARISSE VAN DEN ENDE, overl. 1761, huwt 1746.

 

III.b    CORNELIS MAARTENSE VAN DEN ENDE,(zn. van II)

Geb Nootdorp ca. 1690

Overl.

Zn. van MAARTEN JACOBS VAN DEN ENDE en ANNETJE CORNELISDR. VAN VLIET,

Huwt  Stompwijk 4 aug. 1709

SUSANNE  CHIELE VAN DER KROGT (VERKROGT)

Geb. Wateringen ca. 1693

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARIA CORNELISSE VAN DEN ENDE, ged. 27 nov. 1721.

 

2.    MARIA CORNELISSE VAN DEN ENDE, ged. Stompwijk 7 juli 1724, huwt Naaldwijk (o) 3 nov 1759 ROELOFF JACOBS VAN AALSBURG, j.m. won. Honselersdijkged. Monster 26 sept. 1724, overl.. Monster 12 mei 1788, zn. van JACOBUS ROELE VAN AELSBERG en CORNELIA JANS VAN DER KNAEP.

 

3.    CATHARINA CORNELISSE VAN DEN ENDE, ged. dec. 1725.

 

4.    CORNELIS CORNELISSE VAN DEN ENDE, ged. 27 mei 1728.

 

 

IV.a    MAARTEN ARISSE VAN DEN ENDE,(zn. van III.a)

Ged. Naaldwijk 12 jan. 1712,

Begr. Naaldwijk 9 april 1763,

Zn. van ARIE MAARTENSZ. VAN DEN ENDE en MARIETIE CORNELISDR. MARCKENBURGH.

Huwt Maasland 3 maart 1737 (ondertr. Naaldwijk 16 feb. 1737)

ARIAANTJE PIETERSE VAN ETTEN.

Ged. Maasland ca. 1715,

Begr. Kethel 3 sept. 1792,

Dr. van PIETER SERVAES VAN ETTEN en CATHARINA (TRIJNTJE) LEENDERDSE QUANT.

 

Uit dit huwelijk:

1.    MARIJTJE MAARTENS VAN DEN ENDE, ged. Naaldwijk 22 jan. 1738, get: Arie v.d. Ende en Annetie Joris Suijdgeest, overl. Naaldwijk 1 okt. 1806, huwt Naaldwijk 26 april 1761 ARIE PIETERSZ. HOFSTEDE, ged. Schipluiden 30 april 1726,  overl. Schipluiden 31 dec. 1806, zn. van PIETER JACOBSZ. HOFSTEDE en HILLETJE CORNELISDR. OUWERKERCK.

2.    CATHARINA (TRIJNTJE) MAARTENSE VAN DEN ENDE, ged. Monster 30 maart 1740, get: Leendert Pieters v. Etten & Lena Leenderts v. Dijk, begraven Naaldwijk 5 nov. 1779, huwt Naaldwijk 7 okt. 1774, PIETER PIETERSZ. KOCKS (of DE QOCQ), j.m. van Rijswijk, broodbakker, geb. Wateringen 25 sept. 1750, zn. van PIETER KOCKS (of DE QOCQ) en JANNETJE VAN DER LUBBE..

3.    ADRIAAN MAARTENSE VAN DEN ENDE, ged. Monster 22 nov. 1742,  get: Arie v.d. Ende & Aagje Huijberts v. Etten, overl. . Naaldwijk 22 mei 1817, 74 jr, huwt Delft 7 mei 1775 JOHANNA ARIJSE VAN DER DRIFT, ged. Hof van Delft 12 jan 1745, overl. Naaldwijk 30 juli 1805, dr. van ARIJ VAN DER DRIFT en NEELTJE DUIJNSTEE (geen kinderen)

4.    PIETER VAN DEN ENDE, ged. Monster 7 nov. 1744,  get: Pieter v. Etten & Trijntie Leenderts Berkel,  begr. Naaldwijk 30 jan. 1745.

5.    PIETER MAARTENSE VAN DEN ENDE, huwt AALTJE WILLEMSE VAN KESTER. ( volgt V.a)

6.    HUIJBERT MAARTENSE VAN DEN ENDE, huwt MARIJTJE PIETERS SPRINKHUIZEN. (volgt V.b)

7.    CORNELIS VAN DEN ENDE, ged. Monster 27 okt. 1749, get: Jan v.d. Ende en Mary v. Veen.

8.    CATHARINA MAARTENSE VAN DEN ENDE, ged.. Monster 5 feb. 1751, Leendert Pieters v. Etten & Lena Leenderts v.d. Meer, huwt Naaldwijk 10 feb. 1777 NICOLAAS KOCKS, j.m. geb. Rijswijk, geb. Rijswijk 26 mei 1753, zn. van PIETER KOCKS (of DE QOCQ) en JANNETJE VAN DER LUBBE.

9.    CORNELIS MAARTENSE VAN DEN ENDE, huwt ARIAANTJE WILLEMSE VAN KESTER.(volgt V.c)

10.    CORNELIA VAN DEN ENDE, ged. Monster 18 aug. 1753, get: Petrus Claris & Cornelia Pieters v. Etten

11.    NICOLAAS VAN DEN ENDE, ged. Monster 27 maart 1755, get: Cornelus Teclenburgh & Agatha Pieters v. Etten

12.    MARIJTJE VAN DEN ENDE, ged. Monster 17 mei 1760, get; Pieter Klaris & Neeltje Pieters v. Etten  begr. 20 mei 1760.

 

IV.b    CORNELIS ARISSE VAN DEN ENDE,zn. van III.a)

Geb. Naaldwijk 12 okt 1714, get: Gerrit Cornelisse Merckenburg & Trijntje Cornelisse Merckenburg

Ged. Loosduinen 12 okt. 1714,

Overl. Poeldijk 15 jan 1784,

Zn. van ADRIANUS MAARTENSE VAN DEN ENDE en MARIETIE CORNELISDR. MARCKENBURG

Huwt Naaldwijk (o) 11 sept. 1739

AEGTIE  HUIBREGTSE VAN ETTEN,

Geb. Monsterambacht 18 okt 1714

Overl. Monster 27 mei 1763,

Dr. van HUIBREGT SERVAES VAN ETTEN en BARBER MARTENS VAN LEEUWEN.

 

Uit dit huwelijk:

1.    MARIA CORNELISSE VAN DEN ENDE, ged. Monster 6 aug. 1740, get: Arend v.d. Ende & Ariaentie Pieters v. Etten

2.    HUJBERT CORNELISSE VAN DEN ENDE, ged. Monster 25 aug. 1741, get: Cornelis Sevaesse v. Etten & Jannetie Servaesse v.
Etten

3.    HUJBERT CORNELISSE VAN DEN ENDE, ged. Monster 4 sep. 1742, get: Cornelis v. Etten & Jannetie v. Etten

4.    BARBARA CORNELISSE VAN DEN ENDE, ged. Monster 18 feb 1744, get: Harme Grabelse Oovergouw & Lena Martese v.
Leeuwe,  overl. Monster 5 sep 1764.

5.    BARBARA CORNELISSE VAN DEN ENDE, ged. Monster 25 okt. 1745, get: Harme Grabelse Overgauw & Lena Maartense v.
Leeuwen,  overl. Monster 3 okt. 1818, huwt Monster 7 mei 1786 JACOBUS WASSENAAR, ged. Rijswijk 26 jan 1744, overl. Monster 25 maart 1825, zn. van JACOBUS WASSENAAR en MARIA VAN DER KLEY.

6.    ADRIANUS VAN DEN ENDE, ged. Monster 23 jul. 1747, get: Arie v.d. Ende & Ariaantie Pieters v. Etten.

7.    ADRIANUS VAN DEN ENDE, ged. Monster 22 maart 1749.

8.    HUBERTUS VAN DEN ENDE, ged. Monster 16 aug. 1750, get; Cornelis v. Ette & Jannie Arie v. Ette, huwt ARIAANTJE SPRINKHUIZEN

9.    ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt CATHARINA (TRIJNTJE) ARISSE VAN DER VALK. (volgt. V.d)

 

 

V.a    PIETER MAARTENSZ. VAN DEN ENDE, bouwman, (zn. van IV.a)

Ged. Monster 21 jan. 1746, get; Pieter v. Etten & Trijntie Leenderts Quant

Overl./begr. Naaldwijk 8 juni 1797,

Zn. van MAARTEN ARISSE VAN DEN ENDE en ARIAANTJE PIETERSE VAN ETTEN,

Huwt Monster 1 maart 1772,

AALTJE WILLEMSE VAN KESTER,

Ged. Monster 27 april 1750,

Overl. Naaldwijk 19 jan. 1824,

Dr. van WILLEM CLAASZ. VAN KESTER en ARIAANTJE VAN VEEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ARIAANTJE VAN DEN ENDE, ged. Monster 13 okt. 1775, get; Hendrik v. Rijn & Trijntje Pieters Hofstede,  begr. Naaldwijk 30 sept. 1803, huwt Naaldwijk 14 juli 1795 ARY JANSZ BRUGGELING, ged. Monster 20 jan 1769, overl. Delft 10 juni 1846, zn. van JAN PIETERSZ. BRUGGELING en GIJSJE VAN WATTINGEN.

 

2.    WILLEM VAN DEN ENDE, huwt MARIA GERRITSE VAN SCHIE. ( volgt VI.a)

 

3.    MARTINUS JACOBUS VAN DEN ENDE, ged. Monster 25 juli 1788, get: Pieter Sprinkhuijsen & Ariaantje Willemse v. Kester,  overl. s-Gravenzande 14 jan. 1835.

 

 

V.b    HUIBERT MAARTENSZ. VAN DEN ENDE,( zn. van IV.a)

Ged. Monster 30 sept. 1747, get Cornelis v.d. Ende & Aagie Huijberts v. Etten.

Overl. Maasland 10 febr. 1824,

Zn. van MAARTEN ARISSE VAN DEN ENDE en ARIAANTJE PIETERS VAN ETTEN,

Huwt Naaldwijk 2 mei 1779

MARIJTJE PIETERS SPRINKHUIZEN

Ged. Monster 27 aug. 1759,

Overl. Maasland 8 mei 1841,

Dr. van PIETER KRIJNEN SPRINKHUIJSEN en ANNITJE AALBREGTSE VAN RIJT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1    ANNA VAN DEN ENDE, ged. Monster 8 aug. 1780, get: Pieter Sprinkhuijse en Caatje Pieterse Sprinkhuijse, overl. Maasland 24 dec. 1842, huwt Maasland 8 mei 1824 WILLEM VAN DEN BROEK, geb. Poeldijk 21 jan. 1773, overl. Maasland 2 juli 1836, zn. van JAN VAN DEN BROEK en PIETERNELLETJE PAS.

 

2.    ADRIANA VAN DEN ENDE, ged. Monster 3 nov. 1781, get: Arie v.d. Ende en Jannetje v.d. Drift

 

3.    MARTINUS VAN DEN ENDE, ged. Monster 8 mei 1783, get; Petrus Maartense v.d. Ende & Alida v. Kester, overl. Maasland 30 okt 1834.

 

4.    ADRIANA VAN DEN ENDE, ged. Monster 5 aug. 1784, get: Gerrit Jacobse v.d. Poel en Maria Koot.

 

5.    PETRUS VAN DEN ENDE, ged. Monster 7 feb. 1786, get: Jacobus Sprinkhuijse en Marijtje Albregtse van Rijt.

 

6.    CATHARIJNA VAN DEN ENDE, ged. Monster 11 mei 1787, get: Jacobus Krijne Sprinkhuise en Marijtje Albregtse van Rijt, overl. Vrijenban 12 aug.1870, huwt 28 apr 1811 LEENDERT LEENDERTSZ. SUIDGEEST, bouwman te Schipluiden, geb. Vlaardingerambacht ca. 1781, overl. Vrijenban 8 feb. 1866, zn. van LEENDERT SUIDGEEST en MARIA DE VELD.

 

7.    CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt ANTJE RUIGROK. (volgt VI.b)

 

8.    ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt 1e CATHARINA COELEWIJN, huwt 2e APOLONIA BRAAK, huwt 3e CORNELIA RUIJGROK. (volgt VI.c)

 

9.    JOHANNES VAN DEN ENDE, ged. Maasland 17 aug. 1792, get; Pieter P{ieterse Pereboom & Dirkje Paulusse Kok.

 

10.    PETRONELLA VAN DEN ENDE, ged. Maasland 4 aug. 1797, get; Wulm Pieterse v.d. Kester & Aaltje Wulms v. Ende.

 

 

V.c    CORNELIS MAARTENSE VAN DEN ENDE, (zn. van IV.a)

Ged. Monster 22 juli 1752, get: Joannes Arisse v.d. Ende & Maria v. Veen

Begr. Monster 6 okt. 1786,

Zn. van MAARTEN ARISSE VAN DEN ENDEN en ARIAANTJE PIETERSE VAN ETTEN.

Huwt Naaldwijk (o) 10 april 1778

ARIAANTJE WILLEMSE VAN KESTER,

Geb. Monster 4 aug. 1753,

Overl. Loosduinen 30 sept. 1828,

Dr, van WILLEM VAN KESTER en ADRIANA VAN VEEN

Zij huwt 2e Naaldwijk (o) 15 maart 1788 PIETER SPRENKHUIZEN.

 

Uit dit huwelijk:

1.    ADRIANA CORNELISSE VAN DEN ENDE, ged. Monster 13 aug. 1779, get: Arie v.d. Ende & Jannetie Arisse v.d. Drift, begr. Naaldwijk 16 aug. 1779.

2.    WILLEM VAN DEN ENDE,  ged. Monster 25 april. 1781, get: Pieter Maartense v.d. Ende & Aaltje Willemse v.
Kester

3.    MARTINUS VAN DEN ENDE,  huwt ELISABETH RUTTE. (volgt VI.d)

4.    CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt MARIA BORSBOOM, (volgt VI.da)

 

 

V.d    ARIE CORNELISZ. VAN DEN ENDE, (zn. van IV.b)

Ged. Monster 13 dec. 1751, get: Adrianus v.d. Ende & Adriana Pieterse v. Etten

Overl. Wateringen 18 juni 1817, 65 jr,

Zn. van CORNELIS ARISSE VAN DEN ENDE en AAGTIE HUIJBERTSE VAN ETTEN,

Huwt Naaldwijk 23 april 1780

CATHARINA (TRIJNTJE) ARISSE VAN DER VALK,

Geb. Wateringen ca 1760

Overl. Wateringen 23 nov. 1835, 75 jr,

Dr. van ARIE WILLEMSZ. VAN DER VALK en TRIJNTJE CORNELISDR.VAN DER LEEDE.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ADRIANUS VAN DEN ENDE, ged. Monster 9 juni 1781, get; Cornelis Arisse v.d. Ende & Barbara Cornelisse v.d.Ende.

 

2.    CATHARINA VAN DEN ENDE, ged. Monster 11 okt. 1782, get; Arie v.d. Valk & Trijntje v.d. Leede.

 

3.    MARIA VAN DEN ENDE, dienstmeid te Poeldijk, ged. Monster 18 okt. 1783, get: Cornelis Arisse v.d. Ende en Barbara Cornelisse v.d Ende, overl. Wateringen  29 dec. 1824, huwt Wateringen 25 okt 1816 JAN (JOANNES) VAN HEIJNINGEN, watermolenaar, ged. Wateringen 2 jan 1793, overl. Wateringen 19 april 1856, zn. van NICOLAAS VAN HEIJNINGEN en MARIA VAN ZWET, hij huwt 2e Wateringen 1 maart 1827 CORNELIA VAN VLIET, ged. Poeldijk 23 feb. 1797, dr. van ARIE VAN VLIET en LIJSJE VOLKRING, zij was eerder gehuwd met BART VAN LINGEN, geb ca 1787, overl. Wateringen 14 april 1826, 39 jr, zn. van JAN VAN LINGEN en PIETERNELLA MEYER.

 

4.    ARIE (ADRIANUS) VAN DEN ENDE, huwt MARIA ARISSE VAN RHIJN. (volgt VI.e)

 

5.    CORNELIS VAN DEN ENDE, ged. Monster 29 jan. 1786, get: Arie v.d. Valk en Trijntje v.d. Leede.

 

6.    CATHARINA VAN DEN ENDE, ged. Monster 3 feb. 1787, get: Arie v.d. Valk en Trijntje v.d. Leede.

 

7.    CATHARINA VAN DEN ENDE, ged. Monster 9 april 1788, get: Evert Pieterse v.d Knaap en Cornelia Arisse v.d. Valk, overl. Wateringen 11 maart 1847, huwt Wateringen 29 dec. 1825 ANTONIUS HOGERVORST, ged. Schiedam 18 okt. 1786, overl. Wateringen 22 mei 1857, zn. van ARNOLDUS HOGERVORST en GEERTRUIDA DE RIDDER.

 

8.    ADRIANUS (ARIE) VAN DEN ENDE, huwt ELISABETH VAN DER KLEIJ. (volgt VI.g)

 

 

 

VI.a    WILLEM PIETERSZ. VAN DER ENDE, landbouwer, (zn. van V.a)

Ged Naaldwijk 29 maart 1778, get: Claas Willemse van Kester en Lena Melisse Roodenstrijs,

Overl. s-Gravenzande 10 dec. 1829,

Zn. van PIETER MAARTENSZ. VAN DEN ENDE en ALIDA WILLEMSE VAN KESTER,

Huwt Maasland (o) 22 april 1803,

MARIA GERRITSE VAN SCHIE,

Geb. Maasland 25 sep. 1783,

Overl. s-Gravenzande 30 dec. 1835,

Dr. van GERRIT VAN SCHIE en BEELETJE AMMERLAAN.

 

Uit dit huwelijk:

1.    PETRONELLA VAN DEN ENDE, ged. Naaldwijk 24 april 1804, p/m Martinus van den Ende en Aaltje van Kester, overl. Naaldwijk 26 nov. 1847, huwt 1e s-Gravenzande 21 april 1826 HENRICUS GROENEWEGEN, bouwman, geb. Monster 23 nov. 1795, overl. Naaldwijk 6 jan 1842, zn. van JAN GROENEWEGEN en ADRIANA HENDRIKSE VAN UFFELEN, huwt 2e Naaldwijk 10 feb. 1844 ANTONIUS VAN DER HULST, bouwman, geb. Naaldwijk 3 nov. 1815, overl. Naaldwijk 11 juni 1896, zn. van LEENDERT VAN HULST en CATHARINA WESTERMAN. Hij huwt 2e Naaldwijk 5 juli 1851 MARIA JOHANNA WENNEKERS, ged. Naaldwijk 14 mei 1804, overl. Naaldwijk 23 juli 1858, 53 jr, dr. van MARTINUS WENNEKERS en MARIA ARISSE VAN DIJK, huwt 3e Naaldwijk 16 nov. 1868 ADRIANA LANGELAAN, geb. Naaldwijk 29 sept. 1841, overl. Naaldwijk 30 jun 1873, dr. van NICOLAAS LANGELAAN en CORNELIA AMMERLAAN.

2.    BARBARA VAN DEN ENDE, ged. Naaldwijk 17 juni 1805, get: Cornelis G. van Schie en Jacoba Romeijn, overl. Monster 7 maart 1869, huwt 1e s-Gravenzande 29 april 1831 GERARDUS WILHELMUS VAN DER AREND, tuinder, geb. Rijswijk ca 1793, overl. Monster 26 nov. 1839, zn. van ADRIANUS VAN DER AREND, kleermaker en CORNELIA VAN DER KRAAN, hij huwt 1e Monster 4 mei 1823 MARTINA GROENEWEGEN, 8 juni 1786, overl. Monster 27 feb. 1828, dr. van JAN GROENEWEGEN en ADRIANA HENDRIKSDR. VAN UFFELEN.
Huwt 2e Monster 22 okt. 1842 ARIE KOPPERT, bouwman, geb.     Zoetermeer en Zegwaard 6 maart 1786, overl. Monster 12 aug. 1863, zn. van JORIS GEORGE KOPPERT en FLORA BOM, hij huwt 1e MARIA VAN DIJK, geb. Zoetermeer, overl. Monster 7 mei 1827, dr. van ANDRIES VAN DIJK en GEERTRUIJ SPRUIT, huwt 2e Monster 17 feb. 1828 GEERTJE VOLLEBREGT, geb. Monster 17 maart  1805, overl. Monster 31 jan. 1840, dr. van HENRICUS VOLLEBREGT en CLASINA VAN EIJK.

3.    ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt MARIA ARISDR. VAN LEEUWEN. (volgt VII.a)

4.    GERARDUS VAN DEN ENDE, huwt 1e CORNELIA GROENEWEGEN, huwt 2e GEERTJE (GEERTRUIDA) VAN LEEUWEN. ( volgt VII.b)

5.    JOHANNA VAN DEN ENDE, ged. Naaldwijk 29 sept. 1809, get: Arij v.d. Enden en Grietje van Schie, overl. Naaldwijk 24 april 1841, huwt s-Gravenzande 23 nov. 1833 JOHANNES CORNELIUS VOLLEBREGT, broodbakker, geb. Monster 11 maart 1803, overl. Naaldwijk 18 maart 1873, zn. van HENDRIK VOLLEBREGT en CLASINA VAN EIJK.

6.    MARIA VAN DEN ENDE, ged. Naaldwijk 18 nov. 1810, get: Nicolaas van Leeuwen en Catharina van Schie, begr. Zoetermeer 16 mei 1860, huwt Monster 21 juli 1838 JAN GROENEWEGEN, geb. Monster 9 okt. 1813, overl. Zoetermeer 20 mrt 1885, zn. van TEUNIS GROENEWEGEN en MARIA ROZENBURG. Hij huwt 2e ELISABETH WESTERMAN, overl. Zoetermeer 16 mei 1892.

7.    ALIDA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 9 mei 1812, overl. Naaldwijk 19 aug. 1854, huwt s-Gravenzande 12 mei 1837 MATHIAS VAN DER BEEK, tuinder, geb. Naaldwijk 19 feb. 1810, overl. Naaldwijk 19 juli 1854, zn. van GOVERT VAN DER BEEK, tuinder en MARTIJNTJE VAN GEEST.

8.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 7 mei 1813, overl. s-Gravenzande 8 mei 1813.

9.    WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 21 april 1815, overl. s-Gravenzande 10 okt. 1815.

10.    Geb. s-Gravenzande 24 okt. 1816 een levenloos aangegeven kind.

11.    PIETER VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 11 jan. 1818, overl. Naaldwijk 22 juli 1842, ongehuwd.

12.    Geb. s-Gravenzande 18 april 1819 een kind van het mannelijk geslacht, overl. kort na de geboorte.

13.    Geb. s-Gravenzande 4 april 1822 een levenloos aangeg. kind van het vrouwelijk geslacht.

 

 

 VI.b    CORNELIS VAN DEN ENDE, bouwman, Westgaag 21, (zn. van V.b)

Geb. Maasland  18 nov. 1789, get: Klaas Pieterse v.d. Ende en Clasina Maartense v.d. Kocks,

Overl. Maasland 8 juli 1871,

Zn. van HUIBREGT MAARTENSE VAN DEN ENDE en MARIA (MARIJTJE) PIETERSE SPRINKHUIZEN.

Huwt Maasland 27 april 1822

ANTJE RUIGROK

Geb. Zoetermeer 11 jan 1789,

Overl. Maasland 3 okt. 1861

Dr. van CORNELIS RUIGROK en LENA COOT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt  1e GRIETJE KOELEWIJN, huwt 2e ELIZABETH VAN LEEUWEN. (volgt VII.c)

 

2.    ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Maasland 13 feb. 1825, overl. Groningen 5 april 1875.

 

3.    LEONARDUS VAN DEN ENDE, huwt JACOBA HOFSTEDE.(volgt VII.d)

 

4.    HUIBREGT VAN DEN ENDE, geb. Maasland 15 juni 1831, overl. Maasland 30 juni 1832.

 

5.    ANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Maasland 14 nov. 1832, overl. Naaldwijk 31 okt. 1867, huwt Maasland 30 april 1858 PIETER VIJVERBERG, bouwman, geb. s-Gravenzande 11 juni 1829, overl. Naaldwijk 12 dec. 1867, zn. van ARIE VIJVERBERG en HILLEGONDA HOFSTEDE.

                  (Samen met haar man heeft Maria een ongeluk met de koets gehad.  Kort na elkaar  zijn zij aan de
                         verwondingen overleden).

                  Hij was eerder gehuwd Naaldwijk 27 april 1856 met PETRONELLA  SPRINKHUIZEN, geb. Naaldwijk
                         11 feb. 1832, overl. Naaldwijk 18 feb. 1857, dr.van ARIE SPRINKHUIZEN en
                         AGATHA WENNEKERS.

 

6.    ANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Maasland 2 juli 1834, overl. Maasland 27 sept. 1834.

 

 

VI.c    ADRIANUS VAN DEN ENDE, bouwman, (zn. van V.b)

Ged. Maasland 27 juni 1791, get: Joannes Krijne v.d Rapors ? en Trijntje Pieters Klugt,

Overl. Maasland 19 jan. 1881,

Zn. van HUIBERTUS MAARTENSE VAN DEN ENDE en MARIJTJE PIETERSE SPRINKHUIZEN.

Huwt 1e Maasland 28 april 1827,

CATHARINA KOELEWIJN,

Ged. Rijswijk 30 maart 1796,

Overl. Maasland 20 nov. 1836,

Dr. van THEODORI COELEWIJN en MARIA VAN LEEUWEN.

Huwt 2e Maasland 2 mei 1840,

APOLONIA BRAAK

Ged. Maasland 20 sept. 1798, get: Klaas Schellingerhout en Grietje Kleijweg

Overl. Maasland 4 dec. 1846,

Dr. van JAN GERRITS BRAAK, bouwman en CORNELIA KLAASSE SCHELLINGHOUT.

Huwt 3e Maasland 24 sept. 1847,

CORNELIA RUIJGROK,

Geb. Soetermeer 25 nov. 1817,

Overl. Maasland 3 jan. 1900,

Dr. van CORNELIS RUIJGROK en GIJSBERTA VAN DER POST.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.    CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Maasland 28 maart 1828, overl. Schiedam 8 juli 1865, huwt Maasland 24 april 1852 LEENDERT RUIGROK, bouwknecht, geb. Maasland 7 nov. 1821, overl. na 1865, zn. van CORNELIS RUIGROK en GIJSJE VAN DER POST.

 

2.    HUIBREGT VAN DER ENDE, huwt ADRIANA HOFSTEDE. (volgt VII.e)

 

3.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Maasland 19 sept. 1830, overl. Maasland 20 maart 1896.

 

4.    ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Maasland 5 maart 1834, overl. Maasland 9 april 1887, huwt Maasland 9 mei 1857 JACOBUS DE VETTEN, schipper, geb. Maasland 5 dec. 1835, overl. Maasland 10 maart 1903, zn. van JOHANNES DE VETTEN, schipper en JOANNA DE HAAS.

 

 

VI.d    MARTINUS VAN DEN ENDE, bouwman, (zn. van V.c)

Geb. Naaldwijk  26 maart 1784, get: Arie Maartense v.d. Ende & Jannetje v.d. Drift

Overl. Wateringen 30 maart 1857,

Zn. van CORNELIS MAARTENSE VAN DEN ENDE en ADRIANA WILLEMSDR. VAN KESTER,

Huwt Naaldwijk 1 mei 1813,

ELISABETH RUTTE,

Ged. Monster 2 dec. 1786,

Overl. Monster 1871

Dr. van SIMON THIJSZ. RUTTE, bouwman en MAARTJE WILLEMSE DUIJNDAM

 

Uit dit huwelijk:

1.    ADRIANA VAN DEN ENDE, winkelierster, geb. Naaldwijk 13 mei 1815, overl. Wateringen 18 maart 1865, huwt Wateringen 12 mei 1858 NICOLAAS GROENEWEGEN, bouwknecht, geb. Naaldwijk 18 mei 1831, overl. Delft 22 juni 1896, zn. van FREDERIK GROENEWEGEN en ELISABETH VAN GINKEL, Hij huwt 2e Delft 6 nov 1878 MARIA JOSEPHINA THOMAS, geb. Maasstricht ca 1823, dr.van KLAAS THOMAS en MARI A HELENA MAYE of MAJELLE.

2.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 23 sept. 1816, overl. Delft 30 sept. 1887, 71 jr.

3.    CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt GEERTJE LOUWEN. (volgt VII.fa)

4.    SIMON VAN DEN ENDE, huwt CHRISTINA MARIA VAN DEN ENDE. (volgt VII.f)

5.    PIETERNELLA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 15 april 1823, overl. Wateringen 23 jan. 1861.

6.    MATTHEUS VAN DEN ENDE, huwt  ELISABETH VAN VLIET.(volgt VII.fb)

 

VI.da    CORNELIS VAN DEN ENDE, landbouwer, (zn. van V.c)
Ged. Monster 21 okt. 1786, get: Pieter v.d. Ende & Antje Willemse v. Kester
Overl. Wassenaar 5 aug. 1867,
Zn. van CORNELIS MAARTENSZ. VAN DEN ENDE en ARIAANTJE WILLEMSE VAN KESTER,
Huwt Wassenaar 27 apr. 1822,
MARIA BORSBOOM,

Geb. Wassenaar 13 juni 1794,

Overl. Wassenaar 27 okt. 1877,

Dr. van CORNELIS BORSBOOM en CATHARINA VAN DER DRIFT.
 

Uit dit huwelijk:

 

1.    CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt GEERTRUIDA BELLEMAN, (volgt VII.n)

 

2.    JOHANNES CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA KOOT, (volgt VII.o)

 

3.    LAURENS VAN DEN ENDE, geb. Wassenaar 10 aug. 1826.

 

4.    ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt ELISABETH CATHARINA SEIJEN TEN HOORN, (volgt VII.m)

 

5.    CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Wassenaar 6 maart 1830, overl. 's-Gravenhage 28 mei 1903, huwt 's-Gravenhage 19 mei 1858 PETRUS CORNELIS BAKKER, landbouwer, geb. 's-Gravenhage 8 jan. 1829, overl. 's-Gravenhage 20 jan. 1906, zn. van JAN BAKKER, melkverkoper, landbouwer en PIETERNELLA HOLS.

 

6.    WILLEM VAN DEN ENDE, huwt HERMINA JOHANNA GERARDA CRIJNE.(volgt VII.p)

 

7.    HELENA VAN DEN ENDE, geb. Wassenaar 30 sept. 1833, overl. Wassenaar 22 juni 1835.

 

 

VI.e    ARIJ (ADRIANUS) VAN DEN ENDEN, j.m. geb. in de Poeldijk won. Wateringen (zn. van V.d)

Ged. Monster 14 nov. 1784 (volgens overl. akte geboren 21 mei 1783),

Overl. Naaldwijk 15 mei 1837,

Zn. van ARIE CORNELISSE VAN DEN ENDE en TRIJNTJE ARISSE VAN DER VALK.

Huwt Wateringen 12 mei 1811

MARIA ARISSE VAN RHIJN, (VAN RIJN)

Geb. Wateringen ca 1791,

Overl. Naaldwijk 25 juli 1849,

Dr. van ARIE VAN RIJN en DIRKJE VAN DER BURG.

 

Uit dit huwelijk:

1.    CATHARINA VAN DEN ENDEN, geb. Rijswijk 2 sept. 1811, overl. Naaldwijk 23 dec. 1877, huwt Naaldwijk 26 april 1834 JOHANNES BENDSVELDEN, arb., geb. Naaldwijk 14  sept. 1809, overl. Naaldwijk 27 okt. 1885, zn. van ENGEL CORNELISZ. BENDSVELDEN en SIJNTIE BOETERS

2.    DIRKJE VAN DER ENDEN, dienstbode, geb. Rijswijk Z-H 19 mei 1813, overl. 's-Gravenhage 26 juni 1879, huwt MATTHEUS KORTENBACH, geb. Voorburg ca 1810, overl. 's-Gravenhage 4 dec. 1879, zn. van HENDRIK KORTENBACH en APOLONIA KORTEKAAS.

3.    AAGJE ( AGATHA) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 15 nov. 1815, overl. Wateringen 10 juni 1816.

4.    KLAZINA VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 7 maart 1817, over. Wateringen 28 nov. 1817.

5.    ARIE VAN DEN ENDEN, huwt MARGARETHA WARMOND.  (volgt VII.g)

6.    ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 14 mei 1821, overl. Wateringen 22 aug. 1821.

7.    CHRISTINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 19 jan. 1823, overl. Delft 3 jan. 1913, 90 jr, huwt 's-Gravenhage 9 feb. 1853 SIMON VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 21 juni 1820, overl. Delft 23 april 1888, zn. van MARTINUS VAN DEN ENDE, bouwman en ELISABETH RUTTE.

8.    BARBARA VAN DEN ENDEN, geb. Wateringen 19 juni 1824, overl. Wateringen 11 feb. 1857, 32 jr, huwt Naaldwijk 13 mei 1854 KORNELIS BREUKEL, bouwmansknecht, geb. Maassluis 28 jan 1828, overl. Wateringen 25 maart 1883, 55 jr, zn. van CORNELIA BREUKEL, hij huwt 2e SUSANNA TEKLA OORDWILDER

9.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 23 maart 1827, overl. Naaldwijk 2 mei 1829.

10.    JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 15 april 1835, overl. Naaldwijk 29 april 1835.

 

 

VI.g    ADRIANUS (ARIE) VAN DEN ENDE, arb.(zn. van V.d)

Geb. Monster 27 mei 1792, get; Willem Arisse v.d. Valk en Hillegonda Hofsteede,

Overl. Wateringen 20 jan 1838,

Zn. van ARIE VAN DEN ENDEN en TRIJNTJE VAN DER VALK

Huwt Wateringen  1 dec. 1820

ELISABETH VAN DER KLEIJ

Geb. Wateringen 9 feb. 1790,

Overl. Wateringen 18 juli 1849,

Dr. van GERARD GERARDS VAN DER KLEIJ en MARIA VAN DER HUT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ARIE VAN DEN ENDE, huwt THEODORA VAN VELZEN. (volgt VII.h)

 

2.    GERRIT VAN DEN ENDEN, huwt 1e MARIA VAN DER ELST , huwt 2e JANNETJE VAN DER SMAN. (volgt VII.i)

 

3.    CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Wateringen 16 sept. 1823, overl. Naaldwijk 18 juli 1849, huwt Wateringen 23 april 1847 CORNELIS DE BRABANDER, arb., geb. Monster 31 maart 1821, overl. Naaldwijk 15 maart 1875,  zn. van JACOBUS DE BRABANDER, tuinman en MARIA SCHALKE, hij huwt 2e Naaldwijk 11 mei 1850 CHRISTINA VAN DEN BERG, geb. s-Gravenzande 29 nov. 1818, overl. Monster 30 april 1901, 80 jr, dr. van HENDRIK VAN DEN BERG en CORNELIA VAN DEN BERG.

 

4.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 23 maart 1825, overl. Wateringen 9 maart 1860, 35 jr, huwt Wateringen 2 nov. 1850 ANTHONY DE KOK, geb. Wateringen  8 mei 1824, overl. Wateringen 7 mei 1887, 63 jr, zn. van JOHANNIS DE KOK en MARIA VAN LUIJK, hij huwt 2e Wateringen 3 mei 1861 AGATHA AMMERLAAN, geb. Wateringen 31 juli 1819, overl. Wateringen 29 dec. 1897, 78 jr, dr. van PIETER AMMERLAAN en JOHANNA OLSTHOORN,  zij huwde 1e Wateringen 10 juni 1848 HENDRIKUS MASKER, geb. Maassluis ca 1827,  zn. van GERRIT MASKER en HELENA ESBEUKMAN.

