GENEALOGIE van de familie

 VAN  DER ENDE

VLAARDINGSE TAK

bijgewerkt tot en met 1 jan. 2016

door W.H. van den Ende te 's-Gravenzande

 

(copyright WHvdEnde@2006)

 

 

I.          ADRIAEN MAERTENSZ. VAN DER ENDE, wonende op de Wal onder Zoetermeer.

      Geb. ca 1585,

      Overl. Na 24 okt 1632,

      Huwt 1e voor 7 jan 1606/1607

      MARRITGE HUBERTSE (DE BIJE)
      Begr. tussen 1622 en 5 mei 1626

      Dr. van HUYBRECHT Pzn DE BIJE en INGETJE CRIJNSDR. GORTER,

      Huwt 2e Zegwaard 9 mei 1627

            INGETIEN ARIJENS, wed. van Arij Sijmenss (Sebel) in Soetermeer

 

 

            Uit het eerste huwelijk:

 

1.    MARRITIE ARIJENS VAN DER ENDE, j.d. won. Segwaert, ged. Zoetermeer 7 jan 1607, get; Wiggert Adriaens, Geertgen Hubrechtsen, Maritgen Jacobs, huwt (o) Zegwaart 20 nov 1633, getr. tot Delft 7 dec. 1633, ANTHONIS HENDERICKXZ (VAN PIJLSWAERT)j.g. Consent bij huwelijk: Arij Maertens van der Ende, vader, Joris Claess, oom.

 

2.    MAERTEN ADRIAENS VAN DER ENDE, huwt 1e TRIJNTJE HENDRICKX BREUGOM, huwt 2e TRIJNTJE CLAESDR. ROBOL, huwt 3e SIJTJE JACOBS (OVERGAUW.  (volgt II)

 

3.    CORNELIS ARIJENS VAN DER ENDE, huwt ARIJAENTIE ARIJAENS, (volgt II.b)

 

4.    PIETER ARENTSEN VAN DER ENDE, (volgt II.c)

 

5.    JAN ADRIAENS VAN DER ENDE, MAERTJE SIMONSDR. MARCK,(volgt II.a)

 

 

II.  MAARTEN ADRIAENS VAN DER ENDE, alias KOUKOUCK

      Ged. 19 okt 1608 Zoetermeer, wonende aldaar, vanaf 1645 te Pijnacker, get. doop Diric Cornelis Brouwer, Jop Cornelis en Geertje Pietersen.

      Ambachtsbewaarder aldaar

      Overl. tussen 6-6-1679 en 17-1-1680

      Zn. van ADRIAEN MAERTENS en verm MARRITGE HUBERTSE (DE BIJE)

      Huwt 1e Zegwaard 24 okt. 1632 (Consent: Arij Meertess (van der Ende), vader en Hendrik Claes (Breugem), vader)

      TRIJNTJE HENDERICKX BREUGOM, j.d. wonende Zoetermeer
Ged. Zoetermeer 17 nov. 1613,
      Overl. voor 1642,
      Dr. van HENDERICK CLAESS (BREUGOM) en MARITGEN CORNELISDR.

      Huwt 2e Zegwaard 26 jan. 1642, (Consent : tot sijn jaren en Cleas Jacobs (Robol), vader)

      TRIJNTJE CLAESDR. ROBOL, j.d van Segwaert,

      Ged. Zegwaard 26 april 1615

      Overl. verm. Begin 1661

      Dr. van CLAES JACOBS ROBOL en ADRIAENKE VRANCKENS

      Huwt 3e voor 10 juni 1661

      SIJTJE JACOBS (OVERGAUW)

      Geb. Pijnacker ca 1612,

      Overl.

      Dr. van JACOB ARIENSZ VAN OVERGAUW en MARITGE PLEUNEN VAN DER KOOIJ.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.    MARRITIE MAERTENS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 11 sep 1633, get; Pieter Arijens en Marritien Arijens.

 

2.   CLAES MAERTENS (de oude) VAN DER ENDE, huwt 1e LIJSBETH HUIJGEN VAN HODENPIJL, huwt 2e MARIJTJE JANS STARRENBURGH.(volgt III.ab)

 

3.    INGETIE MAERTENS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 1 mrt 1637, get; Joost Henderickxz en Aechje Henderickx.
 

 

Uit het tweede huwelijk:

 

4.    ARIAENTJEN MAERTENS VAN DEN ENDE, j.d. afk. van Pijnacker, ged. Zoetermeer 15 mei 1644, get; Cornelis Claes, Maartje Sijmons en Lijsbeth Claes,  huwt
            Pijnacker 20 mei 1674 KLAAS JACOBS VAN DEN ACKER, j.m. afk. van Schipluiden wonende te Pijnacker

.

5.    KLAAS MAERTENS VAN DEN ENDE, j..m. van Pijnacker, huwt ANNITJEN ARIENS  CLAPWIJCK, j,d, van Pijnacker. (volgt III)

 

6.     ARIJ MAARTENSE VAN DER ENDE, huwt JAAPJE ABRAHAMS LUGTIGHEIT, j..d. van Papsouw,(volgt III.a)

 

 

II.a    JAN ADRIAENSZ. VAN DER ENDE, j.m. van Zoetermeer,
                (in 1651 gezworene van Pijnacker)

         Ged. Zegwaard 30 juni 1613, get; Jan Jacopss, Hester Hubertsdr.

         Overl. na 29 okt. 1670

         Zn. van ADRIAEN MAERTENS VAN DER ENDE en MARRITGE HUBERTS DE BIJE

         Huwt Zoetermeer 9 maart 1636, Consent bij huwelijk: Abraham Huijbrechss (de Bije), oom ende voocht en Simon Janss Marck, vader bruid

         MAERTJE SIMONSDR. MARCK, j.d van Zoetermeer

         Ged. Zoetermeer 28 nov. 1613,

         Overl. na 8 mei 1675,

         Dr. van SIJMEN JAN MARCK en ADRIAENTJE JACOBS ROBOL

 

Uit dit huwelijk:

 

1.     MARRITIE (MAERTJE) JANS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 1 jan. 1637, get; Cornelis Arijens, Trijntie Jans en Neeltie Gerrits, overl. Vlaardingen   jan. 1716, huwt Vlaardingen 15 jan. 1662 CORNELIS CORNELISZ. MAEN,  bouwman, geb.Vlaardingerambacht ca. 1634, overl. Vlaardingen 1715/1716, zn. van CORNELIS MAEN en TRIJNTJE LEENDERTSDR.

 

2.    NELLETIE JANS, ged. Zoetermeer 21 mrt 1638, get: Jan Jacobss, Martijntie Jacobs en Aeltie Jans.

 

3.     ARY (ADRIAEN)  JANS VAN DER ENDE, huwt ANNETJE PIETERS DE BIJE.(volgt III.g)

 

4.    JAN JANSZ. VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 6 okt. 1641, get; Sijmen Jans, Corn. Pieterss en Neeltie Jans.

 

5.    ARIAENTGE JANS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 9 aug. 1643, get: Marck Dircxss en Trijntje Claes.

 

6.    GRIETJE JANS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 2 juli 1645, get; Pieter Aryense, Trijntje Jans en Geertje Arijens, huwt 1e Pijnacker (o) 3 feb. 1680 CORNELIS CORNELISZ VERMEER, wednr. afk. van Pijnacker, huwt 2e Pijnacker 3 mei 1682 SAMUEL LEENDERTSS VAN DER ZIJDE, (VERSIJDE) j.m.afk. van Berckel, won. Pijnacker

 

7.    SYMON JANS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 8 mei 1647. get; Sijmon Jans Marck, Pieter Pietersen en Maertje Arijens.

 

8.    INGETJE JANS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 28 mrt 1649, get; Abram Hubrechts de Bie, Maertje Arijens en Sara Jans.

 

9.    ANNETJEN JANS, ged. Zoetermeer 11 sept. 1650

 

10.    BARBAR JANS VAN DER ENDE, ged. Pijnacker 9 apr. 1653, get: Sijmon Jansz Marck en Fijtgen Dircksdr., huwt 1e Pijnacker 4 sept. 1695 ARIJ CORNELISS BROMER, wednr van ERMTJE VAN DER LAAN, afk. uit Pijnacker, huwt 2e Pijnacker 22 apr 1715 PIETER TOMASZ. VAN DER BURG, wednr. van MAARTJE KRIJNEN ROODENBURG, afk. van Wateringen. (gedoopt Pijnacker 12 aug. 1691 MARIJTJE. dochter van Wophert van Os en Barber Jans van den Ende, getuige Grietje Jans van den Ende, in onecht).

11.    JACOB JANSZ. VAN DER ENDE (VAN DER ENT), ged. Pijnacker1 aug. 1655, get: Hilletgen Adriaens.

 

12.    PIETER JANS VAN DER ENDE, huwt LEENTJE JASPERS DE JONGH. (volgt III.h).

 

 

 

II.b    CORNELIS ARIJENS (VAN DER ENDE), j.g. afk. van Segwaert
Overl. 1681
Zn. van ADRIAEN MAERTENS VAN DER ENDE en MARRITGE HUBERTS DE BIE

 Huwt Zegwaart (o) 10 jan 1627, tr. 31 jan. 1627,

Consent: bij huwelijk Arij Maertss van der Ende, vader, Arijen Arijens, broeder.

ARIJAENTIE ARIJAENS, j.d. van Segwaert

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MAERTEN CORNELIS VAN DER ENDE, huwt 1e TRIJNTJE SIJMONS CEBEL, huwt 2e TRIJNTJE JACOBS BEUGELSDIJK(volgt III.b)

 

2.    HUIJBERT CORNELIS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer12 sept. 1632, get; Abraham Huijbertse, Dirrick Dirrickxz en Geertie Huijbregts, huwt Zoetermeer 4 juli 1660 NEELTJE CORNELIS MAAN, j.d. won. Vlaardingerambacht.

 

3.    ARY CORNELISZ. VAN DER ENDE, huwt LEUNTJE CORNELIS, j.d. won. Wilsveen.(volgt III.c)

 

4.    WILLEM CORNELISZ. VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 7 juni 1637, get; Jan Arijens en Trijntje Henderickx., huwt 1e Zoetermeer (o) 13 nov. 1660 GRIETJE JANS, j.d. won. Zegwaart, (getuige bij het huwelijk: Cornelis Arents van den Ende, vader bruidegom en Frederik van der Beek, getuige bruid). huwt 2e Zoetermeer 3 feb. 1683 TRIJNTJE JANS VAN DER CIJS, j.d. van Zegwaart, dr. van JAN PIETERS VAN DER CIJS.

 

5.    GERRIT CORNELISZ. VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 18 mei 1642, (volgt III.f)

 

6.    ARYAENTIE CORNELIS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 19 mrt 1645, get; Maerten Arijens en Crijntjen Arijens, huwt Zoetermeer (o) 13 okt 1668 WILLEM HUIJGEN VROOMMAN, j.m. won. Zoetermeer, zn. van HUIJGH JANSZ. VROOMMAN. (getuige bij het huwelijk: Huijgh Janz. Vrooman, vader bruidegom en Cornelis Ariensz van der Ende, vader bruid).

 

 

II.c    PIETER ARENTSE VAN DER ENDE, won. aan de Zegwaartse Verlaten,
Ged. Zoetermeer 9 jan. 1611, get; Pieter Cornelisz, Abraham Hubrechts en Neeltge Cornelis.

  Zn. van ADRIAEN MAERTENS VAN DER ENDE en MARRITGE HUBERTS DE BIJE

  Huwt 1e Ouderschie 24 aug. 1636,
NEELTIE GERRITS,
huwt 2e Zegwaard 24 jan. 1646
ANNITJE CORNELIS VAN LEEUWEN, j.d.
Ged Wilsveen 12 juli 1620
Dr. van CORNELIS WOLPHERTS VAN LEEUWEN en GRIETGEN JANSDR.
 

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.    ADRIAEN PIETERSZ. VAN DER ENDE, ged. Zegwaart  21 juni 1643, get: Jan Adriaens en Lijsbeth Gerrits

 

2.    NEELTJE PIETERSDR., ged. Zegwaart 11 dec. 1644, get: Crijntje Aryensz en Cornelis Leendertse.

 

Uit het tweede huwelijk:

 

3.    GERRITJE PIETERS VAN DER ENDE, ged. Zegwaart  4 nov. 1646, get; Cornelis Cornelisse, Arijaentje Arijens en Maddaleentje Arijs.

 

4.    GRIETJE PIETERS VAN DER ENDE, ged. Zegwaart 11 dec. 1647, get; Cornelis Wolphertse van Leeuwen, Maertje Sijmons.

 

5.    JOANNES PIETERS VAN DER ENDE, ged. Zegwaart  5 dec. 1649, get; Sijmon Jans Marck en Neeltje Jans.

 

6.    MARIKEN PIETERS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 7 apr. 1652, get; Wolphert Cornelissen van Leeuwen, Neeltje Cornelissen van Leeuwen

 

7.    MARIJTJE PIETERS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 15 mrt 1654, get; Wolfert Cornelis van Leeuwen, Ariaentje Ariaens en Maertje Ariaens, huwt Zoetermeer 31 juli 1686 met attest van Leidschendam JACOBUS RIJSBURGH, j.m. won. Leidschendam afk. van Delft

 

8.    MAERTJE PIETERSDR, ged. Zoetermeer 16 feb. 1655, get: Ariaentje Arents.

 

9.    HESTER PIETERSDR. VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 26 jan. 1656, get; Lijsbet Dircks.

 

10.    JOHANNES PIETERSZ. VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 26 aug. 1657, get; Simon Jansz. Mark en Neeltje Jansen

 

11.    GRIETJE PIETERSDR. VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 12 nov. 1659, get; Wolfert Cornelis van Leeuwen en Maartje Simons.

 

 

III  KLAAS MAERTENS VAN DEN ENDE, j.m. afkomstig van Pijnacker (zn. van II)

      Ged. Pijnacker 25 okt. 1648, get; Neeltgen Claesdr.

      Overl. na 11 dec. 1695

      Zn. van MAERTEN ADRIAENS VAN DER ENDE, alias Koukouck en TRIJNTJE  CLAESDR. ROBOL,

      Huwt Pijnacker (o) 11 april 1676 Trouwen 2 mei 1676,

      ANNITJES ARIENS CLAPWIJCK, j.d. afkomstig van Pijnacker
              Geb. Pijnacker ca. 1654,
              Overl. voor 1686,
              Dr. van ADRIAEN JANSZ. CLAPWIJCK en MEYNSGEN ARENTS CONIJNENBURGH

 

Uit dit huwelijk:

1.    TRIJNTJE VAN DEN ENDE, ged. Pijnacker 10 jan. 1677, get: Arentje Ariens Clapwijck.

Tegengekomen op de site van het archief van Delft:

 

CLAES MAERTENS VAN DER ENDE, wednr. afk. van Moercapelle

Huwt Pijnacker 15 april 1686

ARIAENTJE CORNELIS, wed. van CORNELIS SIJBRANTS, afk. van Ruiven.

 

 

III.a   ARIJ MAARTENSE VAN DER ENDE (zn. van II)

                  Geb. Pijnacker ca. 1654

                  Begr. Pijnacker ca. 1695

                  Zn. van MAARTEN ADRIAENS VAN DER ENDE, alias KOUKOUCK en  TRIJNTJE
                      CLAESDR. ROBOL.

                  Huwt Pijnacker 12 feb. 1679

                  JAAPJE ABRAHAMS LUGTIGHEIT, j.d. van Papsouw

                  Geb. Abtswoude ca. 1650

                  Overl. na 1714

                  Dr. van ABRAHAM GERRITS LUGTIGHEID, bouwman en LIJSBETH POUWELS VERSPECK       

                  Zij huwt 2e  Pijnacker 26 jan. 1698 JAN JANSS VAN RIJT, j.m. van Pijnacker

 

Uit dit huwelijk

 

1. LIJSBETH ARIENS VAN DER ENDE, ged. Pijnacker 24 maart 1680, get: Jannetje  Corsz van der Speck en Maertje Abrams Lugtigheijt, huwt Pijnacker 1  juni 1704 PIETER JANSZ. VAN RIJT, j.m. afk. van Pijnacker, hij huwt 2e Delft 30 jan. 1729 PIETERNELLA JACOBA VAN DER BURG, wed. van Dirck Jacobs Overgauw.

2. TRIJNTGEN ARIENS VAN DEN ENDE, ged. Pijnacker 8 maart 1682, get: Ariaentgen Maertens van der Ende.

3. TRIJNTGEN ARIENS VAN DEN ENDE, ged. Pijnacker 21 maart 1683, get: Maertje Abrams Lugtigheijt, begr. Delft 14 feb. 1755, huwt Delfshaven 3 mei 1705 ARIJ IJSBRANTSZ. KOUDEWINTER, j.m. afk. van Vrijenban, begr. Delft 4 aug.1721.

4. MAARTEN ARIENS VAN DER ENDE, huwt MEIJNSJE (CLEMENTINA) PIETERSE PROOST, (volgt IV)

5. NEELTJE ARIENS VAN DEN ENDE, ged. Pijnacker 4 aug. 1686, get: Leentje Ariens Mosterd.

6. ABRAM VAN DEN ENDE, huwt 1e JANNETJE  DAME VAN DIJK, huwt 2e  DIRKJE PIETERS VAN BUIJZEN.(volgt IV.a)

7. JACOB ARIENS VAN DEN ENDE, huwt JAAPJE  JACOBS VAN DER VALCK.(volgt IV.b)

8. ARIAENTJE ARIENS VAN DEN ENDE, ged. Pijnacker 27 dec. 1693, get: Maertje  Abrams Luchtigheijt.

9. ARIE ARIENS VAN DEN ENDE, ged. Pijnacker 11 dec. 1695, get: Klaes Maertens van den Ende, Lijsbeth Ariens van den Ende en Maertje Abrams Luchtigheijt

 

III.ab    CLAES MAERTENS (de oude) VAN DER ENDE, j.m. van Zoetermeer(zn. van II)
Ged. Zoetermeer 1 mrt 1637, get: Abraham Hubrechtss en Annetie Huijbrechs.
Zn. van MAERTEN ADRIAENS VAN DER ENDE en TRIJNTJE HENDERICKX BREUGOM,
Huwt 1e Delft (o) 20 mei 1662
LIJSBETH (ELISABETH) HUIJGEN VAN HODENPIJL, j.d.
Ged. Delft 17 aug 1627, get: Ariaentgen Claes
Begr. Delft (OK) 14 apr. 1669
Dr. van HUIJCH WIGGERTS en MAERTGEN ARIENS
Huwt 2e Zoetermeer (o) 20 jul 1674, (tr) Zoetermeer 5 aug. 1674, get bij huwelijk: de br.gom tot zijn jaren en Trijntje Jans, moeder van de bruid
MARIJTJE JANS STARRENBURGH, j.d. afk. van Delfgauw.

Uit het eerste huwelijk:

1.    HEIJNDRICK KLAASZ.VAN DER ENDE, huwt  PIETERTJE JANS STARRENBURGH, (volgt IV.e)

2.    MARIA VAN DER ENDE, ged. Delft 23 aug. 1665, get; Huijgh Wiggertsz en Trijntje Huijgen, begr. Delft 12 jan. 1666.

3.    MARITJE CLAESDR. VAN DER ENDE, ged. Delft 12 juni 1667, get Wiggert Huijgen en Maertje Claes.

Uit het tweede huwelijk:

4.    JAN CLAESZ. VAN DER ENDE, ged. Leidschendam en Wilsveen 4 maart 1675, get; Trijntje Jans.

5.    JOHANNES CLAESZ. VAN DER ENDE, ged. Leidschendam en Wilsveen 28 apr 1677.

6.    MAERTEN CLAESZ. VAN DER ENDE, ged. Leidschendam en Wilsveen 2 apr. 1684, get: Pietertje Jans.

 

III.b    MAERTEN CORNELIS VAN DER ENDE, j.m. van Zoetermeer (Lijdse Wallen) (zn. van II.b)
Geb. Zoetermeer 17 mrt 1630, get; Arij Martens, Maertie Arijens en Pleunte Arijens,
Zn. van CORNELIS ARENTSZ. VAN DER ENDE en ARIJAENTIE ARIJAENTS,
Huwt 1e Zoetermeer 11 mrt 1668
TRIJNTJE SIJMONS CEBEL, j.d.won. Zoetermeer
Huwt 2e Zoetermeer 6 okt. 1675,
TRIJNTJE JACOBS BEUGELSDIJK, j.d. won. Zegwaart.

Uit het eerste huwelijk:

1.    ANNETJE MAERTENS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 4 aug. 1669, get; Maerten Cornelis Hartshout en Ariaentje Sijmens.

2.    ARY MAERTENS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 7 mei 1671, huwt Zoetermeer 11 dec. 1697 MARIJTJE CORNELIS VAN RIJS, j.d. won. Zegwaart, dr. van CORNELIS JANSE VAN RIJS. (volgt IV.c)

Uit het tweede huwelijk:

3.    JACOB MAERTENS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 4 dec. 1675, get: Willem Huijge (Vroomman)en Ariaentje Cornelis.

4.    CORNELIS MAERTENS VAN DER ENDE, (volgt IV.d)

5.    ARIAENTJE MAERTENS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 30 nov. 1687, get; Ariaentje Corneliz, huwt Zoetermeer 21 jan. 1711 CORNELIS CORNELISSE BINNENWEG.

 

III.c    ARY CORNELISZ. VAN DER ENDE, j.m. won. Zoetermeer (zn. van II.b)
Ged. Zoetermeer 26 dec. 1634, get; Pieter Arijens,Anthoni Henderickxsz. en Ingetje Jans,
Zn. van CORNELIS ARENTSZ. VAN DER ENDE en ARIJAENTIE ARIJAENTS,
Huwt Wilsveen 20 feb. 1661
LEUNTJE CORNELIS COSTER, j.d. won. Wilsveen.
Ged. Leidschendam/Wilsveen 30 juli 1634,
Dr.. van CORNELIS CLAESZ. COSTER en MEYNSGEN POUWELSDR. (aan den Ommedijck)

Uit dit huwelijk:

1.    MAERTEN VAN DER ENDE, ged. Leidschemdam/Wilsveen 18 mrt 1663, get; Bastiaen Cornelisz. en Ariaentie Pauwels.

2.    MEINSJE VAN DER ENDE,  j.d wonend Stompwijk, ged. Leidschendam/Wilsveen sept. 1665, huwt  Zoetermeer 10 jan. 1693  JAN MEESE DE HOOG, j.m. won. Zoetermeer.

 

III.f    GERRIT CORNELISZ. VAN DER ENDE, j.m. won. Zoetermeer ( Leydtsche Wallen)(zn. van II.b)
Ged. Zoetermeer 18 mei 1642, get; Arijen Arijens en Trijntje Claes,
Zn. van CORNELIS ARENTSZ. VAN DER ENDE en ARIJAENTIE ARIJAENTS,
Huwt Zoetermeer (o) 17 jan 1670,
MAERTJE WILLEMS VAN REWIJCK, j.d  won. Zegwaart

Uit dit huwelijk:

1.    WILLEM GERRITS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 3 mei 1671, get; Floor Willems en Neeltje Willems

2.    ARIJ GERRITS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 31 juli 1672, get: Maertie Cornelis en Ariaentie Ariens.

3.    SIJME GERRITS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 2 sept. 1674, get; Claes Willems en Trijntje Leenders.

4.    TRIJNTJE GERRITS VAN DER ENDE, j.d van Soetermeer, ged. Zoetermeer 18 mei 1677, get; Maerten Cornelis en Trijntje Jacobs, huwt Berkel en Rodenrijs 14 nov. 1706 LEENDERD ARIJENZE SWEMKOOP, j.m. van Berkel, wonend Berkel.

5.    NEELTJE GERRITS VAN DER ENDE, j.d van Bleijswijk, ged. Zoetermeer 2 mrt 1681, get; Aeltje Willems, overl. Berkel en Rodenrijs 1 maart 1751, huwt Bleijswijk 22 febr. 1711 CLAAS CRIJNZ HOGEVEEN, j.m. van Bleijswijk, overl. Hillegersberg, begr. Berkel en Rodenrijs 7 mei 1751.

 

III.g    ARIJAEN JANSZ. VAN DER ENDE, won. Zegwaart/Pijnacker. Catwijkse buert, zn. van II.a)
Ged. Zoetermeer 30 okt. 1639
Zn. van JAN ADRIAENS VAN DER ENDE en MAERTJE SIMONSDR. MARCK.
Huwt
ANNETJE PIETERS DE BIJE

Uit dit huwelijk:

1.    PIETER ARIJENS VAN DER ENDE, ged. Pijnacker 10 juni 1668.

2.    JAEPJE ARIJENS VAN DER ENDE, ged. Pijnacker 9 juni 1669, get: Ingetje Pieters en Huijbregt Pieters

3.    PIETER ARIJENS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 26 nov 1670, get; Huijbregt Pieters de Bije en Maertje Pieters de Bije

4.    MARIJTGEN ARIJENS VAN DER ENDE, ged. Pijnacker 4 jan. 1673, get; Grietje van der Ende

5.    JAN ARIJENS VAN DER ENDE, ged. Pijnacker 24 maart 1675, get; Ingetje Jans van der Ende.

6.    JAN ARIJENS VAN DER ENDE, ged. Pijnacker 17 mei 1676, get: Ingetje Jans van der Ende

7.    SIMON ARIJENS VAN DER ENDE, ged. Pijnacker 27 aug. 1684, get: Barber Jans van den Ende

8.    SIMON ARIJENS VAN DER ENDE, ged. Pijnacker 2 feb. 1687, get: Barber Jans van der Ende.

9.    INGETJEN ARIJENS VAN DER ENDE, ged. Pijnacker 23 mei 1688, get; Grietje Jans van der Ende, begr. Pijnacker 27 apr. 1759.

 

III.h    PIETER JANS VAN DER ENDE, j.m afk. van Pijnacker (zn. van II.a)
Ged. Pijnacker 22 apr. 1658, get; Leendert Pietersz. en Sijttjen Jacobs
Begr.
Zn. van JAN ADRIAENSZ. VAN DER ENDE en MAERTJE SIMONSDR. MARCK
Huwt Pijnacker 26 aug. 1685
LEENTJE JASPERS DE JONGH, j.d. afk. van Pijnacker

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARIJTGE PIETERS VAN DER ENDE, ged. Pijnacker 28 okt. 1685, get: Grietje Jans van der Ende.

 

IV      MAARTEN ARIENS VAN DER ENDE, (zn. van III.a)

                  Ged. Pijnacker 30 juli 1684,

                  Begr. Vlaardingen juni 1761

                  Zn. van ARIE MAARTENSZ. VAN DER ENDE en JAAPJE ABRAHAMS LUGTIGHEIT.

                  Huwt Vlaardingen 21 april 1715

                  MEIJNSJE (CLEMENTINA) PIETERS PROOST

                  Ged. Vlaardingen 21 dec. 1692

                  Begr. Vlaardingen juni 1753

                  Dr. van PIETER BASTIAENS PROOST en SIJTJE GERRITS DUVESTEYN

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ARY MAERTENSE VAN DER ENDE, ged. Vlaardingen  1 juli 1716, begr.  Vlaardingen juli 1716

2.    ARY MAERTENSE VAN DER ENDE, ged. Vlaardingen 10 okt. 1717, begr.Vlaardingen  sept. 1722.

3.    PIETER MAERTENS VAN DER ENDE, ged. Vlaardingen19 maart 1719, begr.Vlaardingen juli 1719.

4.    SIJTJE MAERTENS VAN DER ENDE, ged. Vlaardingen 18 aug. 1720, begr. Maasland 31 jan. 1763.

5. JAAPJE MAERTENS VAN DER ENDE, ged. Vlaardingen 16 sept. 1722, overl. Vlaardingen 1807, huwt Vlaardingen 12 mei 1748 WILLEM WILLEMSZ. DIJKSHOORN, bouwman in de Broekpolder en ambachtsbewaarder van Vlaardingerambacht, ged. Vlaardingen 28 juni 1719, begr. Vlaardingen juni 1776, zn. van WILLEM PIETERSZ. DIJKSHOORN, bouwman en MAARTJE  ARIENS DOCKUM.

6. PIETERTJE MAERTENSZ. VAN DER ENDE, ged. Vlaardingen 14 nov. 1725, begr. Vlaardingen aug 1781, huwt Vlaardingen 12 nov. 1752 ARIJ FULPS VAN   DER GAAG, bouwman, ged. Vlaardingen 26 dec. 1722, begr. Vlaardingen  dec. 1780, zn. van PHILIPUS VAN DER GAAG en ANNA SUIJKER.

7. PIETER MAERTENSZ. VAN DER ENDE, ged, Maasland 27 juni 1728, get: Nelletje Pieters Proost.

8. ARIE MAERTENS VAN DER ENDE, huwt AALTJE LEENDERS VERKADE.(volgt V)

9. PIETER MAERTENS VAN DER ENDE, ged. Maasland 1731, get; Nelletje Pieters Proost.

10. MARIJTJE MAERTENS VAN DER ENDE, ged. Maasland 20 mei 1733, get; Nelletje Pieters Proost.

11. MARIJTJE MAERTENS VAN DER ENDE, ged. Maasland 5 dec. 1734, get: Barbara Pieters  Proost, overl. Vlaardingen 4 aug. 1810, huwt Vlaardingen 21 nov. 1762     JACOB ARIJSE MAAN, bouwman, ged. Vlaardingen 23 sept. 1731, begr.Vlaardingen mei 1785, zn. van ARIJ LEENDERTSZ. MAAN en ARIAANTJE  JOOSTEN VAN ROSSUM.

 

IV.a           ABRAHAM VAN DER ENDE, (zn. van III.a)

                  Ged. Pijnacker 16 mei 1688,

                  Begr. Vlaardingen 1767

                  Zn. van ARIJ MAARTENSE VAN DEN ENDE en JAAPJE ABRAHAMSE  LUGTIGHEIT.

                  Huwt 1e Vlaardingen 17 mei 1716

                  JANNETJE DAME VAN DIJK

                  Ged. Vlaardingen 10 nov. 1694

                  Begr. Vlaardingen 30 nov. 1739

                  Dr. van DAAM JANSZ. VAN DIJK en NEELTJE PIETERS OVERGAAGH.

                  Huwt 2e Vlaardingen 18 feb. 1753

                  DIRKJE PIETERS VAN BUIJZEN

                  Geb. Vlaardingen ca. 1692.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.    ARIE ABRAHAMS VAN DER ENDE, huwt Maasland MAARTJE ARIENS OPIJNEN.(volgt V.a)

 

2.    DANIEL VAN DER ENDE, ged. Vlaardingen 29 mei 1720.

 

3.    DANIEL ABRAHAMSZ. VAN DER ENDE, huwt MARIA JACOBSE POOT. (volgt V.c)

 

4.    JACOB VAN DER ENDE, ged. Vlaardingen 26 sept. 1723, overl. Vlaardingen feb. 1726.

 

5.    JACOB ABRAHAMSZ. VAN DER ENDE, huwt ARIAANTJE JANSDR. RIJVERT. (volgt V.b)

 

6.    PIETER VAN DER ENDE, ged. Vlaardingen 5 juni 1729, overl. Vlaardingen juni 1729

 

7.    NEELTJE VAN DER ENDE, ged. Vlaardingen  2 juni 1730, overl. Vlaardingen dec. 1730.

 

IV.b           JACOBUS ARIENSZ. VAN DEN ENDE, j.m. van Pijnacker (zn. van III.a)

                  Ged. Pijnacker 11 maart 1691,

                  Begr. Pijnacker 25 juni 1756

                  Zn. van ARIE MAERTENSEVAN DEN ENDE en JAAPJE ABRAHAMSE LUGTIGHEIT,

                  Huwt Pijnacker 22 nov. 1711

                  JAAPJE JACOBS VAN DER VALK, j.d. van De Lier

                  Ged. De Lier 3 juni 1686,

                  Begr. Pijnacker 20 nov. 1765,

                  Dr. van JACOB CLAASZ. VAN DER VALCK en GEERJTE JACOBS

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    AARJAANTE JACOBS VAN DEN ENDE, ged. De Lier 10 jan. 1712, get: Trijntje Arientsz. van den Ende, geb.. s-Gravenzande 10 april 1751, huwt Pijnacker 4 feb. 1731 CORNELIS WOUTERSE SAAR (SAR), j..m. afk. van Trigt, ged. Tricht 6 sept. 1696, begr. s-Gravenzande 22 aug. 1754.

 

2.    ARIJ VAN DEN ENDE, ged. Pijnacker 5 aug. 1714, get: Jaapje Abrahams Luchtigheit.

 

3.    GEERTJE VAN DEN ENDE, ged. Pijnacker 19 sep. 1717, get: Klaasje Jacobs van der Valk.

 

4.    GEERTJE (GEERTRUIJ) JACOBS VAN DER ENDE, ged. Pijnacker 30 maart 1721, get: Klaasje Jacobs van der Valk, begr. s-Gravenzande 5 feb. 1766, huwt Pijnacker 18 nov. 1742 DIRK PIETERS NOORDERVLIEDT, afk. van Naaldwijk, ged. Naaldwijk 21 aug. 1712, begr. s-Gravenzande 10 maart 1770, zn. van PIETER FRANKEN NOORDERVLIET en JANNETJE DIRKSE VAN DER SMIENT.

 

5.    JAAPJE VAN DER ENDE, ged. Pijnacker 16 jan 1724, get. Lijsbeth Ariens van der Ende.

 

6.    GERRIT VAN DER ENDE, ged. Pijnacker 19 april 1726, get: Klaasje Jacobs van der Valk.

 

7.    ABRAHAM VAN DER ENDEN, ged. Pijnacker 25 maart 1728, get: Ariaantje van der Enden.

 

8.    ABRAM VAN DEN ENDE, huwt 1e MARIA DE HEY, huwt 2e MENSJE VAN DIJK.(volgt V.d)

 

IV.c    ARY MAERTENS VAN DER ENDE, j.m. won Zegwaart. (zn. van III.b)
Ged. Zoetermeer 7 mei 1681, get; Cornelis Arents en Ariaentje Arents,
Zn. van MAERTEN CORNELIS VAN DER ENDE en TRIJNTJE SIJMONS CEBEL,
Huwt Zoetermeer 11 dec. 1697
MARIJTJE CORNELIS VAN RIJS, j.d. won. Zegwaart,
Dr. van CORNELIS JANSE VAN RIJS.

