GENEALOGIE van de familie

 VAN  DEN/DER ENDE

bijgewerkt tot en met 1 jan. 2016

door W.H. van den Ende te 's-Gravenzande

 

(copyright WHvdEnde@2006)

 

Deze tak Van den/der Ende's is samengesteld met de digitale website van Delft en Rotterdam en begint met:      

SIJMEN JACOBSZ. VAN DEN ENDE

 

I.    SIJMEN JACOBSZ. VAN DEN/DER EIJNDE (VAN DER ENT) bouwman, wonende in het zuideinde van Delfgauw
huw
NN

uit dit huwelijk:

1.    JACOB SIJMONSZ. VAN DEN ENDE (VAN DER ENT), huwt AEFFGEN HARMENS (HERMANS) j.d wonende tot Ouderschie

2.    LEENJE SIJMONS VAN DER ENT, afkomstig van Delfgauw, huwt Delft 20 jan 1635 IJSBRANT PHILIPSZ.HEEMSKERCK, j.m. wonend Honsholredijck

3.    MAERTGEN ZIJMONS VAN DER ENT, j.d. wonend Delfgauw, huwt Delft 25 feb 1645 ARIJEN CLAESZ. BERCKEL, j.m. wonend Pijnacker, bouwman

4.    BARBER SIJMONS VAN DER EIJNDE (VAN DER ENT), huwt DIRCK SIJMONSZ. VERMEER, wonend te Pijnacker

5.    CORNELIS SIJMONSZ. VAN DER EIJNDE

6.     LEENDERT SIJMONS VAN DEN ENDE (VAN DER ENT, huwt AERIAENTGEN JACOBS (volgt II)

Uit het HEERLIJKHEIDSARCHIEF ABTSRECHT
INVENTARISNUMMER 117
REGISTER VAN TRANSPORT
VOOR DE BETALING VAN DE GIFTEN
1633 -1781 (BEWERKING DOOR ANTHONIUS VAN DER TUIJN TE RHOON).

Nr. 13 folio 5v. d.d. 03-06-1638
Jan van Beest notaris te Delft met procuratie van Nicolaes Coopman gehuwd met Johanna Menninch die mede erfgenaam is in de goederen van Catharina Duijst van Voorhout, gekomen uit de boedel van Frans Duijst van Voorhout en het navolgende kavel te beur gevallen, geeft gifte aan SIJMON JACOBSZ. VAN DER EIJNDE t.b.v. Mr. Nicolaas Bogaert, oud schepen van Delft, van 131 roeden patrimoniaal land, zijnde 1/16 part van 3 1/3 morgen, gelegen in het Zuideinde van Delfgauw.

Nr. 45 folio 15v d.d. 17-06-1645
SIJMEN JACOBSZ. VAN DEN EIJNDE, bouwman wonende in het Zuideinde van Delfgauw in deze jurisdictie geeft gifte aan Arijen Claesz. Berckel zijn zwager, van de woning waar hij SIJMON JACOBSZ. tegenwoordig op woont, als huis, schuren, berg, geboomte, aard- en nagelvast met 10 morgen land, gelegen in deze jurisdictie op een gedeelte van de landen, geheel apart gelegen op zichzelf als gescheiden uit 26 morgen 3 hond land.

Nr. 52 folio 18v. d.d. 16-11-1647
DIRCK SIJMONSZ. wonende te Pijnacker gehuwd met BARBER SIJMONSDR, JACOB SIJMONSZ. wonende aan de Delftweg in het ambacht Rijswijk, LENERT SIJMONSZ VAN DER EIJNDE wonende in het Zuideinde van Delfgauw onder het Hof van Delft, ADRIAEN CLAESZ. BERCKEL gehuwd met MARIJTJE SIJMONSDR. VAN DER EIJNDE, mitsgaders de voorn. JACOB, LENERT en DIRCK SIJMONSZ. als testamentaire voogden over de 2 minderjarige kinderen van LEENTGEN SIJMONSDR., in leven huisvrouw van ISBRANT PHILIPSZ. HEEMSKERCK, gewoond hebbende te Honselersdijk en ook als voogden over de minderjarige dochter van CORNELIS SIJMONSZ. VAN DER EIJNDE.
Alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van SIJMON JACOBSZ. VAN DER EIJNDE, winnen gifte van 24 morgen 3 hond land, zijnde een partij van 11 morgen, gelegen aan de noordzijde van de Charitaatsloot, zo tijnsbaar als geestelijk. Nog 13 1/2 morgen waaronder 8 1/2 morgen leen en de rest zo tijnsbaar als geestelijk. Alles gelegen in het Zuideinde van Delfgauw in deze jurisdictie en nagelaten  door de voorn. SIJMON JACOBSZ. VAN DER EIJNDE.

Nr. 64 folio 24v. d.d. 24-02-1657.
JACOB SIJMONSZ. VAN DER EIJNT vervangende DIRCK SIMONSZ. VERMEER, gehuwd hebbende BARBARA SIMONSDR., nog de voorn. JACOB SIJMONSZ. VAN DER EIJND en DIRCK SIMONSZ. VERMEER als voogden over de 2 kinderen van zaliger LEENTGE SIMONSDR., verwekt bij ISBRANT PHILIPSZ. HEEMSKERCK, allen kinderen, kindskinderen en erfgenamen (benevens de nagenoemde LEENDERT SIJMONSZ. VAN DER EIJND, ADRIEAN CLAESZ. BERCKEL en LEENDERT ARIJENSZ.) van SIMON JACOBSZ. VAN DER EIJND, hebben op 16-11-1647 gifte gewonnen ingevolge kaveling en verdeling van de landen welke tussen hunlieder gemeen zijn geweest, aan de voorn. LEENDERT SIJMONSZ. VAN DER EIJND, ADRIAEN CLAESZ. BERCKEL gehuwd hebbende MARIJTGE SIMONSDR. en LEENDERT ARIJENZ. gehuwd hebbende ARIJAENTGE CORNELISDR., einige nagelaten dochter van zaliger CORNELIS SIMONSZ. VAN DER EIJND, van 12 morgen 176 roeden land volgens meting gedaan door landmeter Jan de Waert. Gelegen in het Zuideinde van Delfgauw onder de ambacht Abtsrechtaan de noordzijde van de Molensloot. Strekkende van de Delfgauwseweg af west op tot aan het land van de heer Cats. Dezelve erfgenamen van SIMON JACOBSZ. VAN DER EIJND, behalve de voorn. DIRCK SIMONSZ. VERMEER en de 2 kinderen van zaliger LEENTGE SIJMONSDR., geven gifte aan dezelve DIRCK SIMONSZ. VERMEER als gehuwd hebbende BARBARA SIMONSDR. en aan de 2 kinderen van LEENTGE SIMONSDR. verwekt bij ISBRANT PHILIPSZ. HEEMSKERCK, van 4 morgen 347 roeden land, gelegen als voren, genaamd 't Smalle Weer aan de zuidzijde van de Molensloot.

Nr. 77 folio 32v. d.d. 04-06-1661
ADRIAEN CLAESZ. BERCKEL en LEENDERT SIJMONSZ. VAN DER EIJND geven gifte aan DIRCK SIJMONSZ. VERMEER en JOHANNES OOSTERWIJCK van 18 morgen 22 roeden 4 voeten land met de huizing daarop staande, te weten ADRIAEN CLAESZ. BERCKEL een woning als huis, schuren, bergen en geboomte met 13 morgen 563 roeden 8 voeten land, gelegen waar de woning en plantage op staat en 4 morgen 58 roeden 8 voeten land, gemeen 12 12 morgen 176 roeden, belend de voorsz. verkochte landen in het geheel, ten O: de Delfgauwseweg, ten Z: de voorn. VERMEER zelf en de kinderen van ISBRANT PHILIPSZ. HEEMSKKERCK, ten W: de heer Cats en Jacob Jansz. Clapwijck en ten N: Jan Cornelisz. Clapwijck.
De voorn. VAN DER EIJND de resterende 4 morgen 58 roeden 8 voeten land, gemeen in het voorsz. strekkende van 12 morgen 1 hond 76 roeden, uitbrengende tezamen de voorsz. 18 morgen 22 roeden 4 voeten land met de woning daarop staande.

 

II. LEENDERT SIJMONSE VAN DEN ENDE, (VAN DER ENT),afk. van Delfgauw
Huwt Overschie 20 feb 1639, (attestaie gegeven om te trouwen van Delft)
ARIAENTJE JACOBSafk. van Ouderschie.

Uit dit huwelijk:

1.    JACOB LEENDERTSZ VAN DER ENTged. Delft 6 april 1640, get; Neeltje Jacobs.

2.     CORNELIS LEENDERTSZ. VAN DER ENDE, huwt ADA (ALIDA (HADEWEIJ) POUWELS VAN SPANGERSBERCH, (volgt III.b)

3.    ARIAENTGEN LEENDERTSged. Pijnacker 15 juli 1646, get; Sijmon Jacobsz en Barbaer Sijmons, huwt Delft 25 mrt 1684 GERRIT HENDRICXZ. VAN DER PUT.

4.     PIETER LEENDERTSZ. VAN DEN ENDE, huwt 1e NEELTGE ARENTS VAN DER MEER, huwt 2e MAARTIE (MARIA) GILLIS WAGENAAR (volgt III.a)

5.     NEELTGE LEENDERTS VAN DEN ENT, ged. Delft 3 sept. 1649, begr. Delft (Oude Kerk) 4 apr. 1727, Ondertr. Delft 9 april 1672, gehuwd te Bleiswijk 25 apr. 1672 MAERTEN SIJMONS BARCHWERFF (BERGWERFF), begr. voor 1727.

6.    SIJMEN LEENDERTZ, ged. Delft 2 feb. 1652, get Adryaentje Gerrits.

7.    LEENTGE LEENDERTS, ged. Delft 6 dec. 1654

8.    JACOB LEENDERTSZ VAN DE ENT), ged. Delft 4 dec. 1658, get; Neeltje Jacobs.

9.    JAEPGE LEENDERS, ged. Delft 14 apr 1661.

 

III.a PIETER LEENDERTSZ. VAN DEN ENDE van Delfgauw, (zn. van II)
Geb. ca 1647
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en ARIAENTGE JACOBS,
Huwt 1e Delft (o) 24 maart 1674,
NEELTGE ARENTS VAN DER MEER.
Huwt 2e Delft (o) 5 april 1681
MAARTIE (MARIA) GILLES WAGENAAR,
Ged. ca. 1660

Uit het eerste huwelijk:

1.    LEENDERT PIETERSZ. VAN DEN ENDE, ged. Delft 31 maart 1675, get; Cornelis Leenderts en Aryaantje Jacobs, begr. Delft 17 juni 1675 (Nieuwe Kerk)

2.    MARITJE PIETERS VAN DEN ENDEN, ged. Delft 24 juli 1678, get; Maertje Willems en Neeltje Leenders, begr. Delft 9 feb. 1741, huwt Delft (o) 20 okt. 1703 BRUIJN KLAASE VAN DIJCK, begr. Delft 5 maart 1741.

Uit het tweede huwelijk:

3.    LEENDERT PIETERSZ. VAN DEN ENDE, huwt 1e CORNELIA VAN DER SMIENT, huwt 2e JUDITH DE WILDE. (volgt IV.a)

4.    JACOB VAN DEN ENDE, huwt LEENTGE PIETERS BRUIJNSWIJCK,(volgt IV.b)

 

III.b CORNELIS LEENDERTSZ. VAN DER ENDE, jongeman, wonend Delffgauw, (zn. van II)
Ged. Overschie 10 aug. 1642, get; Job Jacobsen, Dirck Sijmonsen en Neeltje Jacobs.
Begr Delft (Oude Kerk) 8 nov. 1694,
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en ADRIAENTJE JACOBS
Huwt Delft (o) 14 maart 1665, (tr) 4 april 1665,
ADA (ALIDA) (HADEWEIJ) POUWELS VAN SPANGERSBERCH, jongedochter, wonend: Op De Schye,
Begr. Delft 30 maart 1710

Uit dit huwelijk:

1.    WILLEMPJE CORNELIS VAN DER ENDE, ged. Delft 8 dec. 1666, get: Leendert Sijmonse en Adriaentje Jacobs, huwt Overschie 20 nov. 1689 CORNELIS CORNELLISZ. VAN DER HOEVE, j.m. van Overschie. Hij huwt 2e Overschie 27 sept. 1699 CORNELIA JANSDR. VAN CAMPEN, j.d. van Overschie

2.    ANTJE (ANNETGE) (ANNA) CORNELIS VAN DER ENDE, (VAN DEN EIJNDE), ged. Delft 11 maart 1668, get; Leendertje Sijmons, Aechje Pouwels en Antje Wils, begr. Delft (Oude Kerk) 23 sept 1738, huwt Delft (o) 26 feb. 1689 HUIBREGT ARENTSZ. VAN DER SMOUT, begr. Delft (Oude Kerk) 11 juni 1720. Hij huwt 1e Delft 15 feb 1687 LIJSBETH JANS CARPENTIER, begr Delft (Oude Kerk)  22 aug. 1688

3.    POUWELS CORNELIS VAN DEN ENDEN, huwt GRIETIE (GEERTJE) JOOSSEN VAN RIJN. (volgt IV.c)

4.    WILLEM CORNELISZ. VAN DER ENDE, ged. Delft 9 juni 1672, get: Leenaert Sijmons van Eet, begr. Delft 15 jan. 1673.

5.    LEENDERT CORNELISZ. VAN DEN ENDE, ged. Delft 28 aug 1674, get; Ariaantje Jacobs en Neeltje Arijens.

6.    JANNETJE CORNELIS VAN DEN ENDE, ged. Delft 8 maart 1676, get; Ariaantje Jacobs, begr. Delft 12 apr. 1711, huwt Delft (o) 31 mei 1698 LEENDERT MELISE VAN DER SLOOT, ged. Delft 12 aug. 1677, zn. van MELIS VAN DER SLOOT en MARIJA LEENDERS VAN DER KOEN. Hij huwt 2e (o) 12 sept.1711 CLASINA VAN DER BLOM, begr. 15 mei 1753.

 

IV.a LEENDERT PIETERSZ. VAN DEN ENDE, jongeman, (zn. van III.a)
Ged. Delft 2 jan 1684, get; Neeltie Leenders,
Begr Delft 19 sept. 1747,
Zn. van PIETER LEENDERTSZ. VAN DEN ENDE en MAARTJE JILLIS WAGENAAR.
Huwt 1e Delft (o) 7 nov. 1705, Huwt Rijswijk 22 nov 1705,
CORNELIA VAN DER SMIENT, j.d. afk. van Rijswijk,
Ged. Delft 18 feb. 1677,
Dr. van CORNELIS PIETERSZ. VAN DER SMIENT en JAEPJE CORNELIS VAN DER DOES.
Huwt 2e Delft (o) 19 okt. 1709,
JUDITH HUBREGTSE DE WILDE (JUDIK VAN DER WILT)

Uit het eerste huwelijk:

1.    PIETER LEENDERS VAN DEN ENDE, huwt GEERTRUIJ (GRIETJE) CORNELIS BREGONJE (BOURGONJE),(volgt V.a)

2.    JACOBA LEENDERS VAN DEN ENDE, ged. Delft 6 okt. 1707, get: Frans Morel, Anna en Geertrui van der Smit, begr. Delft 23 okt. 1730.

Uit het tweede huwelijk:

3.    GEERTJE LEENDERS VAN DEN ENDE, j.d. wonend Voldersgracht, ged. Delft 18 nov. 1711, get; Pieter van den Ende en Marij Jillis, begr. Delft (ok)15 mei 1756, huwt Delft (o) 5 mei 1742 SIJME VAN HEIJNEGEN. (SIMON VAN HEIJNINGEN), wednr, wonend Nobelstraat, begr. Delft (ok) 21 feb. 1744. Zij huwt 2e Delft 27 feb. 1746 JOHANNES MARCHAL, wednr. won. te 's-Gravenhage, huwt 3e Delft (o)  26 juni 1751 CORNELIS VISSER.

4.    ENGELTJE LEENDERS VAN DEN ENDE, ged. Delft 13 aug. 1713, get: Pieter Leenderts van den Ende en Aaltje de Wilde, begr. Delft (OK) 30 dec 1769, huwt Delft (o) 26 aug 1736 (tr) 8 dec 1736 ARENT VERHAGEN, warmoezier, geb. Leiderdorp 2 maart 1704, begr. Delft 22 nov. 1770.

5.    JACOP LEENDERS VAN DEN ENDE, ged. Delft 12 feb. 1715, get; Jacop van den Ende en Leentie Pieters.

6.    HUIBREGT LEENDERS VAN DEN ENDE, ged. Delft 18 okt. 1716, get; Antonij de Wilde, Alida de Jong en Maria Diks

7.    HUIBREGT LEENDERS VAN DEN ENDE, huwt APOLONIA (PLEUNTJE) DE BIJ (DE BIE), (volgt V.b)

8.    LEENDERT LEENDERS VAN DEN ENDE, huwt ALIDA (AALTJE) LUGTENBURG, (volgt V.c)

9.    MARIJTIE LEENDERS VAN DEN ENDE, ged. Delft 18 feb. 1721, get; Lene Bruinswijck, begr. Delft 11 jan. 1799, huwt Delft (o) 13 okt. 1742 PIETER VAN DER HOEVEN, begr. Delft 16 jun. 1770.

10.    JACOB LEENDERS VAN DEN ENDE, ged. Delft 10 jan. 1723, get; Helena Bruinswijk.

11.    JACOB LEENDERS VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA ZUIJDERWIJK (VAN SUIJDERWIJK), (volgt V.d)

 

IV.b JACOB PIETERSZ. VAN DEN ENDE, jongeman, afkomstig van Hof van Delft. (zn. van III.a)
Ged. Delft 23 jan. 1687, get; Maarten Symons en Neeltie Leenders
Zn. van PIETER LEENDERTSZ VAN DEN ENDE en MARIA GILLIS WAGENAAR,
Huwt Delft 14 dec. 1709, attestatie werd verleend op 22 dec. 1709,
LEENTGE PIETERS BRUIJNSWIJCK, jongedochter van Ruiven par. Pijnacker,
Begr Pijnacker 30 okt. 1744.

Uit dit huwelijk:

1.    PIETER JACOBS VAN DEN ENDE, huwt WILLEMIJNA KORNELIS VAN DER LELEIJ, (volgt V.e)

2.    SIMON JACOBS VAN DEN ENDE, huwt BARBARA (BATJE) VAN DER SPRENKEL,(volgt V.f)

3.    JOHANNES JACOBS VAN DEN ENDE, huwt NEELTJE VAN VONDEREN.(volgt V.g)

 

IV.c POUWELS CORNELISZ. VAN DEN ENDE, (zn. van III.b)
Ged. Delft 15 juni 1670, get; Jasper van der Cloot en Neeltje Pouwels,
Begr. Delft (Oude Kerk) 29 apr. 1749
Zn. van CORNELIS LEENDERTSZ VAN DEN ENDE en ADA (ALIDA) (HADEWEIJ) POUWELS VAN SPANGERSBERCH,
Huwt
GRIETJE (GEERTJE) VAN RIJN,
Begr. Delft 10 apr. 1748

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIS VAN DEN ENDE, ged. Delft 5 okt. 1706, get; Leendert van der Sloot en Adewij Pouwels.

 

V.a PIETER LEENDERTS VAN DEN ENDE, (zn. van IV.a)
Ged. Delft 19 aug. 1706, get; Bruin Claase van Dijk en Marija van den Ende,
Begr voor 1788,
Zn. van LEENDERT PIETERSZ. VAN DEN ENDE en CORNELIA VAN DER SMIENT.
Huwt Delft (o) 29 jan. 1729,
GRIETJE CORNELIS BURGONJE (GEERTRUY BREGONJE),
Begr Delft 3 apr. 1788.

Uit dit huwelijk:

1.    LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt WILLEMIJNTJE VAN HAASBROEK (HAASEBROEK), (volgt VI.ab)

2.    CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt LENA (HELENA) DE LEEUW, (volgt VI.a)

3.    CORNELIA VAN DEN ENDE, ged. Delft 9 juni 1733, get; Jan van der Sman en Jannetje van der Smient.

4.    JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt 1e WEIJNTJE BOON, huwt 2e ANGENIETJE DE JONG,  (volgt VI.b)

5.    ANGENIETA VAN DEN ENDEN, ged. Rijswijk Z-H 7 okt. 1736

6.    ENGELTJE VAN DEN ENDEN, ged. Voorburg 13 juli 1738

7.    JANNETJE VAN DEN ENDEN, ged. Delft 27 maart 1740, get; Engeltje van den Enden.

8.    ADRIAAN VAN DEN ENDEN, huwt AAGJE JOOSTENSDR. RODENBURGH, ( volgt VI.c)

9.    JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt GEERTRUY VAN DER EIJK (RIJK)(volgt VI.ac)

10.    JACOBA VAN DEN ENDE, ged. Delft 24 feb. 1745, get; Aaltje Lugtenburg.

11.    JAAPJE VAN DEN ENDEN, ged. Delft  1 mei 1749, get; Jacob van den Ende en Cornelia van Suijderwijk.

 

V.b HUIJBREGT VAN DEN ENDEN,j.m wonend Noordeinde  (zn. van IV.a)
Ged Delft 30 okt. 1717, get; Maria Houwers,
Begr. Delft 23 mei 1792,
Zn. van LEENDERT PIETERSZ. VAN DEN ENDE en JUDICK HUBREGTSE DE WILDE,
Huwt Delft (o) 23 maart 1743,
APOLONIA DE BIJ (PLEUNTJE DE BIE),j.d wonend Hof van Delft,
Ged. Delft 11 nov. 1717,
Begr. Delft 8 maart 1785,
Dr. van CORNELIS CLAASZ. DE BIJ en ANNETIE CORNELIS RODENBURG.

Uit dit huwelijk:

1.    LENA VAN DEN ENDEN, j.d. wonend onder Rijswijk, ged. Delft 31 maart 1745, get; Leendert van den Ende en Judith de Wilde, huwt Delft (o) 27 jan. 1770 ADRIANUS HOOGEVEEN, j.m. wonend Buijtenwatersloot, geb. ca. 1734, overl. Delft 4 jan 1822. Hij huwt 2e Delft (o) 18 nov. 1775 JANNETJE RENSEN j.d., begr. Delft 1 sept. 1786, huwt 3e Delft 15 feb. 1789 JANNETJE VAN VLIET, j.d. wonend Buijtenwatersloot, geb. ca 1753, overl. Delft 12 okt. 1817.

2.    ANNA VAN DEN ENDEN, ged. Delft 15 sept. 1746, get; Anna de Bije, begr.. Pijnacker 17 okt. 1796, huwt GERRIT GEESTDORP, afk. van Leidschendam won. te Delft, begr. Pijnacker 26 apr. 1808.

3.    LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt MARIA ISAACDR.WIJTMAN,  ( volgt VI.d)

4.    CORNELIA VAN DEN ENDE, ged. Delft 16 nov. 1749, get; Antje de Beij.

5.    ENGELTJE VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H, ged. Delft 1 aug. 1751, get: Judikie van der Ende, overl. Rotterdam 14 april 1821, huwt Rotterdam (o) 12 dec. 1784 DIRK VAN PUTTEN, j.m. van Rotterdam, ged. Rottedam 1 juli 1753, overl. Rotterdam 19 sep 1817, zn. van DIRK VAN PUTTEN en PIETERTJE in t VELD.

6.    CORNELIS VAN DEN ENDE, ged. Delft 26 nov. 1752, get; Anten Roodenburge, huwt HADEWIJ MIJNLIEFF (MELIEF) (volgt VI.da)

7.    APLONIA VAN DEN ENDEN, ged. Delft 16 juni 1754, get; Engeltje van den Enden, overl. Leiden 21 apr. 1815, 59 jr. huwt  1e JAN (JOHANNIS) CLAESZ. BORSBOOM, zn. van CLAES BORSBOOM en HELENA MELLING, huwt 2e Leiden 5 nov 1800 JOHAN HENDRIK BREITENBRACH.

8.    NIEKOLAAS VAN DEN ENDE, huwt ARIAANTJE BIEMOND, (volgt VI.e)

9.    JOHANNIS VAN DEN ENDE, ged. Delft 22 april 1759, get; Geertruy van den Ende.

 

V.c LEENDERT VAN DEN ENDEN, j.m. wonende Buitenwatersloot, (zn. van IV.a)
Ged. Delft 3 okt. 1719, get; Leentie Pieters Bruijnswijk,
Begr Delft 27 feb. 1794,
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en JUDICK DE WILDE.
Huwt Delft (o) 19 okt. 1743,
ALIDA (AALTJE) LUGTENBURG, j.d wonende Buitenwatersloot
Ged. Delft 11 jan. 1718,
Begr. Delft 17 juni 1785,
Dr. van ARIJ SIMENSE LUGTENBURG en MAGTELT VAN RIENBENDEN.

Uit dit huwelijk:

1.    LEENDERT VAN DEN ENDEN, ged. Delft 7 nov. 1743, get; Leendert van den Enden en Engeltje van den Enden, begr Delft 6 dec. 1743.

2.    LEENDERT VAN DEN ENDEN, huwt 1e ALIDA DE RAAD, huwt 2e MARIA LABEE, (volgt VI.f)

3.    JOHANNA MARIA VAN DEN ENDEN, ged. Delft 5 feb. 1747, get; Maria Opzoomen, huwt JACOB BOUDEWIJN.

4.    ENGELTJE VAN DEN ENDE, ged. Delft 12 jan. 1749, get; Judickie de Wilde.

5.    WILLEMINA VAN DEN ENDEN, j.d wonende Oosteinde, ged. Delft 28 aug. 1751, get; Willemina Hoogland, begr. Delft 12 nov. 1802, huwt Delft 1 nov. 1772 MARTIJNUS OUWERLINGH, j.m. wonend Bastiaansvest, zn. van MARINUS OUWERLINGH en JOHANNA WIJNSAND.

6.    ADRIANUS VAN DEN ENDEN, ged. Delft 27 sep. 1753, get; Jacob van den Ende en Cornelia van Zuijderwijk.

7.    ENGELTJE ( ENGELINA) VAN DEN ENDEN, j.d ged. Delft 14 dec. 1755, get; Jacob van den Ende en Cornelia van Zuijderwijk, begr. Delft 2 okt. 1789, huwt Delft 28 nov. 1779 WOUTER VAN KOOLHOVEN, j.m. wonende Oosteinde, ged. Delft 23 mei 1756, overl. Delft 25 jan. 1814, zn. van ABRAM VAN KOOLHOVEN en ANTHONIA VAN DIJK.Hij huwt 2e Delft 7 mrt 1790 JOHANNA DE KRUIJS, ged. Delft 4 mei 1772, overl. Delft 3 okt. 1794 ( met armkind in de kist), dr. van LODEWIJK DE KRUIJS en AAGIE (AGATHA) KORTLEEVE, huwt 3e Delft 18 jan 1795 ELISABETH MANGER, j.d., begr Delft 10 juni 1800, huwt 4e Delft 31 mei 1801 JOHANNA SIBOL, j.d. geb. Naarden ca 1769, overl Delft 6 feb. 1818, dr. van ELIAS SIBOL en JOHANNA RAVENSWAAIJ.

8.    JACOBA LEENDERDSE VAN DEN ENDE, j.d. ged. Delft 12 mrt. 1758, get; Jacob van den Ende en Cornelia van Suijderwijk, overl. Delft 25 april 1820, huwt Delft 21 nov. 1779 WILLEM NOWEE, schoenmaker,  geb. Rijswijk Z-H 1 mei 1755, overl. Delft 10 maart 1824, zn. van PIETER NOWEE en MANSJE VAN ALKEMADE.

9.    ARIJ VAN DEN ENDE, ged. Delft 19 okt. 1760, get; Geertruij Fiquet, begr. Delft 29 nov. 1760.

 

V.d JACOB VAN DEN ENDEN, j.m. wonende Buitenwatersloot (zn. van IV.a)
Ged. Delft 9 aug. 1725, get; Marija van den Ende,
Begr. Delft 16 jan. 1776,
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en JUDITH DE WILDE.
Huwt Delft (o) 8 feb. 1744,
CORNELIA ZUIJDWIJK (ZUIJDERWIJK) (VAN SUIJDEWIJK), j.d wonende Koornmarkt,
Ged. Delft 16 nov. 1718, get; Arie van Beeck en Maria van Beeck
Dr. van JACOB VAN SUIJDWIJCK en CLAASIE VAN SUIJDEWIJCK

Uit dit huwelijk:

1.    LEENDERT VAN DEN ENDEN, ged. Delft 25 apr. 1745, get; Leendert van den Enden en Judick van den Enden, begr. Delft 19 mei 1745.

2.    KLAARA (CLARA) VAN DEN ENDE, ged. Delft 24 mei 1746, begr. Delft 30 sep. 1768, huwt Delft 27 dec. 1767 MARTINUS BREETVELD (BREDERVELD). Hij huwt 2e Delft 29 jan. 1769 MARIA VAN ZUIJDERWIJK.

3.    LEENDERT VAN DEN ENDEN, ged. Delft 17 sep. 1748, get; Judick de Wilde

4.    HEELENA VAN DEN ENDEN, ged. Delft 20 feb. 1752, get; Cornelis van Suijdewijk en Wijntje Akkersdijk.

5.    HELENA (LEENA) VAN DEN ENDEN, ged. Delft 16 mei 1754, get; Huibregt van Zuijderwijk en Wijntje Akkersdijk, overl. Delft 5 dec. 1813, huwt Delft (o) 9 maart 1776 GIJSBERT VAN ZUIJLEKOM, j.m.

6.    LEENDERT VAN DEN ENDE, ged. Delft 5 feb. 1756, get; Arent Verhaagen en Engeltje van den Enden.

7.    JACOBA VAN DEN ENDEN, ged. Delft 5 feb. 1756, get; Arent Verhaagen en Engeltje van den Enden.

 

V.e PIETER JACOBSZ VAN DEN ENDE, jongeman, wonend Hof van Delft  (zn. van IV.b)
Ged. Delft 8 feb 1711, get; Leendert Pieterse van den Ende en Jannetje Pieters Bruijnswijck,
Begr. Delft (Oude Kerk) 10 mei 1756
Zn. van JACOB PIETERSZ VAN DEN ENDE en LEENTGE PIETERS BRUIJNSWIJK
Huwt Delft 20 nov 1729 (nr 93 Trouwboek Gasthuiskerk),
WILLEMIJNA KORNELIS VAN DER LELEIJ, jongedochter, wonend Hof van Delft
Begr. Delft 16 jan 1779,

Uit dit huwelijk:

1.    ANGENIETA VAN DEN ENDE, ged. Delft 11 jan. 1733, get; Angenieta van der Lelij.

2.    ANGENIETJE VAN DEN ENDE, ged. Delft 18 nov. 1734, get; Angenietje van der Lely, begr. Delft 21 april 1797, huwt Delft (o) 2 feb. 1760 NICOLAAS HEESTERMAN, ged. Delft 21 sept. 1732, zn. van JAN (JOHANNIS) HEESTERMAN en NEELTIE VAN EIJK (VAN EIJCK)

3.    LEENA VAN DEN ENDE, ged. Delft 23 dec. 1736, get; Japik Pieterse van den Ende en Leentje Pieters Bruijnswijk.. begr. Delft 26 juni 1806.

4.    JACOB VAN DEN ENDE, ged. Delft 10 nov. 1740, get; Jacob van den Ende en Leentje van den Ende

 

V.f SIMON VAN DEN ENDEN, jongeman, wonend Hof van Delft (zn. van IV.b)
Ged. Delft 26 maart 1713, get; Pieter Leendertsz..van den Ende, Marijtje Pieters van den Ende en Jillis Waappenaar,
Begr. Delft 23 dec. 1754,
Zn. van JACOB PIETERSZ. VAN DEN ENDE en LEENTJE PIETERS BRUIJNSWIJK
Huwt Delft 17 jan 1740 (Gasthuiskerk),
BARBARA (BATJE) VAN DER SPRENGEL, jongedochter, wonend Hippolytusbuurt,
Ged. Delft 14 jan. 1712,
Begr. Delft 26 okt. 1784,
Dr. van ROBBERT VAN DER SPRENKEL en ANNA VAN KESSELE.

Uit dit huwelijk:

1.    JACOB VAN DEN ENDE, huwt 1e NEELTJE KLOPPERS, huwt 2e JANNETJE VAN DORP,  ( volgt VI.g)

2.    JOHANNIS VAN DEN ENDEN, ged. Delft 11 feb. 1742, get; Jozijna van der Sprengel, begr. Delft 4 juli 1742.

3.    JOHANNA VAN DEN ENDE, ged. Delft 16 dec. 1742, get; Maria van Sprengel., begr. Delft 28 apr 1745.

4.    LEENA (HELENA) VAN DEN ENDE, ged. Delft 30 mei 1748, geen getuige, overl. Vlaardingen 15 apr. 1823, huwt Vlaardingen 9 apr. 1772 ANDRIES HOOGERWERF, overl. Vlaardingen 7 sept. 1821, zn. van ADRIANUS ARIJ HOOGERWERF en AALTJE VAN DER REE.

5.    CORNELIS VAN DEN ENDE, ged. Delft 14 jan. 1751, geen getuige, begr. Delft 27 feb. 1751

 

V.g    JAN (JOHANNES) VAN DEN ENDE, j.m. wonend Harmenkokslaan (zn. van IV.b)
Ged. Delft 13 dec. 1716, get; Jannetie Pieters
Begr. Delft 12 juni 1769, |
Zn. van JACOB PIETERSZ. VAN DEN ENDE en LEENTGE PIETERS BRUIJNSWIJCK
Huwt Delft (o) 18 april 1744
NEELTJE VAN VONDEREN, j.d. wonend Gasthuislaaan
Ged. Delft 24 aug. 1723,
Begr. Delft 28 okt. 1780,
Dr. van JAN VAN VONDEREN en MARIA BLEIJSWIJK.