 

5.    PIETERNELLA VAN DER ENDEN, geb. Wateringen 29 april 1827, overl. Rotterdam 10 juni 1896, huwt Naaldwijk 12 nov. 1853 ANTHONY VAN PUTTEN, arb. geb. Naaldwijk 11 okt. 1829, overl. vr 1896, zn. van PETRUS VAN PUTTEN en JOSINA KOLI.

 

6.    CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 29 nov. 1828, overl. Wateringen 10 febr. 1834.

 

7.    JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt CLAZINA VAN OS. (volgt VII.j)

 

8.    CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 1 juli 1835, overl. Wateringen 23 jan. 1836.

 

 

VII.a    ADRIANUS VAN DER ENDE, bouwman, (zn. van VI.a

Ged. Naaldwijk 14 juli 1806, get; Maarten Cornelisse v.d. Enden en Adriana v. Kester,

Overl. Naaldwijk 1 nov. 1883,

Zn. van WILLEM  PIETERSZ. VAN DEN ENDE en MARIA GERRITSE VAN SCHIE,

Huwt Maasland 28 april 1838

MARIA ARISDR. VAN LEEUWEN,

Geb. Maasland 14 febr. 1818,

Overl. Naaldwijk 12 mei 1908,

Dr. van ARIJ ANDRIESZ. VAN LEEUWEN en ADRIANA CORNELISDR. HEIJNSBROEK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 13 juni 1839,  ged. Naaldwijk 16 juni 1839, get: Hendricus Groenewegen en Petronella van den Ende, overl. s-Gravenzande 9 aug. 1839.

 

2.    ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 20 maart 1841, ged. Naaldwijk 20 maart 1841, get: Adrianus van Leeuwen en Adriana Heijnsbroek, overl. Naaldwijk 8 maart 1907, Dijkweg 12, huwt 1e  s-Gravenzande 28 april 1865 JOHANNES VAN DER KLUGT, bouwman, geb. Naaldwijk 27 jan 1836, overl. Monster 25 nov. 1878, zn. van LAUWRENS VAN DER KLUGT en JOHANNA OLSTHOORN, huwt 2e Monster 3 juli 1880 JOHANNES DE VREEDE, bouwman, geb. Pijnacker 4 feb. 1842, overl. Naaldwijk 27 jan. 1884, zn. van GERRIT DE VREEDE en PLEUNTJE SCHRADER, huwt 3e Monster 14 feb. 1885 ANTONIE VERHAAR, landbouwer, geb. Bleiswijk 4 sept. 1839, overl. Naaldwijk 14 dec. 1896, zn. van JACOBUS VERHAAR, landbouwer en ELIZABETH VIS.

 

3.    MARIA VAN DEN ENDE,  geb. s-Gravenzande 30 juni 1842, ged. Naaldwijk, get: Adrianus van der Arend en Barbara van den Ende, overl. Wateringen 22 april 1899, huwt s-Gravenzande 20 april 1866 ARIE MAAT, bouwman, geb. Wateringen 18 sept. 1832, overl. Wateringen 10 jan. 1915, zn. van WILLEM MAAT en APOLONIA RAAPHORST.

 

4.    JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 25 sept. 1843, ged. Naaldwijk 25 sept. 1843, get: Cornelius van Leeuwen en Anna van Leeuwen, overl. Naaldwijk 1 dec. 1916, huwt 's-Gravenzande 3 mei 1867 WILLEM KESTER, bouwman, geb. Naaldwijk 5 jan 1843, overl. Naaldwijk 28 maart 1918, zn. van NICOLAAS WILLEMS VAN KESTER en ANNA HOFSTEDE.

 

5.    WILLEM VAN DEN ENDE, huwt ELISABET VERDEGAAL, (volgt VIII.a)

 

6.    JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 8 dec. 1846, overl. Stompwijk 8 apr. 1898, huwt s-Gravenzande 19 april 1872 GERARDUS OLSTHOORN , bouwman, geb. Stompwijk ca 1846, zn. van GERARDUS OLSTHOORN en THEODORA ABEL.

 

7.    WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 2 aug. 1848, overl. s-Gravenzande 8 nov. 1848.

 

8.    ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 6 juli 1850, overl. s-Gravenzande 9 maart 1862.

 

9.    WILLEMINA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 11 dec. 1851, overl. Naaldwijk 18 maart 1881, huwt Naaldwijk 8 mei 1875 WILHELMUS ALBERTUS PETRUS DESSING, timmerman, geb. Naaldwijk 30 april 1848, overl. Naaldwijk 3 dec. 1935, zn. van PETRUS DESSING en GRADA THOEN, hij huwt 2e Pijnacker  19 aug. 1882  JOHANNA DE VREEDE, geb. Vrijenban 11 okt 1855, overl. Naaldwijk 1 aug. 1823, dr. van GERARDUS DE VREEDE en APOLONIA SCHRADER.

 

10.    PETRUS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 19 juni 1853, overl. s-Gravenzande 6 sept. 1854.

 

 

VII.b    GERARDUS VAN DEN ENDEN, bouwman, (zn. van VI.a)

Geb. Naaldwijk 1 sept. 1807, get; Gerardus van Schie en Barbara Ammerlaan,

Overl. Monster 10 mei 1858, 50 jr,

Zn. van WILLEM PIETERSZ. VAN DEN ENDE, bouwman en MARIA GERRITSE VAN SCHIE.

Huwt 1e Monster 14 mei 1842,

CORNELIA GROENEWEGEN,

Geb. Monster 3 jan 1815,

Overl. Monster 22 juni 1844,

Dr. van TEUNIS GROENEWEGEN en MARIA ROZENBURG,

Huwt 2e Monster 15 nov. 1845,

GEERTJE (GEERTRUIDA) VAN LEEUWEN,

Geb. Monster 4 okt. 1816,

Overl. Monster 27 maart 1858,

Dr. van LEENDERT VAN LEEUWEN, bouwman en ANTJE ARCKESTEIJN.

 

Uit het eerste huwelijk:

1.    WILHELMUS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 20 jan 1844, overl. Monster 27 aug. 1844.

Uit het tweede huwelijk:

2.    WILLEM VAN DEN ENDEN, huwt ANNA MARIA OLSTHOORN. (volgt VIII.b)

3.    LEONARDUS VAN DEN ENDEN, huwt HELENA HOFSTEDE.(volgt VIII.c)

4.    PIETER VAN DEN ENDEN, huwt 1e KLARA MARIA TETTEROO, huwt 2e FRANCISCA SCHEFFERS. (volgt VIII.ca)

5.    GERARDUS VAN DEN ENDEN, huwt PETRONELLA THOEN. (volgt VIII.d)

6.    JOHANNES VAN DEN ENDEN, huwt GEERTRUIDA SCHUUR. (volgt VIII.e)

7.    ANDRIES VAN DEN ENDEN, huwt THEODORA AMMERLAAN. (volgt VIII.f)

8.    MARTINUS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 20 jan. 1852, overl. Monster 27 jan. 1852.

9.    CORNELIS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 18 april 1853, overl. Monster  5 okt. 1853.

10.    CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 21 mei 1854, overl. Hof van Delft 25 nov. 1890, 36 jr, huwt Monster 28 aug. 1880 LAURENTIUS KOOP, geb. Hof van Delft 11 jan. 1855, overl. Schipluiden 27 dec. 1921, zn. van JOANNES HENDRICUS KOOP en HELENA WILHELMINA VAN DER KLUGT.

11.    CORNELIS VAN DEN ENDE, bouwman, geb. Monster 8 juli 1856, overl. Monster 29 maart 1886, ongehuwd.

 

 

VII.c    CORNELIS VAN DEN ENDE, timmerman, (zn. van VI.b)

Geb. Maasland 19 feb. 1823,

Overl. Maasland 30 april 1894,

Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en ANTJE RUIGROK

Huwt 1e Maasland 13 mei 1848

GRIETJE KOELEWIJN

Geb. Maasland 11 nov. 1826

Overl. Maasland 21 okt 1852,

Dr. van ALEBREGT KOELEWIJN en MAGDALENA VAN ADRIGCHEM

Huwt 2e Maasland 4 nov. 1853

ELIZABETH VAN LEEUWEN

Geb. Maasland 26 dec. 1832.

Overl. Maasland 21 jan 1886,

Dr. van GERRIT VAN LEEUWEN en JANNETJE VAN PAASSEN.

 

Uit het eerste huwelijk:

1.    ANNA VAN DEN ENDE, dienstbode, geb. Maasland 29 maart 1849, overl. ald. 19 mei 1923, huwt Maasland 27 jan. 1871 WILHELMUS VAN LEEUWEN, koopman, geb. Maasland 7 maart 1836, overl. Maasland 4 juli 1918, zn. van GERRIT VAN LEEUWEN en JANNETJE VAN PAASSEN.

2.    ADELBERTUS VAN DEN ENDE, huwt HELENA MARIA VAN DER DRIFT. (volgt VIII.g)

3.    CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt 1e HILLEGONDA LANSBERGEN, huwt 2e ANNA MARIA PETRONELLA KRAPELS. (volgt VIII.h)

4.    Een Levenloos kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Maasland 29 sep 1852

 

Uit het tweede huwelijk:

5.    GERARDUS VAN DEN ENDE, huwt 1e CORNELIA VAN VEEN, huwt 2e JOANNA (JANSJE) BURGER. (volgt VIII.i)

6.    HUBERTUS VAN DEN ENDE, geb. Maasland 26 jan 1856, overl. Maasland  19 april 1940.

7.    LEONARDUS MARGARETHA VAN DEN ENDE, geb. Maasland 31 maart 1857, overl.. Maasland 2 feb. 1929.

8.    SIMON VAN DEN ENDE, geb. Maasland 3 aug. 1858, overl. Maasland 9 okt 1859.

9.    MARGARETHA VAN DEN ENDE, geb. Maasland 8 aug 1859, overl. Maasland  6 mei  1936.

10.    SIMON VAN DEN ENDE, timmerman, geb. Maasland 17 juli 1861, overl. Noordwijkerhout 25 nov. 1936, huwt Kethel en Spaland 20 feb 1895 ELIZABETH MARIA RADEMAKER, geb. Kethel en Spaland 13 sept. 1862, dr. van JOHANNES PETRUS RADEMAKER, smid en MARIA LANSBERGEN.

11.    ADRIANA CORDULA VAN DEN ENDE, geb. Maasland 13 sep 1862, overl. Maasland 12 jan 1878.

12.    WILHELMUS ALPHONSUS  VAN DEN ENDE, geb. Maasland 1 aug 1864, overl. Maasland  13 nov. 1864.

13.    WILHELMUS VAN DEN ENDE, geb. Maasland 25 dec. 1865, overl. Maasland 11 jan 1866.

14.    ANNA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. Maasland 23 maart 1867, overl. Maasland 26 juli 1867.

15.    WILHELMUS VAN DEN ENDE, geb. Maasland 2 nov. 1868, overl. Maasland  8 nov. 1869.

16.    MARIA VAN DEN ENDE, winkelierster, geb. Maasland 27 juni 1870, overl. Delft 19 dec. 1950, huwt Maasland 2 juni 1905 FRANCISCUS ANTONIUS WASSENAAR, tuinier, geb. Vrijenban 1 juni 1866, overl. Delft 16 mei 1950, zn. van CORNELIS WASSENAAR en ANNA VAN DER KNAAP.

17.    Een levenloos kind van het mannelijk geslacht,  geb. Maasland 9 maart 1872.

18.    WILHELMUS AMBROSIUS VAN DEN ENDE, geb. Maasland  7 dec. 1873.

19.    ANNA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. Maasland 8 nov. 1875, huwt  Maasland 27 april 1900 JOHANNES ADRIANUS RADEMAKER, smid, geb. Kethel en Spaland ca 1876,  zn. van JOHANNES PETRUS RADEMAKER, smid en MARIA LANSBERGEN.

20.    Een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Maasland 4 nov. 1878.

 

 

VII.d    LEONARDUS (LEENDERT) VAN DEN ENDE, bouwman  (zn. van VI.b)

Geb. Maasland 10 juni 1828,

Overl. Hof van Delft 16 feb. 1883.

Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE, bouwman en ANTJE RUIGROK

Huwt   Schipluiden 1 okt. 1852

JACOBA HOFSTEDE,

Geb. Schipluiden 4 juni 1832,

Overl. Hof van Delft  8 nov. 1910, 78 jr,

Dr. van CORNELIS HOFSTEDE en ADRIANA ROMEIJN

 

Uit dit huwelijk:

1.    Geb. Maasland 29 nov. 1853 een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

2.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Maasland 5 jan. 1855, overl. Alphen aan den Rijn 22 april 1922.

3.    JOHANNA ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Maasland 5 maart 1857, overl. Voorburg 25 juli 1939.

4.    LEONARDUS CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Maasland 10 nov. 1860, overl. Maasland 12 april 1861.

5.    MARIA CORDULA ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Maasland 16 dec. 1863, overl. Alphen aan den Rijn 17 aug. 1930

6.    MARIA CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Maasland 27 nov. 1865. overl. Voorburg 6 jan. 1930.

 

VII.e    HUIBREGT VAN DEN ENDE, bouwman, (zn. van VI.c)

Geb. Maasland 26 juni 1829,

Overl. Vrijenban 24 feb. 1888,

Zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en CATHARINA KOELEWIJN

Huwt Schipluiden 1 mei 1838,

ADRIANA HOFSTEDE,

Geb. Schipluiden 8 juli 1838,

Overl. Vrijenban 13 feb. 1912,

Dr. van CORNELIS HOFSTEDE en CORNELIA KERSBERGEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. Maasland 26 jan. 1859, overl. Delft 25 apr. 1921, 62 jr.

 

2.    CORNELIA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Maasland 3 jan 1860, overl. Maasland 23 mei 1860.

 

3.    CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Maasland 19 feb. 1861, overl. Delft 26 nov. 1905, huwt Vrijenban 2 mei 1888 CORNELIS PETRUS JANSSEN, geb. Rijswijk 10 juli 1864, zn. van ANTHONY JANSSEN, bouwman en ALIDA TOUW.

 

4.    Geb. Maasland 13 juli 1862, een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

 

5.    PHILIMINA CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Maasland 6 feb. 1864, overl. Maasland 6 jan. 1865.

 

6.    LEONARDUS CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Maasland 6 feb. 1864, overl. Maasland 30 dec. 1864.

 

7.    CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Maasland 31 okt. 1865, overl. Maasland 25 aug. 1866.

 

8.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Maasland 28 april 1867, overl. Delft 18 nov. 1921, 54 jr.

 

9.    HUBERTUS VAN DER ENDE, huwt ADRIANA CORNELIA PETRONELLA VAN LEEUWEN. (volgt VIII.ja)

 

10.    LEONARDUS ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. Maasland 2 dec. 1869, overl. Maasland 2 maart 1870.

 

11.    CORNELIA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Maasland 12 feb. 1871, overl. Rijswijk Z-H 19 aug. 1928, huwt Vrijenban 7 nov. 1906 CORNELIS PETRUS JANSSEN, geb. Rijswijk 10 juli 1864, overl. Rijswijk Z-H 16 dec. 1949, zn. van ANTHONY JANSSEN, bouwman en ALIDA TOUW, hij huwt 1e Vrijenban 2 mei 1888 haar zuster CATHARINA VAN DER ENDE.. Hij huwt 3e Delft 24 okt. 1930 JOHANNA DAMEN, wed. van Jacobus Josephus van der Kolk, geb. Sommelsdijk ca 1873, dr. van MATTHIJS DAMEN en PIETERNELLA CATHARINA ESSER.

 

12.    LEONARDUS CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Maasland 9 maart 1872, overl. Maasland 24 juli 1872.

 

13.    LEONARDUS JACOBUS VAN DER ENDE, huwt  ADRIANA VAN DEN BULK.(volgt VIII.j)

 

14.    JACOBA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Maasland 12 juli 1875, overl. Maasland 11 aug. 1877.

 

15.    JACOBUS LEONARDUS VAN DER ENDE, geb. Maasland 16 sept. 1878.

 

16.    LEONARDUS JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Maasland 9 juni 1880.

 

17.    THEODORUS HUBERTUS VAN DEN ENDE, geb. Maasland 16 sept. 1883, overl. Maasland 15 april 1884.

 

 

VII.f    SIMON VAN DER ENDE, brandersknecht, groentenverkoper, (zn. van VI.d)

Geb. Naaldwijk 21 juni 1820,

Overl. Delft 23 april 1888,

Zn. van MARTINUS VAN DEN ENDE en ELISABETH RUTTE,

Huwt  's-Gravenhage 9 feb 1853

CHRISTINA  MARIA ADRIANA VAN DEN ENDEN,

Geb. Wateringen 19 jan. 1823,

Overl. Delft 3 jan 1913, 90 jr,

Dr. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en MARIA ARISSE VAN RHIJN  (VAN RIJN).

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ADRIANA ELISABETH VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 11 dec 1853, overl. Schiedam 7 mei 1854.

 

2.    ARIJ VAN DEN ENDE, geb. Schiedam 23 jan. 1855, overl. Schiedam 13 april 1855.

 

3.    MARIA ELISABETH VAN DEN ENDE, geb. Schiedam 5 feb.1856, overl. Schiedam 17 juni 1856.

 

4.    MARIA CHRISTINA VAN DEN ENDE, geb. Schiedam 1857, Overl. Delft 26 jan. 1942, huwt Delft 28 juli 1880 PETRUS BERNARDUS VAN DER KRUK, geb. Schiedam 1857, overl. Delft 18 okt. 1915, zn. van WILLEM VAN DER KRUK en GEERTRUIDA VAN DER AREND.

 

5.    ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Schiedam 20 sept. 1858, overl. Schiedam 5 mrt 1859..

 

6.    THEODORA VAN DEN ENDE, geb. Schiedam 29 nov. 1859, overl Oud en Nieuw Mathenesse 26 feb. 1861.

 

7.    ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 7 maart 1861, overl. Oud en Nieuw Mathenesse 23 juli 1861.

 

8.    MARTINUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt 1e CORNELIA VAN DER DONK, huwt 2e JOHANNA DE HOSSON. (volgt VIII.k)

 

9.    MARTINUS VAN DEN ENDE, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 29 april 1865,overl. Oud en Nieuw Mathenesse 16 okt.1865.

 

10.    SIMON VAN DEN ENDE, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 19 aug. 1866, overl. Oud en Nieuw Mathenesse 14 dec. 1866.

 

 

 

VII.fa   CORNELIS VAN DEN ENDE, bouwman, (zn. van VI.d)
Geb. Naaldwijk 21 jan. 1818,
Overl. Haarlemmermeer 28 juli 1891,
zn. van MARTINUS VAN DEN ENDE en ELISABETH RUTTE
Huwt Haarlemmermeer 30 apr. 1857
GEERTJE LOUWEN,
Geb. Jisp 21 maart 1832,
Dr. van CORNELIS LOUWEN en MAARTJE KONIJN.

Zij huwt 2e na 1893 JOHANNES WESSELS, geb. Alkemade 9 aug. 1825, overl. Haarlemmermeer 21 feb. 1899, zn. van Cristianus Wessels en Maartje Hunholt, wednr. van Maria Terlie.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ELIZABETH VAN DEN ENDE, geb. Haarlemmermeer 19 febr.1858, overl. Haarlemmermeer 5 aug. 1894, huwt Haarlemmermeer 10 juli 1889 JAN BOKKERS, wednr van Anna Koot, geb. Stoutenburg 23 feb.1847, zn. van DIRRIK BOKKERS en GIJSJE VAN DEN HENGEL.

 

2.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Haarlemmermeer 10 feb. 1860, huwt REINICHIUS CORNELIS SMAKMAN, bloemist, geb. Lisse 25 nov. 1853, zn. van CORNELIS SMAKMAN en JACOBA BOES.

 

 

VII.fb    MATTHEUS VAN DEN ENDE, brandersknecht, (zn. van VI.d)
Geb Loosduinen 12 maart 1825,
Overl. Uithoorn 12 sept 1899,
Zn. van MARTINUS VAN DEN ENDE wen ELISABETHN RUTTE,
Huwt Schiedan 9 nov.1853
ELISABETH VAN VLIET, dienstbode,
Geb. IJsselstein 19 sept 1826,
Overl. Uithoorn 6 feb. 1922,

Dr. van LUCAS VAN VLIET en JOHANNA VAN WIJK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ELISABETH JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 10 okt. 1854, overl. Schiedam 8 nov. 1854.

 

2.    JOHANNA ELISABETH VAN DER ENDE, geb. Schiedam 27 feb. 1856, overl. Uithoorn 16 feb. 1908.

 

3.    MARTINUS VAN DER ENDE, geb. Schiedam 22 mrt 1858, overl. Uithoorn 15 mei 1887.

 

4.    LUCAS JACOBUS VAN DEN ENDE, geb. Schiedam 23 apr. 1859, overl. Schiedam 27 juni 1859.

 

5.    ELISABETH MARIA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 31 mrt 1860, overl. Schiedam 27 juni 1860.

 

6.    ALIDA PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 26 juli 1861.

 

7.    MARIA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 27 okt. 1863, huwt Uithoorn 8 mei 1884 SIMON VAN DER ZIJDEN, timmerman, geb. Abcoude Proosdij ca. 1855, overl. Uithoorn 21 juni 1915, zn. van HERMANUS VAN DER ZIJDEN en MARIA BOETEKEES.

 

8.    LUCAS JACOBUS MARIA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 10 sept. 1866, overl. Schiedam 24 okt. 1866.

 

 

VII.g    ARIE VAN DER ENDE, arbeider, (zn. van VI.e)

Geb. Wateringen 6 okt. 1818,

Overl. Naaldwijk 31 okt. 1873,

Zn. van ARIE VAN DER ENDE en MARIA VAN RIJN,

Huwt Naaldwijk 4 sept. 1847,

MARGARETHA WARMOND, dienstbode,

Geb. Monster 5 juni 1820

Overl. Naaldwijk 20 dec. 1885,

Dr. van LAURENS WARMOND en GRIETJE WILLEMINA VAN PAASSCHEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 15 okt. 1847, overl. Naaldwijk 11 aug. 1848.

 

2.                  MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 18 okt. 1848, overl. Naaldwijk 15 mei 1849.

 

3.                  ARIE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 29 nov. 1849, overl. Naaldwijk 15 april 1877.

 

4.                  MARGRIETHA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 28 juli 1851, overl. Naaldwijk 3 april 1869.

 

5.                  MARTINUS VAN DER ENDE, huwt  TRIJNTJE (CATHARINA) DE VOS. ( volgt VIII.l)

 

6.                  LAURENS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 17 okt. 1854, overl. Naaldwijk 11 jan. 1855.

 

7.                  MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 5 mei 1856, overl. Naaldwijk 24 okt. 1858.

 

8.                  LAURENS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 10 aug. 1857, overl. Naaldwijk 23 okt. 1857.

 

9.                  JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 12 dec. 1858, overl. Naaldwijk 26 nov. 1859.

 

10.              MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 15 feb. 1862, overl. Naaldwijk 26 okt. 1862.

 

11.              BARBARA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 4 sep. 1863, overl. Wateringen 22 juli 1930, huwt Naaldwijk 13 feb. 1886 PETRUS HENDRICUS JUTTE, arb. geb. Wateringen 9 dec. 1855, overl. Wateringen 15 nov. 1939, 83 jr, zn. van GERRIT JUTTE en CORNELIA KOENE.

 

 

VII.h    ARIE ( ADRIANUS) VAN DEN ENDEN, (zn. van VI.g)

    Geb. Wateringen 23 april 1821,

    Overl. Pijnacker 6 feb. 1879,

    Zn. van ARIE VAN DEN ENDEN en ELISABETH VAN DER KLEIJ

    Huwt 1e Pijnacker 1 mei 1846

    THEODORA VAN VELZEN,

    Geb. Berkel en Rodenrijs 3 sep.1819,

    Overl. Pijnacker 14 jan 1865,

    Dr. van PIETER VAN VELZEN en AGENIS EGRAAT.

    Huwt 2e

    CORNELIA ROLING, wed. van Wilhelmus Cornelis Frederik Weijers.

    Geb. Kethel en Spaland  8 juli 1839,,

    Overl.

    Dr. van JAN HERM ROLING en CORNELIA FRANSEN

    Zij hertrouwd Delft 23 jan 1889 HENDERICUS RODENRIJS,

    Geb. Zouteveen ca 1848, zn. van MELIS RODENRIJS en MARIA STOLK.

 

Uit  het eerste huwelijk:

1.    ARIE (ADRIANUS) VAN DER ENDE, huwt MARIA GROENEWEGEN.(volgt VIII.m)

2.    AGNES VAN DER ENDEN, geb. Berkel en Rodenrijs 16 aug.1848, overl. Pijnacker 24 jul 1867, 19 jr.

3.    ELIZABETH VAN DEN ENDEN, geb. Berkel en Rodenrijs 10 nov. 1850, overl. Overschie 4 feb. 1919, huwt Overschie 18 aug. 1876 ADRIANUS BIERHUIZEN, geb. Maasland 30 okt. 1845, overl. Overschie 27 nov. 1899, zn. van ADOLPH STEPHANUS BIERHUIJZEN, bouwman en MARIA VAN GEEST

4.    PETRONELLA VAN DEN ENDEN, geb. Berkel en Rodenrijs 19 okt. 1852, overl. Berkel en Rodenrijs 23 nov. 1935, huwt 1e Vrijenban 17 mei 1876 GERARDUS VAN RIJN, geb. Berkel 5 aug.1846, overl. Leiden 25 apr. 1907, zn. van JORIS VAN RIJN en MARIA GRANNEMAN. Huwt 2e Berkel en Rodenrijs 9 okt 1908 JORIS JOHANNES VAN WIJK, geb. Moercapelle ca 1871, overl. Berkel en Rodenrijs 3 april 1956, zn. van CORNELIS VAN WIJK en MARIA COLUMBA VAN DEN BERG.

5.    GERARDUS VAN DEN ENDE, huwt MARIA SCHENK.  (volgt VIII.ma)

6.    CATHARINA VAN DER ENDEN, geb. Berkel ca 1858, overl. Pijnacker 21 dec. 1877, 19 jr.

7.    MARIA VAN DER ENDEN, geb. Pijnacker 11 oct 1862, overl. Pijnacker 14 aug. 1863, 10 mnd.

Uit het tweede huwelijk:

8.    THEODORA MARIA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 30 maart 1876, overl. Vlaardingerambacht 9 mei 1894.

9.    CORNELIA CATHARINA VAN DEN ENDEN, dienstbode, geb. Pijnacker 7 mei 1878, overl. Vlaardingerambacht 6 dec. 1918, huwt JACOBUS DROOG, boerenarbeider, geb. Kethel en Spaland 22 sept. 1877, zn. van NICOLAAS DROOG en MARIA ELIZABETH VIS.

 

VII.i  GERARDUS (GERRIT VAN DEN ENDE, arb. (zn. van Vi.g)

    Geb. Wateringen 28 aug. 1822,

    Overl. Wateringen 16 juni 1891,

    Zn. van ARIE VAN DEN ENDE en ELISABETH VAN DER KLEIJ

    Huwt 1e Monster 8 mei 1852

    MARIA VAN DER ELST

    Geb. Naaldwijk 3 mei 1828,

    Overl. Wateringen 18 jan 1859,

    Dr. van ANTHONY VAN DER ELST en MARIA KNOPPERT,

    Huwt 2e Wateringen 23 nov. 1860,

    JANNETJE VAN DER SMAN,

    Geb. Loosduinen 16 aug. 1816,

    Overl. Wateringen 4 sept. 1876,

    Dr. van KORS VAN DER SMAN en ADRIANA TETTERO.

 

Uit het eerste huwelijk:

1.    ELIZABETH MARIA VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 11 sept. 1852, overl. Delft 26 juni 1907, huwt Wateringen 6 juni 1879 GERARDUS ARNOLDUS VAN LOENEN, geb. Vrijenban 3 sept. 1854, overl. Delft 2 maart 1928, zn. van ARNOLDUS VAN LOENEN, arb. en JOHANNA ELISABETH NOOTEN.

2.    PETRUS VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 22 okt. 1853, overl. Wateringen 1 jan. 1856.

3.    ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 29 jan. 1856, overl. Wateringen 16 maart 1860.

4.    ANTHONY VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 7 okt. 1857, overl. Wateringen 27 sept. 1858.

5.    Een levenloos kind van het mannelijk geslacht, geb. Wateringen 15 jan. 1859.

 

VII.j    JOHANNES VAN DER ENDE, arb., (zn. van VI.g)

            Geb. Wateringen 17 feb. 1831,

            Overl. Delft 10 sept. 1913, 82 jr,

            Zn. van ARIE VAN DEN ENDE en ELISABETH VAN DER KLEIJ

            Huwt Wateringen 23 jan 1863

            CLAZINA VAN OS,

            Geb. De Lier 22 nov. 1835,

            Overl. Delft 7 april 1911,

            Dr. van HENDRIK VAN OS en MARIA VAN DIJK.

 

Uit dit huwelijk;

 

1.                  ARIE VAN DER ENDE, huwt LOUISA MARIA ZUIJDERWIJK.( volgt VIII.n)

 

2.                  MARIA VAN DER ENDE, geb. Wateringen 22 feb. 1865, overl. Schiedam 7 aug. 1932, huwt Delft 12 april 1899 JACOBUS SCHENK, geb. Overschie 27 aug. 1863, overl. Schiedam 1 feb. 1944, zn. van JACOBUS SCHENK en THEODORA SCHREUDER. Hij huwt 1e Vrijenban 12 jan. 1887 MARTINA SEBEL, geb. Pijnacker 26 mei 1862, overl. Overschie 6 dec. 1898, dr. van JOHANNES CORNELIS SEBEL en MARIA BAKKER.

 

3.                  GERARDUS HENRICUS VAN DER ENDE, geb. Wateringen 23 nov. 1866, overl. Wateringen 11 feb. 1867.

 

4.                  HENRICUS JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Wateringen 16 feb. 1868, overl. Wateringen 6 juni 1868.

 

5.                  ELIZABETH ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Wateringen 23 aug. 1869, overl. Wateringen 26 jan. 1870.

 

6.                  ADRIANA ELIZABETH VAN DEN ENDEN, geb. Wateringen 28 okt. 1872, overl. 's-Gravenhage 26 jan. 1941, huwt Delft 19 april 1899 JOHANNES THEODORUS REIJGERSBERG, geb. Hof van Delft 15 nov. 1871, zn. van CORNELIS REIJGERSBERG en CORNELIA OOSTDAM.

 

7.                  ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Wateringen 24 april 1874, overl. Delft 16 juni 1924, huwt Delft 19 mei 1897 CORNELIS PETRUS RIJGERSBERG, geb. Nootdorp ca 1874, overl. Rijswijk Z-H 12 april 1950, zn. van ADRIANUS RIJGERSBERG en MARIA VAN ES.

 

8.                  CLASINA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Wateringen 8 nov. 1876, overl. Wateringen 26 aug. 1877

 

9.                  HENRICUS GERARDUS VAN DER ENDE, geb. Wateringen 4 juni 1878, overl. Wateringen 16 feb. 1879.

 

 

 

VII.m    ADRIANUS VAN DER ENDE, koopman, zn. van VI.da)

Geb. Wassenaar 4 sept. 1828,

Overl. Wassenaar 9 sept. 1901,
 Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en MARIA BORSBOOM,

Huwt 's-Gravenhage 27 sept. 1865,

ELISABETH CATHARINA SEIJEN TEN HOORN,

Geb. ca. 1839,

Overl. Wassenaar 13 nov. 1897,

Dr. van JOHANNES SEIJEN TEN HOORN en CORNELIA WASSENAAR.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    CORNELIA JOHANNA ANTHONIA VAN DER ENDE, geb. Wassenaar 8 okt. 1868, overl. Hilversum 29 dec. 1952.

 

2.    MARIA KATHARINA ANTHONIA VAN DER ENDE, geb. Wassenaar 19 okt. 1869, overl. Wassenaar 18 nov. 1869.

 

3.    JOHANNA PETRONELLA ANTHONIA VAN DER ENDE, geb. Wassenaar 19 okt. 1869, overl. 's-Gravenhage 13 nov. 1952, huwt 's-Gravenhage  12 juni 1895 JOHANNES CORNELIS DE KOK, koopman, geb. 's-Gravenhage ca. 1872, zn. van MATTHEUS DE KOK, koopman en HENDRIKA SOPHIA VAN DOELEN

 

4.    MARIA CATHARINA ANTHONIA VAN DER ENDE, geb. Wassenaar 20 feb. 1871, huwt LAMBERTUS VAN DER SNOEK.

 

5.    EEN LEVENLOOS KIND, geb. Wassenaar 27 jan. 1872

 

6.    ELISABETH CATHARINA ANTONIA VAN DER ENDE, geb. Wassenaar 28 dec. 1873.

 

7.    ADRIANUS CORNELIS PETRUS ANTHONIUS VAN DER ENDE, geb. Wassenaar 18 juni 1875.

 

8.    JOHANNES PETRUS CORNELIS ANTHONIUS VAN DER ENDE, geb. Wassenaar 6 aug. 1876, overl. Wassenaar 18 juni 1877.

 

9.    JOHANNES PETRUS ANTHONIUS VAN DER ENDE, huwt MAGDALENA MARTINA ANTONIA VAN DER HOEVEN. (volgt VIII.v)

 

 

VII.n    CORNELIS VAN DEN ENDE, landbouwer, (zn. van VI.da)
Geb. Wassenaar 24 feb. 1823.,
Overl. 's-Gravenhage 25 aug. 1897,
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en MARIA BORSBOOM,
Huwt 's-Gravenhage 24 juni 1846
GEERTRUIDA BELLEMAN
Geb. Hazerswoude 25 april 1823,
Overl. 's-Gravenhage 8 mei 1893,
Dr. van CORNELIS BELLEMAN en ANTJE THUIS.
 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARIA CATHARINA VAN DEN ENDE. geb. 's-Gravenhage 14 nov. 1846, overl. 's-Gravenhage 20 apr 1930, huwt 's-Gravenhage 14 mei 1873 PETRUS JOHANNES HENDRIKS, geb. 's-Gravenhage 12 mei 1838, overl. 's-Gravenhage 17 okt 1903, zn. van WILLEM HENDRIKS, landbouwer en JANA VAN RIJN.

 

2.    ANNA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 29 nov. 1847, overl. 's-Gravenhage 18 feb. 1848.

 

3.    ANNA VAN DEN ENDE, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 18 nov 1848, overl. 's-Gravenhage 9 juni 1891, huwt  's-Gravenhage 10 mrt 1875 JACOBUS TIGGES, koetsier, geb. 's-Gravenhage 13 sept 1849, overl. 's-Gravenhage 6 april 1906, zn. van WILLEM TIGGES, verver en MARIA VAN DER POT.