Uit dit huwelijk:

1.    JACOB ARIES VAN DER ENDE, ged. Zegwaart 7 sept. 1698.

 

IV.d    CORNELIS MAERTENS VAN DER ENDE(zn. van III.b)
Ged. Zoetermeer 11 mei 1681, get; Willem Cornelis van der Ende en Maertje Willems,
Zn. van MAERTEN CORNELIS VAN DER ENDE en TRIJNTJE JACOBS BEUGELSDIJK.
huwt Zoetermeer 4 juni 1713
TRIJNTJE DIRKS VAN HANE (VAN HAAREN)

Uit dit huwelijk:

1.    MAERTEN CORNELIS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 26 nov. 1713.

2.    JACOB CORNELIS VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 10 mei 1716

3.    MARTIJNTJE CORNELISDR VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 25 juli 1717.

4.    MARTIJNTJE CORNELISDR VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 15 okt. 1719

5.    MARTIJNTJE CORNELISDR VAN DER ENDE, ged. Zoetermeer 24 mei 1722.

 

IV.e    HEIJNDRICK KLAASZ.VAN DER ENDE (VAN DER ENT), j.m.(zn. van III.ab)
Ged. Pijnacker 16 sept. 1663, get; Maertgen Maertens.
Begr. Delft 8 feb. 1692 (OK)
Zn. van CLAES MAERTENS (de oude) VAN DER ENDE en LIJSBETH HUIJGEN VAN  HODENPIJL.
Huwt  Loosduinen 15 jan. 1690,
PIETERTJE JANS  STARRENBURGH, j.d. afk. van Rijswijk.
Zij huwt 2e Delft (o) 2 aug. 1692 JOHANNES KLEIJN, kuiper, wednr van GRIETIE JACOBS,
Zij huwt 3e Delft (o) 9 feb. 1715 PIETERS JANS POST, wednr. van ADRIANA AELBRECHTS BROUCKHUIJSEN, wonend Zuideinde

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    KLAAS VAN DER ENDE, ged. Delft 28 okt. 1691, get; Dirk Pieters Spijk en Marija Jans Starrenburg.

 

 

V.              ARIE MAARTENSZ. VAN DER ENDE, bouwman (zn. van IV)

                        Ged. Vlaardingen 9 aug. 1729,

                        Begr. Maasland 9 okt. 1810,

                        Zn. van MAARTEN ARIENS VAN DER ENDE, bouwman en MEIJNSJE  (CLEMENTINA)
                               PIETERSDR. PROOST.

                        Huwt Maasland 11 nov. 1753

                        AALTJE LEENDERS VERKADE

                        Ged. Pijnacker 6 dec. 1722,

                        Begr. Maasland 17 aug. 1796  f 3,=

                        Dr van LEENDERT ARIENS VERKADE en MARIA CORNELIS STOLK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.      MAARTE VAN DER ENDEN, huwt GRIETJE OOSTERLOO.(volgt VI)

 

2.    LEENDERT VAN DER ENDE, bouwman, ged. Maasland 11 jan 1756, get: Grietje Leenders Verkade, overl. Maasland 3 feb. 1842, huwt s-Gravenzande (o) 24 nov. 1780, Tr. De Lier 8 dec. 1780 MARIA JANS VAN VLIET, wed. van Huibert van t Hoog, begr. De Lier 6 sept. 1811.

 

3.    PIETER VAN DER ENDE, ged. Maasland 9 feb. 1757, get; Fijtje Maertens van der Ende, begr. Maasland 5 mei 1757.

 

4.    PIETER VAN DER ENDE, huwt NEELTJE BREGMAN. (volgt VI.a)

 

5.    MEIJNSJE VAN DER ENDE, ged. Maasland 8 juni 1760, get: Lijsje Maertens van der Ende.

 

6.    MARIJTJE (MARIA) ARIESDR. VAN DER ENDE, ged. Maasland 6 sep. 1761; get: Grietje Leenders Verkade, overl. Maasland 20 feb. 1823, huwt Maasland 4 mei 1788 WILLEM GERRITSZ. FONS. j.m. van Maasland, ged. Maasland 9 nov. 1755, zn. van GERRIT CORNELISZ. FONDS en JANNETJE ARIENS MAAN.

 

7.    CORNELIA VAN DER ENDE,  ged. Maasland 29 aug. 1762, get: Maria Leenders Verkade.

 

8.    HENDRIK VAN DER ENDE, huwt 1e MARIA MAARTENSE DE JONG, huwt 2e MAARTJE JACOBSE VAN DER SPEK.(volgt VI.b)

 

9.    CIJTJE VAN DER ENDE, ged. Maasland  19 aug. 1764, get: Jaapje Maertens van der Enden, begr. Maasland 1 okt. 1764.

 

10.    CIJTJE VAN DER ENDE, ged. Maasland 6 okt. 1765, begr. Maasland 22 jan. 1766

 

V.a          ARIE ABRAMS VAN DER ENDE, (zn. van IV.a)

                  Geb. Vlaardingen juni 1718, wonende te Maasland

                  Overl. Vlaardingen febr. 1792

                  Zn. van ABRAHAM VAN DER ENDE en JANNETJE DAME VAN DIJK.

                  Huwt 1e Maasland 7 juni 1744

                  MAARTJE ARIENS OPPIJNE (OPIJNEN), wed. van Cornelis van der Lely.

                  Geb. Maasland

                  Begr. Maasland 18 juni 1769,

                  Dr. van ARIJ OPIJNEN (OPPIJNEN)  en NN

                  Huwt 2eVlaardingen (o) 8 dec 1771

                  NEELTJE VAN BERKEL, j.d. won. in Vlaardingerambacht.

                  Ged. Vlaardingen 8 mar 1739,
                          Overl. Vlaardingen 29 april 1806,

                   Dr. van MACHIEL ARENTSZ. VAN BERKEL en ANNETJE ARENTSD. BERGWERF.

 

Uit het eerste huwelijk:

1.    JANNETJE ARENTSDR. VAN DER ENDE, ged. Maasland 4 april 1745, get: Meijnsje Pieters Proost, huwt Maasland (o) 7 juli 1770 ARENDT MICHIELSZ. BERCKEL, j.m. geb. en won. Vlaardingen.

2.    CORNELIS VAN DER ENDE, ged. Maasland 21 mei 1747, get: Jannetje Ariens van der Lely.

 

V.b            JACOB ABRAHAMSE VAN DER ENDE, (zn. van IV.a)

                  Ged. Vlaardingen 23 okt. 1726, wonende Maasland,

                  Begr. Maasland 5 mei 1783,

                  Zn. van ABRAHAM VAN DER ENDE eb JANNETJE DAME VAN DIJK

                  Huwt Maasland (o) 13 april 1753, gehuwd Monster 29 april 1753

                  ARIAANTJE JANSDR. RIJVERT, j.d. won.tot Monster

                  Ged. Wateringen 27 juli 1721

                  Begr. Maasland 6 okt. 1790,

                  Dr. van JAN PIETERSZ. DE RIJVER en MARTIJNTJE JANS VAN DER  LELY.

 

Uit dit huwelijk:

1.    JAN VAN DER ENDE, ged. Maasland 14 juli 1754, get:  Ariaantje Rijvert, verv. door Maartje Oppijne.

2.    JANNETJE VAN DER ENDE, ged. Maasland 25 april 1756, get: Maartje Ariens Oppijne, overl. Zouteveen 27 maart 1820, huwt Maasland 5 nov. 1779 JAN CORNELISZ. MOOIJMAN, watermolenaar, overl. na 1820.

3.    MARTIJNTJE VAN DER ENDE, ged. Maasland 17 jan. 1759, get: Maartje van Oppijne, overl. Maasland 21 juli 1821, huwt Maasland 7 juni 1801 WILLEM BIJL, wednr. van Aaltje van Vliet, geb. Vlaardingerambacht 9 maart 1743, overl. Maasland 30 nov. 1819, zn. van JACOB BIJL en SARA VAN DER KOOIJ.

4.    JAN VAN DER ENDE, ged. Maasland 27 jan. 1760, begr. Maasland 25 juni 1761.

5.    JAN VAN DER ENDE, ged. Maasland 23 juni 1764, get; Neeltje Cornelis van der Lely.

 

V.c      DANIEL ABRAMSZ. VAN DEN ENDE, bouwman (zn. van IV,a)

                  Ged. Vlaardingen 3 aug. 1721,

                  Overl. Vlaardingen 7 maart 1792,

                  Zn. van ABRAHAM VAN DEN ENDE en JANNETJE DAME VAN DIJK,

                  Huwt Maasland 27 april 1749,

                  MARIA (MARIJTJE) JACOBSE POOT, j.d.

                  Ged. Maasland 1 dec. 1726 (ML 1 p 154)

                  Overl. Maasland 3 mei 1808

                  Dr. van JACOB HENDRIKSZ. POOT en TRIJNTJE GERRITSE VAN DER EIJK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ABRAHAM DAAMSZ. VAN DER ENDE, huwt MAARTJE MAAN.(volgt VI.c)

2.    JANNETJE VAN DER ENDE, ged. Vlaardingen 5 maart 1752, (get: Martje Oppinnige), overl. ca. 1757 te Vlaardingen.

3.    JACOB DANIELSE VAN DEN ENDE, ondertr. 1e LENA DIJKSHOORN,  ondertr. 2e ELIZABETH JANSE KAGENAAR. (volgt VI.d)

4.    TRIJNTJE DANIELSDR. VAN DER ENDE, ged. Vlaardingen 14 juli 1756, overl. Maasland 24 jan. 1833, 77 jr, huwt Vlaardingen 29 apr. 1781 VRANK KLAPWIJK, geb. Maasland 11 juni 1741, overl. Maasland 7 feb. 1830, zn. van KLAAS KLAPWIJK en JANNETJE VAN DORP.

5.    DANIEL  VAN DER ENDE, huwt ARIAANTJE MAAN.(volgt VI.e)

6.    GERRIT VAN DER ENDE,  bouwman, geb. Vlaardingerambacht 31 jan. 1762, overl. Maasland 23 dec. 1840, 79 jr, huwt 1e Maasland 1 april 1787 MAERTJE ARYENS KLEIJWEGT, ged. Maasland 19 sep. 1762, overl. Maasland 30 aug. 1811, dr. van ARIJ HUIJBRECHTSZ. KLEIJWEGH en MAARTJE GOOSSEN KAGENAAR, huwt 2e Maasland 15 juli 1812 REGINA VAN DER MOUT, ged. Vlaardingen 20 juli 1768, overl. Maasland 12 nov. 1829, dr. van MARTINUS VAN DER MOUT en GEERTRUI DE RUITER.

 

V.d            ABRAM VAN DEN ENDE, j.m. afk. van Pijnacker, doodgraver (zn. van IV.b)

                  Ged. Pijnacker 14 mei 1733,

                  Begr. Pijnacker 6 maart 1798

                  Zn. van JACOBUS ARIENSZ. VAN DEN ENDE en JAAPJE JACOBS VAN DER VALK.

                  Huwt 1e Pijnacker 1 april 1764,

                  MARIA DE HEY, jongedochter, afkomstig van Bleijswyk, won. Pijnacker

                  Ged.

                  Begr. Pijnacker 29 feb. 1768

                  Huwt 2e Pijnacker 26 mei 1771,

                  MENSJE VAN DIJK, j.d. afkomstig van Vrijenban, won. Pijnacker.

                  Ged.

                  Begr. Pijnacker 27 feb. 1789,

                  Dr. van

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.  Begr. Pijnacker 18 dec. 1764, een dood kind van Abraham van den Ende

2.    JAAPIE VAN DEN ENDE, ged. Pijnacker 29 dec. 1765, get: Geertruij van den Ende, begr. Pijnacker 3 jan. 1766.

3.    JAAPIE ABRAHAMSE VAN DEN ENDE, ged. Pijnacker 18 jan. 1767, get: Jaapie van den Ende, huwt Pijnacker 30 april 1797 DIRK JANSZ. VAN DER KRUK, j.m. van De LieR, ged. De Lier 11 sept. 1763, zn. van JAN DIRKSZ. VAN DER KRUCK en WILLEMIJNTJE ARENSE OOSTERLEE.

4.    JACOBUS VAN DEN ENDE, ged. Pijnacker 10 jan. 1768, get: Maria Brassers.

 

VI.       MAARTEN ARIENS VAN DEN ENDE, bouwman (zn. van V)

                        Ged. Maasland 22 dec. 1754, get: Fijtje Maertens van der Ende.

                        Begr. De Lier 16 maart 1787,

                        Zn. van ARIE MAERTENSZ. VAN DER ENDE en AALTJE LEENDERS VERKADE.

                        Huwt De Lier 28 april 1782

                        GRIETJE OOSTERLOO,

                        Ged. De Lier 1 dec. 1754,

                        Overl.Maasland 7 aug. 1814,

                        Dr. van HENDRIK EVERTSE VAN OOSTERLOO en ELISABETH VAN DIJK.

                        Zij huwt 2e Maasland (o) 18 april 1788 ARIJ ABRAHAMSZ. SLUIJTER,
                               geb. Kethel, ca. 1756, overl. Maasland 21 dec. 1838, 82 jr, zn. van ABRAM SLUITER en 
                               JANNETJE VAN DER HOUT.
                              

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    AALTJE VAN DEN ENDE, ged. De Lier 23 maart 1783, get: Marijtje van der Ende, begr. Maasland 5 april 1787.

 

2.    LIJSBET VAN DEN ENDE, ged. De Lier 15 feb. 1784, get: Marij Oosterloo, begr. De Lier 16 maart 1787.

 

3.    MEIJNSJE MAARTENS VAN DER ENDE, ged. De Lier 9 jan. 1785, get: Marij van den Ende, overl. Vrijenban 28 feb. 1868, huwt Maasland 8 maart 1807 DANIEL JACOBSZ. VAN DER ENDE, j.m. geb. Schipluiden, ged. Schipluiden 22 sep. 1782, zn. van JACOB DANIELSZ. VAN DER ENDE (VI.d), bouwman en LENA DIJKSHOORN.

 

4.    ARIJ VAN DEN ENDE, ged. De Lier 26 feb. 1786; get: Maria v.d.Ende, begr. De Lier 23 mei 1786.

 

5.     ARIJ VAN DER ENDE, huwt GRIETJE VAN TREUREN.(volgt VII)

 

VI.a           PIETER ARIJSE VAN DEN ENDE, bouwman, (zn. van V)

                  Ged. Maasland 15 okt. 1758,

                  Overl. Maasland 18 sept. 1829,

                  Zn. van ARIE MAARTENSE VAN DEN ENDE en AALTJE LEENDERS  VERKADE.

                  Huwt Maasland (o) 19 april 1786,

                  NEELTJE BREGMAN

                  Ged. De Lier 7 nov. 1762,

                  Overl. Maasland 20 mei 1840,

                  Dr. van ABRAHAM JACOBSZ. BREGMAN en ANNETJE VAN DER DOOL(E)

 

Uit dit huwelijk

1.    AALTJE VAN DEN ENDE, ged. De Lier 1 april 1787, get: Marij v.d. Ende, overl. Maasland 31 mei 1817, huwt De Lier 22 april WILLEM DIJKSHOORN, ged. Maasland 14 dec. 1783, overl. Maasland 14 okt. 1828, zn. van WILLEM DIJKSHOORN en JACOBA VAN DEN BERG.

2.    ABRAHAM VAN DEN ENDE, ged. De Lier 23 aug. 1789, get: Annetje van den Doole, overl. De Lier 15 nov. 1852.

3.    ANTJE VAN DEN ENDE, dienstmaagd, ged De Lier 8 aug. 1790, get: Annetje van den Doole, overl. Vlaardingen 26 dec. 1856, huwt Maasland 5 mei 1821 ARIJ PHILIPPUSZ. VAN DER GAAG, bouwknecht, geb. Vlaardingen 12 aug. 1792, overl. Vlardingerambacht 3 nov. 1871, zn. van PHILIPPUS VAN DER GAAG, bouwman en ADRIAANTJE MAARLEVELD.

4.    ARIJ VAN DEN ENDE, huwt HENDERICA ZIJDREGTOP. (volgt VII.a)

5.    MEIJNSJE VAN DEN ENDE, geb/ged. De Lier 28 aug/2 sep. 1792, get: Maria v.d. Ende, begr De Lier 12 okt. 1792.

6.    MAARTEN VAN DEN ENDE, huwt 1817 MARIA DE GRAAF.(volgt VII.b)

7.    NEELTJE VAN DEN ENDE, ged. De Lier 22 nov. 1795, get: Annetje van den Doole, overl. Maasland 28 okt. 1854, huwt Maasland 13 mei 1826 ARIJ VAN DER EIJK, boereknecht, geb. 25 sep. 1799, overl. De Lier 21 juni 1889, zn. van JACOB CORNELISSE VAN DER EIJK en TRIJNTJE HERMANUSSE VAN TRIGT.

8.    MEINSJE VAN DEN ENDE, geb/ged. 18/19 maart 1797, get: Maria van der Ende, begr. De Lier 11 jun 1799.

9.    JAAPJE VAN DEN ENDE, geb/ged. De Lier 12/18 maart 1798, get: Annetje van den Doole, begr. De Lier 18 april 1798.

10.    JACOB VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA VAN ZANTEN.(volgt VII.c)

11.    MEINSJE VAN DEN ENDE, geb/ged. De Lier 18/24 aug. 1800, get: Maria de Jong, overl. Maasland 29 juni 1877, huwt De Lier 22 okt. 1824 JACOB VAN WOERDEN, geb/ged. De Lier 7/8/ okt. 1797, overl. Maasland 21 maart 1872, zn. van GERRIT HUIJGE VAN WOERDEN en CORNELIA PIETERS KORPERSHOEK.

12.    CORNELIA VAN DEN ENDE, geb/ged. Maasland 30 okt/6 nov. 1803, get: Theuntje Bouwmeester.

VI.b           HENDRIK ARIJSZ. VAN DER ENDE, bouwman (zn. van V)

                  Ged. Maasland 28 aug. 1763 (get: Marijtje Leenders Verkade)

                  Overl. Maasland 1 nov. 1824,

                  Zn. van ARIE MAARTENSZ. VAN DER ENDE en AALTJE LEENDERS VERKADE

                  Huwt 1e Maasland 29 april 1792 (ML3-p98)

                  MARIA MAARTENSE DE JONG,

                  Ged. Maasland 30 aug. 1766,

                  Begr. Maasland 27 maart 1807,

                  Dr. van MAARTEN JOBSZ. DE JONG en LENA JACOBSDR. SALM.

                  Huwt 2e Maasland 29 mei 1808

                  MAARTJE JACOBSE VAN DER SPEK,

                  Ged. Maasland 17 feb. 1788,

                  Overl. Maasland 5 apr. 1851, 63 jr

                  Dr. van JAPIK ARIENSZ. VAN DER SPEK en MAGTELD WILLEMS VAN DER MAREL.

                  Zij huwt 2e Maasland 3 mei 1828 JACOBUS VAN DER KOOIJ, geb.
                         Vlaardingen, ca. 1794, zn. van SIMON VAN DER KOOIJ en TRIJNTJE POOT.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.    Een levenloos geboren kind, begr. Maasland 21 oct 1793.

2.    AALTJE HENDRIKSE VAN DER ENDE, ged. Maasland 29 maart 1795, get; Marijtje van der Ende, overl. Maasland 6 juli 1849, huwt 1e Maasland 25 april 1818 ARIJ JACOBSZ. VAN DER SPEK, bouwknecht, geb. Maasland 23 jan. 1785, overl. Maasland 10 juni 1832, zn. van JACOB VAN DER SPEK en MAGTELD VAN DER MAREL, huwt 2e Maasland 18 juni 1835 WILLEM KOOLE, bouwman, ged. De Lier 30 maart 1788, zn. van CORNELIS KOLEN en WILLEMIJNTJE VAN DER ENDE.

3.    MAARTEN VAN DER ENDE, huwt MARIA VAN DER ENDE.(volgt VII.d)

4.    Een levenloos geboren kind, begr. Maasland 27 mei 1799.

5.    ARIE VAN DER ENDE, geb/ged. Maasland 8/11 okt., get; Neeltje Breggeman. Begr. Maasland 26 okt. 1801.

6.    LENA VAN DER ENDE, geb/ged. Maasland 10/16 sep. 1804, get; Grietje de Jong, overl. Kethel en Spaland 2 april 1831, 26 jr, huwt Maasland 1 mei 1830 JACOB VAN DER ENDE, bouwman, ged. Kethel 2 sep. 1798, overl. Vlaardingerambacht 14 nov. 1872,  74 jr, zn van DANIEL VAN DER ENDE en ARIAANTJE MAAN.

Uit het tweede huwelijk:

7.    ARIE VAN DER ENDE, huwt JANNETJE BOS.(volgt VII.e)

8.    MAGTELT VAN DER ENDE, geb. Maasland 12 dec. 1810, get; Jannetje van der Spek, overl. Kethel 24 feb. 1859, huwt Maasland 1 dec. 1832 WILLEM VAN DER MAREL, geb. Maasland 10 okt. 1807, overl., Schiedam 4 april 1872, zn. van PIETER PLEUNE VAN DER MAREL en HILLETJE WILLEMSDR.VAN DIJK.

9.    JACOB VAN DER ENDE, geb. Maasland 12 mei 1813, overl. Maasland 19 nov. 1815.

10.    LEENDERT VAN DER ENDE,  geb. Maasland 19 maart 1815, overl. Maasland 19 juni 1817.

11.    MAARTJE VAN DER ENDE,  geb. Maasland 29 sep. 1816, overl. Maasland 25 maart 1817.

12.    JACOB VAN DER ENDE, geb. Maasland 20 jan. 1820, overl. Maasland 6 juni 1828.

13.   LEENDERT VAN DER ENDE, geb. Maasland 27 nov. 1821, overl. Maasland 10 feb. 1825.

14.    MAARTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 7 jan 1824, overl. Maasland 15 juni 1825.

 

VI.c           ABRAHAM DAAMSZ. VAN DER ENDE, bouwman 1818-1829 te

                  Vlaardingerambacht  (zn. van V.c)

                  Geb. Vlaardingerambacht 12 april 1750,

                  Overl. Vlaardingerambacht 8 juli 1830,

                  Zn. van DANIEL ABRAMSZ. (DAAM) VAN DEN ENDE en MARIJTJE  JACOBSDR. POOT.

                  Huwt Vlaardingen 7 mei 1797

                  MAARTJE MAAN, bouwvrouw 1839 te Vlaardingerambacht,

                  Geb. Vlaardingen 4 dec. 1774,

                  Overl. Maassluis 22 maart 1850,

                  Dr. van JACOB ARIJSZ. MAAN en MARIJTJE VAN DER ENDE.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARIA VAN DER ENDE, geb.Vlaardingerambacht 11 juli 1798, overl. Vlaardingen 6 okt. 1859, 61 jr, huwt Vlaardingerambacht 28 april 1822 JACOBUS KORPERSHOEK, watermolenaar, ged. Maasland 15 juni 1788, overl. Maasland 26 mei 1860, 71 jr, zn. van CORNELIS KORPERSHOEK en LIJSJE BEEKHUYZEN (BEEKHUIZEN)

 

2.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 9 nov. 1799, overl. na 1863, huwt Maasland 19 april 1825 MAARTEN VAN DER ENDE, (VII.d) bouwman, geb. Maasland 7 feb. 1797, overl. Maassluis 8 jan. 1858, zn. van HENDRIK VAN DER ENDE (VI.b) en MARIA DE JONG.

 

3.     MEINSJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 30 maart 1801, overl. Maasland 9 feb. 1861, 59 jr, huwt Vlaardingerambacht 3 jan. 1828 CORNELIS VAN DER KOOIJ, bouwman, geb. St. Maartensregt 28 jan. 1800, overl. Maasland 16 feb. 1860, zn. van JACOB JANSZ. VAN DER KOOIJ en CORNELIA PHILIPSE QUALM.

 

4.     TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 26 jan. 1803, overl. Vlaardingen 10 mei 1887, huwt Vlaardingerambacht 1 mei 1825 ARIJ VAN DER GAAG, bouwman, geb. Vlaardingen 22 feb. 1795, overl. Vlaardingerambacht 21 juni 1882, 87 jr, zn. van MAARTEN VAN DER GAAG en ADRIAANTJE FONS (VONS)

 

5.     DANIEL VAN DER ENDE, huwt MARIA VAN DER SPEK.( volgt VII.f)

 

6.     JACOB VAN DER ENDE, huwt PETRONELLA DIJKSHOORN.(volgt VII.g)

 

7.     JANNETJE VAN DER ENDE, dienstbode (1829), geb. Vlaardingen 20 feb. 1808, overl. Vlaardingen 26 dec. 1890 huwt Vlaardingen 6 mei 1829 JAN POOT, bouwman, stichter van de graanfabriek aan de Kortedijk te Vlaardingen, geb. Schipluiden 27. nov. 1801, overl. Vlaardingen 23 okt. 1875, zn. van HUIJBREGT JACOBS POOT en MARIA (MARIJTJE) JANS KLAPWIJK.

 

8.    MAARTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 16 feb. 1810, overl. Delfshaven 23 feb. 1875, huwt Vlaardingerambacht 25 april 1838 KORNELIS VAN DER GAAG, geb. Vlaardingerambacht 26 aug. 1808, overl. Overschie 3 dec. 1879,  zn. van MAARTEN VAN DER GAAG  en ADRIAANTJE FONS/VONS.

 

9.     ABRAHAM VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen  18 feb. 1814, overl. Vlaardingerambacht 17 apr. 1818, 4 jr.

 

 

VI.d           JACOB DANIELSZ. VAN DER ENDE, bouwman, melkslijter, (zn. van V.c)

                  Ged. Vlaardingen 12 dec. 1753,

                  Overl. 's-Gravenhage 10 jan. 1833,

                  Zn. van DANIEL VAN DER ENDE en MARIA JACOBSE POOT,

                  Huwt Schipluiden (o) 13 april 1781,

                  LENA DIJKSHOORN,

                  Geb. Zouteveen, ged. Vlaardingen 4 nov. 1753,

                  Overl. Schipluiden 6 mei 1788,

                  Dr. van JACOB DIJKSHOORN en TRIJNTJE JACOBS VAN DER KOOIJ,

                  Huwt 2e Maasland (o) 16 okt. 1789, Tr Schipluiden 1 nov. 1789,

                  ELIZABETH (LIJSBETH) JANSSE KAGENAAR (KAAGENAAR)

                  Ged. De Lier 9 nov. 1765 (L1-p86)

                  Overl. 's-Gravenhage 5 juni 1839,

                  Dr. van JAN GOOSSENS KAGENAAR en MARIETJE LEENDERTSDR. VERKADE.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.    DANIEL JACOBSZ. VAN DER ENDE, huwt MEIJNSJE MAARTENS VAN DER ENDE. (volgt VII.h)

2.    JACOB VAN DER ENDE, ged. Schipluiden 8 feb. 1784, get; Neeltje Dijkshoorn, begr. Schipluiden 1 juni 1790.

3.    PLEUN VAN DER ENDE, melkverkoper, ged. Schipluiden 29 jan. 1786, get; Neeltje Dijkshoorn,  melkverkoper, huwt 1e Schiedam 23 april 1812 TRIJNTJE VAN DIJK, geb. ca 1785, overl. voor 1843, dr. van LEENDERT VAN DIJK en AAGJE VAN DER NOL.
Huwt 2e Schiedam 3 aug. 1843 CATHARINA VIJGEBOOM, geb. Rijswijk ca. 1795, dr. van ADOLF VIJGEBOOM en  CATHARINA KOETS.

4.    MARIA VAN DER ENDE, ged. Schipluiden 21 okt. 1787, get; Maria Poot., overl. 's-Gravenhage 31 mei 1822.

 

Uit het tweede huwelijk:

 

5.    JOHANNES VAN DER ENDEN, geb/ged. Schipluiden 10/17 sep. 1790, get; Marija Kaagenaar.

6.    MARIJTJE VAN DER ENDE, ged. Schipluiden 20 mei 1792, get; Maria Kagenaar.

7.    JAAPJE VAN DER ENDE, dienstbode, geb/ged. Schipluiden 5/10 nov. 1793, get; Neeltje Dijkshoorn, overl. 's-Gravenhage 9 feb. 1865, huwt Schiedam 5 mei 1822 CHRISTIAAN DE KOK, melkslijter, geb. Schiedam 9 sept. 1787, overl. 's-Gravenhage 20 mrt 1849, zn. van FREDERIK  DE KOK  en ELIZABETH KROMMENHOEK.

8.    ARIJ JACOBS VAN DER ENDE,,huwt ALIDA JANSE(N). (volgt VII.l)

9.    MAARTJE VAN DER ENDE, geb/ged. Schipluiden 1/6 nov. 1796, get; Maartje Kleiwegt, overl. 's-Gravenhage 31 maart 1834, huwt KLAAS PIETERSZ. LUGTENBURG, ged. Naaldwijk 17 jan. 1790, overl. Zuidland 7 jan 1859, 68 jr., zn. van PIETER JANSZ. LUGTENBURG en LOUISE VREUGDENHIL.

10.    CORNELIA VAN DER ENDE, geb/ged. Schipluiden 10/14 juli 1799, get; de vader, overl. 's-Gravenhage 22 okt. 1865, huwt 's-Gravenhage 27 mei 1829 WILLEM VERBRUGGE, melkverkoper, geb. Vlaardingen ca 1803, overl. voor 1865, zn. van WILLEM VERBRUGGE, schipper en GEERTRUI REEDERING.

11.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Akkersdijk en Vrouwenrecht 23 mrt 1802, ged. Overschie 28 maart 1802., overl.'s-Gravenhage 26 sept. 1822, ongehuwd.

 

 

VI.e     DANIEL VAN DER ENDE, bouwman (zn. van V.c)

            Geb. Vlaardingen 24 sep 1758

            Overl. Vlaardingen 17 apr 1813

            Zn. van DANIEL ABRAMSZ. VAN DEN ENDE en MARIA JACOBSE POOT

            Huwt Vlaardingen 26 apr 1795

            ARIAANTJE  MAAN

            Geb Vlaardingen 7 feb. 1773

            Overl. Vlaardingen 24 april 1815

            Dr. van JACOB ARIJENS MAAN en MARIJTJE MAARTENSE VAN DER ENDE

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    DANIEL VAN DER ENDE, huwt TRIJNTJE VAN DER MEER.(volgt VII.i)

 

2.    MARIA VAN DER ENDE,  geb.  Kethel 9 mei 1797, overl. Hof van Delft 19 maart 1845,  huwt Vlaardingerambacht 6 mei 1821 ARY VAN TREUREN, geb. Hof van Delft 18 feb. 1791, overl. Delft 22 maart  1850, zn. van WOUTER VAN TREUREN en MARIJTJE DIJXHOORN.

 

3.     JACOB VAN DER ENDE, huwt 1e LENA VAN DER ENDE, huwt  2e MACHTELD VAN DER LEE.(volgt VII.j)

 

4.    MARIA VAN DER ENDE, geb Kethel 31 juli 1800, overl. 's-Gravenhage 4 aug. 1832, huwt Delft 12 nov 1823 ARIE BOERS, geb. s-Gravenzande 11 mei 1794, zn. van ALEXANDER BOERS en WIJVE VAN DOP.

 

5.     FRANK VAN DER ENDE, geb. Kethel 23 okt 1803, overl. Kethel 9 juli 1806

 

6.    MEIJNSJE VAN DER ENDE, dienstbode, geb. Kethel 23 april 1804, overl. Rijswijk Z-H 2 mei 1881, huwt Rijswijk Z-H  7 nov. 1833 PIETER DE WILDT, arbeider, geb. Maasland 23 aug.1807, overl. Rijswijk Z-H 1 sept. 1862, zn. van WILLEM DE WILDT, arbeider en AALTJE KLEIJN.

 

7.    MAARTJE VAN DER ENDE, dienstbode, geb. Kethel 19 dec 1805, overl. 's-Gravenhage 25 april 1833, ongehuwd.

 

8.    FRANCK VAN DER ENDE, huwt GEERTJE VAN DEN DOOL.(volgt VII.k)

 

9.    ARIAANTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 7 jan 1811, overl. Vlaardingen 10 mrt 1816

 

10.    GERARDA VAN DER ENDE, geb  Vlaardingen 11 aug 1812, overl  Maasland 13 jun 1892, huwt Hof van Delft 22 jan 1835 FREDERIK ROHLFING, geb. Lavelsloh,Hanover 13  mar 1799, overl. Maasland 5 nov. 1870, zn. van JOHANN HEINRICH ROHLFING en MARIE DOROTHEA DROGE.

 

 

VII.      ARIE VAN DER ENDE, arb. (zn. van VI)

            Ged. De Lier 4 maart 1787,

            Overl. Maasland 27 okt. 1859,

            Zn. van MAARTEN VAN DEN ENDE en GRIETJE OOSTERLOO,

            Huwt Maasland 11 sept. 1814,

            GRIETJE VAN TREUREN, dienstmaagd,

            Geb. 't Woud 10 aug. 1787,

            Ged Schipluiden 12 aug 1787 (S7-p72)

            Overl. Maasland 13 dec. 1844,

            Dr. van WOUTER VAN TREUREN en MARIJTJE WILLEMSDR. DIJXHOORN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  GRIETJE VAN DER ENDE, geb. Hof van Delft 25 maart 1815, overl. Vrijenban 17 dec. 1868, huwt Maasland 23 maart 1850 CORNELIS KIND, geb. Nootdorp 10 jan. 1829, overl. Delft 13 sep. 1880, zn. van ARIE KIND en MAARTJE POOT.

 

2.                  WOUTER VAN DER ENDE, huwt WOUTERINA KINDT.( volgt VIII)

 

3.                  MARIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht  28 juni 1818, overl. Overschie 26 okt. 1889, huwt Maasland 19 mei 1843 PIETER HOOGERBRUGGE, geb. Overschie 4 maart 1817, overl. Overschie 18 mrt 1883, zn. van LEENDERT HOOGERBRUGGE en NEELTJE VOORWINDE.

 

4.                  MAARTEN VAN DER ENDE, huwt Maria de Wilt, (volgt VIII..ac)

 

5.                  JACOBA VAN DER ENDE,  geb. Maasland 3 jan. 1823, huwt Maasland 24 jan. 1846 JAN VOOGD, broodbakker, geb. Maassluis 8 aug. 1820, zn. van CORNELIS VOOGD en PIETERTJE PARRE.

 

6.                  ARIJ VAN DER ENDE, geb. Maasland 11 aug. 1825, overl. Maasland 15 jan. 1826.

 

7.                  MEINSJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 23 sep. 1827, overl. Delft 24 okt. 1869, 42 jr, huwt Maasland 6 dec. 1850 EVERT VAN HAREN, melkverkoper, geb. Maasland 22 april 1830, overl. Hof van Delft 11 sep. 1899, zn. van EVERT VAN HAREN en ANTJE ZONNEVELD

 

 

VII.a          ARIE PIETERSZ. VAN DER ENDE, bouwman (zn. van VI.a)

                  Ged. De Lier 25 sept. 1791,

                  Overl. Vlaardingen 17 dec. 1877

                  Zn. van PIETER ARIESZ. VAN DEN ENDE en NEELTJE BREGMAN,

                  Huwt Maasland 3 nov. 1816,

                  HENDERICA ZIJDREGTOP,

                  Geb. Monster 13 juli 1788,

                  Overl. Vlaardingen 6 nov 1870,

                  Dr. van DIRK ZIJDREGTOP en JANNETJE JACOBSDR. PATIJN.

 

 

Uit dit huwelijk:

1.    PIETER VAN DER ENDE, geb. De Lier 1 april 1817, overl. De Lier 21 mei 1817.

2.    PIETER VAN DER ENDE, geb. Maasland 5 okt. 1818.huwt THEODORA JOHANNA  OUSEN (DEN OUDSTEN) (volgt VIII.ad)

3.    DIRK VAN DER ENDE, huwt WILHELMINA BAAUW.(volgt VIII.ab)

4.    JACOB VAN DER ENDE, geb. Maasland 2 mei 1822, overl. Maasland 12 mei 1822.

5.    NEELTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 2 mei 1822, overl. Maasland 12 aug. 1827.

6.    JACOB VAN DER ENDE, geb. Maasland 29 maart 1824, overl. Maasland 29 aug. 1827.

7.    ABRAHAM VAN DER ENDE, geb. Maasland 10 nov. 1825, overl. Maasland 19 juni 1828.

8.    NEELTJE VAN DER ENDE,  geb. Maasland 11 jan. 1828,  overl. Vlaardingen 15 juli 1908, huwt Vlaardingerambacht 14 mei 1850 LODEWIJK BAAUW, arbeider, geb. Maurik (Gelderland) 20 maart 1821, overl. 's-Gravendeel 23 juni 1863, zn. van DIRK BAAUW en ELISABETH EVERS.

