GENEALOGIE van de familie

 VAN  DE(N-R)  ENDE

bijgewerkt tot en met 1 jan. 2016

door W.H. van den Ende te 's-Gravenzande

 

(copyright WHvdEnde@2006)


 

DAVID DE MOLENAAR

 

JORIS WILLEMSSE VAN DE ENDE, j.m van Antwerpen, wonend op de Melckmarct (1635), schipper
Huwt 1e Rotterdam 9 dec. 1635. (ondertr. Rotterdam 25 nov. 1635),
GEERTGE DIRCKX, j.d van Remande, wonend op de Melckmarct (1635)
Huwt 2e Overschie 19 mei 1647 met attestatie van Rotterdam , ondertr. Rotterdam 28 apr 1647, attestatie gegeven op Overschie den 18e mei 1647,
AELTJE ROBBERTS VAN CEULEN, wonend bij de Roode  Brugghe.

Uit het eerste huwelijk:

1.    AENTGEN JOERES, ged. Rotterdam 16 sep 1636, get: Dancke van de Verloos.

2.    WILM JORISZ., ged Rotterdam 8 mov. 1637, get; Isac Teunissen en Maeiken Heinderickx

3.    MARIA (MAERTIE) JORIS, ged. Rotterdam 11 nov. 1640; get. Pieter Waers en Ari Arijense, huwt Rotterdam 15 april 1675 ABRAHAM CORNELISSE RUIGEMAN (RUIJGEMAN) j.m. van Rotterdam.

4.    DIRCK JORISZ, ged. Rotterdam 28 jan. 1642, get; Isaack Tuenisse, Maertge Jans en Tanneke Jans.

5.    AEREIAENDTGE JORIS, ged. Rotterdam 20 okt 1643, get Tanneke Jans en Leuntge Jans

Waarschijnlijk uit het tweede huwelijk:

6.    HENDRIK JORISSEN VAN DEN ENDEN, j.m. van Rotterdam wonend Wijnstraat, begr. Rotterdam 21 nov. 1705, huwt Rotterdam 17 juli 1678 BAERTJE CORNELIS BAERS, j.d. van Woerden wonende Wijnstraat, begr. Rotterdam 19 mrt 1709.

7.    DAVID JORIS VAN DEN ENDE, volgt I

 

I.    DAVID JORISZ. VAN DEN ENDE, molenaar,  j.m van Rotterdam
Ged. ca. 1655
Begr. Den Haag 8 juni 1729
Zn van JORIS WILLEMSZ. VAN DEN ENDE en (waarschijnlijk) AELTJE ROBBERTS VAN CEULEN.
Huwt 1e Den Haag 13 okt. 1680
PLEUNTJE JANS VAN WOUWj.d  geb. en won. Den Haag
Huwt 2e Den Haag 8 juli 1703
ANNA GROEN.

uit het eerste  huwelijk:

1.    JAN DAVIDSZ. VAN DEN ENDE, huwt ERKJE CORNDR. VAN KRALINGEN, volgt II.a

2.    GEORGIUS DAVIDSZ. VAN DEN ENDE, ged. Den Haag 19 dec. 1683. (oud. kath), get Aerianetje Jans

3.    ANNA DAVIDSE VAN DEN ENDE, ged. Den Haag 1 apr. 1685. (oud kath).

4.    MARIA DAVIDSE VAN DEN ENDE, ged. Den Haag 4 dec. 1686. (oud kath).

5.    DIRCK DAVIDSZ. VAN DEN ENDE, huwt AGNES SNIJDERS, volgt II.b

6.    ADAM VAN DEN ENDE, ged. Den Haag 10 juli 1695. (oud kath), get; Amamus van Wouw, Anna Marta de Vogel.

7.    ARIAANTJE DAVIDSDR. VAN DEN ENDE.

 

II.a    JAN DAVIDSE VAN DEN ENDE, j.m. van Den Haag, (zn. van I)
Ged. Den Haag
Overl.
Zn. van DAVID VAN DEN ENDE, molenaar en PLEUNTJE JANS VAN WOUW
Huwt Wateringen 31 mei 1711
ERKJE (ERCKIE) CORNELISDR. VAN KRALINGEN, j.d. van Wateringen
Ged. Loosduinen (RK) 30 sept. 1690, get: Willemtie Gijse,
Overl. Wateringen 28 dec. 1751
Dr. van CORNELIS ABRAMSE VAN KRALINGEN en MARIJTJE GIJSEN VAN DER VALCK.

Uit dit huwelijk:

1.    JOANNES VAN DEN ENDE, ged. Wateringen 16 jan. 1712, RK, (get: David van den Ende en Ariaantje van den Ende), huwt CATHARINA SNIJDERS.

2.    CORNELIS JANSZ. VAN DEN ENDE, huwt  1e Monster HILLEGONDA GERRITS VAN DER HOEVEN, huwt 2e CHRISTINA VAN OORD, volgt III.a

3.    DAVID JANSZ. VAN DEN ENDE, huwt MARIA WIJTMAN, volgt III.b

II.b    DIRK DAVITSZ. VAN DEN ENDE, (zn. van I)
Geb. Den Haag 24 nov. 1693, get; Maria Dirks van Wouw, Dirk van Wouw en Jacoba,
Begr. 's-Gravenzande 1770,
Zn. van DAVID VAN DEN ENDE en PLEUNTJE JANS VAN WOUW
Huwt 21 april 1726
AGNES SNIJDERS,
Geb.'s-Gravenhage 21 april 1726,
Begr. 's-Gravenzande 19 sep. 1766,
Dr. van PHILIP SNIJDERS en ALIDA VAN DALEN.

Uit dit huwelijk:

1.    PHILIP DIRKSZ. VAN DEN ENDE, huwt MENSJE JACOBSE BOM, volgt III.c

2.    ARIE DIRKSZ. VAN DEN ENDE, ged. 24 dec. 1729.

3.    MARIA DIRKSE VAN DEN ENDE, ged. 23 april 1735, non.

4.    DAVID DIRKSZ VAN DEN ENDE, huwt 1e GEERTRUI MELSERT, huwt 2e ANNA HUIJBREGTSE PERSOON, volgt III.d

 

III.a    CORNELIS JANSZ. VAN DEN ENDE, j.m. geb. en woonachtig tot Wateringen (zn. van II.a)
Ged. Wateringen NH 25 juni 1713, getuige: Coenraad van Severden,
Overl. Wateringen 11 jan. 1792,
Zn. van JAN DAVIDSZ. VAN DEN ENDE en ERKJE CORNELISDR. VAN KRALINGEN.
Huwt 1e (o) Monsterambagt 27 april 1737
HILLEGONDA GERRITS VAN DER HOEVEN, j.d. van Monsterambagt,
Geb. Monster,
Begr. Wateringen 3 mei 1750,
Dr. van GERRIT HUIJGEN VAN DER HOEVEN en JAEPJE CORNELISDR. VAN DER VOORT.
Huwt 2e
CHRISTINA (STIJNTJE) VAN (N)OORD
Overl. Wateringen 30 maart 1782.

 

Uit het eerste huwelijk:

1.    JOHANNES CORNELISZ. VAN DEN ENDE, huwt 1e THERESIA WILLEMS DE BRABANDER, huwt 2e  ANTJE HENDRIKSDR. VAN DER STAP, volgt IV.a

2.    Begraven te Wateringen 26 jan. 1744 een kind van Kornelis van den Ende

Uit het tweede huwelijk:

3.    APOLONIA VAN DEN ENDEN, geb. ca 1755, overl. Wateringen 20 jan. 1832, huwt Wateringen (o) 27 dec. 1788 LEENDERT (LEONARDUS) PIETERSZ. VERREK, baardscheerder, geb. Schipluiden 1765, overl. Wateringen 30 aug. 1840, zn. van PIETER VERRECK en MARIA DIRKSE OLIERHOEK.

4.    NEELTIE VAN DEN ENDEN, geb. ca. 1757, overl. Wateringen 7 maart 1814, huwt Wateringen 18 april 1783 CORNELIS VAN BERGENHENEGHOUWEN, geb. onder den ambaghte van Monster ca. 1754, overl. Wateringen 23 juni 1833, zn. van JACOB WILLEMSZ. VAN BERGENHENEGOUWEN en GEERTRUIJ CORNELISSE BROUWERS.

5.    Begraven Wateringen 3 jan. 1752 een dochter van Kornelis van den Ende.

6.    Begraven Wateringen 22 nov. 1756 een dochter van Kornelis van den Ende.

7.    Begraven Wateringen 28 april 1758 een dochtertje van Kornelis van den Ende.

8.    Begraven Wateringen 8 sept. 1763 een zoontje van Kornelis van den Ende.


                   

III.b    DAVID JANSZ. VAN DEN ENDE (zn. van II.a)
Ged. Wateringen RK 16 maart 1718, getuigen: Dirck Davidse en Ariaentje Davids
Overl. Wateringen 28 jan. 1785
Zn. van JAN DAVIDSZ. VAN DEN ENDE en ERKJE CORNELISDR. VAN KRALINGEN.
Huwt
MARIA WIJTMAN,
Ged. Wateringen 13 feb. 1718,
Begr. Wateringen 3 feb. 1776,
Dr. van ARIE WIJTMAN en DIRKJE VAN SWETH.

Uit dit huwelijk:

1.    PLEUNTJE DAVIDSE VAN DEN ENDE, overl. Kethel 9 aug. 1831, huwt Delft 8 sep. 1765 HERMANUS WAARDELOO, geb. Kethel 15 juli 1742, begr. Wateringen 4 nov. 1810, zn. van JOHANNES HERMANUSZ. WAARDELOO en MARIJTJE  HUIJBERTSDR. VAN ALPHEN.

2.    ARIE DAVIDSE VAN DEN ENDE, huwt MACHTELD VAN DER KNAAP, volgt IV.b

3.    GERRIT DAVIDSE VAN DEN ENDE, huwt MARIA ZUIDERWIJK, volgt IV.c

4.    DIRKIE DAVIDS VAN DEN ENDE, huwt PIETER VERMIJ (LAMIJ)(LAMIE)

 

III.c    PHILIP DIRKSZ. VAN DEN ENDE, broodbakker, (zn. van II.b)
 Geb. Den Haag 4 mei 1728
 Overl.
 Zn. van DIRK DAVIDSZ. VAN DEN ENDE en AGNES SNIJDERS
 Huwt Monster 19 april 1761
 MENSJE JACOBSE BOM,
 Ged. Monster 26 okt. 1737,
 Begr. Naaldwijk 26 maart 1791,
 Dr. van JACOB JANSE BOM en GEERTRUIJ MELSTER.

Uit dit huwelijk:

1.    DIRK VAN DEN ENDE, huwt JANNETJE JACOBSDR. BERGEN HENEGOUWEN, volgt IV.d

2.    GEERTRUIJ VAN DEN ENDE, ged. Monster 10 sep. 1764, (peter en meter: David v.d. Enden en Anna Huijbregtse Persoon), overl. Naaldwijk 10 nov. 1819, huwt Naaldwijk 3 feb. 1793 GABRIEL PERSOON, ged. Monster 7 mei 1755, overl. voor 1819, zn. van LEENDERT PERSOON en MARIJA GRABELSE VAN RIJN.

3.    JACOBUS PHILIPPUSZ. VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA VAN DE RUIJT, volgt IV.e

4.    ARIE VAN DEN ENDE, huwt ENGELINA REKS (VAN REKS)(VAN REX), volgt IV.f

5.    JOHANNES VAN DEN ENDE, ged. Monster 4 juni 1771.(peter en meter: David v.d Ende en Agnes v.d. Ende)

6.    AGNES VAN DEN ENDE, ged. Monster 22 aug 1774.(peter en meter: Jan Janse v Velden en Marijtje Jacobse Bom), overl. Monster 10 mei 1785, 10 jr., begr. Naaldwijk 13 mei 1785.

7.    GERRITJE VAN DEN ENDE, ged.Monster 5 jan. 1776.(peter en meter: Hendrik Scheffers en Kaatje Lelyveld)

8.    GERARDA VAN DEN ENDE, ged.Monster 10 aug. 1778. (peter en meter: Huijbregt v.d. Ende en Mitie v.d. Ende)

 

III.d    DAVID DIRKSZ. VAN DEN ENDEN, korenmolenaar, (zn. van II.b)
Begr. 's-Gravenzande 19 aug. 1803,
Zn. van DIRCK DAVIDSE VAN DEN ENDE en AGNES SNIJDERS,
Huwt 1e 's-Gravenzande 7 nov. 1751,
GEERTRUI MELSTER,
Begr. 's-Gravenzande 29 mei 1753,
Huwt 2e 's-Gravenzande (o) 17 mei 1754,
ANNA HUIJBREGTSE PERSOON, j.d. tot Wateringen,
Ged. Wateringen 14 mrt 1718,
Begr. 's-Gravenzande 28 mei 1766,
Dr. van HUIJBREGT PANCRASSE PERSOON en ANNITJE AELBREGTS VAN DER TUIJN.

Uit het tweede huwelijk:

1.    AGNES VAN DEN ENDEN, ged. Monster 13 juni 1755, getuigen: Dirk van den Ende en Agnes Snijders, overl. Naaldwijk 26 nov. 1838.

2.    MARIJTJE VAN DEN ENDEN, ged. Monster 19 mrt 1757, getuigen: Willem Barendse v.d. Burgh en Marijtje Cornelis de Bruijn, overl. Delft 8 jan. 1843.

3.    GEERTRUIJ VAN DEN ENDEN, ged. Monster 20 sept. 1759, getuigen: Philips v.d. Enden en Mensje Bom, overl. Naaldwijk 30 aug. 1811, huwt Naaldwijk 20 okt. 1799 GABRIEL LAURENSZ. HOFSTEDE, geb. Naaldwijk 7 aug. 1755, overl. Naaldwijk 17 juni 1823, zn. van LOUWRENS JACOBUS HOFSTEDE en ANTJE GRABELSE VAN RIJN.

4.    HUIJBERTJE VAN DEN ENDEN, ged. Monster 2 apr. 1761, getuigen Willem v.d. Burg en Marijtje v.d. Burg, begr. 's-Gravenzande 7 dec. 1762.

5.    HUIJBREGT VAN DEN ENDEN, ged. Monster 25 feb. 1764, getuige; Willem v.d Burg en Trijntje Corn. de Bruijn, begr. 's-Gravenzande 29 juli 1812.

6.    DIRK VAN DEN ENDEN, ged. Monster 10 mei 1766, getuigen: Dirk v.d. Enden en Agnes Snijders.

 

IV.a    JOHANNES CORNELISZ. VAN DEN ENDE, (zn. van III.a)
 Ged.
 Begr. Naaldwijk 25 sep. 1792
 Zn. van CORNELIS JANSZ. VAN DEN ENDE en HILLEGONDA GERRITS VAN DER HOEVEN
 Huwt 1e Monster 14 mei 1775
THERESIA WILLEMS DE BRABANDER,
 Ged. Naaldwijk 27 sep. 1743
 Begr. Naaldwijk 4 maart 1785,
 Dr. van WILLEM DE BRABANDER en CAETJE VAN DEN KEUKE(N)
 Huwt 2e Naaldwijk (o) 11 nov. 1786,
ANTJE VAN DER STAP,
 Geb. Kethel 17 feb. 1740,
 Overl. Naaldwijk 20 mei 1814,
 Dr. van PIETER VAN DER STAP (Op huw aktie staat Antje Hendriksdr., bij overl. dr. van Pieter)
 Zij huwde 1e Maasland (o) 25 aug. 1770
 WILLEM ARENTSZ. VAN DER HULST.

Uit het eerste huwelijk:

1.    CORNELIS JANSZ. VAN DEN ENDE, huwt BARBARA PIETERS VAN ETTEN, volgt V.a

 

IV.b    ARIE DAVIDSZ. VAN DEN ENDE, (zn.van III.b)
Ged. ca.1747,
Overl. Wateringen 26 nov. 1827,
Zn. van DAVID JANSZ. VAN DEN ENDE en MARIA WIJTMAN
Huwt Wateringen 7 mei 1780
MAGDALENA VAN DER KNAAP,
Ged.Monster 22 maart 1748,
Overl. Wateringen 17 feb. 1837,
Dr. van PHILIP VAN DER KNAAP en MAGTELD JANSE DE JONG.

Uit dit huwelijk:

1.    PHILIPPUS VAN DEN ENDE, volgt V.b

2.    DAVID VAN DEN ENDE, overl. Leimuiden 27 maart 1841.

 

IV.c     GERRIT DAVIDSE VAN DEN ENDEN, (zn. van III.b)
Ged. 4 juni 1754,
Overl. Monster 9 sept. 1831,
Zn. van DAVID JANSZ. VAN DEN ENDE en MARIA WIJTMAN
Huwt Wateringen 26 dec. 1784
MARIA ZUIDERWIJK
Ged.
Overl. voor 1831
Dr. van

Uit dit huwelijk:

1.    DAVID VAN DEN ENDEN, scheepsmakersknecht, geb.Wateringen 15 maart 1788, overl. Monster 20 dec. 1845, huwt Wateringen 13 mei 1816  JOHANNA VAN DORP, geb. s-Gravenhage 3 jan. 1795, overl. Monster 6 nov. 1870, dr. van LEENDERT VAN DORP en MAGDALENA VAN DER HOEVEN.
 

2.    CORNELIS VAN DEN ENDEN, geb. Wateringen 10 maart 1793, getuigen: Nicolaus Schilperoord en Joanna Zuijderwijk.

 

IV.d     DIRK PHILIPSZ. VAN DEN ENDE, (zn. van III.c)
Ged. Monster 31 aug. 1762, peter en meter: Dirk v.d. Enden en Agnes Snijders
Overl.
Zn. van PHILIPPUS DIRKSZ. VAN DEN ENDE en MENSJE JACOBSE BOM
Huwt Naaldwijk 25 aug. 1793
JANNETJE JACOBSDR. BERGEN HENEGOUWEN
Ged.. Monster 25 feb 1767,
Begr.
Dr. van  JACOBUS ARENTSZ BERGEN HENEGOUWEN en ANTJE KLAASSE GROENEWEGEN.

Uit dit huwelijk:

1.    MEINSJE (CLEMENTIA) VAN DER ENDE, naaister, ged. Naaldwijk 15 juni 1794, getuigen: Flip v.d. Ende en Geertrui Davidsz.v.d. Ende, overl. Naaldwijk 14 maart 1878, huwt Naaldwijk 30 okt. 1847 MARTINUS VAN RIJN, geb. Wateringen 2 sept. 1795, overl. Wateringen 11 mei 1882, zn. van JACOBUS VAN RIJN en WILLEMIJNTJE ONIX.

2.    JACOBUS VAN DER ENDE, ged. Naaldwijk 24 apr.1796, getuigen: Jacobus v Bergen Henegouw en Antje Claasse Groenewegen, overl. Naaldwijk 27 juni 1796.

3.    ANNA (ANTJE) VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 12 okt. 1797, get; Arend van Bergenhenegouw en Geertje van Bergenhenegouw, overl. Naaldwijk 28 feb. 1876.

 

IV.e     JACOBUS PHILIPPUSZ. VAN DEN ENDE, broodbakker,(zn. van III.c)
Ged. Monster 20 jan. 1767, peter en meter: Jan Jacobse Bom en Apollonia v.d. Ende
Overl. Loosduinen 6 mei 1831,
Zn. van PHILIPPUS DIRKSZ. VAN DEN ENDE en MENSJE JACOBSE BOM,
Huwt
CORNELIA VAN DE RUIJT,
Geb. Loosduinen ca. 1768,
Overl. Loosduinen 27 feb. 1837,
Dr. van  BASTIAAN VAN DE RUIJT en DIRKJE BEIJERBERGEN.

Uit dit huwelijk:

1.    JOANNES VAN DEN ENDE, bakker, geb. Loosduinen 2 dec.1802, (doopget: Gerrit van der Ruijt en Cornelia van der Ruijt) overl. Loosduinen 6 sept. 1824.

2.    CLEMENTIA VAN DEN ENDE, ged. Loosduinen 9 juli 1805. (doopget: Leendert Kooy en Katrina Beijersbergen)

 

IV.f      ARIJ PHILIPPUSZ. VAN DEN ENDE,bakkersknecht,  (zn. van III.c)
Ged. Monster 25 april 1769, getuigen: Gerrit Jacobse Bom en Marijtje Jacobse Bom,
Overl. Maassluis 3 dec. 1817,
Zn. van PHILIPPUS DIRKSZ. VAN DEN ENDE en MENSJE JACOBSE BOM,
Huwt 25 aug. 1799
ENGELINA VAN REKS (REKS)(VAN REX) (ook wel Van Straalen)
Geb. Lisse ca. 1769,
Overl. Maassluis 26 okt. 1822,
Dr. van CORNELIS VAN REKS en CORNELIA ZONNEVELT

Uit dit huwelijk:

1.    CLEMENTIA VAN DEN ENDE, dienstbode, ged. Maassluis 25 feb. 1801, overl. Heemstede 8 aug. 1858, huwt Haarlem 24 mei 1826 CORNELIS VAN OPZEELAND, landbouwer, geb. Hillegom 5 juli  1789, zn. van CORNELIS VAN OPZEELAND en LENA KUIPERS.

2.    CORNELIUS VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA MARIA KORTEKAAS, volgt V.c

3.    PHILIPPUS VAN DEN ENDE, employe bij de Ned. Rhijnspoorweg-Maatschappij, ged. Maassluis 17 juni 1801, overl. Amsterdam 21 maart 1862, huwt Rotterdam 29 feb. 1832 CRIJNTJE VAN DER KOORN, (KOOREN), dienstbode, geb. Montfort ca. 1805, dr. van GERRIT VAN DER KOOREN, bouwman en AGATHA STAM.

4.    CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 12 okt 1810, overl. Rotterdam 13 juli 1830

 

V.a      CORNELIS (KEES) JANSZ. VAN DER ENDE, arb. (zn. van IV.a)
Ged. Naaldwijk 21 feb. 1776, (getuige Cornelis v.d. Enden & Stijntje van Noort)
Overl. Naaldwijk 27 april 1846,
Zn. van JOHANNES VAN DER ENDE en THERESIA WILLEMS DE BRABANDER
Huwt Naaldwijk 28 aug. 1803,
BARBARA (BATJE) PIETERS VAN ETTEN,
Ged. Monster 16 jan 1780,
Overl. Naaldwijk 11 feb. 1845,
Dr. van PIETER SERVAES VAN ETTEN en ANTJE HENDRIKSE WIGGERS.

Uit dit huwelijk:

1.    THERESIA VAN DER ENDE, ged. Naaldwijk 25 april 1804, getuigen: Sijme W Brabander en Kaatje Klaasse 't Hoen, overl. Naaldwijk 24 jan 1846, huwt Naaldwijk 19 sept. 1829 JOHANNES BAKKER, geb. Monster 13 mei 1801, overl. na 1846, zn. van MARTINUS BAKKER en MARIA CORNELISSE DE KOK.

2.    PETRUS VAN DER ENDE,  huwt 1eHENDRIKA DESSING, huwt 2e MARIA VAN DER BEEK, volgt VI.a

3.    APOLLONIA VAN DER ENDE, ged. Naaldwijk 20 febr. 1808, getuigen Leendert Pietersz. Verhek en Apolonia v.d. Enden, begr. Naaldwijk 18 juli 1808.

4.    ANNA VAN DER ENDE, dienstbode, geb. Naaldwijk 8 april 1809,  ged. Naaldwijk 30 juli 1809, getuigen: Leendert v Hek en Apolonia v.d. Enden, overl. Naaldwijk 25 feb. 1890,  huwt Naaldwijk 14 mei 1842 JOHANNES SOLLEVELD, bouwknecht, geb. Wateringen 17 juni 1811, overl. Naaldwijk 5 aug. 1849, zn. van JOANNES SOLLEVELD en KLAZINA VAN DER MEER.

5.    JOHANNES VAN DER ENDE, ged. Naaldwijk 31 jan. 1811, getuigen Leendert Verrek en Pleuntje v.d. Enden, begr. Naaldwijk 12 feb. 1811.

6.    JOHANNES VAN DER ENDE, huwt ELISABETH SPIERENBURG, volgt VI.b

7.    LEENDERT (LEONARDUS) VAN DER ENDE, huwt CATHARINA ZAAT, volgt VI.c

8.    APOLLONIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 3 okt. 1821, overl. Naaldwijk 29 aug. 1877, huwt Naaldwijk 8 mei 1852 LAURENTIUS PETRUS VERHOEK, timmerman, geb. s-Gravenhage ca 1819, zn. van CORNELIUS VERHOEK en MARIA THEUNISSEN, hij huwt 1e JOHANNA PAKS, geb. Steenbergen ca 1819, overl. Naaldwijk 30 jan. 1851,  huwt 3e Naaldwijk 4 mei 1878 GERRITJE VAN VELZEN, geb. Naaldwijk 10 maart 1823, overl. Naaldwijk 6 dec. 1907, dr. van JAN VAN VELZEN en ELIZABETH VAN DER KLAUW, wed. van JOHANNES SCHOLTES.

9.    CORNELIS VAN DER ENDE, huwt GEERTRUIDA DE KOK, volgt VI.ca

 

V.b      PHILIPPUS VAN DEN ENDEN, scheepmaker, (zn. van IV.b),
Geb. Wateringen 17 jan. 1788,
Overl. Wateringen 26 dec. 1853,
Zn. van ARIE VAN DEN ENDE, tuinier en MAGDALENA VAN DER KNAAP,
Huwt 1e  Wateringen 7 feb. 1813,
APOLONIA VAN BEEK,
Ged. Oegstgeest 26 juni 1791,
Overl. Wateringen 12 mei 1813,
Dr. van DERK VAN BEEK en MARIA VAN DER HOEVEN.
Huwt 2e Loosduinen 8 jan 1814,
MARGARIETA VAN PAASSEN,
Ged. Monster 18 maart 1788,
Overl. Wateringen 9 april 1816,
Dr. van JAN WILLEMSE VAN PAASSEN en GEERTRUIJ CORNELISSE VAN VEEN,
Huwt 3e
ADRIANA DE BRUIN,
Geb. Nootdorp ca 1792,
Overl. Wateringen 25 april 1866, 74 jr,
Dr. van JACOB DE BRUIN en MARIA BAKKER.