 

4.    CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt ELISABETH MARIA DICKHOFF.(volgt VIII.s)

 

5.    JOHANNES CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt CATHARINA MARIA VAN OOSTEN.(volgt VIII.t)

 

6.    WILHELMUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 5 mei 1852, overl. 's-Gravenhage 6 sept. 1855.

 

7.    CORNELIS WILHELMUS VAN DEN ENDE. geb. 's-Gravenhage 17 juni 1853, overl. 's-Gravenhage 28 nov. 1853.

 

8.    CORNELIS HUBERTUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 10 sept. 1854, overl. 's-Gravenhage 29 jan 1858.

 

9.    ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 15 juni 1856, overl. 's-Gravenhage 2 okt. 1856.

 

10.    LAURENS VAN DEN ENDE, huwt JACOBA CORNELIA KORTEKAAS(volgt VIII.w)

 

11.    CORNELIS HUBERTUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 5 mrt 1859, overl. 's-Gravenhage 3 mrt. 1860.

 

12.    WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 1 jan 1861, overl. 's-Gravenhage 10 jul 1919, huwt 's-Gravenhage 9 feb 1887 BARTHOLOMEUS CORNELIS KORTEKAAS, tapper, geb. 's-Gravenhage 29 jul 1861, overl. 's-Gravenhage 5 mei 1892, zn. van JACOBUS KORTEKAAS, tapper, tuinman, en CATHARINA VAN DEN BASSELAAR, wednr. van MARIA ANNA BECKER HOFF.

 

13.    ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt ISABELLA ROSINA MATHILDA VAN DER HOEVEN.  (volgt VIII.u)

 

14.    CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 28 feb 1865, overl. 's-Gravenhage 18 juni 1865.

 

15.    HUBERTUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 26 sept 1866, overl. 's-Gravenhage 22 jan. 1867.

 

 

VII.o    JOHANNES CORNELIS VAN DEN ENDE, winkelier, (zn. van VI.da)
Geb. Wassenaar 10 dec. 1824,
Overl. 's-Gravenhage 28 april 1891, 66 jr,
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en MARIA BORSBOOM
Huwt Wassenaar 11 feb. 1863
JOHANNA KOOT,
Geb. Wassenaar 13 aug. 1836,
Overl. 's-Gravenhage 17 okt 1919, 83 jr,
Dr. van JOHANNES KOOT en MARIA ALSEMGEEST.
 

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    GEERTRUIDA MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 2 sept. 1863, overl. 's-Gravenhage 10 juli 1936, ongehuwd.

 

2.    JOHANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 2 aug. 1865, overl. 's-Gravenhage 10 feb. 1871.

 

3.    CORNELIA CHRISTINA ELISABETH VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 28 juni 1867, overl. 's-Gravenhage 7 nov. 1936, ongehuwd.

 

4.    JOANNES CORNELIS VAN DEN ENDE, marechaussee, geb. 's-Gravenhage 6 feb. 1869.huwt Wageningen 27 mei 1903 CATHARINA BORGERS, geb. Wageningen ca 1873, overl. Voorburg 24 dec. 1950,  dr. van FREDERIK BORGERS, bakker en BARBARA MARIA STEVENS.

 

5.    Een levenloos kind van het mannelijk geslacht, geb. 's-Gravenhage 27 apr. 1873.

 

6.    CORNELIS WILHELMUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 8 juni 1874, overl. 's-Gravenhage 9 mei 1956, ongehuwd.

 

7.    CORNELIS GERARDUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 1 juli 1877, overl. 's-Gravenhage 20 aug. 1878.

 

8.    Een levenloos kind van het mannelijk geslacht, geb. 's-Gravenhage 18 aug. 1880

 

 

VII.p    WILLEM VAN DEN ENDE, koopman, won. Noordwijkerhout, (zn. van VI.da)
Geb. Wassenaar 4 mei 1832,
Overl. Den Haag 28 dec 1904,
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en MARIA BORSBOOM,
Huwt 's-Gravenhage 3 mei 1865
HERMINA JOHANNA GERARDA CRIJNE,
Geb. 's-Gravenhage  3 feb.1843,
Overl. 's-Gravenhage 11 okt. 1895,
Dr.. van BERNARDUS MARCUS CAREL CRIJNE, bode en PETRONELLA FROIJE, winkelierster.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARIA ELISABETH PETRONELLA ANTONIA VAN  DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 15 juli 1872, overl. 's-Gravenhage 31 dec. 1872.

 

2.    WILLEM KAREL JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 18 sept. 1877, overl. 's-Gravenhage 13 mrt 1878.

 

 

 

VIII.a    WILLEM VAN DEN ENDE, bouwman, (zn. van VII.a)

        Geb. s-Gravenzande 21 april 1845,

        Overl. s-Gravenzande 14 mei 1915,

        Zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en MARIA VAN LEEUWEN,

        Huwt  Veur 26 apr. 1872,

        ELISABET VERDEGAAL,

        Geb. Veur 12 jan. 1851,

        Overl. s-Gravenzande 20 maart 1929,

        Dr. van JACOBUS VERDEGAAL en WILHELMINA VAN DER VOORT.

 

Uit dit huwelijk:

1.    ADRIANUS JACOBUS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 2 april 1873, overl. s-Gravenzande 1 jan. 1874.

2.    JACOBUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 27 maart 1874, overl. s-Gravenzande 29 maart 1874.

3.    ADRIANUS WILHELMUS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 8 maart 1875, overl. s-Gravenzande 14 juli 1876.

4.    WILHELMINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 11 sept. 1876, overl. Schiedam 26 dec. 1944, huwt 1e  s-Gravenzande 30 juli 1897 JOHANNES KEIJZER, broodbakker, geb. Vlaardingerambacht 3 mei 1874, overl. Vlaardingerambacht 13 april 1910, zn. van LAURENS KEIJZER en CRIJNA DE VETTE. Huwt 2e Vlaardingerambacht 28 juli 1911 ADRIANUS JOHANNES (ARIE) VERDEL, broodbakker, geb. Kethel en Spaland 11 feb. 1889, overl. na 1944, zn. van ARIJ VERDEL en GIJSBERTHA HENDRICA GOEMAN.

5.    ADRIANUS WILHELMUS VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA MARIA MEEUWISSE. (volgt IX.a)

6.    MARIA HELENA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 14 okt. 1878, overl.. Delft 15 april 1945, huwt s-Gravenzande 9 mei 1902  WILHELMUS JOHANNES VAN PAASSEN, tuinder, geb. Monster 8 sept. 1874, overl. Kwintsheul 11 aug. 1921, zn. van CORNELIS VAN PAASSEN tuinder en ALIDA PERSOON.

7.    JACOBUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt ANNA JULIANA VAN DER HELM. (volgt IX.ab)

8.    ADRIANA BARBARA ELISABETH VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 4 dec 1880, overl. Naaldwijk 14 april 1917, huwt s-Gravenzande 29 sept. 1911 WILHELMUS ADRIANUS JACOBUS VAN DER HAAK, tuinder, geb. Monster 1 okt. 1876, overl. Naaldwijk 21 sept. 1925, zn. van WILHELMUS JOHANNES VAN DER HAAK, tuinder en APOLONIA VAN VLIET.

9.    NICOLAAS THOMAS VAN DEN ENDE, huwt MARGARITA HENDRIKA HOFSTEDE. (volgt IX.ac)

10.    WILHELMUS ADRIANUS PETRUS  VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 30 april 1883, overl. s-Gravenzande 9 sept. 1883.

11.    JOSEPHUS HERMANUS AUGUSTINUS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 28 mei 1884, overl. s-Gravenzande 29 maart 1885.

12.    ANNA MARGARETHA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 13 okt. 1885, overl. s-Gravenzande 15 sept. 1886.

13.    MARGARETHA ANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 13 okt. 1885, overl. s-Gravenzande 13 sept. 1886.

14.    WILLEM NICOLAAS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 4 dec. 1886, overl. s-Gravenzande  17 jan. 1887.

15.    JOSEPHUS WILHELMUS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 8 dec. 1887, overl. s-Gravenzande 3 april 1963, ongehuwd.

16.    WILLEM PETRUS ANTONIUS VAN DEN ENDE, huwt ALIDA WILHELMINA HERSBACH. (volgt IX.ad)

17.    HELENA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 3 maart 1890, overl. s-Gravenzande 24 juni 1956, ongehuwd.

18.    JOHANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 10 mei 1895, overl. Den Haag 15 juli 1932, huwt s-Gravenzande 11 mei 1918 HENDRIK JOHANNES NEDERPELT, tuinder, geb. Monster 21 sept. 1893, zn. van HENDRIK NEDERPELT en CORNELIA SCHEFFERS.

19.    JOHANNES ADRIANUS BERNARDUS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 20 mei 1897, overl. Delft 9 apr. 1982.

 

VIII.b    WILLEM VAN DEN ENDEN, bouwman, (zn. van VII.b)

    Geb. Monster 1 feb. 1847,

    Overl. Naaldwijk 17 okt. 1929, 82 jr,

    Zn. van GERARDUS VAN DEN ENDEN, bouwman en GEERTRUIDA VAN LEEUWEN,

    Huwt Stompwijk 14 juli 1876,

    ANNA MARIA OLSTHOORN,

    Geb. Rijswijk 18 feb. 1852,

    Overl. Naaldwijk 28 jan. 1930,

    Dr. van  CORNELIS OLSTHOORN en MARIA VAN DER HORST

 

Uit dit huwelijk:

1.    GERARDUS LEONARDUS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 15 mei 1877, overl. Monster 10 okt. 1878.

2.    CORNELIS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 29 juni 1878, overl. Monster 25 sept. 1878.

3.    GEERTRUDIS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 27 juli 1879, overl. Naaldwijk 2 feb. 1947, huwt Monster 28 mei 1910 PETRUS ARNOLDUS VIJVERBERG, landbouwer, geb. s-Gravenzande 18 maart 1875, overl. Naaldwijk 21 maart 1944, zn. van ARIE VIJVERBERG en MARGARETHA VAN EGMOND.

4.    CORNELIS VAN DEN ENDEN, landbouwer, geb. Monster 14 juli 1880, overl. Monster 23 mei 1950, ongehuwd.

5.    GERARDUS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 31 okt. 1881, overl. Monster 15 okt. 1889.

6.    JOHANNES VAN DEN ENDEN, huwt CORNELIA MARIA  DUIJVESTEIN. (volgt IX.b)

7.    LEONARDUS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 23 dec. 1884, overl. Monster 17 april 1885.

8.    WILLEM VAN DEN ENDEN, huwt CATHARINA GERDINA VAN DER KROFT. (volgt IX.ba)

9.    ANDREAS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 7 feb. 1887, overl. s-Gravenhage 3 mei 1959.

10.    LEONARDUS VAN DEN ENDEN, huwt JOANNA MARIA ELIZABETH FRANKE. (volgt IX.bb)

11.    PETRUS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 25 juni 1889, overl. Monster 1 nov. 1889.

12.    GERARDUS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 24 okt. 1890, overl. Monster 6 feb. 1891.

13.    ADRIANA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 29 aug. 1892, huwt Monster 29 april 1919 LEONARDUS ADRIANUS FRANKE, tuinder, geb. Monster 16 april 1895, zn. van ANGELINUS JOHANNES FRANKE, metselaar en ANNA GERARDA MARIA VOLLEBREGT.

14.    GERARDUS VAN DEN ENDEN, huwt GERARDA LAMBERTA PETRONELLA SCHOUTEN. (volgt IX.bc)

 

VIII.c    LEONARDUS VAN DEN ENDEN, bouwman, (zn. van VII.b)

    Geb. Monster 26 juli 1848,

    Overl. Maasland 21 dec. 1873,

    Zn . van GERARDUS VAN DEN ENDEN en GEERTRUIDA VAN LEEUWEN,

    Huwt Maasland 29 april 1873,

    HELENA HOFSTEDE,

    Geb. Maasland 4 april 1853

    Overl.

    Dr. van MARTINUS HOFSTEDE en PETRONELLA VOSKUIL
    Zij huwt 2e Maasland 31 aug. 1875 JOHANNES HOOIJMANS, geb. Voorburg 19 mrt. 1845, overl. Maasland 11 jan. 1883, zn. van JACOBUS HOOIJMANS en JOHANNA DE KOK.
    Zij huwt 3e Delft 22 apr. 1885, WILHELMUS NIEUWENDIJK, wednr. van Alida van Niekerk, geb. Vinkeveen en Waveren ca. 1852, zn. van DIRK NIEUWENDIJK en ANTHONIA
    VAN ROOYEN. (huwelijk ontbonden door echtscheiding Alphen 9 nov. 1888)

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    GEERTRUIDA CORNELIA VAN DEN ENDEN, geb. Maasland 18 feb. 1872, huwt Schiedam 10 juni 1908 GABRIEL OLSTHOORN, veehouder te Vlaardingen, geb. Vlaardingerambacht 5 aug. 1866, zn. van JAN OLSTHOORN, bouwman en MATJE ARKESTEIJN.

 

2.    PETRONELLA WILHELMINA VAN DEN ENDEN, geb. Maasland 19 feb. 1873. overl. Hof van Delft 13 dec. 1892.

 

3.    LEENDERT PIETER VAN DEN ENDEN, geb. Maasland 10 feb. 1874, huwt Rotterdam 6 mei 1908 JOHANNA CATHARINA OVERGAAG, geb. Kralingen 4 nov.1876, dr. van HENDRICUS OVERGAAG en MARIA ROOLING.

 

 

VIII.ca    PIETER VAN DEN ENDEN, tuinier, (zn. van VII.b)

            Geb. Monster 26 juli 1848,

            Overl. Monster 17 dec. 1897, 49 jr.

            Zn. van GERARDUS VAN DEN ENDEN en GEERTRUIDA VAN LEEUWEN,

            Huwt 1Monster 23 april 1872

            CLARA MARIA TETTEROO,

            Geb. Monster 7 maart 1850,

            Overl. Monster 1 feb. 1884

            Dr. van MATHIAS TETTEROO en KLAZINA KRIJGER,

            Huwt 2e Monster 25 april 1885,

            FRANCISCA SCHEFFERS,

            Geb. Monster 10 okt. 1856,

            Overl. Monster 30 jan. 1924,

            Dr. van JOHANNES SCHEFFERS, schoenmaker en FRANCISCA VAN BERGENHENEGOUWEN.

 

    Uit het tweede huwelijk:

 

1.                  CLARA GEERTRUDA ANNA VAN DEN ENDE, geb. Monster 2 juni 1886, overl. Voorburg 3 okt. 1981, huwt Monster 10 mei 1910 GOBERTUS BERNARDUS VAN MARREWIJK, tuinier, geb. Hof van Delft 20 aug. 1884, zn. van JOHANNES FRANCISCUS VAN MARREWIJK en JACOBA AMMERLAAN.

 

2.                  JOHANNES HENDRICUS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 6 juli 1887, overl. Monster 4 sept. 1887.

 

3.                  GEERTRUIDA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. Monster 18 nov. 1888, overl. Den Haag 20 aug. 1956, huwt Monster 26 april 1913 JOHANNES HENDRIKUS THEODORUS PERSOON, tuinier, geb. Monster 21 nov. 1886, overl. na 1956, zn. van ADRIANUS PERSOON, tuinder en HELENA MARIA VAN DEN BERG.

 

4.                  CLAZINA JACOBA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 20 maart 1890, overl. Monster 17 april 1890.

 

5.                  CORNELIA THEODORA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 23 nov. 1891, overl. Monster 23 mei 1892.

 

6.                  Geb. Monster 18 nov. 1892, een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

 

7.                  JOHANNES HENDRICUS JOSEPHUS VAN DEN ENDEN, huwt THEODORA HENRICA VAN DER MEER. (volgt IX.c)

 

 

VIII.d GERARDUS VAN DEN ENDE, bouwman, (zn. van VII.b)

    Geb. Monster 19 aug. 1849,

    Overl. Monster 2 juni 1931, 81 jr.

    Zn. van GERARDUS VAN DEN ENDEN en GEERTRUIDA VAN LEEUWEN,

    Huwt Monster 25 sept. 1880,

    PIETERNELLA THOEN,

    Geb. Monster 9 mei 1853,

    Overl. Monster 7 jan. 1922,

    Dr. van HERMANUS THOEN, tuinier en MARIA HOFSTEDE.

 

Uit dit huwelijk:

1.    GEERTRUIDA ANNA VAN DEN ENDE, geb. Monster 2 aug. 1881, overl. Monster 29 april 1955, huwt Monster 30 mei 1908 ARNOLDUS JOHANNES VAN DER DRIFT, tuinier, geb. Kralingen 1 maart 1881, overl. Monster 9 aug. 1946, zn. van ADRIANUS VAN DER DRIFT en ANNA WILHELMINA VAN DER HELM.

2.    MARIA ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Monster 25 nov. 1882, overl. Hoek van Holland, gem. Rotterdam 6 juli 1963, huwt Monster 5 sept. 1905, JOHANNES LANGELAAN, bakker, geb. Maasland 28 nov. 1880, zn. van JOHANNES LANGELAAN en ADRIANA VAN LOENEN.

3.    CORNELIA HUBERTA VAN DEN ENDE, geb. Monster 3 jan. 1885, overl. Wateringen 1963, huwt Monster 22 mei 1909 LEONARDUS JOSEPHUS VAN LEEUWEN, tuinier, geb. Loosduinen 19 maart 1882, zn. van GERARDUS ANTONIUS VAN LEEUWEN tuinier en JOHANNA CATHARINA VAN RUIJVEN.

4.    Geb. Monster 16 jan 1886, een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

5.    ANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 5 jan. 1887, huwt Monster 23 april 1910 CORNELIS RUTGERUS JACOBUS VAN PAASSEN, bouwman, geb. Schipluiden 16 okt. 1881, zn. van LEONARDUS VAN PAASSEN, bouwman en HENDRICA VAN WINDEN.

6.    HUBERTA CLASINA VAN DEN ENDE, geb. Monster 2 okt. 1888, overl. Egmond aan de Hoef 6 okt. 1978, huwt Monster 14 sept. 1920 JACOBUS PETRUS HOOIJMANS, landbouwer, geb. Voorschoten 23 juli 1882, overl. Leiderdorp 11 aug. 1974, zn. van PETRUS HOOIJMANS, landbouwer en MARGARETHA WILHELMINA OLSTHOORN.

7.    GERARDUS ANDREAS VAN DEN ENDE, huwt MARGARETHA JOHANNA KOOT.  (volgt IX.d)

8.    HERMANUS JOHANNES VAN DEN ENDE,  huwt MARIA GERARDA HENDRINA FRANKE.(volgt IX.da)

9.    ADRIANA GEERTRUIDA VAN DEN ENDE, geb. Monster 13 juli 1892, overl. Monster 4 aug. 1975, huwt Monster 17 jan. 1920 PETRUS ADRIANUS JACOBUS DAMEN, tuinier, geb. Monster 19 juli 1891, zn. van CORNELIS HENDRIKUS DAMEN, tuinder en CORNELIA MARIA VAN HEIJNINGEN.

10.    Geb. Monster 15 juni 1894 een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

 

 

VIII.e    JOHANNES VAN DEN ENDE, bouwman, (zn. van VII.b)

        Geb. Monster 14 nov. 1850,

        Overl.  na 1928,

        Zn. van GERARDUS VAN DEN ENDE en GEERTRUIDA VAN LEEUWEN

        Huwt Zoetermeer 1 mei 1878,

        GEERTRUIDA SCHUUR,

        Geb. Zoetermeer 25 juli 1853,

        Overl. Monster 20 jan. 1913,

        Dr. van CORNELIS SCHUUR en GRIETJE KOOT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  GERARDUS CORNELIS LEONARDUS VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA ELIZABETH BOL. (volgt IX.e)

 

2.                  CORNELIS GERARDUS VAN DEN ENDE, huwt 1e JOHANNA MARIA WESTGEEST, huwt 2e MARIA CORNELIA WESTGEEST. (volgt IX ea)

 

3.        JOHANNES PETRUS VAN DEN ENDE, huwt ANNA VAN DER HELM, (volgt IX.eb)

 

4.        GEERTRUIDIS CLAZINA VAN DEN ENDE, geb. Veur 30 jan. 1886, huwt Brielle 26 april 1921 NICOLAAS MIJNDERS, geb. Melissant ca. 1881, zn. van KLAAS MIJNDERS, landbouwer en CORNELIA LA PLUME.

 

5.                  PETRUS CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Monster 24 maart 1887, overl. Monster 24 maart 1887.

 

6.                  LEONARDUS GERARDUS VAN DEN ENDE, geb. Monster 24 maart 1887, overl. Monster 24 maart 1887.

 

7.                  MARGARETHA CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Monster  27 aug. 1888, huwt Monster 16 mei 1914 JACOBUS GERARDUS DE KOK, tuinder, geb. Monster 31 maart 1883, zn. van QUIRINUS DE KOK en LOUIZA VAN DER MEER.

 

8.                  CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Monster 30 april 1890, overl. Monster 22 juni 1890.

 

9.                  ANDREAS VAN DEN ENDE, geb. Monster 6 aug. 1894, overl. Monster 7 dec. 1894.

 

 

VIII.f    ANDREAS VAN DEN ENDE, kaashandelaar (zn. van VII.b)

        Geb.  Monster 20 jan 1852

        Overl. Delft 14 dec 1919, 67 jr.

        Zn. van  GERARDUS VAN DEN ENDEN en GEERTJE VAN LEEUWEN

        Huwt  Monster 9 mei 1876

        THEODORA AMMERLAAN,

        Geb.  Hof van Delft 27 juni 1851

        Overl. Delft 7 jan 1905, 53  jr.

        Dr. van  AREND AMMERLAAN, bouwman en MAGDALENA HIJDRA.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  GERARDUS PETRUS VAN DEN ENDE,  geb. Delft 23 feb. 1877, overl. Delft 1 juli 1877.

 

2.                  ARNOLDUS JACOBUS GERARDUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 23 april 1878, overl. Delft 1 nov. 1878.

 

3.                  GERARDUS WILHELMUS VAN DEN ENDE,  geb. Delft 5 dec. 1879,overl. Delft 18 jan. 1957, huwt  Delft 1 feb. 1922 ELISABETH FLISSEBAALJE,  geb. Middelburg 20 feb. 1889, overl. Middelburg 1 juni 1969, dr. van ADRIAAN FLISSEBAALJE en KAATJE MONDEEL.

 

4.                  HELENA GERARDA VAN DEN ENDE, geb Delft 21 juni 1882, overl. Delft 22 aug. 1882.

 

5.                  GEERTRUIDA CLASINA ADRIANA VAN DEN ENDE, geb Delft 21 juni 1882, overl. Delft 3 dec. 1882.

 

6.                  MAGDALENA GERTRUDIS  ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Delft 27 maart 1884, overl. Monster 12 nov. 1944, huwt Delft 10 mei 1911 JOHANNES KOPPERT, geb. Monster  18 feb. 1879, overl. Monster 12 nov. 1944, zn. van ANDRIES KOPPERT en MARIA ENDHOVEN.

 

7.                  GEERTRUIDA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. Delft 16 dec. 1885, overl. Delft 21 nov. 1886.

 

8.                  ARNOLDUS LEONARDUS VAN DEN ENDE, banketbakker, geb. Delft 1 dec. 1888, huwt s-Gravenzande 9 okt 1914  CATHARINA MARIA VAN DER KNAAP, geb.. Naaldwijk 29 sep. 1884, overl. Rotterdam 15 nov. 1952, dr. van WILHELMUS NICOLAAS VAN DER KNAAP, arb. en  ANNA WILHELMINA JOHANNA FRANCISCA PAUWELS.

 

9.                  THEODORA GERTRUDIS VAN DEN ENDE, geb. Delft 15 juni 1894, overl. Schiedam 12 jan. 1953, 58 jr, huwt Delft 21 mei 1919 HENDRICUS SIMON KERKLAAN, geb. Schiedam 11 maart 1893, overl. na 1953, zn. van FRANCISCUS THEODORUS KERKLAAN en CATHARINA LANSBERGEN.

 

 

VIII.g    ADELBERTUS VAN DEN ENDE, timmerman (zn. van VII.c)

        Geb. Maasland 3 maart 1850,

        Overl. Schipluiden 16 dec. 1922,

        Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en GRIETJE KOELEWIJN.

        Huwt Schipluiden 8 juli 1884

        HELENA MARIA VAN DER DRIFT,

        Geb. Schipluiden 15 sept. 1855,

        Overl. Schipluiden 11 feb. 1929

        Dr. van ANDRIES VAN DER DRIFT en THEODORA CATHARINA ROODENRIJS.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  MARGARETHA JOHANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 18 dec. 1885, overl. Delft 16 sept. 1954, huwt JOHANNES RUYGROK.

 

2.                  THEODORA HERMINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 18 dec. 1885, overl. Schipluiden 31 juli 1886.

 

3.                  ANDREAS THEODORUS VAN DEN ENDE, huwt MARIA WILHELMINA GEERTRUIDA VAN OOSTEN. (volgt IX.g)

 

4.                  CORNELIS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 23 mei 1888, overl. Schipluiden 13 juli 1888.

 

5.                  CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 11 okt. 1889, huwt BERENDINA VAN OOST.

 

6.                  GABRIEL GERARDUS VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 5 jan 1895, overl. Schipluiden  4 dec. 1940.

 

7.                  THEODORA HERMINA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 6 dec. 1891, overl. Arnhem 20 okt. 1928, huwt Schipluiden 28 april 1927 JOHANNES RUTGERUS MARIA GERRITSEN, schilder, geb. Dieren, gem. Rheden ca 1898, zn. van GRADUS GERRITSEN, schilder en GRADA WILHELMINA RUTJES.

 

8.                  ELIZABETH VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 10 aug. 1893, huwt 1955 JOHANNES RUYGROK, geb. ca 1881, wednr van MARGARETHA  JOHANNA MARIA VAN DEN ENDE.

 

9.                  HERMINA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 3 nov. 1897, huwt Schipluiden 28 aug. 1930 JOHANNES RUTGERUS MARIA GERRITSE, schilder, wednr van THEODORA HERMINA VAN DEN ENDE.

 

10.              JOANNA ELISABETH VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 23 mei 1896.

 

11.              CLARA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 25 april 1901, overl. Schipluiden 7 aug. 1908.

 

 

VIII.h    CORNELIS VAN DEN ENDE, koopman in meel en veevoer, (zn. van VII.c)

    Geb. Maasland 26 april 1851,

    Overl. Hof van Delft  16 maart 1909,

    Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en GRIETE KOELEWIJN

    Huwt  1e Kethel en Spaland 3 mei 1882,

    HILLEGONDA LANSBERGEN,

    Geb Kethel en Spaland 27 april 1858,

    Overl. Hof van Delft 10 dec 1898, 40 jr,

    Dr. van HENDRIK LANSBERGEN en GEERTRUI DE WIT

    Huwt 2e Delft 1 aug. 1900

    ANNA MARIA PETRONELLA KRAPELS

    Geb. Delft 31 okt. 1852,

    Overl. 1927,

    Dr. van ANDRIES KRAPELS en ANTONIA CORNELIA VAN KINTS.

 

Uit het eerste huwelijk:

1.    MARGARETHA GEERTRUIDA VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 18 maart 1885, overl. Hof van Delft 22 dec. 1917.

2.    GERTRUDIS ELISABETH VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 21 april 1886, overl. Delft 4 sept. 1945, huwt Hof van Delft 17 sept. 1913 ADRIANUS MARTINUS VAN LEEUWEN, geb. Maasland 19 juli 1872, overl. Delft 28 nov. 1938, zn. van JACOB VAN LEEUWEN en JOHANNA OVERGAAG.

3.    ANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 10 aug. 1887, overl. Leiden 27 maart 1966, 78 jr.

4.    HENDRICUS CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA ELIZABETH MARIA BENTVELZEN. (volgt IX.h)

5.    ELISABETH VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 8 maart 1890, overl. Delft 3 aug. 1956.

6.    CORNELIA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 1 april 1892, huwt Maasland 5 mei 1922 NICOLAAS PETRUS AMMERLAAN, geb. Maasland 6 mei 1881, zn. van WILLEM AMMERLAAN en ELIZABETH RUIGROK.

7.    CORNELIS WILHELMUS VAN DEN ENDE, kolenhandelaar, geb. Hof van Delft 2 juni 1893, huwt MARTINA ANTHONIA ROMEIJN. (volgt IX.ha)

8.    CATHARINA MARGARETHA VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 30 jan. 1895.

9.    SIMON ALBERTUS VAN DEN ENDE, huwt IDA GERARDA BASSILIA PAALVAST. (volgt IX.hb)

 

VIII.i    GERARDUS VAN DER ENDE, melkboer in Kethel, in 1923 naar Den Hoorn. (zn. van VII.c)

    Geb. Maasland 11 sept. 1854,

    Overl. Delft  21 jan 1926,

    Zn. van CORNELIS VAN DER ENDE, timmerman en ELIZABETH VAN LEEUWEN

    Huwt 1e Kethel enn Spaland 30 april 1885

    CORNELIA VAN VEEN,

    Geb. Stompwijk 10 sept. 1856,

    Overl. Kethel 25 maart 1901,

    Dr. van CORNELIS VAN VEEN en CORNELIA DOESBURG.

    Huwt 2eVlaardingerambacht 8 feb. 1902,

    JOANNA  (JANSJE) BURGER,

    Geb. Naaldwijk 10 juli 1863,

    Overl. Schipluiden 26 maart 1945,

    Dr. van DIRK BURGER en THEODORA DE GIER.

 

Uit het eerste huwelijk:

1.    CORNELIS ALBERTUS VAN DER ENDE, huwt CORNELIA ELISABETH POST. (volgt IX.i)

2.    CORNELIS WILHELMUS VAN DER ENDE, huwt THEODORA JOHANNA BURGER.  (volgt IX.ia)

3.    CORNELIA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Kethel 19 mei 1892, overl. Pijnacker 24 sept. 1977, huwt JOANNES VAN LEEUWEN, veehouder.

4.    ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. Kethel 20 april 1894, overl. Den Hoorn 13 jan. 1975, woonde in De Lier, ongehuwd.

Uit het tweede huwelijk:

5.    THEODORA MARGARETHA MARIA VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 2 febr. 1903, overl. Delft 22 aug. 1945, huwt Schipluiden 28 jan. 1927 MARTINUS JOHANNES VAN DER VALK, kruidenier, geb. Hof van Delft ca. 1896, overl. na 1945, zn. van SIMON VAN DER VALK en CORNELIA JOHANNA VAN DER KNAAP.

6.    HUBERTUS  VAN DER ENDE, geb. Kethel 23 maart 1905, overl. Hillegom 20 juni 1981, ongehuwd.

7.    DIRK VAN DER ENDE, doodgeboren. Kethel en Spaland 4 nov. 1906

8.    ELISABETH VAN DER ENDE, geb. 28 feb. 1909, huwt Schipluiden CORNELIS VAN MEURS, tuinarb. geb. ca 1908.

 

VIII.j    LEONARDUS JACOBUS VAN DER ENDE, (zn. van VII.e.

    Geb. Maasland 11 juni 1873,

    Overl. Delft 20 nov. 1941,

    Zn. van HUIBREGT VAN DER ENDE en ADRIANA HOFSTEDE

    Huwt Vrijenban 29 nov. 1899

    ADRIANA VAN DEN BULK,

    Geb. Berkel en Rodenrijs 4 aug. 1874,

    Overl.. Delft 11 okt. 1941,

    Dr. van GERARDUS VAN DEN BULK en MARIA NOORDERMEER.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  ADRIANA GIJSBERTA MARIA VAN DEN ENDE, geb Hof van Delft  2 nov. 1900, overl. Delft 18 maart 1975.

 

2.                  MARIA GERARDA ANTHONIA VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 5 jan. 1902, overl. Delft 12 april 1958, huwt Delft 17 juni 1929 SAMUEL DREVES, geb. s-Gravenhage ca. 1903, overl. Kassel (Duitsland) 9 juli 1943, zn. van SAMUEL DREVES en BRIGITTA VERDONK.

 

3.                  HUBERTA ADRIANA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 5 aug 1903, huwt Delft 24 aug. 1927 JOHANNES BAPTIST HUBERTUS GALJE, geb. Zaandam ca 1899, zn. van JOHANNES BAPTIST HUBERTUS GALJE en JOHANNA FRANCISCA LAUBER

 

4.                  GERARDA ANTHONIA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 21 maart 1905, overl. Delft 18 aug 1986, huwt Delft 18 sept. 1929 JOHANNES JOSEPHUS VAN OOIJEN, geb. Delft 18 juni 1902, zn. van FRANCISCUS PETRUS THEODORUS VAN OOIJEN en ANNA VAN VELZEN

 

5.                  CORNELIA ADRIANA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 18 dec. 1906, overl. Hof van Delft 25 april 1907.

 

6.                  HUBERTUS CORNELIS ANTHONIUS VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 12 april 1908.

 

7.                  GERARDUS  ADRIANUS ANTHONIUS VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 2 maart 1912, overl. Hof van Delft 20 okt. 1913.

 

8.                  CATHARINA PETRONELLA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 2 juli 1910, overl. Delft 8 april 1927.

 

9.                  CORNELIA CATHARINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft  19 april 1914, huwt Delft 4 aug. 1937 JOHANNES ALPHONSUS FRANCISCUS VAN ROOIJ, geb. Delft 7 okt 1911, zn. van BERNARDUS VAN ROOIJ en CELIA SCHILPEROORT.

 

 

VIII.ja    HUBERTUS VAN DER ENDE, broodbakker,  (zn. van VII.e)
Geb. Maasland 28 april 1868,
Overl. 's-Gravenhage 7 feb.1943,
Zn. van HUIBREGT VAN DER ENDE en ADRIANA HOFSTEDE
Huwt Vrijenban 16 juli 1902
ADRIANA CORNELIA PETRONELLA VAN LEEUWEN,
Geb. Vrijenban 28 feb.1877,
Overl. s-Gravenhage 8 juli 1951,
Dr. van PETRUS VAN LEEUWEN en MARGARETHA KLEIJWEG.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ADRIANA CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 22 juli 1903.

 

2.    MARGARETHA MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 21 aug. 1904, overl. 's-Gravenhage 12 nov. 1904.

 

3.    HUBERTUS LEONARDUS MARIE VAN DEN ENDE, broodbakker, geb. 's-Gravenhage 7 dec. 1905 huwt 's-Gravenhage 7 mei 1930 CORNELIA LAMBERTINA MARIA BLOM, geb. 's-Gravenhage 4 apr.1904, dr. van LAMBERTUS MARTINUS JOHANNES BLOM, pensionhouder en WILHELMINA MARIA VAN DER MARK.

 

4.    MARGARETHA CORNELIA ALFONSA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage ca. 1909, overl. 's-Gravenhage 30 dec. 1941, huwt WOUTERUS MARIA JOHANNA VAN DER LANS, geb. 's-Gravenhage ca 31 juli 1910.

 

5.    HELENA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage ca 1917, overl. 's-Gravenhage 22 feb. 1918.

 

 

VIII.k    MARTINUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, Opzichter Bij Een Artillerie Inrichting (zn. van VII.f)

    Geb. Oud en Nieuw Mathenesse13 nov. 1862,

    Overl. 1929,

    Zn. van SIMON VAN DER ENDE en CHRISTINA VAN DEN ENDEN,

    Huwt 1e  Delft 9 jan. 1884

    CORNELIA VAN DER DONK

    Geb. Delft 8 feb. 1864,

    Overl. 1906,

    Dr. van BART VAN DEN DONK en GYSBERTA VAN SCHAIK,

    Huwt 2e

    JOHANNA SUSANNA LUCRETIA DE HOSSON

    Geb. Veendam ca. 1869

 

Uit het eerste huwelijk:

1.    SIMON BARTHOLOMEUS VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA PRINS. (volgt IX.k)

2.    GIJSBERTHA CHRISTINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 15 juni 1885, overl. 1954, huwt 1914
                      FERDINAND SLUYTER, geb. 1885, overl. 1965.