9.    JACOB VAN DER ENDE, geb. Zouteveen 21 mei 1829, overl. Vlaardingerambacht 29 jan 1895.

10.    ABRAHAM VAN DER ENDE, geb. Zouteveen 28 okt. 1831, overl. Vlaardingerambacht 2 dec. 1916, huwt Vlaardingerambacht 6 mei 1869 JANNETJE VAN DER VELDEN, wonende te Schiedam, geb. Nieuwland ca. 1832, dr. van CORNELIS VAN DER VELDEN en MARIA DE JONG.

11.    JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Zouteveen 19 mei 1833, overl. Vlaardingen 10 mar. 1891, huwt Vlaardingerambacht 30 april 1869 ABRAHAM MAAN, bouwman geb. Vlaardingen 14 mar.1833, overl. voor 1875, zn. van  JACOB MAAN, bouwman en ADRIANA STAM.
Zij huwt 2e Vlaardingen 5 mei 1875 ARIE VAN SCHIE, geb. Vlaardingen ca. 1839, zn. van CORNELIS VAN SCHIE en NEELTJE BOS.

 

VII.b         MAARTEN VAN DER ENDE, arb. (zn. van VI.a)

                  Geb/ged. De Lier 7 sept. 1794,

                  Overl. Maasland 9 aug. 1845,

                  Zn. van PIETER VAN DEN ENDE, bouwman en NEELTJE BREGMAN

                  Huwt De Lier 18 mei 1817 (getuige Abram van den Ende en Arie van den Ende (broers)

                  MARIA DE GRAAF,

                  Geb. Schipluiden 2 okt. 1791,

                  Overl. Maasland 16 maart 1875,

                  Dr. van MARINUS DE GRAAF en MARIA JANSSE VAN DER MARK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    PIETER VAN DER ENDE, huwt NEELTJE BRIELSMAN. ( volgt VIII.a)

2.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Maasland 1 juli 1819, overl. De Lier 27 april 1903, huwt Maasland 13 mei 1843 WILLEM BREGMAN, werkman, geb. Kortenaar 31 mei 1815, overl. Maasland 9 dec. 1857, zn. van GERRIT BREGMAN en ANTJE t HART.

3.    MARINUS VAN DER ENDE, huwt JANNETJE OOSTERLOO.(volgt VIII.b)

4.    ARIJ VAN DER ENDE, huwt WILLEMINA HANEMAAIJER.( volgt VIII.c)

 

VII.c          JACOB VAN DEN ENDE, bouwman, (zn.van VI.a)

                  Geb/ged. De Lier 12/14 juli 1799,

                  Overl. Schiedam 15 dec 1878,

                  Zn. van PIETER ARIJSE VAN DEN ENDE, bouwman en NEELTJE  BREGMAN,

                  Huwt Maasland 21 april 1838

                  CORNELIA VAN ZANTEN,

                  Geb. Maasland 7 april 1801,

                  Overl. na 1878

                  Dr. van KLAAS VAN ZANTEN en PIETERNELLETJE VAN GEEST.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    PIETER VAN DER ENDE, geb. Maasland 19 jan. 1839, overl. Schipluiden 14 sep. 1861.

2.    PIETERNELLETJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 30 dec. 1840, overl. Overschie 13 okt. 1917, huwt Schipluiden 15 feb. 1867 JOHANNES PIETER REEVERS, bouwknecht, geb. s-Gravenzande 22 juni 1838, overl. Overschie 6 apr. 1921, zn. van JAN REEVERS en PIETERNELLA VAN GEEST.

3.    NICOLAAS VAN DER ENDE, geb. Maasland 20 dec. 1842, overl. Maasland 22 dec. 1842.

4.    NEELTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 29 juni 1845, overl. Overschie 8 dec. 1896, huwt Hof van Delft 11 nov. 1874, GERRIT ADRIANUS VAN MOURIK, geb. Buren ca. 1842, overl.  Overschie 5 apr. 1890, zn. van DIRK VAN MOURIK en JOHANNA KOORN.

 

VII.d         MAARTEN VAN DER ENDE, bouwman, (zn. van VI.b)

                  Geb. Maasland 7 febr. 1797,

                  Overl. Maassluis 8 jan 1858,

                  Zn van HENDRIK ARIJSZ. VAN DER ENDE en MARIA (MARIJTJE  MAARTENSE DE JONG.

                  Huwt Maasland 29 april 1825,

                  MARIA VAN DER ENDE,

                  Geb. Vlaardingerambacht 9 nov. 1799,

                  Overl. Naaldwijk 16 maart 1881,

                  Dr. van ABRAHAM VAN DER ENDE en MAARTJE MAAN.

 

Uit dit huwelijk:

1.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Maasland 2 maart 1826, overl. Naaldwijk 20 maart 1879, huwt  JAN VAN VLIET, geb. De Lier 27 jan. 1818, overl. Naaldwijk 12 dec. 1911, zn. van JACOB VAN VLIET  en JANNETJE ZONNEVELD, hij huwt 2e Naaldwijk 1 nov. 1879 ENGELTJE BOUWMAN, geb. Naaldwijk 22 juli 1825, overl. Naaldwijk 29 nov. 1894, dr. van ADRIANUS BOUWMAN en JACOBA VAN DER BOOM.

2.    MAARTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 30 juli 1827, overl. Maassluis 18 okt. 1863, huwt PIETER NOORDERVLIET.

3.    HENDRIK VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 13 april 1829, overl. Maassluis 8 feb. 1851.

4.    LENA VAN DER ENDE, dienstbode, geb. Vlaardingerambacht  7 sept. 1831, overl. Maassluis 11 juni 1848.

5.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Maasland 8 sept. 1833, overl. Schiedam 27 jul 1919, huwt Vlaardingen 24 dec. 1856 GOVERT VAN DEN BERG, overl. voor 1919.

6.    ABRAHAM VAN DER ENDE, huwt 1e MARIA VAN DER ENDE, huwt 2e ALIDA TERLETH, huwt 3e ADRIANA BOS, huwt 4e MAARTJE BOS, huwt 5e AAGJE MOERMAN.(volgt VIII. da)

7.    LEENDERT VAN DER ENDE, huwt JOHANNA LEEFLANG.(volgt VIII.db)

8.    AALTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 19 maart 1840, overl. Maassluis 27 sept. 1845.

9.    GRIETJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 28 juni 1842, overl. Maasland 26 juli 1842.

 

VII.e          ARIE VAN DER ENDE, bouwman (zn. van VI.b)

                  Geb. Maasland 6 aug. 1809,

                  Overl. Maasland 8 okt 1859,

                  Zn. van HENDRIK ARISZ. VANDER ENDE en MAARTJE JABOBSE VAN DER SPEK,

                  Huwt Maasland 27 april 1839,

                  JANNETJE BOS,

                  Geb. Vlaardingen 31 mei 1801,

                  Overl. Maasland 25 nov, 1862,

                  Dr. van ADRIANUS BOS en HENDRIJNTJE STOORVOGEL.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    HENDRIK VAN DER ENDE, huwt TRIJNTJE QUALM.(volgt VIII.d)

2.    MAARTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 27 mar. 1843, overl. Maasland 25 mei 1851, 8 jr.

3.    HEINDEREINTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 18 feb. 1845, overl. Maasland 1 aug. 1845.

4.    HEINDEREINTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 6 sep. 1848, overl. Maasland 17 sep. 1848.

 

VII.f          DANIEL VAN DER ENDE, (zn. van VI.c)

                  Ged. Vlaardingerambacht 26 aug. 1804,

                  Overl. Vlaardingerambacht 27 maart 1859,

                  Zn. van ABRAM VAN DER ENDE en MAARTJE MAAN        

                  Huwt Abtsregt 30 april 1840,

                  MARIA VAN DER SPEK,

                  Geb. Vlaardingerambacht 10 apr. 1815

                  Overl. Vlaardingerambacht 31 okt. 1877,

                  Dr. van PAULUS VAN DER SPEK en GEERTJE VAN DEN BERG.

 

Uit dit huwelijk:

1.    ABRAHAM VAN DER ENDE, huwt MAARTJE DIJKSHOORN.( volgt VIII.f)

2.    GEERTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 6 aug. 1842, overl. Vlaardingen 31 juli 1929, huwt Vlaardingerambacht 17 mei 1865 ABRAHAM POOT, geb. Vlaardingen 21 nov. 1838, overl. Vlaardingen 25 nov. 1890, zn. van JAN HUIJBRECHTS POOT, bouwman en JANNETJE VAN DER ENDE, ( de moeder van Abraham Poot, Jannetje, is de zus van de vader van Geertje) huwt 2e Vlaardingen 5 mei 1897 LEENDERT VAN DER ENDE, geb. Maasland 23 dec. 1837, overl. Vlaardingen 31 maart 1926, zn. van MAARTEN VAN DER ENDE en MARIA VAN DER ENDE

3.    Een levenloos kind van het mannelijk geslacht, geb. Vlaardingerambacht 1 okt. 1843.

4.    PAULUS VAN DER ENDE, bouwknecht, geb. Vlaardingerambacht 20 nov. 1844, overl. Vlaardingerambacht 12 juni 1872, 27 jr.

5.    WILLEM VAN DER ENDE, huwt PETRONELLA WAPENAAR.(volgt VIII.fa)

6.    MAARTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 10 april 1847, overl. Overschie 26 juni 1915, huwt  Vlaardingerambacht 27 aug. 1869 PIETER VAN DER GAAG, bouwknecht, geb. Zouteveen 12 aug. 1845, overl. Overschie 16 jan. 1913, zn. van ARIJ VAN DER GAAG, bouwman en TRIJNTJE VAN DER ENDE. (De moeder van Pieter van der Gaag, Trijntje, is de zus van de vader van Maartje)

7.    Een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Vlaardingerambacht 20 jan. 1849.

8.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 11 maart 1850, overl. Vlaardingerambacht 9 sept. 1850.

9.    DANIEL VAN DER ENDE, huwt MARIA MAAN.(volgt VIII.fb)

10.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 27 feb. 1854, overl. Rotterdam 1 maart 1929, huwt Vlaardingerambacht 25 april 1873 WILLEM DIJKSHOORN, veehouder, geb. Overschie 1 sep. 1847, overl. Kethel 12 juni 1914, zn. van WILLEM DIJKSHOORN  en ADRIANA DE JONGH.

11.    ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 18 aug. 1855, overl. 12 jan. 1916, huwt 18 mei 1877 PAULUS DIJKSHOORN, veehouder, geb. Vlaardingerambacht 12 april 1845, overl. 31 maart 1929, zn. van WILLEM PIETERSZ. DIJKSHOORN en ANTJE VELLEKOOP.

12.    GERRIT VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 18 juli 1857, overl. Vlaardingerambacht 20 nov. 1857.

 

VII.g    JACOB VAN DER ENDE, arb. en veehouder, bouwman te Vlaardingerambacht in         1846-1876 (zn. van VI.c)

            Geb. Vlaardingerambacht 22 feb 1806,

            Overl. Vlaardingen 23 dec. 1899,

            Zn. van ABRAHAM DAAMSZ. VAN DER ENDE en MAARTJE JACOBSDR. MAAN.

            Huwt Vlaardingerambacht 8 mei 1839

            PETRONELLA DIJKSHOORN, bouwvrouw 1871-1876 te Vlaardingerambacht

            Geb Delft 19 dec 1817,

            Overl. Vlaardingen 15 sept. 1894,

            Dr. van WILLEM PIETERSZ. DIJKSHOORN en ADRIANA VAN DER SPEK

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  ABRAHAM VAN DER ENDE, huwt ARENDJE VERBOON, (volgt VIII.ga)

 

2.                  ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 31 mei 1841, overl. Vlaardingen 6 jan. 1900, ongehuwd.

 

3.                  MAARTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 7 sept. 1842, overl. Vlaardingerambacht 19 feb. 1882, huwt Vlaardingerambacht 12 april 1867 MARTINUS VAN DER KOOIJ, bouwman, geb. Vlaardingerambacht en Babberspolder 11 sep. 1838, overl. Vlaardingerambacht 23 dec. 1892, zn. van ARIE VAN DER KOOIJ en NEELTJE MOERMAN.

 

4.                  WILLEM VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 17 okt. 1844, overl. Vlaardingerambacht 26 sept. 1845.

 

5.                  WILLEMINA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 20 dec. 1846, overl. Vlaardingen 23 jan. 1888, huwt Vlaardingerambacht 21 juni 1871 PIETER MAAN, bouwman, geb. Vlaardingen 12 mei 1841, overl. Vlaardingen 15 maart 1919, zn.. van JACOB MAAN en TRIJNTJE VAN SCHIE, hij huwt 2e Vlaardingen 1 mei 1889 ANTJE BEEKENKAMP, geb. 's-Gravenzande 10 feb. 1846, overl. Vlaardingen 22 maart 1921, dr. van GOVERT BEEKENKAMP en KLAZINA VAN DER WEL, wed. van Jacob Maan.

 

6.                  WILLEM VAN DER ENDE, huwt ANTJE POOT.(volgt VIII.e)

 

7.                  JACOB VAN DER ENDE, huwt ARIAANTJE VAN LEEUWEN.(volgt VIII.ea)

 

8.                  MARIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 12 okt.. 1853, overl.. Vlaardingen 12 aug. 1884, huwt Vlaardingerambacht 30 maart 1876 JAN POOT, (Maria was zijn nichtje) koopman en bouwman 1858-1876 te Vlaardingen , geb Vlaardingen 2 jan. 1850, overl. Vlaardingerambacht 5 aug. 1916, zn. van JAN POOT en JANNETJE VAN DER ENDE, hij huwt 2e Vlaardingerambacht 22  mei 1885 ADRIANA VAN VLIET, geb. Vlaardingerambacht 8 dec. 1862, overl. Vlaardingen 15 juli 1927, dr. van THEUNIS VAN VLIET, bouwman en CATHARINA MAAN.

 

9.                  PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 13 juli 1855, overl. Kethel en Spaland 21 juni 1917, huwt Kethel en Spaland 11 april 1879 ARIJ BIJL, bouwman, veehouder, geb 29 sept. 1850, overl. Kethel en Spaland 16 dec. 1931, 81 jr, zn. van LAURENS BIJL, bouwman  en CATHARINA DIJKSHOORN.

 

 

VII.h    DANIEL JACOBSZ. VAN DER ENDE, j.m. van Schipluiden, bouwman (zn. van VI.d)

                        Ged. Schipluiden 22 sept. 1782,

                        Overl. Kethel 29 sept. 1835,

                        Zn. van JACOB DANIELSZ. VAN DEN ENDE, bouwman en LENA JACOBSDR. DIJKSHOORN.

                        Huwt Maasland 8 maart 1807,

                        MENSJE MAARTENS VAN DER ENDE (dr. van VI)

                        Ged. De Lier 9 jan. 1785

                        Overl. Vrijenban 28 feb. 1868,

                        Dr. van MAARTEN VAN DEN ENDE en GRIETJE OOSTERLOO

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  LENA (HELENA) VAN DER ENDE, geb. Kethel 6 aug. 1807, overl. Maasland 12 april 1896, 88 jr, huwt 1e Ruiven 20 mar. 1828 JOHANNES MARTINUS HOOGERVORST, ged. Pijnacker 27 sep. 1807, overl. Absregt 5 april 1836, huwt 2e Abtsregt 19 jan. 1838 ARIE VAN DEN BERG, geb. Delft 6 mei 1811, overl. Delft 29 maart 1888, zn. van PIETER ARIJSE VAN DEN BERG en NEELTJE LAMBREGT VAN BERKEL.

 

2.                  GRIETJE (MARGARETHA) VAN DER ENDE,  geb. Kethel 6 juli 1808, overl. Delft 21 maart 1885, huwt Kethel en Spaland  24 april 1828 JACOB VAN SCHIE, geb. Rijswijk 12 okt. 1802, overl. Hof van Delft 4 nov. 1869, zn. van CORNELIS VAN SCHIE en NEELTJE RIP.

 

3.    ELISABETH VAN DER ENDE, geb. Kethel 27 dec. 1809.

 

4.    ELISABETH VAN DER ENDE, geb. Kethel 4 april 1811.

 

5.    MARTINUS VAN DER ENDE, huwt SAARTJE (SARA) DRIES (DRIESSE). (volgt VIII.hb)

 

6.                  ALIDA VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 5 aug. 1815, overl. Vrijenban 14 jan. 1869, huwt Kethel en Spaland  24 april 1836 JACOB VAN DER KOOIJ, geb. Hof van Delft 28 sep. 1811, overl. Vrijenban 14 dec. 1869, zn. van PAULUS VAN DER KOOIJ en MARIA OUWELEEN.

 

7.    ARIE VAN DER ENDE, huwt MAARTJE SLAVENBURG, (volgt VIII.h)

 

8.    JACOB VAN DER ENDE, huwt ADRIANA IJDO, (volgt VIII.ha)

 

9.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 30 jan. 1824, overl. Kethel en Spaland 28 sept. 1890, huwt Kethel en Spaland 27 okt. 1850  HENDRIK DE BREE, geb. Kethel 19 feb. 1821, overl. Kethel en Spaland 19 jan. 1908, zn. van JAN DE BREE en CATHARINA HOFMAN.

 

 

VII.i           DANIEL VAN DER ENDE, bouwman  (zn. van VI.e)

                  Geb. Kethel 5 maart 1796,

                  Overl. Rotterdam 12 dec 1849,

                  Zn. van DANIEL VAN DER ENDE en ARIAANTJE MAAN

                  Huwt Vlaardingerambacht 25 jun 1826

                  TRIJNTJE VAN DER MEER,

                  Geb. Nootdorp 16 juli 1797,

                  Overl. Rotterdam 29 sept. 1889

                  Dr. Van ARIJ ARIENSZ. VAN DER MEER en PIETERTJE VAN VEIJEREN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    DANIEL VAN DER ENDE, huwt MENSJE KORPERSHOEK.( volgt VIII.g)

2.    ARIJ VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 1 jan 1831, overl. Rotterdam 8 sept. 1853, 22 jr.

3.    ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 1 okt 1832, overl. Rotterdam 8 nov. 1889, huwt Rotterdam 26 aug. 1857 KLAAS VAN DEN BERG, geb. Rotterdam 4 mei 1834, zn. van GIJSBERTUS VAN DEN BERG en KEETJE VAN DER MOST.

4.    PIETER VAN DER ENDE, huwt 1e JOHANNA HENRICA RETERINK, huwt 2e MARIA ZOETMULDER.(volgt VIII.k)

5.    GERRIT VAN DER ENDE, huwt TEUNISJE OLDERIK, huwt 2e KLAASJE VAN DER WINDT.(volgt VIII.l)

6.    PIETERTJE VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 27 feb. 1839, overl. Rotterdam 15 sept. 1914, huwt Rotterdam 24 juni 1863 JOHANNES JACOBUS ADRIANUS KOPPELAAR, agent van politie, geb. Rotterdam 15 febr. 1835, overl. Rotterdam 20 aug. 1916, zn. van JACOB DANIEL KOPPELAAR en CATHARINA (CAATJE) LUIJNENBURG.

7.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Kethel 10 feb. 1843, overl. Rotterdam 29 aug. 1858, 15 jr, ongehuwd.

 

VII.j                JACOB VAN DER ENDE,bouwman, (zn. van VI.e)

                        Geb. Kethel 31 aug. 1798,

                        Overl. Vlaardingerambacht  14 nov. 1872

                        Zn. van DANIEL  VAN DER ENDE en ARIAANTJE MAAN.

                        Huwt 1e  Maasland 1 mei 1830

                        LENA VAN DER ENDE,

                        Geb/ged. Maasland 10/16 sept. 1804

                        Overl. Kethel en Spaland 2 april 1831, 26 jr,

                        Dr. Van  HENDRIK ARIJSZ. VAN DER ENDE en MARIA MAARTENSE  DE JONG.

                        Huwt 2e Hoog en Woud Harnasch 1 nov. 1832

                        MACHTELD VAN DER LEE

                        Geb. Rijswijk 29 okt. 1806

                        Overl. Vlaardingerambacht 1889

                        Dr. van DIRK VAN DER LEE en PIETERNELLA VERBOON.

 

 Uit het tweede huwelijk:

1.        ARIAANTJE VAN DER ENDE, geb. Kethel 19 okt. 1833, overl.Rotterdam 27 jan. 1903, huwt
              Vlaardingerambacht 3 mei 1854 CORNELIS VAN DER MOST, bouwman, wonende onder Mathenesse, geb. 4
              nov. 1827, overl. Schiedam 7 april 1892, zn. van GERRIT VAN DER MOST en ELISABETH MANNEKES.

 

2.                  LENA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 3 feb. 1836, overl. Rotterdam 1 jul 1907, 71 jr,  huwt Vlaardingerambacht 20 nov. 1861 JACOB MAARLEVELD, timmerman, geb. Vlaardingen ca. 1836, zn. van ARIE MAARLEVELD, veldwachter en NEELTJE VAN DER BRUGGEN.

 

3.                  DIRK VAN DER ENDE, huwt ADRIANA MAGDALENA KEIJZER.(volgt VIII.j)

 

4.                  DANIEL VAN DER ENDE, huwt TRIJNTJE MOERMAN. (volgt VIII.ja)

 

5.                  PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 13 dec. 1839, overl. Vlaardingen 14 nov. 1916, huwt Vlaardingerambacht 29 april 1868 MAARTEN DIJKSHOORN, geb. Vlaardingerambacht 6 okt. 1838, overl. ca 1894, zn. van SIMON DIJKSHOORN en PETRONELLA GLANSDORP

 

6.                  MARIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 8 april 1842, overl. Schiedam 5 sept. 1867, huwt Vlaardingerambacht 24 april 1863 ABRAHAM VAN DER ENDE, bouwman, geb. Maasland 20 aug. 1835, overl. Vlaardingen 20 juli 1911, zn van MAARTEN VAN DER ENDE en MARIA VAN DER ENDE.

 

7.                  ALIDA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 23 jan. 1844, overl. Vlaardingen 6 aug. 1932, huwt Vlaardingerambacht 23 April 1868 JOHANNES HENDRIK DE ZEEUW, bouman, geb. Vlaardingen 21 dec.1843, overl. voor 1932, zn. van HENDRIK DROP DE ZEEUW en JOHANNA BUBBEZON.

 

8.                  JACOB VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 18 feb. 1846, overl. Vlaardingerambacht 14 sep. 1846.

 

9.                  MAGTELD VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 30 aug. 1847, overl. Vlaardingerambacht 1 sept 1903, huwt Vlaardingerambacht 30 april 1875 WILLEM MOERMAN, geb. Vlaardingen 28 juni 1848, overl. Vlaardingen 2 dec. 1915, zn. van DIRK MOERMAN en SOPHIA VAN BEUKELEN.

 

10.                  GERRITJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 29 okt. 1849, overl. Vlaardingen 9 okt. 1927, huwt Vlaardingen 11 apr. 1883 KLAAS VAN DER VLIS, geb. Vlaardingen 20 april 1845, overl. voor 1927, zn. van KLAAS VAN DER VLIS en WILHELMINA NOORDHOEK.

 

11.              JAAPJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 28 jan. 1852,  overl. Vlaardingerambacht 23 nov 1853.

 

 

VII.k    FRANCK VAN DER ENDE, (zn. van VI.e)

            Geb. Kethel 16 okt. 1807

            Overl.

            Zn. van DANIEL VAN DER ENDE en ARIAANTJE  MAAN,

            Huwt Zouteveen 8 juni 1836

            GEERTJE VAN DEN DOOL,

            Geb. Hof van Delft 9 aug 1813,

            Overl.

            Dr. van HUIG VAN DEN DOOL en GEERTJE ALENBURG.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    GEERTRUIDA VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 21 feb 1839, overl. De Lier 8 april 1877, huwt. Vlaardingerambacht 15 mei 1861 NICOLAAS HANEMAAIJER, koopman, geb. De Lier 14 feb. 1835, overl. De Lier 25 mei 1911, zn. van KLAAS HANEMAAIJER en GEERTRUIJ BOEKESTEIJN,  hij huwt 2e  De Lier 26 april 1878 ARENDJE HANEMAAIJER, geb. De Lier 28 aug. 1854, overl. De Lier 4 juni 1878, dr. van  GERRIT HANEMAAIJER en TIJSJE LOK, huwt 3e De Lier 25 juni 1879 PETRONELLA HANEMAAIJER, geb. De Lier 27 april 1844, overl. De Lier 23 april 1927, dr. van GERRIT HANEMAAIJER en TIJSJE LOK.

 

2.    ADRIANA VAN DER ENDE, geb. St.Maartensregt 7 feb. 1842, overl. Vlaardingerambacht 13 maart 1934, huwt Vlaardingerambacht 16 nov. 1866 JACOB DE BRUIN, geb. Vlaardingerambacht ca. 1837, zn. van ADRIANUS DE BRUIN en MEINSJE VERBOON.

 

3.    HUGOLINA VAN DER ENDE, geb. Overschie  14 maart 1845, overl. Delft 13 juni 1849.

 

4.    MARIA VAN DER ENDE, geb.Delft 19 april 1849, overl. Delft 1 juli 1849.

 

 

VII.l    ARIJ JACOBS VAN DER ENDE, melkverkoper, (zn. van VI.d)
Ged. Schipluiden 9 aug. 1795, get; Trijntje Kagenaar,
Overl. 's-Gravenhage 3 aug. 1842,
Zn. van JACOB DANIELSE VAN DER ENDE en ELIZABETH JANSE KAGENAAR.
Huwt  's-Gravenhage 1 mei 1822,
ALIDA JANSEN , melkverkoopster,
Geb. 's-Gravenhage ca 1795,
Overl. 's-Gravenhage 6 aug. 1854, 59 jr,
Dr. van REINIER JANSEN en MARIA CATHARINA HILLEBRAND.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JACOB VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 23 feb. 1823, overl. 's-Gravenhage 18 mrt 1823.

 

2.    JACOB VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage ca. 1824, overl. 's-Gravenhage 30 dec. 1862, ongehuwd.

 

3.    REINERUS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 27 feb. 1827, overl. 's-Gravenhage 1 aug. 1828.

 

4.    REINERUS VAN DER ENDE, huwt DIRKJE KIEBOOM. (volgt VIII.m)

 

5.    CHRISTIAAN VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 14 feb. 1833, overl. Heemstede 11 april 1907, huwt Zevenbergen 17 mei 1867 ANNA MARIA AARTS, geb. Zevenbergen 8 sept.1842, dr. van JOANNES AARTS en WILHELMINA AKKERMAN.

 

6.    PLEUN VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 17 okt. 1836, overl. 's-Gravenhage 5 dec. 1836.

 

 

 

VIII     WOUTER (EWOUD) VAN DER ENDE, werkman, (zn. van VII)

                        Geb. Vlaardingen 26 aug. 1816,

                        Overl. Maasland 19 feb. 1900

                        Zn. van ARIE VAN DEN ENDE en GRIETJE TREUREN

                        Huwt Maasland 29 maart 1856,

                        WOUTERTJE (WOUTERINA) KIND(T), werkster,

                        Geb. Pijnacker 27 sept. 1823,

                        Overl. Maasland 10 juni 1887,

                        Dr. van ARIE KINDT en MAARTJE POOT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  MAARTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 25 juli 1860, overl. Maassluis 26 feb. 1888, huwt Maassluis 15 juni 1881 SIMON VAN AKEN, zeeman, geb. Vlaardingen 13 mei 1857, zn. van PIETER VAN AKEN, sjouwer en ELISABETH VAN CANTEN.

 

2.                  GRIETJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 28 dec. 1962, overl. Maasland 29 juli 1864.

 

 

VIII.a   PIETER VAN DER ENDE, arb. (zn. van VII.b)

            Geb. De Lier 12 sept. 1817,

            Overl.

            Zn. van MAARTEN VAN DER ENDE en MARIA DE GRAAF,

            Huwt Naaldwijk 21 mei 1842,

            NEELTJE BRIELSMAN,

            Geb. Hazerswoude ca. 1815,

            Overl. De Lier 24 dec. 1898

            Dr. van MAARTEN BRIELSMAN, winkelier en MARIA DE GRAAF.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  MAARTEN VAN DER ENDE, huwt MAGDALENA VAN SPRONSEN (volgt IX.ab)

 

2.                  MARIA VAN DER ENDE, dienstbode, geb. Maasland 25 aug. 1844, overl. Maasland 2 dec. 1891, huwt De Lier 14 mei 1869 WILLEM KUIJPER, schipper, geb. De Lier 26 april 1837, zn. van LEENDERT KUIJPER, tuinman en JAAPJE DE BRUIJN.

 

3.                  JAN VAN DER ENDE, geb. Maasland 31 jan. 1846, overl. Maasland 5 juni 1847.

 

4.                  JAN VAN DER ENDE, geb. Maasland 1 dec. 1848, overl. Maasland 27 maart 1851.

 

5.                  MAARTEN VAN DER ENDE, geb. Maasland 7 nov. 1852, overl. Maasland 7 juni 1854.

 

6.                  MAARTEN VAN DER ENDE, geb. De Lier 13 mei 1856, overl. Maasland 4 maart 1857.

 

 

VIII.ab    DIRK VAN DER ENDE, arbeider te Rijswijk,  (zn. van VII.a)

      Geb. Maasland 13 april 1820,

      Overl. Den Haag 9 aug. 1908,

      Zn. van ARIE PIETERSZ. VAN DER ENDE en HENDRICA ZIJDREGTOP.

      Huwt 's- Gravenhage 4 juni 1851,

      WILHELMINA BAAUW (BLAAUW)

      Geb. Maurik. 10 aug. 1823
              Overl. Rijswijk Z-H 27 apr. 1896,
              Dr. van DIRK LODEWIJK BAAUW en ELISABETH BREDA

 

Uit dit huwelijk:

1.    HENDRIKA VAN DER ENDE,  geb. Rijswijk Z-H  8 nov. 1851, overl. Overschie 22 okt. 1925, huwt WILLEM PIETER POST, bouwknecht, wednr. van Cornelia de Jel, geb. Akkersdijk en Vrouwenregt thans Vrijenban ca 1847, overl. Overschie 22 okt. 1925, zn. van JACOB POST watermolenaar en MENSJE DE BREE.

2.    DIRK VAN DER ENDE, huwt JOHANNA DE LIGT.(volgt IX.k)

3.    ARIJ VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 6 jan. 1855, overl. Rijswijk Z-H 14 mrt 1855.

4.    ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 2 feb.1856, overl. Rijswijk Z-H 19 dec. 1856.

5.    ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 1 dec. 1857, huwt Rijswijk Z-H 5 nov. 1879 KAREL CHRISTIAAN BAZUINE, arbeider, geb. Rijswijk Z-H 4 maart 1858,overl. Rijswijk Z-H 30 jan. 1947,  zn. van CORNELIS BAZUINE en JOHANNA ALBERTINA BUTTEWEG.

6.    NEELTJE VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 23 dec. 1859, overl. Rijswijk Z-H 24 jan. 1860.

7.    ARIE VAN DER ENDE, geb Rijswijk Z-H 30 jan. 1861, overl. Rijswijk Z-H 3 mrt 1861.

8.    JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 4 nov. 1862,  overl. Vlaardingen 28 juli 1920, huwt  Rijswijk 14 nov. 1888 JACOBUS DE JONGE, koetsier, geb. Wolfaartsdijk 5 feb. 1860, zn. van NEELTJE DE JONGE.

9.    ARENDJE VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 12 april 1865,overl. Rijswijk Z-H 9 okt 1935,  huwt Rijswijk Z-H 28 juni 1893 ALBERT HENDRIKS, koopman, geb. Arnhem 28 feb.1870, overl. Rijswijk Z-H 2 mrt 1928,  zn. van ALBERT HENDRIKS en REINTJE VAN OMME.

10.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 11 nov. 1867, overl. Rijswijk Z-H 11 jan. 1868.

 

VIII.ac    MAARTEN VAN DER ENDE, arbeider, (zn. van VII)
                    Geb. Maasland 2 mei 1820,
                    Overl. Overschie 16 jan. 1894,
                    Zn. van ARIJ VAN DER ENDE, bouwman en GRIETJE VAN TREUREN.
                    Huwt Kethel en Spaland 27 okt. 1847,
                    MARIA DE WILT,
                    Geb.Overschie 12 jan.1822,
                    Overl. Overschie 30 okt. 1885
                    Dr. van IJSBRAND DE WILT en CORNELIA VERBOON.

Uit dit huwelijk:

1.    GRIETJE VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 10 dec. 1847, overl. Overschie 29 feb. 1880, huwt Overschie 4 april 1872 JAN HOOGERBRUGGE, geb. Overschie 8 mei  1831, overl. Overschie 20 dec. 1900, zn. van LEENDERT HOOGERBRUGGR en ANNA BREE.

2.    CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 1 jan. 1849, huwt 1e Overschie 18 juni 1873 CORNELIS VAN DEN BERG, geb. Schiebroek 31 mrt 1847, overl. Overschie 9 feb. 1880, zn. van JOHANNES VAN DEN BERG en MARIA LANS, huwt 2e Overschie 23 jan. 1895 PHILIPPUS LOK, wednr van TRIJNTJE POST, geb. Naaldwijk 5 dec. 1855, zn. van PLEUN LOK en HEINDERIJNTJE BOS.

3.    Een levenloos geboren zoon, geb. Kethel en Spaland 16 mei 1850.

4.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 6 sept. 1851, overl. Schiebroek 5 feb. 1878, huwt Overschie 17 mei 1871 PIETER VAN DER BIJL, geb. Schiebroek 21 dec. 1838, overl. Overschie 17 juni 1888, zn. van PIETER VAN DER BIJL en TEUNTJE VAN HERK.

5.    JACOBA VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 4 mei 1853, overl. Overschie 10 mei 1921, huwt Overschie 18 mei 1876 BERNARDUS BOS, geb. Overschie 14 nov. 1845, overl. Overschie 19 sept. 1913,  zn. van BERNARDUS BOS en CORNELIA VAN HEUSDEN.

6.    JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 2 dec. 1854, Overl. Overschie 18 feb. 1937, huwt Overschie 6 april 1876 AREND PEGELS, geb. Overschie ca. 1852, overl. Overschie 4 mei 1938, zn. van AREND PEGELS en CAROLINA SOPHIA DELFOS.

 

VIII.ad    PIETER VAN DER ENDE, koetsier, (zn. van VII.a)
Geb. Maasland 4 okt. 1818,
Overl. 's-Gravenhage 5 sept`. 1891,
Zn. van ARIE PIETERSZ. VAN DER ENDE en HENDRICA ZUIDREGTOP
Huwt 's-Gravenhage  16 juni 1847,
THEODORA JOHANNA OUSEN (DEN OUDSTEN)
Geb. Wijk bij Duurstede ca 1822,
Overl. 's-Gravenhage 5 juni 1909.
Dr. van AREND OUSEN en ANGENIETA COMEIJN..

Uit dit huwelijk:

1.    HENDRIKA ANGENITA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 14 aug. 1848, overl. 's-Gravenhage 26 dec. 1857.