Uit dit huwelijk:

1.    PIETERNELLA VAN DEN ENDEN, ged. Delft 1 mei 1745, (get: Pieter van den Ende en Geertrui van den Ende), begr. Delft 13 jan. 1748.

2.    MARIA VAN DEN ENDE, ged. Delft 22 jan 1747, (get: Jan van Vondere en Antoni van Bergen).

3.    PIETERNELLA VAN DEN ENDE, ged. Delft 26 jan. 1749, (get: Pieter van den Ende en Geertrui van den Ende), overl. Delft 12 feb. 1823, 74 jr.

4.    JAN VAN DEN ENDE, ged. Delft 9 aug. 1750, (get: Antony van Bergen en Anna van Vonderen).

5.    JAN VAN DEN ENDEN, ged. Delft 22 aug. 1751, (get: Antony van Bergen en Maria van Vonderen), begr. Delft 22 sept. 1751.

6.    JOHANNA VAN DEN ENDEN, ged. Delft 10 sept. 1752, (get: Antony van Bergen en Johanna van Vonderen).

7.    PIETER VAN DEN ENDEN, huwt  JACOBA HAAZELHORST. (volgt VI.h)

8.    TONA VAN DEN ENDEN, ged. Delft 7 dec. 1755, (get: Antoni van Bergen en Maria van Vonderen.

9.    JAN VAN DEN ENDEN, huwt JOHANNA MAAS. (volgt VI.i)

10.    ELISABETH VAN DEN ENDEN, ged. Delft 7 okt. 1759, (get: Corstiaan de Swart en Anna van Vonderen), begr. Delft 13 maart 1786, huwt Delft 21 jan. 1781 WILLEM VAN DEVENTER, j.m., ged. Delft 21 mei 1754, zn. van JACOBUS VAN DEVENTER en ELISABETH VAN ZOOMEREN, hij huwt 2e Delft 11 feb. 1787 DOROTHEA HELENA CONRAD. j.d.

11.    CORSTIJNA VAN DEN ENDE, ged. Delft 16 aug. 1761, (get: Corstyaan de Swart en Joh. van Vonderen), overl. Delft 14 jan. 1826, 64 jr, huwt Delft 24 mei 1789 JACOBUS HENRICUS POELMAN, j.m., ged. Delft 15 maart 1767, overl. Delft 27 jan. 1841, 73 jr, zn. van JACOBUS POELMAN en MARIA VAN DER ZEE.

12.    WILLEM VAN DEN ENDEN, ged. Delft 10 apr. 1763, (get: Willem van t Woud en Maria van Wassinck), overl Delft 21 aug. 1827, 64 jr, huwt Delft 8 mei 1785 ANNA VAN DER GAAG, ged. Loosduinen 8 maart 1761, overl. Delft 4 apr. 1841, 80 jr, dr. van JAN VAN DER GAAG en DOORTJE VAN DER STRUIF.

 

VI.a CORNELIS VAN DEN ENDE, (zn. van V.a)
Ged. Delft 13 nov. 1731, get; Grietje Bregonje,
Begr. Delft 9 juni 1821, 97 jr,
Zn. van PIETER LEENDERTSE VAN DEN ENDE en GEERTRUIJ (GRIETJE) CORNELIS BREGONJE (BOURGONJE),
Huwt 1e Delft 12 feb. 1757 (o)
CATHARINA VAN BERGEN HENEGOUWEN (VAN BERGEN VAN HENEGOUWEN), j.d. wonend Hof van Delft
Begr. 31 jan. 1758 (Oude Kerk)
Huwt 2e Delft (o) 15 aug 1758,
LENA (HELENA) DE LEEUW, j.d wonend Buijtenwatersloot
Ged. Delft 10 feb 1735 ?
Begr Delft 3 dec. 1807,
Dr. van CORNELIUS DE LEEUW en PETRONILLA MEIJERS ?

Uit het eerste huwelijk:

Een dood kind, begraven Delft (Oude Kerk) 27 jan. 1758.

Uit hrt tweede huwelijk:

1.    PIETER VAN DEN ENDEN, ged. Voorburg 27 apr. 1760.

2.    ENGEL VAN DEN ENDE, ged. Delft 2 juni 1761, get; Katrijna de Leeu, overl. Delft 18 okt. 1827, huwt Delft 20 juli 1788 MARIA HELENA STOCKING, (VAN STOKKUM) j.d., ged. Delft ca. 1746, overl. Delft 19 jan 1818, 72 jr.

3.    TOMAS VAN DEN ENDE, ged. Rijswijk Z-H 27 maart 1763.

4.    PIETER VAN DEN ENDEN, huwt 1e ARENDJE NEDERVELT,  huwt 2e BAALTJE BEZEMER, (volgt VII.ab)

5.    LEENDERT VAN DEN ENDE, ged. Rijswijk Z-H 1 dec. 1765.

6.    CATHARINA VAN DEN ENDE, ged. Rijswijk Z-H 30 nov. 1766, begr. Delft 29 aug. 1807, huwt Delft 6 nov. 1796 HENDRIK WOLFER, j.m. Hij huwt 2e Delft 29 mei 1808 CORNELIA VAN KRUGTER, j.d.

7.    GERRET VAN DEN ENDE, ged. Delft 4 feb. 1770, get; Gerreje, begr Delft 15 dec. 1774.

8.    LEENA VAN DEN ENDE, j.d, ged. Rijswijk Z-H 22 sept. 1771, overl. 's-Gravenhage 5 sept. 1844, huwt Delft 10 okt. 1802 ARNOLDUS VAN OS, j.m., overl. voor 1844.

9.    KORNELIS VAN DEN ENDE, ged. Delft 4 nov. 1773, get; Geertje Bragonje.

10.    GERRIT VAN DEN ENDE, ged. Delft 1 okt. 1776, get; Geerte Burgon, begr. Delft 30 okt. 1777.

11.    JACOBUS VAN DEN ENDEN, huwt HENDRINA BERSELAAR (BRESNER),  (volgt VII.a)

12.    GERRIT VAN DEN ENDE, ged. Delft 3 sep. 1782, get; Geertje Bregonje.

 

VI.ab LEENDERT VAN DEN ENDE, j.m. geb. Delft (zn. van V.a)
Ged. Delft 4 juni 1730, get; Leendert van den Ende en Judick van den Ende.
Zn. van PIETER LEENDERTSE VAN DEN ENDE en GEERTRUIJ (GRIETJE) CORNELIS BREGONJE (BOURGONJE),
Huwt Loosduinen (o) 20 mei 1752,
WILLEMIJNTJE VAN HAASBROEK (HAASEBROEK)
Geb. Loosduinen

Uit dit huwelijk:

1.    PIETER VAN DEN ENDE, ged. Loosduinen 20 mei 1753 (extract gegeven 7 apr. 1783)

2.    CORNELIS VAN DEN ENDE, ged. Loosduinen 9 apr. 1755, get: Cornelia van den Ende.

3.    JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA DE LOOR, j.d, (volgt VII.ac)

4.    GERRIT VAN DEN ENDE, ged. Wassenaar 3 dec. 1758, get: Gertruij van den Ende.

5.    MARIJTJE VAN DEN ENDE, ged. Wassenaar 23 maart 1761, get; Klaas Hasebroek.

6.    CORNELIA VAN DEN ENDE, ged. Wassenaar 27 feb. 1763.

7.    CORNELIA VAN DEN ENDE, ged. Loosduinen 19 sept. 1764, begr. Loosduinen 19 sept. 1764. (op het kerkhof)

 

VI.ac    JOHANNES (JAN) VAN DEN ENDE, j.m wonend Vrijenban (zn. van V.a)
Ged. Delft 27 juni 1743, get; Grietje van Bregonje)
Overl. Delft 17 okt. 1824 (als moeder vermeld Geertruy Spanjersberg)
Zn. van PIETER VAN DEN ENDE en GEERTRUIJ (GRIETJE) BREGONJE
Huwt Delft 24 okt. 1772,
GEERTRUY VAN DER EYK, j.d wonend Hof van Delft
Geb. Vlaardingen ca. 1754,
Overl. Delft 29 juni 1821, 67jr
Dr. van PIETER EIJKEN en CORNELIA KAL.

Uit dit huwelijk:

1.    PIETER VAN DEN ENDE, huwt 1e WILLEMINA SCHILDERS, huwt 2e JANNETJE VAN DER GAAG. (volgt VII.h)

2.    BASTIAAN VAN DEN ENDE, ged. Delft 21 juli 1776, get; Bastiaan Dekker.

3.    BASTIAAN VAN DEN ENDE, ged. Delft 22 juli 1781, get; Caatje Willems Kalisvaar.

4.    GERRIT VAN DEN ENDE, ged. Delft 20 april 1783, get; Lena van den Ende.

5.    PIETER VAN DEN ENDE, huwt DIRKJE PALEEK. (volgt VII.i)

6.    WIJNA VAN DEN ENDE, ged. Delft 11 jan. 1789, get; Geertruij van der Eijk, overl. 's-Gravenhage 22 juni 1875, huwt Delft 29 jan. 1817 GERRIT VAN VELSEN, boekdrukkersknecht, geb. 's-Gravenhage ca. 1794, overl. 's-Gravenhage 7 juli 1872, zn. van HENDRIK VAN VELSEN en MARIA GEERTRUIJ VAN HOUTEN.

 

VI.b JACOBUS VAN DEN ENDE(N), j.m. wonend Hof van Delft  (zn. van V.a)
Ged. Delft 29 maart 1735, get; Judick de Wilde,
Overl. Delft 30 apr. 1818, 83 jr.,
Zn. van PIETER VAN DEN ENDE en GEERTRUY BOURGONJE,
Huwt 1e Delft 7 feb. 1762,
WIJNA (WEIJNTJE) BOON,j.d wonend Buitenwatersloot
Ged. Delft 19 okt. 1738,
Begr. Delft 23 jun 1790, (Oude Kerk)
Dr. van JAN BOON en RIJMBE VAN LINGEN,
Huwt 2e Delft 30 jan.1791,
ANGENIETJE (AGNETA)DE JONG,j.d. wonend Hof van Delft
Ged. Delft 30 sep 1742,
Begr Delft 7 feb. 1803, (Oude Kerk)
Dr van WILLEM DE JONG en NEETJE VAN BRAGONIE.

Uit het eerste huwelijk:

1.    GEERTJE VAN DEN ENDE, ged. Delft 28 nov. 1762, get; Geertje van den Ende, begr. Delft 15 feb. 1763.

2.    JOHANNIS VAN DEN ENDE, ged. Delft 18 dec. 1763, get: Grietje Boon, begr. Delft 28 nov. 1764 (Oude Kerk)

3.    JAN VAN DEN ENDE, huwt CATHARINA OFFERMAN.(volgt VII.j)

 

VI.c ADRIANUS VAN DEN ENDE, jongeman wonend Onder De Poorterijen Deeser Stad (zn. van V.a)
Ged. Delft 3 april 1741, get; Grietje van Bragonje,
Zn. van PIETER LEENDERTSZ VAN DEN ENDE en GRIETJE CORNELIS BREGONJE,
Huwt Delft 22 jan. 1764,
AAGJE (AGATHA) JOOSTENSDR. RODENBURGH, jongedochter wonend Onder De Poorterijen Deeser Stad,
Ged. Schipluiden 28 sept. 1727,
Dr. van JOOST LEENDERTSZ. RODENBURGH en GEERTJE PIETERSE KORPERSHOEK

Uit dit huwelijk:

1.    GEERTRUIJ (GEERTJE) VAN DEN ENDEN, j.d., ged. Delft 30 dec. 1764, get: Pieter van den Enden en Geertje Bregonje, overl. Mijnsheerenland 5 juni 1833, 68 jr, huwt Delft 11 mei 1806 ARENT GERRITSZ. DE HOOG, ged. Delft 20 jan 1754, overl. Delft 7 jan 1821, zn. van GERRIT DE HOOG en ANNETJE POUWELS SPANJERSBERCH. Hij huwt 1e Delft (o) 23 okt. 1779 ANNA SNEL.

2.   JOSEPH VAN DEN ENDE, huwt APOLONIA VAN WEES, . (volgt VII.b)

3.     PIETER VAN DEN ENDE, ged. Delft 27 nov. 1768, get; Geertje van den Ende.

 

VI.d LEENDERT HUIBREGTSE VAN DEN ENDE, afk. van Rijswijk (zn. van V.b)
Ged. Delft 22 feb. 1748, get; Judith de Wilde,
Overl. Delft 11 april 1812,
Zn. van HUIBREGT VAN DEN ENDE en APOLONIA (PLEUNTJE) DE BIJ (DE BIE),
Huwt Rotterdam 4 feb. 1772,
MARIA ISAACDR.WIJTMAN, afk. van Rotterdam, wonend Huibrug,
Ged. Rotterdam 1 juli 1753,
Overl. Rijswijk Z-H 20 jan. 1817,
Dr. van ISACK PIETERSZ. WIJTEMANS en LIJSJE BARTELEE.

Uit dit huwelijk:

1.    HUIJBERT VAN DEN ENDEN, ged. Rijswijk Z-H 27 sept. 1772.

2.   LEENDERT LEENDERTSE VAN DEN ENDEN, huwt 1e JANNETJE VAN DER GAAG, huwt 2e JOSINA LANSLOT(volgt VII.c)

3.    APOLONIA VAN DEN ENDEN, ged. Rijswijk Z-H 25 jan 1778, overl. Delft 1 feb. 1831, huwt HENDRIK VAN DER KRAAN.

4.    JACOBA VAN DEN ENDEN, ged. Rijswijk Z-H 10 okt. 1779.

5.    HUIBERT VAN DEN ENDEN, ged. Rijswijk Z-H 1 april 1781.

 

VI.da    CORNELIS VAN DEN ENDE, (zn. van V.b)
Ged. Delft 26 nov. 1752, get; Anten Roodenburge,
Overl. vr 1819,
Zn. van HUIJBREGT VAN DEN ENDEN en APOLONIA DE BIJ (PLEUNTJE DE BIE)
huwt  Rijswijk 21 jan 1776
HADEWIJ MIJNLIEFF (MELIEF)
Geb. ca 1754,
Overl.  Vrijenban 11 jan. 1819, 65 jr
 

Uit dit huwelijk:

1.    APLONIA VAN DEN ENDEN, ged. Rijswijk Z-H 12 sept 1779, overl. Delft 5 nov. 1858, huwt GIJSBERT OVERVOORDEN, warmoezier, ged. Delft 26 aug. 1773, overl. Delft 25 dec. 1861, zn. van CORNELIS OVERVOORDEN en ADEWIJ VAN DER LEE.

2.    CATHARINA VAN DEN ENDEN, ged. Rijswijk Z-H 29 juli 1781, overl. 's-Gravenhage 15 jan. 1826, huwt SIMOON ARIE HAAGEDOORN, broodbakker, geb. ca 1778, overl. 's-Gravenhage 27 dec. 1839.

3.    LEENA VAN DEN ENDEN, ged. Rijswijk Z-H 15 juni 1783.

4.    HUIBERT VAN DEN ENDEN, huwt JEANNA MARIA CORNELIA SENFF. (volgt VII.k)

5.    GEERTRUY VAN DEN ENDEN, geb/ged. Rijswijk Z-H 16/18 okt 1789, overl. 's-Gravenhage 22 sept. 1846, huwt Rijswijk 2 mei 1819 MELCHIOR BURSCH, jonkman, mr. broodbakker, geb. 's-Gravenhage ca 1795, overl. 's-Gravenhage 26 maart 1854 zn. van FREDERIK SAMUEL BURSCH en CORNELIA MAGDALENA MEULEMAN.

6.    PIETER VAN DEN ENDEN, geb/ged. Rijswijk Z-H 19/25 dec. 1791

 

VI.e NICOLAAS VAN DEN ENDE, jongeman, (zn. van V.b)
Ged. Delft 9 okt 1757, get; Grietje van der Wal,
Begr. Delft 12 feb. 1826, 68 jr (geb. Rijswijk),
Zn. van HUIJBERT VAN DEN ENDE en PLEUNTJE (PLONIA) DE BIJ (BIE) (APOLONIA DE BEIJ),
Huwt Delft 25 nov. 1781
ARIAANTJE BIEMOND, jongedochter,
Ged. Maasland 8 feb. 1764,
Overl. Delft 28 mei 1818, 55 jr,
Dr. van JAN PIETERSZ. BIEMOND(T) en CLAZINA DE BLOOYS (CLASIJNTJE JACOBS DE BLOIS)

Uit dit huwelijk:

1.    APLONIA VAN DEN ENDEN, ged. Delft 1 sep 1782, get; Aplonia de Beij, begr. Delft 8 april 1783.

2.    CLASINA JOHANNA VAN DEN ENDE, ged. Delft 23 nov. 1783, get: Clasina de Bloijs, overl. Delft 28 jan. 1817, 33 jr, huwt Delft 18 mei 1806 JOHANNES KANIJ, j.m. geb. Delft 10 juni 1777, overl. Delft 8 feb. 1820, 43 jr, zn. van JACOBUS KANIJ en SARA VAN DER LEE.

3.    HUIJBERT VAN DEN ENDE, ged. Delft 7 juli 1785, get; Anna van den Ende, begr. Delft 20 aug. 1785.

4.    WOUTER VAN DEN ENDE, ged. Delft 22 okt. 1786, get; Clasina de Blois, begr. Delft 16 jan. 1787.

5.    APLONIA VAN DEN ENDE, ged. Delft 4 mei 1790, get; Kornelia van den Ende, overl. Delft 26 dec. 1857, 67 jr, huwt Delft 3 maart 1815 JAAPIK SPANJERSBERG, geb. Delft 28 sept. 1777, overl. Delft 29 nov. 1845, 71 jr, zn. van AREND SPANJERSBERG en ELISABETH LUGTIGHEID.

6.    WOUTER VAN DEN ENDE, huwt SOPHIA JOHANNA OUWENBROEK, (volgt VII.d)

7.    HUIBERT VAN DEN ENDE, huwt WILMINA ANNA VAN DEN ENDE, (volgt VII.e)

8.    AGATHA VAN DEN ENDE, geb/ged. Delft 5/9 sep. 1794, get; Agatha Overvoorde, begr. Delft 21 okt. 1794.

9.    JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt DIRKJE VAN VUURDEN, (volgt VII.f)

10.    ANNA VAN DEN ENDE, geb/ged. Delft 22/31 aug. 1797, get; Dirkje Geesdorp, overl. Delft 14 nov. 1832, huwt Delft 25 april 1821 JOHANNES GOESTER, geb. s-Gravenhage ca 1798, overl. Delft 28 aug. 1832, zn. van WILLEM GOESTER en ADRIANA ZWARTOUW.

11.    AGIE VAN DEN ENDE, geb/ged. Delft 23/29 dec. 1799, get; Agie Overvoorde, begr Delft 26 feb. 1800.

12.    CORNELIA PIETERNELLA VAN DEN ENDE, geb/ged. Delft 4/9 apr. 1801, get; Cornelia van den Ende, begr. Delft 16 juni 1801.

 

VI.f LEENDERT VAN DEN ENDE, wonend Vrouwjuttenland  (zn. van V.c)
Ged. Delft 30 dec. 1744, get; Leendert van den Ende en Judiekje de Wilde,
Begr. Delft 6 jan. 1796,
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en ALIDA LUGTENBURG,
Huwt 1e Delft (o) 11 mei 1765,
ALIDA DE RAAT (DE RAAD),
Ged. Delft 25 dec. 1734,
Begr. Delft 21 sep. 1771,
Dr. van DIRK DE RAAT en MARIA BREMMERS,
Huwt 2e Delft (o) 18 apr. 1772,
MARIA LABEE, jongedochter, wonend Molslaan
Begr. Delft 29 okt. 1796.(Oude Kerk)

Uit het eerste huwelijk:

1.    Begr. Delft 15 maart 1766 een dood kind van Leendert van den Ende

2.    LEENDERT VAN DEN ENDE, ged. Delft 3 mrt. 1767, get; Leendert van de Ende en Alida Lugtenburg.

3.    DIRK VAN DEN ENDE, ged. Delft 23 juli 1769, get; Dirk de Raat en Johanna Maria Breemer.

(Maria Labee is get bij dopen kind van Wouter Koolhoven en Engelina vd Ende.

 

VI.g JACOB VAN DEN ENDE, afk. van Loosduinen, wonend te Swaanshals onder Cool (zn. van V.f)
Ged. Loosduinen 31 juli 1740, get; Jacob van den Ende en Leentje Pieters Brunswijk,
Overl. Rotterdam 30 juni 1817,
Zn. van SIMON VAN DEN ENDE en BARBARA (BATJE) VAN DER SPRENKEL,
Huwt Rotterdam 6 jan 1767,
NEELTJE KLOPPERS, geb. Cool, wonende in t Swaanshals,
Ged. Rotterdam 1 nov. 1739, get: Lena Klopper
Begr. Cool 30 aug. 1782, 43 jr. won. bij 't Zwaanhals onder Blommersdijk, laat 5 onmondige kinderen na.
Dr. van PIETER KLOPPER en MARIA OLIJMAN,
Hij huwt 2e Rotterdam 18 nov 1783,
JANNETJE VAN DORP, wed. van Marinus van Kalker,
Geb. Loosduinen ca. 1740,
Overl. Rotterdam 21 maart 1828,
Dr. van JAN VAN DORP en NN.

Uit het eerste huwelijk:

1.    BARBERA VAN DEN ENDEN, ged. Rotterdam 11 okt. 1767, get; Barbera Kloppers, begr. Cool 18 nov. 1767.

2.    MARIA VAN DEN ENDEN, ged. Rotterdam 5 maart 1769, get; Aagje Kloppers, overl. Rotterdam 1 dec. 1841, huwt Rotterdam 21 aug. 1811 JOHANNES ROOLAART, ged. Delft 18 aug 1771, overl. Rotterdam 4 aug. 1841, zn. van HENDRIK ROOLAART en JOHANNA CUPERIUS.

3.    SIMON VAN DEN ENDE, huwt ALIDA (AALTJE) VAN GELUK,  (volgt VII.g)

4.   BARBARA VAN DEN ENDEN, ged. Rotterdam 20 sept. 1772, get; Barbera van den Enden, overl. Rotterdam 28 dec. 1840.

5.   PIETER VAN DEN ENDEN, ged. Rotterdam 2 jan. 1774, get; Grietje Kloppers, begr. Cool 26 maart 1785.

6.    AART VAN DEN ENDE(N), j.m. van Den Ambachte van Cool, ged. Rotterdam 1 sept. 1776, get; Neeltje Kloppers, overl. Rotterdam 11 nov. 1841, huwt Cool 23 nov. 1800 MARIA RIJNHOUT, (REIJNHOUT) j.d van Rotterdam, won. Banketstraat, geb. Rotterdam. 26 sep. 1773, overl. Rotterdam 27 jan. 1847, dr. van BASTIAEN RIJNHOUT (REIJNHOUT) en JOOSJE (JOZIJNTJE) VAN LEEUWEN.

7.    DAVID VAN DEN ENDEN, ged. Rotterdam 10 juni 1779, begr. Cool 22 juni 1779.

8.    JOHANNA VAN DEN ENDE, ged. Rotterdam 10 juni 1779, begr. Cool 22 juni 1779.

Uit het tweede huwelijk

9.    JACOB VAN DEN ENDEN, ged. Rotterdam 16 sept 1784, begr. Cool 7 sept. 1785.

 

VI.h    PIETER VAN DEN ENDEN, j.m  wonend Koornmarkt,(zn. van V.g)
Ged. Delft 12 sept. 1754, (get: Pieter van den Ende en Marijtje Wassink),
Begr Delft 28 feb. 1794,
Zn. van JAN (JOHANNES) VAN DEN ENDE en NEELTJE VAN VONDEREN,
Huwt Delft 16 april 1781
JACOBA HAAZELHORST,(HAZELHORST)  j.d., wonend Broerhuijslaan
Ged. Delft 16 jan. 1749,
Begr. Delft  2 apr. 1811,
Dr. van ADRIAAN HAZELHORST en TEUNTJE POORTERMANS.

Uit dit huwelijk:

1.    JAN VAN DEN ENDEN, huwt  JENNEKEN (JOHANNA) KROON. (volgt VII.la)

2.    ADRIANA MARGARETHA VAN DEN ENDEN, ged. Delft 7 aug. 1783, (get: Pieter Haazelhorst en Margaretha den Hengst), overl. Delft 12 mei 1830, 47 jr, huwt Delft 31 maart 1805 THEODORUS VAN OS, bezemmaker, geb. Delft 3 dec. 1780, overl. Delft 9 okt 1842, zn. van JACOBUS VAN OS en JANNETJE STOKKINK.

3.    Begraven Delft 9 aug. 1783, een armkind.

4.    NEELTJE VAN DEN ENDEN, ged. Delft 19 feb. 1786, (get: Jan van den Enden en Johanna Maas)

5.    PIETER JACOBUS VAN DEN ENDEN, huwt JOHANNA MARGARETHA JACOBA MEDER (volgt VII.l)

 

VI.i    JAN VAN DEN ENDEN, j.m wonend Molslaan (zn. van V.g)
Ged. Delft 6 nov. 1757, (get: Antoni van Bergen en Maria van Vonderen),
Begr. Delft 3 mei 1796,
Zn. van JAN (JOHANNES) VAN  DEN ENDE en NEELTJE VAN VONDEREN.
Huwt Delft 28 april 1782
JOHANNA MAAS, j.d., wonend Molslaan
Ged. Delft 24 juli 1759,
Overl. Delft 20 maart 1814,
Dr. van JAN MAAS en HELENA POST.

Uit dit huwelijk:

1.    NEELTJE VAN DEN ENDEN, ged. Delft 23 maart 1783, (get: Pieter van den Enden en Marija van den Ende), overl. Delft 8 april 1825, huwt Delft (o) 16 aug. 1800 JAN  BURGHOORN, ged. Delft 18 nov. 1779, overl. Delft 23 juli 1819, zn. van GERRIT BURGHOORN en AGIE SPRANKHUIJSE.

2.    JANNETJE HEELENA VAN DEN ENDEN, ged. Delft 30 okt 1785, (get: Helena Maas en Jan Maas).

3.    MARYA VAN DEN ENDEN, ged. Delft 25 okt. 1787, (get: Marija van den Enden), overl. Delft 7 aug. 1858, 70 jr, huwt Delft 11 dec. 1808 PIETER BROUWER, j.m., ged. Delft 29 dec. 1785, overl. Delft 29 okt. 1834, 48 jr, zn. van HERMANUS BROUWER en ANNA KAYMAN.

4.    JAN (JOHANNIS) VAN DEN ENDEN, huwt  HESTER KOSTER. (volgt VII.m)

5.    WILMINA ANNA VAN DEN ENDEN, ged. Delft 6 nov. 1791, (get: Willem van den Enden en Anna van der Gaag), overl. Delft  23 aug. 1876, 85 jr, huwt Delft 12 okt. 1814 HUIBERT VAN DEN ENDEN, ged. Delft 11 jun 1793, overl. Delft 13 april 1849, zn. van NICOLAAS VAN DEN ENDE en ADRIANA BIEMOND.

6.    LEENDERT VAN DEN ENDEN, huwt DIRKJE KAAS. (volgt VII.n)

7.    PIETER VAN DEN ENDEN, geb/ged Delft 29/31 jan. 1796, (get: Pieternella van den Enden).

 

VII.a JACOBUS VAN DEN ENDE, jongeman, bierkruijer, wonend Vlamingstraat (zn. van VI.a)
Ged. Delft 22 dec. 1778, get; Weijntje Boon,
Overl. Delft 14 mei 1853, 74 jr,
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en HELENA DE LEEUW,
Huwt Delft 22 mei 1803,
HENDRINA BERSSELAAR (BRESLER) (BRESSELER) (BRESLER),j.d
Geb. Delft 26 nov. 1783,
Overl. Delft 30 dec. 1852, 69 jr,
Dr. van MARTINUS BRESLER en MARIA DIEPENDAAL.

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb/ged Delft 22/25 aug 1803, get; Cornelis van den Ende en Lena de Leeuw, begr. Delft 26 juni 1805.

2.    MARIA VAN DEN ENDEN, geb/ged Delft 2/7 okt. 1804, get; Maria Bresler, begr. Delft 1 nov. 1806.

3.    MARTINUS VAN DEN ENDE, huwt JACOBA VAN DAM, (volgt VIII.ab)

4.    JAN AREND VAN DEN ENDE, huwt 1e ANNA JULIANA BRETT, huwt 2e MARIA OOSTERLAAN, (volgt VIII.a)

5.    JACOBUS VAN DEN ENDE, ged. Delft 17 juli 1813, overl. ald. 26 juli 1839, 22 jr.

6.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Delft 24 nov. 1815, overl. Delft 4 jan. 1885, huwt 1e Delft 30 aug. 1838 ARIE VAN DER ZEEUW, geb. Leiden ca. 1808, overl. Delft 6 juli 1867, zn. van JAN VAN DER ZEEUW en ANGENIETJE VAN LEEUWEN, huwt 2e Delft 7 okt. 1868 ADRIANUS JNCK, geb. Cherbourg, Frankrijk, 52 jr, zn. van CRISTIAN JNCK en FRANCOISE PRAINE

7.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Delft 7 nov. 1819, overl. Delft 31 mei 1904, 84 jr, huwt Delft 23 mei 1849 CATHARINA PETRONELLA VAN DER KRAAY, geb. Delft 27 nov. 1817, overl. Delft 23 maart 1904, 86 jr., dr. van PHILIPPUS VAN DER KRAAY en HENDRINA CATHARINA ETERMAN .

8.    LEENDERT VAN DEN ENDE, geb. Delft 25 nov. 1821, overl. Delft 5 maart 1822.

9.    ARNOLDUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 25 nov. 1821, overl. Delft 20 feb. 1822, 2 mnd.

10.    HENDRIK VAN DEN ENDEN, huwt GIJSBERTJE SCHUURING, (volgt VIII.b)

 

VII.ab PIETER VAN DEN ENDE, jongeman, wonend Langendoelstraat (zn. van VI.a)
Geb.Rijswijk Z-H 16 sept. 1764,
Overl. Delft 18 sep. 1846,
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en HELENA DE LEEUW,
Huwt 1e Delft 10 nov. 1793,(Nieuwe Kerk)
ARENDJE NEEDERVELT, jongedochter, wonend Oude Delft
Begr. Delft 8 juli 1811,
Hij huwt 2e Delft 10 mei 1815 ,
BAALTJE BEZEMER,
Geb. De Lier 16 mrt 1766,
Overl. 13 apr. 1847, 81 jr,
Dr. van CORNELIS BEZEMER en MARIA BARENDSE VAN DER TOUW.
Zij huwt 1e Arent Pietersz. Dijkxhoorn.

Uit het eerste huwelijk:

1.    HELENA KATRIENA VAN DEN ENDE, geb/ged. Delft 3/7 sep. 1794, get; Helena de Leeuw en Jacoba Wesdijk, overl. Delft 20 dec. 1859, 65 jr, huwt Delft 21 nov. 1832 ARY HEEDERIK, geb. Delft 17 feb. 1791, overl. na 1859, zn. van PIETER HEEDERIK en LENA LOUWERIER. Hij huwt 1e Delft 25 feb. 1829 Neeltje Verl, geb. Hof van Delft 12 okt 1795, overl. Delft 27 juli 1830, dr. van Antony Verl en Immetje Brouwer.

2.    JAKOBA HUGORIENA VAN DEN ENDE, geb/ged. Delft 3/7 sep. 1794, get; Helena de Leeuw en Jacoba Wesdijk, overl. Delft 27 mei 1869, 74 jr.

3.    AERDT VAN DEN ENDE, geb/ged. 19/22 juli 1798, get; Helena Nederveld.

4.    CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt LENA VAN NOORTWIJK, (volgt VIII.ba)

5.    ARENDJE VAN DEN ENDE, geb/ged. Delft 5/12 jan. 1809, overl. Berkel en Rodenrijs 16 dec. 1879 huwt 1e Bergschenhoek 29 nov 1829 HIJMEN VERHOEFF, geb. Berkel ca. 1797, overl. Berkel en Rodenrijs 14 juni 1837, zn. van JAN VERHOEFF en GERRITJE VAN DER GRAAF, huwt 2e Berkel en Rodenrijs 16 juni 1839 JOHAN DANIEL KRIJGSMAN, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 31 dec.1813, overl. Berkel en Rodenrijs 20 april 1863, zn. van JOHAN DANIEL KRIJGSMAN en MACHGELTJE KONIJN.

 

VII.ac    JACOBUS VAN DEN ENDE,j.m wonend Noordeinde (zn. van VI.ab)
Ged. Loosduinen 14 nov. 1756, get; Angenietje van den Ende
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en WILLEMIJNTJE VAN HAASBROEK (HAASEBROEK)
Huwt Delft 2 mei 1784,
JOHANNA DE LOOR, j.d. wonende Binnenwatersloot
Geb. ca. 1752,
Overl. Delft 10 juli 1812,
Dr. van HERMANUS DE LOOR en ALIDA LAMRECHTS.

Uit dit huwelijk:

1.    LEENDERT VAN DEN ENDE, ged. Schipluiden 13 feb. 1785.

2.    ALIEDA VAN DEN ENDE, ged. Delft 11 feb. 1787, get; Maria de Loor, overl. Delft 26 feb. 1808.

 

VII.b JOSEPH VAN DEN ENDE,j.m. wonend Vlaardingen (zn. van VI.c)
Ged. Delft 2 maart 1766, get; Joseph Rodenburg en Jannetje Rodenburg,
Overl. Mijnsheerenland 28 aug. 1808, 42 jr,
Zn. van ADRIAAN VAN DEN ENDEN en AAGJE JOOSTENSDR. RODENBURGH,
Huwt Delft 8 nov. 1789,
APPLONIA VAN DER WEES, j.d.,wonend Wijnhaven,
Ged. Rijswijk 4 apr. 1762,
Overl. 19 aug. 1818 Mijnsheerenland, 55 jr.
Dr. van LEENDERT VAN DER WEES en APPLONIA VAN NOORD.