Uit het tweede huwelijk:

1.    APPOLONIA VAN DER ENDE, geb. Wateringen 12 nov. 1814, overl. Naaldwijk 18 april 1852, huwt Wateringen 4 mei 1840 GERRIT VAN DER KNAAP, geb. Naaldwijk 20 okt. 1819, overl. Naaldwijk 12 sept. 1872, zn. van PIETER VAN DER KNAAP, tuinier en ADRIANA VAN DER HARK, hij huwde eerder Wateringen 4 mei 1855 ANNA VAN LUIJK, geb. Wateringen, 19 okt. 1828, overl. Naaldwijk 9 dec. 1864, dr. van CORSTIAAN VAN LUIJK, tuinier en APOLONIA WILLEMSE ALSEMGEEST.

2.    JOHANNIS VAN DEN ENDE, huwt AGATHA KLAZINA OLSTHOORN, volgt VI.d

 

V.c      CORNELIS VAN DEN ENDE, (zn van IV.f)
Geb. Maassluis 26 jan. 1804,
Overl. Rotterdam 27 aug. 1849,  45 jr en 3 mnd,
Zn. van ARIE VAN DEN ENDE en ENGELINA VAN REKS (REXS)(VAN REX)
Huwt Voorburg 28 mei 1826,
ADRIANA MARIA KORTEKAAS,
Geb. Voorburg 8 sept. 1808,
Overl. Rotterdam 9 jan. 1844, 35 jr en 4 mnd,
Dr. van MATTHEUS KORTEKAAS en CHRISTINA STAKENBURG.

Uit dit huwelijk:

1.    ARIE VAN DEN ENDE, huwt 1e PIETERNELLA VAN DER KOOIJ, huwt 2e ANNA IDA THEODORA KOK, huwt 3e HERMINA MARIA ARENSvolgt VI.e

2.    MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt GIJSBERTHA JOHANNA MARIA ZWARTEVELD, volgt VI.f

3.    ENGELBERTUS VAN DEN ENDE, geb. Voorburg 3 mrt. 1834, overl. Rotterdam 20 dec. 1848, 14 jr en 9 mnd.

4.    CORNELIS ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt MARGARETHA JOHANNA ARNOLDA ELDERS. volgt VI.h

                  5.    JOHANNES VAN DEN ENDE, 1e ANTONIA DOROTHEA KRGER, huwt 2e GEERTRUIDA MARIA CATHARINA  KEMPER volgt VI.g

 

VI.a     PETRUS VAN DER ENDE, bouwmansknecht, (zn. van V.a),
Ged. Naaldwijk 25 dec. 1805, get; Pieter P van Etten en Josina Botz,
Overl. Naaldwijk 29 dec. 1883,
Zn. van CORNELIS JANSZ. VAN DEN ENDE en BARBARA PIETERS VAN ETTEN,
Huwt 1e Naaldwijk 2 mei 1835,
HENDRIKA DESSING,
Geb. Loosduinen 2 juli 1812,
Overl. Naaldwijk 24 feb. 1850,
Dr. van RUDOLF DESSING, kleermaker en MARIA VAN GAALEN,
Huwt 2e Naaldwijk 17 jan. 1852,
MARIA VAN DER BEEK,
Geb. Naaldwijk 17 nov. 1826,
Overl. Naaldwijk 5 dec. 1877,
Dr. van GERRIT VAN DER BEEK en CORNELIA VAN DER HOEVEN.

Uit het eerste huwelijk:

1.    BARBARA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 5 okt. 1835, overl. Monster 17 sept. 1857, 22 jr.

2.    ADOLF CORNELIS VAN DER ENDE, huwt APOLONIA BIJLEVELD, volgt VII.a

3.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 7 okt. 1838, overl. Loosduinen 9 feb. 1903, huwt Loosduinen 1 mei 1864 HENDRIK PERSOON, geb. Loosduinen 3 maart 1839, zn. van WILLEM PERSOON en ELIZABETH VAN DEN BERG.

4.    KORNELIS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA VAN DER HOEVEN, volgt VII.b

5.    JOHANNES LUKAS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 18 okt. 1842, overl. Naaldwijk 13 juli 1849, 6 jr.

6.    CATHARINA BRIGITTA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 7 okt. 1844, overl. s-Gravenhage 6 mei 1900, huwt Naaldwijk 15 okt. 1870 ADRIANUS JACOBUS VAN DER BURG, geb. Loosduinen 14 juli 1844, zn. van THEODORUS VAN DER BURG, bouwman en JANNETJE VAN NIEROP.

7.    PETRUS  VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 25 maart 1847, overl. Naaldwijk 26 maart 1848.

Uit het tweede huwelijk:

8.    GERARDUS VAN DER ENDE, huwt MARIA LEONARDA ALSEMGEEST, volgt VII.ba

9.    HENDRIK VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 13 jan. 1855, overl. Naaldwijk 23 nov. 1859, 4 jr en 10 mnd.

10.    CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 11 aug. 1857, overl. Naaldwijk 19 jan. 1878, 20 jr, ongehuwd.

11.    Geb. Naaldwijk 30 dec. 1859 Een doodgeboren dochter.

12.    JOHANNA VAN DER ENDE, dienstbode, geb. Naaldwijk 14 okt. 1861, overl. 's-Gravenhage 26 jan. 1943, huwt Naaldwijk 7 jan. 1893 JACOBUS DEKKER, arb., geb. Rijswijk ca. 1850, wednr. van JULIANA AGATHA VAN DER VALK, zn. van DIRK DEKKER en JOHANNA VREUGDENHIL.

13.    APOLLONIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 9 juni 1864, overl. Delft 30 nov. 1954, huwt Naaldwijk 12 nov. 1887 GIJSBERTUS LEONARDUS VAN DER ZALM, arb., geb. Naaldwijk 27 feb. 1850, overl. Hof van Delft 2 maart 1913, 63 jr, zn. van JAKOBUS VAN DER ZALM en APOLONIA BIJLEVELD.

14.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 30 dec. 1866, overl. Naaldwijk 12 feb. 1874, 7 jr.

 

VI.b     JOHANNES VAN DER ENDE, tuinier, (zn. van V.a),
Geb. Naaldwijk 4 juli 1815,
Overl. Naaldwijk 21 aug 1856, 41 jr,
Zn. van CORNELIS JANSZ. VAN DER ENDE en BARBARA  PIETERS VAN ETTEN,
Huwt Naaldwijk 22 aug. 1840,
ELISABETH SPIERENBURG,
Geb. Naaldwijk 13 april 1820,
Overl. Naaldwijk 30 juni 1875,
Dr. van JACOBUS SPIERENBURG, tapper en ANNA VERBAKEL.

Uit. dit huwelijk:

1.    CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 1 jan. 1842, overl. Naaldwijk 22 jan 1926, 84 jr, huwt Monster 2 mei 1868 MARGRIETA VAN DER VALK, geb. Monster 9 nov. 1841, overl. Naaldwijk 17 dec. 1921, dr. van GIJSBERTUS VAN DER VALK en ANTJE VAN PAASSEN

2.    JACOBUS VAN DER ENDE, huwt ENGELBERDINA TANGEL, volgt VII.c

3.    JOHANNES BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 19 maart 1845, overl. Naaldwijk 17 sept. 1846.

4.    ANTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 2 aug. 1846, overl. Naaldwijk 14 sept. 1846.

5.    MARIA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 11 sept. 1847, overl. Den Haag 4 maart 1915, ongehuwd.

6.    JOHANNES BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE, huwt 1e MARIA VAN GAALEN, huwt 2e HELENA GEERTRUIDA BRONSWIJK, volgt VII.d

7.    ANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 26 jan. 1851, overl. Rotterdam 18 apr. 1887, huwt Naaldwijk 5 jan. 1878 JOHANNES BOODE, tuinier,  geb. Naaldwijk 20 juni 1840, overl. Rotterdam 21 nov 1918,  zn. van JAN BOODE en HENDRIKA LEENDERTSE VAN DIJK.

8.    BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA MARGARETHA TANGEL, volgt VII.e

9.    ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 15 dec. 1853, overl. Naaldwijk 18 sept. 1867, 13 jr.

10.    LAURENS PETRUS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA VAN DER KNAAP, volgt VII.f

11.    JOHANNES VAN DER ENDE, huwt CORNELIA VAN ZIJL, volgt VII.g

 

VI.c   LEONARDUS VAN DER ENDE, (zn. van V.a)
Geb. Naaldwijk 29 sept. 1818,
Overl. Naaldwijk 20 sept. 1855, 36 jr,
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en BARBARA VAN ETTEN,
Huwt Wateringen 26 mei 1849,
CATHARINA ZAAT (ZAAD),
Geb. Monster 1 nov. 1819,
Overl. Wateringen 12 sept. 1896,
Dr. van HENDRIK ZAAT en KAATJE VEERKAMP.

Uit dit huwelijk:

1.    BARBARA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 3 feb. 1850, overl. Wateringen 8 okt. 1929, huwt Wateringen 9 mei 1884 ANTHONIE VAN GAALEN, geb. Wateringen 25 nov. 1852, overl. Wateringen 18 feb, 1930, 67 jr, zn.van THEODORUS VAN GAALEN en JACOBA ALSEMGEEST.

2.    HENDRIK VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 21 juli 1853, overl. Wateringen 24 sept. 1859.

 

VI.ca    CORNELIS VAN DEN ENDEN, molenaar, (zn. van V.a)
Geb. Naaldwijk 4 maart 1824,
Overl.Den Haag 2 juli 1902
Zn. van CORNELIS JANSZ. VAN DEN ENDE en BARBARA PIETERS VAN ETTEN,
Huwt Wateringen 1 mei 1847
GEERTRUIDA DE KOK,
Geb. Wateringen 23 aug. 1822,
Overl. Den Haag 23 juni 1912,
Dr. van JOHANNIS DE KOK en MARIA VAN LUIJK.

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIS BONIFACIUS VAN DEN ENDEN, geb. Hof van Delft 5 juli 1848, overl. Hof  van Delft 2 okt. 1849.

2.    JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 29 jan. 1850, overl. Hillegersberg 8 juli 1855, 5 jr.

3.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Hof van Delft 29 jan. 1850.

4.    BARBARA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 25 feb.1852, overl. Hillegersberg 15 juli 1855, 3 jr, 4 mnd

5.    LAURENS VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 6 maart 1855, overl. Hillegersberg 13 juli 1855, 4 mnd.

6.    BARBARA VAN DER ENDE, geb. Hillegersberg 10 juli 1856, overl. 's-Gravenhage 10 jan. 1945, huwt Monster 1 juni 1878 CORSTIANUS WILLEMSE VAN ZIJL, geb. Monster 29 dec. 1855, zn. van WILLEM VAN ZIJL en MARGRIETA VAN DEN BERG.

7.    MARIA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 6 feb. 1859, overl. Oud en Nieuw Mathenesse 22 sept. 1860

8.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 26 aug. 1861, overl. Delft 26 april 1917, huwt Den Haag 25 aug. 1886 JOHANNES HENDRICUS KORT, geb. Monster 31 okt. 1859, overl. Monster 26 feb. 1947, zn. van HENDRICUS KORT en GEERTRUIDA LANGERAK.

9.    CORNELIS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA HELENA MARGARETHA VAN LOON. volgt VII.k

10.    Geb. 's-Gravenhage 10 feb. 1867, een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

 

VI.d     JOHANNES VAN DEN ENDEN, scheepsmaker, (zn. van V.b)
Geb. Wateringen 9 maart 1816,
Overl. Monster 9 dec. 1894, 78 jr,
Zn. van PHILIPPUS VAN DEN ENDEN, scheepmaker em MARGARIETA VAN PAASSEN.
Huwt Wateringen 9 mei 1851,
AGATHA KLAZINA OLSTHOORN,
Geb. Wateringen 16 dec. 1825,
Overl. Wateringen 15 nov. 1857,
Dr. van MAARTEN OLSTHOORN en ELISABETH VAN STRAATEN.

Uit dit huwelijk:

1.    APOLONIA ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 29 mei 1852, overl. Wateringen 6 okt. 1852.

2.    ELIZABETH APOLONIA VAN DEN ENDEN, geb. Wateringen 13 nov. 1857, overl. Wateringen 29 jan. 1858.

 

VI.e     ARIE VAN DEN ENDE, conducteur bij de brievenposterij, (zn. van V.c)
Geb. Rotterdam 7 aug. 1828,
Overl. Rotterdam 3 okt. 1895, 67 jr.
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en ADRIANA MARIA KORTEKAAS
Huwt 1e Rotterdam 4 sept. 1850
PIETERNELLA VAN DER KOOIJ,
Geb. Rotterdam 24 april 1829,
Overl. Rotterdam 27 okt. 1861,
Dr. van JAN VAN DER KOOIJ, koetsier en LOUISA DE ZEEUW,\
Huwt 2e  Amsterdam 2 dec 1863
ANNA IDA THEODORA KOK
,
Geb. Amsterdam ca. 1826,
Overl. Rotterdam 24 mei 1889, 63 jr,
Dr. van ANTHONIUS FRANCISCUS KOK en PETRONELLA HEERIS,
Huwt 3e Rotterdam 21 okt. 1891,
HERMINA MARIA ARENS, weduwe van Leonardus Jacobus de Zwart
Geb. Amsterdam ca. 1847,
Overl. Rotterdam 11 nov. 1909, 62 jr,
Dr. van ARNOLDUS DANIEL ARENS en GEERTRUIDA ADRIANA GROSKAMP.

Uit het eerste huwelijk:

1.    ADRIANA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 22 nov. 1850, overl. Rotterdam 7 apr. 1865.

2.    JOHANNES LODEWIJK VAN DEN ENDE, geb.Rotterdam 20 aug. 1853, overl. Rotterdam 14 dec. 1853.

3.    JOHANNES CORNELIS LODEWIJK VAN DEN ENDE,  huwt MARTINA WILGENBURG, volgt VII.h

4.    CORNELIS LODEWIJK VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 18 juni 1859, overl. Rotterdam 13 mrt 1878.

Uit het tweede huwelijk:

5.    Een doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Rotterdam 27 okt. 1865.

 

VI.f      MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE, (zn. van V.c)
Geb. Voorburg 6 sept.1831,
Overl. Rotterdam 17 nov. 1879.
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en ADRIANA MARIA KORTEKAAS.
Huwt Rotterdam 27 juni 1860,
GIJSBERTHA JOHANNA MARIA ZWARTEVELD,
Geb. Rotterdam 20 jan. 1834,
Overl. Rotterdan 15 aug. 1915,  81 jr.
Dr. van JOHANNES ZWARTEVELD en JOHANNA VAN DER GRAAF.

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNA ADRIANA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 17 nov. 1861, overl. Rotterdam 19 maart 1942, huwt Rotterdam 18 feb. 1885 PIETER VAN DER ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 7 aug. 1861, overl. Rotterdam 22 mrt 1929, zn. van WILLEM VAN DER ENDE en MARIA KLAPWIJK.

2.    CORNELIS DIRK VAN DEN ENDE, huwt JACOBA PIETERNELLA WEEDA.volgt VII.i

3.    CATHARINA PIETERNELLA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 6 maart 1867,  overl. Rotterdam 11 mei 1945. huwt. Rotterdam 1 juni 1892 HENDRIKUS KAPTEIN, geb. Kralingen 14 sept.1869, overl. Rotterdam 29 juni 1942, zn. van ARIE KAPTEIN en JOSINA TIMMERS.

4.    DIRK VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 1 maart 1870, overl. Rotterdam 28 mrt 1871.

5.    MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt MARIA HENDRIKA RIJKE. volgt VII.ia

6.    ADRIANUS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA DE BES, volgt VII.j

 

VI.g    JOHANNES VAN DEN ENDE, gemployeerd expediteur, (zn. van V.c)
Geb.Rotterdam 25 feb. 1843,
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en ADRIANA MARIA KORTEKAAS,
Huwt 1e Nieuwer-Amstel 26 april 1865
ANTONIA DOROTHEA KRGER,
Geb. Nieuwer-Amstel ca. 1844,
Overl. Amsterdam 1872,
Dr. van JOHAN HERIBERT KRGER en MARIA CATHARINA VAN HORN,
Huwt 2e Amsterdam 6 nov. 1873
GEERTRUIDA MARIA CATHARINA  KEMPER
Geb. Amsterdam ca. 1840,
Dr. van JOHANNES BERNARDUS GODEFRIDUS KEMPER en MARGRIETA AGATA DE BOER.

Uit het eerste huwelijk:

1.    geb Amsterdan 9 april 1866 Een dochter.

2.    MARIA CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 6 apr.1866, huwt Amsterdam 22 aug. 1895 ALPHONSUS MARIA MICHAEL ANNEGARN, weduwnaar van MARIA JOHANNA VERHAAREN, geb. Amsterdam ca. 1850, overl. Hilversum 28 okt. 1908, zn. van JOSEPH JOHANNES ANNEGARN en ALETTA MARIA KAMPHUISEN.

3.    geb. Rotterdam 14 aug. 1867 Een dochter.

4.    CHRISTINA ANTONIA VAN DEN ENDE, geb. Nieuwer Amstel ca.. 1868, overl. Nijmegen 24 dec 1932 (akte is fout) huwt Amsterdam 31 mei 1900 JOHANNES ANDREAS CORNELISSEN, leraar aan Rijkskweekschool, geb. 's-Hertogenbosch ca. 1862, overl. Amersfoort 26 juli 1945, zn. van JOHANNES CORNELISSEN en MECHELINA VAN WIJK, wednr. van CHRISTINA GODEFRIDA JOHANNA GRINSVEN.

5.    ANNA GEERTRUIDA VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam ca. 1869, huwt Amsterdam 14 sept. 1899 GERHARD JOHAN WILHELM HOLTHAUS, weduwnaar van WILLEMINA GEERDINK, geb. Hengelo ca. 1864, zn. van JOHAN GERHARD HOLTHAUS en GESINA ELISABETH TEISMAN.

6.    ANNA MARIA CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam ca 1872, huwt Amsterdam 27 juli 1905 ANDREAS JOANNES WILLEBRORDUS TONIS, musicus. geb. Enschede ca 1864, zn van ANDRIES TONIS en CATHARINA VOS.

Uit het tweede huwelijk:

5.    MARGARETHA LUDOVICA MARIA GESINA VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 12 febr. 1880, overl. 13 juli 1955, begr. Breda, huwt Amsterdam 27 juli 1920 NICOLAAS JACOBUS VLOKLAGE, Adjunct Inspecteur Levensverzekeringsmaatschappij, geb. Oldemarkt 29 jan. 1882, overl. 15 dec. 1938, begr. Breda, zn. van BEEREND VLOKLAGE en MARIA MARGARITA KRISFELT.

 

VI.h    CORNELIS ADRIANUS VAN DEN ENDE, timmerman (zn. van V.c)
Geb. Rotterdam 21 april 1840,
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en ADRIANA MARIA KORTEKAAS
Huwt  Amsterdam 27 sept. 1871
MARGARETHA JOHANNA ARNOLDA ELDERS.
Geb. Amsterdam ca. 1840,
Dr. van EVERARDUS ELDERS en THERESIA JOANNA BOUTON.

Uit dit huwelijk:

1.    ADRIANUS CORNELIS EVERARDUS VAN DEN ENDE, huwt 1e MARGJE BUISMAN, huwt 2e GERRITJE GERDINA MISSOT volgt VII.l

2.    JACOBA MARIA THERESIA VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 23 feb 1875, overl. Overveen 15 aug. 1965, huwt Amsterdam 19 okt. 1899 PETRUS DANIEL JOHANNES GAJENTAAN, kantoorbediende, geb. Amsterdam 13 aug. 1874, overl. Overveen 30 juli 1941,  zn. van JOHANNES ALBERTUS GAJENTAAN en ANNA ELISABETH VOS.

3.    GEERTRUIDA ELISABETH VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 16 mrt. 1879, huwt Amsterdam 9 aug. 1905 JAN VIS, varensgezel, geb. Zaandam ca. 1868, zn. van JAN VIS en NEELTJE BERGERS. Hij huwt 1e Amsterdam 20 nov. 1895 ANNA ZWEERS, geb. ca 1868.

4.    JOHANNES EVERARDUS VAN DEN ENDE, huwt ELISABETH MARIA (LIES) WANDERS. volgt VII.m

 

VII.a    ADOLF CORNELIS VAN DER ENDE, arb. (zn. van VI.a)
Geb. Naaldwijk 2 okt 1836,
Overl. Hof van Delft 22 april 1897, 60 jr,
Zn. van PETRUS VAN DER ENDE en HENDRIKA  DESSING,
Huwt Naaldwijk 14 nov. 1863,
APOLLONIA BIJLEVELD,
Geb. Loosduinen 5 dec. 1842,
Overl. Delft 15 juni 1924, 81 jr,
Dr. Van HENDRIK BIJLEVELD, schipper en BARBARA OLIJROOK

Uit dit huwelijk:

1.    PETRUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 10 sept. 1864, overl. Naaldwijk. 25 maart 1865.

2.    HENDRIK VAN DER ENDE, huwt ADRIANA GOEMAN, volgt VIII.a

3.    BARBARA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 11 juli 1867, overl. 's-Gravenhage 17 mei 1945, huwt Hof van Delft 16 aug. 1888 PIETER PLAGEMAN, geb. Zoetermeer ca. 1854, overl. 's-Gravenhage 3 aug. 1927, zn. van BERNHARD HEINRICH PLAGEMAN en LENA MAAS.

4.    PETRUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 4 juli 1869, overl. Hof van Delft 1 maart 1895, 25 jr.

5.    HENDRIKA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 17 apr. 1872, overl. Naaldwijk 8 juli 1873.

6.    ARIE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 25 feb. 1874, overl. Naaldwijk 18 juni 1879.

7     HENDRIKA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 16 okt. 1876, huwt Delft 24 aug 1898 JOHANNES HENDRIKUS BAIJARDS, geb. Delft 13 feb. 1875, zn. van ALBERTUS BAIJARDS en WILHELMINA BARTO.

8.    APOLONIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 25 mei 1879, overl. Delft 4 sept. 1956, huwt Hof van Delft 18 nov. 1903 JOHANNES MICHIEL WIEGMAN, geb. Hof van Delft, 13 okt 1873, overl. Delft 31 aug. 1944, 70 jr, zn. van THOMAS JACOBUS WIEGMAN en JACOBA  MUILMAN.

9.    CORNELIA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 9 nov. 1881, overl. Hof van Delft 17 maart 1898, 16 jr.

 

VII.b    KORNELIS VAN DER ENDE. Koster, (zn. van VI.a),
Geb. Naaldwijk 19 juli 1840,
Overl. Naaldwijk 21 juni 1874,
Zn. van PETRUS VAN DER ENDE en HENDRIKA DESSING,
Huwt Naaldwijk 10 mei 1873,
JOHANNA VAN DER HOEVEN,
Geb. Wateringen 19 aug. 1849,
Overl. Loosduinen 9 maart 1918,
Dr. van THEODORUS VAN DER HOEVEN en WILHELMINA VAN ROOIJEN
Zij huwt 2e Loosduinen 15 mei 1875 WILHELMUS PERSOON, geb. Loosduinen 5 juni 1850, overl. Loosduinen 26 sept. 1908, zn. van NICOLAAS PERSOON en MARIA SCHOUW.

Uit dit huwelijk:

1.    HENDRIKA WILHELMINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 11 feb. 1874, overl.Loosduinen 15 apr. 1890.

 

VII.ba  GERARDUS VAN DER ENDE, tuinier, (zn. van VI.a)
Geb. Naaldwijk 26 dec. 1852,
Overl. Naaldwijk 10 juni 1910,
Zn. van PETRUS VAN DEN ENDE en MARIA VAN DER BEEK,
Huwt Naaldwijk 4 nov. 1876,
MARIA LEONARDA ALSEMGEEST,
Geb. Naaldwijk 2 sept. 1856,
Overl. Naaldwijk 20 dec. 1923,
Dr. van NICOLAAS ALSEMGEEST en MARIA LEONARDA COLIE.

Uit dit huwelijk:

1.    MARIA PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 6 okt. 1877, overl. Naaldwijk 15 febr. 1878.

2.    NICOLAAS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA BRUGGELING, volgt VIII.p

3.    MARIA PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 6 juli 1881, overl. Den Haag 19 mei 1952, huwt Naaldwijk 26 aug. 1911 PETRUS MARINUS ZUIJDERWIJK, schipper, geb. Monster 24 sept. 1881, zn. van GERARDUS ZUIJDERWIJK en JOHANNA VAN BERGENHENEGOUWEN.

4.    PETRUS VAN DER ENDE, huwt ALIDA ANTHONIA NOORDERMEER,  volgt VIII.q

5.    MARINUS VAN DER ENDE, huwt CORNELIA VAN ELSWIJK, volgt VIII.r

6.    LEONARDUS VAN DER ENDE, huwt MARIA BRABANDER. volgt VIII.ra

7.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 2 nov. 1879, overl. Monster 16 jan 1950, huwt Naaldwijk 19 aug. 1905 JOHANNES VAN BERGENHENEGOUWEN, arb. geb. Monster 16 maart 1877, overl. Monster 17 okt. 1938, 61 jr, zn. van GABRIEL VAN BERGENHENEGOUWEN en ALIDA NOORDERMEER.

8.    CORNELIS VAN DER ENDE, huwt CATHARINA MARIA HULSPAS, volgt VIII.s

9.    GERARDUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 2 juni 1889, overl. Naaldwijk 22 nov. 1889.

10.    ANNA CLASINA LEONARDA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 30 juli 1890, overl. Naaldwijk 23 nov. 1891.

11.    ANNA KLASINA LEONARDA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 2 aug. 1892, overl. s-Gravenzande 8 dec. 1977, huwt Naaldwijk 4 nov. 1911 GERARDUS WITKAMP, schipper, geb. Monster 14 sept. 1890, overl. 8 nov. 1968,  zn. van JACOBUS WITKAMP, schipper en WILHELMINA LUITEN.