2.    ANGENITA HENDRIKA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 19 okt. 1850, overl. 's-Gravenhage 27 aug. 1937, huwt MARTINUS SCHNEIDER, loopknecht, geb. 's-Gravenhage 16 dec. 1850, overl. 's-Gravenhage 2 jan. 1910, zn. van WILLEM ALEXANDER SCHNEIDER en JOHANNA VAN ESCH.

3.    NEELTJE PIETERNELLA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 6 sept. 1852, overl. 's-Gravenhage 30 mrt 1938, huwt 's-Gravenhage 15 aug 1877 ALBERTUS JACOBUS KNIES, geb. 's-Gravenhage 7 nov 1854, overl. 's-Gravenhage 17 aug. 1936, zn. van ALBERTUS JACOBUS KNIES, schoenmaker en JOHANNA OUDSHOORN.

4.    ARIE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 27 nov. 1854, overl. 's-Gravenhage 23 juni 1955.

5.    ARENDJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 22 juni 1856, overl. 's-Gravenhage 11 mrt 1945, huwt 's-Gravenhage 15 nov. 1876 THOMAS JOHANNES GEORGE JAUTZE, huisschilder, geb. 's-Gravenhage 20 feb. 1854, overl. 's-Gravenhage 14 juli 1922, zn. van THOMAS JOHANNES GEORGE JAUTZE, huisschilder en JOHANNA GALJAARD.

6.    HENDRIKA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 30 aug 1859, overl. Haarlemmermeer 15 mei 1940, huwt Den Haag 6 mei 1885 KAREL LODEWIJK KOENEN, geb. 's-Gravenhage ca. 1842, overl. Apeldoorn 12 okt. 1939, zn. van CAREL LODEWIJK KOENEN en PIETERNELLA JOHANNA METMAN.

7.    THEODORA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 2 dec. 1861, overl. 's-Gravenhage 5 juni 1923, huwt 's-Gravenhage 19 nov. 1884 JOHANNES RAIMOND, hofbeambte, geb. 's-Gravenhage 22 feb.1863, zn. van FREDRIK ALEXANDER RAIMOND en JOHANNA HENDRIKA VAN DEN BENDEN.

8.    ARIE PIETER VAN DER ENDE, huwt  1e JOHANNA WILHELMINA RIJNVIS, huwt 2e JANNETJE WINKELS. (volgt IX.s)

 

VIII.b  MARINUS VAN DER ENDE, bouwman, aardappelteelder (zn. van VII.b)

            Geb. Maasland 10 aug. 1821,

            Overl. De Lier 23 sept. 1871,

            Zn. van MAARTEN VAN DEN ENDE en MARIA DE GRAAF,

            Huwt De Lier 18 mei 1855,

            JANNETJE OOSTERLOO, dienstbode,

            Geb. De Lier 22 mei 1827,

            Overl. Maasland 10 maart 1863,

            Dr. van WOUTER OOSTERLOO en TRIJNTJE KLAPWIJK.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  MARIA VAN DER ENDE, geb. Maasland 14 april 1856, overl. Delft 25 okt. 1932, 76 jr, huwt 1e Wateringen 29 okt. 1880 ARIE POOT, geb. Wateringen 1 april 1837, overl. Wateringen 4 april 1883, zn. van HENDRIK POOT en CORNELIA BERKELAAR, huwt 2e Wateringen 9 mei 1884 LEENDERT DE KNEGT, geb. Rijswijk ca, 1850, overl. Delft 5 juni 1926, 76 jr, zn. van LEENDERT DE KNEGT en MARIA BIJSTERVELD.

 

2.                  TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 8 aug. 1857, overl. Boskoop 5 dec. 1921, huwt De Lier 19 mei 1882 JACOBUS ADRIANUS VAN DER STOK, kleedermaker, geb. Naaldwijk 13 jan. 1845, overl. De Lier 27 april 1906, zn. van HENDRIK VAN DER STOK metselaar en MARIA VAN DER MAREL. Zij huwt 2e Boskoop 5 aug. 1913 ARIE VRIJENHOEF, wednr. van Annigje van Klaveren, geb. Boskoop ca. 1849, overl. Boskoop 10 juni 1921, zn. van CORNELIS VRIJENHOEF en SUSANNA RIJNSBURGER.

 

3.                  NEELTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 27 feb. 1859, overl. Maasland 21 juni 1861.

 

4.                  ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Maasland 13 okt. 1860, huwt De Lier 20 mei 1881 SIMON VAN KLEEF, kleedermaker, geb. Boskoop 18 juni 1857, zn. van PIETER VAN KLEEF, boomkweker en NEELTJE VAN WIERINGEN.

 

5.                  MAARTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 7 jan. 1862, overl. Maasland 2 juni 1863.

 

6.                  Maasland 16 feb. 1863, een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht.

 

VIII.c   ARIJ VAN DER ENDE, arb, (zn. van VII.b)

            Geb. Maasland 15 nov. 1824,

            Overl. De Lier 28 dec. 1898,

            Zn. van MAARTEN VAN DEN ENDE en MARIA DE GRAAF,

            Huwt De Lier 23 maart 1849,

            WILLEMINA HANEMAAIJER,

            Geb. De Lier  24 sept. 1826

            Overl. De Lier 21 jan. 1907

            Dr. van HERMANUS HANEMAIJER en TRIJNTJE KOOLE

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MAARTEN VAN DER ENDE, geb. De Lier 1 juli 1849, overl. De Lier 6 sep. 1849.

 

2.    TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb. De Lier 21 feb. 1851, overl. De Lier 25 juli 1852.

 

3.    MAARTEN VAN DER ENDE, geb. De Lier 23 okt. 1852, overl. De Lier 31 jan. 1853.

 

4.    TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb. De Lier 23 dec, 1854, overl. Hoek van Holland 25 maart 1932, huwt De Lier 4 juni 1880 JAN VAN DER LINGEN, tuinier, geb. s-Gravenzande 27 aug. 1849, overl. Hoek van Holland 21 feb. 1940, zn. van GERRIT VAN DER LINGEN, tuiner en JERINA VAN DER POT.

 

5.    MARIA VAN DER ENDE, geb. De Lier 2 okt. 1859, overl. De Lier 25 aug. 1899, huwt De Lier 16 mei 1884 WILLEM VAN DELFT, broodbakker, geb. Ravenswaaij gem. Maurik 15 feb. 1854, overl. De Lier 4 jan. 1928, zn. van HENDRIK VAN DELFT en GERRITJE SPIES. Hij huwt 2e De Lier 30 mei 1900 SARA DE BRUIJN, geb. Schipluiden 9 feb. 1857, overl. De Lier 23 okt. 1910, dr. van PIETER DE BRUIJN en KLAZINA BREEDERVELD.

 

6.    WILLEMINA VAN DER ENDE, geb. De Lier 21 juli 1864, overl. De Lier 4 feb. 1865.

 

 

VIII.d  HENDRIK VAN DER ENDE, bouwman, (zn. van VII.e)

            Geb. Maasland 11  feb. 1840,

            Overl. Maasland 18 juli 1870,

            Zn. van ARIE VAN DER ENDE, bouwman en JANNETJE BOS,

            Huwt Maasland 26 april 1861,

            TRIJNTJE QUALM,

            Geb. Rozenburg 1 feb. 1834,

            Overl. Maasland 24 maart 1916

            Dr. van SIMON QUALM, bouwman en JAAPJE VAN DER MEIJDEN

            Zij huwt 1e Rozenburg 4 nov. 1853,

            CORNELIS DE BRUIN,

            Geb. Maasland 11 aug. 1830,

            Overl. Maasland 1 juli 1858,

            Zn van HUIBERTJE JANSDR. DE BRUIN,

            Zij huwt 2e Maasland 29 april 1859

            PIETER DOELMAN,

            Geb. Maasland 6 feb. 1833,

            Overl. Maasland 2 okt. 1859,

            Zn. van JACOB DOELMAN en MARIA VAN BERKEL

            Zij huwt 4e Maasland 17 mei 1871

            PIETER HUISMAN,

            Geb. Maasland 3 okt. 1839,

            Overl. Maasland 12 juni 1907, 67 jr,

            Zn. van ARIJ HUISMAN en NEELTJE MOERMAN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 14 okt. 1862, overl. Maasland 15 maart 1891, huwt Maasland 19 aug. 1881 PIETER VAN DEN BERG, bouwman, geb. Maasland 10 mei 1861, overl. Maasland 3 dec. 1943, zn. van JACOB VAN DEN BERG en HUIBERTJE VAN DER SLUIS.

 

2.                  SIENTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 29 dec. 1864, overl. Delft 22 sep. 1930, 65 jr, huwt Maasland 25 juli 1884 WILLEM VAN TRIGT, broodbakker, geb. Maasland 9 aug. 1860, overl. Maasland 17 juli 1933, zn. van MARTINUS VAN TRIGT, broodbakker en ADRIANA VAN GEEST.

 

3.                  ARIJ VAN DER ENDE, huwt  JAAPJE KALISVAART.(volgt IX.h)

 

 

VIII.da ABRAHAM VAN DER ENDE, bouwman, (zn. van VII.d)

            Geb. Maasland 20 aug. 1835,

            Overl. Vlaardingen 20 juli 1911,

            Zn. van MAARTEN VAN DER ENDE en MARIA VAN DER ENDE

            Huwt 1e Vlaardingerambacht 24 april 1863

            MARIA VAN DER ENDE,

            Geb. Vlaardingerambacht 8 april 1842,

            Overl. Schiedam 5 sept. 1867,

            Dr. van JACOB DANIELSZ. VAN DER ENDE en MACHTELD VAN DER LEE,

            Huwt 2e
            ALIDA TERLETH,

            Geb. Maasland, 2 feb. 1843,

            Overl. Schiedam 2 okt 1869,

            Dr. van NICOLAAS TERLETH en NEELTJE VAN DEN BERG,

            Huwt 3e Schiedam 23 maart 1871

            ADRIANA BOS

            Geb. Vlaardingen 17 mei 1843,

            Overl. Schiedam 24 dec. 1873,   

            Dr. van JACOB BOS en APOLONIA MAARLEVELDT,

            Huwt 4e Schiedam 29 nov.1876

            MAARTJE BOS,

            Geb. Vlaardingen 11 juni 1855,

            Overl. Schiedam 20 okt. 1884,

            Dr. van JACOB BOS en HAASJE STOLK,

            Huwt 5e  Schiedam  16 mei 1888

            AAGJE MOERMAN,

            Geb. Maasland 1 sep. 1836,

            Overl. Schiedam 24 jan. 1890,

            Dr. van JACOB JACOBSZ. MOERMAN en ANNA CORNELISDR. KWALM.

            (Zij huwt 1e Maasland 6 apr. 1861 Willem Vermeer, geb. Maasland 9 okt. 1837, overlijden aangegeven  

            te Overschie 22 okt. 1885, verdronken, op die dag werd zijn lichaam uit het water gehaald, zn. van Joost

            Vermeer en Petronella Terlet).    

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.                  MARIA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 20 april 1865, huwt Vlaardingen 11 okt. 1893 PIETER BOS, geb. Vlaardingerambacht 25 okt. 1870, overl. Rotterdam 17 dec. 1920, zn. van PIETER BOS en ELIZABETH POOT.

 

2.                  JACOB VAN DER ENDE, huwt  JOHANNA VAN DER HEUL.(volgt IX.i)

 

Uit het vierde huwelijk:

 

3.                  HAASJE ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 9 jan 1877, huwt JOB JOHANNES DEKKER, bouwman, geb. Schiedam 25 mei 1876, overl. Vlaardingen 20 maart 1928, zn. van DOE DEKKER en PETRONELLA ZUIDGEEST.

 

4.                  MARIA HELENA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 23 feb. 1881, huwt Schipluiden 11 juli 1901 WILLEM HENNEVELD, behanger, geb. Schipluiden 13 aug. 1878, zn. van ADRIANUS HENNEVELD, scheepmaker en GEERTJE STAHLIE.

 

VIII.db LEENDERT VAN DER ENDE, bouwman, (zn. van VII.d)

            Geb. Maasland 23 dec. 1837,

            Overl. Vlaardingen 31 maart 1926,

            Zn. van MAARTEN VAN DER ENDE en MARIA VAN DER ENDE

            Huwt Vlaardingen 29 april 1863

            JOHANNA LEEFLANG,

            Geb. Vlaardingen 6 mei 1826,

            Overl. Vlaardingen 9 nov. 1896,

            Dr. van ARIE LEEFLANG en GEERTRUIJ VAN DER KOOIJ,

            (zij huwt 1e Vlaardingen 20 april 1853 SIMON DIJKSHOORN, geb. Vlaardingen 12
                    maart 1815, overl. Vlaardingen 25 okt. 1859, zn. van ARIJ MAARTENSZ.DIJKSHOORN en PLEUNTJE
                    SIMONSDR. VAN DER KOOIJ).

            Huwt 2e Vlaardingen 5 mei 1897,

            GEERTJE VAN DER ENDE (dr. van VII.f),

            Geb. Vlaardingerambacht 6 aug. 1842,

            Overl. Vlaardingen 31 juli 1929,

            Dr. van  DANIEL VAN DER ENDE en MARIA VAN DER SPEK

            (Zij huwde 1e ABRAHAM POOT, geb.. Vlaardingen 21 nov 1838, overl. Vlaardingen 25 nov.
                   1890, zn. van JAN POOT en JANNETJE VAN DER ENDE).

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.                  MARIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 10 april 1864, overl. Vlaardingen 8 okt 1921, huwt Vlaardingen 31 okt. 1888 JAN VAN DER MAREL, bouwman, geb. Zevenhuizen 7 feb. 1861, overl. Vlaardingen 13 jan. 1943, zn. van SIMON VAN DER MAREL en PIETERTJE MOERMAN.

 

2.                  ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 23 aug. 1866, overl. Vlaardingen 2 jan. 1888, 21 jr.

 

3.                  MAARTEN VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 17 juli 1869, overl. Vlaardingen 11 nov. 1969.

 

VIII.e   WILLEM VAN DER ENDE, bouwman te Nootdorp (zn. van VII.f)

            Geb. Vlaardingerambacht 4 mei 1859,

            Overl. Delft 8 maart 1922,

            Zn. van JACOB VAN DER ENDE en PETRONELLA DIJKSHOORN,

            Huwt Vlaardingerambacht 26 april 1872

            ANTJE POOT,

            Geb. Zouteveen 11 okt. 1851,

            Overl. Delft 3 maart 1940, 88 jr,

            Dr. van HUIBREGT POOT en JAAPJE DE RAADT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Nootdorp 19 feb. 1873, overl. Pijnacker 31 okt. 1937, huwt Nootdorp 8 mei 1895 DIRK DIJKSHOORN, geb. Hillegersberg 3 feb. 1865, overl. Pijnacker 2 juli 1927, zn. van NICOLAAS DIJKSHOORN en ADRIANA BUIJS.

 

2.    HUIBREGT VAN DER ENDE, huwt MARIA STEENWIJK,(volgt IX.bb)

 

3.    JACOBA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Nootdorp 17 jan. 1876, huwr Nootdorp 3 mrt 1897 WOUTER GOUDAPPEL, zeilmaker, geb. Vlaardingen 19 mei 1874, overl. Vlaardingen 17 nov 1928, zn. van JAN GOUDAPPEL en ADRIANA RIETDIJK.

 

4.    JAAPJE VAN DER ENDE, geb. Nootdorp 28 feb. 1878, huwt Nootdorp 29 apr. 1903 ARIE HOOGERBRUGGE, landbouwer, geb. Overschie ca. 1876, zn. van ARIE HOOGERBRUGGE, landbouwer en ANNA VAN LEEUWEM.

 

5.    JACOB VAN DER ENDE, huwt HENDRIKA CATHARINA OOSTERWIJK.(volgt IX.a)

 

6.    CORNELIS VAN DER ENDE, huwt GIJSBERTA GEERTRUIDA KOK, (volgt IX.aa)

 

7.    ABRAHAM VAN DER ENDE,  huwt MAGDALENA STEENWIJK.(volgt IX.b)

 

8.    MARTINUS JACOB VAN DER ENDE, geb. Nootdorp 17 okt. 1886, overl. Rijswijk 29 aug. 1975, huwt 1e Hof van Delft  29 okt. 1913 CORNELIA WILHELMINA LEKKERKERK, geb. Hof van Delft 17 sep. 1889, dr. van CORNELIS LEKKERKERK en JOHANNA VELLEKOOP, hij huwt 2e Delft 6 okt. 1939 CORNELIA VAN DER WOUDEN  geb. ca, 1900, overl. Zoetermeer 17 jan. 1988, 88 jr.

 

9.    ANTJE VAN DER ENDE, geb. Nootdorp 18 mei 1889, overl. Delft 13 juni 1979, huwt Nootdorp 20 nov. 1912 ARIE VREUGDENHIL, warmoezier, geb. Loosduinen 9 feb. 1887, overl. Schipluiden 13 april 1968, zn. van AREND VREUGDENHIL, landbouwer en MAAGJE OSKAM

 

10.    WILLEM VAN DER ENDE,landbouwer,  geb. Nootdorp 20 dec.1891, overl. Nootdorp 20 juli 1952, 60 jr, huwt Alphen 1 nov. 1917 JANNETJE VAN DER STOEL, geb. Alphen 24 okt. 1896, dr. vam CORNELIS VAN DER STOEL en ARIAANTJE VAN DAM.

 

 

VIII.ea             JACOB VAN DER ENDE,  (zn. van VII.g)

                        Geb. Vlaardingerambacht 9 jan.1852

                        Overl. Vlaardingen 15 aug. 1923

                        Zn. van JACOB VAN DER ENDE en PETRONELLA DIJKSHOORN

                        Huwt Schipluiden 27 april 1877

                        ARIJAANTJE VAN LEEUWEN,

                        Geb. Schipluiden 6 feb 1854

                        Overl. Vlaardingen 2 aug. 1948

                        Dr. Van CORNELIS VAN LEEUWEN, bouwman en ARIJAANTJE VAN

                        MANNEKES.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  JACOB VAN DER ENDE, veehoudersknecht, geb. Vlaardingerambacht 26 maart 1878, overl. Vlaardingerambacht 22 nov. 1899, 21 jr.

 

2.                  CORNELIS VAN DER ENDE, huwt NEELTJE MOERMAN.(volgt IX.c)

 

3.                  PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 23 feb. 1881, overl. Vlaardingen 19 jan. 1940.

 

4.                  ABRAHAM VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 20 sep 1882, overl. Vlaardingen 1 jan. 1972, veehouder op de boerderij De Hoogkamer in Vlaardingen.

.

5.                  ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt CORNELIA KALISVAART.(volgt IX.ca)

 

6.                  JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 24 maart 1886, overl. Vlaardingen 4 jan 1928, ongehuwd.

 

7.                  ARIJAANTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 9 okt. 1887, huwt Vlaardingerambacht 19 aug. 1909 JACOB KALISVAART, veehoudersknecht, geb. Maasland 29 dec. 1883, overl. Sleeuwijk 28 feb. 1961, 77 jr, zn. van JACOB KALISVAART, bouwman en MAARTJE ROODENBURG.

 

8.                  MAARTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 17 dec. 1888, overl. Vlaardingen 22 mei 1958, 69 jr, (laatst wonende Broekweg 2, inwonend bij broer Abraham) ongehuwd.

 

9.                  WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 11 jan 1891, overl. Oud Alblas  3 aug. 1963, 72 jr, huwt Maasland 22 april 1920 DIRK BARENDREGT, geb. Maasland 21 aug. 1890, overl. 10 okt. 1976, zn. van JACOB PHILIPPUS BARENDREGT en ELIZABETH VAN DER LELIJ.

 

10.              ALIDA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 11 jan 1893, overl. Vlaardingen 3 dec. 1945, ongehuwd.

 

11.              MARIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 12 maart 1895, overl Vlaardingen 4 mei 1978, huwt 20 nov. 1918 JAN MOOIJ, geb. Vlaardingerambacht 5 sep. 1891, overl. Vlaardingen 18 sep. 1972, 81 jr, zn. van JAN MOOIJ en PLEUNTJE HOEKVEEN.

 

12.              WILLEM VAN DER ENDE, huwt JANNETJE  ZONNEVELD.(volgt IX.cb)

 

 

VIII.f   ABRAHAM VAN DER ENDE, landbouwer, (zn. van VII.g)

            Geb. Vlaardingerambacht 8 april 1841,

            Overl. Vlaardingerambacht 11 dec. 1920,

            Zn. van DANIEL VAN DER ENDE en MARIA VAN DER SPEK

            Huwt Kethel 30 april 1871,

            MAARTJE DIJKSHOORN,

            Geb. Overschie 4 maart 1846,

            Overl. Vlaardingerambacht 24 jan. 1925,

            Dr. van WILLEM DIJKSHOORN en ADRIANA DE JONG.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    DANIEL VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 29 feb. 1872, overl. Schipluiden 1 feb. 1964.

 

2.    PAULUS VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 21 mei 1873, overl. Vlaardingerambacht 23 maart 1874.

 

3.    ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 21 aug. 1874, overl. Rotterdam 25 okt. 1960, huwt Vlaardingerambacht 14 april 1897 WILLEM RODENBURG, bouwknecht, geb. Kethel en Spaland 4 nov. 1872, zn. van JAN RODENBURG en LENA POOT.

 

4.    WILLEM VAN DER ENDE, bouwman, geb. Vlaardingerambacht 12 juni 1877, huwt Maasland 29 maart 1905 ELISABETH ENGELAAN, geb. Maasland 5 nov. 1870, overl. Schipluiden 12 maart 1949, dr. van GERRIT ENGELAAN, bouwman en JOHANNA POOT.

 

5.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 17 aug. 1884, overl. Vlaardingerambacht 20 maart 1932, huwt Vlaardingerambacht 29 april 1908 JOHANNES BIJL, veehouder, geb. Kethel en Spaland 9 okt.1876, zn. van LAURENS BIJL, veehouder en LENA POOT.

 

6.    MAARTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 2 sep. 1885, overl. Vlaardingerambacht 29 juli 1941.

 

7.    GEERTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 31 dec. 1886, huwt Vlaardingerambacht 30 april 1914 ARIE VAN DER SPEK, landbouwer, geb. Moercapelle ca 1881, zn. van JACOB VAN DER SPEK en PIETERTJE SCHIPPER.

 

 

VIII.fa             WILLEM VAN DER ENDE, (zn. van VII.f)

                        Geb. Vlaardingerambacht 7 feb. 1846,

                        Overl.Vlaardingen 23 mei 1912,

                        Zn. van DANIEL VAN DER ENDE en MARIA VAN DER SPEK,

                        Huwt Vlaardingerambacht 15 nov. 1871,

                        PETRONELLA WAPENAAR, dienstbode

                        Geb. Zouteveen 29 nov. 1842,

                        Over.

                        Dr. van JACOB WAPENAAR en MAGDALENA VAN VLIET.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  MARIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 23 maart 1873, huwt Vlaardingen 17 april 1895 ANTHONIE MAAT, geb. Vlaardingen 11 jan. 1871, overl. Vlaardingen 13 mei 1915, zn. van CORNELIS MAAT en HESTER FRIGEE.

 

2.                  JACOB VAN DER ENDE, huwt LINA ZONNE.(volgt IX.fa)

 

 

VIII.fb             DANIEL VAN DER ENDE, bouwman, (zn. van VII.f)

                        Geb. Vlaardingerambacht 20 sept. 1851,

                        Overl. Vlaardingen 21 jan. 1925,

                        Zn. van DANIEL VAN DER ENDE en MARIA VAN DER SPEK

                        Huwt Vlaardingerambacht 29 nov. 1878

                        MARIA MAAN,

                        Geb. Vlaardingerambacht 12 feb.1857,

                        Overl. na 1925

                        Dr. van JACOB MAAN en MARIA HOOGENDAM.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  DANIEL VAN DER ENDE, huwt PETRONELLA DE BLOOIJS.(volgt IX.fb)

 

2.                  JACOB VAN DER ENDE, huwt PETRONELLA MARIA SCHOUTEN. (volgt IX.fc)

 

3.                  PAULUS VAN DER ENDE, melkslijter, geb. Vlaardingerambacht 13 sep. 1885, overl. Vlaardingen 24 april 1938.

 

4.                  MARINUS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA PAALVAST.(volgt IX.fd)

 

5.                  MARIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 31 aug. 1888.

 

6.                  PIETER VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 31 aug. 1888, overl. Vlaardingen 12 juni 1909.

 

7.                  MARIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 19 aug. 1893, huwt Vlaardingen 17 aug. 1921 PIETER BORST.

 

 

VIII.g        DANIEL VAN DER ENDE, ( zn. van VII.i)

                  Geb. Vlaardingen 11 nov. 1826,

                  Overl. Delft 17 jul 1849, 22 jr,

                  Zn. van   DANIEL VAN DER ENDE en TRIJNTJE VAN DER MEER

                  Huwt  Zouteveen 27 nov 1846.

                  MENSJE KORPERSHOEK (KURPERSHOEK)

                        Geb. Hof van Delft 10 sep. 1816

                        Overl.Hof van Delft 27 nov. 1898, 82, jr.

                        Dr. van JAN GERRITSZ. KORPERSHOEK en MARIA VERBOON.

 

uit dit huwelijk:

 

1.                  TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb Delft 27 dec 1846, overl Delft 29 sep 1850, 3 jr.

 

 

VIII.ga             ABRAHAM VAN DER ENDE, (zn. van VII.g)

                        Geb. Vlaardingerambacht 17 sep. 1839,

                        Overl.

                        Zn. van JACOB VAN DER ENDE en PETRONELLA DIJKSHOORN,

                        Huwt Vlaardingerambacht 1 mei 1861

                        ARENDJE VERBOON,

                        Geb. Vlaardingerambacht 13 okt. 1940,

                        Overl. Voorburg 13 sep. 1912,

                        Dr. van ARIJ VERBOON en NEELTJE KLEIJWEGT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  PIETERNELLA VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 13 feb. 1863, overl. Loosduinen 4 jan. 1920, huwt Berkel en Rodenrijs 21 juli 1896 MACHIEL KOOLE, geb. Berkel en Rodenrijs 12 apr. 1863, overl. Bleiswijk 21 sept. 1896, zn. van IJSBRAND KOOLE en PAULINA VAN WIJK.

 

 

VIII.h    ARIE VAN DER ENDE, bouwman, melkverkoper, (zn. van VII.h)

        Geb. Kethel 25 nov. 1818,

        Overl. Schiedam 25 apr. 1880, 61 jr,,

        Zn. van DANIEL JACOBSZ. VAN DER ENDE en MENSJE MAARTENS VAN DER ENDE

        Huwt Schiedam 29 okt. 1846,

        MAARTJE SLAVENBURG,

        Geb. Schiedam 16 okt. 1828

        Overl. Rotterdam 11 sept. 1917, 88 jr,

        Dr. van JACOB SLAVENBURG, zakkendrager en PIETERNELLA VAN DER BIL.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    DANIEL VAN DER ENDE, melkverkooper, geb. Schiedam 4 okt. 1847, overl. Schiedam 12 feb. 1902.

 

2.    PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 9 maart 1849, overl. 's-Gravenhage 24 april 1936, huwt Schiedam 4 aug. 1869 ADRIAAN CORNELIS JANSE, kleermaker. geb. Colijnsplaat ca. 1842, zn. van MARINUS JANSE, opzichter en CORNELIA JOHANNA KIRCHHOFF.

 

3.    MENSJE VAN DER ENDE, geb. Schiedam 30 april 1851, overl. Schiedam 19 nov. 1851.

 

4.    JACOB VAN DER ENDE, geb. Schiedam 14 mei 1852, overl. Schiedam 12 okt. 1853.

 

5.    MENSJE VAN DER ENDE, geb. Schiedam 2 jan. 1854, overl. Schiedam 27 aug. 1854.

 

6.    MENSJE VAN DER ENDE, geb. Schiedam 23 feb. 1855, overl. Schiedam 15 mei 1855.

 

7.    ADRIANA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 7 feb. 1856, overl. Schiedam 2 mei 1856.

 

8.    ADRIANA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Schiedam12 maart 1857, overl. Schiedam 28 sept. 1857.

 

9.    ARIJ VAN DER ENDE, huwt PIETERNELLA HAMERSLAG, (volgt IX.o)

 

10.    MARTHA HELENA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 25 mei 1859, overl. Schiedam 6 april 1870.

 

11.    JACOB VAN DER ENDE, geb. Schiedam 25 sept. 1862, overl. Schiedam 24 maart 1863.

 

12.    CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Schiedam 8 sept. 1864, overl. Schiedam 23 feb. 1865.

 

13.    ADOLF VAN DER ENDE, huwt QUIRINA JACOBA VAN DER BURGH, (volgt IX.p)

 

14.    ALIDA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 14 sept. 1869, overl. Gouda 11 jan. 1937,  huwt Schiedam 4 mei 1892 ARIJ VAN MEURS, loodgieter, geb. Schiedam 28 okt. 1864,overl. Gouda 16 juni 1938,  zn. van WILLEM VAN MEURS en SOPHIA TETTELAAR.

 

 

VIII.ha    JACOB VAN DER ENDE, bouwman (zn. van VII.h)

        Geb. Kethel en Spaland 26 maart 1820

        Overl. Kethel en Spaland 13 mei 1884,
          Zn. van DANIEL JACOBSZ. VAN DER ENDE en MEIJNSJE MAARTENS VAN DER ENDE,

        Huwt Kethel en Spaland 3 mei 1846

        ADRIANA IJDO, veehoudster,

        Geb. Kethel en Spaland 4 nov. 1822,

        Overl. Kethel en Spaland 19 mei 1901

        Dr van HENDRIK HENDRIKSZ. IJDO en PIETERNELLA DIRKS ZONNEVELD.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    HENDRIK VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 3 apr. 1847, overl. Kethel en Spaland 13 jan. 1892.

 

2.    DANIEL VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 22 sept. 1849, overl. Delft 19 apr. 1931.

 

3.    MARINUS VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 24 maart 1851, overl. Schiedam 5 jan. 1945, 93 jr, ongehuwd.

 

4.    PIETER VAN DER ENDE, huwt ANNA DIJKXHOORN, (volgt IX.ha)

 

5.    HELENA ELISABETH VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 18 mei 1859, overl. Kethel en Spaland 17 mei 1936, ongehuwd.

 

6.    ADRIANA JACOBA VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 29 maart 1861, overl. Kethel en Spaland 15 juli 1925

 

7.    JACOB VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 31 maart 1862.

 

8.    PIETERNELLA HENDRIKA VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 14 juli 1863, overl. Kethel een Spaland 25 dec. 1920.

 

9.    MENSJE VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 18 aug. 1864, overl. Kethel en Spaland 24 aug. 1864.

 

 

VIII.hb    MARTINUS VAN DER ENDE, bouwman, (zn. van VII.h)
Geb. Kethel en Spaland 17 aug. 1812,
Overl. Rotterdam 30 dec. 1899
Zn, van DANIEL JACOBSZ. VAN DER ENDE en MEIJNSJE MAARTENS VAN DER ENDE,
Huwt Schiedam-Nieuwland 16 mei 1835
SARA (SAARTJE) DRIES (DRIESSE)
Geb. Nieuwland gem. Schiedam 23 okt. 1814,
Overl. Rotterdam 31 juli 1864
Dr. van CORNELIS DRIES, bouwman en JOHANNA VA PUTTEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MENSJE VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 26 maart 1836, overl. Rotterdam 27 jan. 1897, huwt Rotterdam 12 maart 1862 PIETER CORNELIS BARTELS, kuiper, geb. Zierikzee 29 aug.1834, overl. Rotterdam 19 aug 1896, zn. van PIETER JURRIANUS BARTELS en GEERTRUIDA PLAATING.

 

2.    CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Kethel ca. 1838, overl. Rotterdam 24 feb. 1860, 22 jr, ongehuwd.

 

3.    DANIEL VAN DER ENDE, huwt CLAZINA WILHELMINA GROENINGS, (volgt IX.hb)

 

4.    ANNA PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 14 mei 1842, overl. Kethel en Spaland 28 feb. 1860.

 

5.    ARIJ VAN DER ENDE, huwt 1e MARIA KOERT, huwt 2e JOHANNA DE JONG, (volgt IX.hc)

 

6.    JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 14 feb. 1848, overl. Schiedam 5 juni 1910, huwt Schiedam 25 juni 1874 JACOB KIELA, monteur, geb. Schiedam 14 juni 1843, overl. voor 1910, zn. van THOMAS KIELA en PETRONELLA KONING.

 

7.    CORNELIA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 28 feb. 1851, overl. Rotterdam 30 juni 1928, huwt Rotterdam 11 juni 1884 FRANS HERRMANN, geb. Rotterdam 29 nov. 1854, zn. van XAVER HERRMANN en BARBARA MULLER.

 

8.    SAARTJE ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 19 april 1854, overl. Rotterdam 6 juli 1885.

 

9.    MARTINUS VAN DER ENDE, huwt  SIEMENTJE DIJKSTRA. (volgt IX.hd)

 

 

     

VIII.j   DIRK VAN DER ENDE,  landbouwer, (zn. van VII.j)

            Geb. Vlaardingerambacht 24 juli 1837

            Overl. Vlaardingen 6 juli 1916

            Zn. van JACOB VAN DER ENDE en MACHTELD VAN DER LEE

            Huwt  Maasland 28 april 1876

            ADRIANA MAGDALENA KEIJZER

            Geb. Maasland 16 april 1850

            Overl. Vlaardingen  1 dec. 1938

            Dr. van PIET KEIJZER en MARGARETHA VAN STAALDUINEN

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  JACOB PIETER VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 25 maart 1878, overl. Vlaardingerambacht 26 april 1895, 17 jr.

 

2.                  PIETER JACOB VAN DER ENDE,huwt JOHANNA ROODENBURG.(volgt IX.f)

 

3.                  PLEUN VAN DER ENDE, huwt  ARENDJE VAN STAALDUINEN.(volgt IX.d)

 

4.                  DIRK VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 22 okt. 1882, overl. Vlaardingerambacht 31 dec. 1889, 7 jr.

 

5.                  ADRIAAN VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 29 feb 1884, overl. Gorinchem  27 juni 1934, huwt  Vlaardingen 4 aug. 1926 WILLEMIJNTJE ANNIGJE. VAN MEIJEREN.

 

6.                  MAGTHILDA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht  2 maart 1886

.

7.                  DANIEL VAN DER ENDE, huwt MAARTJE KALISVAART.(volgt IX.g)

 

 

VIII.ja    DANIEL VAN DER ENDE, zn. van VII.j

        Geb. Vlaardingerambacht  16 sept 1838,

        Overl. Schiedam  7 sep 1891,

        Zn. van JACOB VAN DER ENDE en MACHTELD VAN DER LEE

        Huwt Maasland 30 april 1869

        TRIJNTJE MOERMAN,

        Geb. Maasland 31 aug. 1839,

        Overl. Schiedam 27 juli 1925,

        Dr. van AREND MOERMAN en MARIA SIMONSDR. VAN DER KOOIJ.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JACOB VAN DER ENDE, boerenarbeider, geb. Schiedam 31 jan.1870, overl. Schiedam 1 juli 1925.

 

2.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 21 jan. 1872, overl. Schiedam 29 okt. 1943, 71 jr, huwt Schiedam 11 mei 1927 ADRIANUS TEUNIS ELISABERTHUS VAN DER MOST, geb. Schiedam 12 juni 1868, overl. na 1943, zn. van WILLEM VAN DER MOST en NEELTJE MAN IN 't VELD. Hij huwt 1e Jannetje Wapenaar.