Uit dit huwelijk:

1.    AAGJE VAN DEN ENDEN, geb/ged. Oud Beijerland 16/19 sept. 1790.

2.    ADRIANUS VAN DEN ENDEN, huwt 1e TEUNA KRUITHOF, huwt 2e JOANNA DE GROOT.(volgt VIII.ca)

3.    LEENDERT VAN DEN ENDEN, huwt GEERTRUIJ MONSTER, (volgt VIII.c)

4.    AAGJE VAN DEN ENDEN, geb/ged. Oud Beijerland 1/7 sept. 1794, overl. Mijnsheerenland 30 aug. 1831, 37 jr, huwt Mijnsheerenland 9 mei 1824 GIJSBERT ROOS, geb. Westmaas en De Group 21 juni 1799, overl. Mijnsheerenland 1 dec. 1884, zn. van DIRK ROOS en MAARTJE BIJL. Hij huwt 2e Mijnsheerenland 4 maart 1832 ADRIAANTJE MONSTER, geb. Mijnsheerenland 4 jan. 1800, overl. Mijnsheerenland 12 maart 1881, dr. van JAN MONSTER en WILLEMIJNTJE VERZIJL.

5.    JACOBUS VAN DEN ENDEN, huwt PIETERNELLA QUARTEL, (volgt VIII.d)

6.    PIETER VAN DEN ENDEN, huwt NEELTJE SMITS, (volgt VIII.e)

7.    APPLONIA VAN DEN ENDEN, geb/ged. Mijnsheerenland 15/18 nov. 1798, overl. Mijnsheerenland 20 aug. 1818, 19 jr.

8.    GERRIT VAN DEN ENDEN, huwt DIRKJE VAN BUUL, (volgt VIII.f)

9.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, huwt MARGRIETHA VAN DER PLIGT, (volgt VIII.g)

 

VII.c LEENDERT LEENDERTSE VAN DEN ENDE, j.m. (zn. van VI.d)
Ged. Rijswijk Z-H 3 juli 1774,
Overl. Rotterdam 24 nov. 1848, 74 jr.
Zn. van LEENDERT HUIBREGTSE VAN DEN ENDE en MARIA ISAACDR. WIJTMAN,
Huwt Rijswijk Z-H 18 jan. 1793,
JANNETJE VAN DER GAAG, j.d. geb. en won. Loosduinen onder Haagambacht.
Geb. Loosduinen 26 aug. 1770,
Dr. van PIETER ARIJSZ. VAN DER GAAG en CORNELIA VAN DEN BERG.
Huwt 2e Loosduinen 7 jan. 1810,
JOSINA LANSLOT,
Geb/ged. Loosduinen 18/19 aug. 1787, get; Everdina van Spronsen,
Overl. Delft 8 juli 1856,
Dr. van GERRIT LANSLOT (LANDSSLOT) en JACOBA VAN SPRONSEN

Uit het eerste huwelijk:

1.    LEENDERT VAN DEN ENDEN, huwt ANNA HEIJNDRINA VAN IJSEREN (VAN IJZEREN),  (volgt VIII.h)

2.    HUIJBERT VAN DEN ENDEN, geb/ged. Rijswijk Z-H 23/29 juni 1794.

3.    CORNELIA VAN DEN ENDEN, geb/ged.Rijswijk 28/6-7/7 1799, overl. 's-Gravenhage 9 juni 1828, huwt Rijswijk Z-H 14 febr. 1819 JAN DE PATER, broodbakker, wednr. van Anthonia van Rooijen, geb. Lopik ca. 1790, zn. van ARIJ DE PATER en DINGENA KUIJK.

4.    PIETER VAN DEN ENDE, huwt KRIJNTJE VAN DEN BRANDER, (volgt VIII.i)

Uit het tweede huwelijk:

5.    MARIA APLONIA VAN DEN ENDE, geb/ged. Rijswijk Z-H 28/10-4/11 1810, overl. Delft 12 april 1887, huwt Delft 6 feb. 1850 JAN JACOB KERSTEN, geb. Amsterdam ca. 1819, overl. Delft 8 mei 1859, zn. van JAN KERSTEN en MARIA EIJKEBOOM. Zij huwt 2e Vrijenban 5 juni 1861 CORNELIS VAN DER BURG, wednr. van Elisabeth Bastian, geb. Zwijndrecht ca. 1806, overl. Delft 6 april 1897, zn. van BASTIAAN VAN DER BURG en MARIA KOOL.

6.    JACOBA JOSINA VAN DEN ENDEN, geb. Rijswijk Z-H 30 aug. 1812, overl. Rijswijk Z-H 6 mrt 1816.

 

VII.d WOUTER VAN DEN ENDE, marktschipper, (zn. van VI.e)
Geb. Delft 7 aug. 1791, get: Klasina de Bloois,
Overl. Delft 12 april 1860, 68 jr,
Zn. van NICOLAAS VAN DEN ENDE en ARIAANTJE BIEMOND,
Huwt Delft 27 aug 1828,
SOPHIA JOHANNA OUWENBROEK,
Geb.Delft 4 juni 1799,
Overl. Schipluiden 16 mei 1883,
Dr. van ISAK OUWENBROEK en WILLEMINA VAN DRUMMEL.

Uit dit huwelijk:

1.    ADRIANA CLAZINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 30 jan. 1829, overl. Schipluiden 18 april 1883, huwt Delft 15 aug. 1855 ADRIANUS KOUWENHOVEN, korenmolenaar, geb. Schipluiden 22 okt. 1813, overl. Schipluiden 31 maart 1897, zn. van JACOB KOUWENHOVEN en ARIAANTJE DE BLOOIS.

2.    WILLEMINA SOPHIA VAN DEN ENDE, geb. Delft 13 juni 1831, overl. Rotterdam 15 aug. 1893, huwt Delft 13 juni 1855 CORNELIS VAN DE WETERING, geb. Rotterdam 18 dec.1830, overl. Rotterdam 30 nov. 1888, zn. van HENDRIK VAN DE WETERING en NEELTJE DE KNEGT.

3.    WILLEMINA MARGARITHA VAN DEN ENDE, geb. Delft 28 juli 1837, overl. Delft 26 aug. 1837, 1 mnd

 

VII.e HUIBERT VAN DEN ENDE, koetsier, (zn. van VI.e)
Geb/ged Delft 6 juni/11 juni 1793, get; Johanna van den Ende en Johanna Geesdorp,
Overl. Delft 13 april 1849,
Zn. van NICOLAAS VAN DEN ENDE en ADRIANA BIEMOND,
Huwt Delft 12 okt. 1814,
WILMINA ANNA VAN DEN ENDE,
Ged. Delft 6 nov. 1791,
Overl. Delft 23 aug. 1876, 85 jr,
Dr. van JAN VAN DEN ENDEN en JOHANNA MAAS.

Uit dit huwelijk:

1.    NICOLAAS VAN DEN ENDE, geb. Delft 23 nov. 1814, overl. Delft 9 jan. 1815.

2.    WILHELMUS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Delft 29 juli 1817, overl. Delft 9 maart 1858, 40 jr.

3.    ADRIANUS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Delft 27 jan. 1820, overl. Delft 28 jan. 1820.

4.    ANNA ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Delft 26 jan. 1821, overl. Delft 28 jan. 1886, huwt Delft 17 juni 1846 JAN VAN DEN ENDE, geb. Delft 5 okt. 1818, overl. Delft 9 dec. 1860, 42 jr, zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en DIRKJE KAAS.

5.    HUIBERDINA VAN DEN ENDEN, geb. Delft 29 jan. 1823, overl. Delft 20 aug. 1825.

6.    NICOLAAS VAN DEN ENDEN, geb. Delft 24 jan. 1825, overl. Delft 8 feb. 1825.

7.    HUIBERTUS WILHELMUS VAN DEN ENDE, huwt WILLEMINA DE ROO, (volgt VIII.j)

8.    WOUTER VAN DEN ENDE, geb. Delft 8 mei 1828, overl. Delft 14 nov. 1828, 6 mnd.

9.    ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Delft 27 aug. 1829, overl. Delft 16 okt. 1829, 1 mnd.

 

VII.f JOHANNES VAN DEN ENDE,veenschippersknecht  (zn. van VI.e)
Geb/ged. Delft 30/3-7/4 1796,
Overl. Delft 16 juli 1840, 44 jr.
Zn. van NICOLAAS VAN DEN ENDE en ARIAANTJE BIEMOND.
Huwt Delft 7 mei 1828,
DIRKJE VAN VUURDEN,
Geb/ged Delft 29/9-13/10 1803,
Overl. Delft 3 juni 1849,
Dr. van JAN DIRK VAN VUURDEN en MARIA ELISABETH VAN DER BURG.
Zij huwt 2e Delft 29 dec. 1841 Pfulps Lugtigheid., ged. Schupluiden 8 mrt 1795, overl. Delft 13 juni 1875, zn. van Gerrit Philipsz. Lugtigheid en Barbara Huijgen van Woerden.

Uit dit huwelijk:

1.    NICOLAAS VAN DEN ENDE, geb. Delft 17 okt. 1828, overl. Delft 5 nov. 1828, 18 dg.

2.    JAN DIRK VAN DEN ENDE, geb. Delft 19 aug. 1830, overl. Delft 16 maart 1833, 2 jr.

3.    ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Delft 10 sep. 1839, overl. Delft 9 nov. 1839, 2 mnd.

 

VII.g SIMON (SIJMEN) VAN DEN ENDEN, tuinder, j.m. afk. van 't Zwaanhals (zn. van VI.g)
Ged Rotterdam 6 dec. 1770, get: Lena van den Enden,
Overl. Kralingen 23 mei 1842, 71 jr.
Zn. van JACOB(US) VAN DEN ENDEN en NEELTJE KLOPPERS,
Huwt Rotterdam 12 feb.. 1797,
ALIDA (AALTJE) VAN GELUK, j.d. afk. van Rotterdam,
Ged. Rotterdam 2 juli 1775,
Overl. Rotterdam 15 jan. 1850, 74 jr,
Dr. van AART VAN GELUK en CHRISTINA DOUWENBURG.

Uit dit huwelijk:

1.    NEELTIE VAN DEN EIJNDEN, geb/ged. Rotterdam 5/10 dec. 1797, get; Jannetie van Dorp.

2.    AART VAN DEN EIJNDE, geb/ged Rotterdam 20/29 juni 1800, get; Stijntje Douwenburg, begr. Rotterdam 9 nov. 1802.

3.    JAAPJE VAN DEN ENDE, groentenverkoopster, geb/ged. Rotterdam  28 nov/4 dec.1803, overl. Rotterdam 3 sept. 1838, huwt 1e Rotterdam 16 febr. 1825 KORNELIS PIETER VAN NOORDWIJK, geb. Kralingen 23 okt. 1802, overl. Kralingen 20 jan. 1827, zn. van ARIJ VAN NOORDWIJK en ANNA BUURMAN, huwt 2e Rotterdam 23 feb. 1831 ABRAM  VAN DRIEL, tuinder, geb. Rotterdam 1 mrt 1807, overl. Rotterdam 5 juni 1863, zn. van HENDERIK VAN DRIEL, tuinder en JANNETJE VAN DE LANDE. Hij huwt 2e Rotterdam 15 mei 1839 CATHARINA MARIA DE GROOT, geb. Rotterdam 30 maart 1815, overl. Rotterdam 22 nov. 1845, dr. van ABRAHAM DE GROOT en GRIETJE VAN DIJK. Hij huwt 3e Rotterdam 20 mei 1846 JOHANNA MARGARETHA SOPHIA WEHRMEIJER, geb. Rotterdam 23 april 1820, overl. Rotterdam 13 sept. 1892, dr. van JOHAN CHRISTOFFEL WILHELM WEHRMEIJER en CATHARINA JOHANNA KUIJPERS.

4.    AART VAN DEN ENDE, huwt 1e GEERTRUIJ ELIZABETH DEKHUIZEN,  huwt 2e MARIA ELIZABETH SNEP, (volgt VIII.k)

5.    KRISTINA VAN DEN ENDE, geb/ged. Rotterdam 4/23 apr. 1809.

 

VII.h    PIETER JANSZ. VAN DEN ENDEN afk. uit onder Vrijenban, wonend Nobelstraat (zn. van VI.ac)
Ged. Delft 6 maart 1774, get; Geertrui van den Ende.
Overl. Delft 6 mei 1840, 66 jr,
Zn. van JAN (JOHANNES) VAN DEN ENDE en GEERTRUY VAN DER EYK,
Huwt 1e Delft 23 sept. 1798, ondertr. 8 sept. 1798
WILLEMINA SCHILDERS, j.d. afk. uit Besoijen
Begr. Delft 25 maart 1801, (Oude Kerk)
Huwt 2e Loosduinen 22 mei 1803,
JANNETJE VAN DER GAAG, j.d.
Geb. Loosduinen  4 maart 1781,
Overl. Delft 7 jan. 1851,
Dr. van JACOBUS VAN DER GAAG en PETRONELLA DE GRAAF.

Uit het eerste huwelijk:

1.    JOHANNIS VAN DEN ENDE, geb/ged Delft 28 jan/3 feb. 1799, get; Geertruij van der Eijk en Johannis van den Ende.

2.    KOENRAAD PIETER VAN DEN ENDE, geb/ged Delft 7/10 feb. 1801, get; Elisabed Duivenbroek.

uit het tweede huwelijk:

3.    JOHANNIS VAN DEN ENDE, geb/ged Delft 6/12 feb. 1804; get; Geertruij van der Eijk.

 

VII.i    PIETER VAN DEN ENDE, (zn. van VI.ac)
Ged. Delft 15 jan. 1786, get; Anna van der Rijk,
Overl. Utrecht 14 sept. 1863,
Zn. van JAN (JOHANNES) VAN DEN ENDE en GEERTRUY VAN DER EYK,
Huwt Delft 11 maart 1818,
DIRKJE PALEEK,
Geb. 's-Gravenhage ca 1776
Overl. voor 1863,
Dr. van JEAN PALEEK en SOPHIA BERTINA.

Uit dit huwelijk:

1.    BASTINA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Delft 23 mei 1818, overl. Utrecht 20 nov. 1890, huwt 1e Utrecht 8 apr. 1841 MATTHIJS VAN BAATEN, geb. Wassenaar ca. 1809, overl. Utrecht 21 mei 1843, zn. van DAMIAAN VAN BAATEN en MIJNTJE POMPE, huwt 2e Utrecht 28 okt. 1846 JOHANNES VERSTEEG, geb. Wijk bij Duurstede 30 jan. 1820, overl. Utrecht 27 aug. 1879, zn. van KRIJN VERSTEEG en JOHANNA MARIA LADRAK.

 

VII.j    JAN VAN DEN ENDE, (zn. van VI.b)
Ged. Delft 19 mei 1771, get; Tjerk Boon en Cornelia Kloson,
Overl. 's-Gravenhage 13 jan. 1812,
Zn van JACOBUS VAN DEN ENDE en WIJNA BOON
Huwt
CATHARINA OFFERMAN(S), winkelierster,
Geb. 's-Gravenhage ca 1783,
Overl. 's-Gravenhage 15 jan. 1856,
Dr, van ANTONIUS OFFERMAN en CATHARINA ROBBERSCH

Uit dit huwelijk:

1.    WIJNA PIETERNELLA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 3 mrt 1802, overl. 's-Gravenhage 5 nov. 1878, huwt 's-Gravenhage 25 mei 1836 PAULUS PARDOEN, smid, geb. 's-Gravenhage 28 nov. 1810, overl. 's-Gravenhage 24 nov. 1888, zn. van HENDRIK PARDOEN en CATHARINA BRONSTEIJN. (Huwelijk ontbonden door echtscheiding 's-Gravenhage 19 nov. 1872)

2.    ANTONIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage ca. 1805, overl. 's-Gravenhage 9 mei 1842, huwt 's-Gravenhage 7 sept. 1836 JACOBUS VAN GOUDRIAAN, kantoorbediende, geb. Gorinchem ca. 1803, overl. 's-Gravenhage 26 april 1880, zn. van CORSTIAAN VAN GOUDRIAAN en CATHARINA ELIZABET DE VRIES. Hij huwt 1e ADRIANA VAN ECK, huwr 3e ANNA VAN DEN OEVER

3.    JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt JENNEKEN KLOMP. (volgt VIII.l)

4.    CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage ca. 1808, overl. 's-Gravenhage 13 jan. 1890, 82 jr, huwt 's-Gravenhage 1 april 1846 WILLEM CAREL DE SWART, rijtuigschilder, geb. 's-Gravenhage 27 april 1818, overl. 's-Gravenhage 22 sept. 1887, 69 jr,  zn. van JOHANNES WILLEM DE SWART, rijtuigschilder en WILLEMINA CATHARINA BLEWANUS.

5.    JANSJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage ca. 1809, overl. 's-Gravenhage 18 feb. 1816, 7 jr.

6.    JOSEPHUS ALEXIUS VAN DEN ENDE, huwt ANNA MARIA RUIJGROK. (volgt VIII.la)

 

VII.k    HUIBERT VAN DEN ENDEN, j.m tuinder (zn. van VI.da)
Ged. Rijswijk Z-H 4 feb. 1787,
Overl. Rijswijk Z-H 5 sept. 1838,
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE(N) en HADEWIJ MIJNLIEFF (MELIEF)
huwt  Delft 18 mei 1806,
JEANNA MARIA CORNELIA SENFF. j.d
Geb.ged. Delft 3/6 aug. 1785
Overl. Rijswijk Z-H 27 apr. 1838,
Dr. van JOHAN SAMUEL SENFF en CHRISTINA LOCK

Uit dit huwelijk:

1.    HADEWIJ VAN DEN ENDE, geb.ged. Delft 18/24 juli 1806, overl. Delft 29 mei 1846, huwt Delft 18 juli 1838 JOHAN HENDRIK BECK, geb. Delft 5 juli 1813, overl. Delft 11 juli 1866, zn. van HENDRIK BECK en EVA SMIET. Hij huwt 2e Delft 17 nov. 1847 WILLEMINA POOL, geb. Delft 18 mrt 1818, overl. Delft 16 okt. 1877, dr. van JOHANNES FRANS POOL en HELENA ELIZABETH BECK.

2.    CHRISTINA VAN DEN ENDE, geb.ged. Rijswijk Z-H 16/25 sept. 1808, overl. Delft 28 jan. 1871, huwt Delft 18 juli 1838 HENDRIK PIETER DE KONING, geb. Delft 24 apr. 1813, overl. Delft 26 feb. 1888, zn. van HENDRIK DE KONING en SOPHIA CATHARINA METZ.

3.    CATRINA VAN DER ENDEN, geb.ged. Rijswijk Z-H 4/16 juni 1811, overl. Rijswijk Z-H 21 jul 1829.

4.    CHRISTINA VAN DEN ENDE, geb. Rijswijk Z-H 27 sept. 1813.

5.    JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Rijswijk Z-H 7 jan. 1817

6.    ANTJE VAN DEN ENDE, geb. ca. 1816, overl. Rijswijk Z-H 14 nov. 1818.

 

VII.l    PIETER JACOBUS VAN DEN ENDEN, bezemmaker (zn. van VI.h)
Ged. Delft 10 jan. 1790, (get: Teuntje Poorterman),
Overl. Delft 24 maart 1853, 63 jr,
Zn. van PIETER VAN DEN ENDEN en JACOBA HAAZELHORST
Huwt Delft 28 mei 1817
JOHANNA MARGARETHA JACOBA MEDER, MEEDER)
Geb. Leerdam ca 1793
Overl. Delft 21 sept. 1844, 51 jr,
Dr. van JOHANNES FREDERIK MEDER en JOHANNA ELISABETH BOEKK.

 

Uit dit huweliijk:

1.    PIETER VAN DEN ENDEN, gebDelft 25 april 1818, overl. Delft 3 juli 1825, 7 jr.

2.    ELIZABETH VAN DEN ENDEN,  geb. Delft 6 juni 1823, huwt Delft 27 mei 1846 JAN WILLEM CORNELIS BOLT, geb. Amsterdam ca 1820,  zn. van WILLEM BOLT en ANTHONIA ADRIANA KELFKENS.

3.    PIETER JACOBUS VAN DEN ENDEN, geb. Delft 21 maart 1827, overl. Delft 20 okt. 1827, 7 mnd.

4.    JOHANNES FREDERIK VAN DEN ENDE, geb. Delft 13 april 1829, overl. Delft 3 mei 1829, 18 dg.

 

VII.la    JAN VAN DEN ENDEN, bezembinder (zn. van VI.h)
Ged. Delft 10 feb. 1782, (get: Jan van den Enden en Maria van der Enden)
Overl. Deventer 26 okt 1857,
Zn. van PIETER VAN DEN ENDEN en JACOBA HAAZELHORST,
Huwt
JENNEKEN (JOHANNA) KROON
Geb. ca 1779
Overl. Deventer 10 okt. 1861.

Uit dit huwelijk:

1.    ADRIANA PETRONELLA VAN DEN ENDEN, geb. Delft 25 sept. 1810, huwt 1e Deventer 2 mei 1839 HENDRIK MARTIENUS, geb. Deventer ca 1811, zn. van JAN MARTIENUS en ALEIJDA GERRITSEN. Huwt 2e Deventer 25 jan. 1849 JAN STERLING, geb. Deventer ca. 1819, overl. Deventer 16 juli 1884, zn. van PIETER STERLING timmerman en GERHARDA BROEKERS.

2.    GEERTRUIJ VAN DEN ENDEN, geb. Zutphen (Gld) 8 juli 1815, overl. Deventer 26 juli 1852, huwt Deventer 10 mei 1849 FREDRIK GERRITSEN, geb. Deventer ca 1821, zn. van ADRIANUS GERRITSEN en GEERTRUI BLAAUWENOORD

3.    WILLEM VAN DEN ENDEN, huwt MARGARITA VAN BEEK. (volgt VIII.o)

4.    Een levenloos geboren kind van het mannelijk geslacht, geb Zutphen 10 nov 1821

5    GERRIT JAN VAN DEN ENDEN, geb. 8 juni  1823, overl. Zutphen 8 jan 1824.

4.    JACOBA JOHANNA VAN  DEN ENDEN, geb. Zutphen  5 nov. 1824, overl. Deventer 27 juni 1878, huwt Deventer 20 aug. 1846 JAN WILLEM HENDRIKSEN, schoenmaker, geb. Deventer 21 dec. 1820 overl. Deventer 23 dec. 1896, zn. van JAN HENDRIKSEN en JANNA VAN DEN BERG.

 

VII.m    JAN (JOHANNIS) VAN DEN ENDEN, Mr. verver (zn. van VI.i)
Ged. Delft 12 nov. 1789, (get: Helena Post),
Overl. Delft 22 jan. 1835, 45 jr,
Zn. van JAN VAN DEN ENDEN en JOHANNA MAAS,
Huwt Delft 12 mei 1811
HESTER KOSTER, j.d.,
Ged. Delft 26 nov. 1786,
Overl. Delft 5 dec. 1862, 76 jr,
Dr. van JACOB KOSTER en ARENDJE VAN MUNSTER

uit dit huwelijk:

1.    JAN VAN DEN ENDE, huwt FREDERICA MARIA WECHTER. (volgt VIII.m)

2.    ARENDJE VAN DEN ENDEN, geb. Delft 19 mei 1816, overl. Delft 13 juni 1816, 25 dg.

3.    WILLEM VAN DEN ENDE, geb. Delft 12 feb. 1828.

 

 VII.n    LEENDERT VAN DEN ENDEN, schoenmaker (zn. van VI.i)
Geb/ged Delft 27-2/6-3 1794, (get: Helena Post),
Overl. Delft 26 okt. 1859, 65 jr,
Zn. van JAN VAN DEN ENDEN en JOHANNA MAAS,
Huwt Delft 7 juni 1815
DIRKJE KAAS,
Ged. Delft 10 feb. 1791,
Overl. Delft 12 jan. 1828, 37 jr,
Dr. van DIRK KAAS en CLASINA NIEUWENHUIJSEN.

Uit dit huwelijk:

1.    Geb. Delft 10 dec.1815 Een doodgeboren kind.

2.    Geb. Delft 2 okt. 1816 Een kind, na 8 uur overleden..

3.    JAN VAN DEN ENDE, huwt ANNA ADRIANA VAN DEN ENDE.(volgt VIII.n)

4.    CLASINA VAN DEN ENDEN, geb. Delft 4 nov. 1820, overl. Delft  7 feb. 1885, 64 jr, huwt Delft 24 nov. 1847 JAN JOZEF LISPET, geb. Maasstricht ca. 1824, overl. Delft 26 aug. 1867, zn. van JAN LODEWIJK LISPET en CATHARINA EVERDINA SANDERS.

5.    NAATJE VAN DEN ENDEN, geb. Delft 1 okt. 1822, overl. Rotterdam 22 okt. 1889, huwt Rotterdam 31 okt. 1860 GERNARDUS VREEZE, geb. Rotterdam 14 aug. 1823, overl. Rotterdam 30 jan. 1888, zn. van GERNARDUS VREEZE en ELIZABETH KOEKEBAKKER.

6.    HELENA VAN DEN ENDEN, geb. Delft 30 nov. 1824, overl Delft 5 feb. 1870, 45 jr, huwt Delft 26 mei 1845 WILLEM HENDRIK VAN LEEUWEN, geb. Delft 25 feb. 1822, overl. Delft 15 okt. 1871, zn. van ABRAHAM VAN LEEUWEN en CHRISTINA ROOS.

7.    DIRK LEENDERT VAN DEN ENDE, geb. Delft 21 mei 1827, overl. Delft 30 jan. 1829.

 

VIII.a JAN AREND VAN DEN ENDEN koornmolenaarsknecht, (zn. van VII.a)
Geb Delft 31 aug. 1811,
Overl. Delft 24 sep 1872, 62 jr,
Zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en HENDERINA BRESLER,
Huwt 1e Delft 9 aug. 1837,
ANNA JULIANA BRETT,
Geb. Delft 11 oct. 1793,
Overl. Delft 26 mei 1847, 53 jr,
Dr. van GEORG ERNST BRETT en JOHANNA CHRISTINA KOELMEIJER
Huwt 2e Delft 26 sep. 1860,
MARIA OOSTERLAAN,
Geb. Delft 2 mei 1808,
Overl. Delft 25 nov. 1877, 69 jr,
Dr. van WILHELMUS OOSTERLAAN en ANNA VAN DER CLOOT.

Uit het eerste huwelijk:

1.    JACOBUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 14 sep. 1838, overl. Delft 8 nov. 1838, 1 mnd.

 

VIII.ab    MARTINUS VAN DEN ENDE, gerstkooper, molenaar, (zn. van VII.a)
Geb/ged. Delft 29/30 juli 1809,
Overl. 's-Gravenhage 15 feb. 1880,
Zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en HENDERINA BRESLER,
Huwt Voorburg 13 mei 1832
JACOBA VAN DAM,
Geb. Voorburg 12 juni 1808,
Overl. 's-Gravenhage 6 aug 1878,
Dr. van JOHANNES VAN DAM en MARIA DRACHTER.

Uit dit huwelijk:

1.    HENDRINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 8 feb. 1833, overl. 's-Gravenhage 30 mrt. 1922, huwt 1e 's-Gravenhage 15 nov 1854 ROEDOLF CORNELIS VERWIJK, timmerman, geb. 's-Gravenhage ca 1832, overl. 's-Gravenhage 6 sept. 1886, zn. van ROEDOLF GERRARDUS VERWIJK en ANNA MARGARETHA ROOS, huwt 2e 's-Gravenhage 9 dec. 1891 JOHAN HENDRIK NICOLAAS HIBBELER, schoenmaker, geb. Rotterdam 10 mrt 1829, overl. 's-Gravenhage 27 okt 1892,  zn. van JOHAN HENDRIK HIBBELER en DOROTHEA ZEELISSEN, wednr van CECILIA KLASINA JOHANNA BRINKMAN.

2.    MARIA JACOBA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 4 apr. 1834, overl. 's-Gravenhage 28 aug, 1834.

3.    JACOBA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 28 apr. 1835, overl. 's-Gravenhage 18 feb. 1837.

4.    MARTINUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 7 dec. 1836.

5.    MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Delfshaven 6 feb. 1838.

6.    JOHANNES JACOBUS VAN DEN ENDEN, geb. Delfshaven 16 mei 1839, overl. Delfshaven 9 juni 1839.

7.    JACOBA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 16 juli 1840, overl. 's-Gravenhage 30 mei 1842.

8.    JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 18 nov. 1842, overl. 's-Gravenhage 21 feb. 1921, huwt 's- Gravenhage 18 dec 1867 ADRIANUS HENDRIK VERSTRAATEN, sigarenmaker, geb. 's-Gravenhage 28 juni 1843, overl. 's-Gravenhage 27 jan. 1915, zn. van JOHANNES VERSTRAATEN en JOHANNA MARGARETHA BORRET.

9.    MARTINUS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA DE GROOT, (volgt IX.ab)

10.    ELISABETH JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage ca 1847, overl. 's-Gravenhage 25 aug. 1847.

11.    ADRIANA MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 13 feb 1849, overl. 's-Gravenhage 9 mrt 1930, huwt 's-Gravenhage 24 juli 1872 NICOLAAS MIGAEL ENGELBREGT, broodbakker, geb Gouda ca. 1849, overl. 's-Gravenhage 7 aug. 1924, zn. van GERRIT JAN ENGELBREGT, koster en GEERTJE DE VOS.

12.    JOHANNES VAN  DEN ENDE, huwt 1e MARIA HUBERTINA VREEBURG, huwt 2e SUSANNA BOUWMAN.(volgt IX.ac)

 

VIII.b HENDRIK VAN DEN ENDE, tabakkerver (zn. van VII.a)
Geb. Delft 7 jan. 1825,
Overl. Delft 31 maart 1898, 73 jr.
Zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en HENDRINA BRESLER.
Huwt Delft 9 april 1851,
GIJSBERTJE SCHUURING,
Geb. Harderwijk  15 nov. 1823,
Overl. Delft 31 maart 1881, 57 jr.
Dr. van GERRIT SCHUURING en ELIZABETH DIRKSE ZONNEVELD.

Uit dit huwelijk:

1.    Geb. Delft 5 juni 1851 een doodgeboren kind.

2.    HENDRINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Delft 23 april 1852, overl. Delft 7 mei 1852, 14 dg.

3.    JACOBUS GERARDUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 11 april 1853, overl. Delft 4 juni 1853, 2 mnd.

4.    HENDRIK VAN DEN ENDE, geb. Delft 25 mei 1854, overl. Delft 20 aug. 1854, 3 mnd

5.    GIJSBERT VAN DEN ENDE, huwt CLASINA RIJK. (volgt IX.a)

6.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Delft 12 maart 1859, overl. Delft 26 jan. 1863.

7.    HENDRIKA VAN DEN ENDE, geb. Delft 20 april 1862, overl. Delft 24 juli 1862.

8.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Delft 12 maart 1864, overl. Delft 28 nov 1935, 71 jr, huwt Delft 2 feb. 1887 CORNELIS JOHANNES BAYENS, geb. Delft 17 maart 1860, overl. Delft 7 jan. 1938, zn. van JOHANNES FRANCISCUS BAYENS en GEERTRUIDA LUBEK.

9.    HENDRIK VAN DEN ENDE, geb. Delft 26 mei 1867, overl. Delft 2 aug. 1867, 2 mnd.

 

VIII.ba CORNELIS VAN DEN ENDE, bezemmaker, (zn. van VII.ab)
Ged.. Delft 14 dec. 1801, get; Lene de Leeuw,
Overl. Delft 14 aug. 1833, 31 jr,
Zn. van PIETER VAN DEN ENDE en ARENTJE NEDERVELT
Huwt Delft 30 nov. 1825,
LENA VAN NOORTWIJK,
Geb/ged Delft 23/26 aug 1798,
Overl. Delft 14 jan 1870, 70 jr,
Dr. van WILLEM VAN NOORTWIJK en LENA VERHAGEN.
Zij huwt Delft 21 okt. 1835 JACOBUS JOHANNES VIS, geb. Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1.    ARENDJE VAN DEN ENDE, geb. Delft 5 april 1830, overl. Delft 3 jan. 1878, 47 jr, huwt Delft 24 juli 1851 DIRK VAN DER BOOR, geb. s-Gravenhage ca 1827, overl. Delft 8 feb. 1905, zn. van JOHANNES VAN DER BOOR en ELISABETH VAN DER KEEMEL, hij huwt 2e Delft 26 mrt 1879 PETRONELLA MARIA DERSJANT, geb. Delft ca 1835, dr. van ARIE DERSJANT en JOHANNA VAN DEN BERG.

 

VIII.c LEENDERT VAN DEN ENDE, ( zn. van VII.b)
Geb/ged. Oud Beijerland 19/20 jan. 1793,
Overl. Mijnsheerenland 22 aug. 1862, 69 jr,
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDEN en APPOLONIA VAN DER WEES,
Huwt Mijnsheerenland 29 maart 1821,
GEERTRUIJ MONSTER,
Geb. Mijnsheerenland 21 juli 1801,
Overl. Mijnsheerenland 30 mrt 1888, 86 jr
Dr. van JAN MONSTER en WILLEMIJNTJE VERZIJL.

Uit dit huwelijk:

1.    APPLONIA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland ca. 1822, huwt Mijnsheerenland 18 mei 1851 MARCUS VAN STIGHT, geb. Heinenoord ca. 1822, overl. Heinenoord 23 mrt 1894, zn. van NEELTJE VAN STIGHT. Hij huwt 2e MARIA VAN DER SLUIS.

2.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 2 juni 1823, overl. Mijnsheerenland 6 sept. 1823.