12.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 15 juli 1894, overl. s-Gravenzande 6 jan. 1989, huwt Naaldwijk 24 juni 1916 JOHANNES ANTONIUS KOKX, schipper, geb. Monster 10 maart 1892, zn. van JOHANNES KOKX en WILHELMINA KLARA KERKLAAN.

13.    CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 26 april 1896, overl. Hoek van Holland 9 nov. 1930, huwt Naaldwijk 13 april 1918 ADRIANUS CAROLUS JACOBS, geb. Helmond ca 1896.zn. van FRANCISCUS CONSTANTINUS JACOBS en MARIA HENDRIKA ABEN.

14.    GERARDA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 4 febr. 1898, overl. Kwintsheul 15 dec. 1981, huwt Naaldwijk 3 mei 1919 LEONARDUS ALBERTUS KOKX, geb. Monster 20 mei 1898, overl. Monster 26 jan. 1941, zn. van JOHANNES KOKX en WILHELMINA KLARA KERKLAAN.

 

VII.c    JACOBUS JOHANNES VAN DER ENDE, arb. (zn. van VI.b),
Geb. Naaldwijk 8 okt. 1843,
Overl. Naaldwijk 21 nov. 1910, 67 jr,
Zn. van JOHANNES VAN DER ENDE en ELISABETH SPIERENBURG,
Huwt Naaldwijk 10 mei 1873,
ENGELBERDINA TANGEL,
Geb. s-Gravenzande 15 nov. 1850,
Overl. Naaldwijk 3 april 1913,
Dr. van MICHIEL TANGEL en JOHANNA VAN HEININGEN.

Uit dit huwelijk:

1.    ELIZABETH MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 17 feb. 1874, overl. Naaldwijk 30 nov. 1898, 24 jr.

2.    MICHAEL JOANNES VAN DER ENDE, huwt MARIA CORNELIA FRANSEN, volgt VIII.b

3.    JOANNES JACOBUS VAN DER ENDE, huwt CATHARINA ANNA VAN BERGENHENEGOUWEN, volgt VIII.c

4.    CORNELIS BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE, huwt 1e PIETERNELLA VAN VELDHOVEN, huwt 2e CATHARINA MARIA CORNELIA VAN DER KLUGT, wed. van L.H. VAN HULST, volgt VIII.d

5.    JACOBUS JOANNES VAN DER ENDE, huwt HELENA APPOLONIA ZUIJDERWIJK, volgt VIII.e

6.    JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 9 aug. 1881, overl. Naaldwijk 20 dec. 1954.

7.    MARIA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 9 okt. 1882, overl. Naaldwijk 14 nov. 1922, 40 jr, huwt Naaldwijk 26 april 1913 FRANCISCUS DE MUNCK, tuinder, geb. s-Gravenhage 28 nov.1888, zn. van ALOYSIUS DE MUNCK, tuinder en MARIA CHRISTINA VAN DUIJSE.

8.    JOHANNIS CORNELIS VAN DER ENDE, huwt JACOBA HELENA VAN GAALEN, volgt VIII.f

9.    ANNA WILHELMINA ADRIANA VAN DER ENDE, dienstbode, geb. Naaldwijk 11 okt. 1887, overl. Naaldwijk 3 sept. 1962, huwt Naaldwijk 24 aug. 1912 PETRUS CORNELIS ZUIJDERWIJK, timmerman, geb. Monster 29 april 1885, overl. Delft 10 mei 1966, zn. van PETRUS ZUIJDERWIJK, stalhouder en JOHANNA HILGERSON.

10.    ENGELBERDINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 28 maart 1891, huwt Hof van Delft 12 mei 1915 LEONARDUS PETRUS HULSCHER, geb. Wateringen 30 jan. 1889, zn. van JOHANNES HULSCHER en CORNELIA VAN DER BEEK.

11.    BARTHOLOMEUS JOANNES VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 6 aug. 1892, overl. Naaldwijk 26 sept. 1892.

12.    LOURENS JOANNES VAN DER ENDE, tuinder, vertegenwoordiger, geb. Naaldwijk 12 juni 1895, overl. Naaldwijk 27 mei 1962, huwt 's-Gravenhage 16 feb. 1927 CORNELIA HELENA MARIA FRANCISCA DEN HAAN, geb. Rotterdam 2 juli 1903, dr. van FRANCISCUS JOHANNES DEN HAAN, stoffenverver en CHRISTINA HENDRIKA LUCRETIA RUSTEMEIJER.

 

VII.d  JOHANNES BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE, winkelier, (zn. van VI.b),
Geb. Naaldwijk 25 juni 1849,
Overl. Voorburg 20 juli 1920,
Begr. Wateringen 23 juli 1920,
Zn. van JOHANNES VAN DER ENDE en ELISABETH  SPIERENBURG,
Huwt 1e Wateringen 23 jan. 1874,
MARIA VAN GAALEN,
Geb. Wateringen 21 juni 1850,
Overl. Wateringen 27 maart 1875,
Dr. van THEODORUS VAN GAALEN, winkelier en JACOBA ALSEMGEEST,
Huwt 2e Wateringen 7 mei 1875,
HELENA GEERTRUIDA BRONSWIJK,
Geb. Monster  3 mei 1851,
Overl. Wateringen 5 april 1918,
Dr. van ADRIANUS BRONSWIJK en HELENA VAN DEN BERG

Uit het eerste huwelijk:

1.    JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, huwt 1e ELISABETH JOHANNA KLOPPERS, huwt 2e  CATHARINA VAN DER HUT, volgt VIII.g

Uit het tweede huwelijk:

2.    ADRIANUS THEODORUS VAN DER ENDE, huwt PETRONELLA ELISABETH VAN ES, volgt VIII.h

3.    THEODORUS JACOBUS VAN DER ENDEN, geb. Wateringen 26 feb. 1877, overl. Wateringen 20 maart 1878, 13 mnd.

4.    MARIA ELIZABETH VAN DER ENDE, geb.. Wateringen 4 april 1878, overl. Wateringen 11 sept. 1900, huwt Wateringen 5 mei 1900 LAURENS VIS, geb. Monster 22 okt. 1872, over. Monster 25 mei 1947, zn. van JOHANNES VIS en MARIA BOL, hij huwt 2e Monster 25 nov. 1902 CLAZINA MARIA VAN DER ZANDE, geb. Monster 2 juni.1880, dr. van REINIER VAN DER ZANDE en AGAGTHA DROOG.

5.    THEODORUS JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Wateringen 20 juli 1879, overl. Kwintsheul 22 feb. 1964, huwt PETRONELLA VAN DER KROGT, geb. Hof van Delft 2 aug. 1877, overl. Kwintsheul 8 april 1961, dr. van LEONARDUS VAN DER KROGT en HELENA BUIJING.

6.    HELENA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Wateringen 4 sept. 1880, overl. Wateringen 12 sept. 1880, 8 dg.

7.    ELISABETH VAN DER ENDE, geb. Wateringen 12 nov. 1881, overl. Naaldwijk 10 okt 1959, huwt Monster 14 feb. 1903 HENDRICUS EVERARDUS VAN DER ZANDE, tuinier, geb. Monster 7 aug. 1879, overl. Monster 27 mei 1949, zn. van REINIER VAN DER ZANDE, tuinier en AGATHA DROOG.

8.    HELENA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Wateringen 10 feb. 1883, overl. Wateringen 9 juli 1883, 4 mnd.

9.    HELENA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Wateringen 30 jan. 1884, overl. Den Haag 3 jan. 1910, huwt HENDRIKUS JOHANNES LEONARDUS PERSOON, geb. Naaldwijk 25 jan. 1884, overl. Naaldwijk 23 maart 1944, zn. van ADRIANUS PERSOON en JOHANNA CATHARINA JUTTE, hij huwt 2e Monster 23 april 1910 ELISABETH MARIA LUNENBURG, dienstbode , geb. Monster 25 maart 1885, dr. van HENDRIKUS LUNENBURG en GERARDA MARIA NEDERPELT.

10.    LAMBERDINA JACOBA VAN DER ENDEN, geb. Wateringen 15 april 1885, overl. Wateringen 1 mei 1885, 15 dg.

11.    MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Wateringen 14 aug. 1886,overl. Wateringen 22 jan. 1980,  huwt Wateringen 29 jan 1915 HENDRICUS GABRIEL VAN DER ZANDE, geb. Monster 31 maart 1885, overl. Wateringen 10 juni 1924, zn. van REINIER VAN DER ZANDE en AGATHA DROOG.

12.    CORNELIS VAN DER ENDE, koopman, geb. Wateringen 5 aug. 1888, overl. Wateringen 11 april 1909.

13.    ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt HENDRIKA CORNELIA WILHELMINA TANGEL, volgt VIII.i

14.    ANTONIUS VAN DER ENDEN, geb. Wateringen 24 jan. 1891, overl. Wateringen 13 feb. 1891, 20 dg.

15.    HENDRIKUS JOHANNES VAN DER ENDEN, geb. Wateringen 24 jan. 1891, overl. Wateringen 30 jan. 1891, 6 dg.

16.    BREDINA VAN DER ENDEN, geb. Wateringen 18 april 1892, overl. Wateringen 8 jan. 1893, 9 mnd.

 

VII.e    BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE, arbeider, (zn. van VI.b),
Geb. Naaldwijk 2 maart 1852,
Overl. Naaldwijk 21 feb. 1913,
Zn. van JOHANNES VAN DER ENDE en ELISABETH SPIERENBURG,
Huwt  Naaldwijk 29 april 1876,
JOHANNA MARGARETHA TANGEL,
Geb. s-Gravenzande 5 okt. 1855,
Overl. Naaldwijk 16 feb. 1929,
Dr. van MICHIEL TANGEL en JOHANNA VAN HEININGEN.

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, huwt CORNELIA MARIA CATHARINA STEENTJES, volgt VIII.j

2.    MACHIEL FRANCISCUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 25 aug. 1878, overl. Naaldwijk 28 apr. 1880.

3.    JOHANNA ENGELBERDINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 16 mei 1880, overl. Naaldwijk 17 juli 1880.

4.    ELISABETH VAN DER ENDE, dienstbode, geb. Naaldwijk 6 jan. 1882, overl. Monster 23 sep. 1956, huwt Naaldwijk 27 mei 1905 LEONARDUS ADRIANUS KOPPERT, arb, geb. Monster 30 dec. 1877, overl. Monster 9 okt. 1917, 39 jr, zn. van ADRIANUS KOPPERT en CORNELIA MARIA SCHOLTES.

5.    JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 18 dec. 1883, overl. Naaldwijk 10 aug. 1885.

6.    JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 23 dec. 1885, overl. Monster 16 apr. 1976, huwt Naaldwijk 9 aug. 1913 HUBERTUS CORNELIS VAN DIJK, tuinarb., geb. Monster 8 mrt. 1884, zn. van CORNELIS VAN DIJK en JOHANNA OLIERHOEK.

7.    ANNA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 26 okt. 1887, overl. Naaldwijk 26 jan. 1888.

8.    ENGELBERDINA MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 8 nov. 1888, overl. Naaldwijk 17 aug. 1967, huwt Naaldwijk 21 apr. 1917 CORNELIS JACOBUS VAN DIJK, geb. Monster 14 okt. 1882, overl. Naaldwijk 16 jan. 1966, zn. van CORNELIS VAN DIJK en JOHANNA OLIERHOEK.

9.    MACHIEL JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 9 jan. 1890, overl. Den Haag 31 mrt. 1966.

10.    WILHELMUS BERNARDUS VAN DER ENDE, huwt MAGDALENA AGATHA MARIA DUIJVESTEIN, volgt VIII.k

11.    CORNELIS JOHANNES VAN DER ENDE, huwt DINA MARTINA JACOBA VALSTAR, volgt VIII.l

 

VII.f  LAURENS PETRUS VAN DER ENDE, bouwmansknecht, tuinder, (zn. van VI.b),
Geb. Naaldwijk 5 okt. 1855,
Overl. Monster 21 juni 1932,
Zn. van JOHANNES VAN DER ENDE, tuinder en ELISABETH SPIERENBURG,
Huwt Monster 22 mei 1880,
JOHANNA VAN DER KNAAP,
Geb. Monster 23 maart 1852,
Overl.Wateringen 18 okt. 1938, 86 jr.
Dr. van WILLEM VAN DER KNAAP, koopman en ALIDA VAN DER KLEIJ.

Uit dit huwelijk:

1.    ELIZABETH MARGARETHA VAN DER ENDEN, geb. Wateringen 27 nov. 1881, huwt Wateringen 3 sept. 1915 LODEWIKUS ALBERTUS STOKHOF DE JONG, gemeentewerkman, geb. Nieuwer-Amstel, won. te Amsterdam, zn. van ABRAHAM STOKHOF DE JONG en CORNELIA CALECOP, wednr van HELENA ANNART.

2.    WILHELMUS VAN DER ENDEN, huwt ELIZABETH PETRONELLA MOERS, volgt VIII.n

3.    JOHANNES JACOBUS VAN DER ENDEN, huwt ALIDA ANNA DE BRABANDER, volgt VIII.m

4.    ALIDA HELENA VAN DER ENDEN, geb. Wateringen 17 april 1888, overl. Wateringen 19 april 1888, 2 dg.

 

VII.g    JOHANNES VAN DER ENDE, (zn. van VI.b),
Geb. Naaldwijk 22 dec. 1856,
Overl. Rotterdam 17 okt. 1914,
Zn. van JOHANNES VAN DER ENDE en ELISABETH SPIERENBURG,
Huwt Wateringen 7 juli 1882,
CORNELIA MARIA VAN ZIJL,
Geb. Monster 13 april 1854,
Overl. Rotterdam 9 okt. 1940,
Dr. van WILLEM VAN ZIJL en MARGRIETA VAN DEN BERG

Uit dit huwelijk:

1.    ELIZABETH MARGARETHA MARIA VAN DER ENDEN, geb. Rotterdam 17 jun.1883,overl. Vlissingen 20 juni 1961,  huwt Vlissingen 10 feb. 1905 JOHANNES ADRIANUS VAN GEMST, hulpscheepmaker, geb. Leiden 21 sept. 1882, zn. van PETRUS JOHANNES VAN GEMST en JANNETJE PLATSCHART.

2.    MARGARETHA CHRISTINA VAN DER ENDE, geb. Delfshaven 19 aug. 1884, overl. Rotterdam 23 juni 1909, 24 jr, huwt Rotterdam 1 april 1908 WILHELMUS THEODORUS GODEFRIDUS GERARDUS ARIES, geb. Rotterdam 21 mei 1886, zn. van NICOLAAS THEODORUS ARIES en JENNEKE ANTONIA BELL. Hij huwt 2e Rotterdam 28 aug 1912 JOHANNA MARIA PLOMP, geb. 's-Gravenhage ca 1892, dr. van ARIE PLOMP en NEELTJE GIJSBERTA HUIJZER.
            geboren in onecht: a: CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam, overl. Rottterdam 22 april 1907, 26 dagen

3.    JOHANNES JACOBUS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA MARIA LAMEREE. volgt VIII.u

4.    WILHELMINA HELENA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 5 aug. 1888, huwt Rotterdam 4 juni 1913 JOHANNES VAN LADESTEIJN, geb. Rotterdam 11 dec.1888, zn. van CHRISTINA CHARLOTTE VAN LADESTEIJN.

5.    CORNELIA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 1 nov. 1889, overl. Rotterdam 21 jan. 1890.

6.    WILHELMUS PETRUS VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 29 feb. 1892, overl. Rotterdam 6 maart 1894.

7.    WILHELMUS BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 11 apr. 1895, overl.Rotterdam 23 juli 1895.

 

VII.h    JOHANNES CORNELIS LODEWIJK VAN DEN ENDE, (zn. van VI.e),
Geb. Rotterdam 20 mei 1855,
Overl. Nieuw Helvoet 17 aug. 1926,
Zn. van ARIE VAN DEN ENDE en PIETERNELLA VAN DER KOOIJ,
Huwt Rotterdam 12 feb 1879,
MARTINA WILGENBURG,
Geb. Rotterdam 21 juli 1858,
Overl. Nieuw-Helvoet 8 mei 1924,
Dr. van JOHANNES WILGENBURG en MARTIJNTJE VAN DER WEIJDEN.

Uit dit huwelijk:

1.    PIETERNELLA MARTIJNTJE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 23 juni 1879.

2.    MARIA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Vlissingen ca. 1881, huwt Rotterdam 27 okt. 1826 JOHANNIS WILLEBRODRDUS KOPPERT, geb. Schipluiden 1 nov. 1866, zn. van DIRK KOPPERT en WILLEMINA HUIBERTS.

 

VII.i     CORNELIS DIRK VAN DEN ENDE,katoenwerker  (zn. van VI.f),
Geb. Rotterdam 1 maart 1864,
Overl. Rotterdam 14 nov. 1903
Zn. van MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE en GIJSBERTHA JOHANNA MARIA ZWARTEVELD,
Huwt  Rotterdam 21 sept. 1892
JACOBA PIETERNELLA WEEDA,
Geb. Oud Beijerland 21 nov. 1870,
Overl. Rotterdam 10 mei 1925,
Dr. van JAN WEEDA en PLEUNTJE VISSER.

Uit dit huwelijk:

1.    MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt MARIA SOPHIA KRUIS, volgt VIII.t

2.    JAN VAN DEN ENDE, huwt LENA ZWAAL, volgt VIII.ta

3.    GIJSBERTHA JOHANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 7 juli 1897, overl. Rotterdam 24 juni 1981, huwt Rotterdam 13 okt. 1920 LODEWIJK CAREL DE HEER, geb. Rotterdam 8 jan. 1893, overl. Rotterdam 12 juli 1950, zn. van MATTHIJS HENDRIK DE HEER en DINA SCHRAVESANDE.

4.    PLEUNTJE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 4 mei 1900, overl. Rotterdam 27 nov. 1985, huwt Rotterdam 18 juni 1932  GERRIT DE HEER, geb. Rotterdam 4 feb. 1899, overl. Rotterdam 22 jan. 1979, zn. van MATTHIJS HENDRIK DE HEER en DINA SCHRAVESANDE.

5.    CORNELIS DIRK VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 3 nov. 1902, overl. Rotterdam 6 febr. 1903.

 

VII.ia    MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE,katoendrukker, concierge (zn. van VI.f)
Geb. Rotterdam 24 feb. 1872,
Overl. Wassenaar 18 nov. 1944, 72 jr,
Zn. van MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE en GIJSBERTHA JOHANNA MARIA ZWARTEVELD,
Huwt Rotterdam 25 mei 1898
MARIA HENDRIKA RIJKE,
Geb. Dordrecht 31 dec.1873,
Dr. van ARIE RIJKE en CORNELIA KATRINA ZEEDIJK.

Uit dit huwelijk:

1.    MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE,schrijver postkantoor,  geb. Rotterdam 2 april 1899, huwt Rotterdam 27 jan. 1932 HENRIETTE ALBERTINE LEUPEN, geb. 's-Gravenhage ca 1902, dr. van DAVIED PIETER LEUPEN en MARIA  CATHARINA  WILHELMINA FUNCKLER

2.    CORNELIA KATRINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 16 aug. 1901.

3.    ARIE VAN DEN ENDE, kantoorbediende, geb. Rotterdam 14 jan. 1904.

4.    GIJSBERTHA JOHANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 15 feb 1906, overl. Rotterdam 19 aug. 2001, huwt Rotterdam 2 nov. 1932 JAN SPEK, geb. Rotterdam 6 apr. 1901, zn. van JOHANNES SPEK en NEELTJE BOER.

 

VII.j     ADRIANUS JOHANNES VAN DEN ENDE,katoenfabriekarbeider,  (zn. van VI.f),
Geb. Rotterdam 27 feb. 1875,
Overl. Rotterdam 27 okt 1960, 85 jr
Zn. van MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE en GIJSBERTHA JOHANNA MARIA ZWARTEVELD.
Huwt Rotterdam 16 mei 1900,
JOHANNA DE BES,
Geb. s-Gravenzande 4 juni 1880,
Overl. Rotterdam 9 juli 1948, 68 jr
Dr. van AART DE BES en HERKIJNA MARIA VAN DER MUNNIK

Uit dit huwelijk:

1.    MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 8 juli 1900, overl. Rotterdam 9 aug. 1960, 60 jr, huwt Rotterdam 10 aug. 1927 BERNARDINA DE REK, geb. Rotterdam 16 juli 1902, dr. van HENDRIK CORNELIS DE REK      
                        en TEUNA JACOBA DE REUS.

2.     HERKIJNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 29 apr.1904, huwt Rotterdam 14 mei 1924 HANS PETER PETERSEN, geb. Rotterdam 23 april 1899, zn. van MARCUS PETER PETERSEN en PETRONELLA VAN LEEUWEN.  

3.    AART VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 29 april 1904, huwt Rotterdam 30 mei 1928 JACOBA MARIA HENDRIKA VAN WEES, geb. Rotterdam 26 mrt. 1906, dr. van JACOB MARINUS HENDRIK VAN WEES en CATHARINA
                        MARIA LUCOUW.

4.    JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 12 maart 1914, huwt Rotterdam 20 DEC. 1933 LEENDERT BLOK, geb. Rotterdam 18 apr. 1909, zn. van LEENDERT BLOK en FREDERIKA WILLEMINA FINKE.

 

VII.k    CORNELIS VAN DER ENDE, timmerman, (zn. van VI.ca)
Geb. Vlaardingen 10 juli 1863,
Overl. 's-Gravenhage 18 okt. 1918,
Zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en GEERTRUIDA DE KOK,
Huwt  's-Gravenhage 17 sept. 1890
JOHANNA HELENA MARGARETHA VAN LOON.
Geb. 's-Gravenhage 29 mei 1864,
Overl. 's-Gravenhage 27 mrt 1937,
Dr. van ANTONIJ VAN LOON, besteller en MARIA CATHARINA VAN RIDDEN.

Uit dit huwelijk:

1.    GEERTRUIDA ROSALIA MARIA VAN DER ENDE, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 13 nov. 1894, overl. 's-Gravenhage 10 juni 1933, huwt 's-Gravenhage 15 mei 1918 MARINUS VAN JAARSVELD, koperbewerker, geb. Benschop ca 1891, zn. van JOHANNES ADRIANUS VAN JAARSVELD, landarbeider en MARIA VAN VLIET.

2.    MARIA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 11 nov. 1895.

3.    CORNELIS JOHANNES VAN DER ENDE, broodbakker, geb. 's-Gravenhage 7 jan 1898, overl. 's-Gravenhage 7 sept. 1944, huwt 's-Gravenhage 19 mei 1926 CLASINA PIETERNELLA MONTFOORT, geb. 's-Gravenhage ca. 1904, dr. van WILLEM MONTFOORT, straatmaker en PETRONELLA FRANCISCA THERESIA BOVENDEERT.

4.    ROSALIA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 7 jan. 1898

5.    ANTHONIA MARIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 2 jan. 1900, huwt Baarn 27 mei 1921 GIJSBERT VAN DE VLAG, geb. Putten ca. 1898, zn. van WOUTER VAN DE VLAG en LUBBERTJE MOSTERT.

6.    THEODORA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 3 okt. 1901, overl. 's-Gravenhage 16 apr. 1906.

7.    BARBARA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 10 apr. 1904.

 

VII.l    ADRIANUS CORNELIS EVERARDUS VAN DEN ENDE, behanger (zn. van VI.h)
Geb.Amsterdam 27 nov 1872
Zn. van CORNELIA ADRIANUS VAN DEN ENDE en MARGARETHA JOHANNA ARNOLDA ELDERS.
Huwt 1e  Amsterdam 2 dec. 1896
MARGJE BUISMAN,
Huwt 2e Amsterdam 11 naart 1814
GERRITJE GERDINA MISSOT,
Geb. Amsterdam 28 aug 1878
Dr. van PAULUS MISSOT en JOHANNA MARIA LUCASSEN.

Uit het eerste huwelijk:

1.    CORNELIS ADRIANUS VAN DEN ENDE, werkman, geb. Amsterdam ca. 1898 huwt  Amsterdam 6 aug. 1919 RIKJE VAN DEN BRINK, geb. Watergraafsmeer ca. 1902, dr. van JACOBA VAN DEN BRINK

 

VII.m    JOHANNES EVERARDUS VAN DEN ENDE, koffiekeurder (zn. van VI.h)
Geb. Amsterdam ca 1880,
Overl. Amsterdam 8 okt 1963
Zn. van CORNELIA ADRIANUS VAN DEN ENDE en MARGARETHA JOHANNA ARNOLDA ELDERS.
Huwt  Amsterdam 24 juni 1903
ELISABETH MARIA (LIES) WANDERS
Geb. Amsterdam 21 aug. 1880,
Overl. Amsterdam 1960,
Dr. van LEONARDUS JACOBUS WANDERS, hoedenmaker en ELISABETH MARIA SCHMIDT.

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIS ADRIANUS VAN DEN ENDE, monteur, geb. Amsterdam 11 april 1904, huwt Amsterdam 7 mei 1931 LOUISA JOHANNA VAN DER SANDE, geb. Amsterdan ca. 1907, dr. van JOHANNES WILLEBRORDES VAN DER SANDE en KORNELIA VERHOEVEN.

2.    LEONARDUS JOSEPHUS VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 27 maart 1905.

3.    MARGARETHA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 11 nov. 1908.

4.    GERARDUS JOHANNUS VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 8 okt. 1909.

5.    JOHANNES EVERARDUS JOSEPHUS VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 21 maart 1911, overl. Amsterdam 15 juni 1911.

6.    JOHANNES GERARDUS VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 17 feb. 1913, overl. Amsterdam 10 nov. 1913.

7.    JOHANNES EVERARDUS (JAN) VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 21 nov. 1917, overl. Amsterdam 1975.

8.    ELISABETH MARIA ALEIDA (LIES) VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 28 feb. 1920

9.    FRANCISCUS MARIA (FRANS) VAN DEN ENDE, geb.Amsterdam 15 mei 1921.

 

VIII.a   HENDRIK VAN DER ENDE, (zn. van VII.a),
Geb. Naaldwijk 11 jan 1866,
Overl. Delft 11 dec 1934,
Zn. van  ADOLF CORNELIS VAN DER ENDE en APPOLONIA BIJLEVELD,
Huwt  Delft  4 feb. 1885,
ADRIANA GOEMAN,
Geb. Stompwijk  23 mei 1858,
Overl. Delft 26 maart 1937,
Dr. van  FRANCISCUS GOEMAN en MARIA DE JONG.