 

3.    MACHTELD VAN DER ENDE, geb. Schiedam 25 juni 1876, overl. Rijswijk Z-H 27 okt. 1939, huwt Schiedam 11 mei 1904 AREND VAN DER BURG, melkverkoper, geb. Vlaardingen 7 mei 1879, overl. Rijswijk Z-H 12 juli 1941, zn. van ABRAHAM VAN DER BURG en NEELTJE VAN DER GAAG.

 

 

VIII.k  PIETER VAN DER ENDE, mandenmaker, (zn. van VII.i)

            Geb. Kethel en Spaland 10 maart 1834,

            Overl. Leiden 17 april 1891,

            Zn. van DANIEL VAN DER ENDE en TRIJNTJE VAN DER MEER,

            Huwt 1e Rotterdam 15 feb. 1854

            JOHANNA HENRICA RETERINK, naaister,

            Geb. Schiedam 16 april 1822,

            Overl. Schiedam 27 juni 1860,

            Dr. van HENRICUS WILHELMUS RETERINK en JOHANNA MARIA GEISMAN.

            Hij huwt 2e Schiedam 30 okt 1862

            MARIA ZOETMULDER,

            Geb. Schiedam 30 okt. 1832,

            Overl. Schiedam 26 jan 1887,

            Dr. van DAVID JULIANUS ZOETMULDER en ADRIANA RONTELTAP.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

       1.    DANIEL JOHANNES MARIA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 6 apr. 1856, overl. Schiedam 4 juli 1856.

 

2.                  WILHELMUS HENDRICUS MARIA VAN DER ENDE, huwt JOHANNA MARIA HAGENDOORN.(volgt  IX.l)

 

3.                  DANIEL ADRIANUS MARIA VAN DER ENDE, huwt ALIDA ADRIANA BERNARDA VAN DEN BOOGAARD.(volgt IX.m)

 

4.    ANNA MARIA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 4 jan. 1860, overl. Schiedam 9 mei 1860.

 

Uit het tweede huwelijk:

 

5.                  CATHARINA ADRIANA ANNA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 1 sept. 1863, overl. Schiedam 20 dec. 1863.

 

 

VIII.l    GERRIT VAN DER ENDE, (zn. van VII.i)

            Geb. Kethel en Spaland 13 juli 1836,

            Zn. van DANIEL VAN DER ENDE en TRIJNTJE VAN DER MEER,

            Huwt Rotterdam 28 okt. 1857

            TEUNISJE OLDERIK,

            Geb. Amerongen 29 nov. 1824,

            Overl. Rotterdam 25 nov. 1860,

            Dr. van HENDRIK OLDERIK en JANNETJE REIJERSE.

            Hij huwt 2e Rotterdam 11 nov 1863

            KLAASJE VAN DER WINDT,

            Geb. Cappele op den IJssel ca. 1835,
                    Rotterdam 12 nov 1907,

            Dr. van JOHANNES GERARDUS VAN DER WINDT en MARIA VAN DOOREN

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.         HENDRIK GERRIT CORNELIS VAN DER ENDE, huwt NEELTJE VAN DER WAAL.(volgt IX.n)

Uit het tweede huwelijk:

 

2.    Een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Rotterdam 10 feb. 1864

 

 

VIII.m     REINERUS VAN DER ENDE, koetsier, (zn. van VII.l)
Geb. 's-Gravenhage 19 sept. 1829,
Overl. 's-Gravenhage  25 juni 1866,
Zn. van ARIE JACOBS VAN DER ENDE en ALIDA JANSEN
Huwt 's-Gravenhage 10 nov. 1852,
DIRKJE KIEBOOM,
Geb.Huisden ca. 1826
Overl. 's-Gravenhage 8 juni 1894
Dr. van JAN KIEBOOM en CATHARINA VAN WEELDE.
Zij huwt 2e FREDERIK MATTHIJS HOPMAN, huwt 3e JACOBUS THEODORUS JANSEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ALIDA CHRISTINA VAN DER ENDEN, geb. 's-Gravenhage 25 juni 1854, overl. 's-Gravenhage 6 mrt 1855.

 

2.    REINERUS VAN DER ENDE, huwt WILHELMINA HENRIETTA PARIS.(volgt IX.q)

 

3.    JOHANNES VAN DER ENDE, huwt JACOBA CAROLINA WIEGAND.(volgt IX.r)

 

4.    ARIE JACOBUS VAN DER ENDE, timmerman, geb. 's-Gravenhage ca 1859, overl. 's-Gravenhage 2 mrt 1882, ongehuwd.

 

5.    KAREL ALBERTUS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 17 jan 1861, overl. 's-Gravenhage 11 jan 1862.

 

6.    CATHARINA MARIA VAN DER ENDE, geb. 's- Gravenhage 19 dec. 1862, overl. 's-Gravenhage 23 dec. 1862.

 

7.    KAREL ALBERTUS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 28 okt. 1864, overl. 's-Gravenhage 23 juni 1866.

 

 

IX.a     JACOB VAN DER ENDE, tuinder, warmoezier, Ned-Herv. (zn. van VIII.e)

            Geb. Nootdorp 23 jan. 1880,

            Overl. Monster 30 mei 1937,

            Zn. van WILLEM VAN DER ENDE en ANTJE POOT,

            Huwt  Nootdorp 26 april 1912,

            HENDRIKA CATHARINA OOSTERWIJK

            Geb. Hillegersberg 22 maart 1889,

            Overl. Loosduinen 1 dec. 1982

            Dr. van  JAN OOSTERWIJK en JANNETJE VEENMAN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  ANTJE VAN DER ENDE, geb. Monster 10 feb. 1913, overl. s-Gravenhage 17 nov. 1992, 79 jr., huwt Monster 15 aug. 1940 KLAAS CORNELIS STEIN, bloemist, geb. Rhenen 1 dec. 1908, zn. van CORNELIS STEIN, tuinder en NEELTJE SMIT. (1940 naar Vlijmen).

    Echtscheiding bij Rechtbank s-Gravenhage 28 maart 1944.

    Zij huwt 2e na 1941 G. LAGERWAARD

 

2.                  JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Monster 26 april 1914, huwt Monster 6 nov. 1935 JAN CHRISTIAAN VAN DER MEER, melkhandelaar, geb. Pijnacker ca. 1908, zn. van GERRIT VAN DER MEER, melkhandelaar en BASTIAANTJE ANTJE NOTENBOOM.

 

3.                  WILLEM VAN DER ENDE, huwt MARIA WILHELMINA ELISABETH VAN DER MEER.(volgt X.a)

 

4.                  JAN VAN DER ENDE, huwt JACOBA POOT.(volgt X.ab)

 

5.                  PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Monster 28 april 1919, huwt Monster 22 april 1943 JOHANNES KUIPER, geb. Loosduinen 6 april 1916, overl. Den Haag 11 feb. 2001.

 

6.                  CORNELIA WILLY VAN DER ENDE, geb. Monster 5 mei 1924, overl. s-Gravenzande 7 mei 2004, huwt A.L.(ADRI) LANGE. (1946 naar Loosduinen).

 

 

IX.aa    CORNELIS VAN DER ENDE, predikant, (zn van VIII.e)

    Geb. Nootdorp 14 feb. 1882,
Overl. Utrecht 31 aug. 1918,

    Zn van WILLEM VAN DER ENDE, bouwman en ANTJE POOT,

    Huwt Kesteren 21 mei 1908

    GIJSBERTA GEERTRUIDA KOK,

    Geb. Wijk en Aalburg ca 1879,
Overl. Delft 6 jan. 1963

    dr. van JACOB KOK, predikant en MARGARETHA RUEMPOL-HAMER.

 

uit dit huwelijk:

 

1.    WILLEM JACOB VAN DER ENDE,boerenknecht,  geb. Hof van Delft 7 juni 1910, overl. Nootdorp 3 okt 1935, 25 jr.

 

2.    JAKOB WILLEM VAN DER ENDE, huwt INGEBORG VAN AKEN, (volgt X.z)

 

3.    ANTJE MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Hof van Delft 3 juni 1913, overl.Delft 5 juli 1993.

 

4.    MARGARETHA ANTJE VAN DER ENDE, geb. Workum ca. 1915, huwt Delft 17 juni 1952 HENDRIK JOCHEM KOLKMAN, geb. Nijmegen ca 1909, zn. van HENDRIK JOCHEM KOLKMAN en WILHELMINA DANIELLA STARRENBURG.

 

5.    G.G. VAN DER ENDE, huwt D. BAARS.

 

6.    C.P. VAN DER ENDE, huwt C. STOLK.

 

 

IX.ab    MAARTEN VAN DER ENDE, schippersknecht, bierhandelaar, zn. van VIII.a)

    Geb. Maasland 19 maart 1843,

    Overl.Maassluis 25 maart 1912, 69 jr,

    Zn. van PIETER VAN DER ENDE en NEELTJE BRIELSMAN,

    Huwt Rozenburg 19 mei 1865

    MAGDALENA VAN SPRONSEN,

    Geb. Rozenburg 1 jan 1844
Overl. Maassluis 17 nov. 1922, 78 jr..

    Dr. van GERARDUS VAN SPRONSEN en JAAPJE RIEDIJK.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    NEELTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 11 okt. 1865, overl. 's-Gravenhage 3 feb. 1940, huwt Maassluis 28 juli 1887 JOHANNES GROENHEIDE, rietdekker, geb. De Lier 11 jun 1863, overl. Delft 11 okt. 1939, zn. van ANDRIES GROENHEIDE  en MARIA BOSCH.

 

2.    GERRIT VAN DER ENDE, geb. Maasland 14 jan. 1867, overl. Maasland 22 sep. 1870.

 

3.    PIETER VAN DER ENDE, geb. Maasland 4 maart 1869, overl. Maassluis 10 april 1873.

 

4.    JACOBA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 18 mei 1871, overl. Maassluis 4 maart 1873.

 

5.    GERARDUS VAN DER ENDE, kok. geb. Maassluis 28 dec. 1872, overl. Rotterdam 24 dec. 1927, huwt 1e Bussum 28 sept. 1921 HIEKE KOOISTRA, geb. Wonseradeel 2 juni 1878, dr. van SYTSE KOOISTRA en RUURDTJE ABBEMA (huwelijk ontbonden door echtscheiding), huwt 2e Rotterdam 10 feb. 1926 MARIA SCHIPPERS, geb. Oostvoorne 29 mei 1877, dr. van CORNELIS SCHIPPERS en MARGRIETA BLOM.

 

6.    JACOBA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 19 jan. 1875, huwt Maassluis 1 april 1897 PIETER RITMEESTER, boekdrukker, geb. Brielle 11 jan. 1869, zn. van ABRAHAM RITMEESTER, zeeloods en MARIA VERMAAS.

 

7.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 29 apr. 1876, huwt Maassluis 30 dec. 1897 JACOB GROENEWEGEN, schilder, geb. Maassluis 12 april 1870, overl. Rijswijk Z-H 31 okt. 1947, zn. van HERMANUS GROENEWEGEN en MAARTJE VERHOOG.

 

8.    PIETER VAN DER ENDE, huwt JANSJE VOOGT. (volgt X.za)

 

9.    WILLEM VAN DER ENDE, huwt  CORNELIA HENDRIKA PETRONELLA KLEINGELD,  (volgt X.zb)

 

10.    MARINUS VAN DER ENDE, geb. Maassluis 25 feb 1881, overl. Maassluis 5 aug. 1881.

 

11.    MARINUS VAN DER ENDE, geb. Maassluis 18 aug. 1882, overl. Maassluis 4 sept. 1882

 

12.    MAGDALENA MARTINA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 8 apr. 1884, huwt 1e Maassluis 1 maart 1906 KARL WILHELM WASSERMANN, loggerschipper, geb. Wietersheim, Duitsland ca. 1869, zn. van WILHELM GOSLIEB WASSERMANN en MARIA LUISE NAHRWOLD, huwt 2e Rotterdam 26 feb. 1919 JOSEF HEINRICH RIETBERGER, matroos binnend. geb. Oberhausen (Pruisen) 13. aug. 1877 zn. van PETER RIETBERGER en THEODORA GASSELING.

 

13.    MARINUS VAN DER ENDE, geb. Maassluis 23 juli 1885, overl. Maassluis 19 aug. 1885.

 

14.    JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Maassluis 15 dec. 1886, overl. Maassluis 31 maart 1887.

 

15.     MARINA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 10 jan. 1890, huwt 's-Gravenzande 11 feb 1910 HENDRIK WILLEM STRATING, electricien, geb. Alkmaar, ca. 1885, overl. Alphen aan den Rijn 4 feb. 1943, zn. van HENDRIK STRATING en KRIJNTJE VAN AMERONGEN.

 

 

IX.b     ABRAHAM VAN DER ENDE, tuinder, Ned-Herv. (zn. van VIII.e)

            Geb. Nootdorp 12 april 1884,

            Overl. Naaldwijk 9 sept. 1982,

            Zn. van WILLEM VAN DER ENDE en ANTJE POOT

            Huwt Berkel en Rodenrijs 29 april 1908

            MAGDALENA STEENWIJK,

            Geb. Berkel 21 juli 1886,

            Dr van GERRIT STEENWIJK en JAAPJE VAN DER SPEK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    WILLEM VAN DER ENDE, huwt HENDRIKA MIDDELBURG.(volgt X.bd)

 

2    GERRIT VAN DER ENDE,  WILHELMINA VAN DEN BOS.(volgt X.b)

 

3.   ANTJE VAN DER ENDE, geb. ca 1911, overl. Spijkenisse 13 mei 1911.

 

4.    HUIBREGT VAN DER ENDE, huwt  WILLEMIJNTJE CORNELIA VAN DER LELIJ.(volgt X.ba)

 

5.    ARIE VAN DER ENDE, geb. ca. 1913, overl. Spijkenisse 18 jan. 1914.

 

6.    ANTJE VAN DER ENDE, geb. Spijkenisse 22 maart 1914.

 

7.    JAAPJE VAN DER ENDE, geb. Loosduinen 6 mei 1915, overl. Naaldwijk 30 maart 1932, 16 jr.

 

8.    ARIE VAN DER ENDE, geb. Loosduinen 20 april 1916.

 

9.    JACOB VAN DER ENDE, geb. Loosduinen 15 aug. 1917.

 

10.    CORNELIA CATHARINA VAN DER ENDE, verpleegster, geb. Loosduinen 1 sep. 1918, huwt Naaldwijk 23 maart 1948 JAN WASSEN, geb. Oosterhesselen 29 mei 1923. (24 maart 1948 naar Frankrijk).

 

11.    NICOLAAS VAN DER ENDE, chauffeur, monteur, geb. Loosduinen 24 jan. 1920, overl. Den Haag 26 juni 1947, huwt Naaldwijk 14 aug. 1942 MARTINA VOOGT, geb. Naaldwijk 9 jan 1922,  dr. van MARTINUS VOOGT en GRIETJE VAN DER LELIJ.

 

12.    MARTINUS JACOB VAN DER ENDE, geb. Loosduinen 1 dec. 1921, huwt Delft 26 nov. 1947 WIJNTJE SOETEKOUW, geb. Delft 25 mei 1922, dr. van JOHANNES HARDANUS SOETEKOUW en WIJNTJE ALBERTIE.

 

13.    ABRAHAM VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 7 maart 1923. (6 sep. 1945 naar Lisse, Nieuwstraat 22).

 

14.    MAGDALENA DIRKJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 6 dec. 1924. ( juli 1951 naar Pretoria, Zuid-Afrika).

 

15.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 18 sep. 1926. (13 aug. 1949 naar Washington, Lijnden, Fanstreet 1066).

 

16.    Geboren te Naaldwijk 22 dec. 1927 een levenloos kind

 

 

IX.bb    HUIBREGT VAN DER ENDE, (zn. van VIII.e)
    Geb. Nootdorp 4 juni 1874,
    Overl. Zoetermeer 9 juni 1948,
    Zn. van WILLEM VAN DER ENDE en ANTJE POOT,
    Huwt Zegwaart 25 april 1902
    MARIA STEENWIJK,
    Geb. Pijnacker 7 okt. 1874,
    Overl. Zoetermeer 23 nov. 1964,
    Dr. van HUBERT HERMANS STEENWIJK en GEERTJE VAN DER SPEK

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ANTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 11 mei 1903, huwt NICOLAAS ADRIANUS DIJKSHOORN, landbouwer en molenmeester, geb. Zevenhuizen 4 feb. 1903, zn. van WILLEM NICOLAAS DIJKSHOORN, bouwman en MARIA GIJSENBERG.

 

2.    HUIBERT HERMANUS VAN DER ENDE, huwt ELIZABETH GEERTRUIDA MAASLAND, (volgt X.bb)

 

3.    WILLEM VAN DER ENDE, huwt CLAZINA JOHANNA KOPPERT, (volgt X.bc)

 

4.    GEERTJE ANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 27 jan. 1914, overl. Pijnacker 2 dec. 1921.

 

5.    JACOB VAN DER ENDE, landarbeider, geb. Loosduinen ca. 1918, overl. Nootdorp 17 mrt 1945, 27 jr,  huwt ADRIANA MARTINA ZWAGER.

 

 

IX.c     CORNELIS VAN DER ENDE, bouwman, melkboer,(zn. van VIII.ea)

            Geb. Vlaardingerambacht 27 mei 1879,

            Overl. Vlaardingen 20 nov 1949,

            Zn. van JACOB VAN DER ENDE en ARIJAANTJE VAN LEEUWEN

            Huwt Maasland 25 maart 1904

            NEELTJE MOERMAN,

            Geb. Maasland 18 sept. 1879,

            Overl.Vlaardingen 19 feb. 1959

            Dr. Van ANDRIES MOERMAN en WILLEMINA NOTENBOOM.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  JACOB ANDRIES VAN DER ENDE, geb. 22 jan. 1905, huwt MARIA VAN GAMEREN.(volgt X.e)

 

2.                  WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 25 mei 1906, overl. Vlaardingen 14 jul 1982, huwt Vlaardingen 7 maart 1928 DIRK SCHIPPERS, overl. voor 1982.

 

3.                  ADRIJAANTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 29 mei 1908, overl. Nunspeet 12 mei 1996, huwt Vlaardingen 10 okt. 1934 ARIE VAN DIJK.

 

4.                  ANDRIES JACOB VAN DER ENDE, huwt JOHANNA PENNING. (volgt X.f)

 

5.                  NEELTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 17 juli 1913, huwt Vlaardingen 29 juli 1936 HENDRIK VAN DER VATE.

 

6.                  CORNELIS VAN DER ENDE, huwt TRIJNTJE (TRUUS)  ROODENBURG.(volgt X.g)

 

7.                  PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 9 jan. 1918, huwt Vlaardingen  9 sep. 1942 JACOBUS OOSTVEEN

 

8.                  AREND VAN DER ENDE, huwt  CAROLINA DON.(volgt X.h)

 

9.                  MAARTJE VAN DER ENDE, winkeljuffrouw, geb. Vlaardingen 24 maart 1923, huwt Vlaardingen 17 mei 1949 WILLEM ROEST (naar Canada)

 

 

IX.ca   ADRIANUS VAN DER ENDE, bouwman,  (zn. van VIII.ea)

            Geb. Vlaardingerambacht 3 april 1884,

            Overl. Vlaardingen 1 juli 1940 aan de gevolgen van een beschieting op de vroege morgen van de eerste
                   oorlogsdag 10 mei 1940.

            Zn. van JACOB VAN DER ENDE en ARIJAANTJE VAN LEEUWEN

            Huwt Maasland  23 mei 1912

            CORNELIA KALISVAART,

            Geb. Maasland 17 maart 1887,

            Overl. Vlaardingen 11 okt. 1954

            Dr. van JACOB KALISVAART, bouwman en MAARTJE ROODENBURG

 

uit dit huwelijk:

 

1.                  JACOB VAN DER ENDE, huwt CORNELIA VAN STAALDUINEN.(volgt X.i)

 

2.                  MAARTEN JACOB VAN DER ENDE, huwt LEENTJE VAN KRIMPEN.(volgt X.j)

 

3.                  ADRIANA MAARTJE (SJAAN) VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 17 feb. 1918, overl. Vlaardingen 15 april 2001, huwt Vlaardingen 30 apr.1941 JOHANNES VAN ZELM, melkverkoper, geb. Vlaardingen 28 juni 1917, overl. Vlaardingen 12 april 1990, zn. van HERMANUS VAN ZELM en WILHELMINA CHRISTINA SMITH.

 

IX.cb         WILLEM VAN DER ENDE, (zn. van VIII.ea)

                  Geb. Vlaardingerambacht 27 aug. 1896,

                  Overl. Pijnacker 19 aug 1983,

                  Zn. van  JACOB VAN DER ENDE en ARIJAANTJE VAN LEEUWEN

                  Huwt

                  JANNETJE  ZONNEVELD.

                  Geb. Schipluiden 22 nov. 1899

                  Overl. Delfgauw 29 okt. 1977

                  Dr. van JAN ZONNEVELD, veehouder en JOHANNA VAN DEN DOOL.

 

Uit dit huwelijk:

1.    JACOB VAN DER ENDE, huwt JANNY STARING.( volgt X.k)

2.    JAN VAN DER ENDE, huwt GEERTRUIDA HELENA VAN AALST.(volgt X.l)

3.    JOHANNA ARIJAANTJE. VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 27 okt. 1928, overl. Delft 19 aug. 2008, huwt Pijnacker 29 aug. 1951  ARIE POOT, geb. Delfgauw 17 jul. 1926, overl. Delfgauw 25 juli 1986, zn. van ARIE POOT en BASTIAANTJE MARIA HOFMAN.

4.    WIM VAN DER ENDE, huwt WILHELMINA MOERMAN, (volgt X.m)

5.    ABRAHAM JOHANNES VAN DER ENDE, huwt JAAPJE VAN DER SPEK, (volgt X.ma)

6.    A.DRIAAN (ARIE) VAN DER ENDE, huwt CORRIE RIP, (volgt X.mb)

 

IX.d     PLEUN VAN DER ENDE, landbouwer, (zn. van VIII.j)

            Geb. Vlaardingerambacht 2 feb. 1881,

            Overl. De Lier 2 nov. 1954.

            Zn. van DIRK VAN DER ENDE en ADRIANA MAGDALENA KEIJZER

            Huwt Naaldwijk 22 mei 1910

            ARENDJE VAN STAALDUINEN,

            Geb. Loosduinen 14 mei 1884

            Overl. De Lier 26 jan. 1969,

            Dr. van LEENDERT VAN STAALDUINEN, landbouwer en DIRKJE VAN DER EIJK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  DIRKJE ADRIANA VAN DER ENDE, geb. De Lier 21 sept. 1911, overl. Maassluis 2 juli 2001, huwt  DIRK HENDRIK KEMMERS, geb. Monster 25 sept. 1910, overl. Maassluis 15 nov. 1989, zn. van MARINUS KEMMERS en HENDRIKA VAN DIJK.

 

2.                  ADRIANA MAGDALENA VAN DER ENDE, geb. De Lier 9 dec. 1912, overl. Naaldwijk 20 juli 1994, huwt De Lier 21 mei 1942 SJOERD WESTRA, geb. Wetzens, Friesland 11 sept. 1911, overl. De Lier 27 dec. 1998, zn. van PIETER SAPES WESTRA en JANTJE HEERINGA.

 

3.                  DIRK VAN DER ENDE, huwt  ELIZABETH NOORDAM.( volgt X.c)

 

4.                  LEENDERT VAN DER ENDE, huwt GRETA HATZMANN. (volgt X.d)

 

5.                  MACHTILDA VAN DER ENDE, geb. De Lier 21 juni 1920, overl. De Lier 30 april 1985, 64 jr.

 

6.                  ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. De Lier 13 juni 1922, overl. Naaldwijk 14 feb. 2005, huwt De Lier 15 dec. 1949 ELIZA VALSTAR, geb. 15 april 1916, overl. Naaldwijk 11 dec. 1998, zn. van JOHANNES PAULUS VALSTAR en KLAZINA VAN DER HORST.

 

7.                  MAGDALENA VAN DER ENDE, geb. De Lier 10 nov. 1917, overl De Lier 22 okt. 1933.

 

 

IX.f      PIETER JACOB VAN DER ENDE, veehouder, (zn. van VIII.j)

            Geb. Vlaardingerambacht 25 aug. 1879,

            Overl. Vlaardingen 19 juli 1949,

            Zn. van DIRK VAN DER ENDE en ADRIANA MAGDALENA KEIJZER

            Huwt Kethel en Spaland 13 mei 1914,

            JOHANNA ROODENBURG,

            Geb. Kethel en Spaland 19 sept. 1888,

            Overl. Vlaardingen 12 maart 1948.

            Dr. van JAN RODENBURG en LENA POOT

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  DIRK VAN DER ENDE, huwt MAARTJE MOERMAN.(volgt X. n)

 

2.                  JOHANNES VAN DER ENDE, huwt WILLEMTJE KATHOLINA WESDIJK.(volgt X.na)

 

3.                  PIETER JACOB VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen ca 1920, overl. Vlaardingerambacht 8 april 1921.

 

4.                  P.J. VAN DER ENDE

 

5.                  L.A VAN DER ENDE.

 

6.                  A. VAN DER ENDE

 

7.                  J VAN DER ENDE

 

8.                  LENI A VAN DER ENDE

 

 

IX.fa    JACOB VAN DER ENDE, timmerman (zn. van VIII.fa)

            Geb. Vlaardingen 1 april 1874,

            Overl. Schiedam 10 april 1944, 70 jr

            Zn. van WILLEM VAN DER ENDE en PETRONELLA WAPENAAR

            Huwt Vlaardingen 27 juli 1901

            LINA ZONNE,

            Geb. Vlaardingen 14 maart 1874,

            Overl. Schiedam 26 april 1949, 75 jr.

            Dr. van ARIJ ZONNE en LIJNTJE HOOGERWERF.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 21 maart 1904, overl. Vlaardingen 16 mrt 1969.

 

2.                  LINA VAN DER ENDE, onderwijzeres, geb. Vlaardingen 2 feb. 1907, overl. Vlaardingen 31 aug. 1983.

 

3.                  WILLEM VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 27 juli 1908, overl. Vlaardingen 30 okt. 1910.

 

4.                  ARIE VAN DER ENDE, huwt A. VAN LEEUWEN.(volgt X.ra)

 

5.                  MARIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 31 mei 1911, overl. Schiedam, huwt Schiedam JOHN M POLS, ondernemer, overl. Schiedam.

 

6.                  WILLEM VAN DER ENDE, huwt HENDRIKA JOHANNA LAMMERS. (volgt X.rb)

 

7.                  JAKOP VAN DER ENDE, huwt KATHARINA VAN DER WEIJDEN. (volgt X.r)

 

8.                  ANTHONIE VAN DER ENDE, huwt ... VAN MALDEN. (volgt X.rc)

 

 

IX.fb    DANIEL VAN DER ENDE, zeeman, pakhuisknecht, (zn. van VIII.fb)

            Geb. Vlaardingerambacht 11 mei 1880,

            Overl. Vlaardingen 21 feb. 1927,

            Zn. van DANIEL VAN DER ENDE en MARIA MAAN,

            Huwt Vlaardingen 12 mei 1909

            PETRONELLA DE BLOOIJS,

            Geb. Vlaardingen 4 april 1886,

            Overl. Vlaardingen 1959

            Dr. van PIETER DE BLOOIJS en ADRIANA VLAARDINGERBROEK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  MARIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 8 okt. 1909, huwt Vlaardingen 28 april 1838 BASTIAAN VAN HEERE, geb. Vlaardingen 27 sep. 1899, zn. van BASTIAAN VAN HEERE en GERRITJE BOSHUIZEN.

 

2.                  PIETER VAN DER ENDE, huwt CORNELIA HENDRIKA VAN ECK. (volgt X.s)

 

3.                  ADRIANA PETRONELLA VAN DER ENDE, winkeljuffrouw, geb. Vlaardingen 31 mei 1913, overl. Vlaardingen 12 dec. 2003, 90 jr, huwt MARINUS ROOBOL, overl. in 1975.

 

4.                  PETRONELLA MARIA VAN DER ENDE, huishoudster, geb. Vlaardingen 5 mei 1915, overl. Vlaardingen 13 mei 2007, huwt Vlaardingen 5 sept. 1945 JOHANNIS WILLEM.WITVLIET, overl. Vlaardingen 8 jan. 1991, zn. van JASPERT ABRAHAM WITVLIET en LEENTJE WILHELMINA VAN PUTTEN.

 

5.                  DIANA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 4 sep. 1916, overl. Vlaardingen 26 jan. 1988.

 

6.                  DANIEL VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 19 feb. 1918, overl. Vlaardingen 3 juni 1925.

 

7.                  MARINUS VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 24 sep 1920, overl. Vlaardingen 11 feb. 1921.

 

8.                  JOHANNA VAN DER ENDE, stenotypiste, geb. Vlaardingen 27 sep 1922, huwt MAARTEN MOOIJ.

 

9.                  DIRKJE VAN DER ENDE, kantoorbediende, geb. Vlaardingen 13 juli 1924, overl. Hengelo 11 juni 1997, ongehuwd.

 

10.              GEERTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 6 dec. 1925, overl. Vlaardingen 26 dec. 1925.

 

 

IX.fc    JACOB VAN DER ENDE, loswerkman, (zn. van VIII.fb)

            Geb. Vlaardingerambacht 14 okt. 1882,

            Overl. Vlaardingen 5 dec. 1924,

            Zn. van DANIEL VAN DER ENDE en MARIA MAAN

            Huwt Vlaardingen 5 juli 1916

            PETRONELLA MARIA SCHOUTEN,

            Geb. Vlaardingen 17 dec. 1886,

            Overl.

            Dr. van LEENDERT SCHOUTEN en KORNELIA BAGCHUS.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  MARIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 22 feb. 1917, huwt Vlaardingen 2 juni 1937 WILLEM HAGENSTEIN, scheepskoker, geb. Schiedam 27 dec. 1913, zn. van JOHANNES HAGENSTEIN en WILLEMINA DE VOGEL.

 

2.                  LEENDERT VAN DER ENDE, aanhouder scheepswerf, geb. Vlaardingen 16 nov. 1918, huwt Heemstede 21 juli 1943 GEERTJE SCHIPPER, geb. Averest 13 feb. 1923.

 

3.                  DANIEL VAN DER ENDE, grondwerker, geb. Vlaardingen 14 jan. 1921.

 

4.                  CORNELIA VAN DER ENDE, winkeljuffrouw, geb. Vlaardingen 28 feb. 1923.

 

 

IX.fd    MARINUS VAN DER ENDE, bakker, bedrijfsleider, (zn. vanVIII.fb)

            Geb.. Vlaardingerambacht 13 sept. 1886,

            Zn van DANIEL VAN DER ENDE en MARIA MAAN,

            Huwt Maassluis 4 mei 1910

            JOHANNA PAALVAST,

            Geb. Maassluis 19 feb. 1887,

            Overl. Vlaardingen 25 sep. 1961,

            Dr. van PIETER PAALVAST, loggerschipper en JOHANNA VROOMBOUT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  PIETER VAN DER ENDE, huwt MARIA VAN DER HOOGT. (volgt X. t)

 

2.                  DANIEL VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 14 sep. 1914, overl. Vlaardingen 14 okt. 1914.

 

3.                  DANIEL VAN DER ENDE, huwt  NEELTJE DE JOODE.(volgt X.u)

 

4.                  MARINUS VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 1 mei 1917, overl. Vlaardingen 4 sep. 1917.

 

 

IX.g     DANIEL VAN DER ENDE, bouwman, (zn. van VIII.j)

            Geb. Vlaardingerambacht 13 okt 1887,

            Overl. Vlaardingen 11 oct 1940, omgekomen bij een bombardement, samen met zoon Dirk.

            Zn. van  DIRK VAN DER ENDE en ADRIANA MAGDALENA KEIJZER.

            Huwt Vlaardingen 29 nov. 1911

            MAARTJE KALISVAART,

            Geb. Vlaardingen 30 dec. 1890 (erkend bij huwelijk M Kalisvaart en K Maan).

            Overl. Vlaardingen 24 dec. 1968.

            Dr. van MAARTEN KALISVAART en KLAZINA MAAN

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ADRIANA MAGDALENA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 21 okt. 1912, overl. Vlaardingen 20 jan 1916.

 

2.    MAARTEN DIRK VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 29 jan 1914, overl. Vlaardingen 17 maart 1915.

 

3.    DIRK MAARTEN VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 2 maart 1915, overl. Vlaardingen 18 jan. 1916.

 

4.    ADRIANA MAGDALENA VAN DER ENDE, huishoudster, geb. Vlaardingen 11 sep. 1916, huwt J. WIEGEL.

 

5.    KLAZINA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 11 sep. 1916, huwt .. SCHOLTE.

 

6.    DIRKJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 25 dec. 1917, huwt A.M. VOGELY

 

7.    MAARTEN VAN DER ENDE, huwt GEERTRUIDA GERRITJE ZEEMAN.(volgt X.o)

 

8.    M VAN DER ENDE, huwt P. VAN DER KOOIJ.

 

     9.    DIRK VAN DER ENDE, timmerman, geb. Vlaardingen ca. 1922, overl. Vlaardingen 11 okt 1940, omgekomen bij een bombardement.

 

10.    D. VAN DER ENDE, huwt K. VAN DER ZWAN.

 

11.    G. VAN DER ENDE, huwt G.A. ROOS

 

12.    MATHILDA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 28 april 1931.

 

 

IX.h     ARIJ VAN DER ENDE, (zn. van VIII.d)

            Geb. Maasland 21 juni 1867,

            Overl. Delft 21 dec. 1942,

            Zn. van HENDRIK VAN DER ENDE en TRIJNTJE QUALM

            Huwt Maasland 31 aug. 1894

            JAAPJE KALISVAART,

            Geb. Maasland 5 okt. 1873,

            Overl. Maasland 3 jul. 1965,

            Dr. van  JACOB KALISVAART, bouwman en MAARTJE ROODENBURG.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 28 dec. 1894.

 

2.                  MAARTJE VAN DER ENDE, geb Maasland 23 april 1896, huwt Maasland 6 juni 1924 ABRAHAM VAN DER POL, geb. Maasland 10 okt 1891, zn. van ARIE VAN DER POL en ANTJE QUAK.

 

3.                  HENDRINA VAN DER ENDE, geb. Maasland 19 aug. 1898, overl. Vlaardingen 30 mar. 1964, huwt Vlaardingen 25 sep. 1922 WILLEM VAN PAPEVELD, geb. Vlaardingen 20 nov. 1897, overl. na 1964, zn. van WILLEM VAN PAPEVELD en KRIJNTJE ERKELENS.