3.    WILLEMIJNTJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 3 aug.1824, overl. Mijnsheerenland 8 feb. 1859, 34 jr, huwt Mijnsheerenland 14 okt 1854 JORIS VAN DER LINDEN, geb. Oud Beijerland 10 mrt 1823, overl. Heinenoord 18 jan. 1872, 49 jr, zn. van CORNELIS VAN DER LINDEN en ADRIANA BERNIKKER. Hij huwt 2e Heinenoord 24 mrt 1865 ANNA DE PENNING, geb. Westmaas en De Groep ca. 1835, dr. van PIETER DE PENNING en TEUNTJE BRUSS, wed. van Huibert Snijders.

4.    AAGJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 16 aug 1825, overl. Westmaas 30 mrt 1852,  huwt Mijnsheerenland 24 jan 1851 DIRK HENSE(N), geb. Westmaas 23 okt 1821, zn. van PIET HENSE en MAAIJKE ROOS. Hij huwt 2e Westmaas 27 april 1853 GEERTRUIJ DE PENNING, geb. Mijnsheerenland 5 SEPT 1826, overl. Westmaas 7 mei 1897, dr. van WILLEM DE PENNING en JANNIGJE VAN DER WEIJDEN.

5.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 7 sept. 1826, overl. Mijnsheerenland 18 dec. 1827.

6.    JAN VAN DEN ENDEN, huwt CORNELIA KRUITHOF.(volgt IX.b)

7.    Geb. Mijnsheerenland 23 jan 1829 een doodgeboren tweeling van het mannelijk geslacht.

8.    GEERTRUIJ VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 31 aug. 1830, overl. Mijnsheerenland 24 okt. 1844, 14 jr.

9.    Geb. Mijnsheerenlend 18 aug. 1832 een doodgeboren kind van het mannelijk geslacht.

10.    GRIETJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 27 dec.1833, overl. Oud-Beijerland 10 mei 1871, 37 jr, huwt Oud Beijerland 24 okt. 1861 ARIE VAN PELT, geb. Oud Beijerland 14 okt. 1836, overl. Oud-Beijerlan 3 mrt. 1889, zn. van ARIE VAN PELT en HERMINA DEKKER.Hij huwt 2e MARIA ELIZABETH VAN HAM, wed. van Frederik Willem Grootenboer, geb. Oud-Beijerland 7 juni 1839, overl. Mijnsheerenland 28 dec. 1880, dr. van IVO VAN HAM en NEELTJE VAN WIJK.

11. Geb. Mijnsheerenland 10 april 1835, een doodgeboren kind van het mannelijk geslacht.

12.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 24 nov. 1836, overl. Mijnsheerenland 28 sept. 1840, 4 jr.

13.    WILLEM VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 1 dec. 1837, overl. Mijnsheerenland 19 sept. 1846, 8 jr.

14.    ADRIANUS VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 11 aug. 1839, overl. Mijnsheerenland 5 dec. 1839.

15.    ADRIANA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 11 aug. 1839, overl. Mijnsheerenland 31 jul 1840.

16.    ADRIANA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 14 sept. 1840, overl. Mijnsheerenland 12 apr. 1920, 79 jr.

17.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, huwt MARGRITHA SMITSHOEK. (volgt IX.ba)

 

VIII.ca    ADRIANUS VAN DEN ENDEN, (zn. van VII.b)
Geb./ged. Oud Beijerland 7/9 okt. 1791,
Overl. Mijnsheerenland 2 sept. 1837,
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDE en APPOLONIA VAN DER WEES,
Huwt 1e Mijnsheerenland 19 okt. 1823
TEUNA KRUITHOF,
Geb. Mijnsheerenland ca. 1804,
Overl.Mijnsheerenland 8 juli 1828,
Dr. van ANDRIES KRUITHOF en ADRIANA VAN DER VEER
Huwt 2e Mijnsheerenland 22 feb. 1829,
JOANNA DE GROOT,
Geb. Maasbommel ca. 1799,
Overl. Mijnsheerenland 4 okt. 1870,
Dr. van PETRUS DE GROOT en JOANNA WILMS.

Uit het eerste huwelijk:

1.    Doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht van Teuna Kruithof, geb. Mijnsheerenland 29 aug. 1823.

2.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 27 mrt 1825, overl. Mijnsheerenland 7 juli 1825.

3.    Doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Mijnsheerenland 11 apr. 1826.

4.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 26 juli 1827, overl. Mijnsheerenland 21 okt. 1827.

5.    Doodgeboren kind van het mannelijk geslacht, geb. Mijnsheerenland 6 juli 1828.

Uit het tweede huwelijk:

6.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, koetsier, huwt AAGJE BRAS (volgt IX.bb)

7.    JOHANNA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 18 okt 1830, huwt Mijnsheerenland 11 mei 1854 CORNELIS HAGEMAN, geb. Noordgouwe ca. 1817, zn. van MANNIS HAGEMAN en JANNA WETSTEEN. Hij huwt 1e PIETERTJE LEENMANS, overl. Mijnsheerenland 20 dec 1851, 36 jr, dr. van JACOB LEENMANS en BAARTJE HOFMAN

8.    APPLONIA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 4 dec. 1831.

9.    PIETER VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 16 mrt 1833, overl. Mijnsheerenland 12 jan. 1836, 2 jr.

10.    LEENDERT VAN DEN ENDEN, huwt CORNELIA GROENEWEG, (volgt IX.bc)

 

VIII.d JACOBUS VAN DEN ENDEN, (zn. van VII.b)
Geb/ged. Mijnsheerenland 27 jan/7 feb. 1796,
Overl. Mijnsheerenland 9 sept. 1846, 50 jr
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDE en APPOLONIA VAN DER WEES,
Huwt Mijnsheerenland 12 nov. 1820,
PIETERNELLA QUARTEL,
Geb. Westmaas ca. 1800,
Overl. Mijnsheerenland 12 aug. 1850, 49 jr
Dr. van JACOB QUARTEL en JOHANNA BOER

Uit dit huwelijk:

1.    APOLONIA VAN DEN ENDE, geb. Mijnsheerenland 2 feb. 1822, overl.Mijnsheerenland 5 juni 1882, 60 jr,  huwt Mijnsheerenland 3 nov. 1850 SIJME WOLS, geb. Cilaarshoek ca. 1819, overl. Mijnsheerenland 15 mei 1910, zn. van PAULUS WOLS en CORNELIA BROERE.

2.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 14 mrt 1823, overl. Mijnsheerenland 31 jan. 1824.

3.    JOHANNA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 7 mei 1824, overl. Mijnsheerenland 3 sept. 1824.

4.    JOHANNA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 5 juli 1825, overl. Mijnsheerenland 25 juli 1825.

5.    JACOB VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 4 okt. 1826, overl. Mijnsheerenland 9 jan. 1827.

6.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 5 nov. 1827, overl. Mijnsheerenland 15 feb. 1828.

7.    JACOB VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 18 juni 1829, overl. Mijnsheerenland 7 feb. 1830.

8.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb.Mijnsheerenland 14 jul 1830, overl. Mijnsheerenland 21 mei 1831.

9.    JACOB VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 12 dec, 1831, overl.Mijnsheerenland 29 juli 1832.

10.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 11 mrt 1833, overl.Mijnsheerenland 28 apr. 1838, 5 jr.

11.    JACOB VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 20 juli 1834, overl. Mijnsheerenland 29 okt. 1834.

12.    JACOB VAN DEN ENDEN, geb.Mijnsheerenland 12 feb. 1836, overl. Mijnsheerenland 2 juli 1836.

13.    JACOB VAN DEN ENDEN, huwt  BASTIAANTJE VAN LEENING. (volgt IX.c)

14.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb.Mijnsheerenland 12 jul 1838, overl. Mijnsheerenland 30 sept. 1838.

15.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb.Mijnsheerenland 31 aug. 1839, overl. Mijnsheerenland 23 sept. 1839,

16.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb.Mijnsheerenland 14 juli 1842, overl. Mijnsheerenland 7 sept. 1842.

17.    Doodgeboren kind van het mannelijk geslacht, geb.Mijnsheerenland 14 okt. 1843.

 

VIII.e PIETER VAN DEN ENDE, (zn. van VII.b)
Geb/ged. Mijnsheerenland 21/26 feb. 1797,
Overl. Mijnsheerenland 30 jan. 1855, 57 jr,
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDE en APPLONIA VAN (DER) WEES,
Huwt 1e Mijnsheerenland 28 mei 1825 ,
NEELTJE SMITS,
Geb. Heinenoord ca. 1803,
Overl. Mijnsheerenland 16 aug. 1832, 29 jr,
Dr. van JAN SMITS en MARTIJNTJE s-GRAVENDEEL.
Huwt 2e Klaaswaal 6 juni 1833.
ANNIGJE VAN STEENSEL,
Geb. Klaaswaal 5 sept 1798,
Overl. Mijnsheerenland 23 okt. 1864, 66 jr,
Dr. van JACOB VAN STEENSEL en LIJNTJE VAN NEDERPELT.
Zij huwt 2e Heinenoord 16 okt. 1857 JAN EBING, wednr van Neeltje van Es, overl. Mijnsheerenland 3 mei 1867, 61 jr, zn. van GERRIT EBING en PLEUNTJE DE HEER.

Uit het eerste huwelijk:

1.    JOSEPH VAN DEN ENDE, huwt KORNELIA MARIA SCHILPEROORT.(volgt IX.d)

2.    JAN VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 5 aug. 1827, overl. Mijnsheerenland 25 nov. 1827.

3.    JAN VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 2 okt. 1828, overl. Mijnsheerenland 28 nov. 1850, 22 jr.

4.    APPLONIA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 21 mei 1830, huwt 's-Gravendeel 4 nov. 1862 ABRAHAM DE BRUIN, wednr van STIJNTJE TROUW, geb. Heenvliet ca. 1830, overl. Heinenoord 18 juli 1891, zn. van GERRIT DE BRUIN en PLEUNTJE DE VROME.

Uit het tweede huwelijk:

5.    Doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Mijnsheerenland 3 aug. 1834

6.    LIJNTJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 18 feb. 1836, overl. Mijnsheerenland 28 mrt 1837.

7.    LIJNTJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 14 aug. 1838, overl. Oud Beijerland 25 feb. 1881, huwt Oud Beijerland 15 mei 1862 KORNELIS STOUGIE, geb. Oud Beijerland 1 mei 1832, overl. Oud Beijerland 15 feb. 1890, zn. van KORSTIAAN STOUGIE en ADRIANA KLEIJN.

8.    Doodgeboren kind van het mannelijk geslacht, geb. Mijnsheerenland 15 dec. 1839.

9.    Doodgeboren kind van het mannelijk geslacht, geb. Mijnsheerenland 9 mei 1845.

 

VIII.f GERRIT VAN DEN ENDEN, (zn. van VII.b)
Geb/ged. Mijnsheerenland 13/23 maart 1800,
Overl. Mijnsheerenland 19 nov. 1871, 71 jr
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDE en APPLONIA VAN (DER) WEES.
Huwt Mijnsheerenland 19 nov 1826 ,
DIRKJE VAN BUUL,
Geb Dordrecht ca. 1799,
Overl. Dordrecht 12 maart 1888,
Dr. van JOOST VAN BUUL en DIRKJE DE VISSER.

Uit dit huwelijk:

1.    APPLONIA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 18 juli 1827, overl. Alblasserdam 26 feb. 1858, huwt Mijnsheerenland 24 juli 1856 STEVEN VAN LUIK, geb. Westmaas 16 mrt. 1826, zn. van JAN VAN LUIK en MAGGELTJE DE GEUS. Hij huwt 2e Heerjansdam 2 mei 1861 HENDRIKSJE SPRINGLER, geb. ca 1838, dr. van JOHANNIS HENDRIK SPRINGLER en JANNEGJE BIJL.

2.    JOOST VAN DEN ENDEN, huwt  MARGRIETHA PIJL. (volgt IX.e)

3.    JOSEPH (JOZEF) VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 24 jan.1832, overl. Oud Beijerland 11 mei 1913, 81 jr, huwt 1e Mijnsheerenland 14 nov. 1858 LIJNTJE DE JONGSTE, geb. Klaaswaal 21 sept. 1835, overl. Rotterdam 24 aug 1861, 25 jr, dr. van KLAAS DE JONGSTE en ELIZABETH NIEMANTSVERDRIET. Huwt 2e Rotterdam 7 mei 1862 MARIA CHRISTINA SCHOONMADE, geb. Rotterdam 1 mei 1837, overl. Norg 12 aug. 1862, 25 jr,  dr. van JOHANNA (ANTJE) SCHOONMADE. Huwt 3e Rotterdam 27 mei 1863 PETRONELLA KNOPS, geb. Utrecht ca. 1832, dr. van HENDRIK KNOPS EN MARIA BROEKMAN.

4.    DIRKJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 27 juli1834, overl. Westmaas 21 dec. 1927, 93 jr, huwt Mijnsheerenland 6 mei 1860 DIRK KAPTEIN, geb. Mijnsheerenland 13 okt. 1828, overl. Westmaas 26 mei 1910, zn. van DIRK KAPTEIN en ADRIANA ROZENDAAL.

5.    AAGJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland  15 okt. 1836, overl. Zwijndrecht 1 juli 1920, huwt Oud Beijerland 16 mei 1867 JOHANN HEINRICH SUHR, geb. Holle, Groothertogdom Oldenburg (Duitsland) ca 1839, zn. van CARSTEN SUHR en MARIE CATHERINE BRUGGEMANN.

6.    ANNA ELISABETH VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 16 mrt. 1839, overl. Oud Beijerland 3 dec. 1924, huwt Mijnsheerenland 24 mei 1868 JACOBUS BOEVE, geb. Rotterdam 19 feb. 1843, overl. Oud Beijerland 30 juni 1922, zn. van JAN BOEVE en HENDRIKA WATERKAMP.

7.    ADRIANA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland ca. 1843, overl. Maasdam 28 dec 1914, huwt 1e Mijnsheerenland 22 mei 1879 ARIE KOOMANS, wednr. van Lena Bijl, geb. s Gravendeel ca. 1827, overl. Rotterdam 6 nov. 1882, zn. van HENDRIK KOOMANS en NEELTJE DE JONG, Huwt 2e Maasdam 11 okt. 1883 LEENDERT SMITS, wednr van Jacoba Maaskant, geb. Maasdam 7 mei 1851, overl. Maasdam 30 jan. 1920, zn. van JAN SMITS en LIJNTJE DEN BOER.

 

VIII.g JOSEPH VAN DEN ENDEN, vlasser, boerenknecht, (zn. van VII.b)
Geb/ged. Mijnsheerenland 15/20 juni 1802,
Overl. Mijnheerenland 24 maart 1863
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDE en APPLONIA VAN (DER) WEES.
Huwt Mijnsheerenland 6 mei 1827,
MARGRIETHA DANIELS VAN DER PLIGT,
Geb/ged.  Heinenoord 14/21 okt. 1804,
Overl. Mijnsheerenland 15 okt. 1867,
Dr. van DANIEL ARIENS VAN DER PLIGT en MAIJKE WILLEMSDR.VAN DEN BURG

Uit dit huwelijk:

1.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, huwt  KRIJNTJE VAN DER LINDEN.(volgt IX.f)

2.    DANIEL VAN DEN ENDEN, huwt  JANNIGJE WOLS.(volgt IX.g)

3.    ADRIANUS VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 25 aug. 1831, overl. Mijnsheerenland 13 okt. 1853, 22 jr.

4.    ARIJ VAN DEN ENDEN, huwt LIDEWIJ VERLOOP. (volgt IX.ga)

5.    APPOLONIA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 15 mrt 1836, overl. Mijnsheerenland 16 juni 1897, 61 jr

6.    MAAIJKE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 12 okt. 1838, overl. Mijnsheerenland 3 juni 1846, 7 jr

7.    AAGJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 26 nov. 1840, overl. Maasdam 18 jan. 1874, huwt Mijnsheerenland 26 april 1862 WILLEM VAN TIENDEREN, geb. Maasdam 26 april 1831, overl. Haarlemmermeer 7 juli 1915, zn. van ARIJ VAN TIENDEREN en ANNIGJE MONSTER.

8.    PIETERTJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 2 juli 1845, overl. Mijnsheerenland 2 mrt 1846.

 

VIII.h LEENDERT HUIJBERTSE VAN DEN ENDEN, grutter, (zn. van VII.c)
Geb/ged. Rijswijk Z-H 23/29 juni 1794,
Overl. Rotterdam 24 mei 1868
Zn van LEENDERT LEENDERTSE VAN DEN ENDE en JANNETJE VAN DER GAAG.
Huwt Rotterdam 24 okt 1821,
ANNA HEIJNDRINA VAN IJSEREN (VAN IJZEREN),
Geb/ged.. Rotterdam 20/28 okt. 1798,
Overl. Rotterdam 15 juli 1872,
Dr. van JAN VAN IJSEREN en HEIJNDRINA DE VAL.

Uit dit huwelijk:

1.    JOSINA HELENA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 30 aug. 1822, overl. Rotterdam 28 feb. 1913, huwt Rotterdam 18 jan. 1843 TEUNIS HENRICUS VISSER, geb. Rotterdam 6 mei 1823, overl. Kralingen 24 feb. 1887, 63 jr, zn. van JAN JACOB VISSER en ALIDA WILTSCHUT.

2.    JOHANNES HENDRIKUS VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA LOUISA HAGERS. (volgt IX.h)

3.    LEONARDUS HUBERTUS VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 3 nov. 1825, overl. Rotterdam 2 juni 1826.

4.    HENDRIK JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 18 dec. 1826, overl. Rotterdam 4 april 1854, 27 jr.

5.    ANNA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 18 feb. 1828, overl. Rotterdam 28 nov. 1829.

6.    LEENDERT VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 26 juni 1829, overl. Rotterdam 16 sept. 1829.

7.    ANNA HENDRINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 10 juni 1830, overl. Rotterdam 14 mei 1891, huwt Rotterdam 14 nov. 1855 CORNELIS WILHELMUS VERMEULEN, geb. Rotterdam 8 aug. 1830, overl. Rotterdam 4 nov. 1902,  zn. van PIETER VERMEULEN en WILHELMINA MAGDALENA DROOG.

8.    LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt WILHELMINA MARIA HELENA SCHOOLWERTH.(volgt IX.i)

9.    ISAAC JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 21 juni 1834, overl. Rotterdam 6 sept. 1834.

10.    Geb. Rotterdam 3 mei 1835 een doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht.

11.    PIETER VAN DEN ENDE, huwt CHRISTINA CAROLINA ANES.(volgt IX.j)

12.    MARIA MARGARETHA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 15 dec. 1838, overl. Rotterdam 9 jan. 1839.

 

VIII.i PIETER VAN DEN ENDE, warmoezier, (zn. van VII.c)
Geb. Rijswijk 8 okt. 1802,
Overl. Delft 1 okt. 1878, 76 jr,
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDEN en JANNETJE VAN DER GAAG,
Huwt
KRIJNTJE VAN DEN BRANDER,
Geb. Kralingen 4 mei 1800,
Overl. Delft 16 aug. 1867, 66 jr,
Dr. van PIETER VAN DEN BRANDER en ANTJE VAN FESSEN.

Uit dit huwelijk:

1.    LEENDERT VAN DEN ENDE, geb. Kralingen 18 okt. 1826, overl. Delft 3 sep. 1829, 3 jr.

2.    JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Delft 24 mei 1828, overl. Hof van Delft 30 mei 1903, 75 jr, huwt Delft 17 dec 1851 HERMAN EVERT VAN DER HEIJDEN, geb. Delft 25 mei 1826, overl. Hof van Delft 19 dec. 1909, 83 jr, zn. van HERMAN EVERT VAN DER HEIJDEN en BERSCHIJNA VAN KAMPEN.

3.    JOSINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 6 okt. 1829, overl. Delft 17 aug. 1867, 37 jr, huwt Delft 12 dec. 1855 PHILIPPUS PETRUS VAN DER VELDE, broodbakker, geb. Groningen 15 nov. 1832, overl. Delft 28 aug. 1867, 34 jr, zn. van PIETER PHILIPPUS VAN DER VELDE en JANNETJE CORNELIA RICHTER.

4.    JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. Delft 4 okt. 1831, overl. Delft 18 april 1874, 42 jr

5.    Geb. te Delft 11 aug. 1833 een doodgeboren kind.

6.    PIETER VAN DEN ENDE, huwt NEELTJE HANEMAAIJER. (volgt IX.k)

7.    LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt CRIJNTJE OVERVOORDE. (volgt IX.l)

8.    JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt 1e HERMINA MARGARETHA KRAGT, huwt 2e JACOMINA LAKKEE.(volgt IX.m)

9.    MARIA APOLONIA VAN DEN ENDE, geb. Delft 25 juli 1840, overl. Delft 10 nov. 1842.

10.    DAVID GERARDUS VAN DEN ENDE, huwt DIRKJE KNOESTER. (volgt IX.n)

11.   CORNELIS VAN DEN ENDE, koopman, geb. Delft 12 maart 1845, overl. Delft 20 mei 1930, 85 jr, huwt Delft 14 aug. 1878 JOHANNA PETRONELLA STOUT, geb. Delft 10 jan. 1850, dr. van JOHANNES STOUT en CLASINA PETRONELLA POST.

12.     SEGERINUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 3 nov. 1846, overl. Sommelsdijk 22 mrt 1913, huwt Delft 21 mei 1873 CORNELIA VAN VEEN, geb. De Lier 12 mei 1851, overl. Sommelsdijk 23 dec. 1925, dr. van ARIE VAN VEEN en MARIA PRINS.

 

VIII.j HUIBERTUS WILHELMUS VAN DEN ENDE, kleedermaker, (zn. van VII.e)
Geb. Delft 16 dec. 1826,
Overl. Delft 19 juli 1888, 61 jr,
Zn. van HUIBERTUS VAN DEN ENDE en WILMINA ANNA VAN DEN ENDEN.
Huwt Delft 31 mei 1854,
WILLEMINA DE ROO,
Geb. Delft 7 feb. 1828,
Overl. Delft 2 mei 1890, 62 jr,
Dr. van JACOBUS DE ROO, plateelbakkersknecht en ZUSANNA ELISABETH MUTTERS.

Uit dit huwelijk:

1.    WILHELMINA ANNA VAN DEN ENDEN, geb. Delft 4 maart 1855, overl. Delft 28 april 1939, 84 jr, huwt Delft 5 dec. 1906 CORNELIS VAN DOP, geb. Delft 10 april 1857, overl. Delft 12 jan. 1933, zn. van WILLEM VAN DOP en HENDRIKA DE ZEEUW

2.    ELIZABETH SUZANNA VAN DEN ENDEN, geb. Delft 17 april 1866, overl. Delft 14 okt. 1928, 62 jr.

 

VIII.k AART VAN DEN ENDE, winkelier, tuinder, (zn. van VII.g)
Geb/ged. Rotterdam 27/4-5/5 1805, get; Christina Douijburg,
Overl. Rotterdam 18 mei 1886,
Zn. van SIMON VAN DEN ENDEN en ALIDA (AALTJE) VAN GELUK,
Huwt 1e Rotterdam 17 mei 1826,
GEERTRUIJ ELIZABETH DEKHUIZEN, (DEKHUIJSEN)
Geb. Rotterdam 9 jan. 1808,
Overl. Rotterdam 6 apr. 1847,
Dr. van CORNELIS DEKHUIZEN en ANNA SCHERPENHUIJZEN.
Huwt 2e Rotterdam 24 jan 1849,
MARIA ELIZABETH SNEP,
Geb. Rotterdam 26 juni 1819,
Overl. Rotterdam 10 aug. 1886,
Dr. van PIETER SNEP en MARGARETHA GRIJZENDOORN.

Uit het eerste huwelijk:

1.    SIMON VAN DEN ENDE, huwt HENDRIKA EGGERS.(volgt IX.o)

2.    ANNA VAN DEN ENDE, geb. Kralingen 21 feb.1828, overl. Rotterdan 7 feb. 1919, huwt Rotterdam 3 dec. 1851 ALBERTUS MOREL, ketelmaker, geb. Rotterdam 9 april 1821, overl. Rotterdam 13 jan. 1889, zn. van CORNELIS MOREL, beeldhouwer en CORNELIA VAN NAHUIS.

3.    ALIDA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 12 jan. 1831, overl. Kralingen 20 sept. 1832.

4.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 7 feb. 1833, overl. Kralingen 9 feb. 1837.

5.    ALIDA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 24 maart 1835, overl. Rotterdam 20 dec. 1870, huwt Rotterdam 16 mrt 1864 JOHANNES CORNELIS VIS, geb. Stompwijk 5 mrt.  1837, overl. Rotterdam 1 febr. 1922, zn. van AART VIS en HILLEGONDA WOLS. Hij huwt 2e Rotterdam 8 mei 1872 WILHELMINA PHILIPPINA VIS, geb. Rotterdam 30 mrt 1838, overl. Rotterdam 1 mei 1907, dr. van ENGEL HENDRIK VIS en PIETERNELLA WILHELMINA DE KLEIN.

6.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. 11 nov. 1838, overl. Rotterdam 20 jul 1894, huwt Rotterdam 20 juni 1866 ELISABETH VAN TOORN, geb. Rotterdam 7 mei 1845, dr. van ADRIANUS VAN TOORN en JOANNA BATLUS.

7.    AART VAN DEN ENDE, huwt GEERTRUIDA TROMPERT.. (volgt IX.p)

8.    GEERTRUI ELIZABETH VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 29 mei 1843, huwt Rotterdam 22 feb. 1865 HENDRIK SEBASTIANUS TEUNISSEN, geb. Rotterdam 27 okt. 1841, overl. Rotterdam 22 mei 1904, zn. van HENDRIK SEBASTIANUS TEUNISSEN en PETRONELLA FRANCKEN.

9.    JOHANNA JEANETTE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 19 aug. 1845, overl. Rotterdam 7 mei 1881, huwt Rotterdam 29 juli 1874 WILHELMUS NICOLAAS BULLEMAN, geb. Leiden 19 apr. 1838, overl. Amsterdam 12 jan. 1891, zn. van MARTINUS BULLEMAN en ALETTA DOROTHEA VAN DIEMEN. Hij huwt 1e Leiden 10 juni 1863 JOHANNA CATHARINA VAN BREDERODE, geb. Leiden 19 dec. 1837, overl. Zoeterwoude 16 jan. 1873. dr. van CORNELIS VAN BREDERODE en WIJNTJE VERHAAR.

Uit het tweede huwelijk:

10.    JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt 1e APOLONIA DE RIDDER, huwt 2e JACOBA VAN BEEST.(volgt IX.q)

11.    PIETER SIMON VAN DEN ENDE, huwt CHRISTINA JOHANNA NIEUWENHOFF.(volgt IX.r)

12.    JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 30 juni 1852, overl. Rotterdam 18 feb. 1853.

13.    SIMON VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA BERENDS PRAAL.(volgt IX.s)

14.    ALIDA VAN DEN ENDE, geb. Hillegersberg 4 aug. 1856, overl. Rotterdam 25 mrt. 1895, huwt Rotterdam 13 mei 1874 JOHANNES FRANCISCUS VAN KUIJK, hofmeester, geb. Rotterdam 3 dec. 1850, overl. voor 1921, zn. van FRANCISCUS JOSEPHUS VAN KUIJK en CORNELIA NIEMANDSVERDRIET. Huwt 2e Rotterdam 24 sept. 1890 MATTHEAS CHRISTIANUS MARIA JOHANNES VAN DER VALK, geb. Delfshaven ca. 1864, overl. Arnhem 3 sept. 1950, zn. van FRANCISCUS VAN DER VALK en JOHANNA CHARLOTTA HOUTMAN.

15.    MARGARETHA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 10 aug. 1859, overl. Rotterdam 10 mei 1861.

 

VIII.l    JACOBUS VAN DEN ENDE, onderwijzer, (zn. van VII.j)
Geb. 's-Gravenhage 8 mrt 1806,
Overl. 's-Gravenhage 16 mei 1842,
Zn. van JAN VAN DEN ENDE en CATHARINA OFFERMAN,
Huwt Nijmegen 19 mei 1837,
JENNEKEN KLOMP,
Geb. Gendringen 17 mei 1808,
Overl. 's-Gravenhage 16 dec. 1885,
Dr. van DERK WILLEM KLOMP en JANNA WOLTERS.

Uit dit huwelijk:

1.    CATHARINA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 7 juli 1839, overl. Veldwijk (Ermelo) 1 jan. 1913, ongehuwd.

 

VIII.la    JOSEPHUS ALEXIUS VAN DEN ENDE, (zn. van VII.j)
Geb. 's-Gravenhage 24 aug. 1811,
Overl. 's-Gravenhage 7 aug. 1848,
Zn. van JAN VAN DEN ENDE en CATHARINA OFFERMAN
Huwt 's-Gravenhage 22 nov 1837,
ANNA MARIA RUIJGROK,
Geb. "s-Gravenhage ca 1802,
Overl. 's-Gravenhage 6 feb. 1890,
Dr. van HENDRIK RUIJGROK en JOANNA SARES.

Uit dit huwelijk:

1.      ADRIANUS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt AGNES HUBERTINA LANS (LANZ), (volgt IX.t)

 

VIII.m    JAN VAN DEN ENDE, (zn. van VII.m)
Geb. Delft 30 dec. 1812,
Overl. Delft 2 jan. 1892, 78 jr,
Zn. van JAN (JOHANNES) VAN DEN ENDE en HESTER KOSTER,
Huwt Delft 13 mei 1840,
FREDERICA MARIA WECHTER,
Geb. Delft 31 juli 1813,
Overl. Delft 3 mei 1887, 73 jr,
Dr. van FREDERIK WECHTER en MARIA BOSKOOP

Uit dit huwelijk:

1.    JAN FREDERIK VAN DEN ENDE, huwt ALIDA JOHANNA VAN BEIJEREN BERGEN HENEGOUW.(volgt IX.u)

2.    HESTER VAN DEN ENDE, geb.Delft 30 okt. 1843, overl. Delft 16 jan. 1921, 77 jr, huwt Delft 25 sept. 1867 JACOBUS ZAALBERG, geb. Leiden ca 1843, overl. Delft 11 juni 1904, 61 jr, zn. van JACOBUS ZAALBERG en ANNA CATHARINA VERWOERT.

3.    ELIZABETH SIJTJE VAN DEN ENDE, geb. Delft 8 nov. 1846, overl. Delft 5 okt. 1874, 27 jr.

4.    FREDERIK WILLEM VAN DEN ENDE, huwt 1e JOHANNA GEERTRUIDA VISSER, huwt 2e JOHANNA FREDERICA ULMER. (volgt IX.ua)

5.    WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Delft 28 dec. 1851, overl. Den Haag 9 okt 1925, huwt Den Haag 17 okt. 1883 FREDERIK GEORGE LODEWIJK WEIJERMAN.

6.    ABRAM JACOB VAN DEN ENDE, geb. Delft 3 maart 1854, overl. Delft 7 juli 1880, 26 jr,

7.    MARIA ELIZABETH VAN DEN ENDE, geb. Delft 29 dec. 1858, overl. 's-Gravenhage 13 mrt 1936, ongehuwd.

 

VIII.n    JAN VAN DEN ENDE, (zn. van VII.n)
Geb. Delft 5 okt. 1818,
Overl. Delft 9 dec. 1860, 42 jr,
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en DIRKJE KAAS,
Huwt Delft 17 juni 1846,
ANNA ADRIANA VAN DEN ENDE,
Ged. Delft 26 jan. 1821,
Overl Delft 28 jan. 1886, 65 jr,
Dr. van HUIBERT VAN  DEN ENDE en WILMINA ANNA VAN  DEN ENDE

Uit dit huwelijk:

1.    LEENDERT HUBERTUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 27 aug. 1846, overl. Delft 17 jan. 1847.

2.    HUIBERTUS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Delft 22 okt. 1847, overl. Delft 27 okt. 1847, 4 dg.

3.    THEODORA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Delft 15 okt. 1848, overl. Delft 14 aug. 1849.

4.    WILLEMINA ANNA VAN DEN ENDE, geb. Delft 26 aug. 1850, overl. Delft 31 aug. 1850, 5 dg.

5.    JOHANNES HUIBERTUS VAN DEN ENDE, huwt GERARDIENA DAANE. (volgt IX.v)

6.    DIRK LEENDERT HUIBERTUS VAN  DEN ENDE, huwt JOHANNA HENDRIKA VAN TETTERODE, huwt 2e PAULINA BEATRIX GENNET.(volgt IX.va)

7.    WILHELMINA ANNA VAN DEN ENDE, geb. Delft 2 juni 1857, overl. Delft 3 mei 1906, 48 jr, huwt Delft 25 mei 1881 CORNELIS VAN DOP, geb. Delft 10 april 1857, overl. Delft 12 jan. 1933, zn. van WILLEM VAN DOP en HENDRIKA DE ZEEUW.

8.    LEENDERT WILHELMUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 13 jan. 1859, overl. Delft 19 dec. 1875, 17 jr.

9.    ANNA ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Delft 15 juli 1861, overl. Delft 2 sept. 1861.

 

VIII.o    WILLEM VAN DEN ENDEN, bezembinder, (zn. van VII.la)
Geb. Zutphen 14 nov.1817,
Overl. Deventer 23 aug. 1894,
Zn. van JAN VAN DEN ENDE(N) en JENNEKEN (JOHANNA) KROON
Huwt  Deventer 1 aug 1844
MARGARITA VAN BEEK,
Geb. Apeldoorn 7 okt. 1814,
Overl. Deventer 4 juni 1907,
Dr. van COENRAAD VAN BEEK, landbouwer en HENDRIKA TER WEEME.