Uit dit huwelijk:

1.    ADOLPH VAN DER ENDE, geb. Hof van Delft 7 maart 1885, overl. Hof van Delft 12 aug. 1885.

2.    FRANCISCUS VAN DER ENDE, geb. Hof van Delft 2 feb. 1886, overl. Hof van Delft 10 sep 1886.

3.    APOLONIA MARIA VAN DER ENDE, geb. Hof van Delft  14 feb 1887, huwt  Delft 6 juli 1910 LEENDERT JACOBUS MULDER, geb. Delft 18 juni 1885, overl. Delft 1 okt. 1951, zn. van LEENDERT JACOBUS MULDER en HELENA MARIA VAN BREGT.

4.    MARIA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Hof van Delft 3 feb. 1888, huwt Hof van Delft 2 feb. 1916  HENDRIKUS FREDERIKUS JOHANNES TROMPERT, geb. Schiedam 16 okt. 1887, zn. van BERNARDUS MATTHEUS JACOBUS TROMPERT en CHRISTINA GEERTRUIDA VAN BUITENEN.

5.    BARBARA FRANCISCA VAN DER ENDE, geb. Hof van Delft 6 aug. 1889, huwt Delft 6 okt 1915 DIRK GABRIEL ARKESTEIJN, geb. Delft  19 nov. 1893, zn. van JOHANNES NICOLAAS ARKESTEIJN en HELENA VAN DER BEEK.

6.    FRANCISCUS HENDRICUS VAN DER ENDE, geb. Hof van Delft  3 juni 1891, overl. Delft 1 maart 1954, huwt Delft 4 mei 1927 WILHELMINA PETRONELLA LOS, geb. 's-Gravenhage ca. 1893, overl. Delft 7 mei 1985, dr. van THEODORUS LOS en PETRONELLA WILHELMINA RUIJS.

7.    HENDRIKA PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Hof van Delft 26 maart 1894, overl. Hof van Delft 9 sept. 1894.

8.    ADOLF VAN DER ENDE, huwt JOHANNA FRANCISCA MARIA GOMBERT, volgt IX.a

9.    ADRIANA HENDRIKA VAN DER ENDE,  geb. Hof van Delft  4 okt 1898, huwt Delft 15 mei 1935 JOHANNES STASSEN, geb. Oude Tongen ca. 1904, zn. van PIETER JOHANNES STASSEN en ELIZABETH COOLBERGEN.

 

VIII.b  MICHAEL JOANNES VAN DER ENDE, melkslijter, (zn. van VII.c)
Geb. Naaldwijk 13 juni 1875,
Overl. Naaldwijk 5 feb. 1922,
Zn. van JACOBUS JOHANNES VAN DER ENDE en ENGELBERDINA TANGEL,
Huwt Naaldwijk 3 mei 1902,
MARIA CORNELIA FRANSEN,
Geb. De Lier 10 april 1878,
Overl. Naaldwijk 20 juli 1945,
Dr. van JOHANNES FRANSEN, melkverkoper en JACOBA KLAZINA OLSTHOORN.
Zij huwt 2e Naaldwijk 30 okt. 1929,
ANTONIUS VAN DER ENDE, wednr van Elisabeth Cornelia Neerscholten,
Geb. Naaldwijk 19 okt. 1880,
Overl. Naaldwijk 6 maart 1956,
Zn. van MARTINUS VAN DER ENDE en TRIJNTJE DE VOS.

Uit dit huwelijk:

1.    ENGELBERDINA JACOBA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 24 maart 1903, overl. Den Haag 7 mei 1932, huwt GIJSBERTUS WILHELMUS VERRECK.

2.    JACOBA JOHANNA JOSEPHINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 31 maart 1910, huwt Naaldwijk 11 juni 1931 WILHELMUS VAN DIJK, geb. Monster 28 aug. 1907, overl. Delft 13 okt. 1990, zn. van WILHELMUS VAN DIJK, mandenmaker en ANNA HELENA VAN VELZEN, hij huwt 2e MELANIE ANNA VAN NIEL.

3.    JOHANNES JACOBUS VAN DER ENDE, kruidenier, geb. Naaldwijk 7 maart 1917, overl. Naaldwijk 1973, 56 jr.

 

VIII.c   JOHANNES JACOBUS VAN DER ENDE, koopman, vrachtrijder, (zn. van VII.c)
Geb. Naaldwijk 17 nov. 1876,
Overl. Monster 23 nov. 1953, 77 jr,
Zn. van JACOBUS JOHANNES VAN DER ENDE en ENGELBERDINA TANGEL,
Huwt Monster 21 mei 1904,
CATHARINA ANNA VAN BERGENHENEGOUWEN,
Geb. Monster 7 okt. 1879,
Overl. Delft 7 dec. 1963,
Dr. van WILHELMUS JOSEPHUS VAN BERGENHENEGOUWEN en CATHARINA TOUSSAINT

Uit dit huwelijk:

1.    ENGELBERDINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 20 feb. 1905, huwt Monster 13 okt. 1926 FRANCISCUS MARINUS VAN DER WILK, schilder, geb. Delft 20 aug. 1900, zn. van JOHANNES HENDRICUS VAN DER WILK en MARIA GEERTRUIDA VAN OOSTEN.

2.    MARTINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 27 april 1906, overl. Monster 9 juli 1963, huwt Monster 8 jan. 1929 AUGUSTINUS PETRUS VOGELS, tuinder, geb. Monster 15 aug. 1905, zn. van WILHELMUS VOGELS en JOHANNA HAASTERT.

3.    JACOBUS JOHANNES WILHELMUS VAN DER ENDE, huwt MARIA JOHANNA JACOBA VAN DER KUIL, volgt IX.b

4.    WILHELMUS JOZEPHUS MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 9 juli 1909, huwt ALLEGONDA CATHARINA  JONGMANS, dienstbode, geb. Etten 21 juni 1909.

5.     ELISABETH PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 28 nov. 1911, overl. Wateringen 13 feb. 2000, huwt Monster 25 juli 1935 JACOBUS SIMON ARNOLDUS DEKKER, tuinarb., geb. Naaldwijk 6 april 1913, overl. 1984, zn. van JOHANNES PETRUS DEKKER en ANTONIA JACOBA STEENTJES.

6.    CLASINA GERARDA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 5 juni 1913, overl. Naaldwijk 22 nov. 2003, huwt Monster 3 april 1940 NICOLAAS CORNELIS NADORP, geb. Naaldwijk 21 jan 1908, overl. 1984, zn. van PETRUS JOHANNES NADORP, metselaar en ELISABETH DROOG.

7.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Monster 23 feb. 1916, overl. Monster 9 feb. 1917.

8.    CATHARINA GERARDA VAN DER ENDE, geb. Monster 30 okt. 1919, overl. s-Gravenzande 2 juni 1991, huwt Monster 8 aug. 1942 MARTINUS THEODORUS HAZENBROEK, tuinarb. geb. Naaldwijk 12 mei 1919, overl. Naaldwijk 30 nov. 1994, zn. van HENDRICUS JOHANNES HAZENBROEK, koopman en KLAZINA CATHARINA VAN BERGENHENEGOUWEN.

 

VIII.d     CORNELIS BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE, tuinarb. (zn. van VII.c),
Geb. Naaldwijk 3 sept. 1878,
Overl. Naaldwijk 14 feb. 1945,
Zn. van JACOBUS JOHANNES VAN DER ENDE en ENGELBERDINA TANGEL
Huwt 1e Naaldwijk 24 dec. 1904,
PIETERNELLA VAN VELDHOVEN,
Geb. Naaldwijk 18 juni 1880,
Overl. Naaldwijk 9 nov. 1918,
Dr. van PIETER VAN VELDHOVEN en ANNA BAKKENHORST,
Huwt 2e Naaldwijk 20 sept. 1919,
CATHARINA  MARIA CORNELIA VAN DER KLUGT, wed. van L.H.VAN HULST,
Geb. Monster 26 mei 1887,
Overl. Monster 15 jan. 1973,
Dr. van JACOBUS VAN DER KLUGT en PETRONELLA VAN DER HELM.
 

Uit het eerste huwelijk:

1.    JACOBUS MICHIEL VAN DER ENDE, huwt CLAZINA ALIDA DROOG, volgt IX.c

2.    JOHANNA ENGELBERDINA THEODORA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 23 okt. 1907.

3.    ENGELBERDINA CATHARINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 21 okt. 1909, overl. De Lier 26 nov. 1999, huwt LEONARDUS HARING, geb. Schipluiden 14 mei 1907, zn. van FERDINANDUS HARING en MARGARETHA VAN ETTEN.

4.    PETRONELLA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 22 mei 1911, overl. Warmond 1 juli 1998.

5.    MICHAEL PIETER JACOBUS VAN DER ENDE, huwt JACOBA FLORA MARIA LIPMAN, volgt IX.d

6.    MARTINA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 8 feb. 1914, overl. Helmond 10 jan. 1943, huwt Monster 30 juni 1941 JACOBUS FRANCISCUS VAN FALIER, mandenmaker, geb. Helmond 2 jan. 1914, zn. van ADRIANUS JOHANNES VAN FALIER, mandenmaker en MARIA ANNA JANSENS (9 juli 1941 naar Aarle-Rixtel)

7.    CORNELIS FRANCISCUS MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 8 nov. 1915, overl. Naaldwijk 20 nov. 1915.

8.    PETRUS ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt FLORINA JOHANNA KOELEWIJN, volgt IX.e

9.    Geb. Naaldwijk 7 nov. 1918 een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

Uit het tweede huwelijk:

10.    PETRONELLA MARIA FRANCISCA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 10 jan 1921, overl. Naaldwijk 31 maart 1982, huwt JOOP VAN SCHEIJNDEL, overl. 25 juni 1979.

11.    LAMBERTA HENDRICA ANNA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 10 jan. 1921, overl. Naaldwijk 17 dec. 2010, huwt GERARDUS JOHANNES BENTVELZEN, geb. Naaldwijk 31 dec. 1919, overl. 1976, zn. van CORNELIS A. BENTVELZEN en JOHANNA STRIK.

12.    Geb. Naaldwijk 7 maart 1923, een levenloos kind van het  mannelijk geslacht.

13.    CORNELIA JOHANNA JACOBA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 19 nov. 1924.

14.    LAMBERTUS HENDRIKUS PETRUS VAN DER ENDE, huwt CORNELIA H.B. KRIJGER. volgt IX.ea

 

VIII.e   JACOBUS JOANNES VAN DER ENDE, tuinarb. (zn. van VII.c),
Geb. Naaldwijk 11 maart 1880,
Overl. Naaldwijk 18 dec. 1956,
Zn. van JACOBUS JOHANNES VAN DER ENDE en ENGELBERDINA TANGEL,
Huwt Monster 13 mei 1911,
HELENA APPOLONIA ZUIJDERWIJK,
Geb. Monster 1 juli 1883,
Overl. 5 sept. 1971
Dr. van  PETRUS ZUIJDERWIJK, stalhouder en JOHANNA HILGERSON.

Uit dit huwelijk:

1.    JACOBUS BERNARDUS LOURENTIUS VAN DER ENDE, huwt ALIDA PETRONELLA VAN DER WILK, volgt IX.f

2.    JOHANNA WILHELMINA ANNA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 9 okt. 1913, overl. Naaldwijk 27 juni 2003, huwt Naaldwijk 2 mei 1942 ALBERTUS ADRIANUS STEENTJES, geb. Naaldwijk 28 dec. 1913, overl. Naaldwijk 23 juni 1996, zn. van WILHELMUS STEENTJES en ALIDA ADRIANA VAN VEEN.

3.    BERDINA JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 26 mei 1915, overl. Naaldwijk 6 juni 2008,  huwt Naaldwijk 3 jan. 1942 ANTONIUS DONCK, geb. Oosterhout 16 juni 1912, zn.van  WILLEBRORDUS DONCK en JOHANNA LANGERAK.

4.    PETRUS CORNELIS ALPHONSIUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 18 juni 1916, overl. Naaldwijk 8 aug. 1916.

5.    HELENA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 22 jan. 1918. (1960 naar Ouwe Tonge).

6.    ANNA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 4 aug. 1920, huwt Naaldwijk 16 sept. 1950 CORNELIS GERHARDUS .JOHANNES TEN BARGE, overl. 26 aug. 2001.

7.    PETRUS JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 20 sept. 1925, overl. Naaldwijk 1 okt. 1992, ongehuwd.

 

VIII.f   JOHANNIS CORNELIS VAN DER ENDE, tuinder, (zn. van VII.c),
Geb. Naaldwijk 19 aug. 1884,
Overl.
Zn. van JACOBUS JOHANNES VAN DER ENDE, arb. en ENGELBERDINA TANGEL,
Huwt  Wateringen 5 nov. 1910,
JACOBA HELENA VAN GAALEN,
Geb. Wateringen 5 aug. 1888,
Overl. Heteren 7 juli 1981,
Dr. van HENDRIK VAN GAALEN, wegwerker en CORNELIA MARIA VAN DER MEER
gezin is 16 maart 1912 vertrokken naar Huisen

Uit dit huwelijk:

1.    JACOBUS HENDRIKUS CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 25 jan. 1912, overl. Elden, gem. Elst 1 aug. 2001, huwt CATHARINA MARIA SLUITER, overl. vr 2001.

2.    MARINUS CORNELIS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA PETRONELLA TANGEL.volgt IX.fa

3.    LEONARDUS JACOBUS JOSEF VAN DER ENDE, geb. Elst ca. 1932, overl. Apeldoorn 27 maart 1945, 13  jr.

 

VIII.g   JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van VII.d),
Geb. Wateringen 24 maart 1875,
Overl. Delft 13 mei 1920,
Zn. van JOHANNES BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE, winkelier en MARIA VAN GAALEN,
Huwt 1e Kethel 18 jan. 1899
ELISABETH JOHANNA KLOPPERS,
Geb. Kethel en Spaland 4 april 1876,
 Overl. Vrijenban 26 apr. 1916,
Dr. van JOHANNES KLOPPERS en JOHANNA VAN BEURTEN
Huwt 2e Den Haag 26 sept. 1917,
CATHARINA MARIA VAN DER HUT,
Geb. Wateringen 30 mei 1874,
Overl. Den Haag 10 dec. 1930,
Dr. van JOHANNES THEODORUS VAN DER HUT en MARIA JOHANNA VAN DER ZIJDEN.
Zij huwt 2e Petrus Jacobus van Santen, geb. 's-Gravenhage ca. 1891, overl. Rijswijk 28 aug. 1928, zn. van Johannes Petrus van Santen en Theodora Wilhelmina van der Geest.

Uit het eerste huwelijk:

1.    MARIA HELENA VAN DER ENDE, geb.Hof van Delft 10 jan. 1900, huwt Delft 29 juli 1931 LEONARDUS CORNELIS VAN DER STAP, geb. Vrijenban 29 okt. 1892, zn. van THEODORUS MARIA VAN DER STAP en MARGARETHA DE VREEDE.

2.    JOHANNES BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA WILHELMINA VAN DER STAP, volgt IX.g

3.    JOHANNES MARTINUS VAN DER ENDE, huwt 1928 CORNELIA MARGARETHA MARIA VINK, volgt IX.h

4.    ANNA VAN DER ENDE, geb. Vrijenban 27 feb. 1903, overl. Vrijenban 8 dec. 1904.

5.    ADRIANUS CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Vrijenban 1 apr. 1904, overl. Vrijenban 21 apr. 1904, 21 gd.

6.    MARTINUS PETRUS VAN DER ENDE, huwt 1925 JOHANNA MARIA GIELESE, volgt IX.i

 

VIII.h   ADRIANUS THEODORUS VAN DEN ENDEN, bode, (zn. van VII.d)
Geb, Wateringen 9 feb. 1876,
Overl. s-Gravenhage 25 juli 1926,
Zn. van JOHANNES BARTHOLOMEUS VAN DEN ENDEN en HELENA GEERTRUIDA
BRONSWIJK,
Huwt Stompwijk 25 mei 1900
PETRONELLA ELISABETH VAN ES,
Geb. Stompwijk 21 aug. 1876,
Overl. Sassenheim 22 dec. 1966,
Dr. van SIMON VAN ES en ALIDA VAN RIJN

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES ADRIANUS VAN DEN ENDEN, huwt ROELOFJE STEENBERGEN, volgt IX.j

2.    SIMON PETRUS VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA GERARDA THOEN, volgt IX.k

3.    ADRIANUS JOHANNES VAN DEN ENDEN, huwt CORNELIA MARIA TETTEROO, volgt IX.l

4.    ALIDA GERARDA VAN DEN ENDEN, geb. Naaldwijk 25 okt. 1906, overl. Naaldwijk 21 dec. 1907.

5.    LEONARDUS THEODORUS VAN DEN ENDEN, huwt LAMBERTA WILHELMINA OPHOF,  volgt IX.m

6.    ALIDA GERARDA VAN DEN ENDEN, naaister, geb. Naaldwijk 25 juni 1911. (1940 naar Venlo)

7.    HELENA ELISABETH MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Naaldwijk 9 mei 1913, overl. Naaldwijk 20 nov. 1915.

8.    MARIA GERARDA VAN DEN ENDEN, geb. Naaldwijk 7 juni 1915, overl. Poeldijk 16 febr. 2006.

9.    CORNELIS HENDRICUS VAN DEN ENDEN, onderwijzer, geb. Naaldwijk 2 feb. 1918, huwt s-Hertogenbosch 25 april 1946 MATHILDE JOHANNA FRANCISCA MARIA VAN LIEMPT, geb. s-Hertogenbosch 11 nov. 1915. (1946 naar Tilburg)

 

VIII.i    ADRIANUS VAN DEN ENDE, tuinder, rk (zn. van VII.d),
Geb. Wateringen 21 juli 1889,
Overl. Wateringen 14 apr. 1974,
Zn. van JOHANNES BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE en HELENA GEERTRUIDA BRONSWIJK,
Huwt Wateringen 18 april 1913,
HENDRIKA CORNELIA WILHELMINA TANGEL,
Geb. Wateringen 10 juni 1887,
Overl. Wateringen 17 jan 1961,
Dr. van PETRUS JOHANNES TANGEL en CATHARINA MARIA KOENE.

Uit dit huwelijk:

1.    HELENA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 29 juni 1914, overl. Den Haag 2 okt. 1988, huwt Wateringen 18 april 1941 WILHELMUS JOHANNES WITTEMAN, metselaar, geb. Den Haag 1 maart 1910, zn. van WILHELMUS WITTEMAN en PETRONELLA MARIA BIJLEVELD.

2.    CATHARINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 26 aug. 1915, overl. Kwintsheul 2 juli 2000, huwt HENDRICUS ANTONIUS MARIA VAN DIJK, geb. Naaldwijk 20 mei 1909, overl. Naaldwijk 15 juni 1966, zn. van PIETER AALBRECHT VAN DIJK en CORNELIA MARIA ZWINKELS.

3.    JOHANNE HELENA VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 12 aug. 1916, huwt KORNELIS JOHANNES VAN VLIET, geb. Vlaardingerambacht 16 feb. 1913, zn. van KORNELIS VAN VLIET, melkknecht en APOLONIA ADRIANA KULKER.

4.    PETRUS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt HENDRIKA CORNELIA MARGARETHA MEIJER, volgt IX.n

5.    ADRIANUS PETRUS VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 27 nov. 1918, overl. Wateringen 20 feb. 1919.

6.    ADRIANA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 9 dec. 1919, overl. Wateringen 22 sept. 1920.

7.    JOHANNES THEODORUS PETRUS VAN DEN ENDE, huwt HENDRIKA MARIA ZANDVLIET, volgt IX.p

8.    ADRIANA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 6 juni 1922, huwt Wateringen 29 maart 1946 ABRAHAM HENDRICUS CORNELIS MEIJER, veilingschipper, geb. Monster 17 aug. 1920, overl. Wateringen 4 jan. 1985, zn. van JOHANNES LEONARDUS MEIJER en HELENA ANNA DE BRABANDER.

9.    ADRIANUS HENDRIKUS VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA HENDRICA ADRIANA REIJGERSBERG, volgt IX.pa

10.    PETRONELLA ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 27 maart 1925, huwt LEONARDUS GERARDUS ENGELBERTUS PERSOON, geb. Naaldwijk 14 feb. 1926, overl. Den Haag 24 jan. 1982, zn. van LEONARDUS CORNELIS PERSOON en ANTHONIA CATHARINA PETRONELLA ZUIJDERVLIET.

11.    HENDRICA ADRIANA VAN DEN ENDE, hulp in de huishouding, geb. Wateringen 13 mei 1927, huwt HENDRIKUS JOHANNES TEMPEL.

12.    THEODORUS PETRUS VAN DEN ENDE, huwt JACOBA ADRIANA JONGMANS, volgt IX.o

13.    HENDRICUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt AGATHA CORNELIA JOHANNA ?volgt IX.pb

 

VIII.j   JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, boerenarb., (zn. van VII.e),
Geb. Naaldwijk 1 feb. 1877,
Overl. Delft 2 nov. 1954,
Zn. van BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE, arb. en JOHANNA MARGARETHA TANGEL.
Huwt Naaldwijk 13 aug. 1904,
CORNELIA MARIA CATHARINA STEENTJES,
Geb. Naaldwijk 19 okt. 1881,
Dr. van HERBERTUS STEENTJES, arb. en GEERTRUIDA VOS.

Uit dit huwelijk:

1.    Geb te Naaldwijk 7 jan. 1906 een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht.

2.    Geb. te Naaldwijk 7 jan. 1906 een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht.

3.    JOHANNA GEERTRUIDA VAN DER ENDE, geb. Wateringen 29 dec. 1906, huwt 1e Monster 9 juni 1928 THEODORUS BERNARDUS HOOGELANDER, schilder, geb. Wateringen 6 aug. 1905, zn. van JOHANNES GERARDUS HOOGELANDER, schilder en BERNARDINA FRANCISCA JOHANNA MARIA KEMNA, dit huwelijk in ontbonden door echtscheiding s-Gravenhage 5 aug. 1938, huwt 2e Monster 18 okt. 1940 MARINUS VAN OOSTEN, loswerkman, geb. Naaldwijk 19 feb. 1886, zn. van DIRK VAN OOSTEN en JANNETJE HUIS, wednr van DIRKJE DE MUNNIK.

4.    GEERTRUIDA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Wateringen 29 mei 1908. (1963 naar Zevenbergen).

5.    BARTHOLOMEUS LEONARDUS VAN DER ENDE, huwt ALEIDA PETRONELLA REIJNTJES, volgt IX.q

6.    HUBERTHA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Monster 15 juni 1911, overl. Wateringen 21 maart 2000, huwt Monster 14 nov. 1931 ARNOLDUS GERARDUS HOOGELANDER, schilder, geb. Wateringen 18 nov. 1909, zn. van JOHANNES GERARDUS HOOGELANDER, schilder en BERNARDINA FRANCISCA JOHANNA MARIA KEMNA, dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding 1 sept. 1972.

7.    MARIA JOHANNA HUBERTUS VAN DER ENDE, geb. Monster 12 mei 1915, huwt Monster 24 juni 1933 ABRAHAM ANTONIUS VAN LOOK, geb. Wateringen 31 mei 1911, zn. van JOHANNES VAN LOOK en ADRIANA JOHANNA VAN DEN BERG. Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding rechtbank s-Gravenhage 2 april 1940.

8.    LEONARDUS WILHELMUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 10 feb. 1913, overl Naaldwijk 1 mei 1913.

 

VIII.k  WILHELMUS BERNARDUS VAN DER ENDE, (zn. van VII.e),
Geb. Naaldwijk 13 okt. 1891,
Overl. Naaldwijk 30 maart 1932,
Zn. van BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE en JOHANNA MARGARETHA TANGEL,
Huwt
MAGDALENA AGATHA MARIA DUIJVESTEIN,
Geb. s-Gravenhage 4 maart 1897,
Overl. voor 1953,
Dr. van PETRUS ADRIANUS DUIJVESTEIN, veldarbeider en ANNA VAN DER KLEIJ.

Uit dit huwelijk:

1.    BARTHOLOMEUS JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, huwt GERARDA JOHANNA CORNELIA ZUYDERWIJK, volgt IX.r

2.    PETRUS JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA CATHARINA HOFSTEDE. volgt IX.ra                                                                                                                                                       

3.    JOHANNA ELISABETH ADRIANA VAN DER ENDE, hulp in de huishouding, geb. Naaldwijk 14 mei 1927. (1952 naar Wieringerwerf)

4.    JOHANNA JACOBA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 30 juni 1929, huwt Monster 18 mei 1953 THEODORUS JOHANNES BRINKMAN, tuinarb., geb. Lichtenvoorde 21 sept. 1929, overl. Poeldijk 30 juli 1971, zn. van GEORG JOSEPH BRINKMAN en THEODORA CHRISTINA MASSOP.

5.    JOHANNES MICHAEL CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 21 juni 1931.

 

VIII.l   CORNELIS JOHANNES VAN DER ENDE, fabrieksarbeider, (zn. van VII.e),
Geb. Naaldwijk 10 okt. 1893,
Overl. Delft 20 dec. 1966,
Zn. van BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE en JOHANNA MARGARETHA TANGEL,
Huwt Wateringen 20 mei 1921,
DINA MARTINA JACOBA VALSTAR,
Geb. Monster 27 aug. 1898,
Overl. Delft 6 okt. 1981,
Dr. van LOURENS VALSTAR en HELENA JOHANNA JACOBA VAN DEUTEKOM.

Uit dit huwelijk:

1.    BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE, geb. Wateringen 18 nov. 1921, overl. 's-Gravenhage 25 jan. 1922.