3.    BERNARDUS PETRUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 27 feb. 1888, overl. Delft 17
                       maart 1888, 19 dg.

4.    JOHANNES MARTIN VAN DEN ENDE, geb. 1889, overl. Venray 10 okt. 1943, huwt             HENDRIKA LEONTINE WINTER.

5.    MARIA CHRISTINA CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Delft 16 feb. 1891, overl. Delft
                        26 april 1891, 2 mnd.

6.    CAROLINA THEODORA MARTINE VAN DEN ENDE, geb. Delft 16 sept. 1892.

7.    Geb Delft 25 aug. 1894 een doodgeboren kind

8.    MARTINUS VAN DEN ENDE, huwt 1e PETRONELLA HEBLIJ, huwt 2e JOZEFINE HEYNEN. ( volgt IX.ka)

9.    CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt 1e LOUISE HENDRICKX, huwt 2e JOKE V.D. ZIJDE. (volgt IX.kb)

 

VIII.l    MARTINUS VAN DER ENDE, arb.(zn. van VII.g)

    Geb. Naaldwijk 25 aug. 1852,

    Overl. Naaldwijk 29 juli 1913,

    Zn. van ARIE VAN DER ENDE en MARGARETHA WARMOND

    Huwt Naaldwijk 11 mei 1878,

    TRIJNTJE (CATHARINA) DE VOS,

    Geb. Naaldwijk 21 okt. 1852,

    Overl. Naaldwijk 8 maart 1939,

    Dr. van ANTHONIE DE VOS en CORNELIA KORENBLOM

 

Uit dit huwelijk:

1.    MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 11 mei 1879, overl. Naaldwijk 7 juli 1879.

2.    ANTHONIUS VAN DER ENDE, huwt ELISABETH CORNELIA NEERSCHOLTEN. (volgt IX.l)

3.    ARIE VAN DER ENDE, boerenarbeider, geb. Naaldwijk 8 maart 1882, overl. Naaldwijk 3 maart 1904, 21 jr.

4.    CORNELIA CATHARINA VAN DER ENDE, geb.12 maart 1883, overl. Naaldwijk 9 juli 1884,

5.    MARGARETHA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 6 juni 1884, overl. Naaldwijk 30 nov. 1884.

6.    CORNELIA MARTINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 5 maart 1886, overl. Naaldwijk 26 jan. 1889.

7.    ENGELBERTUS VAN DER ENDE, veehandelaar, geb. Naaldwijk 3 aug. 1888, overl. Delft 29 okt. 1952.

8.    CORNELIA FRANCINA MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 8 nov. 1889, overl. Utrecht 8 juli 1937, huwt Naaldwijk 21 okt. 1922 JOHANNES BENSCHOP, geb. Vleuten 21 aug.1896, overl. Vleuten-De Meern 2 feb. 1958, , zn. van JOHANNES BENSCHOP en WILHELMINA HILHORST.

9.    MARGARETHA BARBARA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 17 nov. 1893, overl. Utrecht 27 maart 1958, huwt Naaldwijk 28 aug. 1918 JOHANNES VAN DEN BRINK, geb. Vleuten 14 jan. 1894, zn. van HENDRIKUS VAN DEN BRINK en CORNELIA VAN DEN BERG.

10.    MARIA MARTINA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 9 mei 1896, overl. Naaldwijk 6 sept. 1896.

 

VIII.m    ARIE (ADRIANUS) VAN DER ENDEN, (zn. van VII.h)

    Geb. Berkel en Rodenrijs 21 feb.1847,

    Overl. Rijswijk Z-H 1 nov. 1938,

    Zn. van ARIE (ADRIANUS) VAN DEN ENDEN en THEODORA VAN VELZEN.

    Huwt Naaldwijk 6 mei 1871

    MARIA GROENEWEGEN,

    Geb. Naaldwijk 16 juli 1840

    Overl.Rijswijk Z-H 20 aug. 1919

    Dr. van FREDERIK GROENEWEGEN en ELISABETH VAN GINK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    THEODORA ELISABETH VAN DER ENDE, geb. Hof van Delft 7 mei 1872, overl. Wassenaar 6 sept. 1950, huwt Rijswijk Z-H 6 mei 1896 JOHANNES OUWENDIJK, arbeider, geb. Rijswijk Z-H 11 dec.1854, overl. Rijswijk Z-H 26 dec. 1906, zn. van HENDRIK OUWENDIJK, veenarbeider en MARIA VERHAGEN.

 

2.    ELISABETH VAN DER ENDE, geb. Hof van Delft 18 juni 1873, overl. Monster 15 jan 1932, huwt Rijswijk Z-H 26 nov 1902 CORNELIS ADRIANUS VAN VELDHOVEN, tuinder, geb. Naaldwijk 30 dec. 1869, zn. van JACOBUS VAN VELDHOVEN en CORNELIA VAN DER TUIN.

 

3.    ADRIANUS FREDERIKUS VAN DEN ENDE, huwt HENDRIKA PETRONELLA VAN DER ROEST. (volgt IX.m)

 

4.    MARIA MAGDALENA VAN DER ENDE, geb. Hof van Delft 20 juli 1876, huwt Rijswijk Z-H 16 okt. 1907 JACOBUS CORNELIS VAN RIJN, tuinder, geb. geb. Rijswijk Z-H 3 april 1877, zn. van ANTONIE STEPHANUS VAN RIJN, arbeider en CORNELIA VAN DER HORST.

 

5.    FREDERIKUS VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 14 jan. 1878, overl. Rijswijk Z-H 20 okt 1886, 8 jr.

 

6.    PETRONELLA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 30 april 1879, overl. Rijswijk Z-H 26 apr. 1881

 

 

VIII.ma    GERARDUS VAN DER ENDE, arbeider, (zn. van VII.h)

        Geb. Berkel en Rodenrijs, 1 sept. 1855,

        Overl. Berkel en Rodenrijs 13 juni 1941,

        Zn. van ARIE VAN DEN ENDEN en THEODORA VAN VELZEN

        Huwt Overschie 25 april 1882,

        MARIA SCHENK,

        Geb. Overschie 4 jan. 1859,

        Overl. Rotterdam 17 feb. 1927.

        Dr van JACOBUS SCHENK en THEODORA SCHREUDER.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt CATHARINA MARIA VAN DER HELM. (volgt IX.ma)

 

2.    DOROTHEA VAN DER ENDE, geb. Overschie 5 maart 1885, overl. Rotterdam 1 april 1972, huwt Schiedam 3 jan. 1907 ADRIANUS PETRUS VAN DER LINDEN, bootwerker, geb. Vlaardingen 19 maart 1878, overl. Rotterdam 12 nov. 1947, zn. van ARIJ VAN DER LINDEN, zeeman en JOHANNA MARIA VAN DEN BOOGERT.

 

3.    THEODORUS VAN DER ENDEN, geb. Overschie 14 mei 1886, overl. Overschie 7 jan 1895.

 

4.    JACOBA JOSINA VAN DER ENDEN, geb. Overschie 31 mei 1887, overl. Overschie 24 sept. 1887.

 

5.    JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Overschie 17 juli 1888, overl. Overschie 20 jan 1895.

 

6.    FRANCINA JOHANNA VAN DER ENDEN, geb. Overschie 23 mei 1890.

 

7.    ELIZABETH VAN DER ENDEN, geb. Overschie 27 juli 1891, overl. Overschie 2 febr. 1895.

 

8.    MARIA VAN DER ENDEN, geb. Overschie 29 okt. 1893, overl. Overschie 3 juli 1894.

 

9.    HELENEA LODEWINA VAN DER ENDEN, geb. Overschie 1 dec. 1894, overl. Overschie 24 mrt 1896.

 

10.    PETRUS JOSEPH VAN DER ENDEN, geb. Overschie 4 maart 1896, overl. Overschie 1 aug. 1896.

 

11.    GERARDUS ADRIANUS VAN DER ENDEN, geb. Overschie 9 april 1897, overl. Overschie 22 apr. 1898.

 

12.    ELIZABETH VAN DEN ENDE, geb. Overschie 2 maart 1901, overl. Schiedam 22 maart 1954, huwt Overschie 10 feb 1925 WILHELMUS ADRIANUS JOHANNES VAN VEEN, geb. Kethel en Spaland ca. 1903, zn. van SIMON PETRUS VAN VEEN en BARBARA HEIJDRA.

 

 

VIII.n    ARIE VAN DER ENDE, (zn. van VII.j)

    Geb. Wateringen 26 maart 1863,

    Overl. Delft 5 mei 1933,

    Zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en CLAZINA VAN OS,

    Huwt Delft 8 mei 1889

    LOUISA MARIA ZUIJDERWIJK,

    Geb. Delft 11 sept. 1862,

    Overl. Delft 7 dec. 1912,

    Dr. van LEONARDUS ZUIJDERWIJK en ALIDA SLUIJS.

 

Uit dit huwelijk:

1.    CLASINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Hof van Delft 15 april 1890, overl. Hof van Delft 9 sept 1902, 12 jr.

2.    LEONARDUS JOHANNES ANDREAS VAN DER ENDE, huwt MARIA APOLONIA MULDER. (volgt IX.n)

3.    MARIA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Hof van Delft 23 mei 1893, overl. Hof van Delft 8 mei 1894, 11 mnd.

4.    ANDREAS JACOBUS VAN DER ENDE, huwt ANGENIETA JOHANNA CHOUFOER. (volgt IX.na)

5.    JOHANNA GERARDA VAN DER ENDE, geb. Delft 15 feb. 1896, huwt Delft 3 jan. 1923 WILHELMUS JOHANNES LAMPE, geb. Hof van Delft 6 juli 1896, zn. van CORNELIS LAMPE en DIRKJE JONKER.

6.    ALIDA MARIA VAN DER ENDE, geb. Delft 3 maart 1897, overl. Delft 16 juli 1897, 4 mnd.

7.    JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Delft 20 juli 1898, overl. Delft 11 april 1900, 21 mnd.

8.    MARINUS ARIE VAN DER ENDE, geb. Delft 12 nov. 1899.

9.    ELIZABETH ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 2 maart 1901, huwt Delft 15 feb. 1928 DANIEL WILHELMUS ANTONIUS SEVERINS, geb. Rijswijk Z-H 1 okt. 1899, zn. van JOSEPHUS SEVERINS en JOHANNA ELISABETH TOUW.

10.     MARIA LOUISA VAN DEN ENDE, geb. Delft 26 okt. 1906, overl. Delft 21 april 1908.

 

 

VIII.s    CORNELIS VAN DEN ENDE, tuinman, warmoezier, (zn. van VII.n)

Geb. 's-Gravenhage 11 feb. 1850,
Overl. 's-Gravenhage 30 nov. 1930,
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en GEERTRUIDA BELLEMAN,
Huwt 's-Gravenhage 1 aug. 1883,
ELISABETH MARIA DICKHOFF
,
Geb. 's-Gravenhage 13 mrt 1851,
Overl. Oegstgeest 2 sept. 1913,
Dr. van FRANCISCUS WILHELMUS DICKHOFF en ANTONIA HERSBACH

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ANTONIA FREDERIKA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 30 juli 1884, overl. 's-Gravenhage 22 aug. 1884.

 

2.    CORNELIS FRANCISCUS VAN DEN ENDE, magazijnknecht, geb. 's-Gravenhage 28 aug. 1885, huwt 's-Gravenhage 3 feb 1915 THEODORA PAULINA TEUNISSEN, geb. Beesd ca. 1888, dr. van ANTONI TEUNISSEN, veldarbeider en PAULINA THEODORA TUKKER.

 

3.    FRANCISCUS WILHELMUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 25 dec. 1886, huwt 's-Gravenhage 31 jan 1912 MARIA LEVER, geb. 's-Gravenhage 4 dec. 1884, dr. van WILLEM LEVER, bediende en MARIA BOOGHMANS.

 

4.    MARIA MARTHA VAN DEN ENDE, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 8 feb. 1888, overl. 's-Gravenhage 27 apr 1945, huwt 's-Gravenhage 5 mei 1915 FRANCISCUS RANG, kok,  geb. 's-Gravenhage 16 nov. 1888, zn. van KAREL HENDRIK RANG, broodbakker en  ADRIANA MARIA LOUISA SANDERS.

 

5.    ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 14 mei 1889.

 

6.    JOHANNES CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt MARIA CATHARINA WASSENBURG. (volgt IX.sa)

 

7.    ELISABETH MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 29 aug. 1891, overl. 's-Gravenhage 2 okt. 1891.

 

8.    LAURENS VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA MACHIELS. (volgt IX.s)

 

 

VIII.t    JOHANNES CORNELIS VAN DEN ENDE, koopman in petroleum, (zn. van VII.n)
Geb. 's-Gravenhage 17 feb. 1851,
Overl. 's-Gravenhage 15 jan 1935,
Zn. van CORNELLIS VAN DEN ENDE en GEERTRUIDA BELLEMAN,
Huwt  Rijswijk Z-H 8 aug. 1877,
CATHARINA MARIA VAN OOSTEN.
Geb. 's-Gravenhage 30 mrt 1855,
Overl. 's-Gravenhage 28 mrt 1922. 66 jr.
Dr. van ABRAHAM VAN OOSTEN en ADRIANA ZUIDGEEST.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    CORNELIS ADRIANUS VAN DEN ENDE, melkverkoper, geb. 's-Gravenhage 5 aug. 1878, overl. 's-Gravenhage 1 nov. 1900, ongehuwd.

 

2.    ADRIANA CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 13 okt. 1880, overl. 's-Gravenhage 13 feb. 1913, ongehuwd.

 

3.    ABRAHAM LEONARDUS VAN DEN ENDE, huwt MARIA MARIANNA BORSBOOM. (volgt IX.t)

 

4.    GERARDUS PETRUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 14 jan. 1884, overl. 's-Gravenhage 17 juni 1884.

 

5.    LAURENS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 16 apr. 1885, overl. 's-Gravenhage 9 sep 1885.

 

6.    PETRONELLA CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 26 nov. 1886, overl. 's-Gravenhage 18 nov. 1888.

 

7.    ELISABETH MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 23 aug. 1888, overl. 's-Gravenhage 12 nov. 1957, huwt 's-Gravenhage 12 jan. 1910 JOHANNES BERNARDUS LEONARDUS VERHOEK, graveur, geb. ca 1888, overl. 's-Gravenhage 16 jan. 1960, zn. van JOHANNES FREDRIK LEONARDUS VERHOEK, vrachtrijder en JOHANNA DE KONING.

 

8.    JOHANNES ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt GERARDA JOHANNA VAN DER GELD. (volgt IX.ta)

 

9.    MARIA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 13 mrt 1896, overl. 's-Gravenhage 9 okt. 1896.

 

10.    CATHARINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 10 mrt 1899, overl. 's-Gravenhage 13 aug. 1899.

 

 

VIII.u    ADRIANUS VAN DEN ENDE, barbier, (zn. van VII.n)
Geb. 's-Gravenhage 11 aug. 1863,
Overl. 's-Gravenhage 17 mrt 1929,
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en GEERTRUIDA BELLEMAN,
Huwt 's-Gravenhage 21 aug 1889,
ISABELLA ROSINA MATHILDA VAN DER HOEVEN,
Geb. 's-Gravenhage 6 juni 1861,
Overl. 's-Gravenhage 15 aug. 1946, 85 jr
Dr, van PETRUS JOHANNES VAN DER HOEVEN en ELISABETH MATHILDA TEEUWEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ELISABETH MATHILDA MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 11 mei 1890.

 

2.    GEERTRUIDA ISABELLA MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage, 11 mei 1890.

 

3.    CORNELIS ADRIANUS VAN DEN ENDE, winkelchef, geb. 's-Gravenhage 18 dec 1891, huwt 's-Gravenhage 7 nov 1928 JOSEPHINA MARIA NICOLAAS, geb. 's-Gravenhage 16 mrt 1894, dr. van GERARDUS JOHANNES NICOLAAS, vergulder en MARIA WILHELMINA DRABBE.

 

4.    MARIA ANTONIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 1 aug. 1893.

 

5.    PETRUS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt THEODORA VERHOEVEN. (volgt IX.u)

 

6.    CHRISTIAAN HENDRICUS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 12 mei 1897

 

 

VIII.v    JOHANNES PETRUS ANTHONIUS VAN DEN ENDE, houthandelaar, (zn. van VII.m)
Geb. Wassenaar 6 maart 1879,
Overl. 's-Gravenhage 8 juni 1923
Zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en ELISABETH CATHARINA SEIJEN TEN HOORN,
Huwt 's-Gravenhage 22 apr 1908,
MAGDALENA MARTINA ANTONIA VAN DER HOEVEN,
Geb. 's-Gravenhage 1 okt. 1884,
Dr. van HENDRICUS MICHAEL VAN DER HOEVEN CATHARINA ELISABETH BONNEKE?

 

Uit  dit huwelijk:

 

1.    ADRIANUS LAMBERTUS MARIA VAN DEN ENDE, geb. Loosduinen 6 juni 1909, overl. Loosduinen 4 aug. 1909.

 

2.    ADRIANUS LAMBERTUS MARIA HIJACINTHUS VAN DEN ENDE, geb. ca 1911, overl. 's-Gravenhage 23 feb. 1915.

 

3.    JOANNES CORNELIUS ANTHONIUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 24 apr. 1913.

 

4.    HENRIETTE JOHANNA GERARDA MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 5 apr. 1914.

 

5.    JOHANNA ADRIANA MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 4 apr. 1915.

 

 

VIII.w    LAURENS VAN DEN ENDE, bediende (zn. van VII.n)
Geb. 's-Gravenhage 6 sept. 1857,
Overl. 's-Gravenhage 24 juli 1913,
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en GEERTRUIDA BELLEMAN.
Huwt  's-Gravenhage 13 aug. 1879,
JACOBA CORNELIA KORTEKAAS
Geb. 's-Gravenhage 9 april 1859
Overl.. 's-Gravenhage 21 sept. 1892, 33 jr.
Dr. van JACOBUS KORTEKAAS, tapper en CATHARINA VAN DEN BASSELAAR, winkelierster.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt HENDRIKA GERARDA MERTENS. .(volgt IX.wa)

 

2.    CATHARINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 20 dec. 1881, huwt Den Helder 31 dec. 1913 GERARDUS WIJNDERS, sergeant, kok, geb. Velsen 22 okt. 1879, zn. van HENDRIK WIJNDERS en ELISABETH CASSEE.

 

3.    JACOBA ELIZABETH VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 19 sept 1883, overl. Utrecht 22 jan. 1922, huwt Willemstad Curacou 6 mei 1910 WILHELMUS HERMANUS DIETZ, geb. Den Haag 20 juli 1882, overl. 1 apr. 1966, zn. van ANTONIUS FRANCISCUS JOHANNES DIETZ en GEERTRUIDA WILHELMINA STRUIJS.

 

4. JACOBUS JOHANNES MARINUS VAN DEN ENDE, huwt GEERTRUIDA ANTONIA DIETZ (volgt IX.w)

 

5.    LAURENS BARTHOLOMEUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 19 aug. 1887,  overl. 's-Gravenhage 9 apr. 1889.

 

 

IX.a    ADRIANUS WILHELMUS VAN DEN ENDE, bouwman, (zn. van VIII.a)

        Geb. s-Gravenzande 6 okt. 1877,

        Overl. s-Gravenzande 2 feb. 1951,

        Zn. van WILLEM VAN DEN ENDE, bouwman en ELISABETH VERDEGAAL.

        Huwt Voorburg 28 april 1911,

        CORNELIA MARIA MEEUWISSE,

        Geb. Voorburg 7 mei 1885,

        Overl. s-Gravenzande 10 feb. 1944,

         Dr. van CORNELIS MEEUWISSE en CATHARINA VAN LEEUWEN. 

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    WILHELMUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt ALIDA JOHANNA VAN DEN BERG. ( volgt X.a)

 

2.    CORNELIS HENDRICUS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 3 april 1913, overl. s-Gravenhage 27 okt. 1917.

 

3.    ELISABETH WILHELMINA ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 8 maart 1914, overl. s-Gravenhage 3 sept. 1937, 23 jr.

 

4.    CATHARINA GERARDA MARTINA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 20 april 1915, overl. Delft 7 aug. 2011,  huwt 11 mei 1938 JACOBUS NICOLAAS ZUIJDERWIJK, geb. Monster 21 juli 1914, overl. Poeldijk 28 juli 2005, zn. van JOHANNES LUDOVICUS ZUIJDERWIJK en ELISABETH MARIA VAN LEEUWEN.

 

5.    CORNELIA ADRIANA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 8 mei 1916, overl. 's-Gravenhage 25 aug. 2004, huwt Naaldwijk 26 nov. 1941 WILHELMUS GERARDUS VAN DER LOOS, geb. Den Haag 2 okt. 1911, overl. Den Haag 2 juni 1994.

 

6.    MARTINA JOHANNA CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 29 aug. 1917, overl. Poeldijk 10 okt. 2010, huwt Monster 26 juli 1941 CORNELIS NICOLAAS MARIA VAN KESTER, tuinder, geb. Monster 4 nei. 1912, overl. Poeldijk 24 okt. 1998, zn. van JOHANNES JACOBUS VAN KESTER, tuinder en JOZINA MARGARETHA VAN DEN BERG.

 

7.    CORNELIS HENDRIKUS VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA HENDRIKA APLONIA KOPPERT. (volgt X.ab)

 

8.    ADRIANUS CORNELIS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 20 april 1920,  overl. s-Gravenzande 4 juni 1920.

 

9.    HELENA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 18 okt. 1921, huwt s-Gravenzande 21 dec. 1951 FRANCISCUS WILHELMUS VAN KOPPEN, carrasseriebouwer, geb. Rijswijk ca. 1914, zn. van GIJSBERTUS JOHANNES VAN KOPPEN, carrosseriebouwer en CATHARINA THEODORA LUIJTEN.

 

10.    MARIA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 2 sept. 1923, overl. California USA 11 maart 2007, huwt Naaldwijk 27 dec. 1948 JOHANNES JOSEPHUS VAN WINGERDEN, geb. Naaldwijk 9 maart 1924, zn. van HENDRICUS MARTINUS JOHANNES VAN WINGERDEN en PETRONELLA CORNELIA JANSSEN.

 

11.    ADRIANUS JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA MARIA JANSSEN.(volgt X.ac)

 

12.    SOPHIA MARIA VAN DEN ENDE, dienstbode, geb. s-Gravenzande 27 maart 1927, overl. Den Haag 21 feb. 1945, ongehuwd, 17 jr.

 

 

IX.ab    JACOBUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van VIII.a)

    Geb. s-Gravenzande 16 nov. 1879,

    Overl. Naaldwijk 30 april 1947,

    Zn. van WILLEM VAN DEN ENDE, tuinder en ELISABETH VERDEGAAL,

    Huwt Naaldwijk 22 juni 1907,

    ANNA JULIANA VAN DER HELM,

    Geb. Naaldwijk 15 feb. 1885,

    Overl. s-Gravenzande  20 juni 1942, 57 jr,

    Dr. van JOHANNES VAN DER HELM, landbouwer en JOHANNA VAN DER KLUGT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    WILHELMUS JOHANNES MARIA VAN DEN ENDE, huwt MARIA GEERTRUIDA JACOBA VAN LEEUWEN. ( volgt X.b)

 

2.    JOHANNA ELISABETH CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 18 juli 1909, overl. Naaldwijk 24 jan. 1999, huwt 1932 PETRUS CORNELIS VIJVERBERG, tuinder, geb. Naaldwijk 14 okt. 1907, overl. Naaldwijk 12 sept. 1969, zn. van JOHANNES CASPARUS VIJVERBERG en ADRIANA MARIA VAN KESTER

 

3.    ELISABETH WILHELMINA MARIA VAN DEN ENDE, kloosterlinge, geb. s-Gravenzande 29 okt. 1910, overl. Nijmegen 28 dec. 1998.

 

4.    JOHANNES JACOBUS WILHELMUS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 23 jan 1913, overl. Poeldijk 11 april 1989, huwt Monster 23 juli 1957 JACOBA MARIA OLIEROOK, geb. Monster 16 okt. 1909, overl. Poeldijk 27 nov. 2008, dr. van CORNELIS THEODORIS OLIEROOK en BERDINA FLATON. geen kinderen.

 

5.    ADRIANUS JACOBUS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 11 okt. 1914, overl. s-Gravenzande 27 dec. 1914.

 

6.    CORNELIA ADRIANA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 10 april 1917, overl. 25 aug. 2002, huwt 20 april 1944 ANDREAS JOHANNES VAN KESTER, geb. Monster 22 dec. 1914, zn. van ANDREAS JACOBUS VAN KESTER en MARGARETHA CORNELIA HOFSTEDE.

 

7.    MARIA CORNELIA WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 25 april 1920, overl. Delft 7 juli 1991, huwt Naaldwijk 25 april 1944 FREDERIK LODEWIJK DE HOOGH, geb. Den Haag 6 juni 1910, overl. voor 1991.

 

8.    JACOBUS MARIA CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt JACOBA CORNELIA ADRIANA WENNEKERS, (volgt X.bb)

 

9.    HENDRIKUS CORNELIS MARIA VAN DEN ENDE, pater, geb. s-Gravenzande 8 dec. 1925, overl. Nijmegen 14 dec. 1985.

 

 

IX.ac    NICOLAAS THOMAS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van VIII.ac)

    Geb. s-Gravenzande 9 maart 1882,

    Overl. s-Gravenzande 25 okt. 1930, 48 jr

    Zn. van WILLEM VAN DEN ENDE, bouwman en ELISABETH VERDEGAAL

    Huwt  Schipluiden 7 juni 1909

    MARGARITA HENDRIKA HOFSTEDE,

    Geb. Schipluiden 17 maart 1884,

    Overl. Voorburg 15 juli 1956

    Dr. van HENDRIK HOFSTEDE en WILHELMINA VAN DER HELM.

 

Uit dit huwelijk:

1.    WILHELMUS HENDRICUS VAN DEN ENDE, huwt THERESIA ALPHONSA STAPELS. (volgt X.c)

2.    HENDRIKUS WILHELMUS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt 1e CATHARINA MARIA VAN ZUNDERT, huwt 2e JOHANNA MARIA WILHELMINA VAN DER VOORT. (volgt X.ca)

3.    ELISABETH WILHELMINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 21 feb. 1914, huwt s-Gravenzande 10 feb. 1939 NICOLAAS JOHANNES HOFSTEDE, tuinder, geb. Wateringen 18 mei 1912, overl. Monster 24 feb. 1980, zn. van JACOBUS JOHANNES HOFSTEDE en MARIA WILHELMINA VAN DER VALK.

4.    JOHANNES NICOLAAS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 31 jan 1915, overl. s-Gravenzande 7 juli 1915.

5.    ADRIANA WILHELMINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 15 maart 1916, huwt Delft 21 juni 1944 WILHELMUS PETRUS MARIA MEYER, geb. Delft 25 april 1914, overl. Carvoeiro (Portugal) 18 feb. 1999, begr. Bergen (N-H) 23 feb. 1999, zn. van GERARDUS JOHANNES MEYER en CORNELIA ADRIANA HOFSTEEDE.

6.    WILHELMINA ANNA MARGARETHA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 26 mei 1917, overl. Delft 2 sept. 2009, huwt Delft 21 juni 1944 CORNELIS MARTINUS JACOBUS MEYER, kruidenier, geb. Delft 2 sept. 1911, overl. Lienz (Oostenrijk) 29 sept 1970, begr. Delft 2 okt. 1970, zn. van GERARDUS JOHANNES MEYER en CORNELIA ADRIANA HOFSTEEDE.

7.    JOHANNA HENDRIKA ANTONIA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 6 aug. 1918, huwt Voorburg 5 april 1946 HERMANUS GERARDUS PELKMAN, kleermaker, geb. Huissen Gld 14 feb. 1918, overl. Huissen Gld 11 maart 1994, zn. van FRANCISCUS PELKMAN en JOHANNA DERKSEN.

8.    ANNA PETRONELLA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 6 sept. 1919, overl. s-Gravenzande 29 dec. 1919, 4 mnd.

9.    ALIDA WILHELMINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 12 maart 1921, overl. Rijswijk 27 juni 2000, huwt Voorburg 14 jan. 1944 JOHANNES MARIA VAN DER HOEVEN, kassenbouwer, geb. Naaldwijk 18 juli 1921, zn. van LEONARDUS EVERARDUS VAN DER HOEVEN en MARGARETHA MARIA VOLLEBREGT.

10.    ANNA PETRONELLA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 6 mei 1922, overl. Voorburg 6 apr. 1984, huwt Voorburg 23 juli 1963 CORNELIS GERHARDUS COENRAAD DE WIT, kantoorbediende, geb. Voorburg 26 dec. 1919, overl. Voorburg 30 sept. 1968, zn. van CORNELIS GERHARDUS COENRAAD DE WIT, huisschilder en AAFJE BOEKWEIT.

11.    NICOLAAS WILHELMUS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 15 sept. 1923, overl. s-Gravenzande 19 okt. 1923, 5 wk.

12.    GRARDA ALIDA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 27 juni 1925, overl. Voorburg 23 maart 1998, huwt Voorburg 20 sept. 1951 PETRUS BARTHOLOMEUS JOHANNES VAN MILL, machinebankwerker, chauffeur, zn. van PETRUS VAN MILL en ELIZABETH DE VREEDE.

 

 

IX.ad    WILLEM PETRUS ANTONIUS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. vn VIII.a)

    Geb. s-Gravenzande  22 feb. 1889,

    Overl. s-Gravenzande 18 dec. 1973,

    Zn. van WILLEM VAN DEN ENDE, bouwman en ELISABET VERDEGAAL,

    Huwt Monster 9 aug. 1919

    ALIDA WILHELMINA HERSBACH,

    Geb. Monster 25 sep. 1893,

    Overl. Naaldwijk 1981,

    Dr. van JOHANNES HERSBACH en WILHELMINA KOUWENHOVEN.

 

Uit dit huwelijk:

1.    ELISABET WILHELMINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 15 juli 1920, overl. s-Gravenzande 18 sept. 1941, 21 jr.

2.    WILHELMINA ANTONIA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 5 juni 1921, overl. 1 aug. 2004, huwt s-Gravenzande 23 dec. 1949 HENDRICUS CORNELIS ANTHONIUS GROENEWEGEN, tuinder, geb. Monster 26 aug. 1921, overl. 14 maart 2004, zn. van JOHANNES PETRUS ANTHONIUS GROENEWEGEN, tuinder en JOHANNA FRANCINA NEDERPELT.

3.    WILHELMUS ADRIANUS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 3 juli 1922.

4.    MARIA CHRISTINA ALIDA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 11 okt. 1923,overl. De Meern 18 nov. 2013,  huwt s-Gravenzande 4 juni 1951 LEONARDUS ANTONIUS BARENDSE, tuinder, geb. Monster 9 maart 1915, overl. Delft 12 juni 1978, zn. van GERARDUS BARENDSE en MARIA KLAZINA VAN DER VALK.

5.    CORNELIA ADRIANA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 14 okt. 1924, overl. 's-Gravenzande 3 juli 1996, huwt 7 okt. 1953 GERARDUS LEANARDUS VAN MARREWIJK, tuinder, geb. Naaldwijk 1 juni 1923, overl. 5 april 1985, zn. van ADRIANUS JOZEFUS VAN MARREWIJK, tuinder en ANNA THEODORA MARIA WUBBEN.

6.    EVA JOHANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 8 dec. 1925, huwt s-Gravenzande 23 nov. 1949 ANTONIUS MARTINUS VAN DER BURG, carrosseriebouwer, geb. Pijnacker 10 april 1918, overl. Zoetermeer 15 maart 2007,  zn. van ANTONIUS EVERARDUS VAN DER BURG en AGNES PETRONELLA OUDSHOORN

7.    JOHANNES WILHELMUS CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt AGATHA MARIA VAN DER KLUGT. (volgt X.cb)

8.    ANTONIUS JOHANNES MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 12 mei 1929, overl. s-Gravenzande 7 dec. 1936, 6 j.

9.    Geb. 's-Gravenhage 23 maart 1931 een levenloos kind.

10.    HENDRIKUS WILHELMUS JOSEPHUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 1 mrt 1934, huwt Naaldwijk 6 dec. 1963 MARGARETHA MARIA MAGDALENA KORTEKAAS, geb. 's-Gravenzande 24 aug. 1938, dr. van JOHANNES LEONARDUS HENDRIKUS KORTEKAAS en DINA JACOBA MARGARETHA MARIA DROOG.

 

IX.b    JOHANNES VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van VIII.b)

    Geb. Monster 1 dec. 1882,

    Overl. Monster 28 jan. 1971,

    Zn. van WILLEM VAN DEN ENDE, bouwman en ANNA MARIA OLSTHOORN,

    Huwt  Loosduinen 7 mei 1913

    CORNELIA MARIA DUIJVENSTEIN,

    Geb. Loosduinen 15 sept. 1885,

    Overl. Mei 1973,

    Dr. van CORNELIS DUIJVENSTEIN, tuinder en MARIA PETRONELLA KORS.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  WILHELMUS VAN DER ENDE, geb. Monster 23 maart 1914, overl. Den Haag 26 feb. 1915.

 

2.                  Geb. Monster 30 april 1920 een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

 

3.                  CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt MARIA MARGARETHA VAN VLIET. (volgt X.d)

 

4.                  Geb. Monster 14 maart 1922 een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

 

5.                  MARIA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. Monster 29 jan. 1924, huwt Monster 19 juli 1949 PETRUS MATTHEUS JOHANNES VERHAGEN, slager. Geb. Dinteloord 6 april 1922, won. te Tilburg, zn. van JOHANNES VERHAGEN, veehandelaar en JOHANNA FRANCISCA MARIA VLAMINGS ( 7 sept. 1949 nr Tilburg)

 

6.                  WILHELMUS VAN DEN ENDE, huwt AGATHA LAMMERDINA VAN ZIJL. (volgt X.da)

 

7.                  ANNA MARIA GEERTRUIDA VAN DEN ENDE, geb. Monster 13 mei 1928, overl. Monster 23 aug. 2007, huwt Monster 22 dec. 1953 CORNELIS JOHANNES JOSEPHUS VAN DER KLUGT, tuinder, geb. Monster 23 feb. 1928, overl. Monster 12 maart 1999, zn. van ANTONIUS JOZEF VAN DER KLUGT, tuinder en AGATHA MARIA CATHARINA VAN ZIJL.

 

 

IX.ba    WILLEM VAN DEN ENDEN, tuinder, (zn. van VIII.b)

      Geb. Monster 11 feb. 1886,

      Overl. Delft 18 mei 1960,

      Zn. van WILLEM VAN DEN ENDEN, bouwman en ANNA MARIA OLSTHOORN

      Huwt Den Haag 18 okt. 1933

      CATHARINA GERDINA VAN DER KROFT,

      Geb. Den Haag 4 juli 1900.