Uit dit huwelijk:

1.    COENRAAD VAN DEN ENDEN, huwt 1e GERDINA NIJDEKEN, huwt 2e JOHANNA HENDRIKA VAN DUREN, huwt 3e HENDRIKA EILANDER. (volgt IX.w)

2.    JAN WILLEM VAN DEN ENDEN, smid,  huwt  GERRITJE JACOBA DE WEERT. .(volgt IX.wa)

3.    MELIS VAN DEN ENDEN, geb. Deventer 28 juni 1851, overl. Deventer 5 okt. 1851.

4.    Een levenloos geboren kind, geb. Deventer 22 aug. 1852.

5.    Een levenloos geboren kind, geb. Deventer 14 nov. 1853.

6.    HENDRIKA MARGARETHA VAN DEN ENDEN, geb. Deventer 14 nov.1860, overl. Deventer 26 feb. 1878.

 

IX.a GIJSBERT VAN DEN ENDE, schoenmaker (zn. van VIII.b)
Geb Delft 2 juni 1856,
Overl Delft 29 maart 1945, 88 jr,
Zn. van HENDRIK VAN DEN ENDE en GYSBERTJE SCHUURING,
Huwt Delft 16 mei 1877,
CLASINA RYK,
Geb Delft 3 dec. 1854,
Overl. Delft 13 dec 1929, 75 jr,
Dr. van JOHANNES RYK, olieslagersknecht en ADRIANA MARIA BAANS.

Uit dit huwelijk:

1.    HENDRIK VAN DEN ENDE, blikslager, geb. Delft 30 sept. 1877, overl. Beverwijk 28 okt 1937,  huwt Zaandam 20 mei 1903 WILHELMINA CORNELIA VAN ZEEVENTER, geb. Delft 14 aug.1876, dr. van WILLEM HENDRIK  VAN ZEEVENTER, bankwerker en NEELTJE WIJNMALEN.

2.    JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Delft 18 okt. 1878, overl. Delft 4 maart 1879, 4 mnd.

3.    JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Delft 27 sept. 1879, overl. Delft 19 juni 1880.

4.    GYSBERT VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA MARIA MEIJ.(volgt X.a)

5.    JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Delft 29 nov. 1881, overl. Delft 6 feb. 1882, 2 mnd.

6.    ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Delft 15 mei 1883, overl. Delft 10 sept. 1883, 4 mnd.

7.    JOHANNES WILHELMUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 26 mei 1884, overl. Delft 3 april 1885, 10 mnd.

8.    ADRIANA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Delft 26 aug. 1885, overl. Delft 28 aug. 1945, huwt Delft 12 dec 1906 CORNELIS JACOBUS DE BOOY, geb. Delft 12 mei 1885, overl. Delft 20 jan. 1944, zn. van JACOBUS DE BOOY werkman en MARIA ELISABETH BREEDVELD.

9.    JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA VAN DEN BERG. (volgt X.b)

10.    NICOLAAS VAN DEN ENDE, huwt JACOBA DE BOOY.(volgt X.c)

11.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Delft 23 juni 1889, huwt Delft 23 jan 1924 JOHANNES CORNELIS KNIP, geb. Delft 23 aug. 1891, zn. van JACOBUS JOHANNES KNIP  schoenmaker en ALIDA CHRISTINA OPPERHUIJZEN.

12.    JOHANNA MARGARETHA VAN DEN ENDE, geb. Delft 4 maart 1891.

13.    LODEWIJK JAN VAN DEN ENDE, geb. Delft 11 juli 1892, overl. Delft 10 okt. 1892, 3 mnd.

14.    JOHANNES WILHELMUS VAN DEN ENDE, huwt MARIA KATHARINA WATERKAMP. (volgt X.d)

15.    CORNELIS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt JANTIENA MATHILDA WATERKAMP.(volgt X.e)

16.    HENDRIK PIETER VAN DEN ENDE, geb. Delft 7 sept. 1898, huwt Delft 15 mei 1931 ENGELINA DE WAGEMAKER, geb. Delft 2 mei 1900, overl. Delft juli 1973, dr. van ABRAHAM DE WAGEMAKER, timmerman  en ANNA MARIA HENNINK.

 

IX.ab    MARTINUS JOHANNES VAN DEN ENDE, koetsier, (zn. van VIII.ab)
Geb. 's-Gravenhage 3 juli 1844,
Overl. Utrecht  7 sept. 1915,
Zn. van MARTINUS VAN DEN ENDE en JACOBA VAN DAM,
Huwt Arnhem 23 nov. 1870,
ADRIANA DE GROOT,
Geb. Ommen-Stad ca. 1844,
Overl. Utrecht 10 mei 1910,
Dr. van HENDRIK DE GROOT, metselaar en HILLIGJE VAN ELBURG.

Uit dit huwelijk:

1.    HILLEGONDA JACOBA VAN DEN ENDE, geb. Arnhem 20 jan 1871, huwt Utrecht 17 aug. 1899 JAKOBUS ESTER, geb. Zwartsluis ca. 1872, overl. Utrecht  30 jan. 1950, zn. van JANNES ESTER en WENDELINA VAN VEEN.

2.    JACOBA MARTINA VAN DEN ENDE, geb. Arnhem 28 nov. 1872, overl. Utrecht 23 jan. 1933, huwt Utrecht 30 juli 1903 PETER ESTER, geb. Zwartsluis ca. 1875, overl. Utrecht 9 okt. 1948, zn. van JANNES ESTER en WENDELINA VAN VEEN.

3.    HENDRIKA VAN DEN ENDE, geb. Arnhem 14 sept. 1874, huwt Utrecht 11 sept. 1911 MANUS ARENDSEN, wednr van Petronella Steunenberg, geb. Utrecht ca. 1878, overl. Utrecht 25 aug 1936, zn. van LAMBERTUS ARENDSEN en JANNETJE VAN ES.

4.    ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Arnhem 18 aug. 1876, huwt Utrecht 15 maart 1900 WILLEM FREDERIK WOLSING, geb. Utrecht 6 mei 1875, zn. van WILLEM FREDERIK WOLSING en ANNA VAN PIGGELEN.

5.    MARTINUS VAN DEN ENDE, gemeentebeambte, geb. Velp 7 sept. 1878, huwt 1e Amerongen 26 nov. 1903 HEINTJE BUIJINK, geb. Amerongen 28 sept.1878, overl. Utrecht 1 dec. 1917,  dr. van GERARD BUIJINK en BARENDINA HENDRICA MARIA TAKKEN, huwt 2e Apeldoorn 18 juli 1918 JOHANNA EVERDINA AALBERTS, geb. Voorst ca. 1872, overl. Utrecht 23 mei 1944, dr. van BEREND AALBERTS en WILHELMINA ALBERDINA KOLDEWIJE.

6.    WILLEM DIEDERIK VAN DEN ENDE, geb. De Bilt 12 sept 1880, overl. De Bilt 11 dec. 1881.

7.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. De Bilt 5 nov.1881, huwt Utrecht 6 aug. 1905 HENDRIK WISMAN, geb. Utrecht 25 aug.  1879, zn. van HENDRIK WISMAN en KLASINA WILLEMINA KESTING.

8.    WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam ca. 1886, huwt Utrecht 2 feb. 1911 HENDRIK BARTUS KOUDIJS, geb. Utrecht ca. 1886, overl. Utrecht 8 feb. 1949, zn. van WILLEM KOUDIJS en RIJNTJE DE BRUIN.

 

IX.ac    JOHANNES VAN  DEN ENDE, kleermaker, (zn. van VIII.ab)
Geb. 's-Gravenhage 26 aug.1852,
Overl. 's-Gravenhage 29 apr. 1914,
Zn. van MARTINUS VAN DEN ENDE en JACOBA VAN DAM,
Huwt 1e  's-Gravenhage 28 feb. 1877
MARIA HUBERTINA VREEBURG, modemaakster,
Geb. 's-Gravenhage ca 1852.
Overl 's-Gravenhage 25 feb. 1878,
Dr. van JOHANNES VREBURG en CAROLINA ELISABETH JANSSEN
Huwt 2e 's-Gravenhage 16 juni 1880
SUSANNA BOUWMAN, naaister.
Geb. 's-Gravenhage 7 mrt 1855,
Overl 's-Gravenhage 4 okt. 1932,
Dr. van JACOBUS BOUWMAN en JANSJE JACOBA DESJARDIN.

Uit het eerste huwelijk:

1.    JACOBA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 22 feb. 1878, overl. 's-Gravenhage 25 feb. 1878.

Uit het tweede huwelijk:

2.    MARTINUS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 14 aug. 1881, overl. 's-Gravenhage 31 mrt 1882.

3.    JEANETTA JACOBA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 13 apr 1883, overl. Loosduinen 12 nov. 1919, ongehuwd

4.    JOHANNES JACOBUS VAN DEN ENDE, 1e klerk ter gemeente secretarie, geb. Amsterdam ca. 1887, overl. 's-Gravenhage 20 okt. 1937, huwt 's-Gravenhage 14 juni 1912 HENRIETTE CATHARINA NIEUWENHUIJSEN, geb. 's-Gravenhage 24 mei 1885, dr. van MARINUS LEONARDUS NIEUWENHUIJSEN en CATHARINA MARIA LOUISA LAMBOUR.

 

IX.b JAN VAN DEN ENDEN, (zn. van VIII.c)
Geb. Mijnsheerenland 29 sept.1827,
Overl. Mijnsheerenland 2 mei 1895, 37 jr
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDEN en GEERTRUIJ MONSTER
Huwt Mijnsheerenland 8 april 1875,
CORNELIA KRUITHOF,
Geb. Nieuw Beijerland 25 mrt 1854,
Overl. Mijnsheerenland 19 mei 1938,
Dr. van HUIBERT KRUITHOF en ANNIGJE RONGE.
Zij huwt 2e Mijnsheerenland 11 nov. 1897 AART DE JONG

Uit dit huwelijk:

1.    ANNIGJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 23 jan 1876, overl. Mijnsheerenland 8 sept. 1890, 14 jr.

2.    LEENDERT VAN DEN ENDEN, geb.Mijnsheerenland 24 jun 1878, overl. Mijnsheerenland 5 mei 1881, 2 jr.

3.    GEERTRUI VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 14 mei 1880, huwt Nieuw Beijerland 22 sept 1905 GERRIT VAN BELLE, geb. Nieuw Beijerland 23 sept 1875, overl. Nieuw Beijerland 28 febr. 1933, zn. van JAN VAN BELLE en ELISABETH VAN BELLE.

4.    LEENDERT VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 4 mei 1882.

5.    HUIBERTJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 29 aug. 1884, huwt Mijnsheerenland 7 juli 1908 MAARTEN GROENENDIJK, geb. Heinenoord 8 jan.1880, zn. van ADRIANUS GROENENDIJK en PIETERNELLA MONSTER.

6.    PLEUNTJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 13 jan. 1887, overl. Rotterdam 18 mei 1915, 28 jr.

7.    ANNIGJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 11 mrt 1892.

 

IX.ba JOSEPH VAN DEN ENDEN, arbeider, (zn. van VIII.c)
Geb. Mijnsheerenland 21 mrt 1842
Overl. Heinenoord 6 mrt 1921, 78 jr
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDEN en GEERTRUIJ MONSTER,
Huwt Mijnsheerenland 5 april 1867,
MARGRITHA SMITSHOEK, dienstbode,
Geb. Heinenoord 23 jan. 1844,
Overl. Heinenoord 18 nov. 1894, 50 jr,
Dr. van BASTIAAN SMITSHOEK, bouwknecht en melkboer en MARIA KRAMER.

Uit dit huwelijk:

1.    LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA IN 'T VELD. volgt X.vc

2.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Heinenoord 6 mei 1870, huwt Heinenoord 26 april 1895 JOHANNIS SLOOTER, geb. Mijnsheerenland 5 juli 1870, zn. van JAN SLOOTER en MARIA VAN DER ZIJDE.

3.    BASTIAAN VAN DEN ENDEN, huwt AALTJE VAN DER HOEVEN.(volgt X.v)

4.    JAN VAN DEN ENDEN, geb. Heinenoord 9 jan. 1874.

5.    ANDRIES VAN DEN ENDEN, huwt ELISABETH MAASKANT.(volgt X.va)

6.    GEERTRUI VAN DEN ENDEN, geb. Heinenoord 31 mrt 1878, overl. Poortugaal 30 mrt 1949, huwt Heinenoord 11 mei 1900 SIMON SCHOUTEN, geb. Zuid-Beijerland 21 okt 1869, overl. Poortugaal 4 jan. 1944, zn. van ARIE SCHOUTEN en JOBJE VLASBLOM.

7.    ELIZABETH VAN DEN ENDEN, geb. Heinenoord 7 juni 1880, overl. Heinenoord 4 okt. 1896.

8.    APOLLONIA VAN DEN ENDEN, geb. Heinenoord 31 jul 1882, huwt Heinenoord 10 april 1908 JAN KLEINENDDORST, geb. Puttershoek 4 juli 1879, zn. van BASTIAAN KLEINENDORST en JACOBA MONSTER.

9.    CORNELIA VAN DEN ENDEN, geb. Heinenoord 30 dec 1883, huwt Mijnsheerenland 10 mei 1906 PIETER VAN DEN WEIJDEN, geb. s-Gravendeel ca. 1874, zn. van BASTIAAN VAN DEN WEIJDEN en MARIA VAN DOVEREN.

10.    ANNIGJE MARGRITHA VAN DEN ENDEN, geb. Heinenoord 22 sept. 1885, overl. Heinenoord 27 aug. 1886.

11.    ADAM VAN DEN ENDEN, huwt CORNELIA VAN DER SCHANS. (volgt X.vd)

12.    JACOB VAN DEN ENDEN, huwt JANNIGJE MOL, (volgt X.vb)

13.    WILLEM VAN DEN ENDEN, geb. Heinenoord 28 okt. 1889, overl Heinenoord 24 jan 1890.

 

IX.bb    JOSEPH VAN DEN ENDE, koetsier, (zn. van VIII.ca)
Geb. Mijnsheerenland 16 okt 1829,
Overl. Mijnsheerenland 25 dec. 1914, 85 jr,,
Zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDEN en JOANNA DE GROOT
Huwt Mijnsheerenland 2 mei 1859,
AAGJE BRAS,
Geb. Oud Beijerland 6 juli 1829, (Gijsbert Lagerwerf verklaart in de akte de vader te zijn)
Dr. van ANNA BRAS.

uit dit huwelijk:

1.    Doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Mijnsheerenland 22 mei 1860.

2.    JOHANNA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 22 mei 1860, overl. Mijnsheerenland 9 juni 1860.

3.    ADRIANUS VAN DEN ENDEN, huwt TEUNTJE BRINKMAN. (volgt X.w)

4.    GIJSBERTUS VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 5 maart 1863.

5.    JOHANNA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 23 sept.1864, huwt Mijnsheerenland 18 dec. 1890 CORNELIS VAN EERSEL, geb. Klaaswaal 2 okt. 1867, zn. van ADRIANUS VAN EERSEL en AALTJE KRUITHOF.

6.    ANTJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 30 jan. 1867, overl. Mijnsheerenland 7 maart 1871, 4 jr.

7.    WILLEM VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 30 jan. 1867, overl. Mijnsheerenland 21 juni 1867.

8.    WILHELMINA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 15 mei 1869, huwt Mijnsheerenland 26 juli 1900 CORNELIS VAN EERSEL, geb. Klaaswaal ca. 1867, zn. van ADRIANUS VAN EERSEL en AALTJE KRUITHOF.

9.    CORNELIS VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 29 juli 1871, overl. Mijnsheerenland 28 april 1873.

 

IX.bc    LEENDERT VAN DEN ENDEN, (zn. van VIII.ca)
Geb. Mijnsheerenland 20 okt.1834,
Overl. Mijnsheerenland 10 feb. 1890, 55 jr,
Zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDEN en JOANNA DE GROOT,
Huwt Nieuw Beijerland 26 maart 1864,
CORNELIA (KORNELIA) GROENEWEG,
Geb. Nieuw Beijerland 23 mrt 1841,
Dr. van CORNELIS GROENEWEG en MAGDALENA KUIP.

Uit dit huwelijk:

1.    MAGDALENA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 2 jan. 1865, overl. Mijnsheerenland 19 feb. 1934, 69 jr, huwt Mijnsheerenland 29 okt. 1885 HENDRIK PORS, geb. Heinenoord 22 mrt. 1862, overl. Mijnsheerenland 9 feb. 1945, zn. van CORNELIS PORS en GOVERDINA VAN DOORNE.

2.    JOHANNA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 19 mei 1866, overl. Rotterdam 24 jan. 1949, huwt Barendrecht 8 mei 1891, PIETER WUIJSTER, bqankwerker, geb. Barendrecht 23 feb. 1862, zn. van DIRK WUIJSTER en MARIA DEN OTTER.

3.    APOLONIA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 26 juli 1868, overl. Mijnsheerenland 6 mei 1939, 69 jr, huwt Mijnsheerenland 16 mei 1895 JAN LAGERWERF, geb. Mijnsheerenland 23 jan. 1870, overl. Mijnsheerenland 6 feb. 1939, 69 jr, zn. van PIETER  LAGERWERF en ALETTA MOERKERKEN.

4.    ANTJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 11 juli 1870, overl. Mijnsheerenland 2 aug 1886, 16 jr.

5.    CORNELIA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 2 dec. 1871, overl. Mijnsheerenland 24 april 1887, 15 jr.

6.    ADRIANA VAN DEN ENDEN, geb. Emlandische Moorkolonien im Kreise Meppen 2 aug 1874, overl. Mijnsheerenland 25 aug. 1875.

7.    Doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Mijnsheerenland 28 aug. 1875.

8.    ADRIANA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 27 april 1877,overl. Rotterdam 7 jan. 1933, 55 jr,  huwt Barendrecht 23 mei 1901 AART MOLENAAR, scheepsbouwer, geb. Barendrecht 14 nov.1874, overl. Rotterdam 20 feb. 1940, 60 jr, zn. van SIMON MOLENAAR en BASTIAANTJE MOERKERKE.

9.    HENDRIKA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 25 dec. 1878, overl. Mijnsheerenland 5 aug. 1879.

10.    Doodgeboren kind van het mannelijk geslacht, geb. Mijnsheerenland 19 feb. 1880.

11.    LEENDERT VAN DEN ENDEN, geb. 4 jan. 1885, overl. Mijnsheerenland 30 sept. 1885.

 

IX.c JACOB VAN DEN ENDEN, (zn. van VIII.d),
Geb Mijnsheerenland 6 mrt 1837,
Overl. Mijnsheerenland 4 mei 1909, 72 jr,
Zn. van JACOBUS VAN DEN ENDEN en PIETERNELLA QUARTEL,
Huwt Mijnsheerenland 18 mei 1865,
BASTIAANTJE VAN LEENING,
Geb. s-Gravendeel ca. 1842,
Overl. Mijnsheerenland 24 dec. 1937
Dr. van PIETER VAN LEENING en AAGJE VAN DER STEL.

Uit dit huwelijk:

1.    PIETERNELLA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 14 mei 1866, overl. Delft 6 april 1948, huwt Mijnsheerenland 13 okt. 1887 JACOB GROENEWEG, lamdarbeider, geb. Heinenoord 10 jan.1859, overl. Heinenoord 26 febr. 1932, zn. van WOUTER GROENEWEG en TEUNA KLEIBERGEN.

2.    AAGJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 6 juni 1868, overl. Schiedam 4 april 1951, huwt Zwijndrecht 9 feb. 1893 WILLEM ADRIANUS DE JONG, geb. Zwijndrecht ca 1869, overl. na 1951, zn. van MAARTEN DE JONG en ADRIANA KOOIMAN.

3.    APPOLONIA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 21 dec. 1870, overl. Mijnsheerenland 17 april 1875, 4 jr.

4.    ADRIANA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 20 sept. 1873, huwt Zwijndrecht 13 aug. 1896 JAN STOLK, geb. Zwijndrecht ca 1873, overl. Zwijndrecht 16 dec. 1948, zn. van LEENDERT STOLK en BASTIAANTJE DE DEUGD.

5.    JACOBUS VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 9 nov 1875, huwt Mijnsheerenland 22 mei 1902 NEELTJE MARIA DE RUITER, geb. Strijen 27 juni. 1878, overl. Mijnsheerenland 2 dec. 1945, dr. van LEENDERT DE RUITER en JANNIGJE ESSEBOOM.

6.    Doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Mijnsheerenland 14 juni 1880.

7.    APPOLONIA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 12 juni 1882.

8.    MARIA VAN DER ENDEN, geb. Mijnsheerenland 21 nov.1888, huwt Mijnsheerenland 17 mei 1912 GIJSBERTUS DE RUITER, geb. Strijen 5 sept.1886, zn. van LEENDERT DE RUITER en JANNIGJE ESSEBOOM.

 

IX.d JOZEPH VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.e)
Geb. Mijnsheerenland 3 april 1826,
Overl. Mijnsheerenland 24 dec. 1863, 37 jr,
Zn. van PIETER VAN DEN ENDE en NEELTJE SMITS,
Huwt Oud Beijerland 30 april 1857,
KORNELIA MARIA SCHILPEROORT,
Geb. Oud Beijerland 18 okt1831
Overl. Mijnsheerenland 25 juni 1891, 59 jr
Dr. van ARIE SCHILPEROORT en WIJBURGJE ZUIDERHOEK
Zij huwt 2e Mijnsheerenland 24 mei 1865 JOSEPH ROOS, geb. Mijnsheerenland 15 april 1826, overl. Mijnsheerenland 17 mei 1885, 59 jr, zn. van GIJSBERT ROOS en AAGJE VAN DEN ENDEN.

Uit dit huwelijk:

1.    NEELTJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 20 mrt 1858, overl. Mijnsheerenland 8 mei 1858.

2.    WEIBURGJE (WIJBURGJE) VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 28 mei 1859 , overl. Mijnsheerenland 4 juni 1861, 2 jr.

3.    NEELTJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 26 mrt.1861, overl. Mijnsheerenland 30 april 1935, 74 jr, huwt Mijnsheerenland 25 april 1895 JAN VAN DER SPAA, geb. Mijnheerenland 19 jan.1857, overl. Mijnsheerenland 4 dec. 1932, 75 jr, zn. van JAN VAN DER SPAA en JACOBA HARTELS.

 

IX.e JOOST VAN DEN ENDEN, (zn. van VIII.f)
Geb. Mijnsherenland 8 sept. 1829,
Overl. Zuid Beijerland 4 feb. 1895, 65 jr,
Zn. van GERRIT VAN DEN ENDEN en DIRKJE VAN BUUL,
Huwt Mijnsheerenland 5 mei 1855,
MARGRIETHA PIJL,
Geb. Mijnsheerenland 17 jan. 1828,
Overl. Zuid Beijerland 21 feb. 1892, 64 jr.
Dr. van BENJAMIN PIJL en KNIERTJE VOS.

Uit dit huwelijk:

1.    KNIERTJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 27 juli 1855, huwt Mijnsheerenland 2 apr. 1889 PIETER NICOLAAS TAS, geb. Molenaarsgraaf ca. 1859, zn. van PIETER TAS en CHRISTINA DE JONG.

2.    Doodgeboren kind van het mannelijk geslacht, geb. Zuid Beijerland 18 juli 1857.

3.    DIRKJE VAN DEN ENDEN, geb. Zuid-Beijerland 5 dec. 1858, overl. Molenaarsgraaf 5 aug. 1892, huwt CORNELIS SPAAN.

4.    GERRIT VAN DEN ENDEN, geb. Zuid Beijerland 3 okt. 1860, overl. Zuid Beijerland 6 aug. 1864, 3 jr. oud.

5.    LENA VAN DEN ENDEN, geb. Zuid Beijerland 24 sept. 1861, overl. Zuid Beijerland 26 feb 1862

6.    LENA VAN DEN ENDEN, geb. Zuid Beijerland 12 okt. 1863, overl. Zuid Beijerland 6 dec. 1889, 26 jr.

7.    GERRIT VAN DEN ENDEN, geb. Zuid Beijerland 1 jan. 1866, overl. Zuid Beijerland 19 mei 1867.

8.    GERRIT VAN DEN ENDEN, geb. Zuid Beijerland 24 feb 1870, overl. Zuid Beijerland 25 juli 1873.

 

IX.f JOSEPH VAN DEN ENDEN, (zn. van VIII.g),
Geb. Mijnsheerenland 20 okt.1828,
Overl. Mijnsheerenland 28 sept. 1898, 69 jr,
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDEN en MARGRIETHA VAN DER PLIGT,
Huwt Mijnsheerenland 15 dec. 1860,
KRIJNTJE VAN DER LINDEN,
Geb. Mijnsheerenland 24 nov. 1839,
Overl. Mijnsheerenland 13 sept. 1893, 53 jr,
Dr. van CORNELIS VAN DER LINDEN en ADRIANA BERNIKKER

Uit dit huwelijk:

1.    MARGRIETHA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 14 juni 1861, overl. Heinenoord 4 jan. 1938, 76 jr, huwt Mijnsheerenland 10 mei 1888 ARIE KERSTEN, geb. Heinenoord 13 april 1860, overl. Heinenoord 16 febr. 1947, 86 jr, zn. van GERRIT KERSTEN en FLEURTJE VAN DER WULP.

2.    CORNELIS VAN DEN ENDEN, huwt ADRIANA KOOIJMAN. (volgt X.y)

3.    ADRIANA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 26 sept. 1865, overl. Mijnsheerenland 24 okt 1865.

4.    JOSEPH VAN DEN ENDEN,  huwt SUSANNA BOREL. (volgt X.ya)

5.    JORIS VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 11 mei 1868, overl. Mijnsheerenland 4 juni 1876, 8 jr.

6.    ADRIANA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 1 sept. 1869, overl. Oud Beijerland 15 feb 1949, 79 jr, huwt Oud Beijerland 17 mei 1894 JILLIS MUNNIKHOF, geb. Oud Beijerland 20 mei 1870, overl. Oud Beijerland 13 mei 1949, 78 jr, zn. van PIETER JOHANNES MUNNIKHOF en PLEUNTJE VAN GAMEREN.

7.    APPOLONIA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 6 okt. 1870, overl. Oud Beijerland 31 juli 1949,78 jr, huwt Oud Beijerland 22 maart 1900 ADRIANUS GROENEWEG, geb. Strijen 28 jan.1874, zn. van CORNELIS GROENEWEG en TEUNTJE LODDER

8.    ADRIANUS VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 31 maart 1872, overl. Mijnsheerenland 29 nov. 1885, 13 jr..

9..    JACOB VAN DEN ENDEN, huwt 1e LENA NIEUWSCHEPEN, huwt 2e KNIERTJE PIJL. (volgt X.yb)

10.    MAAIKE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 21 Nov. 1874, overl. Rotterdam 21 aug. 1956, 81 jr, huwt 1e Oud Beijerland 27 apr.. 1899 WIJNAND VAN DE POLDER, geb. Oud Beijerland 5 nov. 1879, overl. Leiden 15 mei 1930, 50 jr, zn. van JACOB VAN DE POLDER en LIJNTJE VAN WEEL, huwt 2e DIRK VAN DER LINDEN, geb Strijen 19 mrt 1864, overl. Strijwn 18 jan. 1944, zn. van ADRIANUS VAN DEN LINDEN en ADRIANA VAN DER LINDEN.

11.    CORNELIA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 4 juni 1876, overl. Mijnsheerenland 19 jan. 1884, 7 jr.

12.    AAGJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 14 jan 1878, overl. Mijnsheerenland 17 feb. 1878.

13.    AAGJE VAN DEN ENDE, geb. Mijnsheerenland 14 jan.1879, overl. Mijnsheerenland 2 mei 1879.

14.    AAGJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 25 mrt 1883, overl. Mijnsheerenland 12 april 1886, 3 jr.

 

IX.g DANIEL VAN DEN ENDEN, (zn. van VIII.g)
Geb. Mijnsheerenland 15 jan. 1830,
Overl. Mijnsheerenland 20 sept. 1899, 69 jr,
Zn. van JOSEP VAN DEN ENDEN en MARGRIETHA VAN DER PLIGT,
Huwt Mijnsheerenland 7 mei 1854 ,
JANNIGJE WOLS,
Geb. Mijnsheerenland 11 maart 1829,
overl. Maasdam 26 feb 1911, 81 jr,
Dr. van PAULUS WOLS en CORNELIA BROERE.

Uit dit huwelijk:

1.    Doodgeboren kind van het mannelijk geslacht, geb. Mijnsheerenland 27 juli 1855.

2.    CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Mijnsheerenland 19 juli 1856, overl. Zuid Beijerland 4 apr. 1949, 85 jr, huwt Mijnsheerenland 8 mei 1884 ARIE KRUIDENIER, geb. Klaaswaal 20 feb.1858, overl. Zuid Beijerland 15 mrt 1940, 82 jr, zn. van WILLEM KRUIDENIER en NEELTJE BOOMMAN.

3.    MARGRIETHA VAN DEN ENDEN, geb.Mijnsheerenland 17 juli 1858, overl. Zwijndrecht 4 nov. 1943, huwt Mijnsheerenland 26 juni 1879 CORNELIS SINT NICOLAAS, geb. s-Gravendeel ca. 1856, overl. Dordrecht 1 mei 1937, zn. van JAN SINT NICOLAAS en LIJNTJE VAN DER LINDEN.

4.    PAULUS VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 25 sept. 1860, overl. Mijnsheerenland 26 okt. 1860.

5.    APPOLONIA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 26 nov. 1861, overl. Mijnsheerenland 5 dec. 1861.

6.    ANNA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 26 nov 1861, overl. Mijnsheerenland 6 dec. 1861.

7.    Doodgeboren kind van het mannelijk geslacht, geb. Mijnsheerenland 18 juli 1863.

8.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 26 juni 1864, overl. Mijnsheerenland 6 sept. 1864.

9.    ANNA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 4 sept. 1865, overl. Mijnheerenland 9 feb. 1873, 7 jr.

10.   APPOLONIA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 13 jan. 1867, overl. Oud Beijerland 30 april 1846, 79 jr, huwt Mijnsheerenland 23 okt. 1890 ABRAHAM VERLOOP, geb. Puttershoek 6 mei 1863, zn. van JOHANNES VERLOOP en JANNEKE LEENHOUTS.

11.    Doodgeboren kind van het mannelijk geslacht, geb. Mijnsheerenland 19 juli 1868.

12.    Doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Mijnsheerenland 29 juli 1869.

13.    MAAIKE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 30 jan 1872., overl. Maasdijk 25 mrt 1904, huwt Westmaas 19 juli 1895 SIMON DEN BROEDER, geb. Westmaas 9 feb. 1862, overl. Maasdam 5 jan. 1932

 

IX.ga    ARIJ VAN DEN ENDEN, (zn. van VIII.g)
Geb. Mijnsheerenland 8 april 1834,
Overl. Maasdam 10 mrt 1877,
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDEN en MARGRIETHA VAN DER PLIGT,
Huwt Mijnsheerenland 27 april 1861,
LIDEWIJ VERLOOP,
Geb. Puttershoek 28 sept 1841,
Overl. Maasdam 2 sept. 1925,
Dr. van JOHANNIS VERLOOP en MARTINA PIETERNELLA VAN NIEUWENHUISEN
Zij huwt 2e Maasdam 14 okt. 1880, WILLEM SMITS, wednr van Sophia de Pee, geb. Maasdam ca. 1830, overl. Maasdam 14 sept. 1910, zn. van ARIJ JANSZ. SMITS en JANNIGJE WEIERSE.

 

Uit dit huwelijk:

1.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 4 nov. 1862, overl. Mijnsheerenland 14 juni 1868.

2.    MARTINA PIETERNELLA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 22 mrt 1864, overl. Rotterdam 21 apr. 1955, 91 jr, huwt Dubbeldam 23 feb. 1888 JACOBUS HOEBE, schipper, geb. Dubbeldam 13 mei 1862, overl. Rotterdam 9 febr. 1918, zn. van JACOBUS HOEBE en NEELTJE VERNES.

3.    MARGRIETHA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 2 aug. 1865, overl. Mijnsheerenland 6 juni 1868, 2 jr.

4.    JOHANNIS VAN DEN ENDE, huwt JANNIGJE SCHIPPERS, (volgt X.x)

5.    MARGRIETHA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 5 sept. 1868, huwt 1e Gouda 10 dec. 1890 CORNELIS KRAAIJENBRINK, geb. Aarlanderveen ca. 1867, zn. van JOHANNES KRAAIJENBRINK en NIESJE VAN ZIJL, huwt 2e Amsterdam 24 juli 1901 KLAAS POUWIEL, zeeman, geb. Zaandam, ca. 1863, zn. van JAN POUWIEL en LIJSJE DEKKER.

6.    JOZEPH VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 24 nov. 1871.

7.    JANNA VAN DEN ENDEN, geb. Maasdam 29 jan. 1874, huwt Amsterdam 2 juli 1896 LEENDERT PETRUS THEODORUS WIESEMAN, broodbakker, geb. Amsterdam ca. 1875, zn. van PIETER THEODORUS WIESEMAN en CORNELIA WILLEMSSEN.

8.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 24 nov.1874, huwt Maasdam 18 nov. 1897 NEELTJE VAN DRONGELEN, geb. Maasdam 21 nov. 1874, overl. Amsterdam 29 nov. 1963, dr. van HUIBERT VAN DRONGELEN en LENA DORST. (volgt X.xa)

9.    ARIJ VAN DEN ENDEN, geb. Maasdam 16 okt. 1877, overl. Maasdam 4 nov. 1877.

 

IX.h JOHANNES HENDRIKUS VAN DEN ENDE, grutter, (zn. van VIII.h)
Geb. Rotterdam 15 juli 1824,
Overl. Rotterdam 16 dec. 1897,
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDEN en ANNA HEIJNDRINA VAN IJSEREN (VAN IJZEREN)
Huwt 1e Rotterdam 24 okt. 1849,
GEERTRUI MARGARETHA ZIJNEN APON,
Geb. Rotterdam 15 dec.1826,
Overl. Rotterdam 11 feb. 1854, 27 jr,
Dr. van JAN APON en JANSJE NEELEMAN.
Huwt 2e Rotterdam 19 mrt 1856,
JOHANNA LOUISA HAGERS,
Geb. Rotterdam 5 juli 1834,
Overl. Rotterdam 5 jan. 1909,
Dr. van HENDRIK HAGERS en BASTIAANTJE VERDOES.