2.   JOHANNES PETRUS VAN DER ENDE, huwt  PETRONELLA JOHANNA VAN DER GAAG, volgt IX.s

3    BARTHOLOMEUS ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. Delft 18 juli 1924, overl. Delft 28 aug. 1928.

4.    LEONARDUS CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Wateringen 19 nov. 1925, huwt Delft 20 nov. 1957 CORNELIA DE BRUINE, geb. Wissenkerke ca. 1924, dr. van CORNELIS DE BRUINE en CORNELIA MARINA DE VISSER

5.    JOHANNA HUBERTA VAN DER ENDE, geb. Delft 18 mei 1927, huwt Delft 2 feb. 1951 MARTINUS PETRUS ANTHONIUS SCHOENMAKERS, geb. Delft 16 maart 1927, zn. van MARTINUS SCHOENMAKERS en PETRONELLA JOHANNA VAN DER HOEVEN.

6.    LEENDERT JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Delft 22 mei 1928, overl. Delft 6 juni 1928.

7.    NICOLAAS  PETRUS VAN DER ENDE, geb. Delft 22 mei 1928, overl. Delft 9 juni 1928.

8.   HELENA JOHANNA PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Delft 21 sept. 1930, huwt Delft 22 sept. 1954 GOOITZEN WIERSMA, geb. Grouw (Idaarderedeel) ca 1926, zn. van JACOB WIERSMA en ELISABETH KUIPERS.

9.   BARTHOLOMEUS CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Delft 27 jan. 1932.

10.    PETRONELLA MARIA BERNARDINA VAN DER ENDE, geb. Delft 22 okt. 1933, huwt Delft 25 mei 1955 ANTONIUS CASPER SWARTS, geb. s-Gravenhage ca 1927, zn. van JOHANNES HUBERTUS CASPER SWARTS en PETRONELLA MARIA VAN DE WETERING.

11.    CORNELIS MICHIEL VAN DER ENDE, geb. Delft 9 april 1935, overl. Den Helder 11 jan. 2008, huwt Delft 26 juli 1957 MARIA BERENDINA SCHUTTENHELM, geb. Den Helder ca 1935, dr. van LUDOVICUS ANTONIUS SCHUTTENHELM en MARIA BERENDINA WIEDENHOFF.

 

VIII.m  JOHANNES JACOBUS VAN DER ENDEN, timmerman, (zn. van VII.f)
Geb. Wateringen 14 aug. 1886,
Overl.
Zn. van LAURENS PETRUS VAN DER ENDE en JOHANNA VAN DER KNAAP,
Huwt Monster 27 sep. 1913
ALIDA ANNA DE BRABANDER, dienstbode
Geb. Monster 17 juli 1889
Dr. van THEODORUS CORNELIS DE BRABANDER, schipper en PIETERNELLA SCHENKELS.

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNA PETRONELLA MARIA VAN DER ENDEN, geb. Wateringen 7 dec. 1919, overl. Rijswijk Z-H 19 jan. 2005, huwt HENDRIKUS HEIJNEMAN.

2.    PETRONELLA ALIDA MARIA VAN DER ENDEN, geb. Wateringen 29 april 1921.

3.    JOHANNA PETRONELLA MARIA VAN DER ENDEN, frobelonderwijzeres, geb. Wateringen geb. 15 april 1923, huwt 1e Wateringen 27 sept. 1945 JACOBUS WILHELMUS VAN WIERINGEN, geb. Woubrugge 26 dec. 1917, huwt 2e HENDRIKUS HEIJNEMAN, geb. Loosduinen 3 nov. 1916, overl. 1971.

4.    ELISABETH MARGARETHA MARIA VAN DER ENDEN, geb. Wateringen 13 jan. 1926, overl. Wateringen 27 nov. 1927.

 

VIII.n   WILHELMUS VAN DER ENDEN, tuinarb., (zn. van VII.f),
Geb. Wateringen 13 juli 1884,
Overl. Kwintsheul 22 april 1964,
Zn. van LAURENS PETRUS VAN DER ENDE en JOHANNA VAN DER KNAAP,
Huwt Wateringen 26 apr. 1909,
ELIZABETH PETRONELLA MOERS,
Geb. s-Gravenzande 7 juli 1886,
Overl. Wateringen 25 feb. 1974.
Dr. van CHRISTIAAN LEONARDUS MOERS en DINA VAN ROIJEN.

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNA ELISABETH MARIA VAN DER ENDEN, geb. Monster 23 maart 1910, overl. Naaldwijk 21 juni 2001, huwt Wateringen 16 sept. 1938 HENDRIKUS GERARDUS TETTEROO, geb Rijswijk 8 okt. 1914.

2.    CHRISTIANUS JACOBUS JOZEPHUS VAN DER ENDEN, huwt JOHANNA VISSER, volgt IX.t

3.    ELIZABETH ANNA MARIA VAN DER ENDEN, non (zuster Femia) geb. Monster 20 juni 1912.

4.    EVERDINA MARIA VAN DER ENDEN, geb. Monster 30 sept. 1914, overl Monster 12 juli  1919.

5.    ANNA JACOBA VAN DER ENDEN, geb. Monster 27 juni 1916, huwt Wateringen 19 jan 1940 ADRIANUS ARNOLDUS OLIEROOK, geb. Monster 11 jan. 1917, zn. van JOHANNES JACOBUS STEPHANUS OLIEROOK en MARIA JOHANNA ZUIDERWIJK.

6.    ALIDA JOHANNA VAN DER ENDEN, geb. Monster 27 juni 1916, overl. Schipluiden 17 feb. 1994, huwt 22 maart 1940 MARTINUS RUITERMAN, geb. Berkel 10 mei 1910.

7.    MARIA ANNA ELIZABETH VAN DER ENDEN, geb. Monster 16 nov. 1917, overl. Naaldwijk 19 jan. 2002, huwt FERDINANDUS ANTONIUS VAN DER STAP, geb. Schipluiden 31 juli 1916, zn. van PETRUS LEONARDUS VAN DER STAP en CATHARINA HARING.

8.    JOHANNES CHRISTIANUS JOZEPH VAN DER ENDEN, geb. Monster 3 maart  1919, huwt Den Haag 21 juli 1943 LOUISA ROSALIA PLAIZIER, geb. Den Haag 2 aug. 1920.

9.    LAURA PETRONELLA MARIA VAN DER ENDEN, geb. Monster 17 aug. 1920, huwt Wateringen 17 maart 1944 JACOBUS JOHANNES OLIEROOK, geb. Monster 6 juni 1919, overl. 21 nov. 1988, zn. van CORNELIS THEODORUS OLIEROOK en BERDINA FLATON.

10.    LOURENTIUS PETRUS JACOBUS VAN DER ENDEN, huwt CORNELIA JOHANNA ROESSEN, volgt IX.u

11.    JACOBUS WILHELMUS MARIA VAN DER ENDEN, geb. Monster 24 dec. 1926, huwt 10 dec. 1947 I.J. KHN.

12.    WILHELMUS PETRUS MARIA VAN DER ENDEN, geb. Monster 17 sept. 1928, overl. Monster 23 maart 1929.

 

VIII.p  NICOLAAS VAN DER ENDE, schipper, arb., (zn. van VII.ba),
Geb. Naaldwijk 3 nov. 1878,
Overl. Monster 5 juli 1964,
Zn. van GERARDUS VAN DER ENDE, tuinier en MARIA LEONARDA ALSEMGEEST,
Huwt Naaldwijk 15 jan 1910,
JOHANNA BRUGGELING,
Geb. Monster 12 april 1888,
Overl. na 1964,
Dr. van PETRUS BRUGGELING en JOHANNA CATHARINA GERRITSEN.

Uit dit huwelijk:

1.    MARIA LEONARDA GERARDA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 7 juli 1910, overl. 17 dec. 1997, huwt Monster 25 nov. 1933 ARIE SPAANS, geb. s-Gravenhage 9 dec. 1902, overl. 13 maart 1980, zn. van PIETER SPAANS en ALIDA MARGARETHA PRINS.

2.    CATHARINA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Monster 2 dec. 1911, huwt Monster 18 juni 1932 HENDRIK OOSENBRUG, geb. s-Gravenhage 27 juni 1910, zn. van JOHANNES MARINUS OOSENBRUG, gemeentewerkman en ALIDA ADRIANA CLAVAN.

3.    GERARDA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Monster 17 mei 1915, huwt Monster 14 okt. 1933 CORNELIS ADRIANUS KOOIJMAN, chauffeur, geb. Aalsmeer 6 juni 1908, zn. van HUBERTUS KOOIJMAN, bloemist en PETRONELLA JOHANNA SASSEN.

4.    PETRONELLA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Monster 31 aug. 1918, huwt Monster 2 juli 1938 JACOB DEN HOLLANDER, arb. geb. Monster 15 sept. 1915, zn. van JAN DEN HOLLANDER, bloemist en WILLEMINA VAN VULPEN (1938 naar Den Haag)

5.    JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Monster 9 nov. 1920, huwt Monster 13 aug. 1942 HENDRIK LOCHTENBERGH, winkelbediende, geb. s-Gravenhage ca 1917, zn. van HENDRIK LOCHTENBERGH en ADRIANA PETRONELLA SCHOUTER.

6.    NICOLAAS PETRUS ANTONIUS VAN DER ENDE, geb. Monster 20 mei 1922, overl. Monster 7 juni 1922.

7.    ANTONIUS JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA MARIA VAN DER VEER, volgt IX.v

 

VIII.q  PETRUS VAN DER ENDE, (zn. van VII.ba),
Geb. Naaldwijk 24 juli 1882,
Overl. Delft 20 juli 1964,
Zn. van GERARDUS VAN DER ENDE, tuinder en MARIA LEONARDA ALSEMGEEST.
Huwt Wateringen 30 jan. 1914,
ALIDA ANTONIA NOORDERMEER,
Geb. Wateringen 20 feb. 1884,
Overl. Monster 21 juli 1953,
Dr. van JOHANNES NOORDERMEER en ALIDA LAPLACE.

Uit dit huwelijk:

1.    MARIA LEONARDA VAN DER ENDE, geb. Monster 31 juli 1914, overl Monster 19 aug. 1914.

2.    GERARDUS JOHANNES VAN DER ENDE,  huwt  JOHANNA ADRIANA VAN DIJK. volgt IX.qa

3.    Geb. Monster 26 okt. 1916 een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

4.    Geb. Monster 17 mei 1918 een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

5.    PETRUS VAN DER ENDE, wagenwasser, geb. Monster 10 aug. 1920. (16 feb. 1957 vertr. naar Loosduinen).

6.    JOHANNES HENDRIKUS VAN DER ENDE, geb. Monster 1 sept 1921, overl. Monster 2 sept 1921.

7.    MARINUS GIJSBERTUS VAN DER ENDE, huwt PETRONELLA MARIA SCHILPEROORD, volgt IX.w

 

VIII.r   MARINUS VAN DER ENDE, tuinarb. Brandstofhandelaar, schipper, (zn. van VII.ba)
Geb. Naaldwijk 12 feb. 1884,
Overl. Apeldoorn, 29 juni 1968,
Zn. van GERARDUS VAN DER ENDE, tuinier en MARIA LEONARDA ALSEMGEEST,
Huwt Monster 7 sept. 1907,
CORNELIA VAN ELSWIJK,
Geb. Monster 3 okt. 1886,
Overl. Naaldwijk 15 mei 1978,
Dr. van HENDRIKUS VAN ELSWIJK, arb. en APPOLONIA HELENA TETTEROO

Uit dit huwelijk:

1.    GERARDUS MARINUS VAN DER ENDE, huwt CLASINA ADRIANA KROOSWIJK, volgt IX.x

2.    HENRICUS LEONARDUS VAN DER ENDE, huwt JOBINA DE WIJS, volgt IX.xa

3.    MARINUS LEONARDUS NICOLAAS VAN DER ENDE, huwt MARIA PETRONELLA APOLLONIA VAN SCHIE, volgt IX.xb

4.    LEONARDUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 5 sept. 1913, overl. Naaldwijk 4 jan. 1914.

5.    LEONARDUS VAN DER ENDE, huwt CATHARINA THEODORA VAN HOLSTEIJN, volgt IX.xc

6.    HENRICA ALIDA ANTONIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 16 dec. 1919, overl. Maassluis 25 maart 2004, huwt 22 sept. 1942 ADRIAAN JOHANNES MARIA HUIJBEN, geb. 23 okt. 1915, overl. Naaldwijk 15 nov. 2005.

 

VIII.ra     LEONARDUS VAN DER ENDE, grondwerker, exporthandelaar, (zn. van VII.ba)
Geb. Naaldwijk 12 okt. 1885,
Overl. 's-Gravenhage 7 aug 1964,
Zn. van GERARDUS VAN DER ENDE, tuinier en MARIA LEONARDA ALSEMGEEST.
Huwt 's-Gravenhage 14 mei 1919
MARIA BRABANDER, linnen naaister,
Geb. 's-Gravenhage 16 jan. 1888,
Overl. 's-Gravenhage 11dec 1973,
Dr. van JOHANNES BRABANDER, tuinder en HELENA ADRIANA VAN VEEN.

Uit dit huwelijk:

1.    MARIA HELENA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 21 april 1921, overl. Zoetermeer 31 dec. 2004, huwt 's-Gravenhage 12 sept. 1946 CORNELIS BUURMAN, geb. 9 mei 1921, overl. Zoetermeer 3 april 1992.

2.    HELENA JOHANNA GERARDA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 16 okt. 1922, huwt 's-Gravenhage 28 aug. 1947 ADRIANUS VERHEUL, geb. april 1921, overl.Voorburg  maart 1994.

3.    GERARDA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 7 feb. 1924, huwt 's-Gravenhage 17 april 1947 WILLEM FREDERIK BUURMAN, geb. 's-Gravenhage 28 feb. 1925.

4.    JOHANNES BERNARDUS VAN DER ENDE, machinebankwerker, geb.'s-Gravenhage 10 nov. 1926, overl. 's-Gravenhage 29 mrt. 1946, ongehuwd.

5.    WILLYBRORDUS LEONARDUS MARIA VAN DER ENDE, huwt JOHANNA HENDRIKA MARIA VAN DER LAAN.volgt IX.rb

 

VIII.s   CORNELIS VAN DER ENDE, transsportarb.(zn. van VII.ba)
Geb. Naaldwijk 26 juni 1887,
Overl. Naaldwijk 8 jan. 1944,
Zn. van GERARDUS VAN DER ENDE, tuinier en MARIA LEONARDA ALSEMGEEST.
Huwt Naaldwijk 31 mei 1919,
CATHARINA MARIA HULSPAS,
Geb. Naaldwijk 20 aug. 1894,
Overl. Naaldwijk 8 april 1992,
Dr. van PIETER HULSPAS en JOHANNA TETTEROO

Uit dit huwelijk:

1.    MARIA PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 26 mei 1924, huwt LOUIS JOHANNES HENSELMANS, geb. 2 jan. 1925, overl. Naaldwijk 16 okt. 1997.

 

VIII.t    MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE, (zn. van VII.i)
Geb. Rotterdam 27 feb.1893
Overl.  Rotterdam 2 jan 1972,
Zn. van CORNELIS DIRK VAN DEN ENDE en JACOBA PIETERNELLA WEEDA
Huwt Rotterdam 6 okt. 1920,
MARIA SOPHIA KRUIS,
Geb. Rotterdam 10 feb.1897
Overl. Rotterdam 2 maart 1973,
Dr. van JOHANNES ANDRIES KRUIS en NEELTJE VAN RIJSSEL.
 

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIS DIRK VAN DEN ENDE, huwt LIJDIA VAN DEN HAZEL.volgt IX.ya

2.    NEELTJE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 24 april 1926, huwt MAARTEN VERZIJL, geb. Rotterdam 27 aug. 1921, overl. 17 juni 1980, zn. van CHRISTOFFEL VERZIJL en MENSJE VAN DEN HENGEL.

3.    MARIA SOPHIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 3 juni 1930, huwt 23 sept. 1955 WILLEM VAN EISDEN, geb. Amsterdam 13 feb. 1930, overl. 16 maart 2001, zn. van JOHANNES CORNELIS VAN EISDEN en JOHANNA MARGARETHA TEUNISSE.

4.    MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt ALIDA CHRISTINA JETTEN.volgt IX.yb

 

VIII.ta    JAN VAN DEN ENDE, (zn. van VII.i)
Geb. Rotterdam 30 nov. 1894
Overl. Rotterdam ca. 1975
Zn. van CORNELIS DIRK VAN DEN ENDE en JACOBA PIETERNELLA WEEDA
Huwt Rotterdam 13 aug. 1924,
LENA ZWAAL,
Geb. Rotterdam 20 juli 1896,
Overl. Rotterdam 19 juni 1931,
Dr. van JACOB ZWAAL en PAULINA NOORDZIJ.

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIS DIRK VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 22 dec. 1928, vertrokken naar Edmonds U.S.A.

 

VIII.u    JOHANNES JACOBUS VAN DER ENDE, (zn. van VII.g)
Geb. Rotterdam 15 jun. 1886,
Overl. Rotterdam 9 okt 1955,
Zn. van JOHANNES VAN DER ENDE en CORNELIA MARIA VAN ZIJL
Huwt Rottterdam 11 juni 1919
JOHANNA MARIA LAMEREE,
Geb. Delfshaven 15 juni 1885,
Dr. van GERARDUS HENDRIK LAMEREE en JOHANNA MARIA LENGKEEK.

Uit. dit huwelijk:

1.    GERARDUS HENDRIK VAN DER ENDE, geb. Rotterdam ca. 1925, overl. Rotterdam 24 mrt 1926, 1 jr.

 

IX.a     ADOLF VAN DER ENDE, (zn. van VIII.a)
Geb. Hof van Delft 6 okt. 1896,
Overl. Delft 23 april 1988,
Zn. van HENDRIK VAN DER ENDE en ADRIANA GOEMAN,
Huwt Delft 10 sept. 1919,
JOHANNA FRANCISCA MARIA GOMBERT,
Geb. Delft 15 aug. 1895
Overl. Delft 6 mrt 1924.
Dr. van JOHANNES CORNELIS GOMBERT en JOHANNA FRANCISCA VAN BRUGGE.

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNA ADRIANA ADOLFINA VAN DER ENDE, kloosterlinge, geb. Hof van Delft 9 sept. 1920.

2.    ADRIANA JOHANNA GERARDA VAN DER ENDE, geb. Delft 6 mrt 1924, huwt Delft 17 sept. 1946 ARIE GERRIT NOTENBOOM, geb. Delft 31 jan. 1925, zn. van ARIE GERRIT NOTENBOOM en CORNELIA JOHANNA FRANCISCA VAN BERKEL.

 

IX.b     JACOBUS JOHANNES WILHELMUS VAN DER ENDE, rijkscommandant, (zn. van VIII.c)
Geb. Naaldwijk 19 nov. 1907,
Zn. van JOANNES JACOBUS VAN DER ENDE en CATHARINA ANNA VAN BERGENHENEGOUWEN,
Huwt  29 nov. 1933,
MARIA JOHANNA JACOBA VAN DER KUIL,
Geb. s-Gravenhage 20 sept. 1909,

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES JACOBUS VAN DER ENDE, geb. Monster 26 aug. 1934, overl. Monster 5 dec. 1934.

2.    JOHANNES JACOBUS VAN DER ENDE, huwt NEL IJDO. volgt X.a

3.    JOHANNA WILHELMINA MARIA VAN DER ENDE, winkeljuffrouw, geb. Monster 3 dec. 1937. (1959 naar Delft)

4.    CATHARINA ANNA VAN DER ENDE, geb. Monster 19 nov. 1940,  huwt 13 mei 1961 THEODORUS CORNELIS VERHULST, geb. Wateringen 23 mei 1935, zn. van THEODORUS JACOBUS VERHULST, fabrieksarbeider en LENA ALLEBLAS.

5.    JACOBUS JOHANNES WILHELMUS VAN DER ENDE, geb. Monster 9 mei 1942, overl. Naaldwijk 7 sept. 1994.

6.    MARIA ENGELBERDINA FRANCISCA VAN DER ENDE, inpakster, geb. Monster 18 juli 1943, huwt s-Gravenzande 2 sept. 1965 PETRUS ALPHONSUS MARIA DE BRABANDER, tuinarb., geb. Poeldijk gem. Monster 2 aug. 1943, zn. van CORNELIS THEODORUS JOSEPHUS DE BRABANDER, tuinarb. en PETRONELLA MARIA HENDRINA HEUS.

7.    AUGUSTINUS PETRUS VAN DER ENDE, geb. Monster 26 maart 1945, overl. Den Haag 9 juni 1945.

8.    JOHANNES MARIA ANTONIUS (JOOP) VAN DER ENDE, huwt NEELTJE (ELMA) VOOIS, volgt X.ab

9.    CONNY VAN DER ENDE, huwt BART

 

IX.c     JACOBUS MICHIEL VAN DER ENDE, (zn. van VIII.d)
Geb. Naaldwijk 5 april 1906,
Overl.                 15 dec. 1981,
Zn. van CORNELIS BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE en PIETERNELLA VAN VELDHOVEN,
Huwt Naaldwijk 15 okt. 1932,
CLAZINA ALIDA DROOG,
Geb. Vlaardingerambacht 10 dec. 1909,
Overl.  Naaldwijk 14 juni 1985.
Dr. van JACOBUS DROOG en CORNELIA CATHARINA VAN DEN ENDEN.

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIS PETRUS ANTONIUS VAN DER ENDE, huwt ALIDA MARIA THERESIA PERREIJN, volgt X.b

2.    CORNELIA JACOBA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 23 okt. 1934, huwt Naaldwijk 11 dec. 1959 ANTHONIUS THEODORUS JOSEPH RIJGERSBERG, timmerman, geb. Monster 19 maart 1933, zn. van ADRIANUS JOZEFUS WILHELMUS RIJGERSBERG en ADRIANA JOHANNA PETRONELLA VAN DEN HUIJSEN.

3.    JOHANNES PETRUS GERARDUS VAN DER ENDE, huwt CORNELIA MARTINA PETRONELLA CLEMENS, volgt X.c

4.    JACOBUS ADRIANUS MARIA VAN DER ENDE,  huwt WILHELMINA J.G.M. VAN DIJK.volgt X.cb

5.    LEONARDUS J.M. VAN DER ENDE, huwt J.B.M. (JOKE) HENDRIKSE, volgt X.ca

6.    ANTONIUS J.M.VAN DER ENDE, huwt JOHANNA A.M.(JOKE) REIJNTJES. volgt X.cc.

7.    MICHIEL PETRUS GERARDUS (GIEL) VAN DER ENDE, huwt APOLONIA ADRIANA PHILOMEEN  (PAULA) DE KOK, volgt X.d

8.    RIET VAN DER ENDE, huwt GEERT

9.    NELLIE VAN DER ENDE, huwt CEES

 

IX.d   MICHAEL PIETER JACOBUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.d)
Geb. Naaldwijk 18 okt. 1912,
Overl. Naaldwijk 7 feb. 1990,
Zn. van CORNELIS BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE en PIETERNELLA VAN VELDHOVEN,
Huwt Naaldwijk 28 dec. 1935,
JACOBA FLORA MARIA LIPMAN,
Geb. Naaldwijk 12 dec. 1914,
Overl. Naaldwijk 8 juli 2004,
Dr. van JACOBUS LIPMAN en FLORA MARIA HULSPAS.

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIS PETRUS JACOBUS MARIA VAN DER ENDE, huwt CATHARINA MARIA IRENE VAN HOLSTEIJN, volgt X.e

2.    JACOBUS FLORIS HENDRICUS MARIA VAN DER ENDE, huwt ADRIANA MARIA DE BEEN.volgt X.ea

3.    PETRONELLA C. VAN DER ENDE, geb. 16 okt. 1946,  huwt MICHEL

4.    TH.A.M.(THEO) VAN DER ENDE, huwt Monster 1971 A.TH.M.(ANK) VAN DER SANDE..
        Uit dit huwelijk: a: CHRISTIAAN JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 1973

 

IX.e     PETRUS ADRIANUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.d)
Geb. Naaldwijk 11 aug. 1917,
Overl. Waalwijk 6 okt. 1982, 65 jr,
Zn. van CORNELIS BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE en PIETERNELLA VAN VELDHOVEN,
Huwt
FLORINA JOHANNA KOELEWIJN,
Geb. Noordwijk 6 maart 1923.
Huwt 2e
ALIDA CATHARINA SPEIJK.

Uit het eerste huwelijk:

1.    JOHANNA PETRONELLA QUISEPPE MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 7 maart 1957.

 

IX.ea   LAMBERTUS HENDRIKUS PETRUS VAN DER ENDE, zn. van VIII.d
Geb. Naaldwijk 16 febr. 1927,
Zn. van CORNELIS BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE en CATHARINA MARIA CORNELIA VAN DER KLUGT.
huwt
CORNELIA H.B. KRIJGER.
Geb.3 maart 1932
Dr. van CORNELIS M KRIJGER, tuinder en JOHANNA M.J. VAN DER KLUGT.

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNA MARIA ANTONIA VAN DER ENDE, geb. 1961

2.    JOHANNES PETRUS MARIA VAN DER ENDE, geb. 1965

 

IX.f      JACOBUS BERNARDUS LOURENTIUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.e)
Geb. Wateringen 30 juli 1912,
Overl. Blankenberge, Belgie, 7 mei 1978,
Zn. van JACOBUS JOHANNES VAN DER ENDE en HELENA APPOLONIA ZUIJDERWIJK,
Huwt Naaldwijk 18 feb. 1938,
ALIDA PETRONELLA VAN DER WILK,
Geb. Wateringen 18 okt. 1912,
Overl. Wateringen 10 sept. 2006,
Dr. van MACHIEL NICOLAAS VAN DER WILK en ALIDA MARIA VAN LIER

Uit dit huwelijk:

1.    JACOBUS JOHANNES MACHIEL VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 29 okt. 1939, overl. Naaldwijk 7 dec. 2003, huwt APOLONIA JOANNA CORNELIA KLEIJN, geb. ca 1939, overl. Wateringen 15 feb. 1970, 31 jr.

2.    ALIDA HELENA MARIA VAN DER ENDE, kapster, geb. Naaldwijk 6 okt. 1942, huwt Wateringen 23 feb. 1962 NICOLAAS WILHELMUS GREGORIUS VAN HOLSTEIJN, geb. Den Haag 3 dec. 1936, zn. van NICOLAAS VAN HOLSTEIJN en CATHARINA JOHANNA DEKKER.