 

4.                  JACOB VAN DER ENDE, geb. Maasland 1 maart 1903.

 

5.                  SIENTJE VAN DER ENDE, geb . Maasland 22 dec. 1905, overl. Naaldwijk 7 jan. 1994, ongehuwd.

 

 

IX.ha    PIETER VAN DER ENDE, (zn. van VIII.ha)

        Geb. Kethel en Spaland 3 feb.1853,

        Overl.Delft 21 jan. 1942

        Zn. van JACOB VAN DER ENDE en ADRIANA IJDO

        Huwt Delft 30 april 1879

        ANNA DIJKXHOORN,

        Geb. Groeneveld (Schipluiden) 7 juni 1852

        Overl. Delft 16 maart 1926,

        Dr. van PIETER DIJKXHOORN en CLASINA NOORDAM

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JACOB VAN DER ENDE, huwt GEERTJE OOSTERLEE.(volgt X.ha)

 

2.    PIETER MARTINUS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA SCHIERECK. (volgt X.hb)

 

3.    ADRIANUS JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Delft 2 dec. 1881, overl. Delft 19 jan. 1882.

 

4.    CLASINA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Delft 19 jan. 1883, overl. Delft 2 mei 1884.

 

5.    ADRIANUS JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Delft 22 apr. 1884, overl. Delft 27 sept. 1884.

 

6.    ADRIANA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Delft 15 nov. 1886, huwt Kethel en Spaland 19 mei 1909 JACOB BIJL, geb. Kethel 27 maart 1882, zn. van LAURENS BIJL en LENA POOT.

 

7.    HENDRIK VAN DER ENDE, huwt JAAPJE ZONNEVELD, (volgt X.he)

 

8.    CLASINA PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Delft 11 apr. 1898, huwt Delft 4 mei 1921 PIETER ZONNEVELD, geb. Kethel en Spaland 25 juni 1895, zn. van ARY ZONNEVELD en GEERTRUY VAN SCHIE.

 

 

IX.hb    DANIEL VAN DER ENDE, (zn. van VIII.hb)
Geb. Kethel en Spaland 5 april 1840,
Overl. Rotterdam 17 dec, 1911, 71 jr,
Zn. van MARTINUS VAN DER ENDE en SAARTJE (SARA) DRIES (DRIESSE),
Huwt Rotterdam 30 aug. 1865,
CLAZINA WILHELMINA GROENINGS,
Geb. Rotterdam 29 dec. 1842,
Overl. Haarlem 5 mei 1910, 67 jr,
Dr. van JOHANNES FREDRIK GROENINGS en ANNA WILHELMINA VOSSING

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Rotterdam 28 feb. 1866.

 

2.    DANIEL MARTINUS VAN DER ENDE, huwt CORNELIA VAN BAALEN, (volgt X.hc)

 

3.    JOHANNES FREDERIK VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 10 sept. 1870, overl. Ridderkerk 11 mrt 1905.

 

4.    DAVID CORNELIS VAN DER ENDE, geb.Rotterdam 14 aug. 1873, overl. Rotterdam 6 dec 1873.

 

5.    Een levenloos kind van het mannelijk geslacht, geb. Rotterdam 26 juli 1875.

 

6.    Een levenloos kind van het mannelijk geslacht, geb. Rotterdam 13 sept. 1876.

 

7.    HENRIETTE FRANCISCA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 23 dec. 1877, overl. Rotterdam 13 mei 1929, 51 jr,  huwt Haarlem 28 juni 1905 ARNOLDUS HENDRIKUS DU BOSC, sigarenmaker, geb. Kralingen 8 nov. 1877, zn. van LOUIS ANTOINE DU BOSC en WILLEMINA MEEUWSEN

 

8.    HENDRIKUS KAREL VAN DER ENDE, huwt 1e MARIA PHILOMENA VAN DER AVORT, huwt 2e  MARIA HENDRIKA VAN OS, huwt 3e ALIDA JACOBA VAN DER HOF. (volgt X.hf)

 

9.    WILHELM VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 13 feb. 1883.

 

10.    SARA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 18 sept. 1884.

 

 

IX.hc    ARIJ VAN DER ENDE, (zn. van VIII.hb)
Geb. Kethel en Spaland 28 dec. 1844,
Overl. Rotterdam 3 april 1920,
Zn. van MARTINUS VAN DER ENDE en SAARTJE (SARA) DRIES (DRIESSE)
Huwt 1e Rotterdam 26 dec. 1872,
MARIA KOERT,
Geb. Rotterdam 17 mei 1847,
Overl. Rotterdam 28 april 1887, 39 jr
Dr. van ANTONIE ADRIANUS KOERT en ELIZABETH DE VRIES.
Huwt 2e Rotterdam (o) 19 nov. 1896, huw R'dam 3 dec. 1896.
JOHANNA DE JONG,
Geb. Amsterdam ca 1845,
Overl. Rotterdam 11 juli 1911.
Dr. van PIETER DE JONG  en MARICA JOHANNA LEHMAN DE LEHNSFELD.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.    SAARTJE ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 8 nov. 1873, overl. Zeist 14 dec. 1948, huwt Rotterdam 15 okt. 1896 PIETER TREFFERS, geb. Naarden ca. 1871, overl. Zeist 14 jan. 1952, zn. van CHRISTOFFEL TREFFERS en MARIA CORNELIA REUVERS.

 

2.    ANTONIE ADRIANUS VAN DER ENDE,vleeschhouwer, geb. Rotterdam 2 juli 1875, overl. Rotterdam 9 okt. 1944, huwt Rotterdam 15 sept. 1910 DIRKJE HOMBURG, geb. Delfshaven 1 juni 1880, overl. Loosduinen 8 mei 1963, dr. van GERARDUS WILHELMUS HOMBURG en DIRKJE LISSENBERG.

 

3.    MARIA MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 16 juli 1877, overl. Rotterdam 2 dec. 1877.

 

4.    MARIA ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 17 aug. 1878, overl. Rotterdam 11 april 1882.

 

5.    ANNA HELENA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 17 aug. 1878, overl. Rotterdam 14 juli 1879.

 

6.    ARIJ VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 4 okt. 1882, overl. Rotterdam 17 maart 1883.

 

7.    ARIJ VAN DER ENDE, huwt WUBBINA KROEZE, (volgt X. hd)

 

8.    Een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Rotterdam 15 apr. 1887.

 

 

IX.hd    MARTINUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.hb)
Geb. Rotterdam 4 juni 1857,
Overl. Rotterdam 26 feb. 1906,
Zn. van MARTINUS VAN DER ENDE en SAARTJE (SARA) DRIES (DRIESSE)
Huwt Rotterdam 1 nov. 1905
SIEMENTJE DIJKSTRA,
Geb. Echten, Friesland 12 mei 1861,
Overl. Rotterdam 31 jan. 1944, 82 jr,
Dr. van KLEIS HENDRIKS DIJKSTRA en MAARTJE SIEMENS.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARTINUS VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 21 april 1889, (erkenning door de ouders 1 nov. 1905) overl. Rotterdam 18 aug. 1929., 40 jr.

 

 

IX.i      JACOB VAN DER ENDE, spekslager, (zn. van VIII.da)

            Geb. Schiedam 28 aug. 1867,

            Overl. Vlaardingen 7 juni 1930,

            Zn. van ABRAHAM VAN DER ENDE en MARIA VAN DER ENDE,

            Huwt 1e  Vlaardingen 29 juli 1891

            JOHANNA VAN DER HEUL,

            Geb. Vlaardingen 22 juli 1870,

            Overl. Vlaardingen 31 aug. 1906,

            Dr. van JACOB VAN DER HEUL en JOHANNA POST.

            Huwt 2e Vlaardingen 15 jul. 1908,

            MARGARETHA JOHANNA VAN DER LINDEN,

            Geb. Vlaardingerambacht 14 jun. 1879,

            Dr van LEENDERT VAN DER LINDEN en MARGARETHA VAN DER VELDEN.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.    ABRAHAM VAN DER ENDE, huwt JANNIGJE CORNELIA DEKKER. (volgt X.x)

 

2.    MARIA JACOBA VAN DER ENDE, huishoudster, geb. Vlaardingen 19 mei 1892.

 

3.    JACOB VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 25 nov. 1893, overl. Rotterdam 14 mrt 1924, huwt KOMMERIJNTJE LIEDEWIJ DE RUITER.

 

4.    LENA VAN DER ENDE, huishoudster, geb. Vlaardingen 7 maart 1896, overl. Hilversum 26 nov. 1978.

 

5.    DIRK VAN DER ENDE, huwt ALIDA WEMMERUS. (volgt X.y)

 

uit het tweede huwelijk

 

6.    JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 20 nov. 1909.

 

7.    MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 20 maart 1911.

 

8.    LEENDERT VAN DER ENDE, opzichter rijkswaterstaat, geb. Vlaardingen 13 jan. 1917, huwt Vlaardingen 26 aug. 1942 GEERTRUIDA ADRIANA DE KORTE, geb. Vlaardingen 6 mar. 1915, dr. van KORNELIS PHILIPPUS DE KORTE en JOHANNA BROUWER.

 

9.    JACOB VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen, huisschilder, geb. Vlaardingen 4 aug. 1918, overl. Den Haag 13 mar. 1941

 

10.    MARIA ELISABETH VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 1 jan. 1923.

 

 

IX.k     DIRK VAN DER ENDE, bouwman,koopman en winkelier  (zn, van VIII.ab)

            Geb. Rijswijk 8 maart 1853,

            Overl. Vlaardingen 5 okt 1929,

            Zn. van DIRK VAN DER ENDE en WILHELMINA BAAUW,

            Huwt Vlaardingen 3 nov. 1880

            JOHANNA DE LIGT, dienstbode,

            Geb. Vlaardingen 2 sept. 1961,

            Overl. Vlaardingen 27 juli 1944,

            Dr. van ARIJ DE LIGT, zeeman en JOHANNA VAN DER ZWART.

 

(In het boek "ORANJE BASTAARDEN", buitenechtelijke kinderen van het Oranjehuis van HANNO IONGH, wordt beweerd dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid DIRK VAN DER ENDE een kind is uit WILLEMINA BAAUW en WILLEM III, koning der Nederlanden)

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  WILHELMINA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Rijswijk 2 feb. 1881, overl. Vlaardingen 2 mei 1907, huwt Vlaardingen 13 juni 1906 PIETER MEIJER, metselaar, geb. Vlaardingen 1883, zn. van JOHANNES MEIJER en WILHELMINA DE KROMME.
(SIENTJE VAN DER ENDE, geb Vlaardingen 30 juli 1903, overl. Vlaardingen 5 jan. 1904, dr. van Wilhelmina Johanna van der Ende)

 

2.                  JOHANNA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Rijswijk 30 jan. 1882, huwt Vlaardingen  4 sept. 1918 PIETER HOOGENDIJK, zeeman, geb. Vlaardingen 22 aug. 1889, overl. Vlaardingen 7 maart 1931, zn. van ABRAHAM HOOGENDIJK en ARENDJE VAN OEVEREN.

 

3.                  DIRK VAN DER ENDE, los werkman, geb. Vlaardingerambacht 5 maart 1883, overl. Vlaardingen 22 dec. 1912.

 

4.                  GERRITJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 27 april 1884, overl. Vlaardingen 9 juli 1884.

 

5.                  HENDRIKA ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 21 juli 1885, huwt Vlaardingen 22 dec. 1909 JOHANNES PIETER PENNING, fustkuiper, geb. Vlaardingen 11 dec. 1879, zn. van PIETER PENNING en PETRONELLA MANNEKES

 

6.                  ARIE VAN DER ENDE, huwt  GEERTRUIDA METJE VONS.(volgt X.p)

 

7.                  ABRAHAM VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 13 april 1888, overl. Vlaardingen 19 juli 1888.

 

8.                  ABRAHAM VAN DER ENDE, loswerkman, geb. Vlaardingen 5 aug. 1889, overl. Vlaardingen 29 maart 1912.

 

9.                  WILLEM VAN DER ENDE, huwt  KATHARINA VAN DIJK.(volgt X.q)

 

10.              JACOBA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 2 okt. 1893, overl. Vlaardingen 21 dec. 1893.

 

11.              JACOBUS VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 17 nov. 1894, overl. Vlaardingen 1 april 1895

 

12.              Een levenloos kind, geb. 9 nov. 1895 te Vlaardingen.

 

13.              Een levenloos kind, geb. 17 okt 1896 te Vlaardingen.

 

14.              JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 8 dec. 1897, overl. Vlaardingen 1 juli 1921, huwt Vlaardingen 14 juni 1916 JACOB BOT, machinist, later winkelier en waterstoker, geb. Vlaardingen 20 nov. 1892, overl. Vlaardingen 19 dec. 1966, zn van JOHANNES BOT en KLAZINA KOSTER.

 

15.              KAREL ALBERTUS VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 7 juli 1899, overl. Vlaardingen 23 juli 1899.

 

16.              ALBERTHA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 5 okt. 1900, overl. Vlaardingen 20 okt 1991, huwt Vlaardingen 15 aug. 1928 JACOB BOT, machinist, wednr van JOHANNA VAN DER ENDE, zn. van JOHANNES BOT en KLAZINA KOSTER.

 

 

IX.l      WILHELMUS HENDRICUS MARIA VAN DER ENDE, mandenmaker, (zn. van VIII.k)

            Geb. Schiedam 2 aug. 1857,

            Overl. Schiedam 12 feb. 1930,

            Zn. van PIETER VAN DER ENDE en JOHANNA HENRICA RETERINK

            Huwt Schiedam 1 juni 1887

            JOHANNA MARIA HAGENDOORN,

            Geb. Schiedam 29 sep 1865,

            Dr. van CHRISTIAAN HAGENDOORN en APOLLONIA KROTKINSKI.J

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    PETRUS VAN DER ENDE, geb. Schiedam 7 maart 1890, overl. Schiedam 8 aug. 1896, 6 jr, overreden.

 

2.    APOLLONIA MARIA VAN DER ENDE, geb Schiedam 25 maart 1892.

 

3.    JOHANNES HENRICUS WILHELMUS VAN DER ENDE, geb. Schiedam 19 apr. 1894, overl. Schiedam 5 aug. 1896, vergif gebruikt.

 

4.    CHRISTIAAN THEODORUS ANTONIUS VAN DER ENDE, huwt  JOHANNA GERDINA LIDUINA VAN LUIJK. (volgt X.v)

 

5.    PETRUS JOHANNES VAN DER ENDE, huwt JEANNE THERESE LOUISE VERNIEUWE.(volgt X.w)

 

6.    THEODORUS JOHANNES DOMINICUS VAN DER ENDE, boekhouder, geb Schiedam 31 mei 1907, overl. Apeldoorn 31 jan. 1949.

 

 

IX.m    DANIEL ADRIANUS MARIA VAN DER ENDE, kolonist, agent van politie, mandenmaker, (zn. van VIII.k)

      Geb. Schiedam 10 okt. 1858,

      Overl. Schiedam 21 mei 1931,

      Zn. van PIETER VAN DER ENDE en JOHANNA HENRICA RETERINK

      Huwt Rotterdam 6 nov. 1912

      ALIDA ADRIANA BERNARDA VAN DEN BOOGAART,

      Geb. Rotterdam 6 april 1872.

      Dr. van ARIE VAN DEN BOOGAART en LOUIZA GERARDINA KIEZENBERG.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    DANIEL ADRIANUS PIETER WILHELMUS VAN DER ENDE, geb. Schiedam 3 sep. 1913, overl. 's-Gravenhage 23 mrt. 2009,
huwt Schiedam 14 dec. 1939 JANSJE GROEN, geb. Den Helder 7 feb. 1917.

 

IX.n     HENDRIK GERRIT CORNELIS VAN DER ENDE,bootwerker, loodsknecht, (zn. van VIII.l)

            Geb. Rotterdam 3 mei 1860,   

            Overl. Rotterdam 21 nov. 1911, 51 jr,

            Zn. van GERRIT VAN DER ENDE en TEUNISJE OLDERIK,

            Huwt Rotterdam 25 aug. 1880

            NEELTJE VAN DER WAAL,

            Geb. Rotterdam 14 aug. 1855,
                    Overl. Rotterdam 8 mei 1918, 62 jr,

            Dr. van PIETER VAN DER WAAL en MAARTJE VAN DER WIEL

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    TEUNISJE VAN DER ENDE, geb. Delfshaven 14 juli. 1881, overl. Rotterdam 10 dec. 1881.

 

2.    MAARTJE TEUNISJE VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 24 jan. 1883, huwt Rotterdam 23 april 1902 JOHAN FREDERIK SPIJKHOVEN, geb. Rotterdam 10 juni 1880, zn. van JOHANNES JACOBUS HENDRIK SPIJKHOVEN en JANNETJE EICHHORN.

 

3.    NEELTJE HENDRIKA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 30 okt. 1884, huwt Rotterdam 29 juni 1910, JAN GEORGE HEEPKE, geb. Amsterdam ca. 1887, zn. van HENDRIK HEEPKE en TRIJNTJE BUTTER.

 

4.    GERRITJE PIETERNELLA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 2 maart 1887, huwt Rotterdam 13 mei 1908 WILLEM PAMA, geb. Rotterdam 12 nov. 1881, zn. van JACOB PAMA en PIETRONELLA MARGARETHA MARGES.

 

5.    HENDRIK PIETER CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 28 april 1888, overl. Rotterdam 28 apr. 1896, 8 jr.

 

6.    PIETER GERRIT VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 1 maart 1891, overl. Rotterdam 2 feb. 1945, 53 jr.
 

7.    CLASINA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 13 okt. 1894, overl. Rotterdam 25 juni 1923, huwt Rotterdam 11 nov. 1914 ARIE BIJL, geb. Schiedam 24 okt. 1892, overl. Rotterdam 15 jan. 1957, 64 jr, zn. van WILLEM BIJL en ELISABETH IN t HOL, hij huwt 2e Rotterdam 10 okt. 1923 FROUKE NIELAND, geb. Groningen, dr. van BAREND PHILIPPUS NIELAND en AALTJE BAKKER.

 

 

IX.o    ARIJ VAN DER ENDE, vleeschhouwer, (zn. van VIII.h)

        Geb. Schiedam 10 mei 1858,

        Overl.

        Zn. van ARIE VAN DER ENDE en MAARTJE SLAVENBURG.

        Huwt Schiedam 6 okt. 1880,

        PIETERNELLA HAMERSLAG,

        Geb. Schiedam 6 aug. 1860,

        Overl. Delft 2 dec. 1931,

        Dr. van  WILLEM HAMERSLAG, schipper en PHILIPPINA WILHELMINA HOUTMAN, winkelierster.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ARIJ VAN DER ENDE, geb. Schiedam 31 aug. 1881, overl. Schiedam 28 nov. 1881.

 

2.    PHILIPPINA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 6 sept. 1882, overl. Schiedam 24 jan. 1883.

 

3.    ARIJ VAN DER ENDE, schoenmaker, geb. Schiedam,14 jan. 1884

 

4.    WILLEM VAN DER ENDE, vleeschhouwer geb. Schiedam 5 sept. 1886, huwt Schiedam 18 mei 1916 ADRIANA JOHANNA KORPEL, geb. Schiedam 14 maart 1893, overl. Schiedam 18 juli 1934, dr. van ADRIANUS KORPEL, koopman en ADRIANA ASSENBERG.

 

5.    MAARTJE VAN DER ENDE, geb. Schiedam 12 aug. 1888, huwt Schiedam 20 feb. 1913 HENDRIK POLAK, kraandrijver, geb. Delft 4 sept. 1886, zn. van JURRIEN POLAK, kruier en FEMMEGIEN DE DOOD.

 

6.    PHILIPPINA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 2 juli 1891, huwt ISAAC WIJNANDS, wednr. van Hendrica Maria van Aaken, geb. Schiedam ca. 1880, overl. Rotterdam 30 nov. 1953, zn. van. CORNELIS LEENDERT WIJNANDS en GEERTJE DE WOLFF.

 

7.    PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 28 feb. 1894, overl. Schiedam 7 mei 1944, 50 jr, huwt Schiedam 3 juli 1919 JOHANNES VOGELEZANG, bankwerker, geb. Schiedam 1 maart 1894, overl. na 1944, zn. van FRANS VOGELEZANG, kistenmaker en JOHANNA ZIJDEMANS.

 

8.    GERRIT VAN DER ENDE, geb. Schiedam 25 nov. 1896, overl. Vrijenban 21 mei 1919.

 

9.    DANIEL VAN DER ENDE, kraanmachinist, geb. Schiedam 6 maart 1900, overl. Schiedam 24 nov. 1964, huwt Schiebroek 22 feb. 1928 ANTONIA FRANCISCA VERINGMEIJER, geb. ca. 1904, overl. Schiedam 13 aug. 1977, dr. van LEONARDUS VERINGMEIJER en THEODORA BRKLING.

 

10.    HENDRIK VAN DER ENDE, geb. Schiedam 8 dec. 1904, overl. Schiedam 1 feb. 1905.

 

 

IX.p    ADOLF VAN DER ENDE, vleeschhouwer, (zn. van VIII.h)

        Geb. Schiedam 25 nov. 1865,

        Overl. Schiedam 27 jan.1921,

        Zn van ARIE VAN DER ENDE en MAARTJE SLAVENBURG

        Huwt Maasland 23 aug. 1894,

        QUIRINA JACOBA VAN DER BURGH,

        Geb. Maasland 20 aug. 1870,
                Overl. Schiedam 12 okt. 1944,

        Dr. van.PIETER VAN DER BURGH, verver en ADRIANA VAN TRIGT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ARIJ VAN DER ENDE, huwt ELISABETH POORT. (volgt X.zo)

 

2.    ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 27 mei 1896, overl. 's-Gravenzande 24 mei 1977, huwt 1e Schiedam 10 april 1940 LEENDERT DE GRAAF, geb. Rotterdam 23 dec. 1900, overl. Schiedam 15 sept. 1974, dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding Schiedam 29 jan. 1960. Huwt 2e Schiedam 16 maart 1961 LEENDERT DE GRAAF, geb. Rotterdam 23 dec. 1900, overl. Schiedam 15 sept. 1974.

 

3.    MAARTJE VAN DER ENDE, geb. Schiedam 19 juni 1898, huwt Schiedam 8 jan. 1920 PETRUS THEOPHILE STOKKING, machineteekenaar, geb. Zwijndrecht, Belgie ca. 1898, zn. van CHRISTIAAN STOKKING STOKKING, machinist, won te Buenos Aires, Zuid Amerika en MARIA JULIA VAN DE VIJVER.

 

4.    PIETER VAN DER ENDE, (volgt X.zp)

 

5.    ADOLF VAN DER ENDE, boekdrukker, huwt WILHELMINA VAN DER KUIL.(volgt X.zq)

 

6.    JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 25 juli 1903, overl. Schiebroek 27 juli 1903.

 

7.    WILLEM VAN DER ENDE, monteur, dakdekker, geb. Schiedam 29 aug. 1904, overl. Bleskensgraaf 11 jan. 1965, huwt Schiedam 21 sept. 1933 ALIDA VAN DER SPEK, geb. Schiedam 13 maart 1910.

 

8.    DANIEL VAN DER ENDE, kantoorbediende verzekeringsbedrijf, boekhouder, geb. Schiedam 5 april 1910, overl. Schiedam 20 jan. 1976, ongehuwd.

 

 

IX.q    REINERUS VAN DER ENDE, kurkensnijder, (zn. van VIII.m)

Geb. 's-Gravenhage 1 april 1856,
Overl. 's-Gravenhage 26 april 1940,
Zn. van REINERUS VAN DER ENDE en DIRKJE KIEBOOM
Huwt 's-Gravenhage 5 nov. 1879
WILHELMINA HENRIETTA PARIS,
Geb. Maastricht ca. 1851
Overl. 's-Gravenhage 4 jan. 1907,
Dr. van WILLEM JOSEPH ELIAS PARIS en GERTRUDA ADRIANA BERTRAND.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JOSEPHINE GERTRUDE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 20 aug. 1880, overl. 's-Gravenhage 31 juli 1921, huwt 's-Gravenhage 14 nov. 1906 KAREL FREDERIK SLOP, hotelbediende, geb. 's-Gravenhage 30 juni 1882, overl. 's-Gravenhage 14 mei 1948, zn. van BART SLOP, koetsier en LUISE WILHELMINA HALLER.Hij huwt 2e GERRITDINA JOHANNA VISSER.

 

2.    WILHELMINA HENRIETTA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 1 okt. 1882, overl. 's-Gravenhage 11 juni 1935, huwt Amsterdam 12 juni 1919 HENDRIK DIRK JOOSTING, kantoorbediende, geb. Amsterdam ca 1880, overl. Voorburg 26 nov. 1938, zn. van HENDRIK DIRK JOOSTING en MARIA WIJNANDA ALWINA DE GROOT.

 

3.    REINERUS DIRK VAN DER ENDE, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 3 apr. 1886, overl. 's-Gravenhage 26 april 1972, huwt 's-Gravenhage 4 mei 1910 HENRIETTE JOSEPHINE  OUDEMANS FARINAUX, geb. 's-Gravenhage 17 jan. 1885, overl. 's-Gravenhage 1 juli 1940, 55 jr, dr. van CHARLES HENRI OUDEMANS FARINAUX, meubelmaker  en  ANNA JACOBA BEERSTECKER, huwt 2e A. LANGBROEK.
                    Uit het eerste huwelijk: H. VAN DER ENDE (Salt Lake City U.S.A.)

 

 

IX.r    JOHANNES VAN DER ENDE, oppasser, (zn. van VIII.m)

Geb. 's-Gravenhage 15 aug 1857,
Overl. 's-Gravenhage 4 feb 1885,
Zn. van REINERUS VAN DER ENDE en DIRKJE KIEBOOM
Huwt 's-Gravenhage 13 juli 1881
JACOBA CAROLINA WIEGAND,
Geb. 's-Hertogenbosch ca 1854,
Overl. 's-Gravenhage 1 aug. 1924,
Dr. van LAMBERT WIEGAND en JACOBA CAROLINA ROUSSEAU DU CROIFFE.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JACOBA CAROLINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 17 nov 1881, overl. 's-Gravenhage 24 nov 1945, huwt HENDRIK GERHARD MEIJER.

 

2.    DIRK JOHANNES JACOBUS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 7 apr. 1883, overl. 's-Gravenhage 21 mei 1885.

 

 

IX.s    ARIE PIETER VAN DER ENDE, groentenverkoper, (zn. van VIII.ad
Geb. 's-Gravenhage 6 feb. 1864,
Overl. 's-Gravenhage 5 nov. 1938,
Zn. van PIETER VAN DER ENDE, koetsier en THEODORA JOHANNA OUSEN (DEN OUDSTEN)
Huwt 1e 's-Gravenhage 1 sept 1886
JOHANNA WILHELMINA RIJNVIS,
Geb. 's-Gravenhage 5 mei 1849,
Overl. 's-Gravenhage 23 feb. 1897,
Dr. van ANDRIES RIJNVIS, stukadoor, koetsier en MARIA KOSTER.
Huwt 2e 's-Gravenhage 16 jan. 1901
JANNETJE WINKELS, gescheiden echtgenote van Gerardus Johannes Mulder,
Geb. 's-Gravenhage 5 juni 1863,
Overl. 's-Gravenhage 26 dec. 1948,
Dr. van HENDRIK WINKELS. stalknecht en JANNETJE BRONKHORST.
 

Uit het eerste huwelijk:

1.    FREDERIK JOHANNES VAN DER ENDE, huwt  ADRIANA MARGARETHA PRUIJSEN,  (volgt X.sb)

Uit het tweede huwelijk:

 

1.    ARIE PIETER VAN DER ENDE, chauffeur, geb. 's-Gravenhage 2 feb. 1901, huwt 's-Gravenhage 29 sep 1929 JACOBA CORNELIA ANTONIA  DE GRAAFF, dienstbode, geb. Rotterdam 27 juli 1902, dr. van WILHELMUS DE GRAAFF, straatmaker en ANTONIA DE GEUS. (volgt X.sa)

 

2.    JANNETJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 3 junic1902.

 

3.    HENDRIKA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 23 juli 1904.

 

 

X.a      WILLEM VAN DER ENDE, tuinder, Nieuweweg 57, Poeldijk, Ned-Herv. (zn. van IX.a)

            Geb. Monster 5 nov. 1915,

            Overl. Poeldijk 4 april 1988,

            Zn. van JACOB VAN DER ENDE, tuinder en HENDRIKA CATHARINA OOSTERWIJK,

            Huwt 1e

            MARIA WILHELMINA ELISABETH VAN DER MEER,

            Geb. Pijnacker 21 maart 1918,

            Huwt 2e

            H. VEENSTRA

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  HENDRIKA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Monster 3 juli 1946, huwt Monster ca juli 1967 PETRUS J.C. BALTUS, geb. ca. 1940.

 

2.                  BASTIAANTJE ANTJE VAN DER ENDE, geb Monster  3 juni 1948,  overl. Rijswijk 22 nov. 2007, 59 jr, huwt Monster 1970 FRANCOIS DE ZWART, geb. ca. 1947.

 

3.                  JACOB VAN DER ENDE, huwt PETRONELLA VREUGDENHIL, (volgt XI.ab)

 

4.                  WILLEM VAN DER ENDE, huwt ANNA CHRISTINA CORNELIA DE SCHUTTER. (volgt XI.a)

 

 

X.ab    JAN VAN DER ENDE, (zn. van IX.a)

            Geb. Monster 26 okt. 1917,

            Overl. Leidschendam 15 maart 1997,

            Zn. van JACOB VAN DER ENDE en HENDRIKA CATHARINA OOSTERWIJK,

            Huwt  30 dec. 1947

            JACOBA POOT,

            Geb. De Lier 8 dec. 1914,

            Overl. Nootdorp 26 mei 2000.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JACOB VAN DER ENDE, geb. Nootdorp 12 mrt 1949, huwt 3 nov. 1972 THEA HAASSE.

                        Uit dit huwelijk: a. YVONNE VAN DER ENDE

                                                   b. DIANE VAN DER ENDE

                                                   c.  JACOB VAN DER ENDE

 

2.    ADRIANA NEELTJE VAN DER ENDE, geb. Nootdorp 3 feb. 1952, huwt 28 mrt 1974 ANTHONIE PIETER RODENBURG

 

3.     HENDRIKA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Nootdorp 1 juli 1954, huwt 4 juni 1981 RUUD HOOGENDIJK..

 

4.    Een levenloos kind, geb. Delft 18 juni 1956.

 

5.    JACOBA VAN DER ENDE, geb. Nootdorp 27 juli 1957.

 

 

 

X.b      GERRIT VAN DER ENDE, tuinder, Ned-Herv. (zn. van IX.b)

            Geb. Spijkenisse 26 feb. 1910,

            Overl. Naaldwijk 8 juli 1998,

            Zn. van ABRAHAM VAN DER ENDE, tuinder en MAGDALENA STEENWIJK,

            Huwt Naaldwijk 31 mei 1934

            WILHELMINA VAN DEN BOS,

            Geb. Naaldwijk 21 maart 1911,

            Overl. Naaldwijk 16 juni 2001,

            Dr. van GERRIT VAN DEN BOS, chauffeur, en JACOBA VAN DEN BEUKEL.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  JACOBA (CO) VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 18 april 1935, huwt Naaldwijk 22 feb. 1961 LEENDERT CORNELIS VAN NIEUWKERK, geb. s-Gravenzande 7 aug. 1935, zn. van LEENDERT VAN NIEUWKERK, tuinder en JACOBA ELISABETH BOERS.

 

2.                  ABRAHAM VAN DER ENDE, leraar, geb. Naaldwijk 23 feb. 1937, huwt Naaldwijk 24 mei 1961 ANTJE JOHANNA WILHELMINA SPRUIT, geb. Naaldwijk 4 jan. 1940, dr. van JACOB SPRUIT en NEELTJE SIENA CORNELIA VAN EENDENBURG. (1 juni 1961 naar Rijnsburg, Burg. Hermanstraat 49).

 

3.                  GERRIT VAN DER ENDE, magazijnmeester, geb. Naaldwijk 20 sep. 1938, huwt s-Gravenzande 27 okt. 1964 LENA SONNEVELD, geb. s-Gravenzande 28 jan. 1940, dr. van ARIE SONNEVELD, tuinder en LIJDIA VAN TRIGT.
    uit dit huwelijk: a; ARIE JAN VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk ca. okt. 1968

 

4.                  JAAPJE (JO) VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 2 nov.1940, huwt Naaldwijk ca juli 1964 LEENDERT  J. RODENBURG., geb. 24 juli 1937.

 

5.                  MAGDALENA VAN DER ENDE, laborante, kinderleidster, geb. Naaldwijk 11 maart 1943, huwt 1969 GERRIT J VAN ASSELT,

 

6.                  JAN WILLEM VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 11 maart 1943, huwt Naaldwijk 1969 JACOMINE HEIJSTEEG, geb. ca. 1948.
uit dit huwelijk: a: INGRID BRIGIT VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 2 juni 1971.
                        b: ESTHER MIRANDA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk maart 1973.

 

7.                  WILHELMINA BEATRIX VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 31 jan 1945, huwt Naaldwijk 25 aug. 1967 DOMINICUS LA CROIS, geb. Groningen 10 nov. 1943 (4 sep. 1967 naar Groningen).

 

8.                  ANTJE BEATRIX VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 31 jan. 1945, huwt Naaldwijk dec. 1966 DIRK H. STEENKS, geb. 12 juli 1943, zn. van DIRK H. STEENKS, reiziger en JOHANNA G. MIDDELBURG.

 

9.                  HANS VAN DER ENDE

 

 

X.ba          HUIBREGT VAN DER ENDE, tuinder. (zn. van IX.b)

                  Geb. Spijkenisse 31 maart 1912,

                  Overl.Surrey B.C. Canada 25 juni 2000,

                  Huwt Naaldwijk 26 mei 1936

                  WILLEMIJNTJE CORNELIA VAN DER LELIJ,

                  Geb. Wateringen 10 apr. 1913.

                  Overl. voor 2000

                  Dr. van CORNELIS VAN DER LELIJ en GERRITJE PETRONELLA  JANKNECHT.

 

Uit dit huwelijk:

1.    ABRAHAM CORNELIS VAN DER ENDE, huwt 1e AAGTJE (AGNES) VAN HUIZEN, huwt 2e WIETSKE ELISABETH BLAAK.(volgt XI.xa)

2.    CORNELIS ABRAHAM VAN DER ENDE, huwt JAAPJE NEELTJE HUISMAN (volgt XI.xb)

3.    MAGDALENA (LENIE) VAN DER ENDE, geb. De Lier 1 febr. 1938, huwt New Westminster B.C. Canada 16 mei 1959 DIRK NOORT, geb. Oegstgeest 23 febr. 1933.

4.    GERRITJE PETRONELLA (GERDA) VAN DER ENDE, geb. De Lier 27 april 1939, huwt New Westminster B.C. Canada 1 nov. 1958 EDO JAN SCHAAFSMA, geb. Den Haag 2 apr. 1935.

5.    WILLEM VAN DER ENDE, huwt MARGARET HELSBY. (volgt XI.xc)

6.    WILLEMIJNTJE CORNELIA VAN DER ENDE, geb. De Lier 6 sept. 1942, huwt New Westminster B.C. Canada 11 feb. 1989 CORNELIS VAN DONGEN, geb. Den Haag 30 mei 1944.

7.    HUIBRECHT (HERB)VAN DER ENDE, huwt 1e ARLENE MOORE, huwt 2e THERESE LYNN (TRACY) McIVER. (volgt XI.xd)

8.    CORNELIA WILLEMIJNTJE (CORRY) VAN DER ENDE, geb. De Lier 1 juni 1948.

9.    JOHN VAN DER ENDE, huwt GLENDA JEAN RUSSEL. (volgt XI.xe)

 

X.bb    HUIBERT HERMANUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.bb)
        Geb. Vlaardingen 21 mei 1907
        Overl. Gameren 24 nov. 2003,
        Zn. van HUIBREGT VAN DER ENDE en MARIA STEENWIJK,
        Huwt
        ELIZABETH GEERTRUIDA MAASLAND,
        Geb. ca. 1907,
        Overl. Pijnacker 23 feb. 1980.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    C.J. VAN DER ENDE, huwt J WILKES.