Uit het eerste huwelijk:

1.    LEENDERT HUIBERT VAN DEN ENDE, huwt WILHELMINA DE KLERK. (volgt X.fa)

2.    JANSJE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 7 juni 1853, overl. voor 1935, huwt Rotterdam 6 juni 1877 GERARDUS LEOPOLDUS BAATSEN, geb. Rotterdam 25 aug. 1856, overl. Rotterdam 5 mei 1935, zn. van PIETER BAATSEN en ANNA CHRISTINA DER MAAR.

Uit het tweede huwelijk:

3.    ANNA HENDRINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 11 mrt 1857, huwt Rotterdam 7 apr. 1913 JOHANNES ANTONIUS TEN BROEK, geb. Harderwijk 18 nov.1850, zn. van MEYNDERT TEN BROEK, wolkammer en ELISABETH CATHARINA HENDRIKA DE ROOS.

4.    BASTIAANTJE MARIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 5 apr. 1858, overl. Rotterdam 24 juli 1858.

5.    HENDRIK JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt ANNA SOPHIA RYNBENDE.(volgt X.fb)

6.    JOHANNES HENDRIKUS VAN DEN ENDE, huwt  JACOBA VENNIK (volgt X.fc)

7.    FREDERIK ANTON VAN DEN ENDE, huwt TANNEKE ELIZABET BLESGRAAFF.(volgt X.f)

8.    JOHANNA LOUISA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 8 nov. 1864, overl. Rotterdam 18 mei 1949, huwt Rotterdam 31 juli 1890 WILLEM HENDRIK DEN HOUTING, geb. Rotterdam 20 nov. 1864, overl. Rotterdam 4 feb. 1930, zn. van TEUNIS DEN HOUTING en ELIZABETH ZALM.

9.    BASTIANA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 26 mrt 1867, overl. Rotterdam 10 dec. 1870.

10.    JOSINA HELENA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 3 feb. 1869, huwt Rotterdam 11 aug. 1904 FREDERIK JOHANNES DIRK WORTMAN, geb. Rotterdam 1 apr. 1866, zn. van FREDERIK JOHANNES DIRK WORTMAN en ANTONIA ALBERTA VAN HAFTEN.

11.    WILLEM ABRAM CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 8 juli 1871, overl. Rotterdam 30 mrt 1874.

12.    BASTIAANTJE MARIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 21 apr. 1874, overl. Rotterdam 13 juni 1874.

 

IX.i LEENDERT VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.h)
Geb. Rotterdam 24 feb.1832,
Overl. Rotterdam 24 sept. 1915,
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDEN en ANNA HEIJNDRINA VAN IJSEREN (VAN IJZEREN),
Huwt Rotterdam 25 nov. 1857,
WILHELMINA MARIA HELENA SCHOOLWERTH,
Geb. Rotterdam 30 sept. 1832,
Overl. Rotterdam 25 feb. 1920,
Dr. van JOHANNES SCHOOLWERTH of SCHOLWERTH en JOHANNA VAN WEEZENBEEK.

Uit dit huwelijk:

1.    ANNA HENDRINA WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 11 nov. 1858, overl. Rotterdam 15 feb. 1860, 1 jr en 3 mnd

2.    LEENDERT HUIBERT VAN DEN ENDE, huwt HENDRIKA MARGARETHA DE HAAS.(volgt X.g)

3.    JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 17 okt. 1862, overl. 1 mrt 1869, 6 jr en 4 mnd.

4.    ANNA HENDRINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 21 nov. 1864, begr.. Rotterdam 24 nov. 1963, 99 jr

5.    WILHELMINA MARIA HELENA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 5 mrt 1867, overl. Rotterdam 12 sept. 1936.

6.    JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt IDA MALSCH. (volgt X.h)

7.    JOZIENA HELENA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 4 mrt 1871, overl. Rotterdam 21 juni 1878.

8.    CORNELIS WILHELMUS VAN DEN ENDE, graanhandelaar, geb. Rotterdam 19 juni 1873, overl. Rotterdam 23 nov. 1931, 58 jr

 

IX.j PIETER VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.h)
Geb. Rotterdam 12 mei 1836,
Overl. Rotterdam 24 juli 1896,
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDEN en ANNA HEIJNDRINA VAN IJSEREN (VAN IJZEREN),
Huwt Rotterdam 26 april 1865,
CHRISTINA CAROLINA ANES,
Geb. Rotterdam 13 febr.1835,
Overl. Rotterdam 5 aug 1901,
Dr. van PIETER ANES en MARIA VAN EIK.

Uit dit huwelijk:

1.    LEENDERT HUIBERT VAN DEN ENDE, huwt ELISABETH JOHANNA STRANG.(volgt X.i)

2.    PIETER VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 11 sept. 1868, overl. Rotterdam 9 feb. 1869.

3.    ANNA HENDRINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 22 jan. 1870, overl. Schiedam 16 sept. 1934, huwt Rotterdam 23 juni 1892 ADRIAAN WILLEM GERARD LIMBURG, geb. Rotterdam 21 jan. 1864, overl. Rotterdam 4 jan. 1909, zn. van ROBERTUS JOSEPH LIMBURG en ELIZABETH DEN BLEIJKER.

4.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 17 aug. 1879, overl. Rotterdam 22 jan. 1880.

 

IX.k PIETER VAN DEN ENDE, warmoezier (zn. van VIII.i)
Geb Delft 2 aug 1834,
Overl. Delft 12 aug. 1867, 33 jr,
Zn. van PIETER VAN DEN ENDE en KRIJNTJE VAN DEN BRANDER,
Huwt De Lier 15 juli 1863,
NEELTJE HANEMAAIJER,
Geb. De Lier 1 jan. 1840,
Overl. Delft 18 okt. 1867, 27 jr,
Dr. van JACOB HANEMAAIJER en STIJNTJE VAN DER EIJK.

Uit dit huwelijk:

1.    KRIJNTJE VAN DEN ENDE, geb. Delft 25 okt. 1863, overl. Delft 2 mei 1904, 40 jr, huwt Delft 11 mei 1887 GERRIT SCHREVEL, geb. Delft 27 jan. 1864, zn. van GERRIT SCHREVEL en CORNELIA DE GRAAF.

2.    JACOB VAN DEN ENDE, geb. Delft 14 maart 1865, overl. Delft 25 feb. 1885, 20 jr.

3.    STIJNTJE VAN DEN ENDE, geb. Delft 26 sep. 1866, overl. Schoonhoven 31 jan. 1926, huwt Delft 19 aug. 1891 JAN VOGEL, politieagent, geb. Hoornaar ca. 1868, overl. Schoonhoven 26 juli 1933, zn. van ARIE VOGEL en MEINSJE VAN DEN DOOL.

 

IX.l LEENDERT VAN DEN ENDE, warmoezier, (zn. van VIII.i)
Geb. Delft 26 apr. 1836,
Overl. Delft 8 juli 1918, 82 jr,
Zn. van PIETER VAN DEN ENDE en KRIJNTJE VAN DEN BRANDER,
Huwt Delft 13 mei 1863,
CRIJNTJE OVERVOORDE,
Geb. Rijswijk 12 dec. 1840,
Overl. Delft 4 apr. 1923, 82 jr,
Dr. van JOHANNES OVERVOORDE, warmoezier en CORNELIA VAN DEN BOSCH.

Uit dit huwelijk:

1.    KRIJNTJE VAN DEN ENDE, geb. Rijswijk (Z-H) 3 apr. 1864, overl. Delft 9 nov. 1918, 54 jr.

2.    CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Rijswijk 1 juli 1865, overl. Rijswijk Z-H 12 sept. 1865.

3.    CORNELIA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Rijswijk 31 juli 1866, overl. Rijswijk Z-H 12 sept. 1867.

4.    PIETER VAN DEN ENDE, geb. Rijswijk 2 sept. 1867, overl. Rijswijk Z-H 28 sept. 1867.

5.    PIETER VAN DEN ENDE, geb. Rijswijk Z-H, 29 sept. 1868, overl. Vrijenban 2 juli 1870.

6.    CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Vrijenban 22 jan. 1870.

7.    PIETER VAN DEN ENDE, huwt ANNA MARIA VAN DER KOOIJ.(volgt X.j)

8.    JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Vrijenban 15 dec. 1872, overl. Delft 23 juni 1873, 6 mnd.

9.    JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Vrijenban 17 mrt 1874, overl. Delft 11 dec. 1953.

10.    NEELTJE VAN DEN ENDE, geb. Vrijenban 25 juni 1875, overl. Vrijenban 19 aug. 1876, 13 mnd.

11.    JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt Delft 16 jan. 1907 MARIA CATHARINA SONNEVELD .(volgt X.ja)

12.    LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt GERARDINA HERMINA MARKWAT.(volgt X.k)

13.    JOSINA VAN DEN ENDE, geb. Vrijenban 26 jul 1883, huwt Vrijenban 10 mrt 1909 DIRK JOHAN DROPPERT, warmoezier, geb. Vrijenban 2 nov. 1884, zn. van HERMANUS DROPPERT en GEERTRUIDA DIJKSHOORN.

14.    CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt AAGJE VAN DER WILT.(volgt X.l)

 

IX.m JACOBUS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.i)
Geb. Delft 8 feb. 1838,
Overl. Delft 7 dec. 1918, 80 jr,
Zn. van PIETER VAN DEN ENDE en KRIJNTJE VAN DEN BRANDER,
Huwt 1e Delft 27 mei 1874,
HERMINA MARGARETHA KRAGT,
Geb. s-Gravenhage 20 mrt.1846,
Overl. Delft 9 dec. 1890, 46 jr,
Dr. van HERMANUS KRAGT en GRIETJE VAN WIJNGAARDEN,
Huwt 2e Delft 17 feb. 1892,
JACOMINA LAKKEE,
Geb. Middelburg 28 dec. 1839,
Overl. Delft 10 jan. 1897, 57 jr,
Dr. van SENT LAKKEE, timmermansknecht en ADRIANA MARGARETHA TANGE.

Uit het eerste huwelijk:

1.    PIETER VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA FREDERIKA FRANCINA HUNIA. (volgt X.m)

2.    HERMANUS VAN DEN ENDE, huwt  CORNELIA JACOBA SCHINKELSHOEK. (volgt X.ma)

3.    KRIJNA VAN DEN ENDE, geb. Delft 28 dec. 1878, overl. Delft 31 okt. 1879, 10 mnd.

4.    MARGARETHA VAN DEN ENDE, geb. Delft 14 juni 1880, overl. 's-Gravenhage 11 dec. 1951, huwt Delft 10 mei 1911 GERRIT VERWOLF, geb. Hoogblokland ca. 1870, zn. van WILLEM VERWOLF en LIJSJE VERWIEL. Hij huwt 1e Eegje Vink, geb. Hoornaar, overl. Delft 9 jan. 1903, dr. van Cornelis Vink en Willempje den Braven,  huwt 2e 6 april 1904 Sabilla Elysabeth Docter, geb. Donkerbroek (Ooststellingerwerf) ca 1863, overl. Delft 29 nov. 1910, dr. van Jan Jans Docter en Piertje Abels de Vries

5.    KRIJNA VAN DEN ENDE, geb. Delft 3 aug. 1881, overl. Delft 2 jan. 1882, 5 mnd.

6.    KRIJNTJE VAN DEN ENDE, geb. Delft 28 maart 1883, overl. Lunteren 20 mei 1970, huwt Delft 1 mei 1907 JOHANNES FREDERIK WOLFF, geb. Delft 27 maart 1883, overl. Lunteren 20 sept. 1948, zn. van JOHANNES FREDERIK WOLFF en ELISABETH OOSTEROM.

7.    HERMINA MARGARETHA VAN DEN ENDE, geb. Delft 10 aug. 1884, huwt Delft 8 mei 1918 GERARD SCHEEPMAKER, geb. Culemborg ca 1882, zn. van DAVID SCHEEPMAKER en TRIJNTJE DINA HERSTEL.

8.    ANNA JOSINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 11 nov. 1887, overl. Delft 9 juli 1888, 7 mnd.

9.    JACOBUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 8 nov. 1890, overl. Delft 4 april 1891.

 

IX.n DAVID GERARDUS VAN DEN ENDE, koopman, (zn. van VIII.i)
Geb. Delft 8 feb 1843,
Overl Delft 10 okt. 1930, 87 jr,
Zn. van PIETER VAN DEN ENDE en KRIJNTJE VAN DEN BRANDER,
Huwt  's-Gravenhage 19 dec. 1866,
DIRKJE KNOESTER,
Geb. Scheveningen 29 jan. 1841,
Overl. Delft 27 aug 1913, 72 jr,
Dr. van JOB KNOESTER en JAAPJE DE MOS.

Uit dit huwelijk:

1.    PIETER VAN DEN ENDE, huwt HENDERIKA KUNZ.(volgt X.n)

2.    JOB VAN DEN ENDE, geb. Delft 23 dec. 1868, overl. Delft 28 april 1871, 2 jr.

3.    KRIJNTJE VAN DEN ENDE, geb. Delft 25 aug. 1870, overl. Delft 30 juni 1871, 10 mnd.

4.    JACOBA VAN DEN ENDE, geb. Delft 29 april 1872, overl. Delft 10 dec. 1873, 1 jr.

5.    KRIJNTJE VAN DEN ENDE, geb. Delft 5 juli 1874, overl. Delft 28 jan. 1922, 47 jr, huwt Delft 12 okt. 1904 PIETER VAN DER MIJE, geb. Zandvoort ca. 1878, overl. Delft 17 nov 1934, 56 jr, zn. van KORSTIAAN VAN DER MIJE en MIETJE TEROL. Hij huwt 2e MARIA ELIZABETH DEN HENGST.

6.    JACOBA VAN DEN ENDE, geb. Delft 27 april 1876, overl. Delft 13 mei 1895, 19 jr.

7.    JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. Delft 10 april 1878, huwt Delft 31 juli 1901 HERMANUS JACOBUS VAN HOEVEN, geb. Delft 19 dec. 1877, zn, van ARIE VAN HOEVEN en DIRKJE RIJLAARSDAM.

8.    JOB VAN DEN ENDE, huwt ELISABETH WILHELMINA PLANKEN.. (volgt X.o)

9.    JOSINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 8 juni 1881, overl. Delft 22 juni 1944, 63 jr, huwt Delft 4 mei 1904 JACOB VAN DER WEES, tuinder, geb, Delft 8 april 1880, overl. Delft 25 aug. 1952, zn. van ABRAHAM VAN DER WEES en CATHARINA HANEMAAIJER.

10.    DIRKJE VAN DEN ENDE, geb. Delft 1 nov. 1884, huwt Delft 4 okt. 1911 GERARDUS SMIT, geb. Hof van Delft 27 mei 1887, zn. van ARIE SMIT en GERRITJE ELISABETH SMIT.

 

IX.o SIMON VAN DEN ENDE, pakhuisknecht, (zn. van VIII.k)
Geb. Rotterdam 23 nov. 1826,
Overl. Rotterdam 2 jan. 1916,
Zn. van AART VAN DEN ENDE en GEERTRUIJ ELIZABETH DEKHUIZEN,
Huwt Rotterdam 8 sept. 1852,
HENDRIKA EGGERS,
Geb. Rotterdam 19 aug. 1826,
Overl. Rotterdam 26 jan.1911,
Dr. van FRANS EGGERS en GEERTRUI VAN MEER.

Uit dit huwelijk:

1.    AART VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA DE MEIJ. (volgt X.u)

2.    GEERTRUIDA VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 1 mei 1855, huwt MATTHIJS VAN VESSEM, geb. Kralingen 29 aug. 1852, overl. Kralingen 20 nov. 1887, zn. van LEENDERT VAN VESSEM en JOHANNA PETRONELLA LEENTVAAR.

3.    FRANS VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 7 sept. 1856, overl. Kralingen 5 nov. 1864, 8 jr.

4.    HENDRIKA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 19 feb. 1858, overl. Kralingen 9 aug. 1859.

5.    SIMON VAN DEN ENDE, geb. Kralingen 1 febr. 1860, overl. Kralingen 7 febr. 1867, 7 jr.

6.    HENDRIKA VAN DEN ENDE, geb. Kralingen 1 okt. 1861, huwt 1e PIETER VAN DER GRAAF, overl. voor 1919, huwt 2e Amsterdam 29 okt 1919 KLAAS LIMBORG, geb. Groningen 10 jan.1864, zn. van JOHANNES LIMBORG en HILLIGGIEN WIERINGA, wednr van LENA WINTER. Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding 26 aug 1920.

7.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Kralingen 10 april 1863, overl. Kraliingen 3 jan. 1864.

8.    FRANSIENTJE VAN DEN ENDE, geb. Kralingen 7 nov. 1864, overl. Kralingen 27 nov 1864.

9.    FRANS VAN DEN ENDE, vleeschhouwer, geb. 15 dec.1865, overl. Rotterdam 20 mrt 1945, huwt Rotterdam 23 apr. 1891 ANNA HOENEVELD geb.Rotterdam 22 juni 1867, overl. Rotterdam 24 jul 1947, dr. van SIMON HOENEVELD en STIJNTJE HARTKOORN.

10.    EVERDINA VAN DEN ENDE, geb. Kralingen 24 nov.1867, overl. Zeist 5 feb. 1943, huwt Rotterdam 15 juli 1897, JAN CORNELIS KULKER, geb. Amsterdam ca. 1871, overl. 1933, zn. van HENDRIK FRANCOIS KULKER en ANNA CATHARINA VAN DONK.

11.    SIMON VAN DEN ENDE, geb. Kralingen 19 nov. 1869, huwt Amsterdam 7 jan. 1897 MAARTJE KULKER, geb. Amsterdam ca. 1878, overl. Harderwijk 6 okt 1950, dr. van HENDRIK FRANCOIS KULDER, slijiter en ANNA CATHARINA VAN DONK.

 

IX.p AART VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.k)
Geb. Rotterdam 5 dec. 1840,
Overl. Rotterdam 25 apr. 1885,
Zn. van AART VAN DEN ENDE en GEERTRUIJ ELIZABETH DEKHUIZEN,
Huwt Rotterdam 20 juni 1866,
GEERTRUIDA TROMPERT,
Geb. Rotterdam 16 jan 1848,
Overl. Rotterdam 19 jan. 1922, 74 jr,
Dr. van PHILIPPUS TROMPERT en ANNA MARIA WESTVAL.
Zij huwt 2e Rotterdam 14 febr. 1900 PIETER PICARD, geb. Rotterdam 18 sept. 1847, overl. Ridderkerk 31 mrt 1926, zn. van FRANCOIS PICARD en LEVINA JOHANNA INTHOUT, Wed.nr van Maria Hendrika Schilperoord.

Uit dit huwelijk:

1.    GEERTRUIDA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 3 mei 1865, erkent door ouder bij huwelijk, overl. Rotterdam 20 okt. 1931, 66 jr, huwt Rotterdam 18 apr. 1883 PIETER DE WILDE, geb. Rotterdam 16 feb. 1862, overl. Leiden 6 dec. 1929, 67 jr, zn. van GERRIT DE WILDE en JOHANNA IDA WAALS.

2.    AART VAN DEN ENDE, huwt CATHARINA JOHANNA VAN DER VOORT.(volgt X.p)

3.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 11 dec. 1870, overl. Rotterdam 20 sept. 1953, 82 jr, huwt Rotterdam 12 feb. 1890 ANDREAS PETRUS EEKHOUT, geb. Delft 7 dec. 1865, zn. van JOHANNES FRANCISCUS EEKHOUT en JOHANNA HARING.

4.    PHILIPPUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt MARIA VAN HAREN.(volgt X.q)

5.    ADRIANUS CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA MARIA VISSCHERS.(volgt X.r)

6.    JOHANNES MARINUS VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 22 juni 1882, overl. Rotterdam 7 dec.1882.

 

IX.q JACOBUS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.k)
Geb. Rotterdam 1 jan. 1849,
Overl. Rotterdam 13 dec. 1916,
Zn. van AART VAN DEN ENDE en MARIA ELIZABETH SNEP,
Huwt 1e Rotterdam 2 nov. 1870 ,
APOLONIA DE RIDDER,
Geb. Rotterdam 22 juli 1847,
Overl. Rotterdam 10 juni 1885,
Dr. van PIETER DE RIDDER en CHRISTINA MARIA DROST.
Huwt 2e Rotterdam 23 jan. 1889,
JACOBA VAN BEEST,
Geb. Rotterdam 15 mei 1857,
Overl. Rotterdam 21 juni 1920,
Dr. van HENDRIK VAN BEEST en PIETERNELLA DEN DIKKENBOER.

Uit het eerste huwelijk:

1.    AART VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 11 feb. 1871.

2.    JACOBUS VAN DEN ENDE. geb. Rotterdam 11 feb. 1871, overl. Rotterdam 9 okt. 1875.

3.    CHRISTINA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 7 feb. 1872, overl. Rotterdam 10 feb. 1952, huwt Rotterdam 27 apr. 1899 WOUTER PALTE, geb. Rotterdam 27 sept. 1875, overl. Hillegersberg 10 feb. 1932, zn. van WOUTER PALTE en ANNA FOORTMEIJER.

4.    PIETER VAN DEN ENDE, huwt GRIETJE VAN t HART.(volgt X.s)

5.    JACOBUS VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 4 juni 1875, overl. Rotterdam 8 okt. 1875.

6.    JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt 1e GUURTJE STIELTJES, huwt 2e WILLEMINA VAN DUIJNEN. (volgt X.sa)

7.    JOHANNES JACOBUS VAN DEN ENDE, Onder-Luitenant Infanterie O.I.L., geb. Rotterdam 17 aug. 1878, overl. Koog aan de Zaan 12 dec. 1957, huwt 1e SITIE, een inlandse vrouw, huwt 2e Rotterdam 14 juli 1921 ELIZABETH COENRADIE, geb. Rotterdam 5 juli 1875, overl. Brielle 4 febr. 1949, dr. van HENDRIK CORNELIS COENRADIE en ELIZABETH BROUWER.

8.    SIMON VAN DEN ENDE, huwt ELISABETH ADRIANA MESLIER. (volgt X.sb)

9.    MARIA CHRISTINA APOLONIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 1 apr. 1885, overl. Rotterdam 15 apr. 1885.

Uit het tweede huwelijk:

10.    HENDRIK VAN DEN ENDE, huwt HENDERIKA ELIZABETH OVERMAN..(volgt X.sc)

11.    CORNELIS VAN DEN ENDE, gemeentewerkman, spekslager, geb. Rotterdam 22 okt.1893, overl. 's-Gravenhage 16 mei 1956, huwt 1e Rotterdam 1 dec. 1920 SUSANNA MARGARETHA MARIA DE LEUR, geb. Schiedam. 15 jan. 1898, dr. van ALBERTUS HENRIKUS DE LEUR en MARIA CLARA THEODORA ENGERING. Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding te Rotterdam 26 mrt. 1931,  huwt 2e Rotterdam 1 apr 1936 MARGARETHA VAN DEN BERG, geb. Rotterdam 28 sept. 1912, dr. van CORNELIS VAN DEN BERG en MAGDALENA DE HOOP..

 

IX.r PIETER SIMON VAN DEN ENDE, vleesschouwer (zn. van VIII.k)
Geb. Rotterdam 5 apr. 1850,
Overl. Rotterdam 2 dec. 1932, 82 jr,
Zn. van AART VAN DEN ENDE en MARIA ELIZABETH SNEP,
Huwt 1e Rotterdam 15 juli 1874, huwelijk ontbonden door echtscheiding Rotterdam 29 okt. 1892
CHRISTINA JOHANNA NIEUWENHOFF, (NUWENHOF) (NEWENHOF),
Geb. Amsterdam ca. 1853,
Dr. van JOHANNES NIEUWENHOFF en CHRISTINA KELLERMAN
Huwt 2e Rotterdam (O) 26 jan 1893
PAULINE LANGER.
Geb. Keckwinkel Duitsland ca. 1870,
Overl. Rotterdam 8 april 1929,
Dr. van CHRISTIAN LANGER en ANNA MARIA HAUTZ.
 

Uit het eerste huwelijk:

1.    MARIA ELISABETH VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 25 feb. 1875, overl. 's-Gravenhage 22 jan. 1923, huwt Rotterdam 16 maart 1898 JAN PALUDANUS, geb. Rotterdam 2 mei 1876, zn. van WILLEM PALUDANUS en MARIA WAAIJENBORG.

2.    JOHANNES VAN DEN ENDE, geb.Rotterdam 6 sept. 1876, overl. Delfshaven 2 juli 1877.

3.    Geb. Rotterdam 20 okt. 1877 Een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

Uit  het tweede huwelijk:

4.    PIETER SIMON  VAN DEN ENDE, huwt ELIZABETH CATHARINA VAN SMAALEN. (volgt X.ra)

5.    PAULINE MARIA ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 20 juli 1895, overl. Rotterdam 11 sept. 1895.

6.    PAULINE MARIA ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 26 aug. 1896, overl. Rotterdam 16 juni 1897.

7.    CHRISTIAAN VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 15 mei 1898, huwt Rotterdam 4 juli 1929 ROELOFINA JOHANNA HAAK, geb. Rotterdam  28 okt.1906, dr. van GERRIT HAAK en ROELOFINA JOHANNA TEN NAPEL.
                    Uit dit huwelijk: PETER EVERT VAN DER ENDE, geb 1942

 

IX.s SIMON VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.k)
Geb. Hillegersberg 18 jan. 1854,
Overl. Rotterdam 5 jan. 1890,
Zn. van AART VAN DEN ENDE en MARIA ELIZABETH SNEP,
Huwt Rotterdam 2 feb. 1876,
CORNELIA BERENDS PRAAL,
Geb. Groningen 26 april 1851,
Overl. Rotterdam 16 okt. 1930,
Dr. van BEREND REEMTS PRAAL, scheepsoptuiger  en MARIA ELISABETH STOEDT.

Uit dit huwelijk:

1.    AART VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 1 april 1876, overl. Rotterdam 28 aug. 1876, 5 mnd.

2.    MARIA ELIZABETH VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 5 sept. 1877, overl. Rotterdam 10 jan. 1879.

3.    CORNELIA LOUISA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 21 dec. 1878, overl. Rotterdam 3 juni 1947, huwt Rotterdam 1e 26 aug. 1903 HENDRIK VERHAGEN, geb. Delfshaven 27 okt. 1874, overl. Rotterdam 28 feb. 1907, zn. van JOHANNES VERHAGEN en WILHELMINA BRINKMAN, huwt 2e Rotterdam 2 aug. 1911 PETRUS VAN DINTER, geb. Rotterdam 11 sept. 1881, overl.  Rotterdam 13 sept. 1957, zn. van PETRUS VAN DINTER en GEESKE HANSSEN.

4.    BEREND AART VAN DEN ENDE, huwt HENDRIKA SIMONETTA DEREK.(volgt X.t)

5.    MARIA ELIZABETH VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 22 aug 1882, overl. Rotterdam 18 jan. 1959, huwt Rotterdam 23 dec. 1925 HENDRICUS SMIT, bedienaar begrafenis, geb. Rotterdam 16 aug. 1889, overl. Rotterdam 9 juli 1962, zn. van DIRK CORNELIS FRANCISCUS SMIT en ESTHER SPARNAAIJ.

6.    CHRISTIAAN JOHAN VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 2 okt. 1884, overl. Rotterdam 22 nov. 1885.

7.    SIMON VAN DEN ENDE, huwt ELIZABETH CORNELIA VAN DER AA, (volgt X.ta)

8.    HENRIETTE PHILIPPINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 15 okt. 1888, overl. Rotterdam 16 aug. 1890.

 

IX.t    ADRIANUS JOHANNES VAN DEN ENDE, tuinman, (zn. van VIII.la)
Geb. Leiden, 30 sept. 1838,
Overl. Roermond 2 nov. 1924,
Zn. van JOSEPHUS ALEXIUS VAN DEN ENDE en ANNA MARIA RUIJGROK
Huwt Roermond 7 feb. 1865
AGNES HUBERTINA LANS (LANZ)
Geb. Roermond ca. 1845,
Overl. Roermond 15 feb. 1907,
Dr. van JOANNES ULRICH LANZ en ANNA MARIA HEIJDENFELS.

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES LUCAS HUBERTUS VAN DEN ENDE, geb. Roermond 19 okt 1863, gewettigd bij huwelijk ouders.

2.    MARIA LAURENTIA HUBERTINA VAN DEN ENDE, geb. Roermond 10 aug. 1865.

2.    ISABELLA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Roermond 7 sept. 1866.

3.    HENRIETTA MARIA HUBERTINE VAN DEN ENDE, geb. Roermond 2 sept. 1868

4.    FRANCISCUS HUBERTUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt JACOBA WILHELMINA HELENA BRUIJSTENS, (volgt X.z)

5.    CORNELIA HUBERTINA VAN DEN ENDE, geb. Roermond 5 mrt 1872.

6.    HUBERTINA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. Roermond 9 mei 1874, huwt Roermond 5 mei 1904 ANTOON HUBERT BROUNS, geb. Heel en Panheel, overl. Roermond 16 okt. 1954,  zn. van HENDRIK BROUNS en FRANCINA SLAATS.

7.    HUBERTUS JOHANNES HENDRIKUS VAN DEN ENDE, huwt SOPHIA ADRIANA BRUSKET, (volgt X.za)

8.    ANNA MARIA HUBERTINA VAN DEN ENDE, geb. Roermond 15 sept. 1877, overl. Echt 11 okt. 1934, huwt LEONARDUS PEETERS, overl. Roermond 29 sept 1948, zn. van JOANNES PEETERS en ELISABETH VELTER.

9.    PAULUS HUBERTUS VAN DEN ENDE, geb. Roermond 3 jan. 1880, overl. Roermond 8 sept. 1880.

10.    JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt ANNA MARIA LUNENBURG, (volgt X.zb)

11.    ELISABETH HUBERTINA VAN DEN ENDE, geb. Roermond 2 juli 1885, overl. Roermond  11 aug. 1885.

 

IX.u    JAN FREDERIK VAN DEN ENDE (Zn. van VIII.m)
Geb. Delft 13 juni 1840,
Overl. Delft 5 dec. 1875, 35 jr,
Zn. van JAN VAN DEN ENDE en FREDERICA MARIA WECHTER,
Huwt Delft 14 aug. 1867
ALIDA JOHANNA VAN BEIJEREN BERGEN HENEGOUW,
Geb. Delft 12 maart 1837,
Overl. Delft 21 juni 1906, 69 jr,
Dr. van PIETER VAN BEIJEREN BERGEN HENEGOUW en WEIJNTJE PRINS.

Uit dit huwelijk:

1.    FREDERIKA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Delft 18 dec. 1867, overl. Delft 6 nov. 1945, 77 jr.

2.    WIJNTJE JACOBA VAN DEN ENDE, geb. Delft 18 jan. 1869, overl. Delft 27 dec. 1955.

3.    ALIDA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Delft 3 nov. 1870, overl. Delft 21-1-1962, 91 jr, ongehuwd.

4.    ELISABETH SIJTJE VAN DEN ENDE, geb. Delft 7 juli 1872, overl. Delft 27 feb. 1874, 1 jr.

5.    ELISABETH SIJTJE VAN DEN ENDE, geb. Delft 19 juni 1874, overl. Delft 27 jan. 1878, 3 jr.

 

IX.ua    FREDERIK WILLEM VAN DEN ENDE, sigarenmaker (zn. van VIII.m)
Geb. Delft 4 april 1849,
Overl. Rotterdam 18 feb. 1936,
Zn.van JAN VAN DEN ENDE en FREDERICA MARIA WECHTER.
Huwt 1e Rotterdam 4 juni 1879.
JOHANNA GEERTRUIDA VISSER,
Geb. Rotterdam 31 aug. 1858,
Overl. Rotterdam 28 juli 1893,
Dr. van SIMON VISSER en JACOMINA BORSTLAP,
Huwt 2e Rotterdam 29 nov. 1893
JOHANNA FREDERICA ULMER,
Geb. Rotterdam 23 mei 1858,
Overl. Rotterdam 9 juli 1924,
Dr. van CHRISTIAAN ULMER en REGINA ZEH

Uit het eerste huwelijk:

1.    SIMON VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 16 apr. 1882, overl. Rotterdam 31 juli 1883.

2.    JACOMINA JOHANNA VAN DEN ENDE, hoofd van de Dr. Bavinck Kleuterschool, geb. Rotterdam 24 maart 1884, overl. Rotterdam 17 okt. 1961, 78 jr.

3.    JOHANNA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 24 maart 1884, huwt Rotterdam 16 feb. 1910 ADRIANUS JOHANNES MULDER, klerk, geb. Rotterdam 17 okt. 1882, zn. van EVERT MULDER en NEELTJE HOOGEVEEN.

4.    JAN VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA CHRISTINA MATTHIJS.(volgt X.zc)

5.    SIMON VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 27 april 1888, huwt Gouda 10 juni 1912 ADRIANA MARIA JASPERS, geb Gouda ca. 1886, overl. Rotterdam 21 mei 1955, dr. van JOHANNES LAMBERTUS JASPERS en MARGRIETHA DUIQUINS.

6.    FREDERIK WILLEM VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 23 sept. 1890, huwt Rotterdam 18 aug. 1920 LEUNTJE FLOOR, geb. Rotterdam 24 aug. 1893, dr. van ARIE FLOOR en TEUNTJE MONSTER.

7.    HESTER VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 10 nov. 1892, overl. Rotterdam 19 jan. 1895.

Uit het tweede huwelijk:

8.    REGINA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 22 sept. 1894, overl. Rotterdam14 juli 1915.

9.    CHRISTIAN FRIEDRICH VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 20 sept. 1895, overl. Rotterdam 25 dec. 1895.

10.    JACOBA FREDERIKA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 9 nov. 1896, overl. Rotterdam 10 apr 1897.

11.    CHRISTINA FREDERIKA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 9 nov. 1896, overl. Rotterdam 22 nov. 1896.