3.    MICHAEL ALBERTUS JOSEPH VAN DER ENDE, kassenbouwer, geb. Wateringen 12 maart 1946, huwt Den Haag 25 maart 1966 PETRONELLA ELISABETH MARIA FOKKES, geb. Den Haag 12 juni 1946, volgt X.za

4.    CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Wateringen 8 sept 1947, huwt LENY ...
            uit dit huwelijk: a: PETRA VAN DER ENDE
                                    b: DANIELLE VAN DER ENDE

]

IX.fa    MARINUS CORNELIS VAN DER ENDE, expediteur, (zn. van VIII.f)
Geb. Elst 23 april 1920,
Zn. van JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, tuinder en JACOBA HELENA VAN GAALEN,
Huwt Monster 5 dec. 1953
JOHANNA PETRONELLA TANGEL,
Geb. Monster 19 juli 1923,
Dr. van PETRUS JOHANNES TANGEL en ADRIANA MARIA KUIJPERS.

Uit dit huwelijk:

1.    ROBERTUS MARINUS MARIA VAN DER ENDE, huwt GEERTRUIDA WILLEMINA OOMS, volgt X.z

2.    ASTRID ADRIANA JACOBA JOHANNA VAN DER ENDE, huwt ANTHONI GRINTJES.

3.    MARCELINO HENDRICA THEODORUS VAN DER ENDE, geb. Elden gem. Elst 29 dec. 1960, huwt ELLEN MALIEU.
        uit dit huwelijk: a: KIRSTEN VAN DER ENDE
                                b: JARNO VAN DER ENDE

 

IX.g     JOHANNES BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.g)
 Geb. Hof van Delft 15 jan.1901,
Overl. Pijnacker 10 dec. 1955,
Zn. van JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE en ELISABETH JOHANNA KLOPPERS,
Huwt Pijnacker 20 juni 1924,
 JOHANNA WILHELMINA VAN DER STAP,
Geb. Vrijenban 18 mei 1898,
 Overl. Delft 26 mei 1977,
Dr. van THEODORUS MARIA VAN DER STAP en MARGRIETA DE VREEDE.

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, huwt MARIA HELENA IMMERS, volgt X.f

2.    THEODORUS MARIA VAN DER ENDE, huwt CHRISTINA MARIA OVERES, volgt X.g

3.    ELISABETH JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Delft 13 dec. 1928.

4.    MARGARETHA WILHELMINA ADRIANA VAN DER ENDE, overl. Leiden 9 juni 1932, 8 mnd.

5.    JOHANNA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker ca. 1933, huwt Delft 26 jan. 1955 JAN JOSEPH OVERES, geb. Delft  19 nov. 1925, zn. van SIMON OVERES en JACOBA TERSTEEG.

6.    MARTINUS PETRUS VAN DER ENDE, geb. Pijnacker ca. 1935, huwt Delft 26 sep. 1956 MARIA MARTINA BIERHUIS, geb. Overschie ca. 1937, dr. van PETRUS JOHANNES BIERHUIS en CATHARINA MARIA PAALVAST.

7.    ADRIANA SOPHIA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker ca. 1936, huwt Delft 29 nov. 1961 THEODDORUS JOHANNES MARIA BUZING, geb. Delft 26 apr. 1938, zn. van JOHANNES MARIA BUZING en ADRIANA HENDRIKA VAN DER HOEVEN.

8.    JOHANNES BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE, geb. Pijnacker ca. 1938, huwt Delft 19 juli 1961 MARGARETHA JOHANNA ALBLAS, geb. Delft ca. 1942, dr. van ADRIANUS ALBLAS en CORNELIA JOVINA LAGENDIJK.

9.    WILHELMINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker ca. 1941, huwt Delft 22 nov. 1961 WILHELMUS PETRUS  MARIA WIEGMAN, geb. Delft 10 apr. 1937, zn. van JOHANNES LAURENTIUS FRANCISCUS WIEGMAN en APOLONIA CORNELIA HOUTZAGER.

 

IX.h   JOHANNES MARTINUS VAN DER ENDE, tuindersknecht, (zn. van VIII.g),
Geb. Vrijenban 13 feb. 1902,
Overl. Delft 24 nov. 1980,
Zn. van JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE en ELISABETH JOHANNA KLOPPERS,
Huwt 1928,
CORNELIA MARGARETHA MARIA VINK,
Geb. Vlaardingen 20 dec. 1906,
Overl. Delft 1 juni 2000.

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES CORNELIS MARIA VAN DER ENDE, huwt C.J.M. (Toos) VAN RIJN, volgt X.h

2.    HELENA MARIA VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 23 nov. 1930, huwt JOOP

3.    JOHANNES MARIA VAN DER ENDE, huwt MARIA HELENA ALLEBLAS, volgt X.i

4.    ELISABETH MARIA VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 22 okt. 1933, huwt EEFT.

5.    CORNELIA MARGARETHA MARIA VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 26 mei 1936, huwt JOOP.

6.    MARTINUS ANTONIUS MARIA VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 20 sep. 1938, huwt THEA

 

IX.i      MARTINUS PETRUS VAN DER ENDE, kolenbezorger, (zn. van VIII.g)
Geb. Vrijenban 18 juni 1905,
Zn. van JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE en ELISABETH JOHANNA KLOPPERS,
Huwt Schipluiden 19 aug 1925,
JOHANNA MARIA GIELESE,
Geb. Schipluiden 2 april 1905,
Overl. Delft 17 maart 1986,
Dr. van PETRUS GIELESE, brandstoffenhandelaar en WILHELMINA THEKLA BERKEL

Uit dit huwelijk:

1.    ELISABETH JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Delft 3 nov. 1925, overl. Schipluiden 20 jan. 1927.

2.    WILHELMINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 20 feb. 1927, huwt Delft 18 april 1951 WILLEBRORDUS HENDRICUS JOHANNES KREMERS, geb. Delft 14 mei 1919, overl. Zoetermeer 24 mei 1983, zn. van WILLEBRORDUS HENDRICUS JOHANNES KREMERS en WILLEMINA MARIA IMMERS.

3.    ELISABETH JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 2 juni 1928 huwt Delft 24 maart 1954 GERARDUS JOHANNES DE VREEDE, geb. Delft 16 april 1922, overl. Wateringen 23 mei 2005, zn. van GERARDUS LEONARDUS DE VREEDE en CORNELIA PETRONELLA ALSEMGEEST.

4.    PETRONELLA CORNELIA MARIA VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 20 maart 1930, huwt Delft 9 nov. 1955 SIMON ANTHONIUS STET, geb. Castircum ca. 1928, zn. van NICOLAAS STET en AAGJE BAKKER.

5.    MARIA HELENA VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 8 nov. 1931.

6.    PETRUS EVERARDUS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA MARIA SCHILPEROORT, volgt X.j

7.    JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Delft 7 feb. 1938, huwt Delft 21 juni 1962 BERNARDUS JOSEF KEMPERS, geb. Delft 10 maart 1938, zn. van HERMANUS JOSEF KEMPERS en GEERTRUIDA ALBERTA MARIA VAN HATTUM.

8.    JOHANNES BARTHOLOMEUS ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. Delft ca. 1941, huwt Delft 3 sept. 1964 CATHARINA CORNELIA JOHANNA KRAS, geb. Schipluiden ca. 1943, dr. van KAREL MARIA KRAS en CATHARINA HENDRIKA RUIJGT.

9.    WILHELMINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Delft ca. 1943, huwt Delft 12 sept. 1962 LAJOS KDR.

10.    GEERTRUIDA MARIA VAN DER ENDE, geb. Delft ca. 1945, huwt Delft 21 dec. 1967 ANTONIUS GIJSBERTUS MARIA VAN HOLSTEIJN, garagehouder, geb. Monster 3 april 1945, zn. van JOANNES JOZEF VAN HOLSTEIJN en CORNELIA ADRIANA RIJNBEEK.

11.    MARTINUS PETRUS VAN DER ENDE, geb. Delft ca. 1947, huwt Delft 5 maart 1979 ANTHONIA BERKIEN, geb. Delft ca. 1958, dr. van JOHANNES GERARDUS BERKIEN en ANTHONIA STALMAN.

 

IX.j    JOHANNES ADRIANUS VAN DEN ENDE, melkslijter,(zn. van VIII.h)
Geb. Naaldwijk 12 maart 1901,
Overl. Naaldwijk 12 april 1994,
Zn. van ADRIANUS THEODORUS VAN DEN ENDE, bode en PETRONELLA ELISABETH VAN ES,
Huwt Naaldwijk 25 sept. 1929,
ROELOFJE STEENBERGEN,
Geb. Weststellingerwerf 29 juni 1904,
Overl. Delft 6 mei 1991,
Dr. van LUCAS STEENBERGEN en HENDRIKA VRONICA BOUMA.

Uit dit huwelijk:

1.    ADRIANUS JOHANNES SIMON VAN DEN ENDE, huwt PIETERNELLA CATHARINA LUCARDIE. volgt X.ja

2.    LUCAS RUDOLF HENDRIKUS VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 5 feb. 1932, huwt JOPIE VAN MARREWIJK.

3.    PETRONELLA CORNELIA ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 4 sept. 1933, huwt Naaldwijk 4 feb. 1957 ANTONIUS CORNELIS GROENEWEGEN, verwarmingsmonteur, geb. Naaldwijk 4 feb. 1927, zn. van ADRIANUS SIMON JOHANNES GROENEWEGEN en GIJSBERTA ANTONIA MARIA DE BRUIJN.

4.    HENDRICA SUSANNA ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 20 jan. 1935, huwt Naaldwijk 8 dec. 1965 NICOLAAS JACOBUS MARIA VAN DER HELM, geb. Wateringen 21 juli 1936, zn. van ANTONIUS VAN DER HELM en ELISABET CHRISTINA NOOORDERMEER.

5.    JOHANNES LEONARDUS ALIDA VAN DEN ENDE, melkboer, geb. Naaldwijk 18 aug. 1936, huwt Naaldwijk ca sept. 1965 ADRIANA J.M. BARENDSE, geb. ca 1942.

6.    RUDOLFINA ADRIANA LUCIA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 3 feb. 1938, huwt Naaldwijk 13 okt. 1965 ADRIANUS ROELOF BARTEN, geb. Dubbeldam 7 nov. 1936.

7.    CORNELIS M.J. (COK) VAN DEN ENDE, huwt ELS VAN HULST volgt X.jb

8.    ANDREAS Adr.M (ANDRE) VAN DEN ENDE, melkboer, geb. 18 mei 1941, huwt BEP OVERDEVEST

9.    DOMINICUS C.A.M. (DOOK) VAN DEN ENDE, melkboer, geb. 12 juni 1943, huwt NEL VAN PAASSEN

10.    MARIA Cl. L (RIA) VAN DEN ENDE, geb. 12 feb. 1947, huwt LEO HAARING.

 

IX.k     SIMON PETRUS VAN DEN ENDE, aardappelhandelaar, (zn. van VIII.h)
Geb. Naaldwijk 20 sept. 1902,
Overl. Naaldwijk 8 mrt. 1979,
Zn. van ADRIANUS THEODORUS VAN DEN ENDE en PETRONELLA ELISABETH VAN ES,
Huwt Monster 1 okt. 1932,
CORNELIA GERARDA THOEN,
Geb. Monster 28 jan. 1905,
Overl. Naaldwijk 15 sept. 1997,
Dr. van SERVATIUS CORNELIS THOEN en ANNA WIESJE.

Uit dit huwelijk:

1.    Geb. Naaldwijk 21 nov. 1933, een levenloos kind.

2.    ADRIANUS CORNELIS JOSEPH VAN DEN ENDE, boekhouder, geb. Naaldwijk 11 nov. 1934, overl. Naaldwijk 18 nov. 1974.(1967 nr Rijswijk)

3.    ANNA GERMANA ELISABETH MARIA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 20 mei 1936, huwt Naaldwijk ca. feb. 1965 ADRIANUS P.J. VAN DER KNAAP, geb. 13 jan. 1935, zn. van PETRUS W. VAN DER KNAAP en CORNELIA A. WISSENBURG.

4.    SERVATIUS IRINEUS CORNELIS ANTHONIUS VAN DEN ENDE, huwt ANNA GERARDA MARIA RUIGROK, volgt X.k

5.    Geb. 's-Gravenhage 23 sept. 1939, een levenloos geboren kind.

6.    SIMON PETRUS JOHANNES THOMAS VAN DEN ENDE, huwt MARLIES BEUMING, volgt X.m

7.    CORNELIS IGNATIUS MARIA CAROLUS VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA WILHELMINA VAN ARDENNE, volgt X.l

8.    PETRUS MARIA IGNATIUS DOMINICUS VAN DEN ENDE, huwt WIL VERBEEK, volgt X.n

9.    Geb. Naaldwijk 12 juli 1946, een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

10.    Geb. Naaldwijk 12 juli 1949 een levenloos kind.

 

IX.l      ADRIANUS JOHANNES VAN DEN ENDEN, bode, vertegenwoordiger, koopman, (zn. van VIII.h)
Geb. Naaldwijk 26 nov. 1904,
Overl. Delft 18 aug. 1991,
Zn. van ADRIANUS THEODORUS VAN DEN ENDEN, bode en PETRONELLA ELISABETH VAN ES,
Huwt Naaldwijk 19 aug. 1931,
CORNELIA MARIA TETTEROO,
Geb. Naaldwijk 5 aug. 1906,
Dr. van GERARDUS HENDRICUS TETTEROO en CORNELIA DE BRABANDER

Uit dit huwelijk:

1.    ADRIANUS JOHANNES RUDOLPHUS VAN DEN ENDEN, huwt JOHANNA AGATHA MARIA SCHEFFERS, volgt X.o

2.    CORNELIA GERARDA MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Naaldwijk  28 mei 1934, huwt Naaldwijk 11 mei 1960 JOHANNES WILHELMUS BERNARDUS HARTEMINK, geb. Den Haag 23 maart 1934.

3.    GERARDUS MARTINUS MARIA VAN DEN ENDEN, huwt HELENA MARIA AGATHA.ADRIANA. KRIJGER, volgt X.oa

4.    PETRUS JOZEF SIMON VAN DEN ENDEN, huwt HELENA JOHANNA MARIA FLHR, volgt X.p

5.    Naaldwijk 5 nov. 1939, een levenloos kind.

6.    LEONARDUS B.M. VAN DEN ENDEN, geb. 5 nov. 1939, huwt Naaldwijk ca. feb/mrt 1967 JACOBA W.M. BIJLEVELD, geb. 3 nov. 1942, dr. van JACOBUS BIJLEVELD en ALIDA C.M. NEDERPELT.

7.    WILHELMUS JOHANNES VAN DEN ENDEN, rijksambtenaar, geb. Naaldwijk 27 aug. 1941, huwt Heemstede 15 dec. 1966 MARGARETHA MARIA BOS, geb. Velsen 27 jan. 1942. ( 1 nov. 1967 naar s Bosch)

8.    DOMINICUS CORNELIS MARIA VAN DEN ENDEN, onderwijzer, geb. Naaldwijk 18 april 1943, huwt Naaldwijk 12 sept. 1967 WILHELMINA  JOHANNA MARIA VAN KOPPEN, onderwijzeres, geb. Naaldwijk 3 sept. 1945 (1967 naar Harmelen), dr. van CORNELIS GERARDUS VAN KOPPEN en ADRIANA CORNELIA VAN DE SANDE.

9.    Naaldwijk 16 okt. 1944, een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht.

10.    PETRONELLA E.M. (NEL) VAN DEN ENDEN, geb. 4 feb. 1946, huwt Naaldwijk ca feb. 1967 HARRY VAN COEVERDEN, geb. ca. 1939

11.    RIA VAN DEN ENDEN

12.    TILLY VAN DEN ENDEN

 

IX.m    LEONARDUS THEODORUS VAN DEN ENDEN, onderwijzer, (zn. van VIII.h)
Geb. Naaldwijk 9 sept. 1908,
Zn. van ADRIANUS THEODORUS VAN DEN ENDE, bode en PETRONELLA ELISABETH VAN ES,
Huwt Zwolle 27 dec. 1938,
LAMBERTA WILHELMINA OPHOF,
Geb. Zwolle 1 dec. 1910.

Uit dit huwelijk:

1.    ADRIANUS THEODORUS JOSEPH VAN DEN ENDEN,  geb. Naaldwijk 8 jan 1940.

2.    GERARDA WILHELMINA MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Naaldwijk 4 juni 1941. (1957 naar Delft)

3.    PETRONELLA RUDOLFINA MARIA VAN DEN ENDEN, geb.. Naaldwijk 13 feb. 1944.

4.    BERNARDUS GERARDUS WILLEBRORDUS VAN DEN ENDEN, geb. Naaldwijk 17 april 1946. (1957 naar Delft)

5.    MARIA ANNA CORNELIA VAN DEN ENDEN, geb. Naaldwijk 28 mei 1949.

6.    ANNA MARIA LAMBERTA VAN DEN ENDEN, geb. Naaldwijk 28 mei 1949. (1957 naar Delft).

 

IX.n     PETRUS JOHANNES VAN DEN ENDE, zn. van VIII.i)
Geb. Wateringen 20 okt. 1917,
Overl. Wateringen 1 jan. 1990,
Zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en HENDRIKA CORNELIA WILHELMINA TANGEL,
Huwt  Monster 24 juli 1946,
HENDRIKA CORNELIA MARGARETHA MEIJER,
Geb. Poeldijk 25 okt. 1921,
Overl. s-Gravenzande 3 feb. 2002,
Dr van JOHANNES LEONARDUS MEIJER, schipper en HELENA ANNA DE BRABANDER.

Uit dit huwelijk:

1.    HENDRIKA CORNELIA ADRIANA MARIA (RIEK) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 4 feb. 1949, huwt WIM

2.    HELENA ANNA MARIA (LENIE) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 1 juli 1950, huwt KOOS

3.    CORRIE VAN DEN ENDE, huwt PETER

4.    JOHANNES LEONARDUS ANDREAS MARIA (JAN) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 20 okt. 1952, huwt LENIE

5.    ADRIANUS JOHANNES HENDRICUS MARIA (AAD) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 18 dec. 1954, huwt YVONNE BAL.

6.    AGATHA CATHARINA THERESIA MARIA (ADA) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 17 jan. 1956.

7.    Een doodgeboren kind, geb Delft 9 mei 1957.

8.     HELENA PETRONELLA CORNELIA (LEONIE) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 15 juni 1958, huwt RON

9.    PETRUS JOHANNES CORNELIS MARIA (PETER) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 30 mei 1960, huwt YVONNE BERKHOUT.
    Uit dit huwelijk: a: JUDITH ANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 10 nov. 1991
                             b. NATHALIE VAN DEN ENDE

10.    HENDRIKUS JACOBUS MARIA HENK) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 14 juni 1962., huwt ELLEN

11.    CATHARINA  JOHANNA MARIA (KARIN) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 26 jan. 1964, huwt WOUTER.

 

IX.o     THEODORUS PETRUS VAN DEN ENDE, fabrieksarbeider, zn. van VIII.i)
Geb. Wateringen 26 feb. 1929,
Overl. Wateringen 6 aug. 1990,
Zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en HENDRIKA CORNELIA WILHELMINA TANGEL.
Huwt Monster 25 nov. 1949,
JACOBA ADRIANA JONGMANS, dienstbode,
Geb. Monster 22 mei 1930,
Overl. Wateringen 18 okt. 1986,
Dr. van HENRICUS EGIDIUS JONGMANS, metselaar en MARIA CORNELIA VAN STEEN.

Uit dit huwelijk:

1.    ADRIANUS EWALD  (AAD) VAN DEN ENDE, huwt  JEANETTE DUINDAM.volgt X.u

2.    HENDRICUS EGIDIUS (HEN) VAN DEN ENDE, huwt RIA volgt X.ua

 

IX.p   JOHANNES THEODORUS PETRUS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.i),
Geb. Wateringen 16 nov. 1920,
Overl. Wateringen 30 jan. 2002,
Zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en HENDRIKA CORNELIA WILHELMINA TANGEL
Huwt 2 feb 1951
HENDRIKA MARIA ZANDVLIET,
Geb. Berkel 9 maart 1928,
Dr van FERDINANDUS GERARDUS ZANDVLIET, tuinder en MARIA EVERDINA VAN LAERE.

Uit dit huwelijk:

1.    ADRIANUS HENDRKUS JOHANNES (AAD) VAN DEN ENDE, huwt WILLIE, volgt X.v

2.    MARIA EVERDINA WILHELMINA (MARY) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 7 maart 1953, huwt AAD VAN KESTER.

3.    FERDINANDUS GERARDUS PETRUS MARIA (FRED) VAN DEN ENDE, huwt ANJA, volgt X.va

4.    JOHANNES PETRUS LEONARDUS MARIA (JOHN) VAN DEN ENDE,  geb.. Wateringen 4 aug. 1957, huwt AN-MARIEK

5.    SOPHIA JACOBA EVERDINA MARIA (SONJA) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 13 jan.1960, huwt JAN

6.    BRIGITTA CORNELIA MARIA (BRIGITTE) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 12 jan.1962.

 

IX.pa    ADRIANUS HENDRIKUS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.i)
Geb. Wateringen 18 dec. 1923,
Overl. Wateringen 23 juni 1999
Zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en HENDRIKA CORNELIA WILHELMINA TANGEL
Huwt  1949
CORNELIA HENDRICA ADRIANA REIJGERSBERG,
Geb. Wateringen 5 mrt 1928.
Dr. van GERARDUS CORNELIS REIJGERSBERG en ELIZABETH CORNELIA MARIA NEDERPELT.

Uit dit huwelijk:

1.    HENDRIKA ADRIANA MARIA (RIA) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 23 okt. 1949, huwt JOHN

2.    ELIZABETH GERARDA MARIA (ELLIE) VAN DEN ENDE, geb.Wateringen 14 sept. 1950, huwt NICOLAAS CORNELIS FOKKES, geb. Wateringen 4 april 1947, zn. van LEONARDUS A FOKKES en CLAZINA H TH HES.

3.    ADRIANUS PETRUS HENDRICUS (AAD) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 12 okt. 1951, huwt VERA VAN EMMERIK. volgt X.pc

4.    CATHARINA CORNELIA MARIA (TOKE) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 22 okt. 1952, huwt JANUS

5.    CORNELIS JACOBUS THEODORUS (COCK) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 27 juni 1954, huwt JANNIE

6.    LEONARDUS JACOBUS MARIA (LEO) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 2 nov. 1956, huwt RIAN

7.    JOHANNES CORNELIS MARIA (JOHAN) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 4 nov 1957, huwt MONIQUE. volgt X.pf

8.    HENDRIKUS CORNELIS MARIA (HENK) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 25 juli 1960, huwt CAROLINE.

 

IX.pb    HENDRICUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, zn. van VIII.i)
Geb. Wateringen 14 feb 1931,
Zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en HENDRIKA CORNELIA WILHELMINA TANGEL
Huwt
AGATHA CORNELIA JOHANNA OLIERHOEK

Uit dit huwelijk:

1.     FRANCISCIS ADRIANUS HENDRIKUS VAN DEN ENDE, geb. 18 juli 1960, huwt HELMA
        Uit dit huwelijk: a: JAIVY VAN DEN ENDE.
                                        b: RODNEY VAN DEN ENDE
                                        c: DEMI VAN DEN ENDE

2.    RICHARD ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. 11 nov. 1963, huwt JOLANDA
        Uit dit huwelijk a: BENTE VAN DEN ENDE
                                        b: RUBEN VAN DEN ENDE
                                        c: STERRE VAN DEN ENDE

3.    CORNELIA AGATHA MARIA VAN DEN ENDE, geb. 27 juni 1969, huwt RENE DE BRABANDER, geb. 5 apr 1967, overl. 27 aug. 2008.

4.    ALEX VAN DEN ENDE, huwt WENDY
        Uit dit huwelijk: a: MADELIEF VAN DEN ENDE

 

IX.q     BARTHOLOMEUS LEONARDUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.j),
Geb. Monster 26 feb. 1910,
Overl. Poeldijk 1 april 1994,
Zn. van JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE en CORNELIA MARIA CATHARINA STEENTJES,
Huwt Monster 28 maart 1947,
ALEIDA PETRONELLA REIJNTJES,
Geb. Monster 26 juni 1918,
Overl. Poeldijk 3 juli 1994,
Dr. van NICOLAAS GERARDUS REIJNTJES en JOHANNA MARIA VAN RUTTEN.

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES NICOLAAS MARIA VAN DER ENDE, geb. Monster 6 maart 1948.

2.    JOANNA ADRIANA MARIA VAN DER ENDE, geb. Monster 26 juni 1949, huwt Monster sept/okt. 1968 PETRUS J.L. VAN DER VALK, geb. ca. 1949.

3.    CORNELIA WILHELMINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Monster 25 okt. 1950, huwt 1972 ANTONIUS W. GERRITS.

4.    NICOLAAS HENDRIKUS MARIA VAN DER ENDE, huwt MARIA MARGRIETHA ALKEMA.volgt X.r

5.    GEERTRUIDA LEONARDA JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Monster 31 juli 1952.

6.    ALIDA MARIA HERMANNA THEODORA VAN DER ENDE, geb. Monster 2 juni 1954, overl. Wateringen 5 juni 2007, huwt Monster 1973 NICOLAAS G.M. RAAPHORST.

7.    THEODORA HERMINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Monster 2 maart 1957.

8.    LEONARDA JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Monster 24 sept. 1958.

 

IX.qa.    GERARDUS JOHANNES VAN DER ENDE, ( zn. van VIII.q)
Geb. Monster 31 juli 1915,
Overl. Den Haag 27 nov. 1988,
Zn. van PETRUS VAN DER ENDE en ALIDA ANTONIA NOORDERMEER,
Huwt Den Haag 27 mei 1946
JOHANNA ADRIANA VAN DIJK,
Geb. Wateringen 29 mei 1919,
Overl. Den Haag 25 juni 1995 (volgt IX.qa)
Dr. van PETRUS VAN DIJK en GERARDA MARIA VAN GEEST.