      Overl. Monster 29 april 1957.

 

      Uit dit huwelijk:

1.    WILHELMUS JOHANNES ADRIANUS VAN DEN ENDEN, huwt HENDRIKA ALIDA JOSEPHA BOSLAND. (volgt X.ba)

2.    CATHARINA JOHANNA VAN DEN ENDEN, winkeljuffrouw, geb. Den Haag 4 feb. 1940, huwt Monster 1960 CORNELIS J.M. SCHOUW, geb. 8 aug. 1930, zn. van CORNELIS  J SCHOUW en HELENA MARIA WIJNGAARDEN.

 

IX.bb    LEONARDUS VAN DEN ENDEN, tuinder, (zn. van VIII.b)

        Geb. Monster 3 maart 1888,

        Overl. Monster 19 nov. 1962,

        Zn. van WILLEM VAN DEN ENDEN, bouwman en ANNA MARIA OLSTHOORN

        Huwt Monster 23 mei 1914,

        JOANNA MARIA ELIZABETH FRANKE,

        Geb. Monster 7 sept. 1890,

        Overl. Poeldijk 8 nov. 1982,

        Dr. van ANGELINUS JOHANNES FRANKE, metselaar en ANNA GERARDA MARIA VOLLEBREGT.

 

Uit dit huwelijk:

1.    ANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 27 feb. 1915, overl. Monster 23 juni 1937, ongehuwd.

2.    ANNA GERARDA MARIA VAN DEN ENDE. geb. Monster 20 okt. 1916, overl. Delft 19 okt. 2009, ongehuwd.

3.    GEERTRUIDA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. Monster 3 april 1918, overl. Monster 19 maart 1919.

4.    HELENA JOHANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 25 juni 1920, overl. Brisbane Australie 18 juli 2004, huwt Monster 15 sept. 1942 ADRIANUS ARNOLDUS JOHANNES SCHOLTES, slager, geb. Monster 11 jan. 1914, overl. Brisbane, Australie 5 nov. 1984, zn. van CORNELIS GERARDUS SCHOLTES, slager en CORNELIA MARIA VAN SCHIE, zij huwt 2e ALF JACOBS.

5.    WILHELMUS ANGELINUS PETRUS VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA MARIA VAN WISSEN. (volgt X.e)

6.    ANGELINUS LEONARDUS MARIA VAN DEN ENDE, geb. Den Haag 6 okt. 1928. (26 jan 1950 vertr. naar Den Haag).

7.    GEERTRUDA LAMBERTHA VAN DEN ENDE, geb. Den Haag 28 juni 1931, overl. Den Haag 30 juni 1931.

 

IX.bc    GERARDUS VAN DEN ENDEN, tuinder, (zn. van VIII.b)

        Geb. Monster 6 juli 1895,

        Overl. Monster 29 sept. 1955,

        Zn. van WILLEM VAN DEN ENDEN, bouwman en ANNA MARIA OLSTHOORN

        Huwt Naaldwijk 10 april 1928

        GERARDA LAMBERTA PETRONELLA SCHOUTEN,

        Geb. Bleiswijk 8 juni 1891,

        Overl  1966

        Dr. van FRANCISCUS ANTHONIUS SCHOUTEN en MARIA PETRONELLA VAN DE BRUGGE.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Geb. 's-Gravenhage 30 juni 1930, een levenloos kind

 

2.    ANNA MARIA GEERTRUIDA VAN DEN ENDEN, geb. Den Haag 24 dec. 1931.

 

 

IX.c    JOHANNES HENDRIKUS JOZEPHUS VAN DEN ENDEN, tuinder, (zn. van VIII.ca)

        Geb. Monster 9 maart 1895,

        Overl.

        Zn. van PIETER VAN DEN ENDEN, tuinder en FRANCISCA SCHEFFERS,

        Huwt Monster 30 sept. 1922,

        THEODORA HENRICA VAN DER MEER,

        Geb. Monster 27 sept. 1901,

        Overl. ca. juni 1969,

        Dr. van ADRIANUS QUIRINUS VAN DER MEER, landbouwer en HENDRIKA ALIDA VAN SANTEN.

 

Uit dit huwelijk:

1.    PETRUS GOBERTUS JOSEPH VAN DEN ENDEN, huwt THEODORA FRANCINA WILLEBRORDA DE VREEDE. (volgt X..f)

2.    ADRIANUS HENRICUS JOSEPH VAN DEN ENDEN, huwt APPOLONIA ADRIANA ALIDA DOBBE. (volgt X.fa)

3.    ADRIANUS JOHANNES JOZEF VAN DEN ENDEN, geb. Monster 19 juni 1926, tuinarb., huwt Den Haag 24 dec. 1952 CORNELIA PETRONELLA MARIA DUIJVESTIJN, geb. Den Haag 17 nov. 1929. (1953 naar Toronto Canada)

4.    JOHANNES HENDRICUS JOZEPHUS VAN DEN ENDEN, tuinder, huwt MARGARETHA ADRIANA MARIA DE VETTE(volgt X.fc)

5.    GOBERTUS THEODORUS JOSEPH VAN DEN ENDEN, tuinder, geb. Monster 23 aug. 1928, huwt Monster 23 dec. 1966 MARIA JOHANNA MARGARETHA NEDERPEL, geb. Monster 7 jan. 1937, dr. van CORNELIUS PETRUS NEDERPEL en GEERTRUIDA HENDRIKA JOHANNA OUWENDIJK.

6.    HENDRICA FRANCINA MARIA VAN DEN ENDE,  geb. Monster 3 dec. 1929, huwt Monster 12 dec. 1961 FRANCISCUS PETRUS JOZEPH NEDERHOF, geb. Voorschoten 12 okt. 1928.

7.    FRANCISCUS HENDRICUS JOZEF VAN DEN ENDEN, tuinder, geb. Monster 28 mei 1931, huwt Wateringen 19 dec. 1958 MAGDALENA DUIJVESTIJN, geb. Wateringnen 17 juli 1929, dr. van CORNELIS WILHELMUS JOZEFUS MARIA DUIJVESTIJN en CORNELIA JOHANNA DUIJNISVELD. (1960 vetrokken naar Ontario, Canada)

8.    FRANCINA MARIA LUDUINA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 22 mei 1933, huwt Monster 17 dec. 1960 ANTONIUS ANDREAS VAN ZEIJL, geb. Wateringen 28 mei 1932, zn van ANTHONY JOHANNES VAN ZEIJL, landbouwer en PETRONELLA JOHANNA HELENA VAN DER BURG.

9.    HENDRIKUS PETRUS JOZEPH VAN DEN ENDEN, huwt HELENA GERARDA MARIA VIJVERBERG. (volgt X.fb)

10.    MARIA ALBERDINA HENDRIKA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 28 aug. 1940, overl. Monster 12 juni 1966.

 

 

IX.d    GERARDUS ANDREAS VAN DEN ENDE, landbouwer, (zn. van VIII.d)

    Geb. Monster 17 nov. 1889,

    Overl. Monster 5 okt. 1977

    Zn. van GERARDUS VAN DEN ENDE, bouwman en PIETERNELLA THOEN,

    Huwt  Voorschoten 6 mei 1921

    MARGARETHA JOHANNA KOOT,

    Geb. Voorschoten 8 maart 1897,

    Overl. Monster 8 dec. 1954

    Dr. van JOHANNES KOOT en GEERTRUIDA VAN BENTEN.

 

Uit dit huwelijk:

1.    PETRONELLA GEERTRUIDA VAN DEN ENDE, geb. Monster 27 dec. 1922, overl. Kwintsheul 19 mei 2014, huwt Monster 13 juli 1944 CORSTIAAN HENDRIKUS VAN LUIJK, tuinder, geb. Monster 27 feb. 1919, zn. van THEODORUS NICOLAAS VAN LUIJK, tuinder en GERARDA WILHELMINA MARIA VAN HEIJNINGEN.

2.    JOHANNES GERARDUS VAN DEN ENDE, tuinder, geb. Monster 2 jan. 1924, overl. Benschop 17 feb. 1945, ongehuwd.

3.    GEERTRUIDA LEONARDA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. Monster 20 maart 1925, huwt Monster 12 nov. 1946 JOHANNES NICOLAAS ENTHOVEN, tuinder , geb. Monster 15 aug. 1918, zn. van PETRUS JOHANNES ENTHOVEN, tuinder  en CORNELIA VAN DER MEER.

4.    GERARDUS MARIA VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA BARBARA ZWINKELS. ( volgt X.g)

5.    MARIA WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. Monster 19 maart 1928, overl. Den Haag 3 okt. 2008, huwt Monster 29 aug. 1953 HENDRICUS ADRIANUS ANDREAS VAN HOLSTEIJN, tuinder, geb. Rijswijk 18 sept. 1928, zn. van JOHANNES GERARDUS VAN HOLSTEIJN, tuinder en HELENA CATHARINA GEERTRUIDA TETTEROO.

6.    LEONARDUS JOSEPHUS VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA JACOBA CHRISTIANA VAN DER SANDE. ( volgt X.ga)

7.    GERARDUS MARTINUS VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA PETRONELLA MARIA OLSTHOORN. (volgt X.gb)

8.    CORNELIS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt MARIA PETRONELLA JOHANNA VAN RUIJVEN.(volgt X.gc)

9.    ANNA MARGARETHA VAN DEN ENDE, geb. Monster 9 april 1935.

10.    Geb. 's-Gravenhage 26 mrt 1937, Een levenloos kind.

11.    MARIA HERMANA THERESIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 29 maart 1939, huwt Monster 23 dec. 1963 CORNELIS JOHANNES VAN DIJK, geb. s-Gravenzande 20 mei 1937, overl. 's-Gravenzande 1 okt. 2002, zn. van CORNELIS JACOBUS JOHANNES VAN DIJK, tuinder en APOLLONIA VERBEEK.

 

 

IX.da    HERMANUS JOHANNES VAN DEN ENDE, landbouwer,(zn. van VIII.d)

    Geb. Monster 22 jan. 1891,

    Overl. Naaldwijk 3 nov. 1982,

    Zn. van GERARDUS VAN DEN ENDE, bouwman en PIETERNELLA THOEN,

    Huwt Monster 14 okt. 1914,

    MARIA GERARDA HENDRINA FRANKE

    Geb. Monster 28 dec. 1892,

    Overl. voor 1982

    Dr. van ANGELINUS JOHANNES FRANKE, aannemer en ANNA GERARDA MARIA VOLLEBREGT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  PETRONELLA GERARDA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 12 aug. 1915, overl. Loosduinen 20 april 2004, huwt Monster 17 jan. 1942 ADRIANUS LAURENTIUS VAN DER LANS, geb. Loosduinen 24 nov. 1912, overl. 1966, zn. van CHRISTIANUS JACOBUS VAN DER LANS en JOHANNA HELENA AGATHA VAN DER BURG.

 

2.    Geb. 's-Gravenhage 9 mei 1916, een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

 

3.                  ANGELINUS JOHANNES GERARDUS VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA JACOBA MARIA KOUWENHOVEN. (volgt X.h)

 

4.                  ANNA HELENA VAN DEN ENDE, geb. Monster 9 juni 1920, huwt Monster 8 sept. 1943 SIMON MEEREBOER, fouragehandelaar, geb. Nieuwe Niedorp 3 juli 1914, zn. van GERRIT MEEREBOER, veehouder en KNIERTJE STOOP.

 

5.                  GERARDUS LEONARDUS VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA HENDRIKA DUIJNDAM. (volgt X.ha)

 

6.                  WILHELMUS ENGELBERTUS VAN DEN ENDE, geb. Monster 9 juli 1923, overl. Monster 22 mei 1925.

 

7.                  JOHANNES WILELMUS VAN DEN ENDE, tuinder, geb. Monster 22 juni 1926, overl. Den Haag 9 juli 1951, 25 jr.

 

8.                  MARIA JOANNA THERESIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 11 juli 1929, huwt Monster 21 dec. 1951 CHRISTIAAN ALBERTUS CORNELIS KOEHLER, onderwijzer, geb. s-Gravenhage 9 feb. 1926, zn. van CHRISTIANUS THEODORUS KOEHLER en JOHANNA MARTINA MARIA NEDERPEL.

 

9.                  GEERTRUIDA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenhage 1 aug. 1932, huwt J.M.A. DE GROOT.

 

 

IX.e    GERARDUS CORNELIS LEONARDUS VAN DEN ENDE, arb.(zn. van VIII.e)

    Geb. Veur, 16 maart 1879,

    Overl. Voorburg 3 feb. 1928,

    Zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE, bouwman en GEERTRUIDA SCHUUR,

    Huwt Monster 2 okt. 1909,

    CORNELIA ELIZABETH BOL,

    Geb. Monster 6 jan. 1880,

    Overl. Monster 16 dec. 1946,

    Dr. van PETRUS BOL, schipper en MARGRIETA VAN DIJK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  GEERTRUIDA MARGARETHA CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Monster 27 okt. 1910. overl. Poeldijk 6 juni 2006, huwt Monster 28 sept. 1935 MARINUS ADRIANUS VAN RIJN, geb. Monster 30 nov. 1908, overl. voor 2006, zn. van NICOLAAS VAN RIJN, winkelier en ANNA VAN VLIET.

 

2.                  MARGARETHA WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. Monster 5 nov. 1911, overl. Poeldijk 3 okt. 2005, huwt Monster 3 sept. 1938 SIMON GERARDUS KRUIJK, tuinarb., geb. Monster 27 aug. 1909, overl. 1984, zn. van CORNELIS JACOBUS ANTONIUS PIUS KRUIJK, tuinarb. en ELISABETH DE BRABANDER.

 

3.                  GEERTRUDA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Monster 25 juli 1913. (20 juni 1932 vertr. naar Roosendaal N-Br)

 

4.                  PETRUS JOHANNES DAMIANUS VAN DEN ENDE, geb. Monster 7 sept. 1914, overl. Monster 1 maart 1916.

 

5.                  MARIA CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 17 jan. 1917, overl. Naaldwijk 8 jan 1994, huwt Monster 23 nov. 1940 LAMBERTUS SIMON TETTEROO, koster, geb. Naaldwijk 19 febr. 1912, overl. Naaldwijk 28 maart 1989, zn. van GERARDUS HENDRICUS TETTEROO, tuinarb. en CORNELIA  DE BRABANDER.

 

6.                  JOHANNA GEERTRUIDA VAN DEN ENDE, geb. Monster 9 april 1919, overl. Monster 16 april 1919.

 

7.                  PETRUS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Monster 9 april 1919, overl. Monster 14 april 1919.

 

8.                  PETRUS JOHANNES WILHELMUS VAN DEN ENDE, nachtwaker, geb. Monster 28 mei 1921, overl. Laurensberg, Duitsland. 25 mei 1944.

 

 

IX.ea    CORNELIS GERARDUS VAN DEN ENDEN, koopman, tuinder, (zn. van VIII.e)

    Geb. Leidschendam voormalig Veur 16 mei 1880,

    Overl. Monster 20 jan 1960, 79 jr,

    Zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en GEERTRUIDA SCHUUR,

    Huwt 1e Voorburg 21 nov. 1913,

    JOHANNA MARIA WESTGEEST,

    Geb. Voorburg 15 aug. 1884,

    Overl. Monster 28 sept. 1914,

    Dr. van CORNELIS WESTGEEST en CATHARINA GOEMANS

    Huwt 2e Den Haag 11 mei 1915,

    MARIA CORNELIA WESTGEEST,

    Geb. Voorburg 12 jan 1890,

    Overl. Monster 30 juli 1963

    Dr. van CORNELIS WESTGEEST en CATHARINA GOEMANS.

 

Uit het tweede huwelijk:

1.    JOHANNES CORNELIS GERARDUS VAN DEN ENDEN, huwt 1e JOHANNA PETRONELLA LUITEN, huwt 2e MAGDALENA ANNA MARIA VAN WISSEN.( volgt X.i)

2.    CORNELIS THEODORUS VAN DEN ENDE, huwt CHRISTINA WILHELMINA SCHOLTES. (volgt X.ia)

3.    GERARDUS JOHANNES VAN DEN ENDEN, geb. Monster 25 juli 1918, overl. Monster 8 febr. 1925.

4.    CATHARINA GEERTRUIDA VAN DEN ENDEN,  geb. Monster 13 juli 1920, overl. Monster 31 aug. 1996, huwt Monster 30 nov. 1944 HENDRICUS ADRIANUS JACOBUS ZUIDGEEST, tuinder, geb. Monster 13 nov. 1915, wednr van CORNELIA HELENA MARIA VAN HEIJNINGEN, zn. van HENDRIKUS GERARDUS ZUIDGEEST, tuinder en MARIA JOHANNA ZWINKELS.

5.    PETRUS JOHANNES WILHELMUS VAN DEN ENDEN, huwt CORNELIA HUBERTA MARIA VAN LEEUWEN. (volgt X.ib)

6.    JACOBUS CORNELIS VAN DEN ENDEN, huwt JOHANNA ADRIANA MARIA VAN SCHIE.(volgt X.ic)

7.    NICOLAAS GERARDUS VAN DEN ENDEN, tuinder, geb. Monster 6 dec. 1926, overl. Monster 21 dec. 1978, ongehuwd.

8.    GEERTRUIDA JOHANNA MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 26 juli 1928, huwt Monster 11 sept. 1954 PETRUS CORNELIS KOPPERT, tuinder,, geb. Monster 9 april 1924, zn. van GEORGIUS KOPPERT en CORNELIA MARIA PERSOON.

9.    GERARDUS GEORGE VAN DEN ENDEN, geb. Monster 19 juli 1938

 

IX.eb    JOHANNES PETRUS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.e)

Geb. Veur 8 nov. 1884,

Overl. Naaldwijk 3 jan. 1969,

Zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE, bouwman en GEERTRUIDA SCHUUR.

Huwt

ANNA VAN DER HELM.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    J VAN DEN ENDE, huwt B BOSCH.

 

 

IX.g    ANDREAS THEODORUS VAN DEN ENDE, timmerman, (zn. van VIII.g)

    Geb. Schipluiden 23 feb. 1887,

    Overl. 1962

    Zn. van  ADELBERTUS VAN DEN ENDE en HELENA MARIA VAN DER DRIFT,

    Huwt  Schipluiden  8 juni 1911

    MARIA WILHELMINA GEERTRUIDA VAN OOSTEN

    Geb. Zoeterwoude 17 okt. 1887,

    Overl. 1987

    Dr. van JOHANNES VAN OOSTEN, lantaarnopsteker en CATHARINA HAARING

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  ADELBERTUS JOHANNES MARIA VAN DEN ENDE, huwt MECHELINA JOANNA MARIA VAN MIERLO. (volgt X.j)

 

2.                  CATHARINA HELENA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 26 okt. 1913.

 

3.                  HELENA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 11 sept. 1914, overl. Schipluiden 7 aug 1916.

 

4.                  MARGARETHA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 11 sept 1914.

 

5.                  JOHANNES ANDREAS VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 11 sept. 1914, overl. Schipluiden 28 aug. 1916.

 

6.                  MARIA XAVERIA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 27 feb. 1916.

 

7.                  HELENA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 18 aug. 1917, huwt 1944 MARTINUS VAN DER MEER.

 

8.                  JOHANNES ANDREAS VAN DEN ENDE, huwt  MARGARETHA ZOLF.(volgt X.ja)

 

9.                  CORNELIS GEORGIUS VAN DEN ENDE, huwt  ANNA SCHUREN. (volgt X.jb)

 

10.              MARIA WILHELMINA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 1 feb. 1922.

 

11.              THEODORA MARGARETHA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 12 feb. 1925.

 

12.              CLARA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 5 sept. 1928, huwt JOHANNES GOUT.

 

13.              ANDREAS THEODORUS VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 2 jan 1931, overl. 1991.

 

14.              ELISABETH MARIA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 19 juli 1932

 

 

IX.h    HENDRICUS CORNELIS VAN DEN ENDE, graanhandelaar (zn. van VIII.h)

            Geb. Hof van Delft 21 dec. 1888,

      Overl. Den Hoorn 25 jan. 1974,

      Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en HILLEGONDA LANSBERGEN

      Huwt Schipluiden 12 okt. 1921

      CORNELIA ELIZABETH MARIA BENTVELSEN,

      Geb. Hof van Delft 21 april 1899,

      Overl. Den Hoorn 29 nov. 1984

      Dr. van WILHELMUS BENTVELSEN en ELIZABETH APOLONIA PAALVAST.

 

Uit dit huwelijk:

1.    HILLEGONDA ANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 31 maart 1923, huwt  . LANSBERGEN (naar Belgie)

2.    WILHELMUS MARIA IGNATIUS VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 2 juni 1925.(naar Rijswijk)

3.    CORNELIS ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 2 april 1927, huwt A.C.M. (PLONIE) VAN MARREWIJK, dr. van GIJSBERTUS CORNELIS VAN MARREWIJK en PETRONELLA MARIA DUIJVESTIJN.

4.    GERARDUS HENDRIKUS VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA JOHANNA MARIA VAN PAASSEN. (volgt X.k)

5.    HENDRIKUS NICOLAAS VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 23 mei 1932, huwt JEANNE VAN PAASSEN

 

IX.ha    CORNELIS WILHELMUS VAN DEN ENDE, kolenhandelaar, (zn. van VIII.h)

    Geb. Hof van Delft 2 juni 1893,

    Overl.

    Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en HILLEGONDA LANSBERGEN

    Huwt  Rijswijk 16 aug. 1933

    MARTINA ANTHONIA ROMEIJNwed. van Arnoldus Adrianus Arkesteijn

    Geb. Hof van Delft 29 juni 1900
            Dr. van ARIE ROMEIJN, landbouwer en JOHANNA MARIA KNEPPERS.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    HILLEGONDA MARIA THERESIA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 30 sept. 1934.

2.    CORNELIS HENDRICUS MARIA VAN DEN ENDE, huwt GEERTRUIDA H. VAN MIL. (volgt X.hb)

3.    ADRIANUS BERNARDUS MARIA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 16 dec. 1938.

4.    11 juli 1945 te Delft  EEN DOODGEBOREN KIND.

 

 

IX.hb    SIMON ALBERTUS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.h)

    Geb Hof van Delft 1 okt. 1896,

    Overl. Rijswijk dec. 1978,

    Zn.van CORNELIS VAN DEN ENDE en HILLEGONDA LANSBERGEN.

    Huwt Delft 25 sept. 1925

    IDA GERARDA BASSILIA PAALVAST,

    Geb. Monster 7 nov. 1900,

    Overl. Wateringen 28 sept. 1992,

    Dr. van ADRIANUS PAALVAST en ANNA CATHARINA LINK.

 

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIS WILHELMUS VAN DEN ENDE, huwt CATHARINA JOHANNA VAN RIJN
                                Uit dit huwelijk a: MARGARETHA LOUISE ELISABETH VAN DEN ENDE,
                                geb. Rijswijk ca 1956, huwt Delft 27 juli 1977 CORNELIS  BASTIAAN BALVERS,
                                geb. Delft ca 1955, zn. van JOHANNES MARINUS BALVERS en MARIA  CATHARINA VAN
                                DER TAS.

2.    A.M.T. (ANNAMARIA) VAN DEN ENDE, huwt W.J. (WIM) HOEDEMAKERS.

3.    ADRIANUS MARTINUS (AAD) VAN DEN ENDE, onderwijzer, geb. Rijswijk 13 sept. 1929, huwt E.M.G. (LIA) SMULDERS.

4.    H.C.M.(HILDE) VAN DEN ENDE

5.    M.P. VAN DEN ENDE, huwt F.J.W. (FRANS) t HOEN

6.    A.A.M.(AP) VAN DEN ENDE,  huwt W. BERENDSE.

 

IX.i    CORNELIS ALBERTUS VAN DER ENDE, pakhuisknecht, (zn. van VIII.i)

        Geb. Kethel en Spaland 20 feb. 1886,

        Overl. Delft 14 maart 1962

        Zn van GERARDUS VAN DER ENDE en CORNELIA VAN VEEN,

        Huwt Naaldwijk 7 feb. 1914,

        CORNELIA ELISABETH POST,

        Geb. Naaldwijk 23 april 1887,

        Overl. Delft 31 jan 1941,

        Dr. van JAN POST en HELENA BURGER.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    GERARDUS CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Delft 12 jan. 1915

 

2.    JOHANNES THEODORUS VAN DER ENDE, huwt ELIZABETH MARIA CATHARINA LIJSTER. (volgt X.kl)

 

3.    CORNELIA THEODORA VAN DER ENDE, geb. Delft 10 april 1918, overl. Delft 11 maart 1980, huwt Delft 22 sept. 1939 NICOLAAS JOHANNES JOSEPHUS SMITS, geb. Delft 2 jan. 1913, zn. van PIETER SMITS en ELISABETH JOHANNA MARIA ROOVERS.

 

4.    HELENA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Delft 9 aug. 1919, overl. Delft 15 jan. 1921..

 

5.    ADRIANA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Delft 1 okt. 1920.

 

6.    JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Delft 14 dec. 1921, huwt Delft 2 juli 1947 GERHARDUS THEODORUS VAN DER KOLK, geb. Emmen ca. 1917, zn. van WILHELMUS JOHANNES VAN DER KOLK en ANNA SUSANNA VEENKER.

 

7.    JOHANNES  HUBERTUS VAN DER ENDE, huwt MARIA GEERTRUIDA WUBBEN. (volgt X.km)

 

8.    CORNELIS ALBERTUS VAN DER ENDE, geb. Delft 30 sep. 1926, huwt Delft 11 mei 1951 ANNA MARIA VAN WINGERDEN,  geb Delft 23 sep. 1926, dr. van HUBERTUS HENDRICUS VAN WINGERDEN en MARIA CORNELIA VAN DER VEN.

 

9.    HELENA THEODORA VAN DER ENDE, geb. Delft 22 okt. 1932, huwt Delft 14 feb 1958 THEODORUS ANTONIUS NASS, geb. Duiven ca. 1933, zn. van PETRUS THEODORUS NASS en THEODORA VERHOEVEN.

 

 

IX.ia    CORNELIS WILHELMUS VAN DER ENDE, bode in Pijnacker, (zn. van VIII.i)

    Geb. Kethel en Spaland 14 febr. 1891

    Overl. Pijnacker 18 maart 1969

    Zn. van GERARDUS VAN DER ENDE en CORNELIA VAN VEEN

    Huwt Naaldwijk 25 okt. 1913,

    THEODORA JOHANNA BURGER,

    Geb. Naaldwijk 17 juli 1891

    Overl. Delft 10 okt. 1966

    Dr. van PIETER BURGER, tuinarb. en ANNA MARIA STEENTJES

 

Uit dit huwelijk:

1.    GERARDUS CORNELIS FRANCISCUS VAN DER ENDE, huwt ADRIANA CECILIA OOSTERMAN. (volgt X.l)

2.    PETRUS MARINUS VAN DER ENDE, huwt AMANDA WILHELMINA ELISABETH ADRIANI. (volgt X.la)

3.    CORNELIA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 28 febr.1917, overl. Pijnacker 27 juli 1983, huwt 1946 ALFONSUS PETRUS NOORDERMEER, schilder en isoleerder bij gist en spiritusfabriek, Monster 17 april 1916, overl. Delft  30 maart 1993, zn. van JACOBUS JOSEPHUS NOORDERMEER en MARIA CATHARINA THOEN.

4.    MARIA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 27 mei 1918, overl. Pijnacker 28 jul 1989, ongehuwd.

5.    CORNELIS ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt CORNELIA ADRIANA VAN DEN BULK. (volgt X.lb)

6.    ADRIANA ALIDA (SJAAN) VAN DER ENDE, kraamverpleegster, geb. Pijnacker 4 sept. 1920, overl. Pijnacker 6 mei 1999, huwt  26 april 1960 JOHAN RUIJGT, boterboer, geb. Pijnacker 28 mei 1923, overl. Pijnacker 8 okt. 2002.

7.    JOHANNA THEODORA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 17 jan. 1922, huwt 24 sept. 1952 JOHANNES WILHELMUS WENSVEEN, geb. Leidschendam 13 jan. 1927, overl. Leidschendam 23 juli 1992.

8.    WILHELMUS ARNOLDUS MARIA VAN DER ENDE, huwt APOLONIA MARIA SMITS. (volgt X.lc)

9.    THEODORA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 29 maart 1925, overl. 8 juni 2004, huwt 17 april 1958 MACHIEL JOHANNES VAN WINDEN, geb. Nootdorp 26 april 1926, overl. 26 april 2002, begr. Zoeterwoude 2 mei 2002.

10.    THEODORUS CORNELIS (THEO) VAN DER ENDE,  huwt ADRIANA WILHELMINA FRANSEN. (volgt X.ld)

11.    ADRIANUS HUBERTUS VAN DER ENDE, huwt AUKJE DE GROOT. (volgt X.le)

12.    ALIDA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Delft 5 mei 1929, huwt Delft 29 juli 1954 CORNELIS ARKENSTEIJN, melkboer, geb. Zoetermeer 31 dec. 1928.

13.    ELISABETH HUBERTA( BEP) VAN DER ENDE, geb. Delft 5 sept. 1930, huwt 24 juli 1953 ALBERTUS ADRIANUS VAN SCHIE, automonteur, geb. Pijnacker 16 feb. 1928.

14.    PETERNELLA NICOLA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 5 febr. 1933, overl. 9 juni 2001, huwt 16 juni 1953 HEINRICH KLEMENS WITTMAN, programmeur, geb. Sterkrade, Duitsland 23 nov. 1936.

15.    HUBERTUS JOHANNES CORNELIS (BERT) VAN DER ENDE, huwt ANNA ALIDA VAN DER STAM. (volgt X.lf)

 

IX.k    SIMON BARTHOLOMEUS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.k)

        Geb. Delft 24 feb 1884,

        Overl. Amsterdam 25 mei 1963,

        Zn van MARTINUS VAN DEN ENDE en CORNELIA VAN DEN DONK,

        Huwt Amsterdam 15 mei 1919

        CORNELIA MARIA ENGELINA PRINS,

        Geb. Amsterdam 1891
                Dr. van GERARDUS HERMANUS PRINS, koopman en CORNELIA MARIA LAUTENSCHUTZ.

 

uit dit huwelijk:

 

1.    C.M. VAN DEN ENDE, huwt  J.G. VAN DER LAAN.

 

 2.    S.F. (SIMON) VAN DEN ENDE, huwt M.E.(GREETJE) TAMINIAU, volgt X.q

 

3.    H.C.M. VAN DEN ENDE, huwt J.H.M.TH. VAN PAMPUS, volgt X.qa

 

4.    M.C.M. VAN DEN ENDE, huwt A.S.M.COESEL

 

5.    BERNARDUS PAULUS MARIA (BEN) VAN DEN ENDE, huwt H.P.M. (RIET) DE VRIES, volgt X.qb

 

6.    C.M.L. VAN DEN ENDE, huwt J.A.M. EVERS

 

 

IX.ka    MARTINUS VAN DEN ENDE,Violist  (zn. van VIII.k)

    Geb. 1898,

    Overl. 1978,

    Zn. van MARTINUS VAN DEN ENDE en CORNELIA VAN DEN DONK,

    Huwt 1eAmsterdam 30 mei 1928 (Echtscheiding 13 sep 1972)

    PETRONELLA HEBLIJ

    Geb. 1904,

    0verl. 1977

    Dr. van

    Huwt 2e 1972

    JOZEFINE HEYNEN,

 

Uit het eerste huwelijk:

1.    CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 1929.

2.    MARTINUS VAN DEN ENDE, huwt 1957 ANNA MENSEN. (volgt X.m)

3.    FERDINANT VAN DEN ENDE, geb. 1932, huwt 1961 ELISABETH DER KINDEREN, geb 1931

4.    GIJSBERTUS VAN DEN ENDE, geb. ca mei 1936, overl. Roermond 16 aug. 1936.

5.    STANISLA VAN DEN ENDE, geb. 1937.

6.    FRANCISCUS VAN DEN ENDE, geb. 1940, huwt 1964 CATHARINA VINKEN.

 

 

IX.kb    CORNELIS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.k)

    Geb. 1902

    Overl. 1979

    Zn. van MARTINUS ADRIANUS VAN DEN ENDE en CORNELIA VAN DER DONK

    Huwt 1e 1933

    LOUISE HENDRICKX

    Geb. 1902

    Overl. 1974

    Dr. van

    Huwt 2e 1976

    JOKE VAN DER ZIJDE

    Geb. 1911

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.                  CAREL VAN DEN ENDE, geb. 1934, huwt 1963 ANKIE TER LINDEN, geb. 1937.

                        Uit dit huwelijk:

a.       LUCIENE VAN DEN ENDE, geb. 1964

b.      LOUISE VAN DEN ENDE, geb. 1965

c.       MAURICE VAN DEN ENDE, geb. 1968

 

2.                  FER VAN DEN ENDE, geb. 1936, huwt 1964 LOES V.D. AKKER, geb. 1943

                        Uit dit huwelijk:

a.       MARK VAN DEN ENDE, geb. 1965

b.      MONIQUE VAN DEN ENDE, geb. 1967

c.       CAROLINE VAN DEN ENDE, geb. 1971

 

3.    ANTHONIUS WILHELMUS HUBERTUS VAN DEN ENDE, huwt ELIZABETH GRACE VAN HOUTEN. (volgt X.kd)

 

4.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. 1938, huwt 1965 PETER ROOVERS, geb. 1940

 

5.    LOUISE VAN DEN ENDE, geb. 1941

 

6.    STANNY VAN DEN ENDE, geb. 1943, huwt 1967 AD V. UDEN

 

7.    LUDO VAN DEN ENDE, geb. 1945, huwt 1971 JOKE DE MAN, geb. 1948.

                  Uit dit huwelijk:

a.       ELLEN VAN DEN ENDE, geb. 1972

b.      SANDRA VAN DEN ENDE, geb. 1976

 

 

IX.l    ANTONIUS VAN DER ENDE, tuinarb. (zn. van VIII.l)

    Geb. Naaldwijk 19 okt. 1880,

    Overl. Naaldwijk 6 maart 1956,

    Zn. van MARTINUS VAN DER ENDE en TRIJNTJE DE VOS.

    Huwt 1e Naaldwijk 23 mei 1908,

    ELISABETH CORNELIA NEERSCHOLTEN, dienstbode,

    Geb. Naaldwijk 19 jan. 1885,

    Overl. s-Gravenhage 10 jan. 1929,

    Dr. van BERNARDUS NEERSCHOLTEN, arb. en GEERTRUIDA PERSOON

    Huwt 2e Naaldwijk 30 okt. 1929

    MARIA CORNELIA FRANSEN

    Geb. De Lier 10 april 1878,

    Overl. Naaldwijk 20 juli 1945,

    Dr. van JOHANNES FRANSEN en JACOBA KLAZINA OLSTHOORN.

    Zij huwt 1e  Naaldwijk 3 mei 1902

    MICHAEL JOANNES VAN DER ENDE, melkslijter

    Geb. Naaldwijk 13 juni 1875,

    Overl. Naaldwijk 5 feb. 1922,

    Zn. van JACOBUS VAN DER ENDE en ENGELBERDINA Tangel.