12.    CHRISTIAN FRIEDRICH VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 10 juni 1899.

 

IX.v    JOHANNES HUBERTUS (HUIBERTUS) VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.n)
Geb. Delft 4 dec. 1852,
Overl. Delft 26 mei 1890, 37 jr,
Zn. van JAN (JOHANNES) VAN DEN ENDE en ANNA ADRIANA VAN DEN ENDE
Huwt Delft 29 nov. 1871
GERARDIENA (GERARDINA) DAANE,
Geb. Delft 11 dec. 1852,
Overl Den Haag 28 okt. 1927, 74 jr.
Dr. van  GERRIT DAANE en JOHANNA VERBEEK.
Zij huwt 2e Delft 24 aug. 1898 ABRAHAM KRANENBURG, geb. Delft 28 mei 1858, overl. Hellendoorn, 16 maart 1903, zn. van ABRAHAM KRANENBURG en TRIJNTJE VAN DER EIJK.

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt KUNEGONDA JOHANNA CATHARINA DIJKSMAN. (volgt X.zd)

2.    GERARDUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 21 feb. 1874, overl. Delft 29 juni 1874, 4 mnd.

3.    ANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Delft 13 mei 1875, overl. 's-Gravenhage 14 dec. 1950, huwt Delft 22 aug. 1894 CHRISTOFFEL DE BRUIJN, geb. Delft 10 juli 1872, overl. s-Gravenhage 17 mei 1943, zn. van JACOB DE BRUIJN en DIRKJE DREVIN.

4.    GERARDINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 17 aug. 1877, overl. Delft 28 okt. 1879, 2 jr.

5.    LEENDERT WILHELMUS VAN DEN ENDE, huwt JETSKE ATTEMA (volgt X.ze)

6.    GERARDUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 22 sept. 1881, overl. Delft 22 okt. 1881, 1 mnd.

7.    GERARDINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 6 dec. 1882, overl. Delft 27 juni 1883, 6 mnd.

8.    GERARDINA THEODORA VAN DEN ENDE, geb. Delft 26 dec. 1886.

9.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Delft 14 jan. 1889, huwt 's-Gravenhage 24 mei 1911 HENDRINA MARIA SMITS,, geb. 's-Gravenhage ca 1882, dr,. van JACOBUS WILHELMUS STEPHANUS SMITS, smid en HENDRINA MARIA VAN DIJKHUIZEN.(volgt X.zf)

 

Na het overlijden van haar man krijgt Gerardina Daane nog twee kinderen.

10.    PIETRONELLA DAANE, geb. Delft 27 nov. 1892, overl. Delft 31 jan. 1894.

11.    PIETER DAANE, geb. Delft 24 apr 1894, overl. Delft 18 juni 1894.

 

IX.va    DIRK LEENDERT HUIBERTUS VAN DEN ENDE (zn. van VIII.n)
Geb. Delft 29 mei 1855,
Overl. Delft 12 sept. 1893, 38 jr,
Zn. van JAN (JOHANNES) VAN DEN ENDE en ANNA ADRIANA VAN DEN ENDE
Huwt 1e Delft 18 dec. 1879
JOHANNA HENDRIKA VAN TETTERODE,
Geb. Zierikzee 12 feb.1858,
Overl. Delft 2 jan. 1886,
Dr. van LEENDERT MAURICE VAN TETTERODE en CONSTANTIA MARGARETHA JOHANNA GEERLING,
Hij huwt 2e Delft 2 juni 1887
PAULINA BEATRIX GENNET,
Geb. Stevensweert ca 1845,
Overl
Dr. van MATHIEU JOSEPH GENNET en FRANCISCA SCHRIKKERS.

Uit het eerste huwelijk:

1.    JOHANNES LEENDERT VAN DEN ENDE, muziekleraar, geb. Delft 17 mei 1880, overl. Bussum 10 jan. 1945, huwt 's-Gravenhage 20 feb. 1918 ELISABETH JOHANNA VAN EL, geb. Amsterdam ca 1876, dr. van ASSINK HENDRIK VAN EL en WILHELMINA BACKER.

2.    CONSTANTIA MARGARETHA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Delft 22 april 1882.

3.    LEENDERT MAURICE VAN DEN ENDE, huwt Kampen 25 okt. 1906 DOROTHEA AUGUSTINA CATHARINA MARIA SPANJAARD. (volgt X.zg)

4.    Geb te Delft 31 dec. 1886 Een doodgeboren kind.

 

IX.w    COENRAAD VAN DEN ENDEN, Gruttersknecht (zn. van VIII.o)
Geb. Deventer ca. 1845,
Overl. Deventer 2 okt 1919
Zn. van WILLEM VAN DEN ENDEN en MARGARITA VAN BEEK
Huwt 1e Deventer 4 feb. 1875
GERDINA NIJDEKEN,
Geb. Apeldoorn 17 juli 1847
Overl. Deventer 13 april 1883
Dr. van ALBERTUS NIJDEKEN en MARGRIETA STELSEL,
 Huwt 2e Deventer 9 aug.. 1883
JOHANNA HENDRIKA VAN DUREN,
Geb. Deventer ca. 1846
Overl. Deventer 16 dec. 1886
Dr. van JAN VAN DUREN en JOHANNA BUITENHUIS.
Huwt 3e Deventer 12 mei 1887
HENDRIKA EILANDER, wed. van Daniel Dinius,
Geb. Deventer 2 nov 1836,
Overl. Deventer 29 mei 1907
Dr. van AREND EILANDER en JANTJE MEEMELINK.

Uit het eerste huwelijk:

1.    WILLEM VAN DEN ENDEN, sigarenmaker, geb. Deventer ca 1875, overl. Deventer 12 aug. 1941, huwt Deventer 13 okt. 1904 AALTJE KRUITBOSCH, geb. Deventer ca. 1883, dr. van GERRIT KRUITBOSCH en EVERDINA TER VELDE.

2.    MARGRIETA VAN DEN ENDEN, geb. Deventer ca. 1877, huwt Deventer 4 sept. 1901 DORIS VOORTMAN, geb. Deventer ca. 1877, overl. Hengelo 30 juni 1945, zn. van DORIS VOORTMAN en JOHANNA DE STER.

3.    COENRAAD JAN VAN DEN ENDEN, geb. Deventer ca 1878, overl. Deventer 14dec. 1882.

4.    ALBERTA ALEIDA VAN DEN ENDEN, geb. Deventer ca. 1882, overl. Deventer 16 sept. 1896

Uit het tweede huwelijk:

5.    COENRAAD VAN DEN ENDEN, huwt JOHANNA HENDRIKA VAN DUREN (volgt X.zk)

 

IX.wa    JAN WILLEM VAN DEN ENDEN, smid, (zn. van VIII.o)
Geb. Deventer 28 sep 1846,
Zn. van WILLEM VAN DEN ENDEN en MARGARITA VAN BEEK
Huwt Deventer 4 feb. 1875
GERRITJE JACOBA DE WEERT,
Geb. Twello (Voorst) ca. 1848,
Dr. van JAN WILLEM DE WEERT en JOHANNA JANSEN.

Uit dit huwelijk

1.     WILLEM HENDRIK VAN DEN ENDEN, geb. Arnhem 4 juni 1875.

2.    JOHANNA BERDINA LOUISA VAN DEN ENDEN, geb. Arnhem 10 okt. 1877, huwt Arnhem 3 sept. 1902 ANDRIES BEEFTINK, geb. Arnhem 25 dec. 1876, zn. van ANDRIES BEEFTINK en WILLEMINA SCHUURMAN

 

X.a GIJSBERT VAN DEN ENDE,pakhuisknecht,  (zn. van IX.a)
Geb. Delft 9 nov. 1880,
Overl. Delft 13 maart 1941,
Zn. van GIJSBERT VAN DER ENDE en CLASINA RIJK,
Huwt Delft 20 aug. 1902,
JOHANNA MARIA MEIJ,
Geb. Delft 4 sep. 1880,
Overl. Delft 18 april 1957.
Dr. van JACOBUS CORNELIS MEIJ en MARIA ELISABETH VAN BUUL.

Uit dit huwelijk:

1.    CLASINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 6 juli 1906, huwt Delft 26 mei 1943 CORNELIS NICOLAAS VISSER, geb. Delft ca. 1914, zn. van WILLEM HENDRIK VISSER en JOHANNA BARBARA BIJLEVELD.

2.    JACOBUS CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt PETRONELLA DE BRUIJN.(volgt XI.a)

 

X.b JOHANNES VAN DEN ENDE, (zn. van IX.a)
Geb. Delft 1 sep. 1886,
Zn. van GIJSBERT VAN DEN ENDE en CLASINA RIJK,
Huwt Delft 24 mei 1912,
JOHANNA VAN DEN BERG,
Geb. Rotterdam 8 nov. 1887,
Dr. van PIETER VAN DEN BERG en MARIA JOHANNA ZIJDEMAN.

Uit dit huwelijk:

1.    GIJSBERT VAN DEN ENDE, huwt MARIA VONK. (volgt XI.b)

 

X.c NICOLAAS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.a)
Geb. Delft 7 maart 1888,
Overl. Delft 31 okt. 1940, 52 jr,
Zn. van GIJSBERT VAN DEN ENDE en CLASINA RIJK,
Huwt Delft 27 okt. 1915,
JACOBA DE BOOIJ,
Geb. Delft 5 juni 1893,
Overl. Delft 7 sept. 1936, 43 jr,
Dr. van JACOBUS DE BOOIJ, werkman  en MARIA ELISABETH BREEDVELD,
Zij huwt 1e Delft 31 juli 1912, Siebe Wieger Bok

Uit dit huwelijk:

1.    GIJSBERTA CLAZINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 3 nov. 1915, huwt JOHANNES ANTONIUS VAN DEN BOS, geb. Leiden ca. 1912, zn. van WILLEM JOHANNES VAN DEN BOS en CHRISTINA DANIELLA WITTENBERG.

2.    MARIA ELIZABETH VAN DEN ENDE, geb. Delft 8 dec. 1918, overl. Delft 25 sept 1919, 9 mnd.

3.    MARIA ELISABETH JACOBA VAN DEN ENDE, huwt HENDRICUS STEIJGER. (volgt XI.c)

4.    JACOBA VAN DEN ENDE, geb. Delft 2 sep. 1923, overl. Delft 9 mei 2012.

5.    NICOLAAS VAN DEN ENDE, geb. Delft 10 feb. 1929, overl. Delft 3 mrt. 1929.

 

X.d JOHANNES WILHELMUS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.a)
Geb. Delft 27 okt. 1893,
Overl. voor 1984
Zn. van GIJSBERT VAN DEN ENDE en CLASINA RIJK,
Huwt Delft 30 juni 1916,
MARIA KATHARINA WATERKAMP,
Geb. Kampen ca. 1894,
Overl. Delft 17 mei 1984,
Dr. van GERRIT JAN WATERKAMP en JANTJE CAMPHUIJZEN.

Uit dit huwelijk:

1.    GIJSBERT VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA JOSEPHINE LOUISE GOOSSENS.(volgt XI.d)

2.    JANTJE VAN DEN ENDE, geb. Delft 19 juli 1919, huwt Delft 25 jan. 1952 GERARD HENDRIK WIENBELT, geb. Zwolle ca. 1916, zn. van HENDRIK FREDERIK WIENBELT en GESINA GERRITSE.

3.    Overl. te Delft 29 dec. 1921 een doodgeboren kind.

 

X.e CORNELIS JOHANNES VAN DEN ENDE, (zn. van IX.a)
Geb. Delft 4 juli 1895,
Overl. Apeldoorn 21 feb. 1961, begr. Delft 25 feb. 1961,
Zn. van GIJSBERT VAN DEN ENDE en CLASINA RIJK,
Huwt Delft 25 juni 1920,
JANTIENA MATHILDA WATERKAMP,
Geb. Kampen ca. 1895,
Overl. Delft 20 mei 1945, 51 jr
Dr. van GERRIT JAN WATERKAMP en JANTJE CAMPHUIJZEN.

Uit dit huwelijk:

1.    CLASINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 21 dec. 1920, huwt Delft 25 juni 1952 PETRUS EVERDINA DIELISSEN, geb. Bergen op Zoom ca. 1924, zn. van CHRISTIAAN JOHANNES DIELISSEN en JOHANNA DIETVORST.

2.    JANTIENA JANNIE VAN DEN ENDE, geb. Delft 25 juli 1928, huwt L. KAMSTEEG.

 

X.f FREDERIK ANTON VAN DEN ENDE, tuinman, (zn. van IX.h)
Geb. Rotterdam 27 mrt. 1863,
Overl. Noorder Paarl Zuid Afrika 4 dec. 1923, 60 jr
Zn. van JOHANNES HENDRIKUS VAN DEN ENDE en JOHANNA LOUISA HAGERS,
Huwt Rotterdam 10 juni 1886,
TANNEKE ELISABET BLESGRAAFF,
Geb. Rotterdam 22 jun 1859,
Dr. van KLAAS BLESGRAAFF en ALIDA LEENTVAAR.

Uit dit huwelijk:

1.    Geb Rotterdam 29 maart 1887, een dochter, kort na de geboorte overleden

2.    Geb. Rotterdam 6 maart 1888, een dochter, levenloos geboren.

3.    Geb. Rotterdam 22 okt. 1888, een dochter, kort na de geboorte overleden

4.    JOHANNA LOUISA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 118 sept. 1889.

5.    ALIDA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 18 jun 1892, overl. Rotterdam 20 aug. 1893.

6.    JOHANNES HENDRIKUS VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 20 sept. 1894, overl. Rotterdam 15 apr. 1895.

 

In 1896 vertrokken naar Zuid-Afrika aan boord van de S.S. "Gaul"

 

X.fa LEENDERT HUIBERT VAN DEN ENDE, winkelier, koopman (zn. van IX.h)
Geb. Rotterdam 12 dec. 1859,
Overl. Rotterdam 11 okt. 1894,
Zn. van JOHANNES HENDRIKUS VAN DEN ENDE en GEERTRUI MARGARETHA ZIJNEN APON.
Huwt Rotterdam 2 jan. 1889,
WILHELMINA DE KLERK,
Geb. Rotterdam 30 aug. 1859,
Overl. Rotterdam 4 okt. 1948, 89 jr,
Dr. van ARIE DE KLERK en JOHANNA DE GROOT.
Zij huwt 2e Rotterdam 19 sept. 1900 STEVEN VAN MANEN, geb. Renswoude 14 okt. 1851, overl. Rotterdam 11 mrt 1924, zn. van HERMANUS VAN MANEN en JANNA VAN RAVENHORST.Eerder gescheiden echtgenoot van Aaltje de Haan

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNA FRANCINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 3 juni 1882,( erkenning van de ouders 2 jan. 1889 bij hun huwelijk ) huwt Rotterdam 12 sept. 1900 THEODORUS ADRIANUS ZWAAN, hofmeestersbode, geb. Hellevoetsluis 15 mrt. 1878, zn. van JOHANNES CASPER ZWAAN en GEERTJE DE RAVE.

2.    GEERTRUI MARGARETHA ZIJNEN VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 18 sept. 1889, huwt Rotterdam 27 juli 1911 PAULUS KAREL JONKER, geb. IJsselmonde 27 nov. 1887, zn. van JOHANNES JONKER en ANTHONETTA ELIZABETH SPRUIT.

3.    LEENDERT HUIBERT VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 21 sept. 1890.

4.    LEENDERT HUIBERT VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 17 dec. 1891, huwt Rotterdam 3 mei 1916 PAULINA VAN BEVEREN, geb. Oostburg ca. 1897, overl. Rotterdam 6 aug. 1932, 35 jr, dr. van JOHANNES VAN BEVEREN en PHARAILDES SOPHIA STEEL.

5.    JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt DOROTHEA KLIP.(volgt XI.f)

 

X.fb HENDRIK JOHANNES VAN DEN ENDE, koopman (zn. van  IX.h)
Geb. Rotterdam 16 okt. 1859,
Overl. Buenos Aires, Distrito Federal, ARG 21 juni 1923, 63 jr
Zn. van JOHANNES HENDRIKUS VAN DEN ENDE en JOHANNA LOUISA HAGERS
Huwt Rotterdam 24 feb. 1887,
ANNA SOPHIA RYNBENDE,
Geb. Rotterdam 5 juni 1863,
Overl. Buenos-Aires 23 sept. 1899, 36 jr,
Dr. van CORNELIS WIJNAND RYNBENDE en AARTJE THEODORA VAN DEN BRANDHOF.

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNA LOUISA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 17 jul. 1887.

2.    AART THEODOOR VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 16 okt 1888, overl. Rotterdam 1 april 1889, 5 mnd oud.

3.    JUAN ENRIQUE VAN DEN ENDE, geb. Buenos Aires (Argentinie) ca. 1895, huwt Rotterdam 6 jan. 1932 MARIJTJE BAL, geb. Rotterdam 21 sept. 1892, dr. van NICOLAAS BAL en MARIJTJE VAN EGMOND.

vertrokken aan boord van S.S. Zaandam  naar Buenos Aires.

 

X.fc    JOHANNES HENDRIKUS VAN DEN ENDE, boekhouder, (zn. van IX.h)
Geb. Rotterdam 4 aug. 1861,
Overl. Utrecht 6 aug. 1924, 63 jr
Zn. van JOHANNES HENDRIKUS VAN DEN ENDE en JOHANNA LOUISA HAGERS
Huwt Rotterdam 20 aug. 1903,
JACOBA VENNIK,
Geb. Smilde 25 juni 1868,
Overl. 's-Gravenhage 7 nov. 1954, 86 jr,
Dr van BRUIN VENNIK en IDA BOLHUIS.

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNA LOUISA (LOUISE) VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 21 dec. 1904.

2.    IDA JOHANNA JACOBA VAN DEN ENDE,geb. Rotterdam 30 dec. 1908,  overl. vr 2000, huwt JOHANNES GLERUM, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, geb. Utrecht 14 juni 1905, overl. Zeist 22 juni 2000.

3.    ANNA HENDRINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 30 mrt 1910,.

 

X.g LEENDERT HUIBERT VAN DEN ENDE,graanfactor, (zn. van IX.i)
Geb. Rotterdam 25 dec. 1860,
Overl. Scheveningen 23 apr. 1939, 78 jr
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en WILHELMINA MARIA HELENA SCHOOLWERTH,
Huwt Rotterdam 16 aug 1894,
HENDRIKA MARGARETHA DE HAAS,
Geb. Rotterdam 6 feb. 1869,
Overl. Scheveningen 31 okt. 1931, 62 jr
Dr. van GERRIT CAREL DE HAAS en GRIETJE LUGIES SPIJKMAN.

Uit dit huwelijk:

1.    LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt CATHARINA PETRONELLA VOORWINDEN.(volgt XI.g)

2.    GRIETJE LUGIES VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 13 mei 1898, huwt Rotterdam 25 sept. 1919 ARIE NIEUWLANT PELKMAN, geb. Rotterdam 15 jan. 1890, zn. van ARIE NIEUWLANT PELKMAN en LOUIZA JOHANNA VAN RAALT.

3.    GERRIT CAREL VAN DEN ENDE, huwt ALY F. STOLTENBORG. (volgt XI.ga)

 

X.h JOHANNES VAN DEN ENDE, kantoorbediende (zn. van IX.i)
Geb. Rotterdam 3 apr. 1869,
Overl. Rotterdam 16 mei 1944,
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en WILHELMINA MARIA HELENA SCHOOLWERTH.,
Huwt Helmond  21 dec. 1905,
IDA MALSCH,
Geb. Helmond  ca. 1879,
Overl. Rotterdam 25 mei 1938,
Dr. van FRIEDRICHH WILHELM MALSCH en EMMA CHARLOTTE PENNEKAMP.

Uit dit huwelijk:

1.    WILHELMINA MARIA HELENA (MIEN) VAN DEN ENDE (Mien) , geb. Rotterdam 1 feb. 1907, overl. Rotterdam 18 febr. 1958, huwt 1e Rotterdam 26 mei 1932 GERARDUS CHRISTIAAN. ARPS, geb. Rotterdam 15 juni 1909, zn. van GERARDUS CHRISTIAAN ARPS en JOHANNA WILHELMINA VAN DER HORST,  huwt 2e Hillegersberg 15 jan. 1948 G.J. PIJNACKER HORDIJK, zn. van Mr. JAN GERARD PIJNACKER HORDIJK en E.A. SERET.

2.    EMMA CHARLOTTE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 28 apr. 1911, huwt R. PITLO.

 

X.i LEENDERT HUIBERT VAN DEN ENDE, kassier (zn. van IX.j)
Geb. Rotterdam 19 jan. 1866,
Overl. Haarlem 11 jan. 1964, 97 jr.
Zn. van PIETER VAN DEN ENDE en CHRISTINA CAROLINA ANES,
Huwt 1e Rotterdam 5 juni 1890,
ELISABETH JOHANNA STRANG,
Geb. s-Gravenhage 22 jan. 1864,
Overl. Rotterdam 19 dec. 1928,
Dr. van ROBERTUS JOHANNES STRANG en ELISABETH JOHANNA KLAAR.
Huwt 2e Haarlem 28 nov. 1930,
ALETTA VERMAAS,
Geb. Leerdam 28 apr. 1870,
Overl. Haarlem 4 mrt. 1963,
Dr. van LEENDERT VERMAAS en NEELTJE DE ZEEUW.
Zij huwt 1e Leerdam 6 juli 1893 DANIEL MOSER, kantoorbediende, vleeschhouwer, geb. Rotterdam 28 febr. 1865, overl. Rijswijk Z-H 23 april 1919, zn. van CHRISTIANUS MOSER en IDA HARTOG.

Uit het eerste huwelijk:

1.    PIETER VAN DEN ENDE, klerk bureau,  geb. Rotterdam 8 aug. 1891, overl. 17 sept. 1947, begr. Breda, huwt Rotterdam 20 jan. 1921 JACOBA MARIA FREDERIKA VAN DEN BOS, geb. Kralingen 13 feb. 1895, overl. Breda 1 nov. 1961, dr. van GERARDUS CORNELIS VAN DEN BOS en REINIERA JACOBA MARIA FREDERIKA MEEUWISSE.

2.    Geb Rotterdam 18 aug. 1900 een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

 

X.j PIETER VAN DEN ENDE, warmoezier, (zn. van IX.l)
Geb. Vrijenban 15 sept. 1871,
Overl. Delft 7 mrt 1949,
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en CRIJNTJE OVERVOORDE,
Huwt
ANNA MARIA VAN DER KOOIJ,
Geb. Vlaardingerambacht 15 aug. 1874,
Overl. Rijswijk Z-H 10 dec. 1926,
Dr. van AREND VAN DER KOOIJ en ADRIANA MOLENAAR.

Uit dit huwelijk:

1.    KRIJNTJE VAN DEN ENDE, geb. Rijswijk 18 feb.1908, huwt Rijswijk 9 okt. 1931 HENDRIK NICOLAAS KLEIJ, warmoezier, geb. Rijswijk 11 sept. 1898, zn. van CHRISTIAAN JAN KLEIJ, warmoezier en ADRIANA NICOLAAS.

2.    ADRIANA VAN DEN ENDE, huishoudster, geb. Rijswijk Z-H. 29 apr.1909, huwt Delft 28 mei 1941 ARIJ MARINUS VAN DER EIJK, geb. Delft 15 nov. 1905, zn. van PIETER VAN DER EIJK en WILHELMINA JOHANNA MARIA PIJNACKER.

3.    LEENDERT VAN DEN ENDE, geb. Rijswijk Z-H 20 jun .1910, overl. Rijswijk Z-H 26 juni 1917.

4.    APOLONIA VAN DEN ENDE, geb. Rijswijk Z-H 2 apr. 1912.

5.    JOHANNA MARIA VAN DEN ENDE, dienstbode, geb. Rijswijk Z-H 4 nov. 1913.

 

X.ja JOHANNES VAN DEN ENDE(zn. van IX.l),
 geb. Vrijenban 3 jan. 1880,
overl. Rotterdam 22 aug. 1957,
zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en CRIJNTJE OVERVOORDE.
huwt Delft 16 jan. 1907
MARIA CATHARINA SONNEVELD,
geb. Delft 17 dec. 1879,
overl. Rotterdam 29 mei 1942,
 dr. van PIETER SONNEVELD en TRIJNTJE VAN DER HEIDE.

Uit dit huwelijk:

1.    CRIJNTJE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 27 nov. 1909.

2.    TRIJNTJE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 29 juni 1912,

 

X.k LEENDERT VAN DEN ENDE directeur zeepfrabriek Bousquet , (zn. van IX.l)
Geb. Vrijenban 27 jan. 1881,
Overl. s-Gravenhage 5 jan. 1966, 84 jr
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en CRIJNTJE OVERVOORDE,
Huwt Vrijenban 28 juli 1909,
GERARDINA HERMINA MARKWAT,
Geb. Delft 1 feb. 1884,
Overl. Delft 15 okt. 1964, 80 jr,
Dr. van JOHANNES MARKWAT en HERMINA GERARDINA GROENHOF.

Uit dit huwelijk:

1.    LEENDERT VAN DEN ENDE, geb. Delft 21 aug. 1910, overl. 21 mei 2000, huwt Rotterdam 19 mei 1939 SOPHIE G.J. NIELSEN.

2.    JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt MATJE TER BEEK.(volgt XI.k)

3.    HERMINA GERARDINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 6 mrt 1917,overl. Den Haag 3 jan. 2015,  huwt Delft 24 sept. 1940  Dr. Ir. HERMAN AREND FERGUSON, Hoofdingenieur Directeur der Rijkswaterstaat, Hoofd Deltadienst, geb. Voorburg 25 feb. 1911, overl. Voorburg 10 apr. 1997

 

X.l     CORNELIS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.l)
Geb. Vrijenban 9 juni 1885,
Overl. Rotterdam 9 juni 1965, 80 jr,
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en CRIJNTJE OVERVOORDE,
Huwt Rotterdam 14 mrt. 1917,
AAGJE VAN DER WILT,
Geb. Kralingen 29 nov.1890,
Overl. Rotterdam 13 mei 1966, 75 jr
Dr. van MARTINUS VAN DER WILT en AAGJE BONGERS.

Uit dit huwelijk:

1.    LEENDERT VAN DEN ENDE, ingenieur, huwt CHRISTINA DRAPERS. (volgt XI.l)

 

X.m PIETER VAN DEN ENDE, (zn. van IX.m)
Geb. Delft 8 juli 1875,
Overl. Rotterdam 26 aug. 1948,
Zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en HERMINA MARGARETHA KRAGT,
Huwt 1e Delft 23 mei 1900, (huwelijk is ontbonden door echtscheiding)
CORNELIA FREDERIKA FRANCINA HUNIA,
Geb. Hellevoetsluis 23 sept. 1878,
Dr. van RIJNDERT WIJBRANT HUNIA en FREDERIKA FRANSINA ROODENBURG.
Huwt 2e Rotterdam 6 juni 1923,
GEERTJE SIERDS DE VOS,
Geb. Utingeradeel 9 mrt 1873,
Dr. van SIERD KLAZES DE VOS en SAAKE ATZES MAIJER

Uit het eerste huwelijk huwelijk:

1.    HERMINA MARGARETHA VAN DEN ENDE, geb. Delft 19 dec. 1900, huwt Rotterdam 30 aug. 1922 WILHELMUS HENDRIKUS COPPENRATH, geb. Rotterdam 1 maart 1900, zn. van JOHANNES FREDERIK COPPENRATH en WILLEMINA HENDRIKA WIESE.

2.    FREDERIKA FRANSINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 1 feb. 1902, overl. Rotterdam 10 jan. 1960, 57 jr, huwt Rotterdam 19 sept. 1923 PIETER DIRK VAN ZIJL, geb. Rotterdam 3 aug. 1898, zn. van JOACHIMUS JOHANNES VAN ZIJL en MAGDALENA HOOGENDAM.

3.    JACOBUS VAN DEN ENDE, ., huwt  JACOMINA VAN DER KUIJL. (volgt XI.m)

4.    CORNELIA FREDERIKA FRANCINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 21 sept. 1909, huwt Rotterdam 15 aug. 1934 CORNELIS HENDRICUS SCHONK, geb. Delft ca 1912, zn. van JACOBUS SCHONK en WILHELMINA MARIA PLATELL.

 

X.ma HERMANUS VAN DEN ENDE, rijkswerkman, (zn. van IX.m)
Geb. Delft 25 dec. 1876,
Zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en HERMINA MARGARETHA KRAGT,
Huwt  Delft 8 feb 1899
CORNELIA JACOBA SCHINKELSHOEK,
Geb. Delft 30 sep. 1876,
Dr. van WILLEM SCHINKELSHOEK en ANNA NEELEMAN.

Uit dit Huwelijk:

1.   JACOBUS VAN DEN ENDE, boekhouder, wonende Djember Java. Ned Indie, tabaksondernemer,  geb. Amsterdam  10 okt. 1906,  overl. 21 sept. 1944,  ten westen van Luzon a.b.v. Hofuku Mari op 37-jarige leeftijd, krijgsgevangene Japan, als militair i.d.v. KNIL huwt Delft 18 feb. 1931 MARIA VAN DRIEL, geb. Delft 13 feb. 1906, dr. van BASTIAAN VAN DRIEL, schipper en MARIA JANNETJE DE LEEUW VAN WEENEN..  (Gehuwd bij volmacht. Volmachtigde is WILLEM VAN DEN ENDE, onderwijzer, 22 jr, wonende te Amsterdam.). Zij huwt 2e 15 okt 1948 DIENKO SCHIPPER, 44 jr, tabaksplanter, geb. Ten Boer 15 juni 1904, overl. Apeldoorn 6 nov 1964, zn. van TJAART SCHIPPER, brugwachter en LEENTJE MOORLACH

 

X.n PIETER VAN DEN ENDE, koopman in groenten  (zn. van IX.n)
Geb. Delft 24 mei 1867,
Overl. Rotterdam 25 nov. 1950, 83 jr,
Zn. van DAVID GERARDUS VAN DEN ENDE en DIRKJE KNOESTER
Huwt 1e Delft 28 nov. 1894,
HENDERIKA KUNZ,
Geb. Delft 30 april 1868,
Overl. Rotterdam 11 juli 1920,
Dr. van JOHANNES PETRUS KUNZ en HENDRIKA VAN WINGERDEN.
Huwt 2e Rotterdam 10 feb 1937,
KRIJNA CLAZINA SIEMANN,
Geb. Rotterdam 28 jan. 1883,
Overl. Rotterdam 16 mei 1969.
Dr. van JOHANNES SIEMANN en LOUISA WILLEMINA VAN DER HORST.

Uit het eerste huwelijk:

1.    DAVID GERARDUS VAN DEN ENDE, huwt JACOBA APOLONIA VAN DER ENDE.(volgt XI.n)

2.    JOHANNES PETRUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 30 juli 1902, huwt  Rotterdam 1 aug. 1929 GRIETJE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 16 feb. 1901, overl. Rotterdam 2 jan. 1958, 56 jr, dr. van PIETER VAN DEN ENDE en GRIETJE VAN 't HART.

3.    PIETER VAN DEN ENDE, huwt JACOBA APOLONIA PALTE.(volgt XI.na)

4.    HENDERIKA VAN DEN ENDE, geb. Delft 13 sep. 1905, overl. Moerkapelle 30 juni 2000, huwt  Rotterdam 14 mrt 1935 ANTONIE NOORLAND, geb. Rotterdam 14 jun 1904, overl. 6 mei 1984, zn. van JAN NOORLAND en MARTHA ELIZABETH VINK.

5.    DIRK VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 11 juni 1908, overl. Rotterdam 30 maart 1964, huwt ANNA WILHELMINA PALTE, geb. Rotterdam 18 aug. 1907, dr. van WOUTER PALTE en CHRISTINA MARIA VAN DEN ENDE.

6.    GEERTRUIDA JOHANNA CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 8 feb.1911, overl. Voorschoten 18 nov. 2001, huwt Rotterdam 21 april 1937 HENDRIK JACOBUS ROEST, geb. Alphen aan den Rijn ca 1908, overl. 28 sep. 1978, zn. van JACOB ROEST en JANSJE DOMBURG.

 

X.o JOB VAN DEN ENDE, koopman uigroenten, (zn. van IX.n)
Geb. Delft 30 juli 1879,
Overl. Rotterdam 7 jan. 1944, 64 jr,
Zn. van DAVID GERARDUS VAN DEN ENDE en DIRKJE KNOESTER.
Huwt Delft 17 april 1907 (akte nr 45)
ELISABETH WILHELMINA PLANKEN,
Geb. Rotterdam 10 sept. 1884,
Overl. Rotterdam 17 dec. 1967,
Dr. van WILLEM CORNELIS PLANKEN en CORNELIA VAN WEELDE.

Uit dit huwelijk:

1.    WILLEM CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Delft 30 aug. 1908, overl. Delft 21 feb. 1911, 2 jr.

2.    DIRKJE VAN DEN ENDE, geb. Delft 30 aug. 1908, huwt Rotterdam 14 mrt 1934 CORNELIS LEENDERT DE MOOIJ, geb. Rotterdam 25 feb. 1911, zn. van CORNELIS DE MOOIJ en DIEUWERTJE JOHANNA DEN HAAN.

 

X.p AART VAN DEN ENDE, (zn. van IX.p)
Geb. Rotterdam 31 jan. 1868,
Overl. Rotterdam 17 feb. 1931,
Zn. van AART VAN DEN ENDE en GEERTRUIDA TROMPERT,
Huwt Rotterdam 1 feb. 1888,
CATHARINA JOHANNA VAN DER VOORT,
Geb. s-Gravenhage 27 sept. 1866,
Overl. Rotterdam 14 mrt 1944
Dr. van JOHANNA MARIA VAN DER VOORT.