Uit dit huwelijk :

1.    ANNELIES VAN DER ENDE, huwt E.F. BEDIJS.

2.    GERARDA PETRONELLA MARIA C. VAN DER ENDE, geb. Den Haag 8 juni 1947.

3.    PETRONELLA GERARDA MARIA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Den Haag 9 juli 1948.

4.    ALIDA PETRONELLA GERARDA MARIA VAN DER ENDE, geb. Den Haag 10 okt. 1950.

5.    PETRUS GERARDUS NICOLAAS MARIA VAN DER ENDE, geb. Den Haag 6 dec. 1951.

6.    MARIA JOHANNA ELISABETH ALIDA VAN DER ENDE.

7.    ELISABETH JOHANNA PETRONELLA MARIA VAN DER ENDE, geb. Den Haag  26 sept. 1954.

8.    ANNA ELISABETH AGNES MARIA VAN DER ENDE, geb. Den Haag 11 feb. 1956.

9.    JOHANNA WILHELMINA THEODORA MARIA VAN DER ENDE, geb. Den Haag  22 nov. 1958.

 

IX.r      BARTHOLOMEUS JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE,(Zn. van VIII.k)
Geb. Naaldwijk 3 maart 1923,
Overl. Poeldijk 18 feb. 2008,
Zn. van WILHELMUS BERNARDUS VAN DER ENDE en MAGDALENA AGATHA MARIA DUYVESTEIN,
Huwt Monster 16 aug. 1947,
GERARDA JOHANNA CORNELIA ZUIJDERWIJK,
Geb. Monster 5 jan. 1923,
Dr. van THEODORUS JACOBUS ZUIJDERWIJK en MARIA MARGARETHA HOGERVORST.

Uit dit huwelijk:

      1.    LENIE VAN DER ENDE, huwt KEES

2.    THEODORUS JACOBUS BARTHOLOMEUS MARIA VAN DER ENDE, geb. Monster 3 dec. 1949.

3.     WILHELMUS JOHANNES THEODORUS MARIA VAN DER ENDE, geb. Monster 11 april 1953.

4.    JACOBUS WILHELMUS MARIA VAN DER ENDE, huwt ANTJE WILLEMIJNTJE LANKESTER, volgt X.w

 

IX.ra    PETRUS JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.k)
Geb. Naaldwijk 28 aug. 1925,
Zn. van WILHELMUS BERNARDUS VAN DER ENDE en MAGDALENA AGATHA MARIA DUIJVESTEIN
Huwt
JOHANNA CATHARINA HOFSTEDE,
Geb. 's-Gravenhage (L) 22 sept. 1929,
Dr. van HENDRIKUS ADRIANUS HOFSTEDE en CATHARINA WILHELMINA BOOM. 

Uit dit huwelijk:

1.    WILHELMUS JOHANNES THEODORUS MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk ca mei 1959

 

IX.rb   WILLYBRORDUS LEONARDUS MARIA VAN DER ENDE, (zn. van VIII.ra)
Geb. 's-Gravenhage 27 aug. 1928,
Zn. van LEONARDUS VAN DER ENDE en MARIA BRABANDER,
Huwt  's-Gravenhage 28 juli 1956
JOHANNA HENDRIKA MARIA VAN DER LAAN,
Geb. Loosduinen  8 sept. 1933.
Dr. van PETRUS JOHANNES VAN DER LAAN en JOHANNA CORNELIA NOLTEN.

Uit dit huwelijk:

1.    ROBERTUS LEONARDUS VAN DER ENDE, huwt 1e MARION LOOS, huwt 2e ANITA DIJKHORST. volgt X.rb

2.    WILLYBRORDUS PETRUS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 9 nov. 1964.

 

IX.s     JOHANNES PETRUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.l)
Geb. Wateringen 18 nov.1922,
Zn. van CORNELIS JOHANNES VAN DER ENDE, fabrieksarbeider en DINA MARTINA JACOBA VALSTAR
Huwt Delft 27 aug. 1947,
PETRONELLA JOHANNA VAN DER GAAG,
Geb. Delft 10 aug. 1927,
Dr. van BERNARDUS NARTINUS VAN DER GAAG en HENDRIKA ZONNEVELD.

Uit dit huwelijk:

1.    PETRONELLA DIANA BERNARDINA VAN DER ENDE, geb. Delft ca. 1958, huwt Delft 15 juni 1979 GIJS ALLEBARTUS VAN PEPPEN, geb. Delft ca. 1956, zn. van IZAK VAN PEPPEN en MARIA JOHANNA HENDRIKA VAN VELZEN.

 

IX.t      CHRISTIANUS JACOBUS JOZEPHUS VAN DER ENDEN, (zn. van VIII.n)
Geb. Monster 6 mei 1911,
Overl. Wateringen 15 apr. 1973,
Zn. van WILHELMUS VAN DER ENDEN en ELIZABETH PETRONELLA MOERS,
Huwt Naaldwijk 2 jan. 1937,
JOHANNA VISSER,
Geb. s-Gravenzande 19 juni 1909,
Overl. Wateringen 19 feb. 2006,
Dr, van BERNARDUS JACOBUS VISSER, tuinder en MARIA ALIDA BEKKER.

Uit dit huwelijk:

1.    ELISABETH MARIA VAN DER ENDEN, kinderverzorgster, geb. Monster 7 juni 1938, huwt Wateringen 13 nov. 1961 PETRUS HUBERTUS CORNELIS BOL, geb. Monster 17 juni 1938, zn. van CORNELIS JOHANNES BOL en ANNA MARIA BOOM.

2.    MARIA ELISABETH (RIA) VAN DER ENDEN, geb. Delft 1 juli 1939 huwt Wateringen 24 juli 1957 THEODORUS SIMON. (THEO) VERBRAEKEN, schilder, geb. Wateringen 23 juni 1936,  overl. Wateringen 9 mei 1996, zn. van PETRUS J. VERBRAEKEN en THEODORA W.M. SCHENKEVELD.

3.    WILHELMUS BERNARDUS JOZEF (WIM) VAN DER ENDEN,  huwt CORNELIA C.M.E.(ELLY) VAN ZIJL, volgt X.ta

4.    BERNARDUS WILHELMUS JOHANNES (BEN) VAN DER ENDEN, huwt MARIA HENDRIKA.M.(RIA) MEIJER, volgt X.tb

5.    EUPHEMIA ELISABETH MARIA VAN DER ENDEN, geb. Delft 13 maart 1943, huwt Wateringen 7 sept 1962, CORNELIS JOHANNES VERMEULEN, geb. Maasland 12 dec. 1938, zn. van HENDRICUS J VERMEULEN, wegwerker RWS en JOHANNA M VAN LEEUWEN.

6.    LIDUINA JOANNA MARIA (LUDY) VAN DER ENDEN, hulp in de huishouding, verkoopster, geb. Delft 11 jan. 1945, huwt ADRIANUS ANTHONIUS MARIA THOLENS, geb. Den Haag 26 juli 1942.

7.    CHRISTIANUS ANDREAS JOSEPH VAN DER ENDEN, huwt HENDRIKA ALIDA THOEN, volgt X.t

8.    EMANUEL MARIA JOSEPH (EMIEL) VAN DER ENDEN, huwt Wateringen ANNEMIEKE HOEBOER, volgt X.tc)

9.    JOSEPHINA THERESIA MARIA (JOSE) VAN DER ENDEN, geb. Delft 13 maart 1949, huwt Wateringen 4 april 1968 WILHELMUS PETRUS (WIM) TANGEL, geb. 's-Gravenhage 28 juni 1942, overl. Wateringen 19 mrt 2007, zn. van WILHELMUS CORNELIS TANGEL en MARIE OOSTERLAKEN

10.    VERONICA MAGDALANA MARIA VAN DER ENDEN, geb. Delft 5 april 1951, huwt 1e Wateringen 18 nov. 1970 WILHELMUS HUBERTUS BOETERS, geb. Wateringen 15 juni 1946, zn. van PETRUS G BOETERS en ELISABETH J.M. ALSEMGEEST. Dit huwelijk is 27 nov 1990 ontbonden door echtscheiding. Huwt 2e Wateringen 27 jan. 1995 JOHANNES FRANCISCUS MARIA RUIJGT, geb. Pijnacker 14 okt. 1948.

 

IX.u   LOURENTIUS PETRUS JACOBUS VAN DER ENDEN, (zn. van VIII.n)
Geb. Monster 25 feb. 1922,
Zn. van WILHELMUS VAN DER ENDEN en ELIZABETH PETRONELLA MOERS,
Huwt  Schipluiden 21 aug. 1948,
CORNELIA JOHANNA ROESSEN,
Geb. Delft 10 sept. 1925,
Overl. Den Haag 29 maart 2000.
Dr van LEONARDUS THEODORUS ROESSEN en MARIA PETRONELLA RUIGROK

Uit dit huwelijk:

1.    LOURENTIUS JACOBUS JOZEPHUS (RENS) VAN DER ENDEN, huwt HELENA CORNELIA (LENIE) RIPSON. volgt X.q

2.    PETRUS CORNELIS MARIA VAN DER ENDEN, geb. Wateringen 5 april 1952, huwt 30 mrt 1978 MARIJKE DE BRABANDER.

 

IX.v     ANTHONIUS JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.p)
Geb. Monster 26 okt. 1925,
Overl. Wateringen 17 maart 2003,
Zn. van NICOLAAS VAN DER ENDE en JOHANNA BRUGGELING,
Huwt Wateringen 15 nov. 1946,
JOHANNA MARIA (JOKE) VAN DER VEER,
Geb. Rotterdam 30 aug. 1928,

Uit dit huwelijk:

1.    Geb. Maasland 12 nov. 1946, een doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht.

2.    NICOLAAS ADRIANUS WILHELM (NICO) VAN DER ENDE, geb. Monster 18 april 1947

3.    JOHANNA THEODORA ANTONIA (JOKE) VAN DER ENDE, geb. Wateringen 22 juli 1948, huwt BRAM VAN MARREWIJK.

4.    CATHARINA JOHANNA (TINEKE) VAN DER ENDE, geb. Leiden 14 dec. 1952, huwt JAN VAN KESTER

5.    INGRID J.C. VAN DER ENDE, geb. ca. okt. 1966.

 

IX.w    MARINUS GIJSBERTUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.q)
Geb. Monster 16 sept. 1924,
Zn. van PETRUS VAN DER ENDE en ALIDA ANTHONIA NOORDERMEER,
Huwt Den Haag 19 mei 1954,
PETRONELLA MARIA SCHILPEROORD,
Geb. Tjimahi Indon. 3 mei 1924.

Uit dit huwelijk:

1.    ALIDA HENDRIKA MARIA VAN DER ENDE, geb. Monster 2 okt. 1955

2.    LEONARDUS HENDRIKUS GERARDUS VAN DER ENDE, geb. s-Gravenhage 6 sept. 1959.

 

IX.x    GERARDUS MARINUS VAN DER ENDE, brandstofhandelaar, (zn. van VIII.r)
Geb. Naaldwijk 21 feb. 1908,
Overl. Den Helder 26 febr. 1952,
Zn. van MARINUS VAN DER ENDE, brandstofhandelaar en CORNELIA VAN ELSWIJK,
Huwt  's-Gravenhage 26 aug 1931,
CLASINA ADRIANA KROOSWIJK,
Geb. Geertruidenberg 29 aug. 1909,
Overl. Den Haag 23 okt. 1983,
Dr. van  CORNELIS HENDRIKUS KROOSWIJK, fabrieksarbeider en PETRONELLA AUGUSTINA PEETERS.

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIA PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Den Haag 30 juni 1932,  huwt  WARMERDAM

 

IX.xa    HENRICUS LEONARDUS VAN DER ENDE, tuinarb., (zn. van VIII.r)
Geb. Naaldwijk 8 feb. 1909,
Overl. 1985,
Zn. van MARINUS VAN DER ENDE en CORNELIA VAN ELSWIJK,
Huwt Naaldwijk 18 mei 1936
JOBINA DE WIJS,
Geb. Goes 2 aug. 1907,
Overl. s-Gravenzande 27 mei 2000,
Dr. van PIETER GEORGE DE WIJS, schoenmaker en JACOMINA DE RIJK.

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIA HENRICA THERESIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 13 apr. 1937, huwt 3 juni 1955 JAAP BURGER, geb. 6 juli 1936.

2.    PIETER GEORGE HENRICUS VAN DER ENDE, huwt WILHELMINA HENDRIKA VOOIJS. volgt X.xa

3.    MARINUS HENRICUS ANTONIUS VAN DER ENDE, geb. de Lier 26 juli 1941, overl. De Lier 30 jan. 2010, huwt 30 dec. 1977 ELLY DE BRUIN, geb. 15 nov. 1941

4.    JACOMINA GEERTRUIDA FRANCISCA VAN DER ENDE, geb. De Lier 2 dec. 1942, huwt 9 mrt 1966 WILHELMUS C.M. BOL, geb. 15 juli 1942, zn. van ADRIANUS H BOL en HELENA LEFEL.

5.    LEO GERARDUS MARINUS VAN DER ENDE, geb. De Lier 12 feb. 1945, overl. De Lier 16 juni 1988, 43 jr, huwt RIA VAN DEN BROEK, geb. 7 sept. 1951.

6.    JOBINA HENRICA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. De Lier 28 aug. 1946, huwt De Lier 25 nov. 1967 JOHANNES GERARDUS BALLERING, geb. Naaldwijk 24 juni 1942, overl. 4 aug. 2005, zn. van GERARDUS LEONARDUS BALLERING en ANNA GERARDA MARIA ZUIJDERWIJK.

7.    YVONNE JOANNA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. De Lier 3 sept. 1951, huwt Delft 12 dec 1972 ANTONY CORNELIS VAN DER VLIS, geb. s-Gravenhage 3 sept. 1947, zn. van JOHANNES ADRIANUS VAN DER VLIS en SUZANNA GIELA WASSINK.

8.    HENRICA CLASINA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. 7 dec. 1947, huwt 24 mei 1973 BERT SNIJDER, geb. 31 jan. 1945.

 

IX.xb    MARINUS LEONARDUS NICOLAAS VAN DER ENDE, vrachtrijder, brandstofhandelaar, (zn. van VIII.r)
Geb. Naaldwijk 19 dec. 1910,
Overl. Delft 21 feb. 1951,
Zn. van MARINUS VAN DER ENDE en CORNELIA VAN ELSWIJK,
Huwt Naaldwijk 20 mei 1935,
MARIA PETRONELLA APOLLONIA VAN SCHIE,
Geb. Naaldwijk 5 feb. 1914,
Overl. Naaldwijk 1 mei 1991,
Dr. van JACOBUS ADRIANUS VAN SCHIE, cafehouder en APLONIA JOHANNA VAN OUDHEUSDEN.

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIA APOLONIA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 25 dec. 1936, huwt Naaldwijk 22 nov. 1958 LEONARDUS HERMANUS KERKHOF, geb. Hengelo 11 dec. 1928.

2.    JACOBUS ADRIANUS MARIA VAN DER ENDE, huwt ADRIANA MOOR, volgt X.xb

3.    MARIA HENRICA ADRIANA (RIA) VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 16 sept. 1945,  huwt ARNOLD BURGER

 

IX.xc    LEONARDUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.r)
Geb. Naaldwijk 2 feb. 1916,
Overl. Naaldwijk 29 juli 1995,
Zn. van MARINUS VAN DER ENDE en CORNELIA VAN ELSWIJK,
Huwt Naaldwijk 27 april 1942,
CATHARINA THEODORA VAN HOLSTEYN,
Geb. Naaldwijk 17 nov. 1916,
Dr. van WILHELMUS ADRIANUS VAN HOLSTEIJN en SARA CORNELIA VAN DIJK.

Uit dit huwelijk:

1.    WILHELMINA S.M. VAN DER ENDE, geb. 21 maart 1943, huwt Naaldwijk ca. aug. 1965 CORNELIS JOANNES A. VAN DER VOORT, geb. 11 junii 1943. zn. van GERARDUS JOHANNUS VAN DER VOORT en ADRIANA HENDRIKA A. V.D. BEEK

2.    MARINUS CORNELIS GERARDUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 16 april 1944, huwt Tillie

3.    GREGORIUS L.P. VAN DER ENDE, geb. 3 dec. 1945, huwt Bep

4.    KITTY VAN DER ENDE, huwt Piet

5.    LEO VAN DER ENDE, huwt Ineke

6.    AD VAN DER ENDE, huwt Corrie

7.    SACHA VAN DER ENDE, huwt Wil.

 

IX.ya    CORNELIS DIRK VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.t)
Geb. Rotterdam 31 mei 1922
Overl. Vlaardingen 22 maart 1995
Zn. van MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE en MARIA SOPHIA KRUIS.
Huwt  Rotterdam 9 nov. 1949
LIJDIA VAN DEN HAZEL
Geb. Rotterdam 2 april 1926.
Dr. van ALBERT VAN DEN HAZEL en JANSJE VAN DE WIEL.

Uit dit huwelijk:

1.    YOLANDA VAN DEN ENDE, geb. Vlaardingen 10 maart 1955, samenwonend met CAREL WESSELING, geb. Den Haag 10 okt. 1954.

2.    MARJAN VAN DEN ENDE, geb. Vlaardingen 11 juni 1959, samenwonend met EDGAR HARRY RADTKE, geb. 2 feb. 1947, Lage, Duitsland.

 

IX.yb    MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.t)
Geb. Rotterdam 7 juli 1933
Zn. van MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE en MARIA SOPHIA KRUIS,
Huwt Rotterdam 28 jan. 1953
ALIDA CHRISTINA JETTEN,
Geb. Rotterdam 22 maart 1933
Dr. van JOHANNES ALBERTUS JETTEN en WILHELMINA DE BRUIJN

Uit dit huwelijk:

1.    RIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 9 mei 1953, huwt Rotterdam 1 sept. 1977 JAN VAN VLIET, geb. 12 april 1955. Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding 19 mei 1986.

2.    MARCEL CAREL VAN DEN ENDE, huwt TILDE BOSKMA volgt X.y

3.    MARJOLIJN ANNELIES VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 8 sept. 1959, huwt Zoetermeer 23 nov. 1984 MARINUS OUWERKERK, geb. 31 juli 1959.

4.    ANDR VAN DEN ENDE, geb. Dordrecht 20 mei 1961.

5.    EMIEL RICHARD VAN DEN ENDE, geb. Emmen 17 aug. 1965.

 

X.a  JOHANNES JACOBUS VAN DER ENDE, veilingbediende, (zn. van IX.b)
Geb. Monster 21 dec. 1935,
Overl. 29 sep. 2003,
Zn. van JACOBUS JOHANNES WILHELMUS VAN DER ENDE en MARIA JOHANNAM JACOBA VAN DER KUIL,
Huwt
PETRONELLA (NEL) IJDO

Uit dit huwelijk:

1.    JOHN VAN DER ENDE, huwt ASTRID, volgt XI.a

2.    PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Monster 3 okt 1967, huwt PETER ...

 

X.ab    JOHANNES MARIA ANTONIUS  (JOOP) VAN DER ENDE, kassenbeglazer, (zn. van IX.b)
Geb. ca 1951,
Zn. van JACOBUS JOHANNES WILHELMUS VAN DER ENDE en MARIA JOHANNA JACOBA VAN DER KUIL,
Huwt Monster 1971
NEELTJE (ELMA) VOOIS,
Geb. Monster ca. 1953,
Dr. van DIRK MARINUS VOOIS en ADRIANA MARIA DE ZOETE.
(Huwelijk ontbonden door echtscheiding).

Uit de huwelijk:

1.    DVID RICHARD VAN DER ENDE, geb. Monster 27 dec 1971.

 

X.b    CORNELIS PETRUS ANTONIUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.c)
Geb. Naaldwijjk 30 okt. 1933,
Overl. Honselersdijk 29 jan. 1994,
Zn. van JACOBUS MICHIEL VAN DER ENDE en CLAZINA ALIDA DROOG,
Huwt  Naaldwijk ca mei 1959,
ALIDA MARIA THERESIA (ALY) PERREIJN,
Geb. 21 feb. 1936,
Overl. Honselersdijk 20 april 1996.
Dr. van THOMAS QUIRINUS PERREIJN en JOHANNA GIJSBERTA SMITS

Uit dit huwelijk:

1.    INGRID CLAZINA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 26 feb.1967.

2.    PATRICK THOMAS CORNELIS VAN DER ENDE, geb. ca, nov. 1969

 

X.c    JOHANNES PETRUS GERARDUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.c)
Geb. 's-Gravenhage 4 april 1936,
Overl. 's-Gravenhage 21 juni 1985,
Zn van JACOBUS MICHIEL VAN DER ENDE en CLAZINA ALIDA DROOG,
Huwt Alkemade 27 juni 1962,
CORNELIA MARTINA PETRONELLA CLEMENS,
Geb. Alkemade 4 dec. 1938.

Uit dit huwelijk:

1.    JOS VAN DER ENDE.

2.    ANGELIQUE VAN DER ENDE.

3.    PAULINE VAN DER ENDE.

X.ca    LEONARDUS J.M. VAN DER ENDE, (zn. van IX.c)
Geb. 27 juli 1941,
Zn. van  JACOBUS MICHIEL VAN DER ENDE en CLAZINA ALIDA DROOG,
Huwt
J.B.M. (JOKE) HENDRIKSE,

Uit dit huwelijk:

1.    SYLVIA ALLEGONDA THERESIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 1 juli 1968.

 

X.cb     JACOBUS ADRIANUS MARIA VAN DER ENDE, (zn. van IX.c)
Geb. Naaldwijk 29 sept. 1938,
Overl. Honselersdijk 7 okt. 2009,
Zn. van JACOBUS MICHIEL VAN DER ENDE  en CLAZINA ALIDA DROOG,
Huwt
WILHELMINA J.G.M. VAN DIJK,
Geb. 11 mei 1941,
Dr. van WILHELMUS C.J. VAN DIJK en MARIA CLASINA P. BOL.

Uit dit huwelijk:

1.    SONJA VAN DER ENDE

2.    MARRY VAN DER ENDE.

 

X.cc ANTONIUS J.M.VAN DER ENDE, (zn. van IX.c),
Geb. 30 aug. 1944,
Zn van JACOBUS MICHIEL VAN DER ENDE en CLAZINA ALIDA DROOG,
Huwt Monster ca. okt.1968
JOHANNA A.M.(JOKE) REIJNTJES,
Geb. Monster 30 nov. 1943,
Dr. van WILHELMUS L. REIJNTJES en ADRIANA E. BENTVELZEN.

Uit dit huwelijk:

1.    MARCEL JOHANNES ANTONIUS VAN DER ENDE, geb. Naalldwijk 1790.

2.    WENDY MARIA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Honselersdijk  10 juli 1973.

 

 

X.d    MICHAEL PETRUS GERARDUS VAN DER ENDE, tuinarb. (zn. van IX.c),
Geb. Naaldwijk 1 nov. 1946,
Zn. van JACOBUS MICHIEL VAN DER ENDE en CLAZINA ALIDA DROOG,
Huwt Naaldwijk 23 feb. 1972,
APOLONIA ADRIANA PHILOMEEN DE KOK,
Geb. Monster 30 jan. 1948,
Dr. van EVERARDUS ENGELINUS LEONARDUS (EVERT) DE KOK en ADRIANA MATHILDA (SJAAN) VAN VLIET.

Uit dit huwelijk:

1.    ADRIANA MATHILDA MARIA (SANDRA) VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 14 feb. 1973.

2.    KARIN CLAZINA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 27 juli 1975, overl. Kwintsheul 11 aug. 2004.

3.    MONIQUE VAN DER ENDE

 

X.e     CORNELIS PETRUS JACOBUS MARIA VAN DER ENDE, tuinder, (zn. van IX.d)
Geb. Naaldwijk 14 jan. 1938,
Zn. van MICHAEL PIETER JACOBUS VAN DER ENDE en JACOBA FLORA MARIA LIPMAN,
Huwt Wateringen 31 dec. 1965,
CATHARINA MARIA IRENE VAN HOLSTEIJN,
Geb. Wateringen 8 mei 1942,
Dr. van SIMON PETRUS FRANCISCUS VAN HOLSTEIJN en CORNELIA JOHANNA ELIZABETH VAN DER KLUGT.

Uit dit huwelijk:

1.    JACOBA MARIA VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 10 jan. 1967.

2.    CORNELIA MARIA VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 28 april 1968.

3.    MARIA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 4 juli 1973.

 

X.ea    JACOBUS FLORIS HENDRICUS MARIA VAN DER ENDE, (zn. van IX.d)
Geb. Naaldwijk 1 feb. 1943,
Zn. van MICHAEL PIETER JACOBUS VAN DER ENDE en JACOBA FLORA MARIA LIPMAN,
Huwt Naaldwijk 27 dec. 1967
ADRIANA MARIA DE BEEN,
Geb. Delft ca. 1941.

uit dit huwelijk:

1.    JACOBA CATHARINA ADRIANA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 1 feb. 1969.

2.    JACOBA ANNA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Delft 3 juli 1971.

 

X.f    JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van IX.g)
Geb. Pijnacker 28 aug. 1925,
Zn. van JOHANNES BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE en JOHANNA WILHELMINA VAN DER STAP,
Huwt Delft 12 aug. 1953,
MARIA HELENA IMMERS,
Delft 19 juni 1926,
Dr. van JOSEPH CHRISTIAAN IMMERS en CATHARINA ANNA MARIA HALVE.

Uit dit huwelijk:

1.    CATHARINA ANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Delft ca. 1957, huwt Delft 22 mrt 1974 WILHELM SNOEP, geb. Rotterdam ca. 1952.

 

X.g    THEODORUS MARIA VAN DER ENDE, (zn. van IX.g)
Geb. Pijnacker 18 okt. 1926,
Overl. Pijnacker 21 dec. 1858,
Zn. van JOHANNES BARTHOLOMEUS VAN DER ENDE en JOHANNA WILHELMINA VAN DER STAP,
Huwt Delft 21 nov. 1951,
CHRISTINA MARIA OVERES,
Geb. Delft 19 maart 1927,
Dr. van SIMON OVERES en JACOBA TERSTEEG.