 

2.    M. VAN DER ENDE, huwt W. BOS

 

3.    H. VAN DER ENDE, huwt J.M. GRAVESTEIJN

 

4.    K.A. VAN DER ENDE, huwt D. RIJNEVELD.

 

5.    A.C. VAN DER ENDE, huwt J. DEN HERTOG.

 

6.    C.B. VAN DER ENDE, huwt A. STRUIK

 

 

X.bc    WILLEM VAN DER ENDE, tuinder,(zn. van IX.bb)
    Geb. Pijnacker 11 juli 1910,
    Overl. Nootdorp 7 april 1993,
    Zn. van HUIBREGT VAN DER ENDE en MARIA STEENWIJK
    Huwt Pijnacker 29 sept. 1937,
    CLAZINA JOHANNA KOPPERT,
    Geb. Pijnacker 15 aug. 1912,
    Overl. Nootdorp 21 april 1986,
    Dr van NICOLAAS KOPPERT en JACOBA VAN DER KOOIJ.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 25 okt. 1938.

 

2.    J.J. ( JOHAN) VAN DER ENDE, huwt APLONIA VAN DEN BERG, (volgt XI.w)

 

3.    CLAZINA NICOLINE VAN DER ENDE, geb. Schipluiden ca. 1942, huwt Delft 12 okt. 1966 JAN OUWENDIJK, geb. Delft ca. 1942, zn. van JOHANNES FREDERICUS OUWENDIJK en TRIJNTJE VAN ESSEN.

 

4.    HUIBREGT WILLEM VAN DER ENDE, geb. Schipluiden ca 1945, huwt Delft 27 april 1971 NELLY VAN DEN BERG, geb. Delft ca. 1948, dr. van GIJSBERTUS VAN DEN BERG en ARENDJE VAN GEEST.

 

5.    G.A. VAN DER ENDE, huwt F. VERWEIJ.

 

6.    W.M.C. VAN DER ENDE.

 

 

X.bd    WILLEM VAN DER ENDE, predikant, Ned. Herv., (zn. van IX.b)

Geb. Spijkenisse 13 maart 1909,

Zn. van ABRAM VAN DER ENDE, tuinder en MAGDALENA STEENWIJK,

Huwt Naaldwijk 3 jan. 1939

HENDRIKA MIDDELBURG,

Geb. Naaldwijk 5 okt. 1908,

Overl. Born 2 sep. 1987,

Dr. van GIJSBERTUS MIDDELBURG, schipper en MAGDALENA VAN GEEST.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ABRAHAM GIJSBERTUS LEENDERT VAN DER ENDE, geb. ca 14 jan. 1940, overl. Heerlen 24 jan. 1940.

 

 

X.c      DIRK VAN DER ENDE, (zn. van IX.d)

            Geb. De Lier 13 aug 1914,

`           Overl. De Lier 19 feb. 1970, 55 jr

            Zn. van PLEUN VAN DER ENDE en ARENDJE VAN STAALDUINEN.

            Huwt  Naaldwijk 7 sept. 1949,

            ELIZABETH NOORDAM

            Geb. Naaldwijk 6 juni 1922,

            Dr. van NICOLAAS NOORDAM en BARBARA CHRISTINA KLOP.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  BARBARA CHRISTINA VAN DER ENDE, geb. De Lier 28 aug. 1952, huwt  De Lier 10 dec. 1974 JAN JOHANNES VREUGDENHIL, geb. Maasland 17 feb. 1953, zn. van  PIETER VREUGDENHIL en PIETERTJE  VAN t WOUD.

 

2.                  PIM VAN DER ENDE

 

3.                  NICO VAN DER ENDE.

 

 

X.d      LEENDERT VAN DER ENDE, poelier, veehouder, (zn. van IX.d)

            Geb. De Lier 21 juni 1920

            Overl. Naaldwijk 3 okt 1994.

            Zn. van  PLEUN VAN DER ENDE en ARENDJE VAN STAALDUINEN

            Huwt  1948

            GRETA HATZMANN,
                    Geb. Smilde 27 dec. 1922.
                    Overl. De Lier 18 okt. 2007.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    VROUGJE VAN DER ENDE, geb. ca 1949, huwt De Lier 1971 KAREL J DE JONG, geb. ca. 1948.

 

2.    PLEUN VAN DER ENDE,  huwt JEANNE PHILIPPA (volgt XI.b)

 

3.    RUUD VAN DER ENDE, huwt ADA,(volgt XI.c)

 

 

X.e      JACOB ANDRIES VAN DER ENDE, winkelier, (zn. van IX.c)

            Geb. Vlaardingen 22 jan. 1905

            Overl. Vlaardingen 29 okt. 1985,

            Zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en NEELTJE MOERMAN

            Huwt  Vlaardingen 27 sep. 1933,

            MARIA VAN GAMEREN,

            Geb. Vlaardingerambacht 2 juli 1908

            Overl. Vlaardingen 31 okt. 1953.

            Dr. van AART JACOB VAN GAMREN en JOBJE VAN PROOIJEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  CORNELIS VAN DER ENDE, huwt J. DIEPSTRATEN. (volgt XI.p)

 

2.                  AART JACOB VAN DER ENDE, huwt M. SLIEDRECHT. (volgt XI.o)

 

 

X.f       ANDRIES JACOB VAN DER ENDE,  (zn. van IX.c)

            Geb. Vlaardingen 25 okt. 1910

            Overl. Vlaardingen 23 feb 1982,

            Zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en NEELTJE MOERMAN

            Huwt  Vlaardingen 23 sep. 1936

            JOHANNA PENNING.

            Geb. Vlaardingen 27 jan. 1912

            Overl. Vlaardingen 16 feb. 2005

            Dr. van DIRK PENNING en KRIJNTJE VAN DER VELDEN

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  CORNELIS DIRK ANDRIES. VAN DER ENDE,  huwt E.W. NIEUWBURG, (volgt XI.u)

 

2.                  KRIJNA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 2 okt. 1947, huwt  J.D. VAN LENTEN.

 

 

X.g.     CORNELIS VAN DER ENDE,  (zn. van IX.c)

            Geb. Vlaardingen 16 sep. 1915,

            Overl. Vlaaringen 19 juni 1985,

            Zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en NEELTJE MOERMAN

            Huwt  1940

            TRIJNTJE (TRUUS)  ROODENBURG.

            Geb. Vlaardingen 8 feb. 1916,

            Dr. van KORNELIS ROODENBURG en SOPHIA MOERMAN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    NEELTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 5 dec. 1944, huwt AD DE BIE.

 

 

X.h      AREND VAN DER ENDE,  zuivelarbeider, (zn. van IX.c)

            Geb. Vlaardingen 27 dec. 1919

            Overl. Zoetermeer 22 nov 1981,

            Zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en NEELTJE MOERMAN

            Huwt    Vlaardingen 14 juli 1943

            CAROLINA DON.

            Geb. Vlaardingen 20 juni 1922,

            Dr. van ARIE DON en MAGDALENA SCHRUIJER.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  NEELTJE MAGDALENA CAROLINA (ELMA) VAN DER ENDE, geb. Delft 17 sep. 1944, huwt MAR

 

2.                  CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Delft 27 aug. 1948 huwt HANNEKE

 

3.                  INA VAN DER ENDE, geb. na 1948, huwt ANNE

 

4.                  CAROLIEN VAN DER ENDE, geb. 3 aug. 1956, huwt DICK

 

X.ha    JACOB VAN DER ENDE, bouwman, (zn. van IX.ha)

        Geb. Delft 29 jan. 1880,

        Overl. Delft 3 aug. 1961,

        Zn. van PIETER VAN DER ENDE en ANNA DIJKXHOORN

        Huwt Maasland 28 apr. 1911,

        GEERTJE OOSTERLEE,

        Geb. Maasland 29 nov. 1888,

        Overl. Schipluiden 15 dec. 1940,

        Dr van DIRK OOSTERLEE, bouwman en ANNETJE VAN DER VAART.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    PIETER VAN DER ENDE, geb. Delft 13 sept. 1923, huwt C. VAN STAALDUIJNEN.

 

 

X.hb    PIETER MARTINUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.ha)

        Geb. Delft 20 dec. 1880,

        Overl.

        Zn van PIETER VAN DER ENDE en ANNA DIJKXHOORN

        Huwt Schiebroek 29 april 1909,

        JOHANNA SCHIERECK

        Geb. Schiebroek 17 dec. 1883,

        Dr. van WILLEM SCHIERECK en MARIA WILHELMINA HOPPERS.
 

Uit dit huwelijk:

 

1.    PIETER WILLEM VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 6 maart 1910, overl. Schipluiden 1 juni 1921.

 

2.    MARIA WILHELMINA ANNA VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 21 okt. 1911, overl. Schipluiden 24 sept. 1938.

 

3.    WILLEM PIETER VAN DER ENDE, huwt TEUNTJE MARIA VAN STAALDUIJNEN, (volgt XI.v)

 

4.    JACOB VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 2 apr. 1916, overl. Schipluiden 6 apr. 1987.

 

5.    JOHAN VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 16 sept. 1917, overl. Schipluiden 8 okt. 1917.

 

6.    PIETER VAN DER ENDE, huwt M (GRE) MOERMAN. (volgt XI.va)

 

7.    ANNA VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 18 mei 1926, huwt J.C. FLINTERMAN

 

 

X.hc    DANIEL MARTINUS VAN DER ENDE, smid, (zn. van IX.hb)
Geb. Rotterdam 4 mei 1867,
Overl. Rotterdam 4 maart 1944,
Zn. van DANIEL VAN DER ENDE en CLAZINA WILHELMINA GROENINGS,
Huwt Rotterdam 11 sept. 1889,
CORNELIA VAN BAALEN,
Geb. Rotterdam 3 mei 1865,
Overl.

Dr. van DIRK VAN BAALEN (VAN BALEN) en ALIDA DE VRIJER.
(Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding, Rotterdam 21 sept. 1891).

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    DIRK VAN DER ENDE, geb. Rotterdam ca. 1889, huwt Rotterdam 23 aug. 1916 JOHANNA MARIA VAN DIJK, geb. Rotterdam 28 juni 1893, dr. van MARINUS VAN DIJK en WILHELMINA AMALIA WINTERS.

 

2.    CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 15 maart 1891, huwt Rotterdam 1 juli 1914 JOHAN MARREE, geb. Rotterdam 30 juni 1891, zn. van JOHANNES CORNELIS MARREE en MARIA CATHARINA MASSFELLER.

 

 

X.hd    ARIJ VAN DER ENDE, (zn. van IX.hc)
Controleur van Invoerrechten en Accijnen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau,
Geb. Rotterdam 18 dec. 1883,
Overl. Voorburg 15 nov. 1965,
Zn. van ARIJ VAN DER ENDE en MARIA KOERT,
Huwt Rotterdam 21 juli 1910,
WUBBINA KROEZE,
Geb. Maassluis 8 feb. 1884,
Overl. Voorburg 29 april 1962,
Dr. van THOMAS KROEZE, rijks commies en JANNETJE VAN TRIGT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARIA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 25 maart 1911, overl. Rotterdam 20 jan. 1996, huwt CORNELIS ADRIANUS WILHELMUS BOS, geb. Bergen op Zoom 4 okt. 1907, overl. Rotterdam 20 okt. 1982.

 

2.    JAN THOMAS ARIJ VAN DER ENDE, huwt 1e Ned. Indie INEKE VAN WAARDENBURG, huwt 2e  E.H.L. VAN SLEEUWEN.

            uit het eerste huwelijk: a. JANINE VAN DER ENDE, geb. Ned. Indie ca 1942 (woonachtig in

                                                          Frankrijk.)

 

                                               b. JAN DICK VAN DER ENDE, geb. Batavia 23 sept. 1947 (woonachtig in

                                                            Frankrijk)

 

                                               c. WUBBINA LINDA VAN DER ENDE, geb.Semaring 27 jan. 1950,     

                                                          overl. Palembang 10 juni 1951.

 

         uit het tweede huwelijk:  d. JAN LODEWIJK VAN DER ENDE (woonachtig in Spanje)

 

                                              e. EMIEL VAN DER ENDE (woonachtig in Spanje)

 

3.    ARIJ VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 24 sept. 1915, huwt JOHANNA ELZELINE VAN MARION. (Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding)

            uit dit huwelijk:              a. JAN ARIJ VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 13 juni 1946.

                       

                                                 b. JOKE VAN DER ENDE.              

 

4.    WUBBINA GUSTA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 22 okt. 1919, huwt J. VERMEULEN.

 

5.    JOHANNA JACOBA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 23 maart 1921, huwt M.M. SPEELMAN.

 

6.    HELENA ELISABETH VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 15 nov. 1924, huwt Hillegersberg 8 aug. 1944 J.E. DE GROOT.

 

 

X.he    HENDRIK VAN DER ENDE, veehoudersknecht, (zn. van IX.ha)
Geb. Delft 19 nov. 1892,
Overl. Schiedam 17 jan. 1947,
Huwt Vlaardingerambacht 30 nov. 1922
 JAAPJE ZONNEVELD,
Geb. Schipluiden 11 nov. 1897,
Overl. Schiedam 4 jan. 1979,
Dr. van JAN ZONNEVELD, veehouder en JOHANNA VAN DEN DOOL.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ANNIE VAN DER ENDE, geb. Kethel 2 okt. 1931, huwt MAARTEN POOT, veehouder, geb. Vlaardingerambacht 1 aug 1924, zn. van HUIJBREGT POOT, veehouder en MARIA DIJKSHOORN. Hij huwt 1e Schipluiden 21 juni 1955 CLASINA PETRONELLA VAN DER VELDEN, geb. Zoetermeer 4 juli 1920, overl. Vlaardingen 19 maart 1979.

 

 

X.hf     HENDRIKUS KAREL VAN DER ENDE, kantoorbediende, expeditieknecht ( Zn van IX.hb)

Geb. Rotterdam 15 aug. 1879
Overl.
Zn. van DANIEL VAN DER ENDE en CLAZINA WILHELMINA GROENINGS

Huwt 1e

MARIA PHILOMENA VAN DER AVORT
Geb. Antwerpen (Belgie) 20 sept. 1881,

Overl.  Rotterdam 11 dec. 1917, 36 jr,

Dr. van JACOBUS VAN DER AVORT en ANNA CATHARINA ELEN

Huwt 2e Breda 22 nei 1922
MARIA HENDRIKA VAN OS, verloskundige,

Geb. Zaltbommel 29 okt. 1879,
Overl. Rotterdam 14 sept. 1938,
Dr. van CASPARUS VAN OS en LOUISA WILHELMINA ANSING
Zij huwt 1e Rotterdam 29 jan. 1902, LEONARDUS DE HIJ., geb Culemborg ca 1876, overl. Rotterdam 23 jan 1908, 32 jr, zn van JOHANNES JACOBUS DE HIJ en GEERTRUIDA VAN ARNHEM

Huwt 3e
ALIDA JACOBA HELENA VAN DER HOF,
Geb. Rotterdam 21 juni 1898
Overl. Rotterdam 3 dec. 1945,
Dr. van JOSEPH VAN DER HOF en ALIDA JACOBA HELENA STOORVOGEL.

Zij huwt 1e Rotterdam 3 feb. 1921 CORNELIS ANDRIES VAN 't RIET, geb. Utrecht ca 1896, zn. van ANDRIES VAN 't RIET en CORNELIA JOHANNA VAN HARREVELD, dit huwelijk in ontbonden 10 mrt 1936 te Rotterdam

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.    JOSEPHUS WILHELMUS MARIA VAN DER ENDE, geb. Borgerhout (Belgie) 10 juni 1912.

 

2.    LUDOVICUS AUGUSTUS VAN DER ENDE, geb. Morstel (Belgie) 18 mrt 1913.

 

 

X.i       JACOB VAN DER ENDE, veehouder, (zn. van IX.ca)

            Geb. Vlaardingen 13 april 1913,

            Overl. Leiden 14 nov.1974,

            Zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en ARIJAANTJE VAN LEEUWEN,

            Huwt Maasland 21 april 1938 

            CORNELIA VAN STAALDUINEN,

            Geb. Maasland 27 juli 1913,

            Overl. Wassenaar 1 okt. 1986,

            Dr. van PIETER VAN STAALDUINEN en GOVERINA DOELMAN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  CORNELIA VAN DER ENDE, geb.Vlaardingen 24 sep. 1939, huwt Voorschoten 8 mei 1963 JAN ANTHONIE VAN DER MAREL, zn. van PIETER VAN DER MAREL.

 

2.                  G (DINIE) VAN DER ENDE, huwt Voorschoten 30 sep. 1965 G.P.(GUUS) PAULSEN.

 

3.                  ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Voorschoten 28 april 1943, overl. Leiderdorp 5 okt 1997, huwt Leiderdorp 22 juni 1967 NIEK DE WOLF.

 

4.                  J (ANNIE) VAN DER ENDE, huwt Leiden 29 aug. 1968 TON VAN DIJK.

 

5.                  ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. Voorschoten 17 juni 1946, huwt Zoeterwoude  30 aug 1972 Q (RINIE) OVERDEVEST. (volgt  XI.t)

 

 

X.j       MAARTEN JACOB VAN DER ENDE,  melkverkoper, (zn. van IX.ca)

            Geb.Vlaardingen 19 dec. 1914             

            Overl. Vlaardingen  29 aug. 1985,

            Zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en CORNELIA KALISVAART

            Huwt  Vlaardingen 4 jan. 1939

            LEENTJE VAN KRIMPEN.

            Geb. Vlaardingen 21 aug. 1916,

            Overl. Vlaardingen 19 dec. 1997,

            Dr. Van JACOB VAN KRIMPEN en JANNETJE MEULDIJK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 31 maart 1941, overl. Kirchdorf/Tirol, Oostenrijk, 27 feb. 2005, begr. Vlaardingen 7 maart 2005, huwt Vlaardingen 5 nov. 1963  D.A.(DAAN) HARTMAN.

 

2.                  JAKOB MAARTEN VAN DER ENDE, huwt ELIZABETH MAAT. ( volgt  XI.e)

 

3.                  JAN REINIER VAN DER ENDE, huwt P.H.M. STOKMAN. (volgt XI.f)

 

4.                  CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 22 juli 1954, huwt 26 nov. 1974 S. VAN DUFFELEN.

 

 

X.k            JACOB VAN DER ENDE, (zn. van IX.cb)

                  Geb. 2 feb. 1925,

                  Overl. Delfgauw 4 maart 1993,

                  Zn. van WILLEM VAN DER ENDE en JANNETJE ZONNEVELD

                  Huwt  1958

                  JANNY STARING.

                  Geb  Sassenheim 9 sept. 1928

                  Overl. Den Haag 25 feb. 2000

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    WILLEM VAN DER ENDE, huwt Ingrid

                  Uit dit huwelijk: a: JANITA VAN DER ENDE

                                             b: CHRISTY VAN DER ENDE

2.    ALINE VAN DER ENDE

3.    PETRA VAN DER ENDE

4.    BERT VAN DER ENDE

 

X.l       JAN VAN DER ENDE,   (zn. van IX.cb)

            Geb. Pijnacker 3 april 1927

            Zn. van WILLEM VAN DER ENDE en JANNETJE ZONNEVELD

            Huwt   Pijnacker 12 mei 1953

            GEERTRUIDA HELENA VAN AALST,

            Geb.       16 mei 1929,

            Overl. Leiden  24 juli 1995,
                    Dr. van CORSTIAAN VAN AALST en MARRIGJE VUIJK.

 

uit dit huwelijk:

 

1.    MARRIGJE JANNETJE (MARJANNE) VAN DER ENDE, huwt Pijnacker 3 sept. 1976 CORSTIAAN GERARDUS KRANENBURG, geb. Pijnacker 22 juli 1954

 

2.    WILLEM CORSTIAAN (WIM) VAN DER ENDE, huwt NELLEKE  DE GRAAF(volgt XI.g)

 

3.    JAN-GERT CORSTIAAN (GER) VAN DER ENDE, huwt KARIN RAS(volgt XI.h)

 

 

X.m     WIM VAN DER ENDE, Delfgauw (zn. van IX.cb)

            Geb.

            Zn. van WILLEM VAN DER ENDE en JANNETJE ZONNEVELD

            Huwt

            WILHELMINA MOERMAN,

            Geb. 26 jan 1930,

            Overl. 8 mei 1999.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JANNET VAN DER ENDE, huwt GERARD .

 

2.    CHRIS VAN DER ENDE, huwt MARTY (volgt XI.i)

 

3.    WIM VAN DER ENDE, huwt MARINA (volgt XI.j)

 

4.    ARINA VAN DER ENDE, huwt HENK ..

 

 

X.ma    ABRAHAM JOHANNES VAN DER ENDE, (zn. van IX.cb)

Geb. Pijnacker ca 1933,

Overl. Delft 10 maart 2001,

Zn. van WILLEM VAN DER ENDE en JANNETJE ZONNEVELD,

Huwt Delft 19 sep.1956

JAAPJE VAN DER SPEK,

Geb. Delft 13 okt. 1934,

Dr. van NICOLAAS VAN DER SPEK en TEUNTJE STOLK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    TINEKE VAN DER ENDE.

 

2.    LIANNE VAN DER ENDE.

 

 

X.mb    ADRIAAN (ARIE) VAN DER ENDE, (zn. van IX.cb)

Geb. Pijnacker 1 juni 1936,

Overl. Delft 28 feb. 2007,

Zn. van WILLEM VAN DER ENDE en JANNETJE ZONNEVELD,

Huwt

CORRIE RIP

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    INGRID VAN DER ENDE.

 

2.    ASTRID VAN DER ENDE.

 

3.    JACQUELINE VAN DER ENDE.

 

 

X.n      DIRK VAN DER ENDE,  veehouder, (zn. van IX.f)

            Geb. Vlaardingerambacht 11 sep. 1915

            Overl. Schipluiden 24 juni 1978,          

            Zn van PIETER JACOB VAN DER ENDE en JOHANNA ROODENBURG

            Huwt  Schipluiden 10 nov. 1943

            MAARTJE MOERMAN.

            Geb. Schipluiden 13 jan. 1917

            Dr. van MARINUS MOERMAN, veehouder en ANTJE VAN VLIET.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.P.J. VAN DER ENDE, huwt M.E. VAN VLIET ( volgt XI.n)

 

2.A.J. VAN DER ENDE, huwt G.J. VAN TILBURG

 

3.M.A VAN DER ENDE, huwt S. PROVOOST (volgt XI.m)

 

 

X.na     JOHANNES VAN DER ENDE, agent van politie, (zn. van IX.f)

                        Geb. Vlaardingerambacht 14 mei 1917,

                        Zn. van PIETER JACOB VAN DER ENDE en JOHANNA ROODENBURG

                        Huwt Vlaardingen 30 april 1942

                        WILLEMTJE KATHOLINA WESDIJK,

                        Geb. Rozenburg 26 aug. 1916,

                        Dr. van TEUNIS WESDIJK en KLAZINA JACOMINA KOORNEEF

 

Uit dit huwelijk:

 

1.KLAZINA JACOMINA VAN DER ENDE, geb. s-Gravenhage ca 1946, huwt Delft 11 april 1969 HENDRIK JOHANNES BOSCH, geb. Hellendoorn ca 1945, zn. van HERMANUS BOSCH en GEERTRUIDA JOHANNA BROEZE.

2.    PIETER JACOB VAN DER ENDE, huwt HENNY DE HOOG. (volgt XI.na)

 

 

X.o      MAARTEN VAN DER ENDE,  (zn. van IX.g)

            Geb.Vlaardingen 5 juni 1919

            Zn. van DANIEL VAN DER ENDE en MAARTJE KALISVAART

            Huwt Monster 21 okt 1943

            GEERTRUIDA GERRITJE ZEEMAN,

            Geb. Monster 4 dec. 1920

            Dr. van ARIE ZEEMAN en JOHANNA MARTINA VAN ANTWERPEN.

 

uit dit huwelijk

 

1.         DANIEL VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 1945

 

 

X.p      ARIE VAN DER ENDE, fabrieksarbeider,  (zn. van IX.k)

            Geb. Vlaardingen 23 dec. 1886,

            Overl.

            Zn. van DIRK VAN DER ENDE en JOHANNA DE LIGT

            Huwt Vlaardingen 29 juni 1910,

            GEERTRUIDA METJE VONS,

            Geb. Vlaardingen 27 sep. 1887,

            Overl. 's-Gravenhage 20 mei 1980,

            Dr. van LAURENS VONS en ALIDA MANNEKEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    DIRK VAN DER ENDE, winkelbediende, geb. Vlaardingen 3 nov 1911, overl. 's-Gravenhage 27 feb. 1987, huwt FRANCINA MARIA VAN DER WAAL, geb. ca. 1909, overl. Den Haag 30 mei 1988.
                uit dit huwelijk: a.    TRUUS VAN DER ENDE

2.    ALIDA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 17 maart 1913, huwt Hillegersberg 27 nov. 1935 HENDRIK GERLA, geb. Rotterdam 10 sept. 1910, zn. van HENDRIK GERLA en ELIZABETH PETRONELLA HEIJDENS.

3.    G.M.J VAN DER ENDE, huwt T.W.C. LOOYE.

 

X.q      WILLEM VAN DER ENDE, koetsier, grondwerker, (zn. van IX.k)

            Geb.Vlaardingen 29 april 1891,

            Overl. Vlaardingen 7 april 1969,

            Zn van DIRK VAN DER ENDE en JOHANNE DE LIGT,

            Huwt 1e Vlaardingen 7 april 1915

            KATHARINA VAN DIJK,

            Geb. Vlaardingen 7 dec. 1888,

            Overl. Vlaardingerambacht 4 dec. 1936,

            Dr. van CORNELIS VAN DIJK en JOHANNA BERGWERF.

            Huwt 2e  Vlaardingerambacht 20 apr 1938

            JORINA MARIA OOSTDIJK,

            Geb. Westdorpe 11 sep. 1888,

            Overl. Vlaardingen 11 nov. 1967, 79 jr.

            Dr. van JAN OOSTDIJK en KOMMERINA VAN AALST.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.                  DIRK VAN DER ENDE, metaalwerker, geb. Vlaardingerambacht 29 sept. 1915, overl. Buchenwald Duitsland na 8 april 1945, (van het overlijden is aangifte gedaan op 12 nov. 1946), huwt Vlaardingen 23 nov. 1938 ADRIANA MOERKERKEN, geb. Zwijndrecht 20 maart 1916, dr. van JACOB CORNELIS MOERKERKEN en CORNELIA JOHANNA VAN HULST.

 

2.                  CORNELIS VAN DER ENDE, huwt  SOPHIA WILHELMINA BAKKER.. (volgt XI.q)

 

3.                  WILLEM VAN DER ENDE, huisschilder, micro bioloog, geb. Vlaardingen 30 jan. 1924, huwt JOHANNA ADRIANA CORNELIA BOGERS, (volgt XI.qa)

 

4.                  JOHAN VAN DER ENDE, huisschilder, geb. Vlaardingerambacht 14 maart 1926, huwt Vlaardingen 27 dec 1956 JAAPJE MARTIJNTJE VAN GIJN, geb. De Lier 16 aug. 1928.

            Pleegdochter: HELEN OLIVIA VAN DER ENDE, geb. Paramaribo ( Suriname) 4 juli 1969.

 

5.                  ARIE VAN DER ENDE, meubelmaker, geb. Vlaardingerambacht 20 dec. 1927.

 

6.                  CATHARINA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 10 okt 1931.

 

 

X.r       JAKOP VAN DER ENDE, administrateur bij de politie, (zn. van IX.fa)

      Geb. Vlaardingen 2 nov. 1916,

      Overl. Vlaardingen dec. 1968,

      Zn. van JACOB VAN DER ENDE en LINA ZONNE,

      Huwt Vlaardingen 8 aug. 1951

      KATHARINA VAN DER WEIJDEN.
      Geb. Vlaardingen 11 dec. 1920,
      Dr. van KORNELIS VAN DER WEIJDEN en JOHANNA GOEDKNEGT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JACQUELINE JOHANNA VAN DER ENDE, onderwijzeres, geb. Vlaardingen 25 okt. 1953, huwt Vlaardingen 6 okt. 1978 TOM JACOBUS WAANDER VAN BOVEN, geb. Amsterdan 5 apr. 1953.

2.    KEES VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 26 apr. 1953

3.    HANS VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 20 okt. 1961, huwt Vlaardingen 11 mei 1998 HELLEN HOLTKAMP.
                                Uit dit huwelijk: a: BAS VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 22 mrt 1991.

 

X.ra    ARIE VAN DER ENDE, ambtenaar der Belastingen, (zn. van IX.fa)
Geb. Vlaardingen 11 aug. 1909,
Overl. Brielle 2 mei 1972,
Zn. van JACOB VAN DER ENDE en LINA ZONNE.
Huwt Brielle 2 juni 1954,
A. VAN LEEUWEN.

Uit dit huwelijk:

1.    JOKE VAN DER ENDE.

2.    ROB VAN DER ENDE.

3.    KARIN VAN DER ENDE.

4.    JACK VAN DER ENDE.

5.    FRANKLIN VAN DER ENDE.

 

 

X.rb    WILLEM VAN DER ENDE, scheepsbouwkundig ing.(zn. van IX.fa)
Geb. Vlaardingen 6 dec. 1913,
Overl. Barendrecht 8 mei 1997,
Zn. van JACOB VAN DER ENDE en LINA ZONNE.
Huwt Schiedam 15 juni 1944,
HENDRIKA JOHANNA LAMMERS,
Geb. Rotterdam 22 feb. 1915,
Overl. Barendrecht 29 okt. 1992,
Dr. van LUCAS ARIE SIJBRAND LAMMERS en DINA KRAUS.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    EDUARD JAKOB LUCAS VAN DER ENDE, huwt DOROTHEA TITIA GORTER, (volgt XI.rb)

 

 

X.rc    ANTHONIE VAN DER ENDE, (zn. van IX.fa)
Geb. Vlaardingen 1 feb. 1919,
Overl. Utrecht 25 nov. 1998,
Zn. van JACOB VAN DER ENDE en LINA ZONNE.
Huwt
CATHARINA  VAN MALDEN

 

Uit  dit huwelijk:

 

1.    CARINA VAN DER ENDE, geb. 22 nov. 1954

 

2.    STEFAN VAN DER ENDE, geb. 21 nov. 1955.

 

 

X.s       PIETER VAN DER ENDE, zeeman, (zn. van IX.fb)

            Geb. Vlaardingen 16 dec. 1911,

            Overl. Vlaardingen 12 dec. 1990,

            Zn. van DANIEL VAN DER ENDE en PETRONELLA DE BLOOIJS

            Huwt Vlaardingen 17 juni 1936

            CORNELIA HENDRIKA VAN ECK,

            Geb. Vlaardingen 9 aug. 1914,

            Dr. van JACOB VAN ECK en NEELTJE JOHANNA VAN EK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  DANIEL VAN DER ENDE, huwt M VAN WITZENBURG. (volgt XI.s)

 

2.                  C.H.VAN DER ENDE, huwt L BLOKLAND.

 

 

X.sa    ARIE PIETER VAN DER ENDE, chauffeur, (zn. van IX.s)
Geb. 's-Gravenhage 2 feb. 1901,
Zn. van ARIE PIETER VAN DER ENDE en JANNETJE WINKELS,
Huwt 's-Gravenhage 29 sep 1929
JACOBA CORNELIA ANTONIA  DE GRAAFF, dienstbode,
Geb. Rotterdam 27 juli 1902,
Dr. van WILHELMUS DE GRAAFF, straatmaker en ANTONIA DE GEUS.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ARIE PIETER VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage ca 7 mrt 1930, overl. 's-Gravenhage 21 mrt 1930.

 

 

X.sb   FREDERIK JOHANNES VAN DER ENDE, stukadoor (zn. van IX.s)
                Geb. 's-Gravenhage
                Zn. van ARIE PIETER VAN DER ENDE en JOHANNA WILHELMINA RIJNVIS
                Huwr Dordrecht 22 dec. 1898
                ADRIANA MARGARETHA PRUIJSEN

         Geb. Dordrecht 15 juni  1877

         Dr. van ROKUS PRUIJSEN en JOANNA MARGARETHA VENUS

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    GERARDUS VAN DER ENDE, geb. Dordrecht 14 juni 1900, , huwt Rotterdam 4 sept. 1929 NEELTJE VAN EIJSDEN, geb. Dordrecht 12 okt 1897, dr. vam ADRIANUS THOMAS VAN EIJSDEN en CORNELIA VAN DER SCHULP.

 

2.    ROKUS FREDERIK JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Dordrecht 15 mei 1899.

 

3.    FREDERIKA JOHANNA VAN DER ENDE,  overl. Dordrecht 17 jan. 1910
 

 

 

X.t       PIETER VAN DER ENDE, likeurstoker, (zn. van IX.fd)

            Geb. Vlaardingen 3 sep. 1911,

            Zn. van MARINUS VAN DER ENDE en JOHANNA PAALVAST

            Huwt Vlaardingen 31 maart 1937

            MARIA VAN DER HOOGT,

            Geb. Alblasserdam 3 jan. 1915,

            Dr. van JOHANNES VAN DER HOOGT en KORNELIA VAN HOFWEGEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JOHANNA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 16 jan. 1938.

2.    PIETER JOHANNES MARINUS VAN DER ENDE, geb. Amsterdam 17 april 1940.

3.    CORNELIS FRANS VAN DER ENDE, geb. Amsterdam 4 nov. 1946.

 

 

X.u      DANIEL VAN DER ENDE, likeurstoker, (zn. van IX.fd)

            Geb. Vlaardingen 25 april 1916,

            Zn. van MARINUS VAN DER ENDE en JOHANNA PAALVAST

            Huwt Amsterdan 12 mei 1943

            NEELTJE DE JOODE,

            Geb. Dordrecht 6 juli 1917,

            Overl. Deventer 18 juli 1974,

            Dr. van HENDRIK DE JOODE en CORNELIA JOHANNA VAN HERWIJNEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 30 dec. 1946.

 

2.    CORA VAN DER ENDE, huwt FLORIS TAKKENBERG.

 

 

           

X.v      CHRISTIAAN THEODORUS ANTONIUS VAN DER ENDE, autobusondernemer,
                    (zn. van IX.l)

            Geb. Schiedam 27 mei 1896

            Overl. Apeldoorn 16 mei 1947,

            Zn. van WILHELMUS HENDRICUS MARIA VAN DER ENDE en JOHANNA MARIA HAGENDOORN.

            Huwt Rotterdam 31 mei 1922

            JOHANNA GERDINA LIDUINA VAN LUIJK,

            Geb. Rotterdam 17 okt. 1894,

            Overl. Schiedam 5 feb. 1975,

            Dr. van ANTONIUS REINERUS VAN LUIJK en AARTJE VEENSCHOTEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  JOHANNA CLASINA HELENA VAN DER ENDE, geb Rotterdam 1 april 1917,, overl. Apeldoorn 26 juni 1943, ongehuwd. (doodsoorzaak: T.B.C)

 

2.                  HELENA ANTONIA ALIDA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 13 maart 1923, huwt G.H.HAVERKAMP.