 

Uit het eerste huwelijk:

1.    MARTINUS BERNARDUS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA ELISABETH MANSVELD. (volgt X.n)

2.    BERNARDUS MARTINUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 11 maart 1910, overl. Naaldwijk 14 maart 1910.

3.    BERNARDUS MARTINUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 31 mei 1912, overl. Naaldwijk 11 juni 1912.

4.    JOHANNES JACOBUS VAN DER ENDE, huwt CATHARINA MARIA VAN BREUKELEN. (volgt X.na)

5.    BERNARDUS PETRUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 18 okt. 1918. (6 april 1941 naar Tiel).

6.    CATHARINA MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 23 juli 1923, overl. Naaldwijk 10 maart 1924.

IX.m    ADRIANUS FREDERIKUS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.m)

    Geb. Hof van Delft 5 mei 1875,

    Overl. Delft 20 dec. 1951,

    Zn. van ARIE (ADRIANUS) VAN DEN ENDEN en MARIA GROENEWEGEN.

    Huwt Hof van Delft 21 aug. 1912

    HENDRIKA PETRONELLA VAN DER ROEST,

    Geb. Delft 9 okt 1876,

    Overl. Delft  28 nov. 1949,

    Dr. van ARNOLDUS VAN DER ROEST en CATHARINA HELENA  BLOK

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ADRIANUS ARNOLDUS VAN DEN ENDE, huwt MARIA KRAAN. (volgt X.ma)

 

2.    ARNOLDUS PETRUS VAN DEN ENDE, huwt ANNA PHILOMENA MARIA FRUMAU. (volgt X.mb)

 

3.    THEODORUS CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt FRANCISCA CORNELIA VAN KOPPEN (volgt X.mc)

 

4.    CATHARINA HELENA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 11 sep 1917, overl. Hof van Delft 11 nov. 1918.

 

5.    EEN DOOD GEBOREN KIND, geb. Delft 1 okt. 1918

 

 

IX.ma    ADRIANUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.ma)

            Geb. Overschie 22 dec. 1883,

            Zn. van GERARDUS VAN DER ENDE en MARIA SCHENK

            Huwt Kethel en Spaland 20 mei 1908, Huwelijk ontbonden te Rotterdam  15 juli 1929

            CATHARINA MARIA VAN DER HELM,

            Geb. Nootdorp 8 juni 1876,

            Dr. van JOHANNES ADRIANUS VAN DER HELM en CATHARINA VAN DER KRAAN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    GERARDUS JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Schiedam 1 maart 1909, overl. Schiedam 31 juli 1909.

 

2.    MARIA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 20 juli 1911, overl. Schiedam 16 sept. 1911.

 

3.    JOHANNES THEODORUS VAN DER ENDE, geb. Schiedam 22 sept. 1912, overl. Schiedam 12 dec. 1912.

 

 

IX.n    LEONARDUS JOHANNES ANDREAS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.n)

    Geb. Hof van Delft 10 dec. 1891,

    Overl.

    Zn. van ARIE VAN DER ENDE en LOUISA MARIA ZUIJDERWIJK.

    Huwt Delft 26 mei 1915

    MARIA APOLONIA MULDER,

    Geb. Delft 29 dec. 1891,

    Overl.

    Dr. van LEENDERT JACOBUS MULDER en HELENA MARIA BREGT

 

Uit dit huwelijk:

1.    LOUISA MARIA VAN DER ENDE, geb. Delft  14 maart 1916.

2.    Geboren te Delft 31 okt. 1917, een doodgeboren kind.

3.    HELENA MARIA VAN DER ENDE, geb. Delft 16 sept. 1918.

4.    ARIE VAN DER ENDE, geb. Delft 1 mei 1920, overl. Delft 7 dec. 1923, 3 jr.

5.    THEODORA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Delft  15 nov. 1921, overl. Delft 25 mei 1922, 6 mnd.

6.    LEENDERT JACOBUS VAN DER ENDE, geb. Delft 15 sept 1925.

7.    ARIE VAN DER ENDE, geb. Delft 3 jan. 1927.

8.    MARIA APOLONIA VAN DER ENDE, geb. Delft 6 maart 1935.

 

 

IX.na    ANDREAS JACOBUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.n)

    Geb. Hof van Delft 8 juni 1894,

    Overl.

    Zn. van ARIE VAN DER ENDE en LOUISA MARIA ZUIJDERWIJK

    Huwt Delft 20 juli 1921

    ANGENIETA JOHANNA CHOUFOER,

    Geb. Delft 8 nov. 1894,

    Overl. Delft 9 mei 1987,

    Dr. van FRANCISCUS CHOUFOER en  ANGENIETA JOHANNA VAN DER ROEST.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  LOUISA MARIA VAN DER ENDE, geb. Delft 26 april 1922, huwt Delft 8 okt 1947 NICOLAAS ADRIANUS VAN DER HEIJDEN, geb. Delft 16 sept. 1920, zn. van MARINUS JOHANNES VAN DER HEIJDEN en GEERTRUIDA JACOBA WENSVEEN.

 

2.                  FRANCISCUS VAN DER ENDE, geb. Delft 23 juli 1923, huwt Delft 28 dec. 1955 KLAZINA VAN AMERONGEN, geb. Delft 24 maart 1929, dr. van DIRK VAN AMERONGEN en JOHANNA MARIA EMONS.

 

3.                  ANGENIETA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Delft 7 sept. 1927, huwt Delft 6 feb. 1957 HENDRIKUS PETRUS GROENEWEGEN, geb. Pijnacker 26 juni 1925, zn. van DAVID EVERARDUS JOSEPH GROENEWEGEN en CATHARINA MARIA TETTEROO.

 

 

IX.s    LAURENS VAN DEN ENDE, magazijnknecht, (zn. van VIII.s)
Geb. 's-Gravenhage 5 aug.1893,
Zn. van CORNEIS VAN DEN ENDE en ELISABETH MARIA DICKHOFF,
Huwt 's-Gravenhage 7 aug. 1918
CORNELIA MACHIELS, dienstbode,
Geb. Maastricht 12 febr. 1894,
Dr. van KORS MACHIELS en CATHARINA SPEE.

 

Uit dit huwelijk:

1.    LAURENS VAN DEN ENDE, huwt  JOHANNA CATHARINA VAN DITMARSCH. (volgt X.s)

2.    CORNELIS VAN DEN ENDE, hospitaalsoldaat bij de Kon. Landmacht, geb. 's-Gravenhage ca 1928, overl.. Blora,  Indonesie 5 mrt 1949, ongehuwd.

 

IX.sa    JOHANNES CORNELIS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.s)
Geb. 's-Gravenhage 10 juli 1890,
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en ELISABETH DICKHOFF
Huwt 's-Gravenhage 18 mei 1921
MARIA CATHARINA WASSENBURG, verpakster,
Geb. 's-Gravenhage 8 dec.1895,
Dr. van JACOBUS JOHANNES WASSENBURG, magazijnknecht, schoenmaker  en JOSEPHINA PIETERNELLA KAUTZ

 

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES CORNELIS VAN DEN ENDE, producent van vele bekroonde natuurdocumentaires, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, geerd met de dr. Abraham Schierbeekpenning,   geb. 's-Gravenhage 18 sept. 1922, overl. 's-Gravenhage 19 okt. 2008.

 

IX.t    ABRAHAM LEONARDUS VAN DEN ENDE, vrachtrijder, voerman, (zn. van VIII.t)
Geb. 's-Gravenhage 3 nov. 1881,
Zn van JOHANNES CORNELIS VAN DEN ENDE en CATHARINA MARIA VAN OOSTEN
Huwt  's-Gravenhage 23 juli 1902,
MARIA MARIANNA BORSBOOM
Geb. 's-Gravenhage 18 nov 1881,
Dr. van JACOBUS ANTONIUS BORSBOOM, melkverkooper en WILHELMINA MEIJERSE.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JACOBUS ANTONIUS VAN DEN ENDE, arbeider, geb. 's-Gravenhage ca 1902, huwt 's-Gravenhage 16 mei 1923 MARGRIETA VERWOERD, verpakster, geb. 's-Gravenhage 21 juli 1902, dr. van DIRK MAARTEN VERWOERD, schipper  en JOHANNA FREDERICA WAGNER.

 

2.    JOHANNES CORNELIS VAN DEN ENDE, kraanmachinist, geb. 's-Gravenhage 8 mei 1903, huwt 's-Gravenhage 10 juni 1931 ANNA MARIA CATHARINA VINK, geb. 's-Gravenhage ca. 1908, dr. van LAURENTIUS HERMANUS VINK, opperman en JOHANNA MARIA VAN DER KLEIJ.

 

3.    WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 31 jan. 1905

 

4.    ABRAHAM LEONARDUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage26 dec 1906.

 

IX.ta   JOHANNES ADRIANUS VAN DEN ENDE, hoofdopzichter Gemeente Werken, (zn. van VIII.t)
Geb. 's-Gravenhage 27 juli 1892,
Overl. 's-Gravenhage maart 1965,
Zn. van JOHANNES CORNELIS VAN DEN ENDE en CATHARINA MARIA VAN OOSTEN
Huwt 's-Gravenhage 21 dec. 1921
GERARDA JOHANNA VAN DER GELD,
Geb. Amersfoort 3 feb. 1899,
Overl. na 1965
Dr. van WESSEL VAN DER GELD, huisschilder en JANSJE ARLAR

Uit dit huwelijk:

1.    J.C. VAN DEN ENDE, huwt M.E. DEN OUDEN.

2.    JOHANNA EVERARDA JOSEPHINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 3 maart 1928, overl. 's-Gravenhage 24 jan. 1995, huwt JOHANNES FRANCISCUS CELSUS  VAN AARLE, kapper, geb. 's-Gravenhage 10 juni 1925, overl. 's-Gravenhage 5 febr. 1995.

 

IX.u  PETRUS JOHANNES VAN DEN ENDE, bestuurder van motorrijtuigen, (zn. van VIII.u)
Geb. 's-Gravenhage 10 okt. 1894,
Zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en ISABELLA ROSINA MATHILDA VAN DER HOEVEN
Huwt 's-Gravenhage 10 feb. 1915,
THEODORA VERHOEVEN,
Geb. Scheveningen 5 okt. 1894,
Dr. van ADRIAAN VERHOEVEN, koopman in garen en band, en CATHARINA VAN DEN BEMT.(

Uit dit huwelijk:

1.    PETRONELLA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage ca 1922, overl. St Michiels Gestel 30 juni 1927.

 

IX.w    JACOBUS JOHANNES MARINUS VAN DEN ENDE, handelsagent, koopman,(zn. van VIII.w)
Geb. 's-Gravenhage 30 dec. 1885,
Overl. Voorburg 28 jan. 1951,
Zn. van LAURENS VAN DEN ENDE en JACOBA CORNELIA KORTEKAAS,
Huwt 's-Gravenhage 14 aug 1911
GEERTRUIDA ANTONIA DIETZ,
Geb. 's-Gravenhage 25 juli 1886,
Overl. Voorburg 28 okt. 1946,
Dr. van ANTONIUS FRANCISCUS JOHANNES DIETZ en GEERTRUIDA WILHELMINA STRUIJS.

Uit dit huwelijk:

1.    JACOBUS VAN DEN ENDE,  geb. 's-Gravenhage 19 mrt 1915, huwt  L. Ph. M. DELGIJER.

2.    GEERHARDA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 14 jan. 1918.

 

IX.wa    CORNELIS VAN DEN ENDE, onderwijzer, won. Geldrop, (zn. van VIII.w)
Geb. 's-Gravenhage 22 juni 1880,
Overl. Breda 19 aug. 1958, 78 jr,
Zn. van LAURENS VAN DEN ENDE en JACOBA CORNELIA KORTEKAAS,
Huwt 's-Gravenhage 4 sept. 1912
HENDRIKA GERARDA MERTENS,
Geb. 's-Gravenhage 14 dec. 1886,
Dr. van JOANNES CORNELIUS MERTENS, kleermaker en HENDRIKA RICHEL.

Uit dit huwelijk:

1.    LAURENS VAN DEN ENDE, huwt MARIA ANTOINETTE GEURTS (Venlo) (volgt X.w)

2.    J. VAN DEN ENDE (Heerlen)

3.    K. VAN DEN ENDE (Heerlen)

4.    W. VAN DEN ENDE (Heerlen)

5.    HENDRIKA VAN DEN ENDE (Zr. Lydewidis), geb. Geldrop 30 mrt 1919, overl. Heythuysen 26 dec. 2009

6.    ANTOON VAN DEN ENDE, huwt M.H. NIEUWHOF (Heerlen). (volgt X.wa)

7.    G. VAN DEN ENDE, huwt G.W.H. TEEKEN Baarn)

8.    M. VAN DEN ENDE, huwt H KNIBBELER (Kerensheide)

9.    AUGUSTINUS VAN DEN ENDE, huwt G.A.M MUIJS. (Eijsden). (volgt X.wb)

10.    H. VAN DEN ENDE (Vlijmen)

 

X.a    WILHELMUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.a)

    Geb. s-Gravenzande 6 maart 1912,

    Overl. Delft 3 maart 1994,

    Zn. van ADRIANUS WILHELMUS VAN DEN ENDE, tuinder en CORNELIA MARIA MEEUWISSE,

    Huwt Monster 7 mei 1947,

    ALIDA JOHANNA VAN DEN BERG,

    Geb. s-Gravenhage 17 dec. 1924,

    Dr. van HENDRIKUS JOHANNES VAN DEN BERG, aannemer en ADRIANA MARIA VAN PUTTEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ADRIANUS WILHELMUS CORNELIS VAN DEN ENDE, tuinder, geb. s-Gravenhage 22 maart 1948.

 

2.    JEANETTE ADRIANA FRIEDA MARIA VAN DEN ENDE, kleuterleidster, geb. s-Gravenhage 1 mei 1949, huwt s-Gravenzande 22 sept. 1972 EDUART ROBERT MOLEMANS, werktuigkundige, geb. Jogjakarta 24 mei 1940, zn. van EDUARDT JEAN HOMPES MOLEMANS en EDITH DONK.

        Echtscheiding Rechtbank Alkmaar 11 juni 1987.

 

3.    CORNELIA CATHARINA VAN DEN ENDE, boekhoudster, geb. s-Gravenhage 17 mei 1950, wonende te Delft.

 

4.    WILHELMINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenhage 16 mei 1951.

 

5.    AGNES MARTINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 2 juli 1953, huwt s-Gravenzande 18 dec. 1974 CORNELIS NICOLAAS MARIA BRABANDER, geb. s-Gravenhage 6 dec. 1949, zn. van CORNELIS GERARDUS BRABANDER en CATHARINA ZUIJDERWIJK.

 

6.    BERENDINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenhage 25 sept 1957.

 

7.    ASTRID CORNELIA JOZEFA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenhage 30 maart 1959.

 

 

X.ab    CORNELIS HENDRIKUS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.a)

    Geb. s-Gravenzande 29 okt. 1918,
            Overl. 's-Gravenzande 8 sept. 2014,

    Zn. van ADRIANUS WILHELMUS VAN DEN ENDE, bouwman en CORNELIA MARIA MEEUWISSE,

    Huwt s-Gravenzande 21 dec. 1951,

    CORNELIA HENDRIKA APLONIA KOPPERT,

    Geb. Monster 30 juli 1927,

    Dr. van GEORGIUS KOPPERT en CORNELIA MARIA PERSOON.

 

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIA ALIDA WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 24 nov. 1952.

2.    GEORGIUS LEONARDUS VAN DEN ENDE, huwt CATHARINA VAN SPRONSEN. (volgt XI.a)

3.    RICHARD JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt JOLIJN BOEKESTEIN. (volgt XI.ab)

4.    HELENA ANTIONETTE MARIA VAN DEN ENDE, adm. medewerkster, geb. s-Gravenzande 15 juni 1957, huwt s-Gravenzande  21 nov. 1979 WILHELMUS MICHAEL HOFSTEDE, inkoper, geb. Wateringen 28 nov. 1953, zn. van NICOLAAS PETRUS ADRIANUS HOFSTEDE en CATHARINA ELISABETH ALLEGONDA OLSTHOORN.

5.    LOUIS WILHELMUS MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 7 febr. 1959, overl. 7 dec. 1964.

6.    MIRIJAM CORNELIA ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 6 april 1963.

 

X.ac    ADRIANUS JACOBUS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.a)

    Geb. s-Gravenzande 9 mei 1925,

    Zn. van ADRIANUS WILHELMUS VAN DEN ENDE, bouwman en CORNELIA MARIA MEEUWISSE.

    Huwt Monster 12 dec. 1953,

    CORNELIA MARIA JANSSEN,

    Geb. s-Gravenhage 10 juli 1926,
            Overl. Naaldwijk 25 sept 2013,

    Dr. van JACOBUS HENRICUS JOHANNES JANSSEN, tuinder en HELENA MARIA VAN MIL.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  CORNELIA HELENA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 8 april 1955.

 

2.                  HELENA MARIA LUCIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 19 juni 1956.

 

3.                  ADRIANUS CORNELIS JACOBUS MARIA VAN DEN ENDE,  huwt JOLANDA AUGUSTA MOSTERT. (volgt XI.ac)

 

4.                  MARIA MONICA APOLLONIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande  20 mei 1960, huwt Naaldwijk 31 juli 1987 LEO VAN DER ZANDEN.

 

5.                  ANGELIQUE GERTRUIDA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 1 juli 1971.

 

 

X.b    WILHELMUS JOHANNES MARIA VAN DEN ENDE, bloemenkweker, (zn. van IX.ab)

    Geb. s-Gravenzande 18 mei 1908,

    Zn. van JACOBUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, tuinder en ANNA JULIANA VAN DER HELM,

    Huwt  Rijswijk 6 mei 1936

    MARIA GEERTRUIDA JACOBA VAN LEEUWEN

    Geb.  Monster 2 dec. 1910

    Overl. Naaldwijk 5 aug. 1995

    Dr. van JACOBUS VAN LEEUWEN, tuinier en AGATHA GEERTRUIDA VAN DER LAAR.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  JACOBUS ADRIANUS MARIA VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA MARIA AMMERLAAN. (volgt XI.b)

 

2.                  THEODORUS J.M. VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 1 juli 1939, huwt Naaldwijk juni 1968 JOHANNA M.J (JOKE). SOSEF, geb. Naaldwijk 19 mei 1944, dr. van NICOLAAS M.J. SOSEF en ELISABETH M.A. BRABANDER.

 

3.                  PETRUS JOHANNES  MARIA VAN DEN ENDE, stuurman op de grote vaart, geb. s-Gravenzande 22 dec. 1940.

 

4.                  ANNA JULIANA CORNELIA MARIA VAN DEN ENDE, onderwijzeres, geb. s-Gravenzande 20 sept. 1942, huwt s-Gravenzande 4 aug. 1967 PETRUS HENRICUS WALTERUS MARIA ELSHOUT, vertegenwoordiger, geb. Drunen ca 1941,  wonende Dusseldorf, Duitsland, zn. van FRANCISCUS ELSHOUT, schoenfabriekant en ADRIANA MARIA VAN DELFT.

 

5.                  WILHELMUS BERNARDUS AUGUSTINUS VAN DEN ENDE, huwt LEONORA MARIA PAMELA DE MUNCK. (volgt XI.ba)

 

6.                  JOHAN GERARDUS JACOBUS MARIA VAN DEN ENDE, huwt HUBERTA PETRONELLA MARIA VAN DEN BERG. (volgt XI.bb)

 

7.                  JOHANNA ANTONIA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 26 feb. 1951, huwt s-Gravenzande 30 nov. 1973 PETRUS JACOBUS VAN DER HOEVEN, fruitkweker, geb Maasland 22 sept. 1949, zn. van HENDRICUS CORNELIS VAN DER HOEVEN, fruitkweker en MATHILDA JACOBA CHRISTINA WENNEKERS.

 

X.ba WILHELMUS JOHANNES ADRIANUS VAN DEN ENDEN, (zn. van IX.ba)

Geb. Den Haag 1 juni 1935,

Zn van WILLEM VAN DEN ENDEN en CATHARINA GERDINA VAN DER KROFT,

Huwt

HENDRIKA ALIDA JOSEPHA BOSLAND.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    CAROLINA GERDINA CATHARINA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 12 dec. 1963.

 

2.    WILHELMUS JOHANNES ADRIANUS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 17 juli 1966.

 

3.    ROBERT GERARDUS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 29 mei 1969.

 

X.bb        JACOBUS MARIA CORNELIS VAN DEN ENDE, Ridder in de orde van Oranje-Nassau, (zn. van IX.ab)
Geb. s-Gravenzande 10 nov. 1922,
Overl. Naaldwijk 13 nov. 1997,
Zn. van JACOBUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, tuinder en ANNA JULIANA VAN DER HELM,
Huwt  21 jan. 1950
JACOBA CORNELIA ADRIANA WENNEKERS,
Geb. Naaldwijk 17 juli 1922,
Dr. van PETRUS CORNELIS MARIA WENNEKERS en HELENA CORNELIA MARTINA DUKKER

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Een levenloos kind, geboren Naaldwijk 11 mei 1955.

 

2.    MARCEL JOHANNES MARIA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk ca. apr. 1966.

 

X.c    WILHELMUS HENDRICUS VAN DEN ENDE. (zn. van IX.ac)

    Geb. s-Gravenzande 6 feb. 1912,

    Overl. Den Haag  26 maart 1968,

    Zn. van NICOLAAS THOMAS VAN DEN ENDE en MARGARITA HENDRIKA HOFSTEDE,

    Huwt

    THERESIA MARIA ALPHONSA STAPELS,

    Geb. Rotterdam 13 juli 1925,

    Dr. van PETRUS MARIA STAPELS en MAIKE ANTHONIA SECKER.
          

Uit dit huwelijk:

 

1.    NICOLAAS WILHELMUS MARIA VAN DEN ENDE, huwt TEUNA KLAZINA VAN DER MAREL. (volgt XI.c)

 

2.    MARIA THERESIA ALPHONSA VAN DEN ENDE, geb. Voorburg 10 nov. 1950, tr. s-Gravenzande 28 dec. 1972 GERARDUS STOORVOGEL, bloemkweker, geb. Naaldwijk 16 jan. 1947, zn. van ARIE STOORVOGEL, tuinarb. en PIETERTJE ADRIANA MARIA VAN GEEST.

 

3.    PETER MARIA VAN DEN ENDE, huwt GERTRUDA MARIA BERNARDA JANSSEN. (volgt XI.ca)

 

4.    WILHELMUS JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt CATHARINA JACOBA MARIA ZUIDERWIJK. (volgt XI.cb)

 

5.    FREDERICUS MARIA VAN DEN ENDE, huwt JACOBA SOLLEVELD. (volgt XI.cc)

 

6     PAULUS MARIA ALFONSUS VAN DEN ENDE, huwt PETRA VAN SPRONSEN. (volgt XI.cd)

 

7.    PHILIPPUS VAN DEN ENDE, huwt ANJA VAN DIJK. (volgt XI.ce)

 

 

X.ca    HENDRIKUS WILHELMUS JOHANNES VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.ac)

    Geb. s-Gravenzande 4 maart 1913,

    Overl. Maasdijk 25 mei 1989,

    Zn. van NICOLAAS THOMAS VAN DEN ENDE, tuinder en MARGARETHA HENDRIKA HOFSTEDE,

    Huwt 1e

    CATHARINA MARIA VAN ZUNDERT,

    Geb. Wateringen 7 dec. 1911,

    Overl. Maasdijk 3 jan 1969

    Dr. van JOHANNES VAN ZUNDERT, tuinder en LEONARDA DONCK

    Huwt 2feb. 1975

    JOHANNA MARIA WILHELMINA VAN DER VOORT

    geb. 19 feb. 1917

    Overl. 23 okt. 2002

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.    MARGARETHA MARIA LEONARDA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenhage 8 okt. 1938, huwt Naaldwijk 15 jan. 1964 GERARDUS JOHANNES BECKERMAN, geb. Delft 30 juli 1940.

 

2.    JOHANNES N.Th VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 11 mei 1940, overl. Heemstede 6 juni 1998

 

3.    NICOLAAS VAN DEN ENDE, tuinder, geb. Maasdijk

 

4.    LEONARDA J.E. (LIEN) VAN DEN ENDE, geb. 6 maart 1946, huwt Naaldwijk ca aug. 1973 ANTONIUS MARINUS ADRIANUS JOZEF HENDRIKSE, geb. ca 1944, overl. Bergschenhoek 23 aug. 1999.

 

5.    ELISABETH  H.M VAN DEN ENDE, geb. Maasdijk 31 mei 1947, huwt Maasdijk 1971 ANTHONIUS J LAMMER, geb. Indonesie

 

    6.    A.J.M. (JANET) VAN DEN ENDE, geb. ca. 1949, huwt Naaldwijk ca juni 1970 CORNELIS.J. KROES.

7.    CAROLUS JOHANNES HENDRIKUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 12 sept. 1952, overl. Delft 13 sept. 1952.

 

8.    WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. Maasdijk 22 mei 1954, huwt Naaldwijk 3 feb 1978 MACHIEL BUTH, geb. 20 sept. 1948, overl. De Lier 16 jan 1986.

 

 

X.cb    JOHANNES WILHELMUS CORNELIS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.ad)

    Geb. s-Gravenzande 10 feb. 1928,

    Overl. Naaldwijk 28 april 2000

    Zn. van WILLEM PETRUS ANTONIUS VAN DEN ENDE, tuinder en ALIDA WILHELMINA HERSBACH.

    Huwt

    AGATHA MARIA VAN DER KLUGT,

    Geb. Honselersdijk 14 juni 1929

    Dr. van PETRUS VAN DER KLUGT en ANNA VAN DER ZEIJDEN.

 

Uit dit huwelijk:

1.    ALIDA AGATHA MARIA VAN DEN ENDE, ziekenverzorgster, geb. s-Gravenzande 11 feb. 1960, huwt s-Gravenzande 5 sept. 1991 HENDRIKUS JACOBUS MARIA OOSTERWIJK, rijksambtenaar, zn. van CORNELIS BARTHOLOMEUS MARIA OOSTERWIJK en JOHANNA ALIDA VAN VEEN.

2.    PETRUS WILHELMUS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt ANTONIA JACOBA (TENNY) STEENLAND.  (volgt XI.d)

 

 

X.d    CORNELIS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.b)

    Geb. Monster 30 april 1920,
    Overl. Poeldijk 28 sept. 2006

    Zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE, tuinder en CORNELIA MARIA DUIJVENSTEIN

    Huwt Monster 10 nov. 1949

    MARIA MARGARETHA VAN VLIET

    Geb. Monster 21 jan. 1924,

    Dr. van JOHANNES CORNELIS VAN VLIET en JOHANNA MARIA BOM

 

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIA MARIA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Monster 30 dec. 1950, huwt JOS.

2.    JOHANNA MARIA MARGARETHA VAN DEN ENDE, geb. Monster 15 juni 1952, huwt GERRIT (naar Elysburg USA)

3.    JOHANNES CORNELIS MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 25 feb. 1954, huwt MARIJ       
                            uit dit huwelijk: a: INGE VAN DEN ENDE
                                                    b: LUC VAN DEN ENDE

4.    JOHANNES CORNELIS PETRUS VAN DEN ENDE, geb.Monster 4 nov. 1955, huwt MARIETTE
                            uit dit huwelijk: a: SAM VAN DEN ENDE
                                                    b: TIM JOHANNES MARIA VAN DEN ENDE, geb. Delft 3 dec. 1984
                                                    c: BOB VAN DEN ENDE

5.    REINERUS CORNELIS WILHELMUS VAN DEN ENDE, huwt MARTHA ANNA EMMA KORTEKAAS. (volgt XI.e)

 

 

X.da    WILHELMUS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.b)

    Geb. Monster 22 mei 1925

    Overl. Delft 6 aug. 1965

    Zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE, tuinder en CORNELIA MARIA DUIJVESTEIN

    Huwt

    AGATHA LAMMERTINA VAN ZIJL

    Geb. Monster 12 sept. 1929

    Dr. van PETRUS CORNELIS VAN ZIJL, tuinder en HENRICA BARBARA NEDERPEL.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    CORNELIA HENRICA VAN DEN ENDE, geb. Monster 13 maart 1958. (aug. 1965 naar Breda).

 

2.    PETRUS JOHANNES WILHELMUS VAN DEN ENDE, geb. Monster 13 maart 1959, huwt KARIN
            Uit dit huwelijk: 1.    JOHANNES CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Delft 19 apr. 1985.

 

3.    JOHANNES CORNELIS BERNARDUS VAN DEN ENDE, geb. Monster 18 maart 1962.

 

 

X.e    WILHELMUS ANGELINUS PETRUS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.bb)

    Drager van de Eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau,

    Geb. Monster 14 okt. 1923,

    Overl 's-Gravenhage 11 dec. 2006

    Zn. van LEONARDUS VAN DEN ENDE, tuinder en JOANNA MARIA ELIZABETH FRANKE,

    Huwt Monster 30 dec. 1947,

    CORNELIA MARIA VAN WISSEN,

    Geb. Rijswijk Z-H  9 febr. 1924,

    Overl. 's-Gravenzande 8 dec. 2006,

    Dr. van JACOBUS CORNELIS VAN WISSEN, hotelhouder en CATHARINA MARIA JANSSEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    LEONARDUS JACOBUS MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenhage 30 mei 1949, huwt Monster 1972  INGRID C. DUFFELS.

 

2.    CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenhage 13 nov. 1950, huwt Monster 6 nov. 1974 ELBARD HERMAN JACOB JENTINK, politieambtenaar te s-Gravenhage, geb. Haarlem 4 april 1950, zn. van JAN CAREL PETRUS JENTINK en FLORENTINE LOUISE CORNELIA VAN DEN BERG.

 

3.    WILHELMUS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenhage 7 sept. 1952, overl. Sidney, Australie 3 sept. 1990.

 

4.    JOHANNA DANIANA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenhage 4 nov. 1953, huwt NICO.

 

5.    JACOBUS FERDINANT MARIA VAN DEN ENDE, huwt HELENA THERESIA MARIA DE KOK. (volgt XI.f)

 

6.    ADRIANUS ANTONIUS MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 15 mei 1957, huwt SYLVIA, uit dit huwelijk: a; MARISCHA VAN DEN ENDE

 

7.    ANNA MARIA GERTRUD VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenhage 16 juni 1960, huwt OEBELE-JAN

 

8.    ESTER CATHARINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. 11 april 1969.

 

 

X.f    PETRUS GOBERTUS JOSEPH VAN DEN ENDEN, tuinder, (zn. van IX.c)

    Geb. Monster 1 mei 1924,

    Overl. s-Gravenzande 26 maart 1998,

    Zn. van JOHANNES HENDRIKUS JOZEPHUS VAN DEN ENDEN, tuinder en THEODORA HENRICA VAN
           DER MEER,

    Huwt

    THEODORA FRANCINA WILLEBRORDA DE VREEDE,

    Geb.Pijnacker 3 feb. 1924,
    Overl. 's-Gravenzande 29 sept. 2008
    Dr. van GERARDUS WILLEBRORDUS DE VREEDE en CATHARINA MARIA VAN DER VALK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    THEODORA FRANCINA WILLEBRORDA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 12 sept. 1957, huwt SJAAK

 

2.    JOHANNES HENRICUS JOSEPH VAN DEN ENDEN, huwt CORNELIA BERNADETTE MARIA PEETERS. (volgt XI.g)

 

3.    CATHARINA MARIA MAGDALENA (KARIN) VAN DEN ENDEN,  geb. Monster ca jan 1963, huwt 1e MICHAEL EIJKELENSTAM, geb. ca 1961, overl. 16 nov. 1989, zn. van AAD EIJKELENSTAM en ADRI BUIJS, huwt 2e HENRY JEURSEN

 

4.    MARIA CECILIA (MARISKA) VAN DEN ENDEN, geb. Monster ca. okt 1964, huwt FRANK.

 

 

X.fa    ADRIANUS HENRICUS JOSEPH VAN DEN ENDEN, tuinder, (zn. van IX.c)

    Geb. Monster 3 mei 1925,

    Zn. van JOHANNES HENDRIKUS JOZEPHUS VAN DEN ENDEN, tuinder en THEODORA HENRICA VAN DER MEER.

    Huwt 1957

    APOLLONIA ADRIANA ALIDA DOBBE,

    Geb. Naaldwijk 26 jan 1931

    Dr. van  ADRIANUS JACOBUS CHRISTIAAN DOBBE en CORNELIA CECILIA VAN VLIET.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JOHANNES ADRIANUS PETRUS VAN DEN ENDEN,  huwt MARJA VAN NOORT. (volgt XI.h)

 

2.     CECILIA APOLLONIA ADRIANA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 19 apri 1961, huwt ROB HOOGEVEEN.

 

3.    APOLLONIA THEODORA JOSINA MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 15 okt. 1962, huwt KEES HELDERMAN.

 

 

X.fb    HENDRIKUS PETRUS JOZEPH VAN DEN ENDEN, tuinder, (zn. van IX.c)

Geb. Monster 31 juli 1934,

Overl. Maasdijk 13 sept. 2005,

Zn. van JOHANNES HENDRIKUS JOZEPHUS VAN DEN ENDEN, tuinder en THEODORA HENDRICA VAN DER MEER

Huwt  ca. juni 1961

HELENA GERARDA MARIA VIJVERBERG,

Geb. De Lier 20 okt. 1935,

Overl. Maasdijk 3 dec 1993,

Dr. van PETRUS GERARDUS VIJVERBERG, veehouder en QUIRINA CATHARINA VAN DIJK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    THEODORA FRANCIENA MARIA (DORIENE) VAN DEN ENDEN., geb. ca jan. 1963, huwt PIET

 

2.    PETRUS NICOLAAS JOSEPH (PIET) VAN DEN ENDEN, geb. Naaldwijk ca. 1965, huwt Maasland 4 juni 1992 DEA WUIJSTER
                                    Uit dit huwelijk:    1.    KIMBERLY  SUSANNE VAN DEN ENDEN, geb. De Lier 18 juli 1999.
                                                               2.    MIKE VAN DEN ENDEN, geb. Delft 18 apr. 2002.
                                                               3.    DAVE VAN DEN ENDEN, geb. Delft 18 apr. 2002.

 

3.    MARIA HELENA (MARLENE) VAN DEN ENDEN, geb. Naaldwijk ca 1966, huwt REINDER KARMAN

 

4.    JOHANNES HENRICUS JACOBUS (JOEP) VAN DEN ENDEN, geb.Naaldwijk 1970

 

 

X.fc     JOHANNES HENDRICUS JOZEPHUS VAN DEN ENDEN, tuinder, (zn. van IX.c)
Geb. Monster 14 juli 1927,
Overl. Schiedam 12 dec. 2011,
Zn. van JOHANNES HENDRIKUS JOZEPHUS VAN DEN ENDEN, tuinder en THEODORA HENDRICA VAN DER MEER
Huwt Monster 11 juli 1953
MARGARETHA ADRIANA MARIA DE VETTE,
Geb. s-Gravenhage ca 1929,
Dr. van KORNELIS DE VETTE, tuinder en GIJSBERTHA HENDRIKA HELENA VERDEL.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    HAN VAN DEN ENDEN   -  INEKE VREUGDENHIL

 

2.    BERNA VAN DEN ENDEN  -  GERARD HANEMAAYER

 

3.    THEA VAN DEN ENDEN  -  STEPHAN PERSOON

 

4.    RON VAN DEN ENDEN  -  MARLEEN WESTDIJK. Uit deze relatie. 1.    ASHLEY VAN DEN ENDEN. geb. Maasdijk 12 okt. 1993.

                                                                                                                                        2.    LEROY JOHANNES VAN DEN ENDEN, geb. Maasdijk 12. okt. 1993.

 

 

X.g    GERARDUS MARIA VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.d)

    Geb. Monster 30 aug. 1926,

    Overl. Monster 27 mei 1973,

    Zn. van GERARDUS ANDREAS VAN DEN ENDE, landbouwer en MARGARETHA JOHANNA KOOT,

    Huwt Wateringen 16 nov. 1956

    JOHANNA BARBARA ZWINKELS

    Geb. Wateringen 9 aug. 1928.