Uit dit huwelijk:

1.    ANNEKE VAN DER ENDE.

2.    SIMON VAN DER ENDE.

3.    TINEKE VAN DER ENDE.

4.    COBIE VAN DER ENDE.

5.    HANSJE VAN DER ENDE.

 

X.h    JOHANNES CORNELIS MARIA VAN DER ENDE, (zn. van IX.h),
Geb. Schipluiden 31 mei 1929,
Overl. Den Hoorn 16 juli 1999,
Zn. van JOHANNES MARTINUS VAN DER ENDE en CORNELIA MARGARETHA MARIA VINK,
Huwt
C.J.M. (Toos) VAN RIJN

Uit dit huwelijk:

1.    JOHN VAN DER ENDE, huwt HELEN, volgt XI.h

2.    JOLANDA VAN DER ENDE

3.    MONIQUE VAN DER ENDE

 

X.i    JOHANNES MARIA VAN DER ENDE, (zn. van IX.h),
Geb. Schipluiden 19 feb 1932,
Overl. Den Hoorn 18 dec. 2001,
Zn. van JOHANNES MARTINUS VAN DER ENDE en CORNELIA MARGARETHA MARIA VINK,
Huwt Wateringen 30 dec. 1955,
MARIA HELENA (RIET) ALLEBLAS,
Geb. Wateringen 17 dec. 1929,
Dr van. ADRIAAN ALLEBLAS en AGATHA MARIA BARBARA VAN DER ZANDE.

Uit dit huwelijk:

1.    CARLA VAN DER ENDE

2.    AAD VAN DER ENDE

3.    ELLEN VAN DER ENDE

4.    PETRA VAN DER ENDE

5.    JOHN VAN DER ENDE

 

X.j    PETRUS EVERARDUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.i)
Geb. Schipluiden 26 dec. 1933,
Overl. Delft 26 maart 2000,
Zn. van MARTINUS PETRUS VAN DER ENDE, kolenbezorger en JOHANNA MARIA GIELESE.
Huwt Delft 9 mei 1956
JOHANNA MARIA SCHILPEROORT,
Geb. Delft 4 mei 1938,
Dr. van ADRIANUS NICOLAAS THOMAS SCHILPEROORT en CORNELIA HARTEVELT.

Uit dit huwelijk:

1.    ANNELIESE JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Delft ca. 1958, huwt Delft 19 dec. 1958 WILLEM KOSTER, geb. Delft ca. 1953, zn. van ARIE KOSTER en MARIA BARENDINA DE KONING.

 

X.ja    ADRIANUS JOHANNES SIMON VAN DEN ENDE, As. Bedrijfsleider (zn. van IX.j)
Geb. Naaldwijk 9 dec. 1930,
Zn. van JOHANNES ADRIANUS VAN DEN ENDE en ROELOFJE STEENBERGEN.
Huwt Delft 3 aug. 1965
PIETERNELLA CATHARINA LUCARDIE,
Geb. Maassluis 3 aug. 1937.

Uit dit huwelijk:

1.    MARCEL MARCO VAN DEN ENDE, geb. Deventer 1 sept 1966.

2.    JAN PAUL VAN DEN ENDE, geb. Deventer 27 mart 1968.

 

X.jb    CORNELIS M.J. (COK) VAN DEN ENDE, (zn. van IX.j)
Geb. 9 sept. 1939,
Zn. van JOHANNES ADRIANUS VAN DEN ENDE en ROELOFJE STEENBERGEN.
Huwt
ELS VAN HULST.

Uit dit huwelijk:

1.    BARRY VAN DEN ENDE, huwt BIANCA VAN VELTHOVEN. volgt XI.jb

 

X.k    SERVATIUS IRINEUS CORNELIS ANTHONIUS VAN DEN ENDE, kantoorbediende,zn. van IX.k)
Geb. Naaldwijk 26 jan. 1938,
Zn. van SIMON PETRUS VAN DEN ENDE, aardappelhandelaar en CORNELIA GERARDA THOEN,
Huwt De Lier 12 dec. 1962,
ANNA GERARDA MARIA RUIGROK,
Geb. De Lier 26 aug. 1938.
Dr. van MICHAEL HENDRIKUS RUIGROK en ANNA IDA ADRIANA VAN HOLSTEIN.

Uit dit huwelijk:

1.    PETER VAN DEN ENDE, huwt NATASJA, volgt XI.k

2.    MARCEL VAN DEN ENDE, huwt MARJA, volgt XI.ka

3.    RICHARD VAN DEN ENDE

 

X.l    CORNELIS IGNATIUS MARIA CAROLUS VAN DEN ENDE,(zn. van IX.k)
Geb. Naaldwijk 28 dec. 1942,
Zn. van SIMON PETRUS VAN DEN ENDE, aardappelhandelaar en CORNELIA GERARDA THOEN,
Huwt Naaldwijk 29 juni 1966,
CORNELIA WILHELMINA VAN ARDENNE,
Geb. Naaldwijk 14 feb. 1943,
Dr. van JOHANNES DOMINICUS VAN ARDENNE en CATHARINA MARGARETHA MOONS.

uit dit huwelijk:

1.    SIMONE VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 9 juni 1969.

2.    JEANINE VAN DEN ENDE

 

X.m   SIMON PETRUS JOHANNES THOMAS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.k),
Geb. Naaldwijk 21 DEC. 1940,
Zn. van SIMON PETRUS VAN DEN ENDE, aardappelhandelaar en CORNELIA GERARDA THOEN,
Huwt Naaldwijk 1 juli 1977,
MARIA ELISABETH CHRISTINA GERDA (MARLIES) BEUMING,
Geb. Nijmegen 2 dec. 1945,
Overl. Naaldwijk 10 april 1996,
Dr. van WILHELMUS BEUMING en ANNA THEUNISSEN.

Uit dit huwelijk:

1.    PAULUS WILHELMUS SIMON VAN DEN ENDE, geb. Delft 17 mei 1986

 

X.n    PETRUS MARIA IGNATIUS  DOMINICUS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.k)
Geb. Naaldwijk 9 feb 1951,
Zn. van SIMON PETRUS VAN DEN ENDE, aardappelhandelaar en CORNELIA GERARDA THOEN,
Huwt
WIL VERBEEK.
Dr. van JOHANNES J VERBEEK en ADRIANA JOHANNA WUBBEN.

Uit dit huwelijk:

1.    MARIANNE VAN DEN ENDE.

 

X.o    ADRIANUS JOHANNES RUDOLPHUS VAN DEN ENDEN,(zn. van IX.l)
Geb. Naaldwijk 28 aug. 1932,
Zn. van ADRIANUS JOHANNES VAN DEN ENDEN, bode en CORNELIA MARIA TETTEROO
Huwt Naaldwijk 9 april 1958,
JOHANNA AGATHA MARIA SCHEFFERS,
Geb. Naaldwijk 3 maart 1933,
SIMONS JOHANNES SCHEFFERS en JOHANNA MARIA VERBRAEKEN.

Uit dit huwelijk:

1.    ADRIANUS CORNELIS JOHANNES MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 14 sept. 1959.

2.    PAULUS SIMON MARIA  VAN DEN ENDEN, geb. Monster 18 aug. 1960.

3.    CATHARINA HELENA MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Monster 18 okt. 1963.

 

X.oa  GERARDUS MARTINUS MARIA VAN DEN ENDEN, (zn. van IX.l)
Geb. Naaldwijk 15 sept. 1936,
Zn. van ADRIANUS JOHANNES VAN DEN ENDEN, bode en CORNELIA MARIA TETTEROO
Huwt Naalldwijk ca. okt. 1962
HELENA MARIA AGATHA ADRIANA  KRIJGER,
Geb. Naaldwijk 5 aug. 1936,
Dr van CORNELIS MARTINUS KRIJGER en JOHANNA MARTINA JOSEPHINA VAN DER KLUGT

Uit dit huwelijjk:

1.    ADRIANUS JOHANNES MARIA (ARJAN) VAN DEN ENDEN, geb. Naaldwijk 25 juni 1964.

2.    JOHANNA CORNELIA MARIA VAN DEN ENDEN, geb. ca. jan/feb. 1967

 

X.p      PETRUS JOZEF SIMON VAN DEN ENDEN, (zn. van IX.l)
Geb. Naaldwijk 12 maart 1938,
Overl. Naaldwijk 26 jan 1998,
Zn. van ADRIANUS JOHANNES VAN DEN ENDEN en CORNELIA MARIA TETTEROO,
Huwt Monster 27 mei 1963,
HELENA JOHANNA MARIA FLHR, tandartsassistente,
Geb. Monster 23 mei 1939,
Dr van AUGUST FLHR en CATHARINA MARGARETHA OLIEROOK.

Uit dit huwelijk:

1.    MARCEL MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Honselersdijk 6 mei 1966.

2.    NATASCHA MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Naaldwijk ca. dec. 1969.

3.    LEON VAN DEN ENDEN

X.pc    ADRIANUS PETRUS HENDRICUS (AAD) VAN DEN ENDE,(zn. van IX.pa)
Geb. Wateringen 12 okt. 1951,
Zn. van ADRIANUS HENDRIKUS VAN DEN ENDE en CORNELIA HENDRICA ADRIANA REIJGERSBERG
huwt
VERA VAN EMMERIK.

Uit dit huwelijk:

1    .RAMON VAN DEN ENDE.

2.    ANGELA VAN DEN ENDE

3.    RUDY HENDRIKUS MARIA VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 3 dec. 1987.

 

X.pf     JOHANNES CORNELIS MARIA (JOHAN) VAN DEN ENDE (zn. van IX.pa),
Geb. Wateringen 4 nov 1957,
Zn. van ADRIANUS HENDRIKUS VAN DEN ENDE en CORNELIA HENDRICA ADRIANA REIJGERSBERG
 huwt
MONIQUE.

Uit dit huwelijk:

1.    MARC VAN DEN ENDE.

2.    ERICUS GERARDUS VAN DEN ENDE, geb. Den Hoorn 7 aug. 1985.

3.    SUZANNA MONICA VAN DEN ENDE, geb. Den Hoorn 12 jan. 1987.

 

X.q     LOURENTIUS JACOBUS JOZEPHUS MARIA (RENS) VAN DER ENDEN, (zn. van IX.u)
Militair der Zeemacht, laatst gediend tot 23 sept 1999 als adjudant onderofficier,
Geb. Delft 24 sept. 1949,
Zn. van LOURENTIUS PETRUS JACOBUS VAN DER ENDEN en CORNELIA JOHANNA ROESSEN,
Huwt Wateringen 20 sept. 1974,
HELENA CORNELIA (LENIE) RIPSON,
Geb. Wateringen 4 nov. 1952
Dr. van CORNELUS MATHIJS RIPSON en ANNA MOOIMAN.

uit dit huwelijk:

1.    REN MARINUS WILHELMUS MARIA VAN DER ENDEN, geb. Delft 16 okt. 1976, huwt Rotterdam 23 aug. 2002 BIANCA DE KRUIJFF, geb. Rotterdam 11 mrt 1980

2.    DENNIS LEONARDUS JOHANNES VAN DER ENDEN, geb. Delft 18 dec. 1978.

3.    OLAF LOURENTIUS ANTONIUS CORNELUS VAN DER ENDEN, geb. Delft 19 okt. 1981, huwt Den Haag 20 aug. 2008 NATHALIE AGHTEN, geb. Den Haag 8 mei 1981. (volgt XI.q)

 

X.r     NICOLAAS HENDRIKUS MARIA VAN DER ENDE, betonwerker, (zn. van IX.q)
Geb. Monster 25 okt. 1950,
Zn. van BARTHOLOMEUS LEONARDUS VAN DER ENDE en ALEIDA PETRONELLA REIJNTJES,
Huwt
MARIA MARGRIETHA ALKEMA.

Uit dit huwelijk:

1.    BERTHA LYDIA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 16 aug. 1974, huwt s-Gravenzande 27 nov. 1997 WILLIAM THEODORUS HENRICUS MARIA VAN DER KAMP, geb. s-Gravenzande 26 dec. 1970, zn. van WILLIAM THEODORUS HENDRICUS MARIA VAN DER KAMP en LENA EVA MARIA VAN DER MEER.

2.    BRIGITTE LEONARDA VAN DER ENDE, geb. Monster 1 aug. 1980.

 

X.rb    ROBERTUS LEONARDUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.rb)
Geb. 's-Gravenhage 23 juli 1960,
Zn. van WILLYBRORDUS LEONARDUS MARIA VAN DER ENDE en JOHANNA HENDRIKA MARIA VAN DER LAAN,
Huwt 1e 's-Gravenhage 30 mei 1984 (huwelijk ontbonden juli 1993)
MARION LOOS,
Geb. 's-Gravenhage,
Huwt 2e Delft 9 juni 1998
ANITA DIJKHORST,
Geb. Amersfoort 18 feb. 1965.

Uit het eerste huwelijk:

1.    ROY VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 1 juli 1990

2.    MARJOLEIN VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 25 mei 1992.

 

X.t    CHRISTIANUS ANDREAS JOSEPH VAN DER ENDEN, chauffeur, zn. van (IX.t)
Geb. Delft 9 aug. 1946,
Overl. Poeldijk 14 nov. 1990,
Zn. van CHRISTIANUS JACOBUS JOZEPHUS VAN DER ENDEN en JOHANNA VISSER.
Huwt Den Haag 11 juli 1969,
HENDRIKA ALIDA THOEN,
Geb. Den Haag 30 juni 1948.

Uit dit huwelijk:

1.    NATASJA JOHANNA MARIA ALIDA VAN DER ENDEN, geb. Monster 16 jan. 1970.

2.    CHRISTINA MARIA (KELLY) VAN DER ENDEN, geb. Monster 22 naart 1973.

 

X.ta    WILHELMUS BERNARDUS JOZEF (WIM) VAN DER ENDEN, (zn. van IX.t)
Geb. Den Haag 17 juni 1940
Zn. van CHRISTIANUS JACOBUS JOZEPHUS VAN DER ENDEN en JOHANNA VISSER,
Huwt Wateringen 28 dec. 1962
CORNELIA CATHARINA  MARIA ELISABETH (ELLY) VAN ZIJL,
Geb. Wateringen 4 okt. 1939,
Dr. van CORNELIS H VAN ZIJL en WILHELMINA J HULSPAS.

Uit dit huwelijk:

1.    INGRID JOHANNA MARIA VAN DER ENDEN, geb. Wateringen 2 april 1965.

2.    MARKUS CORNELIS JOZEF VAN DER ENDEN, geb. Delft 2 febr. 1968

 

X.tb    BERNARDUS WILHELMUS JOHANNES (BEN) VAN DER ENDEN, (zn. van IX.t)
Geb. 5 nov. 1941
Zn. van CHRISTIANUS JACOBUS JOZEPHUS VAN DER ENDEN en JOHANNA VISSER,
huwt Wateringen 29 nov. 1966
MARIA HENDRIKA.M.(RIA) MEIJER,
Geb. Den Haag 17 sept. 1941,
Dr. van JOHANNES GERARDUS MEIJER en CORNELIA W SCHENKEVELD.

Uit dit huwelijk:

1.    ESTHER C.J. VAN DER ENDEN, geb.  ca. april  1968.

 

X.tc    EMANUEL MARIA JOSEPH (EMIEL) VAN DER ENDEN, (zn. van IX.t)
Geb. Delft 8 jan. 1948,
Zn. van CHRISTIANUS JACOBUS JOZEPHUS VAN DER ENDEN en JOHANNA VISSER,
Huwt  Wateringen  19 apr. 1979
MARIA SIEBERIA (ANNEMIEKE)  HOEBOER,
Geb.'s-Gravenhage 29 jan. 1959

Uit dit huwelijk:

1.    SIEBERIA JOHANNA MARIA (MONIEKA) VAN DER ENDEN, geb. Kwintsheul 28 juni 1980.

2.    CHRISTIANUS CORNELIS JOZEPHUS (SEBASTIAAN) VAN DER ENDEN, geb. Delft 5 dec. 1981.

 

X.u    ADRIANUS EWALD  (AAD) VAN DEN ENDE, zn. van IX.o)
Geb. Den Haag 21 okt. 1949,
Zn. van THEODORUS PETRUS VAN DEN ENDE en JACOBA ADRIANA JONGMANS
Huwt 1971,
JEANETTE DUINDAM

Uit dit huwelijk:

1.    MONICA VAN DEN ENDE.

2.    NANCY VAN DEN ENDE.

 

X.ua  HENDRUCUS EGIDIUS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.o)
Zn. van THEODORUS PETRUS VAN DEN ENDE en JACOBA ADRIANA JONGMANS
Huwt
RIA

Uit dit huwelijk:

1.    PATRICK  ADRIANUS EWALD VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 18 okt. 1982.

2.    MARK PETRUS ANTONIUS VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 22 dec. 1984

3.    LINDA VAN DEN ENDE.

 

X.v    ADRIANUS HENDRIKUS JOHANNES (AAD) VAN DEN ENDE, (zn. van IX.p)
Geb 1 feb. 1952,
Zn. van JOHANNES THEODORUS PETRUS VAN DEN ENDE en HENDRIKA MARIA ZANDVLIET.
Huwt
WILLY  VAN ZEIJL

Uit dit huwelijk:

1.    ADRIANUS JOHANNES WILHELMUS  VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 21 mei 1979.

2.    JOCHEM VAN DEN ENDE

3.    GERARDUS PETRUS FERDINANDUS ( GERBEN) VAN DEN ENDEgeb. Wateringen 3 feb. 1983.

4.    MARIA HENDRIKA ALIDA (MAAIKE) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 27 dec\. 1985.

 

X.va    FERDINANDUS GERARDUS PETRUS MARIA (FRED) VAN DEN ENDE, (zn. van IX.p)
Zn. van JOHANNES THEODORUS PETRUS VAN DEN ENDE en HENDRIKA MARIA ZANDVLIET.
Huwt
ANJA .....

Uit dit huwelijk:

1.    INGE VAN DEN ENDE.

2.    WOUTER VAN DEN ENDE.

 

X.w    JACOBUS WILHELMUS MARIA VAN DER ENDE, aannemer, (zn. van IX.r)
Geb. Den Haag 30 okt. 1957,
Zn. van BARTHOLOMEUS JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE en GERARDA JOHANNA CORNELIA ZUYDERWIJK.
Huwt s-Gravenzande 18 nov. 1982,
ANTJE WILLEMIJNTJE LANKESTER, agr. medewerkster,
Geb. s-Gravenhage 15 mei 1958,
Dr. van HENDRIK LANKESTER en JAAPJE KOORNNEEF.

Uit dit huwelijk:

1.    COEN VAN DER ENDE, geb. 26 sept. 1990.

 

X.xa    PIETER GEORGE HENDRICUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.xa)
Geb. Delft 23 dec. 1938,
Zn. van HENRICUS LEONARDUS VAN DER ENDE en JOBINA DE WIJS,
Huwt  Katwijk 17 aug. 1966
WILHELMINA HENDRIKA VOOIJS,
Geb. Leiden 18 nov. 1942,
Dr. van MARINUS LOUIS VOOIJS en LAMMERDINA ELISABETH BOS.

Uit dit huwelijk:

1.    ELISABETH JOBINA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Delft 4 mrt 1970, huwt 1e GERARD JAN MARIA ANTONIE HUITING, geb. Veenendaal 9 aug. 1949, huwt 2e ANTONIUS TAANKINK, geb. Arnhem 19 feb. 1956.

2.    EDWARD HENRICUS LOUIS CHRISTIAAN VAN DER ENDE, geb. Delft 10 sept. 1972, huwt Delft 19 mei 2001 MONIQUE ZWAAL, geb. Maassluis 22 mei 1975.

 

X.xb    JACOBUS ADRIANUS MARIA VAN DER ENDE, slagersknecht, chauffeur, (zn. van IX.xb)
Geb. Naaldwijk 3 mei 1938,
Zn. van MARINUS LEONARDUS NICOLAAS VAN DER ENDE en MARIA PETRONELLA APOLLONIA VAN SCHIE,
Huwt 's-Gravenzande 1 mei 1963,
ADRIANA MOOR,
Geb. 's-Gravenzande 4 mrt 1936,
Dr. van ADRIANUS MOOR en WILHELMINA HENRIETTE STOKVIS.
Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding in 1990.

Uit dit huwelijk:

1.    MARCEL VAN DER ENDE, huwt 1e ANGELINA VAN LOCHEM, huwt 2e WILMA VAN OS, volgt XI.xb

2.    MARIA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 april 1970, huwt 's-Gravenzande 24 aug. 1990 FRED STOKDIJK, geb. 1965.

 

X.y    MARCEL CAREL VAN DEN ENDE, (zn. van IX.yb)
Geb. Rotterdam 20 maart 1957
Zn. van MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE en ALIDA CHRISTINA JETTEN.
Huwt Capelle aan de IJssel 6 okt. 1989,
TILDE BOSKMA,
Geb. Haren (Gr) 23 april 1960.

Uit dit huwelijk:

1.    THOM CHRISTIAN VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 23 dec. 1989.

2.    MAURICE CAMIEL VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 23 dec. 1989, overl. Rotterdam 26 dec. 1989.

3.    ANNE-LOUS CELINE VAN DEN ENDE, geb. Capelle a/d IJssel 2 jan. 1992.

4.    ELLEMIJN AIME VAN DEN ENDE, geb. Capelle a/d IJssel 5 okt. 1993.

 

X.z     ROBERTUS MARINUS MARIA VAN DER ENDE, (zn. van IX.fa)
Geb.Elden gem. Elst 26 juli 1955.
zn. van MARINUS CORNELIS VAN DER ENDE en JOHANNA PETRONELLA TANGEL,
huwt
GEERTRUIDA WILLEMINA ( TRUUS) OOMS,
Geb. Velp gem. Rheden 15 maart 1959,
Dr. van SIMON FREDERIK OOMS en WILLEMINA HENDRIKA WERNKE.

Uit dit huwelijk:

1.    MONIEK VAN DER ENDE, geb. 7 aug. 1987

2.    LINDA VAN DER ENDE, geb. 24 apr. 1990.

3.    ROBIN VAN DER ENDE, geb. 25 mei 1991

 

X.za    MICHAEL ALBERTUS JOSEPH VAN DER ENDE, kassenbouwer, (zn. van IX.f)
Geb. Wateringen 12 maart 1946,
Zn. van JACOBUS BERNARDUS LOURENTIUS VAN DER ENDE  en ALIDA PETRONELLA VAN DER WILK,
Huwt Den Haag 25 maart 1966
PETRONELLA ELISABETH MARIA FOKKES,
Geb. Den Haag 12 juni 1946,
Dr. van NICOLAAS FOKKES en ELISABETH MARIJNISSEN.

Uit dit huwelijk:

1.    SYLVIA MARIA VAN DER ENDE, geb. Den Haag 18 jan. 1967, samenwonend met ERWIN FRANCISCUS KOK, geb. Den Haag 22 dec. 1967.

2.    YVONNE ELISABETH MARIA VAN DER ENDE, geb. Den Haag 26 okt. 1970, overl. Den Haag 11 nov. 1970.

3.    MICHAEL JOZEF VAN DER ENDE, geb. Den Haag 12 dec. 1971, huwt  Leidschendam 8 nov. 2002 PATTY DE BIE
                    uit dit huwelijk: a: JOCHEM VAN DER ENDE, geb. 10 maart 2002
                                            b: MARIJN VAN DER ENDE, geb. 17 maart 2005

       

XI.a    JOHN VAN DER ENDE, (zn. van X.a)
Zn. van JOHANNES JACOBUS VAN DER ENDE en NEL IJDO
Huwt
ASTRID .........

Uit dit huwelijk:

1.    BOB VAN DER ENDE

2.    PIM VAN DER ENDE.

 

XI.h    JOHN VAN DER ENDE, (zn. van X.h)
Zn. van JOHANNES CORNELIS MARIA VAN DER ENDE en C.J.M.(TOOS) VAN RIJN,
Huwt
HELEN ..........

Uit dit huwelijk:

1.    DANIELLE VAN DER ENDE

2.    JOYCE VAN DER ENDE

 

XI.jb    BARRY VAN DEN ENDE, (zn. van X.jb)
Zn. van CORNELIS M.J.(COK) VAN DEN ENDE en ELS VAN HULST
Huwt
BIANCA VAN VELTHOVEN

Uit dit huwelijk:

1.    JOLIE VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 11 aug. 2001.

2.    OWEN VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 13 aug. 2003.

3.    MILES VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 21 april 2006.

 

XI.k    PETER VAN DEN ENDE, (zn. van X.k)
Zn. van SERVATIUS IRINEUS CORNELIS ANTHONIUS VAN DER ENDE en ANNA GERARDA MARIA RUIGROK,
Huwt
NATASJA ......

Uit dit huwelijk:

1.    DENNY VAN DEN ENDE.

2.    ROMY VAN DEN ENDE.

 

XI.ka    MARCEL VAN DEN ENDE, (zn. van X.k)
Zn. van SERVATIUS IRINEUS CORNELIS ANTHONIUS VAN DER ENDE en ANNA GERARDA MARIA RUIGROK,
Huwt
MARJA .......

Uit dit huwelijk:

1.    MENNO VAN DEN ENDE.

 

XI.q    OLAF LOURENTIUS ANTONIUS CORNELUS VAN DER ENDEN, (zn. van X.q)
Geb. Delft 19 okt. 1981,
Zn. van LOURANTIUS JACOBUS JOZEPHUS (RENS) VAN DER ENDEN en HELENA CORNELIA (LENIE) RIPSON,
Huwt Den Haag 20 aug. 2008
NATHALIE AGHTEN,
Geb. Den Haag 8 mei 1981.

Uit dit huwelijk:

1.    AMBER VAN DER ENDEN, geb. Delft 16 okt. 2009.

 

XI.xb    MARCEL VAN DER ENDE, (zn. van X.xb)
Geb. 's-Gravenzande 8 nov. 1963,
Zn. van JACOBUS ADRIAANUS MARIA VAN DER ENDE en ADRIANA MOOR,
Huwt 1e Voorburg 4 juli 1991
ANGELINA VAN LOCHEM
Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding.
Huwt 2e
WILMA VAN OS
Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding.

Uit het tweede huwelijk:

1.    KELLY VAN DER ENDE, geb. Den Haag 9 feb. 1995.