 

3.                  MARIA LOUISE PAULINA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 11 juni 1926, huwt E.B.G.M. VAN DE VOORT.

 

4.                  ALICE MARIA THERESIA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 29 dec.1928, overl. Apeldoorn 18 jan.1945.

 

5.                  CHRISTIAAN ANTONIUS WILHELMUS VAN DER ENDE, geb.. Schiedam 20 jan. 1930, huwt G.W.M. BOUMANS.

 

6.                  FRANCISCUS WILHELMUS ANTONIUS VAN DER ENDE, geb. Schiedam 8 dec. 1933, overl. Schiedam 5 juni 1967, 33 jr, na een noodlottig ongeval, huwt C.J.I. SENS.

        uit dit huwelijk:    OSCAR VAN DER ENDE en INGRID VAN DER ENDE.

 

7.                  JOHANNES JACOBUS CHRISTIAAN VAN DER ENDE, geb. Schiedam 20 aug. 1935, huwt TH.H.      A. HERSBACH.

 

 

X.w     PETRUS JOHANNES VAN DER ENDE, officier koninklijke marine, (zn. van IX.l)

            Geb. Schiedam 5 juli 1904,

            Overl. Sandpoort-Noord 25 maart 1982,

            Zn. van WILHELMUS HENDRICUS MARIA VAN DER ENDE en JOHANNA  MARIA HAGENDOORN.

            Huwt Vlissingen 9 aug. 1934

            JEANNE THERESE LOUISE VERNIEUWE, (Belgische Nationaliteit)

            Geb. Vlissingen 13 aug. 1913,

            Dr. van LUDOVICUS PAULUS VERNIEUWE, belgisch zeeloods te Vlissingen en THERESE JOHANNA
                    BLOND.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  PETRUS LUDOVICUS PAULUS VAN DER ENDE, geb.. Vlissingen 10 dec. 1935.

 

2.                  WINNIFRIED VAN DER ENDE, geb. Willemstad, Curaou, 28 dec. 1936.

 

3.                  HUGO THEODORUS MARIA VAN DER ENDE, geb. Den Helder 8 maart 1940.

 

4.                  ROBERT HENRI VAN DER ENDE, geb. Alkmaar 6 dec. 1945.

 

 

X.x      ABRAHAM VAN DER ENDE, magazijnbediende,  (zn. van IX.i

            Geb. Vlaardingen 3 aug 1897,

            Overl. 1970,

            Zn. van JACOB VAN DER ENDE en JOHANNA VAN DER HEUL

            Huwt Rotterdam 17 juni 1925

            JANNIGJE CORNELIA DEKKER,

            Geb. IJsselmonde 5 juni 1902,

            Overl. Schiedam 13 juni 1980,

            Dr. van JAN DEKKER en PIETERTJE TROUWBORST.

 

Uit dit huwelijk:

 

1    JACOB JAN (SJAAK) VAN DER ENDE, ijzerwerker, geb. Rotterdam 5 juli 1926, overl. Vlaardingen 29 dec. 1999, huwt C.M. BAKHUIZEN

                                   Uit dit huwelijk: a HELENE VAN DER ENDE

                                                           b. JOHAN VAN DER ENDE

 

 

X.y      DIRK VAN DER ENDE, directeur ener haringhandel, (zn. van IX.i)

            Geb. Vlaardingen 16 maart 1902,

            Overl. Vlaardingen 13 april 1975,

            Zn. van JACOB VAN DER ENDE en JOHANNA VAN DER HEUL,

            Huwt Vlaardingen 19 sep. 1928

            ALIDA WEMMERUS,

            Geb. Vlaardingen 10 april 1904,

            Overl. Vlaardingen 19 sep. 1993,

            Dr. van JAN WEMMERUS en GEERTJE VERHEIJ.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 12 mei 1931, huwt ARIE DUNWEG.

 

2.    DIRK JAN VAN DER ENDE, huwt EEF VAN WITZENBURG. (volgt XI.r)

 

 

X.z    JAKOB WILLEM VAN DER ENDE, (zn. van IX.aa)

    Geb. Hof van Delft 31 maart 1912,

    Overl. Doorn 7 okt. 1996,

    Zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en GIJSBERTHA GEERTRUIDA KOK

    Huwt Delft 1 sep. 1956

    INGEBORG VAN AKEN,

    Geb. Gombong (Indonesie) ca. 1921,

    Dr. van LAMBERTUS GERARDUS VAN AKEN en MARIA JOHANNA STEINMETZ.

 

uit dit huwelijk:

 

1.    INGE VAN DER ENDE, huwt DICK MARTIN

 

 

X.za    PIETER VAN DER ENDE, bierbottelaar, (zn. van IX.ab)
Geb. Maassluis 25 aug. 1877,
Zn. van MAARTEN VAN DER ENDE en MAGDALENA VAN SPRONSEN,
Huwt Maassluis 6 juni 1901
JANSJE VOOGT,
Geb. Maassluis 21 nov.1879,
dr. van CORNELIS VOOGD en BARBERA VAN ES.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MAGDALENA MARTINA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 4 nov. 1901.

 

 

X.zb  WILLEM VAN DER ENDE,  agent van politie, (zn. van IX.ab),
geb. Maassluis 8 juli 1879,
overl. 's-Gravenhage19 feb 1961,
zn. van MAARTEN VAN DER ENDE en MAGDALENA VAN SPRONSEN
huwt Rotterdam 21 maart 1906
CORNELIA HENDRIKA PETRONELLA KLEINGELD,
geb. Rotterdam 31 dec. 1883,
dr. van PIETER KLEINGELD en CORNELIA VAN DER LINDEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MAARTEN WILLEM VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 12 feb. 1907, huwt Rotterdam 8 nov. 1933 NEELTJE CLASINA LIGTERMOET, geb. Raamsdonk ca. 1910, dr. van MAARTEN LIGTERMOET en ADRIASNA BREEDVELD.

 

2.    CORNELIA MARIA HENDRIKA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 22 nov 1909.

 

 

 

X.zo    ARIJ VAN DER ENDE, broodbakker, (zn. van IX.p)
Geb. Schiedam 17 dec. 1894,
Zn. van ADOLF VAN DER ENDE en QUIRINA VAN DER BURGH,
Huwt Schiedam 6 april 1922
ELISABETH POORT,
Geb. Schiedam 24 juni 1893,
Dr. van SIMON POORT, gemeentearbeider en ANTONIA JOHANNA VAN DER SLUIS.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ELISABETH VAN DER ENDE, geb. Schiedam 23 nov. 1930.

 

2.    ADOLF VAN DER ENDE, geb. Schiedam 23 okt. 1932.

 

 

X.zp    PIETER VAN DER ENDE, vleeschhouwer, (zn. van IX.p)

Geb. Schiedam 9 nov. 1899,

Overl. voor 1 mei 1987

Zn. van ADOLF VAN DER ENDE, vleeschhouwer en QUIRINA JACOBA VAN DER BURGH,

Huwt Schiedam 21 mei 1930

HENDRIKA VAN DEN BOSCH,

Geb. Leerdam 9 sept. 1900,

Overl. Vlaardingen 1 mei 1987,

Dr. van ARIE VAN DEN BOSCH, los werkman en ELIZABETH VAN GENT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    A. VAN DER ENDE, huwt A.C.B. BROKKEN

 

2.    A. VAN DER ENDE, huwt M. KULTERS.

 

3.    PIETER VAN DER ENDE, geb. 6 maart 1942, overl. 21 aug. 2006, huwt M.G.J.A. (RIA) SLEE   

uit dit huwelijk:    a: MONIQUE VAN DER ENDE, huwt BOB

                           b: ELISE VAN DER ENDE, huwt COR

 

X.zq    ADOLF VAN DER ENDE, boekdrukker, (zn. van IX.p)
Geb. Schiedam 8 dec. 1900,
Overl. Schiedam 24 april 1997,
Zn. van ADOLF VAN DER ENDE en QUIRINA JACOBA VAN DER BURGH,
Huwt Schiedam 11 nov. 1926
WILHELMINA VAN DER KUIL,
Geb. Amsterdam 28 feb. 1904,
Overl. Schiedam 20 sept. 1980,
Dr. van PIETER VAN DER KUIL en BARBERA WILHELMINA NOORLANDER.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    A. VAN DER ENDE, huwt J.M.M. DEN HARTOG

 

 

XI.a     WILLEM VAN DER ENDE, garagehouder, (zn. van X.a)

            Geb. Monster 17 aug. 1955,

            Zn. van WILLEM VAN DER ENDE, tuinder en MARIA WILHELMINA ELISABETH VAN DER MEER,

            Huwt

            ANNA CHRISTINA CORNELIA SCHUTTER,

 

            Uit dit huwelijk:

 

1.    WILLEM JACOB (JIMMY) VAN DER ENDE, geb. Monster 24 aug. 1981.

 

2.    NATHALIE VAN DER ENDE, geb. Monster 21 juni 1985.

 

 

XI.ab    JACOB VAN DER ENDE, autosloper te Poeldijk, (zn. van X.a)

            Geb. Loosduinen 16 mei 1950,

            Zn. van WILLEM VAN DER ENDE en MARIA WILHELMINA ELISABETH VAN DER MEER

            Huwt Loosduinen 31 mei 1974,

            PETRONELLA VREUGDENHIL,

            Geb. Loosduinen 27 okt. 1954,

            Dr. van TEUNIS VREUGDENHIL en JENNEKE ZONNEVELD.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JACKY VAN DER ENDE, geb. ca. 1977.

 

2.    RICARDO VAN DER ENDE, geb. 13 juli 1979.

 

XI.b     PLEUN VAN DER ENDE, poelier, wethouder (zn. van X.d)

            Geb. De Lier 13 juni 1951

            Zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en GRETA. HATZMANN

            Huwt

            JEANNE PHILIPPA,
                    Geb. Monster 11 juni 1950,
                    Dr. van PIET PHILIPPA en ALIDA HOOGERVORST.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    RENATE VAN DER ENDE, geb. Delft 3 jan. 1979.

 

2.    MONIKA VAN DER ENDE, geb. Delft 24 juli 1980.

 

3.    LEON VAN DER ENDE, geb. Delft 29 juni 1982.

 

4.    MARCEL VAN DER ENDE, geb. Delft 1 sep. 1984.

 

 

XI.c     RUUD VAN DER ENDE, (zn. van X.d)

            Geb.

            Zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en GRETA HATZMANN

            Huwt

            ADA  .

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ROLAND VAN DER ENDE

 

2.    ARWIN VAN DER ENDE

 

3.     MANON VAN DER ENDE

 

 

XI.e     JAKOB MAARTEN VAN DER ENDE,   (zn. van X.j)

            Geb. Vlaardingen 2 juni 1946,

            Zn. van MAARTEN JACOB VAN DER ENDE en LEENTJE VAN KRIMPEN

            Huwt  Vlaardingen 24 nov. 1970

            ELIZABETH MAAT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.ARIE MAARTEN (MARK) VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 18 april 1976.

 

2.RIANNA MARLEEN (LEANNE) VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 10 aug. 1977.

 

3.JAKOP JEROEN VAN DER ENDE, geb. Maassluis 23 aug. 1982.

 

 

XI.f      JAN REINIER VAN DER ENDE,  (zn. van X.j)

            Geb. Vlaardingen 19 sept. 1951,

            Zn. van MAARTEN JACOB VAN DER ENDE en LEENTJE VAN KRIMPEN

            Huwt Vlaardingen 3 maart 1978,

    P.H.M. STOKMAN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JEANETTE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 3 okt. 1983.

 

 

XI.g     WILLEM CORSTIAAN (WIM) VAN DER ENDE,  tuinbouw advisuer, (zn. van X.l)

            Geb.Delfgauw 23 aug. 1956

            Zn. van JAN VAN DER ENDE en GEERTRUIDA HELENA VAN AALST

            Huwt Pijnacker 28 nov 1979

            NELLEKE DE GRAAF,

            Geb. Pijnacker 25 sep. 1957
                    Dr. van CORNELIS DE GRAAF en MARIA ALBERDINA VAN KAMPEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    DANIELLE VAN DER ENDE, geb. Delft 29 jan. 1985.

 

2.    SUZANNE VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 3 juni 1987.

 

3.    KITTY VAN DER ENDE, geb. Zoetermeer 28 sep. 1989.

 

4.     EVELIENE VAN DER ENDE, geb. Zoetermeer 6 okt. 1992.

 

 

XI.h     JAN-GERT CORSTIAAN (GER) VAN DER ENDE, (zn. van X.l)

            Geb.Delfgauw 5 juni 1959

            Zn. van JAN VAN DER ENDE en GEERTRUIDA HELENA VAN AALST

            Huwt 

            KARIN RAS.
                    Geb. Schiedam 2 jul 1960

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ANGELA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 26 dec. 1985.

 

2.    JOHN VAN DER ENDE, geb. Wijk bij Duurstede 15 sep. 1988.

 

 

XI.i      CHRIS VAN DER ENDE, Berkel en Rodenrijs (zn. van X.m)

            Geb.

            Zn. van WIM VAN DER ENDE en WILHELMINA MOERMAN

            Huwt

            MARTY .

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    CAROLA VAN DER ENDE

 

2.    WESLEY VAN DER ENDE

 

3.    PATRICK VAN DER ENDE

 

 

XI.j      WIM VAN DER ENDE, Delfgauw (zn. van X.m)

            Geb

            Zn. van WIM VAN DER ENDE en WILHELMINA MOERMAN

            Huwt

            MARINA VERWEIJ
                    Geb. Pijnacher 21 jan. 1963,
                    Overl. Delfgauw 22 dec, 2015.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ELISE VAN DER ENDE

 

2.    BEN VAN DER ENDE

 

3.    JESSICA VAN DER ENDE

 

4.    LUKE VAN DER ENDE.

 

 

XI.m    M.A VAN DER ENDE, (zn. van X.n)

            Geb.

            Zn. van DIRK VAN DER ENDE en M.MOERMAN

            Huwt

            S. PROVOOST,

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARCIA VAN DER ENDE.

 

 

XI.n     P.J. VAN DER ENDE, (zn. van X.n)

            Geb.

            Zn. van DIRK VAN DER ENDE en M. MOERMAN

            Huwt

            M.E. VAN VLIET

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARTIJN VAN DER ENDE1.huwt ANGELA VAN DEN BERG (volgt XII.n)

 

2.    PETER VAN DER ENDE

 

 

XI.na  PIETER JACOB VAN DER ENDE  socioloog, Hoofd Afd. Personeelszaken. (zn. van X.na)
Geb. Den Haag 31 juli 1943,
Zn. van JOHANNES VAN DER ENDE en WILLEMTJE KATHOLINA WESDIJK
Huwt  Zoetermeer 26 juni 1970
HENNY DE HOOG, kleuterleidster, leerkracht volw. onderwijs,
Geb. Leiden 11 dec. 1944
Dr. van JAN DE HOOG en MARIA ANNA VAN WESSEM

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    SIGRID MARIELLE VAN DER ENDE, progr. secretais/ proffesional organizer, geb. Voorburg 5 apr. 1972, huwt Pijnacker 19 mei 2004 STEVEN JOHANNES VAN DINTER, geb. Delft 18 juni 1968, Senior medewerker subsidie

 

2.    JEROEN PIETER JAN VAN DER ENDE, huwt  Katarzyna Agata (Kasia) GRULA. (volgt XII.na)

 

 

 

XI.o     AART JACOB VAN DER ENDE,  (zn. van X.e)

            Geb.Vlaardingen 27 okt. 1939,

            Overl. Vlaardingen 4 nov. 1998,

            Zn. van JACOB ANDRIES VAN DER ENDE en MARIA VAN GAMEREN

            Huwt

            M. SLIEDRECHT.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    RIA VAN DER ENDE, huwt JOHAN

 

2.    JOLANDA VAN DER ENDE.

 

3.    ANDREA VAN DER ENDE, huwt HERMAN

 

4.    SJAAK VAN DER ENDE

 

 

XI.p     CORNELIS VAN DER ENDE,  (zn. van X.e)

            Geb. Vlaardingen 20 okt. 1937

            Overl. Vlaardingen 28 feb. 1987,

            Zn. van JACOB ANDRIES VAN DER ENDE en MARIA VAN GAMEREN.

            Huwt

            J. DIEPSTRATEN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ANDRE VAN DER ENDE, huwt YVONNE

                        Uit dit huwelijk: 1a  MARISKA  VAN DER ENDE

 

2.    MARIANNE VAN DER ENDE, huwt BEN

 

 

XI.q   CORNELIS VAN DER ENDE, ijzerboorder,  (zn. van X.q)

                  Geb. Vlaardingen 19 maart 1917,

                  Overl. Vlaardingen 28 feb 1989,

                  Zn. van WILLEM VAN DER ENDE en KATHARINA VAN DIJK.

                  Huwt Vlaardingen 4 okt.1939

                  SOPHIA WILHELMINA BAKKER,

                  Geb. Vlaardingen 7 okt. 1919,

                  Dr. van ANTOON BAKKER en PETRONELLA VAN DEN BERG.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    WILLEM VAN DER ENDE, huwt ANNEKE VONS (volgt XII.q)

2.    PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 19 mei 1942, huwt BERTUS HELDEROP.

3.    DICK VAN DER ENDE,  huwt JANNY MEULMEESTER (volgt XII.qa)

4.    RINY VAN DER ENDE, huwt LEO DUISTER.

 

XI.qa    WILLEM VAN DER ENDE, huisschilder, micro-bioloog (zn. van X.q)
Geb. Vlaardinger-Ambacht 30 jan. 1924,
Zn. van WILLEM VAN DER ENDE en KATHARINA VAN DIJK
Huwt Rotterdam 31 mei 1951
JOHANNA ADRIANA CORNELIA BOGERS,

Geb. Bergen op Zoom 16 mei 1922

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    BARBARA MARIA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 27 sept. 1952, huwt Utrecht 2 okt. 1973 ERWIN PHILIP KROLL, geb. Gilze-Rijen 6 aug. 1950

 

2.    OSCAR WILLEM ADRIAAN VAN DER ENDE, huwt MAIJKE MONIQUE MEEWIS, (volgt XII.r)

 

3.    PATRICK VAN DER ENDE, huwt JACOBA GIJSBERTA VAN RAMSELAAR, (volgt XII.ra)

 

 

XI.r DIRK JAN VAN DER ENDE, (zn. van X.y)

          Geb. Vlaardingen 2 mei 1936,

          Zn. van DIRK VAN DER ENDE en ALIDA WEMMERUS

          Huwt

      EEF VAN WITZENBURG.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  DIRK JAN VAN DER ENDE, huwt Ijda

                Uit dit huwelijk: a. MICHEL VAN DER ENDE

                                              b. BART VAN DER ENDE

 

2.                  ERIC VAN DER ENDE, huwt HANNEKE

                 Uit dit huwelijk:  a. HIDDE VAN DER ENDE

 

 

XI.rb    EDUARD JAKOB LUCAS VAN DER ENDE, beleggingsanalist, (zn. van X.rb)
Geb. Schiedam 18 dec. 1947,
Zn. van WILLEM VAN DER ENDE en HENDRIKA JOHANNA LAMMERS,
Huwt. Voorst (Achterhoek) 15 dec. 1984,
DOROTHEA TITIA GORTER,
Geb. Velsen 2 jan. 1948,
Dr. van  WYTZE GORTER en THISCA JOSINA THIEL

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JOLANDA  HENDRIKA VAN DER ENDE, geb. Apeldoorn 20 juni 1986.
 

 

XI.s     DANIEL VAN DER ENDE, (zn. van X.s)

            Geb. Vlaardingen 23 april 1940,

            Overl. Brielle 31 dec. 2000,

            Zn. van PIETER VAN DER ENDE en CORNELIA HENDRIKA VAN ECK

            Huwt

            M VAN WITZENBURG.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. ERIC VAN DER ENDE, huwt YVONNE.

                  Uit dit huwelijk: JANNEKE VAN DER ENDE

                                          MADELIEF VAN DER ENDE

 

2. KURT VAN DER ENDE

 

 

XI.t      ADRIANUS VAN DER ENDE, (zn. van X.i)

            Geb. Voorschoten 17 juni 1946,

            Zn. van JACOB VAN DER ENDE en CORNELIA VAN STAALDUINEN

            Huwt Zoeterwoude  30 aug 1972

            Q (RINIE) OVERDEVEST.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  JACOB PETRUS VAN DER ENDE, geb. Rijnsaterwoude 13 jan. 1974.

 

2.                  JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Rijnsaterwoude 17 sep. 1975.

 

3.                  TIM IN HWAN, geb. Korea 28 dec. 1979.

 

4.                  MARJON NA YOUNG, geb. Korea 15 mei 1983.

 

 

XI.u    CORNELIS DIRK ANDRIES. VAN DER ENDE, (zn. van X.f)
Geb.    Vlaardingen 3 juli 1943,
Zn. van ANDRIES JACOB VAN DER ENDE en JOHANNA PENNING
Huwt  Rotterdam 5 aug. 1965
ELIZABETH WILHELMINA NIEUWBURG.
Geb. Vlaardingen 28 jan. 1944.
Dr. van CORNELIS NIEUWBURG en AAFJE BIJLOO.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ERIC RICHARD VAN DER ENDE, huwt CAROLINE WAREMAN, (volgt XII.u)

 

2.    OLAF MARCO VAN DER ENDE, samenwonend met RANA DAMS. (volgt XII.ua)

 

 

XI.v    WILLEM PIETER VAN DER ENDE, veehouder, (zn. van X.hb)

        Geb. Schipluiden 21 feb. 1913,

        Overl. 14 mei 1995,

        Zn van PIETER MARTINUS VAN DER ENDE en JOHANNA SCHIERECK,

        Huwt 1938

        TEUNTJE MARIA VAN STAALDUIJNEN,

        Geb. Maasland 7 maart 1915,

        Overl. 6 juli 2003, begr. Schipluiden 10 juli 2003,

        Dr van IJSBRAND VAN STAALDUIJNEN, bouwman en CORNELIA VAN DER EIJK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    JOHANNA MARIA (JOKE) VAN DER ENDE, geb. Vlaardingerambacht 22 juli 1940, huwt Schipluiden 12 juli 1962 BENJAMIN VAN DER WEL, tuindersknecht, geb. Wateringen 15 juli 1935, zn. van ARIE JOHANNES VAN DER WEL en GERRITJE VAN VLIET.

 

2.    IJSBRAND VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 27 juni 1943, huwt INEKE NOORDHOEK

 

3.    COCK VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 26 maart 1946, huwt R.J.(ROB) VAN DER VELDEN.

 

4.    P.M. (PIET) VAN DER ENDE, huwt JOKE NOORDAM

 

5.    W.P. (WIM) VAN DER ENDE, huwt M.B.(BERNADETTE) SMIT.

 

 

XI.va    PIETER VAN DER ENDE, (zn. van X.hb)

        Geb. Schipluiden 15 apr. 1924,

        Overl. Schipluiden 13 juni 2006,

        Zn. van PIETER MARTINUS VAN DER ENDE en JOHANNA SCHIERECK,

        Huwt

        M. (GRE) MOERMAN

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    PEET VAN DER ENDE, huwt JOKE

            Uit dit huwelijk: a; EVELIEN VAN DER ENDE

                                    b; PAUL VAN DER ENDE

                                    c; ASTRID VAN DER ENDE

 

2.    CHRIS VAN DER ENDE, huwt MIRIAM

            Uit dit huwelijk a; PETER VAN DER ENDE

 

3.    JOKE VAN DER ENDE

 

4.    RIA VAN DER ENDE.

 

5.    RONALD VAN DER ENDE, huwt IRMA

            Uit dit huwelijk: a; ROEL VAN DER ENDE

                                    b; MAURICE VAN DER ENDE

                                    c; DAAN VAN DER ENDE


 

XI.w    J.J. ( JOHAN) VAN DER ENDE, (zn. van X.bc

Geb. ca. 1927,

Overl. Schipluiden 25 juli 2001

zn. van WILLEM VAN DER ENDE en CLAZINA JOHANNA KOPPERT

huwt  Vlaardinngen 10 sept. 1952

APLONIA VAN DEN BERG

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    PETER VAN DER ENDE, huwt CORRIE KOENEN

Uit dit huwelijk: a: JOSINE VAN DER ENDE

                         b: ELINE VAN DER ENDE

 

2.    HANS VAN DER ENDE, huwt JANNIE ZWIJGERS

Uit dit huwelijk:   a:  LINDA VAN DER ENDE

                           b: WENDY VAN DER ENDE

                           c: JOOST VAN DER ENDE

 

3.    CORA VAN DER ENDE, huwt PETER DEN HARDER, zn. van CORNELIS DEN HARDER en MARTHA DE HOOG.

 

 

XI.xa    ABRAHAM CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van X.ba),

Geb. De Lier 18 dec. 1936,

Zn. van HUIBREGT VAN DER ENDE en WILLEMIJNTJE CORNELIA VAN DER LELIJ

Huwt 1e Cobble Hill, Vancouver Island B.C. Canada 18 mei 1959

AAGTJE (AGNES) VAN HUIZEN,

Geb.

Overl. Burnaby B.C. Canada 20 apr. 1971

Huwt 2e  Burnaby B.C. Canada 11 aug. 1972

WIETSKE ELISABETH BLAAK,

Geb. Sappemeer 16 jan. 1945.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.    JACQUELINE FRANCES VAN DER ENDE, geb. Prince Rupert B.C. Canada 25 feb. 1960, huwt Surrey B.C. Canada 16 okt. 1982 JOHN SOETEN

 

2.    HERBERT CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Prince Rupert B.C. Canada 5 apr. 1961, overl. Prince Rupert B.C. Canada 5 apr. 1961.

 

3.    WINIFRED CORINE VAN DER ENDE, geb. Prince Rupert B.C. Canada 2 mei 1962, huwt Surrey B.C. Canada 15 juni 1985 JOHANNES MEERSE.

 

4.    ABRAHAM RANDELL VAN DER ENDE, geb. Vancouver, Canada 21 jan 1966

 

Uit het tweede huwelijk:

 

5.    BRYAN MICHAEL VAN DER ENDE, geb. Burnaby B.C. Canada 2 juni 1974, huwt Oxford Station Ontatio 20 mei 2006 SHERYL BEKING.

 

6.    ALICE ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Surrey B.C. Canada 30 dec. 1980.

 

 

XI.xb    CORNELIS ABRAHAM VAN DER ENDE, (zn. van X.ba)

Geb. De Lier 18 dec. 1936,

Zn. van HUIBREGT VAN DER ENDE en WILLEMIJNTJE CORNELIA VAN DER LELIJ,

Huwt New Westminster B.C. Canada 21 mei 1960

JAAPJE NEELTJE (JOYCE) HUISMAN,

Geb. De Lier 13 juni 1939,

Dr van JOHANNES HUISMAN en NEELTJE SCHOENMAKER.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    HERBERT JOHN VAN DER ENDE, geb. New Westminster B.C. Canada 4 dec. 1961, huwt Surrey B.C. Canada 19 mei 1984 ROELINA BERNITA MARGARET VLEEMING.

 

2.    JOHN HERBERT VAN DER ENDE, geb. New Westminster B.C. Canada 5 juli 1963, huwt Surrey B.C. Canada 1 mrt 1986 GRACE ANN WESTERHOF.

 

3.    KENNETH ABRAHAM VAN DER ENDE, geb. New Westminster B.C. Canada 28 apr 1965, huwt Langley B.C. Canada 19 dec. 1992 MARIAN EYK.

 

4.    ROBERT EDWARD VAN DER ENDE, geb. New Westminster B.C. Canada 10 dec. 1968.

 

5.    JEFFREY NORMAN VAN DER ENDE, geb. Surrey B.C. Canada 13 apr. 1973.

 

 

XI.xc    WILLEM VAN DER ENDE, (zn. van X.ba)

Geb. De Lier 13 mei 1941

Zn. van HUIBREGT VAN DER ENDE en WILLEMIJNTJE CORNELIA VAN DER LELIJ

Huwt Surrey B.C. Canada 7 dec. 1973

MARGARET HELSBY,

Geb. Fleetwood Lancashire Engeland 1 mrt 1942,

Dr. van HAROLD HELSBY en SUSAN BURGESS.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    MARK WESLEY VAN DER ENDE, geb. Vancouver Canada 12 aug. 1971, huwt Las Vegas, Nevada, United States 31 juli 2001 JODI SCAMBLER.

 

2.    LEANNE SUSAN VAN DER ENDE, geb. St Mary's New Westminster B.C. Canada 18 mrt 1974.

 

3.    STEPHEN WILLIAM VAN DER ENDE, geb. Surrey B.C. Canada 13 nov. 1980.

 

4.    CHRISTINE MARY VAN DER ENDE, geb. Surrey B.C. Canada 10 mei 1985.

 

 

XI.xd    HUIBRECHT (HERB) VAN DER ENDE, (zn. van X.ba)

geb. De Lier 27 maart 1946,

Zn. van HUIBREGT VAN DER ENDE en WILLEMIJNTJE CORNELIA VAN DER LELIJ,

Huwt 1e New Westminster B.C. Canada 2 juni 1971

ARLENE MOORE.

Geb. Vancouver Canada 15 apr. 1948,

Overl. Victoria On Vancouver Island B.C. Canada 12 mrt. 1990.

Huwt 2e Winnipeg Manitoba Canada 19 juli 1985

THERESA LYNN (TRACY) McIVER,

Geb. Winnipeg Manitoba Canada 5 mei 1955.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.    PAUL RYAN ELDER VAN DER ENDE, geb.  Surrey B.C. Canada 6 jan. 1973.

 

2.    SUSAN PAMELA VAN DER ENDE, geb. Vancouver Britisch Columbia 30 sept. 1974, huwt New Westminster Britisch Columbia 9 okt. 1999 JOHN McLEOD

 

Uit het tweede huwelijk:

 

3.    ZACHERY MICHAEL VAN DER ENDE, geb. 21 feb. 1988.

 

 

XI.xe    JOHN VAN DER ENDE, (zn. van X.ba),

Geb. Burnaby B.C. Canada 8 nov. 1953,

Zn. van HUIBREGT VAN DER ENDE en WILLEMIJNTJE CORNELIA VAN DER LELIJ

Huwt Comox Vancouver Island B.C. Canada 1 sept. 1979

GLENDA JEAN RUSSEL,

Geb. Comox B.C. Canada 1 mei 1956.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    RUSSELL JOHN VAN DER ENDE, geb One Hundred Mile House B.C. Canada 3 mei 1983.

 

2.    COLIN JOEL VAN DER ENDE, geb. One Hundred Mile House B.C. Canada 17 apr. 1986.

 

 

XII.n    MARTIJN VAN DER ENDE (zn. van XI.n)
zn. van P.J. VAN DER ENDE en M.E. VAN VLIET,
huwt
ANGELA VAN DEN BERG

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    STIJN VAN DER ENDE.

 

2.    RENS VAN DER ENDE.

 

3.    ISABEL JASMIJN HENDRIKA VAN DER ENDE, geb. Maasdijk 17 nov. 2009.

 

 

XII.na    JEROEN PETER JAN VAN DER ENDE Maatschappelijk werker, (zn. van XI.na)
Geb. Leidschendam 5 okt. 1975,
Zn van PIETER JACOB VAN DER ENDE en HENNY DE HOOG,
Huwt  Szczebrzeszyn (PL) 25 apr. 2009
KATARZYNA AGATA GRULA, Data specialist octrooien
Geb. Szczebrzeszijn Polen

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ROBIN DOMINIK VAN DER ENDE, geb. Den Haag 5 mrt 2010

 

2.    MILAN ALEXANDER VAN DER ENDE, geb. Den Haag 6 sept. 2012.

 

 

XII.q    WILLEM VAN DER ENDE,  (zn. van XI.q)

            Geb.Vlaardingen 10 dec. 1940,

            Zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en SOPHIA WILHELMINA BAKKER.

            Huwt

            ANNEKE VONS.

            Overl. 25 mei 2005

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    CORNELIS (COCK) VAN DER ENDE, huwt ROSINA MARIA ALEIDA CATHARINA AALBERS (volgt XIII.q)

2.    JOLANDA VAN DER ENDE.

 

XII.qa  DICK VAN DER ENDE,  (zn. van XI.q)

            Geb.

            Zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en SOPHIA WILHELMINA BAKKER

            Huwt

            JANNY MEULMEESTER.

 

Uit dit huwelijk:

1.    ANGELIQUE VAN DER ENDE

2.    MARIELLE VAN DER ENDE.

 

XII.r    OSCAR WILLEM ADRIAAN VAN DER ENDE, (zn. van XI.qa)

Geb.  Vlaardingen 19 maart 1955

Zn. van WILLEM VAN DER ENDE en JOHANNA ADRIANA CORNELIA BOGERS

Huwt Wijk bij Duurstede 10 dec. 1991

MAIJKE MONIQUE MEEWIS,

Geb. Penang, (Maleisie)

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    NINA VAN DER ENDE, geb. Amersfoort 1 nov. 1986.

 

2.    INA VAN DER ENDE, geb. Harare 20 dec. 1989.

 

3.    TARA VAN DER ENDE, geb. Harare 10 maart 1992.

 

 

XII.ra    PATRICK VAN DER ENDE, (zn. van XI.qa)

Geb.Weesp 7 dec. 1961,

Zn. van WILLEM VAN DER ENDE en JOHANNA ADRIANA CORNELIA BOGERS

Huwt Amersfoort 21 maart 1990

 JACOBA GIJSBERTA VAN RAMSELAAR,

Geb. Barneveld 13 maart 1958.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    ELSKE VAN DER ENDE, geb. Amersfoort 31 mei 1991.

 

2.    MARIJE VAN DER ENDE, geb. Amersfoort 31 mei 1991.

 

 

XII.u    ERIC RICHARD VAN DER ENDE, (zn. van XI.u)

    Geb. Rotterdam 18 jan 1966

    Zn van CORNELIS DIRK ANDRIES VAN DER ENDE en ELIZABET WILHELMINA. NIEUWBURG

    Huwt Voorburg 13 sept. 1996,

    CAROLINE WAREMAN,

    Geb Den Haag 5 feb. 1968

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    LYNN ELISA VAN DER ENDE, geb. Den Haag 4 nov. 1999.

 

2.    FLEUR CORRELLA VAN DER ENDE, geb. Den Haag 1 juni 2001.

 

3.    JESSE ERIC VAN DER ENDE, geb. Den Haag 27 aug 2003.

 

 

XII.ua    OLAF MARCO VAN DER ENDE, (zn. van XI.u)
                Geb. Dordrecht 4 feb. 1970,
                Zn van CORNELIS DIRK ANDRIES VAN DER ENDE en E.W. NIEUWBURG
                Samenwonend met
                RANA DAMS,
                Geb. Alkmaar 25 jan 1975
                Dr. van A. DAMS en D. DE JONG.

 

        Uit deze relatie:

 

1.    KYANA VAN DER ENDE, geb. Den Helder 9 okt. 2008

 

2.    DION VAN DER ENDE, geb. Den Helder 2 okt 2010.

 

 

XIII.q    CORNELIS (COCK) VAN DER ENDE, (zn. van XII.q)

        Geb. 2 juli 1965

        Zn van WILLEM VAN DER ENDE en ANNEKE VONS

        Huwt

        ROSINA MARIA ALEIDA CATHARINA AALBERS

        Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    COLINDA VAN DER ENDE, geb. Winterswijk 18 okt. 1994.

 

2.    WILLEM VAN DER ENDE, geb. Winterswijk 17 juni 1996.