    Dr. van FRANCISCUS EVERARDUS JOSEPHUS ZWINKELS en BEATRIX MARIA ADRIANA VAN DER
            KNAAP.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARGARETHA BEATRIX MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 3 okt. 1957, huwt MAUP SLOOT.

 

2.     FRANCISCUS PETRUS MARIA VAN DEN ENDE, huwt ANNEMIEKE DE KOK.(volgt XI.i)

 

3.    JOHANNA ADRIANA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 15 maart 1962, huwt JOB SCHEFFERS

 

4.    PAULA JOHANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 1 aug. 1965, huwt JAN PAARDEKOOPER.

 

 

X.ga    LEONARDUS JOSEPHUS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.d)

    Geb. Monster 5 sept. 1929,
           Overl. Monster 6 feb. 2006,

    Zn. van GERARDUS ANDREAS VAN DEN ENDE, landbouwer en MARGARETHA JOHANNA KOOT.

    Huwt Monster 14 nov. 1953,

    ADRIANA JACOBA CHRISTIANA VAN DER SANDE,

    Geb. Monster 7 maart 1929.

    Overl. 21 dec. 2002, begr. 's-Gravenzande.

    Dr. van HENDRICUS WILHELMUS GERARDUS VAN DER SANDE, tuinder en CORNELIA THEODORA DUIJNISVELD.

 

Uit dit huwelijk:

1.    GERARDUS HENDRICUS MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 23 okt. 1954.

2.    HENDRICUS GERARDUS VAN DEN ENDE, geb. Monster 17 nov. 1955, huwt MARJO
                            uit dit huwelijk: a: GARY VAN DEN ENDE
                                                    b: ROY VAN DEN ENDE
                                                    c: BARRY VAN DEN ENDE

3.    JAN VAN DEN ENDE, huwt INEKE
                        uit dit huwelijk: a: SUSANNE VAN DEN ENDE
                                                b: ROBERT VAN DEN ENDE
                                                c: LEONARDUS MARIA (JEROEN) VAN DEN ENDE, geb. Monster 1 nov. 1993

4.    ANDREAS JACOBUS MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 29 mei 1958, huwt CHRISTIEN
                        uit dit huwelijk: a: WENDY VAN DEN ENDE
                                                b: WIETEKE VAN DEN ENDE

5.    LEONARDUS GERARDUS MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 26 mei 1960, huwt TINEKE
                        uit dit huwelijk: a: MONICA VAN DEN ENDE
                                                b: SHIRLEY VAN DEN ENDE
                                                c: MIKE VAN DEN ENDE

6.    MARIA CORNELIA THEODORA VAN DEN ENDE, geb. Monster 30 mei 1961, huwt AAD

 

 

X.gb    GERARDUS MARTINUS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.d)

    Geb. Monster 5 juni 1931,
            Overl. Naaldwijk 1 dec. 2012

    Zn. van GERARDUS ANDREAS VAN DEN ENDE, landbouwer en MARGARETHA JOHANNA KOOT,

    Huwt 1955

    ADRIANA PETRONELLA MARIA OLSTHOORN,

    Geb. Naaldwijk 31 mei 1932,

    Dr. van JOHANNES JOSEPHUS OLSTHOORN en CATHARINA MARIA PERSOON.

 

Uit dit huwelijk:

1.    ANDREAS GERARDUS MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 22 sept. 1956, huwt LILIAN
                    uit deze relatie: a..INGE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 okt. 1986.

                                    b. ELINE VAN DEN ENDE

                                    c. ARIANNE DENISE MARTINE VAN DEN ENDEgeb. 's-Gravenzande 24 jan 1993.

2.    CATHARINA ADRIANA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 7 maart 1958, huwt  MARTIN

3.    MARGARETHA MATHILDA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 26 juni 1959.

4.    JOHANNES WILHELMUS MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 9 dec. 1960.

5.    ELISABETH MARIA CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 26 jan. 1964, huwt s-Gravenzande 23 juni 1989 JAN WILLEM STAAL, voorman, geb. Rotterdam 11 jan. 1965, zn. van JAN STAAL, manager en WILHELMINA JOHANNA DE GROOT.

6.    MARIELLE GEERTRUIDA MARIA VAN DEN ENDE, geb. ca. dec. 1969, huwt EDWARD

 

 

X.gc    CORNELIS JOHANNES VAN DEN ENDE,  tuinder, (zn. van IX.d)

    Geb. Monster 26 maart 1933,

    Zn. van GERARDUS ANDREAS VAN DEN ENDE, landbouwer en MARGARETHA JOHANNA KOOT

    Huwt sept. 1959

    MARIA PETRONELLA JOHANNA VAN RUIJVEN

 

    Uit dit huwelijk:

1.    GREGORIUS MARTINUS MARIA VAN DEN ENDE, geb.Monster 12 juni 1960, overl. Monster 21 aug. 1982.

2.    ANDREAS PETRUS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Monster 11 mei 1961.

3.    MARIA WILHELMINA HENDRIKA VAN DEN ENDE, geb. Monster 7 juli 1962.

4.    JOHANNA GERARDA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 10 juni 1965.

5.    CORNELIS GERARDUS MARIA (KEES) VAN DEN ENDE, geb. Monster ca. okt. 1966.

6.    SANDRA PETRONELLA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster ca okt. 1973, huwt Monster ca feb 1998 RONNIE J.C. NEDERPELT

 

X.h    ANGELINUS JOHANNES GERARDUS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.da)

    Geb. Monster 11 juni  1917,

    Overl. Monster 2 mei 1997,

    Zn. van HERMANUS JOHANNES VAN DEN ENDE, landbouwer en MARIA GERARDA HENDRINA FRANKE.

    Huwt Monster 14 nov. 1946,

    ADRIANA JACOBA MARIA KOUWENHOVEN.

    Geb. Monster 24 sept. 1916,

    Overl. Naaldwijk 5 sept. 2004

    Dr. van ADRIANUS GERARDUS JOZEPHUS KOUWENHOVEN en AGATHA MARIA SOPHIA VAN
           KESTER.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    AGATHA M TH. (ADA) VAN DEN ENDE, huwt Monster 1971 LEONARDUS J.A.VAN KESTER.

 

2.    HERMANUS ADRIANUS JOZEPHUS VAN DEN ENDE, geb. Monster 9 nov. 1949.

 

3.    MARIA PETRONELLA CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Monster 10 april 1952,  huwt PETER

 

4.    ANGELINUS NICOLAAS ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt CARLA (volgt XI.j)

 

 

X.ha    GERARDUS LEONARDUS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.da)

    Geb. Monster 15 juni 1921,

    Zn. van HERMANUS JOHANNES VAN DEN ENDE, landbouwer en MARIA GERARDA HENDRINA

    FRANKE,

    Huwt Alphen aan de Rijn 25 aug. 1949

    CORNELIA HENDRIKA DUIJNDAM

    Geb. Delft 18 mei 1919

    Overl. Wateringen 27 okt. 2000

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JOHANNES HERMANUS MARIA VAN DEN ENDE, huwt RINA ZWINKELS. (volgt XI.k)

 

2.    HUBERTUS PETRUS MARIA VAN DEN ENDE, huwt TINEKE AMMERLAAN. (volgt XI.ka)

 

3.    HERMANUS LOURENTIUS GERARDUS VAN DEN ENDE, huwt LISET VAN ZIJL. (volgt XI.kb)

 

4.    JOHANNA CORNELIA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 2 okt. 1959, huwt JOS VAN KESTER.

 

 

X.hb     CORNELIS HENDRICUS MARIA VAN DEN ENDE, (zn. van IX.ha)
Geb. Schipluiden 26 sep 1937,
Zn. van CORNELIS WILHELMUS VAN DEN ENDE en MARTINA ANTHONIA ROMEIJN
Huwt
GEERTRUIDA HENDRIKA VAN MIL.
Geb. de Lier 2 juni 1939,
Overl. Den Hoorn 15 aug. 2006
dr. van ADRIANUS A. VAN MIL en CORNELIA M.C. BERKHOUT.

 

uit dit huwelijk:

 

1.    KEES VAN DEN ENDE, huwt JOLANDA
                    uit dit huwelijk a: DION VAN DEN ENDE
                                           b: TARA VAN DEN ENDE

 

2.    JOLANDA VAN DEN ENDE

 

3.    WENDY VAN DEN ENDE

 

 

X.i    JOHANNES CORNELIS GERARDUS VAN DEN ENDEN, tuinder, (zn. van IX.ea)

    Geb. Monster 14 jan. 1916,

    Overl. Monster 16 mei 1990, 74 jr,

    Zn. van CORNELIS GERARDUS VAN DEN ENDEN, koopman en MARIA CORNELIA WESTGEEST,

    Huwt 1e Monster 19 nov. 1943,

    JOHANNA MARIA PETRONELLA LUITEN, verpleegster,

    Geb. Monster 3 mei 1914,

    Overl. Wassenaar 19 okt 1953,

    Dr. van NICOLAAS PETRUS LUITEN en CATHARINA JOHANNA SCHOUTEN,

    Huwt 2e

    MAGDALENA ANNA MARIA VAN WISSEN,

    Geb. Schiebroek 20 feb. 1913

    Overl. 1990,

    Dr. van JACOBUS CORNELIS VAN WISSEN en CATHARINA MARIA JANSSEN.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.    MARIA CHRISTINA JOHANNA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 27 aug. 1944, huwt Monster ca dec. 1967 JOHN HONDERS, tuinder, geb. Naaldwijk 20 mei 1944, zn. van WILLEM JOHANNES HONDERS, bakker en JANNETJE ELISABETH VELLEKOOP.

 

2.    ADRIANUS JACOBUS NICOLAAS VAN DEN ENDEN, tuinder, geb. Monster 9 juli 1945, overl.bij motorongeluk 1969, ongehuwd

 

3.    CATHARINA CLEMENS MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 9 dec. 1946, overl. Den Haag 1 juni 1951, huwt Monster 1973 MARTINUS H.M. HOGERVORST, dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding.

 

4.    CORNELIS GERARDUS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 28 okt. 1947.

 

5.    MACHUTES JACOBUS ANDREAS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 25 nov. 1948.

 

6.    NICOLAAS PETRUS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 24 dec. 1950.

 

7.    CATHARINA CLEMENS MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 9 dec. 1951, huwt Monster 1973 MARTINUS H.M. HOGERVORST. (Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding)

 

8.    FRANCISCUS ANTONIUS VAN DEN ENDEN, huwt  ASTRID VIS (volgt XI.z)
           

 

9.    ANNA MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 24 mei 1956.

 

 

X.ia    CORNELIS THEODORUS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.ea)

        Geb. Monster 8 jan. 1917.

        Overl. Honselersdijk 18 juli 1983,

        Zn van CORNELIS GERARDUS VAN DEN ENDE en MARIA CORNELIA WESTGEEST

        Huwt Monster 6 april 1944

        CHRISTINA WILHELMINA SCHOLTES,

        Geb. Monster 26 mei 1915,

        Overl. Honselersdijk 8 sep. 1997,

        Dr van HENDRICUS GERARDUS SCHOLTES, slager en CORNELIA GEERTRUDA MARIA VAN DER
               KNAAP.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    RIA VAN DEN ENDE.

 

2.    HENK VAN DEN ENDE, (volgt XI.l)

 

3.    LIA VAN DEN ENDE.

 

4.    INEKE VAN DEN ENDE

 

5.    ANNEKE VAN DEN ENDE.

 

 

X.ib    PETRUS JOHANNES WILHELMUS VAN DEN ENDEN, tuinder, (zn. van IX.ea)

    Geb. Monster 4 juli 1922,

    Overl. Monster 14 febr. 1986,

    Zn. van CORNELIS GERARDUS VAN DEN ENDE, koopman en MARIA CORNELIA WESTGEEST.

    Huwt

    CORNELIA HUBERTA MARIA VAN LEEUWEN
    Overl. Naaldwijk 4 febr. 2008

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JACOBUS CORNELIS MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 14 sept. 1951.

 

2.    CATHARINA MARIA JOHANNA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 22 sept. 1953, overl. Monster 17 mei 1993, huwt FELIX SCHOUTETEN.

 

3.    JOHANNES IGNATIUS VAN DEN ENDEN, geb. Monster 10 aug. 1956.

 

 

X.ic    JACOBUS CORNELIS VAN  DEN ENDEN, (zn. van IX.ea)

        Geb. Monster 4 juli 1922,

        Overl. Brielle 9 okt. 2002,

        Zn van CORNELIS GERARDUS VAN DEN ENDE en MARIA CORNELIA WESTGEEST,

        Huwt

        JOHANNA ADRIANA MARIA VAN SCHIE.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    CEES VAN DEN ENDEN, huwt Elly (volgt XI.la)

 

2.    JAN VAN DEN ENDEN, huwt Janet, (volgt XI.lb)

 

3.    MIA VAN DEN ENDEN, huwt Martin

 

4.    ADA VAN DEN ENDEN, huwt Sjaak

 

 

X.j    ADELBERTUS JOHANNES MARIA VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.g)

    Geb. Schipluiden 6 sept. 1912,

    Overl. 1976,

    Zn. van ANDREAS THEODORUS VAN DEN ENDE en MARIA WILHELMINA GEERTRUIDA VAN OOSTEN

    Huwt Schipluiden 27 mei 1937,

    MECHELINA JOANNA MARIA VAN MIERLO,

    Geb. Schipluiden 1912,

    Overl. Schipluiden 1 juni 1990,

    Dr. van ANDRIES MATHIJS VAN MIERLO en CORNELIA JOHANNA MARIA HULSKER.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARIA CORNELIA THERESIA VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden 18 mei 1938, overl. 1965.

 

2.    ANDREAS MATHEAS JOZEF VAN DEN ENDE, huwt INE VAN BEURDEN. (volgt XI.m)

 

3.    ANDREAS THEODORUS JACOBUS VAN DEN ENDE, geb, Schipluiden  14 sept. 1940, huwt Wateringen 17 dec. 1969 JOHANNA QUIRINA IGNATA MARIA JANSEN, geb. Wateringen 2 mei 1948, dr. van FRANCISCUS HENDRIKUS JANSEN en ADRIANA MATHILDA MARIA GROENEWEGEN.

 

4.    CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 1942.

 

5.    JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. 1943.

 

6.    MARTINA VAN DEN ENDE, geb. 1945.

 

7.    ADELBERTUS VAN DEN ENDE, geb. 1947.

 

8.    THERESIA VAN DEN ENDE, geb. 1948.

 

9.    ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. 1949, huwt SIMONE VAN OLFFEN.

 

10.    GABRIELLA VAN DEN ENDE, geb. 1951.

 

11.    ALOYSIUS VAN DEN ENDE, huwt MARIA VAN BEURDEN. (volgt XI.ma)

 

 

X.ja    JOHANNES ANDREAS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.g.)

        Geb. Schipluiden 1 maart 1919,

        Overl. Schipluiden 27 dec. 1980,

        Zn van ANDREAS THEODORUS VAN DEN ENDE en MARIA WILHELMINA GEERTRUIDA VAN
                    OOSTEN.

        Huwt 1945,

        MARGARETHA ZOLF

        Geb. Rotterdam 15 sept. 1909,

        Overl. Delft 20 april 1988.
                Dr. van WILLEM HENDRIK ZOLF en ALIDA CLASINA LANGEWEG.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARIA MAGDALENA (MARIANNE) VAN DEN ENDE, geb. Delft 27 mei 1947, huwt 22 okt. 1965 WILLEM VAN HEIJENOORT, geb. Delft 9 jan. 1939.

 

 

X.jb    CORNELIS GEORGIUS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.g)

        Geb. Schipluiden 23 april 1920,

        Overl. Delft 29 aug. 2001

        Zn van ANDREAS THEODORUS VAN DEN ENDE en MARIA WILHELMINA GEERTRUIDA VAN
                    OOSTEN.

        Huwt Delft 5 april 1944

        ANNA SCHREN,

        Geb. Mnchen Gladbach, Duitsland ca. 1917,

        Dr van JOSEF HUBERT SCHREN en ANNA PAULA THERESE WILHALM

 

Uit dit huwelijk:

 

1.   ANDREAS THEODORUS  VAN DEN ENDE, geb. Delft 20 jan. 1945, overl. Delft 26 jan.1945.

 

2.    ANDRE VAN DEN ENDE, huwt Rini.

 

3.    PAULA ANNA THERESE VAN DEN ENDE, geb. Delft ca. 1948, huwt Delft 27 jan. 1967 PETRUS JOHANNES JACOBUS VERMEULEN, Delft ca 1947.

 

4.    JOOP VAN DEN ENDE, huwt Gerda

 

5.    MIEKE VAN DEN ENDE

 

6.    KEES VAN  DEN ENDE

 

7.    HANS VAN DEN ENDE, huwt Wil

 

8.    FRANCISCUS VAN DEN ENDE, geb.. Delft ca. 1952 huwt Delft 22 feb. 1974 DIANA GEERTRUIDA SIBBES, geb. Gouda ca. 1956, dr. van GERARDUS SIBBES en GEERTRUIDA GIJSBERTA STAMPS.

 

9.    ANGELA JOSEPHA VAN DEN ENDE, geb. Delft ca. 1954, huwt Delft 11 mei 1973 FRANCISCUS JACOBUS MARIA BERGEN HENEGOUWEN, geb. Schipluiden ca. 1952, zn. van ANTHONIUS THEODURUS BERGEN HENEGOUWEN en MARIA CORNELIA ANNA VAN GALEN.

 

10.    EDUARD IGNATIUS MARIA (ED) VAN  DEN ENDE, geb. Delft ca. 1958, huwt Delft 25 jan. 1980 PAULA HAGMAN, geb. Delft ca. 1958, dr.  van GERARDUS HAGMAN en JOHANNA ANTONIA VAN ROSSUM.

 

 

X.k    GERARDUS HENDRIKUS  VAN DEN ENDE, (zn. van IX.h)

        Geb. Schipluiden  13 jan. 1929

        Overl. Delft 25 feb. 2010

        Zn. van HENDRICUS CORNELIS VAN DEN ENDE en CORNELIA ELIZABETH MARIA BENTVELZEN.

        Huwt

        CORNELIA JOHANNA MARIA (CORRIE) VAN PAASSEN,

        Geb: Den Hoorn 27 april 1920,

        Overl. Delft 2 aug. 2000

        Dr. van GIJSBERTHUS JOHANNES VAN PAASSEN en ADRIANA MARIA OUWERLING.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    LIESBETH VAN DEN ENDE, huwt PETER VAN DE MOOSDIJK.

 

2.    GERARD VAN DEN ENDE, huwt RITA VAN HELVOIRT (volgt XI.n)

 

3.    MARIA ADRIANA HILLEGONDA (MARITHA) VAN DEN ENDE, geb. Schipluiden ca. 1958, huwt Delft 21 aug. 1980 JOHANNES BERNARDUS ANTONIUS BEEMER, geb. Hilversum ca. 1956, zn. van ARNOLDUS JOHANNES BEEMER en CATHARINA EVERDINA KSTERS.

 

4.    HUGO VAN DEN ENDE, huwt ANNETTE WIEBOLT. (volgt XI.na)

 

 

X.kd    ANTHONIUS WILHELMUS HUBERTUS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.kb)

            Geb. 's-Gravenhage 18 feb. 1838,
            Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en LOUISE HENDRICKX
            Huwt 's-Gravenhage 5 sept. 1968
               ELIZABETH GRACE VAN HOUTEN.
             Dr. van NICO VAN HOUTEN en LODIE VAN DER VOORT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    NATHALIE DANIELLE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 25 maart 1971.

 

2.    EDWIN ALEXANDER VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 23 juli 1974, huwt PATRICIA EPPINGA

                    uit dit huwelijk: STELLA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 31 dec. 2001
                                                     MIKE VAN DEN ENDE, geb. 18 feb ...

 

3.    CLAUDIA SABINE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 14 aug. 1976, huwt PIETER HEEMSKERK.

 

 

X.kl    JOHANNES THEODORUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.i)

            Geb.Delft 7 juli 1916,

            Zn van CORNELIS ALBERTUS VAN DER ENDE en CORNELIA ELISABETH POST,

            Huwt Delft 15 mei 1940

            ELIZABETH MARIA CATHARINA LIJSTER,

            Geb. Delft 27 feb. 1919,

            Dr. van EVERARDUS JOHANNES THEODORUS LIJSTER en MARIA WILHELMINA VAN DER
                        SCHOT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    CORNELIS ALBERTUS VAN DER ENDE, geb. Delft 1941, overl. Delft 28 feb. 1941

 

2.    MARIA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Delft ca 1948, huwt Delft 29 dec. 1972 HENDRIKUS ANTHOON DAME, geb. Delft ca. 1948, zn. van ANTHOON HENDRIKUS DAME en MARIA ELISABETH THOLEN.

 

3.    CORNELIS ALBERTUS JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Delft ca. 1950, huwt Delft 29 okt 1970 MARIA WILHELMINA KORENEEF, geb. Delft ca. 1951, dr. van JACOBUS THEODORUS KORENEEF en ADRIANA ELISABETH DAMSTEEG.

 

4.    ELIZABETH  MARIA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Delft ca. 1952, huwt Delft 20 juni 1978 JOSEPHUS JOHANNES KUIJPERS, geb. Delft ca. 1948, zn. van WILHELMUS DAVID KUIJPERS en ELISABETH PIETERNELLA MARIA MUILMAN.

 

5.    CORNELIA ELISABETH VAN DER ENDE, geb. Delft ca. 1955, huwt Delft 19 nov. 1980 AALBERT VAN SPRAKELAAR, geb. Delft ca. 1955, zn. van WOUTER JOHANNES VAN SPRAKELAAR en AALTJE VAN KARSEN.

 

 

X.km    JOHANNES HUBERTUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.i)

            Geb. Delft 30 maart 1923,

            Overl. Delft 28 jan. 1999,

            Zn van CORNELIS ALBERTUS VAN DER ENDE en CORNELIA ELISABETH POST,

            Huwt Delft 2 nov. 1949

            MARIA GEERTRUIDA WUBBEN,

            Geb. Naaldwijk 27 juli 1929,

            Overl.. Delft 9 april 2001,

            Dr van THEODORUS ARNOLDUS WUBBEN en MARIA ADRIANA DE KOK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    CORNELIS ALBERTUS MARIA VAN DER ENDE, geb. Delft ca. 1951, huwt Delft 8 okt. 1980 GERALDINA ANTHONA MARIA JANSSEN, geb. Rijswijk, Z-H, ca. 1948, dr. van MACHIEL JANSSEN en ANNA CORNELIA MARIA KUIPERS.

 

X.l    GERARDUS CORNELIS FRANCISCUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.ia)

    Geb. Pijnacker 5 aug, 1914,

    Overl. Pijnacker 5 maart 1983,

    Zn. van CORNELIS WILHELMUS VAN DER ENDE en THEODORA JOHANNA BURGER,

    Huwt Pijnacker 24 april 1942,

    ADRIANA CECILIA OOSTERMAN,

    Geb. Pijnacker  5 jan. 1918,

    Overl. Pijnacker 9 nov. 1986,

 

Uit dit huwelijk:

1.    WILHELMUS PETRUS CORNELIS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA MARGARETHA THEODORA VAN RIEL. (gescheiden) (volgt XI.o)

2.    BERNARDUS PETRUS GERARDUS VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 3 april 1944.

3.    THEODORA MARIA THERESIA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 18 okt 1946, huwt PETRUS WILHELMUS DE VREEDE, geb. Pijnacker 31 okt. 1940.

4.    JOHANNES ANTONIUS VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 26 jan 1948, overl. Delft 14 maart 1949.

5.    ANNA DEBORA MARIA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 13 mei 1949.

6.    JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, huwt MAGDALENA AGNES ANNA VAN ADRICHEM.  (volgt XI.oa)

7.    DEBORA JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 9 okt. 1954.huwt GIJSBERTUS MARTINUS GEERT HENRICUS DE JONG, geb. Pijnacker 27 dec. 1951.

8.    ADRIANA ALIDA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. 10 jan 1961

 

X.la    PETRUS MARINUS VAN DER ENDE, plaatwerker, (zn. van IX.ia)

    Geb. Pijnacker 24 feb. 1916,

    Overl. Canada 12 mei 2006,

    Zn. van CORNELIS WILHELMUS VAN DER ENDE en THEODORA JOHANNA BURGER

    Huwt Pijnacker 16 mei 1944,

    AMANDA WILHELMINA ELISABETH ADRIANI

    Geb. Den Haag 30 aug. 1921.

    Overl. Canada 27 jan. 2004.

    Dr. van AMANDUS ADRIANI en JOHANNA MULDER.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    WILHELMUS ADRIANUS GERARDUS VAN DER ENDE, huwt NANCY LEE TROTTER. (volgt XI.p)

 

2.    JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 11 mei 1946,huwt ROGER FREDERICK JENKINS, geb. St Catharines (Canada) 6 mei 1943.

 

3.    PETRUS CORNELIS ALPHONSUS VAN DER ENDE, huwt NANCY ROSE  VITTORE. (volgt XI.pa)

 

4.    THEODORA MARIA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 1 mei 1948, huwt 1e LEONARD C. CARLO, geb. Welland (Canada) 27 feb. 1944, huwt 2e JAMES MUNRO

 

 

X.lb    CORNELIS ADRIANUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.ia)

    Geb. Pijnacker 20 juli 1919,

    Overl. Pijnacker 26 nov. 1990,

    Zn. van CORNELIS WILHELMUS VAN DER ENDE en THEODORA JOHANNA BURGER,

    Huwt  Pijnacker 20 april 1949

    CORNELIA ADRIANA VAN DEN BULK

    Geb. Pijnacker 18 april 1922,

    Overl. Pijnacker 25 juli 1987,

 

Uit dit huwelijk:

1.    THEODORA GERARDA ADRIANA MARIA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 9 aug 1950, overl. Pijnacker 31 jan. 2001.

2.    JOHANNES THEODORUS ADRIANUS MARIA VAN DER ENDE, huwt ELSABETH ALIDA MARIA GEMMA TETTERO. (volgt XI.pi)

3.    CORNELIA ADRIANA MARIA VAN DER ENDE, geb. s-Gravenhage 11 april 1957, huwt WILHELMUS HENDRIKUS GERARDUS TAS, geb. Delft 26 dec. 1958.

 

 

X.lc    WILHELMUS ARNOLDUS MARIA VAN DER ENDE, bode, (zn. van IX.ia)

    Geb. Pijnacker 21 april 1923,

    Overl. Delft 26 okt. 2004,

    Zn. van CORNELIS WILHELMUS VAN DER ENDE, bode en THEODORA JOHANNA BURGER,

    Huwt  21 feb. 1955

    APOLONIA MARIA SMITS,

    Geb. Kwintsheul 18 april 1932,

    Overl. Pijnacker 3 nov. 2000

    Dr. van CORNELIS HENDRICUS SMITS en ALIDA MARIA VAN LIER.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    WILHELMUS ADRIANUS MARIA VAN DER ENDE, huwt JENNEKE VAN GENT. (volgt XI.po)

 

2.    CORNELIS HENDRICUS MARIA VAN DER ENDE, huwt MARIA PETRONELLA ANTONETTE SCHENKEVELD.  (volgt XI.pp)

 

3.    THEODORA AMANDA MARIA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 25 juni 1958, huwt FREERK HOFMA, geb. Baarderadeel 21 okt 1957.

 

4.    ALIDA APOLONIA MARIA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 5 sept 1960, huwt JOHANNES GRAVESTEYN, geb. Pijnacker 1952.

 

5.    JOHANNES MICHAEL MARIA VAN DER ENDE, huwt THEODORA HENDRIKA HOCKS. (volgt XI.pq)

 

 

X.ld    THEODORUS CORNELIS VAN DER ENDE,  (zn. van IX.ia)

    Geb. Pijnacker 15 juni 1926

    Zn. van CORNELIS WILHELMUS VAN DER ENDE en THEODORA JOHANNA BURGER

    Huwt 10 april 1956

    ADRIANA WILHELMINA FRANSEN,

    Geb. Pijnacker 27 okt. 1929

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    WILHELMUS PETRUS JOZEF VAN DER ENDE, huwt SRI HARYAN DEWI. (volgt XI.pr)

 

2.    WILHELMINA GEERTRUIDA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 25 juni 1958, huwt HUBERTUS JOHANNES GERARDUS VERMEULEN, geb. Schipluiden 29 april 1959.

 

3.    THEODORA CORNELIA MARIA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 9 okt. 1962, huwt PIETER JOHAN ZWAANSWIJK, geb. Naaldwijk 23 mei 1960.

 

4.    CORNELIA THERESIA MARIA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 26 jan. 1964, huwt WALTER JOANNES RAYMUNDUS GIELEN, geb. Rotterdam 14 feb. 1959.

 

 

X.le    ADRIANUS HUBERTUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.ia)

    Geb. Delft 28 jan 1928,

    Zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en THEODORA BURGER.

    Huwt 12 nov. 1963

    AUKJE DE GROOT,

    Geb. Loosduinen 3 feb. 1937

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    TITUS SJOERD CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Delft 21 mei 1964.

 

2.    ADRIANUS HUBERTUS VAN DER ENDE, huwt MARJA DIJKSMAN. (volgt XI.le)

 

3.    THEODORA NICOLA VAN DER ENDE, geb. Delft 27 nov. 1968, huwt MARCO KOENE, geb. Lilliedale, Australie.

 

 

X.lf    HUBERTUS JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van IX.ia)

    Geb. Pijnacker  25 jan 1935,

    Zn. van CORNELIS WILHELMUS VAN DER ENDE en THEODORA JOHANNA BURGER,

    Huwt  21 juli 1965

    ANNA ALIDA VAN DER STAM

    Geb. Berkel en Rodenrijs 2 juli 1938,

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JOSEPH WILHELMUS THEODORUS VAN DER ENDE, huwt DAWN BERVERLY SHAW, (volgt XI.lf)

 

2.    SUZANNE HELENA ALIDA VAN DER ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 10 sept. 1970.

 

 

X.m    MARTINUS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.kb)

        Geb. 1930

        Zn van MARTINUS VAN DEN ENDE en PETRONELLA HEBLIJ

        Huwt 1957

        ANNA MENSEN

        Geb. 1926

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    HELENE VAN DEN ENDE, geb. 1962, huwt 1983 ROBERTUS IMANDT.

 

 

X.ma    ADRIANUS ARNOLDUS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.m)

        Geb Hof van Delft 31 jan. 1913,

        Overl.                   25 dec. 1997

        Zn. van ADRIANUS FREDERIKUS VAN DEN ENDE en HENDRIKA PETRONELLA VAN DER ROEST

        Huwt Delft 2 aug. 1939

        MARIA KRAAN

        Geb Delft 30 jan. 1914,

        Overl.             16 juni 1997

        Dr. van JOHANNES KRAAN en HELENA JOSEPHINA CORNELIA WITTENBERG.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ADRIANUS FREDERICUS VAN DEN ENDE, geb. Delft ca. 1942, huwt Delft 22 okt. 1965 BEATRIX ADRIANA VAN DER KRAAIJ, geb. Delft ca. 1943, dr. van THEODORUS JOHANNES CORNELIS VAN DER KRAAIJ en CORNELIA VAN POELGEEST.

 

2.    JOHANNES ANTHONIUS MARIA VAN DEN ENDE, huwt JULIETTE JACOBA MARIA JOHANNA REMMERS. (volgt XI.za)

 

3.    EEN DOODGEBOREN KIND, geb. Delft 19 oct 1949.

 

 

X.mb    ARNOLDUS PETRUS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.m)

            Geb.Hof van Delft 6 feb. 1914,

            Zn. van ADRIANUS FREDERIKUS VAN DEN ENDE en HENDRIKA PETRONELLA VAN DER ROEST

            Huwt Delft 21 april 1948

            ANNA PHILOMENA MARIA FRUMAU

            Geb.Delft ca. 1915,

            Dr. van GERARDUS FRUMAU en ANNA PHILOMENA VAN DER DRIFT

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    HENDRIKA PETRONELLA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Delft ca. 1950, huwt Delft 23 okt. 1974 RUDOLF WILHELMUS VAN HEUSDEN, geb. Delft ca. 1949, zn. van LEENDERT VAN HEUSDEN en MARIA SEBASTIANA ANTONIA JASPERSE.

 

2.    ANNA PHILOMENA VAN DEN ENDE, geb. Delft ca 1953, huwt Delft 1 sept. 1978 LEONARDUS HERMANUS MARIA VAN HEUSDEN, geb. Delft ca. 1952, zn. van LEENDERT VAN HEUSDEN en MARIA SEBASTIANA ANTONIA JASPERSE.

 

 

X.mc    THEODORUS CORNELIS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.m)

            Geb Hof van Delft 4 april 1915

            Zn van ADRIANUS FREDERIKUS VAN DEN ENDE en HENDRIKA PETRONELLA VAN DER ROEST,

            Huwt Delft 26 jan 1949,

            FRANCISCA CORNELIA VAN KOPPEN,

            Geb. Delft 20 okt. 1920

            Dr. van ADRIANUS PETRUS VAN KOPPEN en MARIA VAN VELZEN

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARIA HENDRICA VAN DEN ENDE, geb. Delft ca 1950, huwt Delft 16 nov. 1972 GERARDUS ARNOLDUS MARIA VAN HOLSTEIJN, geb. Wateringen ca. 1946 zn. van ARNOLDUS HENDRICUS VAN HOLSTEIJN en ADRIANA MARIA CORNELIA MEIJER.

 

2.    ADRIANUS PETRUS VAN DEN ENDE, geb. Delft ca 1954, huwt Delft 24 juni 1980 CORNELIA PETRONELLA VAN DEN HOOGEN, geb. Delft ca. 1959, dr. van HENDRIK CORNELIS CAROLUS VAN DEN HOOGEN en CATHARINA ELISABETH GOUWELEEUW.

 

3.    PAULUS THEODORUS VAN DEN ENDE, geb. Delft ca. 1956, huwt Delft 5 mei 1978 MICHALA PETRONELLA HENDRINA PIGMANS, geb. Delft ca. 1955, dr. van AUGUSTINUS FREDERICUS PIGMANS en PETRONELLA AGATHA JOHANNA WILLEMSE.

 

 

X.n    MARTINUS BERNARDUS VAN DER ENDE, huisschilder, (zn. van IX.l)

    Geb. Naaldwijk 21 mei 1909

    Zn. van ANTHONIUS VAN DER ENDE en ELISABETH CORNELIA NEERSCHOLTEN

    Huwt Den Haag 17 mei 1933,

    JOHANNA ELISABETH MANSVELD,

    Geb. s-Gravenhage 23 mei 1911,

    Overl. s-Gravenhage 23 jan. 1970

 

Uit dit huwelijk:

1.    ANTHONIUS ELISABETH PAULUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 4 nov. 1934.

2.    HENDRIKA JACOBA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 24 nov. 1936, overl. 's-Gravenhage 4 dec. 1940.

 

 

X.na    JOHANNES JACOBUS VAN DER ENDE, bouwvakarb. (zn. van IX.l)

    Geb. Naaldwijk 7 maart 1917,

    Zn. van ANTONIUS VAN DER ENDE en ELISABETH CORNELIA NEERSCHOLTEN

    Huwt   30 mei 1942,

    CATHARINA MARIA VAN BREUKELEN,

    Geb. Antwerpen 2 april 1915,

 

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES ADRIANUS MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 8 aug. 1944, overl. Naaldwijk 11 aug. 1944.

2.    JOHANNES WILHELMUS MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 9 dec. 1947.

 

X.q    S.F. (SIMON VAN DEN ENDE, (zn. van IX.k)
                Geb. 12 april 1922
                Overl. Bunnik17 juni 2003
                Zn. van SIMON BARTHOLOMEUS VAN DEN ENDE en C.M.E (CORNELIA) PRINS
                Huwt Amstelveen 7 juni 1947,
                M.E. (GREETJE) TAMINIAU
                Geb. 10 feb 1923
                Overl. 17 dec. 1999

uit dit huwelijk:

1.    SIMON VAN DEN ENDE, huwt ANNETTE WELLING, volgt XI.q

2.    FRANK VAN DEN ENDE, huwt ATIE RUNHAAR, volgt  XI.qa

3.    CONNIE VAN DEN ENDE, huwt JAN KRAAK

4.    OSCAR VAN DEN ENDE, huwt TRUDY STARREVELD, volgt XI.qb

5.    YOLANTHE VAN DEN ENDE, huwt WILLEM JAN BECKER

6.    KRISTEL VAN DEN ENDE, huwt STIJN MOLENKAMP.

 

X.qa    H.C.M. (HANS) VAN DEN ENDE, (zn. van IX.k)
            Zn. van S.F.(SIMON) VAN DEN ENDE en M.E.(GREETJE) TAMINIAU
            Huwt
            J.H.M.TH. (JOKE) VAN PAMPUS

Uit dit huwelijk:

1.    MARIA CORNELIA ENGELINA (MARION) VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 8 dec. 1952.

2.    HANS VAN DEN ENDE

3.    MONIQUE VAN DEN ENDE

4.    SACHA VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 12 dec. 1957

5.    LILIAN MARIA VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 15 feb. 1963.

 

X.qb    BEN (B.P.M) VAN DEN ENDE,  (zn. van IX.k)
                    Zn. van SIMON BARTHOLOMEUS VAN DEN ENDE en C.M.E (CORNELIA) PRINS
                    Huwt Sneek 23 jan. 1951
                    RIET (H.P.M) DE VRIES

Uit dit huwelijk:

1.    SYLVIA ESTHER MARIA VAN DEN ENDE, geb. Sneek 8 sept. 1959.

2.    CAROLINA VAN DEN ENDE

3.    AELIANE VAN DEN ENDE, geb. Bilthoven 14 juni 1966.

 

X.s    LAURENS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.s)
Geb. 's-Gravenhage ca 1920,
Overl. Delft 19 feb. 1954,
Zn. van LAURENS VAN DEN ENDE en CORNELIA MACHIELS,
Huwt Delft 14 juli 1942
JOHANNA CATHARINA VAN DITMARSCH,
Geb. Delft 16 feb. 1915,
Dr. van JOHANNES VAN DITMARSCH en JOHANNA CATHARINA VAN OOSTEN.

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Delft ca. 1946, huwt Delft 26 juli 1968 FREDERIK WILLEM BEKKER, geb. 's-Gravenhage ca 1947, zn. van LOUIS BEKKER en PAULINA VALKENBURG.

2.    MARJANNE VAN DEN ENDE, geb. Delft. ca. 1950, huwt Delft 3 dec. 1971 LEENDERT MAASLAND, geb. Rotterdam ca. 1947, zn. van LEENDERT MAASLAND en BARENDINA PETRONELLA VAN DER REIJDEN.

 

X.w    LAURENS VAN DEN ENDE (zn. van IX.wa)
Zn van CORNELIS VAN DER ENDE en HENDRIKA GERARDA MERTENS
Huwt
MARIA ANTOINETTE GEURTS

Uit dit huwelijk:

1.    ANTONIA VAN DEN ENDE, geb. Scheveningen 14 juni 1947, huwt Nijmegen 5 aug. 1971 LODEWIJK LEONARDUS FRANCISCUS LAUWERIER, geb. Nijmegen 3 okt. 1946, zn. van LODEWIJK PETRUS LAUWERIER en GEERTRUIDA PETRONELLA ORTH.

 

X.wa    ANTOON VAN DEN ENDE, (zn. van IX.wa)
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE  en HENDRIKA GERARDA MERTENS,
Huwt
M.H. (MARGARETHA) NIEUWHOF

Uit dit huwelijk:

1.    CHRIS VAN DEN ENDE.

2.    JOOP VAN DEN ENDE, huwt KARIEN AARTS

3.    MIEKE VAN DEN ENDE huwt BOB OOLGAARDS

4.    KEES VAN DEN ENDE

5.    BARBARA VAN DEN ENDE, huwt JEAN AARTS

6.    RIEKIE VAN DEN ENDE, huwt SJEF LANDSTRA

7.    HERMINA VAN DEN ENDE.

 

X.wb    AUGUSTINUS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.wa)
Geb. Heerlen 25 okt. 1928,
Overl. Beuningen 15 mei 1991
Zn van CORNELIS VAN DEN ENDE en HENDRIKA GERARDA MERTENS
Huwt
G.A.M. (MIEKE) MUIJS

Uit dit huwelijk:

1.    MARIANNE VAN DEN ENDE.

2.    MARCEL  VAN DEN ENDE.

3.    ANDREAS ALFONSUS GERARDUS VAN DEN ENDE, huwt ELISABETH FREDERIKA MARTINA JETTEN (volgt XI.w)

 

XI.a    GEORGIUS LEONARDUS VAN DER ENDE, tuinder, (zn. van X.ab)

    Geb. s-Gravenzande  1 april 1954,

    Zn. van CORNELIS HENDRIKUS VAN DEN ENDE en CORNELIA HENDRIKA APLONIA KOPPERT.

    Huwt Monster 20 okt. 1976

    CATHARINA VAN SPRONSEN.

 

Uit dit huwelijk:

1.    SANDRA VAN DEN ENDE, geb. Monster 8 dec. 1978.

2.    LINDA VAN DEN ENDE, geb. Monster 23 jan. 1982.

 

XI.ab    RICHARD JACOBUS VAN DEN ENDE, (zn. van X.ab)

Geb. 's-Gravenzande 4 april 1955,

Zn. van CORNELIS HENDRIKUS VAN DEN ENDE en CORNELIA HENDRIKA APLONIA KOPPERT.

Huwt Vlaardingen 25 mei 19..

JOLIJN BOEKESTEIN.

 

uit dit huwelijk:

 

1.    ANNEMARIE VAN DEN ENDE.

 

2.    CARLIJN VAN DEN ENDE, geb. 3 okt. 1991.

 

 

XI.ac   ADRIANUS CORNELIS JACOBUS MARIA VAN DEN ENDE, (zn. van X.ac))
Geb. s-Gravenzande 4 feb. 1959.
Zn. van ADRIANUS JACOBUS VAN DEN ENDE en CORNELIA MARIA JANSSEN
 Huwt
JOLANDA AUGUSTA MOSTERT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    FREEK ADRIAAN VAN DEN ENDE

 

2.    JOLIJN ANNADIEN VAN DEN ENDE, geb. Den Haag 26 mei 1991.

 

3.    SJORS JOHANNES VAN DEN ENDE

 

 

XI.b    JACOBUS ADRIANUS MARIA VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van X.b)

    Geb. s-Gravenzande 5 juni 1937,

    Zn. van WILHELMUS JOHANNES MARIA VAN DEN ENDE, bloemenkweker en MARIA GEERTRUIDA JACOBA VAN LEEUWEN.

    Huwt

    JOHANNA MARIA AMMERLAAN,

    Geb. Bleiswijk 24 sep.1940.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    WILHELMUS PETRUS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenhage 27 jan. 1971,, huwt s-Gravenzande 30 aug. 1996, huwt ;s-Gravenzande 30 aug. 1996 ESTHER MARIA JOHANNA KOUWENHOVEN, geb. Delft 2 sept. 1971, dr. van JOHANNES JOSEPH CHRISTIANUS WILHELMUS KOUWENHOVEN en HELENA JACOBA MARIA FRANSEN.

 

2.    STEFAN PETRUS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 11 jan. 1973.

 

 

XI.ba    WILHELMUS BERNARDUS AUGUSTINUS VAN DEN ENDE, commercieelmedewerker, (zn. van X.b)

    Geb. s-Gravenzande 1 maart 1945,

    Overl. 's Heerenberg 9 dec. 2010,

    Zn. van WILHELMUS JOHANNES MARIA VAN DEN ENDE, tuinder en MARIA GEERTRUIDA JACOBA
    VAN LEEUWEN.

    Huwt 1969

    LEONORA MARIA PAMELA DE MUNCK

Geb. ca 1947
 

Uit dit huwelijk :

 

1.    WIBO LOUIS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 22 sept. 1970.  - DAFNE

 

2.    MARIJE LIESBETH VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 5 juli 1972.  -  MATHIJJS

 

 

XI.bb    JOHAN GERARDUS JACOBUS MARIA VAN DEN ENDE, bloemkweker, (zn. van X.b)

    Geb. s-Gravenzande 9 okt. 1946,

    Zn. van WILHELMUS JOHANNES MARIA VAN DEN ENDE en MARIA GEERTRUIDA JACOBA VAN
    LEEUWEN,

    Huwt

    HUBERTA PETRONELLA MARIA VAN DEN BERG.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    WILHELMUS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 28 nov. 1975.

 

2.    MONIQUE JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 24 feb. 1977.

 

 

XI.c    NICOLAAS WILHELMUS MARIA VAN DEN ENDE, programmeur, (zn. van X.c)

Geb. Voorburg 10 sep 1949,

Zn. van WILHELMUS HENDRICUS VAN DEN ENDE en THERESIA MARIA ALPHONSA STAPELS

Huwt Monster 27 sep 1974

TEUNA KLAZINA VAN DER MAREL,

Geb. s-Gravenzande 9 juni 1949,

Dr. van AREND VAN DER MAREL en NEELTJE VAN GEEST.

 

Uit dit huwelijk:

1.    ARNO VAN DEN ENDE, overl. kort na de geboorte.

2.    ROBERT DENNIS VAN DEN ENDE, geb. Den Haag 12 maart 1977.

3.    MARISKA NICOLINA VAN DEN ENDE, geb. Den Haag 7 juni 1979, huwt 's-Gravenzande GERT-JAN VAN GEEST.

 

XI.ca    PETER MARIA VAN DEN ENDE, kassenbeglazer, (zn. van X.c)

        Geb. Voorburg 28 feb. 1952,

   Zn van WILHELMUS HENDRICUS VAN DEN ENDE en THERESIA MARIA ALPHONSA STAPELS

        Huwt s-Gravenzande 6 dec. 1973

        GERTRUDA MARIA BERNARDA JANSSEN, administratief assistent,

        Geb. Venraij 26 sept. 1951,

        Dr. van JACOBUS WILHELMUS JANSSEN en GEERTRUIDA HENDRIKA VAN BEUNINGEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    HELENA MARIA VAN DEN ENDE, geb. 2 juni 1977.

 

2.    WILHELMUS JACOBUS SEBASTIAAN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 11 mei 1979.

 

 

XI.cb    WILHELMUS JACOBUS VAN DEN ENDE, timmerman, (zn. van X.c)

        Geb. Voorburg 23 april 1953,

  Zn van WILHELMUS HENDRICUS VAN DEN ENDE en THERESIA MARIA ALPHONSA STAPELS

        Huwt Monster 11 okt. 1972

        CATHARINA JACOBA MARIA ZUIDERWIJK,

        Geb. Poeldijk 18 febr. 1949,

        Dr. van JOHANNES WILHELMUS ZUIDERWIJK en JOHANNA MARIA VAN DIJK.

 

Uit dit huwellijk:

 

1.    RENE WILHELMUS HENDRIKUS VAN  DEN ENDE, geb.Monster 9 maart 1975.

 

2.    EDWIN WILHELMUS JACOBUS MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 31 juli 1978.

 

 

XI.cc  FREDERICUS MARIA VAN DEN ENDE, monteur, (zn. van X.c)

    Geb. Voorburg 27 juli 1955,

    Zn van WILHELMUS HENDRICUS VAN DEN ENDE en THERESIA MARIA ALPHONSA STAPELS

    Huwt s-Gravenzande 12 juli 1978

    JACOBA SOLLEVELD, cassiere,

    Geb. s-Gravenhage 16 maart 1958,

    Dr. van HENDRIK SOLLEVELD, hofmeester en GEERTJE NEELTJE HENDRIKA VERSLUIS.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    BRENDA VAN DEN ENDE.

 

2.    SUZANNE JENNIFER MARIA (SUZAN) VAN DEN ENDE, geb. Delft 5 dec. 1986.

 

 

XI.cd    PAULUS MARIA ALFONSUS VAN DEN ENDE, electromonteur, (zn van X.c)

    Geb. Voorburg 25 maart 1958,

    Zn van WILHELMUS HENDRICUS VAN DEN ENDE en THERESIA MARIA ALPHONSA STAPELS

    Huwt s-Gravenzande 23 sept. 1982

    PETRA VAN SPRONSEN, kapster,

    Geb. s-Gravenzande 12 febr. 1962,

    Dr. van PIETER JOHANNES VAN SPRONSEN, tuinarb. en RINA ADRIANA BOERS.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ILSE THERESIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 8 maart 1990.

 

2.    LISETTE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 26 aug. 1993.

 

 

XI.ce    PHILIPPUS VAN DEN ENDE, (zn. van X.c)

    Geb. Voorburg   .. dec 1959,

    Zn van WILHELMUS HENDRICUS VAN DEN ENDE en THERESIA MARIA ALPHONSA STAPELS

    Huwt

    ANJA VAN DIJK,

    Dr. van JOHAN VAN DIJK en NEELTJE VAN DER LEE.

Uit dit huwelijk:

1.    CINDY VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 13 juli 1989.

2.    KIM VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 21 nov. 1992.

 

XI.d    PETRUS WILHELMUS JOHANNES VAN DEN ENDE, timmerman, (zn. van X.cb)
            Geb. s-Gravenzande 19 okt. 1965,
            Zn van JOHANNES WILHELMUS CORNELIS VAN DEN ENDE en AGATHA VAN DER
            KLUGT
            Huwt Naaldwijk 16 juni 1990, 
            ANTONIA JACOBA (TENNY) STEENLAND, kapster,
            Geb. Delft 27 sept. 1969,
            Dr.  van CORNELIS STEENLAND en PETRONELLA BOUTKAN.

Uit dit huwelijk:

 

1.    JIMMY VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 5 nov 1994.

 

2.    JOELLE PETRONELLA MARIA VAN DEN ENDE, geb.  Delft 17 feb. 1999.

 

 

XI.e   REINERUS CORNELIS WILHELMUS VAN DEN ENDE, (zn. van X.d)

        Geb. Monster 31 mei 1961,

        Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en MARIA MARGARETHA VAN VLIET

        Huwt s-Gravenzande 15 juni 1984

        MARTHA ANNA EMMA KORTEKAAS, adm. medewerkster,

        Geb. s-Gravenzande 22 aug. 1962,

        Dr. van COENRADUS CORNELIS MARIA KORTEKAAS en ANNA BOUKENS.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    BAS VAN DEN ENDE.

 

    2.    RICK VAN DEN ENDE.

 

    3.    MAX VAN DEN ENDE.

 

 

XI.f    JACOBUS FERDINANT MARIA VAN DEN ENDE, (zn. van X.e)

        Geb. Monster 8 april 1955,

        Zn van WILHELMUS ANGELINUS PETRUS VAN DEN ENDE en CORNELIA MARIA VAN WISSEN.

        Huwt Monster 22 maart 1983

        HELENA THERESIA MARIA DE KOK,

        Geb. 16 sep 1960,

        Dr. van PETRUS ANTONIUS (PIET) De KOK en JOHANNA CORNELIA MARIA (JO) BORSBOOM.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    BART VAN DEN ENDE, geb. Monster 9 maart 1986.

 

2.    RIK VAN DER ENDE

 

3.    ANNE VAN DEN ENDE, geb. 1993

 

 

XI.g    JOHANNES HENRICUS JOSEPH VAN DEN ENDEN, (zn. van X.f)

        Geb. Monster 28 dec. 1958,

        Huwt

        CORNELIA BERNADETTE MARIA  PEETERS.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    HENRICUS THEODORUS (JOHN) VAN DEN ENDEN, geb. 's-Gravenzande 28  juni 1988.

 

2.    CATHARINA MARIA VAN DEN ENDEN, geb. 's-Gravenzande 24 juni 1990.

 

3.    MEREL THEODORA VAN DEN ENDEN, geb. 's-Gravenzande 30 mei 1994.

 

 

XI.h    JOHANNES ADRIANUS PETRUS VAN DEN ENDEN, (zn.  van X.fa)

        Geb. Monster 8 maart 1960,

        Zn van ADRIANUS HENRICUS JOSEPHUS VAN DEN ENDE en APOLLONIA ADRIANA ALIDA     DOBBE,

        Huwt

        MARJA VAN NOORT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    TIM VAN DEN ENDEN

 

2.    KRIS VAN DEN ENDEN

 

3.    IVO VAN DEN ENDEN

 

 

 

XI.i    FRANCISCUS PETRUS MARIA VAN DEN ENDE, (zn. van X.g)

        Geb. Monster 9 dec. 1959,

        Overl. Monster 9 jan. 2003,

        Zn van GERARDUS MARIA VAN DEN ENDE en JOHANNA BARBARA ZWINKELS,

        Huwt

        ANNA MARIA CATHARINA DE KOK.

         Geb 15 jan. 1958,

        Dr. van ADRIANUS GERARDUS DE KOK  en CORNELIA HUBERTA VAN DER ZANDE.

 

Uit dit huwelijk 9 juli 1980

 

1.    STEFAN GERARDUS MARIAVAN DEN ENDEDelft 12 juni 1987..

 

2.    ESTHER ADRIANA MARIA VAN DEN ENDEDelft 12 juni 1987.

 

3.    WESLEY VAN DEN ENDE., geb. 15 aug. 1991

 

 

XI.j    ANGELINUS NICOLAAS ADRIANUS VAN DEN ENDE, (zn. van X.h)

        Geb. Monster 21 maart 1956,

        Zn. van ANGELINUS JOHANNES GERARDUS VAN DEN ENDE en ADRIANA JACOBA MARIA
         KOUWENHOVEN

        Huwt

        CARLA

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MONIQUE VAN DEN ENDE

 

2.    SIMONE VAN DEN ENDE

 

 

XI.k    JOHANNES HERMANUS MARIA VAN DEN ENDE, (zn. van X.ha)

    Geb. Monster 6 dec. 1951,

    Zn. van GERARDUS LEONARDUS VAN DEN ENDE en CORNELIA HENDRIKA DUIJNDAM

    Huwt

    RINA ZWINKELS (31 aug. 1964 naar Oploo)

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JEROEN VAN DEN ENDE

 

2.    THOMAS VAN DEN ENDE

 

3.    EVELIEN VAN DEN ENDE

 

4.    MATTHIJS VAN DEN ENDE

 

 

 

XI.ka    HUBERTUS PETRUS MARIA VAN DEN ENDE, (zn van X.ha)

    Geb. Monster 14 sept. 1953,

    Zn. van GERARDUS LEONARDUS VAN DEN ENDE en CORNELIA HENDRIKA DUIJNDAM,

    Huwt

    TINEKE AMMERLAAN.

    Geb. Maasland 3 sept. 1956,

    Dr. van GELINUS ARNOLDUS AMMERLAAN en J.M. VAN LEEUWEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JOYCE VAN DEN ENDE.

 

2.    MARK VAN DEN ENDE, geb. Vlaardingen 10 jan 1988.

 

 

 

XI.kb    HERMANUS LOURENTIUS GERARDUS VAN DEN ENDE, (zn. van X.ha)

    Geb. Monster 3 juli 1955,

    Zn. van GERARDUS LEONARDUS VAN DEN ENDE en CORNELIA HENDRIKA DUIJNDAM,

    Huwt

    LISET VAN ZIJL.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ROB VAN DEN ENDE.

 

2.    MIKE VAN DEN ENDE.

 

 

XI.l    HENK VAN DEN ENDE, (zn. van X.ia)

        Zn van CORNELIS THEODORUS VAN DEN ENDE en CHRISTINA WILHELMINA SCHOLTES

        Huwt

        AAFKE

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JOYCE VAN DEN ENDE.

 

2.    HENDRIK JAN VAN DEN ENDE.

 

3.    KEES VAN DEN ENDE.

 

 

XI.la    CEES VAN DEN ENDEN, (zn. van X.ic)

                Zn. van JACOBUS CORNELIS VAN DEN ENDEN en JOHANNA MARIA ADRIANA VAN SCHIE.

                Huwt

                ELLY

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ELISE  VAN DEN ENDEN, huwt  JEFF

 

 

XI.lb    JAN VAN DEN ENDEN, (zn. van X.ic)

            Zn. van JACOBUS CORNELIS VAN DEN ENDEN en JOHANNA MARIA ADRIANA VAN SCHIE

            Huwt

            JANET

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    CHEYENNE VAN DEN ENDEN.

 

2.    LATISHA  VAN DEN ENDEN.

 

XI.le    ADRIANUS HUBERTUS VAN DER ENDE, (zn. van X.le)

            Geb. Delft 21 mei 1966,

            Zn. van ADRIANUS HUBERTUS VAN DER ENDE en AUKJE DE GROOT,

            Huwt

            MARJA DIJKSMAN,

            Geb. Delft 14 feb 1966.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ALEXANDER NICKOLAY VAN DER ENDE, geb. Delft 24 feb. 1990.

 

2.    VALESCA SAHRAAY VAN DER ENDE, geb. Delft 10 juni 1992.

 

3.    DIANTHA MAROUSSIA VAN DER ENDE, geb. Delft 9 dec. 1993.

 

 

XI.lf    JOSEPH WILHELMUS THEODORUS VAN DER ENDE, (zn. van X.lf)

Geb. Pijnacker 8 feb. 1967,

Zn. van HUBERTUS JOHANNES CORNELUS VAN DER ENDE en ANNA ALIDA VAN DER STAM

Huwt 1995

DAWN BERVERLY SHAW,

Geb. Vancouver, Canada 3 aug. 1970.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    OWEN DYLAN VAN DER ENDE, geb. Red Deer, Alberta,Canada 30 juli 2003.

 

 

XI.m    ANDREAS MATHEAS JOZEF VAN DEN ENDE, (zn. van X.j)

        Geb. Schipluiden 12 juni 1939,

        Zn. van ALBERTUS JOHANNES MARIA VAN DEN ENDE en MECHILINA JOANNA MARIA VAN
    MIERLO

        Huwt

        INE VAN BEURDEN, 

        Dr. van CORNELIS LEONARDUS VAN BEURDEN en MARIA ADRIANA AMMERLAAN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JUDITH VAN DEN ENDE.

 

2.    ESTHER VAN DEN ENDE.

 

3.    KOERT VAN DEN ENDE.

 

4.    BART VAN DEN ENDE.

 

 

XI.ma    ALOYSIUS VAN DEN ENDE, (zn. van X.j)

        Geb. 1953,

        Zn. van ALBERTUS JOHANNES MARIA VAN DEN ENDE en MECHILINA JOANNA MARIA VAN MIERLO

        Huwt 1979

        MARIA VAN BEURDEN,

        Geb. 1953,

        Dr. van CORNELIS LEONARDUS VAN BEURDEN en MARIA ADRIANA AMMERLAAN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARK VAN DEN ENDE, geb. 1983.

 

2.    THOMAS VAN DEN ENDE, geb. 1985.

 

3.    JEFFREY VAN DEN ENDE, geb. 1987.

 

 

XI.n    GERARD VAN DEN ENDE, (zn. van X.k)
    Geb.

                Zn van GERARDUS HENDRIKUS VAN DEN ENDE en CORNELIA JOHANNA MARIA VAN
    PAASSEN,
    Huwt
    RITA VAN HELVOIRT

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    CYRIL VAN DEN ENDE

 

2.    DENISE VAN DEN ENDE

 

 

XI.na    HUGO VAN DEN ENDE, (zn. van X.k)

        Geb

        Zn van GERARDUS HENDRIKUS VAN DEN ENDE en CORNELIA JOHANNA MARIA VAN PAASSEN,

        Huwt

        ANNETTE WIEBOLT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MANDY VAN DEN ENDE

 

2.    FABIO VAN DEN ENDE

 

XI.o    WILHELMUS PETRUS CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van X.l)
                    Geb. Pijnacker 31 jan 1943,
                    Zn van GERARDUS CORNELIS FRANCISCUS VAN DER ENDE en ADRIANA CECILIA
                    OOSTERMAN,
                    Huwt Delft 21 dec. 1966 (gescheiden)
                    JOHANNA MARGARETHA THEODORA VAN RIEL,
                    Geb. Zwolle 13 nov. 1944.
                    Dr van JOHANNES CORNELIS VAN RIEL en JOHANNA MARGARETHA SCHUNSELAAR.

Uit dit huwelijk:

1.    EDITH JEANETTE FREDERIQUE VAN DER ENDE, geb. Leiden 14 juni 1967.

2.    HEDWICH YSOLDE VAN DER ENDE, geb. s-Gravenhage 27 juli 1970.

 

XI.oa     JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE (zn. van X.l)
                    Geb. Pijnacker 10 juli 1950,
                    Zn. van GERARDUS CORNELIS FRANCISCUS VAN DER ENDE en ADRIANA CECILIA
                    OOSTERMAN,
                    Huwt
                    MAGDALENA AGNES ANNA VAN ADRICHEM,
                    Geb. Pijnacker 25 juli 1951.

Uit dit huwelijk:

1.    BAS VAN DER ENDE, geb. Oosterhout 8 april 1982.

2.    GONNY VAN DER ENDE, geb. Oosterhout 10  mei 1985.

 

XI.p    WILHELMUS ADRIANUS GERARDUS VAN DER ENDE, (zn. van X.la)

        Geb. Pijnacker 18 feb. 1945, (18 mei 1953 naar Canada vertrokken)

        Zn van PETRUS MARINUS VAN DER ENDE en AMANDA WILHELMINA ELISABETH ADRIANI.

        Huwt Port Robinson, Ontario, Canada 11 aug. 1973

        NANCY LEE TROTTER,

        Geb. Welland, (Canada) 19 mei 1950.

        Dr. van FREDERICK HERBERT TROTTER en MARGARET ELLEN McGLASHAN

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    WILLIAM RICHARD SCOTT VAN DER ENDE, geb Welland, Ontario, Canada 21 mei 1975., partner van ALLISON ADAMS, geb. Welland 1 juni 1977.

 

2.    KARIN ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Welland. Ontario, Canada 12 aug. 1977, partner van  JASON McKAY, geb. Antrim Northern Ireland 5  feb 1972.

 

 

XI. pa    PETRUS CORNELIS ALPHONSUS VAN DER ENDE, (zn. van X.la)

        Geb Pijnacker 29 mei 1947,

        Zn van PETRUS MARINUS VAN DER ENDE en AMANDA WILHELMINA ELISABETH ADRIANI

        Huwt 1970

        NANCY ROSE VITTORE,

        Geb. Welland (Canada) 13 sept. 1949.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MIEKE JANE VAN DER ENDE, geb. Welland Canada 6  jan 1986.

 

 

XI.pi    JOHANNES THEODORUS ADRIANUS MARIA VAN DER ENDE, (zn. van X.lb)

        Geb. Pijnacker 5 jan. 1953,

        Zn van CORNELIS ADRIANUS VAN DER ENDE en CORNELIA ADRIANA VAN DEN BULK.

        Huwt

        ELSABETH ALIDA MARIA GEMMA TETTERO,

        Geb. Delft 2 okt. 1952.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARCUS JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 24 april 1975.

 

2.    JESSICA ELISABETH VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 20 okt. 1977.

 

3.    ROBIN CORNELIS HENDRIKUS VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 29 juli 1980.

 

 

XI. po    WILHELMUS ADRIANUS MARIA VAN DER ENDE, zn. van X.lc)

        Geb. Pijnacker 5 jan 1956,

        Zn van WILHELMUS ARNOLDUS MARIA VAN DER ENDE, bode en APOLONIA MARIA SMITS.

        Huwt

        JENNEKE VAN GENT,

        Geb. Pijnacker 5 nov. 1960.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    VERONA VAN DER ENDE, geb.Delft 23 juli 1986.

 

2.    RICARDO VAN DER ENDE, geb. Pijnacher 17 nov 1990.

 

 

XI.pp    CORNELIS HENDRICUS MARIA VAN DER ENDE, (zn. van X.lc)

        Geb. Pijnacker 6 jan. 1957,

        Zn van WILHELMUS ARNOLDUS MARIA VAN DER ENDE, bode en APOLONIA MARIA SMITS.

        Huwt Schipluiden 27 maart 1980

        MARIA PETRONELLA ANTONETTE SCHENKEVELD,

        Geb. Schipluiden 1 aug. 1959.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JELLE NICOLAAS WILHELMUS VAN DER ENDE,   geb.. Pijnacker 22 dec. 1980.

 

2.     INGE APOLONIA MARIA VAN DER ENDE, geb.  Pijnacker 28 okt. 1986.

 

3.    WOUTER CORNELIS VAN DER ENDE, geb.Pijnacker  25 april 1988.

 

4.    SANNE  HELENA MARIA VAN DER ENDE, geb.  Pijnacker 28 sept. 1990.

 

 

XI.pq    JOHANNES MICHAEL MARIA VAN DER ENDE, (zn. van X.lc)

        Geb. Pijnacker 4 juni 1962,

        Zn. van WILHELMUS ARNOLDUS MARIA VAN DER ENDE, bode en APOLONIA MARIA SMITS.

        Huwt

        THEODORA HENDRIKA HOCKS,

        Geb. Delft 21 april 1962.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    KIMBERLY CATHARINA APOLONIA VAN DER  ENDE, geb. Delft 21 jan 1989.

 

2.    DANIEL WILHELMUS FRANCISCUS VAN DER ENDE, geb. Delft 16 nov. 1990.

 

 

XI.pr    WILHELMUS PETRUS JOZEF VAN DER ENDE, (zn. van X.ld)

        Geb. Pijnacker 9 maart 1957,

        Zn van THEODORUS CORNELIS VAN DER ENDE en ADRIANA WILHELMINA FRANSEN

        Huwt

        SRI HARYAN DEWI,

        Geb. Ampenan, Indonesia 27 aug. 1969.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    NADINDA ADRIANA MARTHATI VAN DER ENDE,   geb. Delft 6 juni 1993.

 

2.    TIMO THEODORUS HOLLY VAN DER ENDE, geb. Delft 22 juni 1996

               

 

XI.q    SIMON VAN DEN ENDE, (zn. van X.q)
             Zn. van S.F. (SIMON VAN DEN ENDE en M.E. (GREETJE) TAMINIAU
             Huwt

         ANNETTE WELLING.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    PATTY VAN DEN ENDE

 

2.    NICOLIEN VAN DEN ENDE

 

3.    GIJS VAN DEN ENDE

 

 

XI.qa    FRANK VAN DEN ENDE, (zn. van X.q)

            Zn. van S.F (SIMON) VAN DEN ENDE en M.E. (GREETJE) TAMINIAU

            Huwt

            ATIE RUNHAAR

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    GUIDO VAN DEN ENDE

 

2.    MEREL VAN DEN ENDE

 

3.    VEERE VAN DEN ENDE

 

 

XI.qb    OSCAR VAN DEN ENDE, (zn. van X.q)
               Zn. van S.F. (SIMON) VAN DEN ENDE en M.E. (GREETJE) TAMINIAU
               Huwt

            TRUDY STARREVELD

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    KIMBERLY VAN DEN ENDE

 

2.    PHILIPPE VAN DEN ENDE

 

3.    NATHALIE VAN DEN ENDE

 

4.    JONATHAN VAN DEN ENDE

 

 

XI.w    ANDREAS ALFONSUS GERARDUS VAN DEN ENDE, (zn. van X.wb)
Geb. Roermond 10 aug. 1962,
Zn. van AUGUSTINUS VAN DEN ENDE en G.A.M. (MIEKE) MUIJS.
Huwt Nijmegen 11 april 1996
ELISABETH FREDERIKA MARTINA JETTEN.
Geb. Heeumen 20 juli 1962.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    LUCAS MAARTEN AUGUST VAN DEN ENDE, geb. Elst 26 maart 1994.

 

2.    FREDERIKE LISA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Elst 16 juni 1995.

 

3.    WOUTER ANDREAS MARIA VAN DEN ENDE, geb. Lochem 27 juli 1999.

 

 

XI.z    FRANCISCUS ANTONIUS VAN DEN ENDEN, (zn. van X.i)
geb. Monster 7 jan. 1953,
zn. van JOHANNES CORNELIS GERARDUS VAN DEN ENDEN en JOHANNA MARIA PETRONELLA LUITEN
huwt 
ASTRID VIS

 

uit dit huwelijk:

 

1.    GEORGE VAN DEN ENDEN, geb. 15 feb. 19..

 

2.     BOBBY VAN DEN ENDEN, geb. 's-Gravenzande 12 jan. 1993.

 

3.     JESSE VAN DEN ENDEN, geb. 's-Gravenzande 28 april 1996.

 

 

XI.za    JOHANNES ANTHONIUS MARIA VAN DEN ENDE, (zn. van X.ma)

Geb. Delft ca. 1945,

Overl.           28 nov. 2007,

Zn. van ADRIANUS ARNOLDUS VAN DEN ENDE en MARIA KRAAN,

Huwt Delft 27 dec. 1968

JULIETTE JACOBA MARIA JOHANNA REMMERS,

Geb. Delft ca. 1946,

Dr. van HERMAN JOHAN ANTHONIUS REMMERS en JOSEPHINA JOHANNA JACOBA VAN BAARLE
        

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARTIJN VAN DEN ENDE, samenwonend met IRMI ANNA MARIA VAN GURP (volgt XII.m)

 

2.    MASJA VAN DEN ENDE, geb. Delft 8 jan. 1973.

 

 

XII.m    MARTIJN VAN DEN ENDE, (zn. van XI.za)

Geb. Delft 10 jan. 1971

Zn. van JOHANNES ANTHONIUS MARIA VAN DEN ENDE en JULIETTE JACOBA MARIA JOHANNA REMMERS,

Samenwonend met

IRMI ANNA MARIA VAN GURP,

Geb. Berkel Enschot 7 aug. 1972

Dr. van

 

Uit deze relatie:

 

1.    BRAM VAN DEN ENDE, geb. Purmerend 26 jan. 2004.