Uit dit huwelijk:

1.    GEERTRUIDA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 27 maart 1888, overl. Rotterdam 17 nov. 1892.

2.    CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam ca. 1890, overl. Rotterdam 26 feb. 1891, 14 mnd.

3.    CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 3 jan.1892, huwt Rotterdam 4 feb. 1914 EMIL VAN DAELEN, geb. Rotterdam 11 juli 1889, zn. van JACOBUS VAN DAELEN en ROOSJE WOLFF.

4.   GEERTRUIDA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 4 maart 1894, huwt Rotterdam 17 dec. 1925 WILHELMUS JULIUS WIARDA, geb. Delft 21 dec. 1895, zn. van KLAAS WIARDA en SUSANNA SCHOOTEMEIJER.

5.     MARIA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 19 feb.1896, overl. 's-Gravenhage 24 dec. 1936, huwt Rotterdam 7 juli 1926 GUSTAAF ADOLF TEN HOPE, geb. Rotterdam 6 dec. 1897, zn. van ANDRIES JOHANNES TEN HOPE en AGNES BUCHBENDER.

6.    AART VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 4 feb.1898, huwt Rotterdam 14 sept. 1921 JOHANNA FRANCISCA JANSEN, geb. Rotterdam 25 apr. 1903, dr. van WILLEM JANSEN en JOHANNA CAROLINA THEIJS.

7.    ANTHONIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 16 juni 1900, overl. Rotterdam 29 juni 1930, 30 jr, (in het kraambed) , huwt Rotterdam 28 apr. 1927 PIETER JOHANN HEINRICH VAN KUIJK, geb. Rotterdam 23 feb. 1899, zn. van PIETER JOHANN HEINRICH VAN KUIJK en SOPHIA SCHUIJF.

8.    GODFRIET VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 22 sept. 1902. overl. Wassenaar 24 aug. 1955, 52 jr, huwt SOPHIA NIEUWENHUIZEN.

9.    JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 26 apr. 1905, huwt 1e Rotterdam 8 mei 1930 BARTHOLOMEUS CORNELIS VAN DINTER, wednr van ELIZABETH SCHAAP, geb. Leiden 7 okt. 1893, zn. van DIRKJE CORNELIA VAN DINTER, dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding 12 mei 1933 te Rotterdam. Zij huwt 2e Rotterdam 14 mrt 1934 GERRIT JAN CORNELIS FREDERIK VAN NISTELROOIJ, geb. Doesburg ca 1898, zn. van KAREL LEONARDUS LAMBERTUS HENRICUS VAN NISTELROOIJ en CORNELIA FREDERICA DIBBETS.

 

X.q PHILIPPUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.p)
Geb. Rotterdam 26 feb. 1873,
Overl. Rotterdam 21 juli 1944,
Zn. van AART VAN DEN ENDE en GEERTRUIDA TROMPERT,
Huwt Rotterdam 1 juli 1898,
MARIA VAN HAREN,
Geb. Strijen 14 mrt. 1873,
Overl. Rotterdam 29 Nov. 1927,
Dr. van JACOB VAN HAREN en ADRIANA VAN WIJK.

Uit dit huwelijk:

1.    GEERTRUIDA ADRIANA (TRUUS) VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 3 feb. 1900, huwt Rotterdam 14 juni 1933 LOUIS LUDOLPH, geb. Singapore (Straits Settlements) ca 1890, zn. van JACOBUS LOUIS LUDOLPH en SUSANNA JACOBA DE HAAN.

2.    JACOB AART (JAAP) VAN DEN ENDE, matroos grote vaart, geb. Rotterdam 23 juli 1901, huwt Rotterdam 8 aug. 1934 EVA ANNA KORNELIA SIENTJE SANDERS, geb. Rotterdam 5 dec. 1897, overl. Rotterdam 19 juli 1950, 52 jaar, dr. van BETJE SANDERS.

3.    MARIA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb Rotterdam 4 mrt 1913.

 

X.r ADRIANUS CORNELIS VAN DER ENDE. (zn. van IX.p)
Geb. Rotterdam 20 juli 1875,
Overl. Rotterdam 26 feb. 1945, 69 jr
Zn. van AART VAN DEN ENDE en GEERTRUIDA TROMPERT,
Huwt Rotterdam 11 dec. 1895,
ADRIANA MARIA VISSCHERS,
Geb. Rotterdam 26 mrt. 1875
Overl. Rotterdam 4 febr. 1953, 77 jr,
Dr. van LAURIJS VISSCHERS en CORNELIA ADRIANA PIETERNELLA LANS.

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIA GEERTRUIDA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 17 april 1896, huwt Rotterdam 23 mei 1917 HENDERIK MARINUS OPHOF, geb. Rotterdam 28 apr. 1890, zn. van MAARTJE ADRIANA OPHOF.

2.    AART LAURIJS VAN DER ENDE, varensgezel, geb. Rotterdam 7 dec. 1902, overl. Rotterdam 2 mrt 1966, huwt Rotterdam 8 nov. 1922 JOHANNA MARIA NIGG, geb. Rotterdam 30 aug. 1899, dr. van FREDERIK NIGG en CORNELIA RIDDERHOF.

3.    LAURENTIUS ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 1 mrt. 1904, overl. Rotterdam 5 jan. 1907.

4.    PIETER VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 22 okt.1905, overl. Rotterdam 11 jan. 1907.

5.    ADRIANA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 30 nov. 1907, huwt 1e Rotterdam 12 feb. 1930 JACOB MOLENDIJK, geb. Rotterdam 16 feb.1904, zn. van CORNELIS MOLENDIJK en TRIJNTJE HOOGENDOORN,dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding 30 juni 1931 te Rotterdam,  huwt 2e Rotterdam 30 aug. 1933 HERMAN RIDDERINKHOF, geb. Rotterdam 22 aug. 1902, zn. van DANIEL RIDDERINKHOF en CORNELIA VAN BALDEREN.

6.    LAURENTIUS ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 18 jan. 1911.

 

X.ra     PIETER SIMON  VAN DEN ENDE, kunstschilder, agent ener levensverzekeringsmaatschappij, (zn. van IX.r)
Geb. Rotterdam 3 april 1893,
Zn. van PIETER SIMON VAN DEN ENDE en PAULINE LANGER
Huwt Rotterdam, 6 nov. 1918
ELIZABETH CATHARINA VAN SMAALEN,
Geb. Rotterdam 23 aug. 1894,
Overl. Rotterdam 4 april 1970,
Dr. van CORNELIS LOUWERENS VAN SMAALEN en ARIANA ELIZABETH HERTZIG.

Uit dit huwelijk:

1.    P.P.(PIET) VAN DEN ENDE, bootschilder

 

X.s PIETER VAN DEN ENDE, vleeschhouwer, (zn. van IX.q)
Geb. Rotterdam 23 mrt 1873,
Overl. Rotterdam 9 dec. 1958, 85 jr,
Zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en APOLONIA DE RIDDER,
Huwt Rotterdam 18 nov 1896
GRIETJE VAN T HART,
Geb. Rotterdam 20 sept. 1871,
Overl. Rotterdam 21 mrt 1948, 76 jr.
Dr. van NICOLAAS 't HART en GRIETJE TREUREN.

Uit dit huwelijk:

1.    JACOBA APOLONIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 16 sept. 1897, overl. Rotterdam 26 apr. 1958, huwt 22 mei 1924 DAVID GERARDUS VAN DEN ENDE, ( XI.n) geb. Delft 1 sept. 1895, overl. Rotterdam 29 okt. 1974, zn. van PIETER VAN DEN ENDE en HENDERIKA KUNZ.

2.    JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt HELENA VAN SWET. (volgt XI.s)

3.    NICOLAAS VAN DEN ENDE, huwt CHRISTINA REGINA SCHWEITSER.(volgt XI.sa)

4.    GRIETJE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 16 feb. 1901,overl. Rotterdam 2 jan 1958, 56 jr,  huwt Rotterdam 1 aug. 1929 JOHANNES PETRUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 30 juli 1902, zn. van PIETER VAN DEN ENDE en HENDRIKA KUNZ.

 

X.sa    JACOBUS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.q)
Geb. Rotterdam 14 nov. 1876,
Overl. Rotterdam 10 aug. 1937, 60 jr
Zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en APOLONIA DE RIDDER,
Huwt 1e Rotterdam 26 okt. 1898, (Huwelijk ontbonden door echtscheiding Rotterdam 27 feb. 1904.
WILLEMINA VAN DUIJNEN,
Geb. Rotterdam 23 jan. 1879,
Overl. voor 1913,
Dr. van HUGO VAN DUIJNEN en WILLEMINA KARREMAN,
Zij huwt 2e Rotterdam 13 dec. 1905 Johannes Schoof, geb Rotterdam  12 feb 1876 ,overl. Rotterdam 15 dec. 1918,  zn. van Gerardus Schoof en Hanna Rijneker.
Zij huwt 3e Rotterdam 10 mei 1922 Hugo Carl Albert Schwarz, geb. Rotterdam 25 okt. 1884, zn. van Hugo Paul Albert Schwarz en Helena Sophia Terlinden
Huwt 2e Rotterdam 28 mei 1913
GUURTJE STIELTJES,
Geb. Hoogkarspel 10 juni 1887,
Overl. Rotterdam 13 feb. 1938,
Dr. van EVERT STIELTJES en MAARTJE BAKKER.
Zij huwt 1e Rotterdam 13 okt. 1909 JAN MUUSE, geb Rotterdam 16 juni 1877, zn. van JAN MUUSE en JOHANNA VAN DE BRAAK, dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding te Rotterdam 9 maart 1912.

Uit het eerste huwelijk:

1.    JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt WILHELMINA HENDRIKA JACOBA BOSMAN. (volgt XI.sb)

 

X.sb    SIMON VAN DEN ENDE,filiaalhouder,  (zn. van IX.q)
Geb. Rotterdam 15 mei 1880,
Overl. Rotterdam 22 jan. 1965, 84 jr
Zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en APOLONIA DE RIDDER
Huwt Rotterdam 27 jan. 1904
ELISABETH ADRIANA MESLIER,
Geb. Amsterdam 31 dec 1878,
Overl. Rotterdam 25 mei 1967, 88 jr,
Dr. van CORNELIS ADRIAAN MESLIER en JACOBA HENDRIKA KEIJSER.

Uit dit huwelijk:

1.    JACOBA APOLONIA VAN DEN ENDE, winkeljuffrouw, geb. Rotterdam 22 okt. 1904, huwt PIETER ALBERTUS  VREESWIJK, geb. 's-Gravenhage 26 juni 1895, overl. Rotterdam 28 dec. 1959, zn. van PIETER VREESWIJK en THERESIA  JOHANNA DIJKMAN.  Hij huwt 1e Rotterdam 26 april 1923, JACOBA BEUKERS, geb. 's-Gravenhage  16 okt. 1900, dr. van HENDRIK BEUKERS en JOHANNA WILTSCHUT, dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding  22 mei 1939 Rotterdam.

2.    CORNELIS ADRIAAN VAN DEN ENDE, slager, geb. Rotterdam 29 feb. 1908, huwt 1e ELIZABETH ENGELEN, geb. Rotterdam 1 apr. 1898, overl. Rotterdam 20 juli 1959, 61 jr, dr. van ARNOLDUS ENGELEN en ANTOINETTA DUIJS, huwt 2e JANNETJE PIETERNELLA BRUSCHETTO, geb. Rotterdam 22 nov. 1911, dr. van CORNELIS THEODORUS BRUSCHETTO en GERARDA ANTONIA NOIJONS.

3.    H. VAN DEN ENDE

 

X.sc    HENDRIK VAN DEN ENDE, (zn. van IX.q)
Geb. Rotterdam 22 okt. 1892,
Zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en JACOBA VAN BEEST,
huwt Rotterdam 30 juni 1920
HENDERIKA ELIZABETH OVERMAN,
Geb. Rotterdam 23 okt.1897,
Dr. van HENDRIK OVERMAN en WILLEMINA MANNEE.

Uit dit huwelijk:

1.    JACOBA VAN  DEN ENDE, geb. Rotterdam ca 7 okt 1922, overl. Rotterdam 12 okt. 1922.

 

X.t BEREND AART VAN DEN ENDE, pakhuisknecht, wachknecht, (zn. van IX.s)
Geb. Rotterdam 2 juli 1880,
Overl. Rotterdam 26 nov 1935, 55 jr,
Zn. van SIMON VAN DEN ENDE en CORNELIA BERENDS PRAAL,
Huwt 1e Rotterdam 20 juni 1900
AAGJE MEULSTEE,
Geb. Capelle op d'IJssel 29 sept. 1879,
Overl. Rotterdam 24 dec. 1909, 30 jr
Dr. van MARINUS LOUIS MEULSTEE en MARRIGJE KOENEN,
Huwt 2e Rotterdam 1 juli 1914,
HENDRIKA SIMONETTA DEREK,
Geb. Rotterdam 23 nov. 1888,
Dr. van HENDRIK DEREK en MARIA VAN DER LAAN.
Zij huwt 1e Rotterdam 3 juli 1907 Johannes Hendrikus Latooij, geb. Rotterdam 6 aug. 1883, zn. van Pieter Latooij en Maria Anna Jacoba Wolf (Echtscheiding Rotterdam 19 juni 1913).

Uit het eerste huwelijk:

1.    CORNELIA BERENDS VAN DEN ENDE, strijkster, geb. Rotterdam 20 aug. 1900, overl. Rotterdam 30 juli 1949, 48 jr, huwt 1e Rotterdam 29 dec. 1920 BASTIAAN HENDRIK VERMAAT, geb. Rotterdam 4 aug. 1895, overl. Rotterdam 5 sept. 1923, zn. van BASTIAAN HENDRIK VERMAAT en CORNELIA KLEIBERGEN, huwt 2e Rotterdam 13 april 1927 KAREL THEODORUS HOOGENDOORN, geb. Rotterdam 3 nov. 1899, zn. van LEENDERT HOOGENDOORN en ELSJE REICHARDT

2.    MARRIGJE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 30 aug. 1902, huwt 1e Rotterdam 10 feb. 1926 JOHANNES MARINUS VAN LAAR, geb. Rotterdam 26 nov.1903, overl. Rotterdam 4 jan 1933, 29 jr, zn. van WILLEM PIETER VAN LAAR en JOHANNA BENNIK. Zij huwt 2e Rotterdam 8 nov. 1933 ANTONIE JOHANNES PIETERSE, geb. Rotterdam 21 jan. 1897, zn. van JOHANNES PIETER PIETERSE en GERRITJE SIEMERS.

3.    SIMON VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 22 okt.1904, overl. Rotterdam 19 april 1905.

4.     SIMON VAN DEN ENDE, huwt ELIZABETH KOK (volgt XI.t)

5.       MARIA ELISABETH VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 4 mei 1909.

Uit het tweeede huwelijk:

6.    JOHANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 16 aug. 1914.

7.    BEREND AART VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 18 jan. 1917, overl. Rotterdam 19 sept, 1918.

5.   

 

X.ta    SIMON VAN DEN ENDE, (zn. van IX.s)
Geb. Rotterdam 22 juli 1886,
Overl. Rotterdam 10 dec. 1956, 70 jr,
Zn. van SIMON VAN DEN ENDE en CORNELIA BERENDS PRAAL,
Huwt Rotterdam 17 juni 1914
ELIZABETH CORNELIA VAN DER AA,
Geb. Rotterdam 21 aug.1890,
Dr. van JOHANNES PETRUS VAN DER AA en ELIZABETH CORNELIA VAN DEN BERG.

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES PETRUS VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 3 nov. 1914, overl. in Dachau (Duitsland) 15 mei 1945, huwt  Hillegersberg 4-3-1936 FLORA DE WIJK, geb. Rotterdam 12-10-1908, dr. van CASPER ARNOLDUS VAN DIJK en MARIA CORNELIA VLASPOLDER..
                    uit dit huwelijk: a. ERIK VAN DEN ENDE

 

X.u AART VAN DEN ENDE, (zn. van IX.o)
Geb. Rotterdam 23 nov. 1853,
Overl. Rotterdam 5 nov. 1933,
Zn. van SIMON VAN DEN ENDE en HENDRIKA EGGERS,
Huwt Kralingen 31 juli 1878,
JOHANNA DE MEIJ,
Geb. Kralingen 12 sept. 1851,
Overl. Rotterdam 6 dec. 1916.
Dr. van WILLEM FREDRIK DE MEIJ en LENA BLESGRAAF.

Uit dit huwelijk:

1.    HENDRIKA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 26 mrt 1880, overl. Rotterdam 1 juni 1966.

2.    LENA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 6 aug. 1881, overl. Rotterdam 7 dec. 1951, huwt Rotterdam 19 nov. 1903 CORNELIS MARTINUS VAN ZANDELINGEN, geb. Rotterdam 23 apr. 1873, overl. Rotterdam 3 apr. 1944, zn. van WILLEM FREDERIK VAN ZANDELINGEN en CATHARINA VAN EIJMEREN.

3.    GEERTRUIDA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 6 dec. 1882, huwt Rotterdam 19 mrt 1908 FREDERIK JOHANNES WILTON, geb. Rotterdam 3 nov. 1882, overl. Amsterdam 13 aug. 1952, zn. van KAREL JOHANNES CORNELIS WILTON en HELENA WILHELMINA JOSEPHINA KLOOS.

4.    JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 21 mrt 1884, overl. Wassenaar 9 feb. 1945, huwt Rotterdam 2 mei 1912 WILLEM OTTO MERHOTTEIN, kantoorbediende, geb. Rotterdam 17 apr.1885, overl. s-Gravenhage 15 mei 1959, zn. van WILLEM OTTO MERHOTTEIN en JOHANNA LOUSIA WILHELMINA RIEP.

5.    SIMON VAN DEN ENDE, huwt WILHELMINA LIOTARD. (volgt XI.u)

6.    WILLEM FREDERIK VAN DEN ENDE, boomkweker, geb. Boskoop 22 aug. 1887, overl. Woking, Engeland 26 mrt 1951, huwt Rotterdam 26 aug. 1920 ANNA ALIDA LAGERMAN, geb. Rotterdam 11 mei 1894, overl. Boskoop 18 juli 1927, dr. van DIRK LAGERMAN en CORNELIA ADRIANA SCHOUTEN. Huwt 2e Bloemendaal 19 sept 1928 HELENA ADRIANA GIJSBRECHTA LEBBINK, geb. Amsterdam ca. 1890, dr. van GEORGE HERMANUS LEBBINK en ADRIANA ELIZE GRANER.

7.    ARIAANTJE CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 27 juli 1889, overl. Rotterdam 17 apr 1897.

8.    AART VAN DEN ENDE, huwt EMMA JOHANNA BOMBEKE, (volgt XI.ua)

9.    HUNEGONDA CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Kralingen 1 juli 1893, huwt Rotterdam 13 apr. 1916 SIJBREN PIETER JAN MALTHA, geb. Rotterdam 13 juli 1887, zn. van GERARDUS JOHANNES CORNELIS MALTHA en SIJBRICHJE DE HAAN.

 

X.v BASTIAAN VAN DEN ENDEN, (zn. van IX.ba)
Geb. Heinenoord 13 april 1872,
Overl. Heinenoord 28 okt. 1934, 62 jr,
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDEN en MARGRITHA SMITSHOEK,
Huwt Heinenoord 20 dec. 1895,
AALTJE VAN DER HOEVEN,
Geb. Heinenoord  12 febr. 1873,
Overl. Heinenoord 25 febr. 1942, 69 jr,
Dr. van ARIE VAN DER HOEVEN en ELIZABETH TROOST.

Uit dit huwelijk:

1.    MARGARETHA VAN DEN ENDEN, geb. Heinenoord 13 juni 1896, huwt Heinenoord 27 juni 1918 ARIE VAN DE BREEVAART, agent van politie, geb. Heinenoord 21 jan.1895, zn. van JAN VAN DE BREEVAART en CATHARINA VAN ZIJL.

2.    ELISABETH VAN DEN ENDEN, geb. Heinenoord 31 aug. 1897.

3.    ARIE VAN DER ENDEN, geb. Heinenoord 19 juni 1902, huwt Heinenoord 15 juni 1922 MARIA SMITSHOEK, geb. Heinenoord ca. 1904, dr. van BASTIAAN SMITSHOEK en PIETERTJE MARIA VAN DER GAARDEN.

 

X.va ANDRIES VAN DEN ENDEN, (zn. van IX.ba)
Geb. Heinenoord 8 april 1876,
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDEN en MARGRITHA SMITSHOEK
Huwt Mijnsheerenland 11 mei 1899,
ELISABETH MAASKANT,
Geb. Strijen 18 okt. 1876,
Dr. van ARIJ MAASKANT en PETRONELLA WILHELMINA GUTTELING.

Uit dit huwelijk:

1.    MARGARETHA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 16 feb. 1900, huwt WILLEM

2.    ARIE SIMON VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheeerenland 21 sept.1901, overl. Rotterdam 2 febr. 1939 huwt LEENTJE KOOIJMAN
    uit dit huwelijk: a:  ANNIGJE VAN DEN ENDEN, geb. Berkel en Rodenrijs 21 okt. 1928, overl. Berkel en Rodenrijs 29 okt. 1928

3.    JOOP VAN DEN ENDEN

4.    PETRONELLA WILHELMINA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland geb. ca. 1907, overl. Mijnsheerenland 15 april 1907, 0 jr.

5.    PIE VAN DEN ENDEN

6.    JAN VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland ca 1908, overl. 24 feb. 1908, 0 jr.

7.    JAN VAN DEN ENDEN

8.    Doodgeboren kind van het vrouwelijjk geslacht, geb. Mijnsheerenland 6 juli 1911.

9.    LEEN VAN DEN ENDEN

10    SIMON ARIE VAN DEN ENDEN, geb. ca 1917, overl. Heinenoord 23 mei 1918, 1 jr.

11.    SIEM VAN DEN ENDE

 

X.vb    JACOB VAN DEN ENDEN, (zn. van IX.ba)
Geb. Heinenoord 31 aug. 1888,
Overl. 1933,
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDEN en MARGRITHA SMITSHOEK,
Huwt 's-Gravendeel 17 april 1915,
JANNIGJE MOL,
Geb. 's-Gravendeel ca. 1893,
Overl. Barendrecht 2 april 1970,
Dr. van JAN MOL en JANNIGJE VAN TWIST.

Uit dit huwelijk:

1.    MARGRIETA VAN DEN ENDEN, geb. 30 sept. 1921, overl. 26 mrt 2003, begr. Ridderkerk, huwt TEUNIS GOUD, geb. 14 aug. 1916, overl. 13 juli 2003, begr. Ridderkerk.

2.    J. VAN DEN ENDEN, huwt W. KRUITHOF.

3.    J. VAN DEN ENDEN, huwt W. HAGENDOORN.

4.    E. (BEP) VAN DEN ENDEN, geb. 24 aug. 1921, overl. 29 dec. 2001, begr. Ridderkerk, huwt W.J. DE HAAN

5.    J. VAN DEN ENDEN, huwt JAC OOSTVEEN.

6.    J.S.T. VAN DEN ENDEN.

7.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, overl. Rotterdam 4 mrt 1930, 0 jr.

 

X.vc    LEENDERT VAN DEN ENDEN, (zn. van IX.ba)
Geb. Mijnsheerenland 29 okt.1867,
Overl. Ridderkerk 30 apr. 1945 77 jr,
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDEN en MARGRITHA SMITSHOEK,
Huwt 1e Maasdijk 12 dec. 1889,
ADRIANA IN 't VELD,
Geb. Sint Anthoniepolder 19 sept. 1869,
Overl. Heinenoord 21 nov. 1922, 53 jr,
Dr. van KLEIS IN 't VELD en ADRIANA VERHOEVEN.
Huwt 2e
JOHANNA CORNELIA CATHARINA PLOOS VAN AMSTEL.

Uit het eerste huwelijk:

1.    ADRIANA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 25 okt.1890,  huwt Mijnsheerenland 20 mei 1915 CORNELIS QUAAK, geb. St. Maartensdijk ca 1890, overl. Rotterdam 26 mrt 1949, zn. van CORNELIS QUAAK en MAATJE POULISSE.

2.    JOZEF VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 21 jan. 1893, huwt Amsterdam 8 jan. 1913 JOHANNA GESINA BAUER, geb. Amsterdam ca, 1891, dr. van HENDRIK WILLEM FREDRIK BAUER, werkman en JOHANNA GESINA WILMINK.

3.    MARGRIETHA NEELTJE VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 2 aug. 1895, overl. Rotterdam 17 nov. 1955, 60 jr, huwt Mijnsheerenland 8 apr. 1920 HENDRIK VAN DER LINDE, agent van politie, geb. Numansdorp 24 nov. 1895, zn. van JAN VAN DER LINDE en NIESJE JOHANNA POORTVLIET.

 

X.vd    ADAM VAN DEN ENDEN, (zn. van IX.ba)
Geb. Heinenoord 19 dec. 1886,
Overl.
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDEN en MARGRITHA SMITSHOEK,
Huwt IJsselmonde 23 dec. 1912,
CORNELIA VAN DER SCHANS,
Geb. Vrijhoeven Capelle 21 aug. 1886
Overl.
Dr van GERRIT VAN DER SCHANS en ADRIANA DANK

Uit dit huwelijk:

1.    GERRIT JOSEPH VAN DEN ENDEN, magazijnbediende, geb. IJsselmonde 28 feb. 1913.

2.    JOSEPH GERRIT VAN DEN ENDEN, reclametekenaar, geb. IJsselmonde  28 feb. 1913.

3.    JAN JOHANNES VAN DEN ENDEN, ijzerwerker, geb. IJsselmonde 9 sept. 1914.

4.    ADRIAAN FRANS VAN DEN ENDEN, onderwijzer bijz. l.o., geb. Rotterdam 12 feb. 1917.

5.    LEENDERT VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 6 juli 1917.

6.    MARGRITHA ADRIANA VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 17 nov. 1921.

7.    ADRIANA MARGRITHA VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 27 juli 1923.

 

X.w    ADRIANUS VAN DEN ENDEN, verversknecht, kuiper, (zn. van IX.bb)
Geb. Mijnsheerenland 9 aug. 1861,
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDEN en AAGJE BRAS,
Huwt Maassluis 3 sept. 1885,
TEUNTJE BRINKMAN,
Geb. Pernis 13 sept. 1864,
Overl. Rotterdam 27 okt. 1934, 71 jr.
Dr van HERMANUS BRINKMAN en PHILIPPINA DASVOOIS.

Uit dit huwelijk:

1.    AAGJE VAN DEN ENDEN, geb. Maassluis 19 dec. 1885, overl. Rotterdam 6 dec. 1890.

2.    HERMANUS VAN DEN ENDEN, geb. Maasland 26 feb. 1887, overl. Rotterdam 16 okt. 1890.

3.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 7 juli 1889, overl. Rotterdam 22 okt. 1890.

4.    AAGJE VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 18 okt. 1891, huwt Rotterdam 25 juni 1913 JOHANNES MARINUS HENDRIKS, stukadoor, geb. Rotterdam 11 apr. 1892, overl. Rotterdam 15 jan. 1955,  zn. van JOHANNES HENDRIKS en MARIA JOHANNA FENS.

5.    HERMANUS VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 23 mei 1893, overl. Rotterdam 7 mei 1895.

6.    HERMINA VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 14 juni 1895, overl. Rotterdam 28 jan. 1939, huwt 1e Rotterdam 26 juli 1916 HENDERIKUS FRANCISCUS HENDRIKS, stukadoor, geb. Rotterdam 6 nov. 1893, zn. van JOHANNES HENDRIKS en MARIA  JOHANNA FENS, dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding. Zij huwt 2e  Rotterdam 26 aug. 1931 GERARD JAN EDUARD VAN NIKKELEN KUIJPER, geb. Rotterdam 1 juni 1878, zn. van JOHANNES GERARDUS THEODORUS VAN NIKKELEN KUIJPER en TEUNTJE KATS.

7.    HERMANUS VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 31 aug. 1896, huwt Rotterdam 21 juni 1922 MARTINA LAMERS, geb. Borculo ca. 1899, dr. van JOHANNES LAMERS en ANNA CORNELIA MINKMAN.

8.    JOSEPH JACOB VAN DEN ENDEN, huwt MARIA MARGARETHA CATHARINA FREDERIKS, (volgt XI.w)

9.    JAN VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 12 nov. 1900, huwt Rotterdam 14 dec. 1932 ELILIE SKRABAL, geb. Alt Moletein (Tsjecho Slowakije) ca. 1901, dr. van FRANZ SKRABAL en EMILIE SCHNEIDER.

10.    GIJSBERTUS VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 10 feb 1907, overl. Oegstgeest 16 juni 1935, 28 jr.

 

X.x    JOHANNIS VAN DEN ENDEN,los werkman,  (zn. van IX.ga)
Geb. Mijnsheerenland 3 mrt. 1867,
Overl. Rotterdam 16 mrt 1915, 48 jr,
Zn. van ARIJ VAN DEN ENDEN en LIDEWIJ VERLOOP,
Huwt Puttershoek 27 april 1893
JANNIGJE SCHIPPERS,
Geb. Puttershoek 12 mrt. 1869,
Overl. Rotterdam 21 okt 1946, 77 jr,
Dr. van LEENDERT SCHIPPERS en BASTIAANTJE VAN ANDEL.
Zij huwt 2e Rotterdam 3 sept. 1919 Huig de Ruiter, gesch. echtgen. van Elizabeth Baris, geb. Barendrecht 55 jr, zn. van Leendert de Ruiter en Cornelia Verveer.

Uit dit huwelijk:

1.    ARIE VAN DEN ENDEN, geb. Puttershoek 24 feb. 1894.

2.    LEENDERT VAN DEN ENDEN, geb. Puttershoek 9 jun. 1895, overl. Puttershoek 11 sept. 1895

3.    BASTIAANTJE VAN DEN ENDEN, Sloten 17 feb.1897, huwt Rotterdam 24 mrt 1917 WILLEM REMKES, vleeschhouwer, geb. Rotterdam 30 juli 1895, zn. van PIETER JOHANNES REMKES en HELENA GEERTRUIDA GORDON.

4.    LIDEWIJ VAN DEN ENDEN, geb. Sloten 2 aug. 1898, huwt Rotterdam 30 juli 1924 DANIEL ARIE KRUITHOF, geb. Rotterdam 12 nov 1896, zn. van KLAAS KRUITHOF en WILLEMPJE HOGERWERF.

5.    LENA VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 17 juni 1900, overl. Rotterdam 8 april 1902.

6.    JANNIGJE VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 4 feb. 1902, overl. Rotterdam 4 april 1902, 2 mnd

7.    LEENDERT VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 24 sept. 1904, huwt Rotterdam 19 nov. 1930 ANTONIA VAN MOURIK, geb. Rotterdam 12 mei 1911, overl. Rotterdam 7 feb. 1955, 43 jr, dr. van JACOBUS VAN MOURIK en JANNA VAN DER SLUIS.

8.    MARTINA PETRONELLA VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 15 juli 1906, overl. Rotterdam 31 mrt 1907.

 

X.xa     JOSEPH VAN DEN ENDEN, (zn. van IX.ga)
Geb. Mijnsheerenland 24 nov.1874,
Zn van ARIJ VAN DEN ENDEN en LIDEWIJ VERLOOP,
Huwt Maasdam 18 nov. 1897
NEELTJE VAN DRONGELEN,
Geb. Maasdam 21 nov. 1874,
Overl. Amsterdam 29 nov. 1963,
Dr. van HUIBERT VAN DRONGELEN en LENA DORST.

Uit dit huwelijk:

1.    HELENA VAN DEN ENDEN, geb. Sloten ca. 1899, huwt Amsterdam 1 nov. 1923 THEODORUS SEUR, diamantversteller, geb. Amsterdam ca. 1898, zn. van HENDRIK SEUR, diamantslijper en ELISABETH ROS.

2.    ARIE WILLEM VAN DEN ENDEN, los werkman, geb. Sloten ca. 1899, huwt Amsterdam 23 mei 1923 ADRIANA KLOOSTERMAN, linnenwerkster, geb. Amsterdam ca. 1900, dr. van FRANS KLOOSTERMAN, gasfabriekarbeider en JANSJE BESTERS.

3.    LIDEWIJ VAN DEN ENDEN, winkelierster, geb. Sloten ca. 1901, huwt Amsterdam 12 juli 1923 GELLIUS SCHAT, geb. Haarlem ca. 1898, zn. van GELLIUS SCHAT, stukadoor en RUDOLPHINA VAN DER WEES.

4.    HUIBERT VAN DEN ENDEN, pakhuisknecht, geb. Amsterdam ca. 1902, huwt Amsterdam 19 dec. 1923 HENDRIKA BALSTER, kostuumnaaister, geb. Amsterdam ca. 1902, dr. van ELDERT BALSTER, sigarenmaker en BERNARDINA JOHANNA VELING. Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding 14 dec. 1935.

 

 

X.y    CORNELIS VAN DEN ENDEN, (zn. van IX.f)
Geb. Mijnsheerenland 14 jan. 1863,
Overl. Mijnsheerenland 7 dec. 1903, 40 jr
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDEN en KRIJNTJE VAN DER LINDEN
Huwt Mijnsheerenland 14 mei 1891
ADRIANA KOOIJMAN,
Geb. Heinenoord 27 april  1862,
Overl. Mijnsheerenland 19 feb. 1905, 42 jr.
Dr. van KLAAS KOOIJMAN en ANNA MARIA VAN WEEL.

Uit dit huwelijk:

1.    KRIJNTJE VAN DEN ENDEN, geb. ca. 1899, overl. Nijmegen 24 apr. 1907, 8 jr

2.    ANNA MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 4 april 1901, overl. Mijnsheerenland 16 apr. 1901

3.    CORNELIS WILLEM VAN DEN ENDEN, geb. Mijnsheerenland 21 jan. 1902.

 

X.ya    JOSEPH VAN DEN ENDEN, (zn. van IX.f)
Geb. Mijnsheerenland 14 nov.1866,
Overl.
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDEN en KRIJNTJE VAN DER LINDEN,
Huwt 's-Gravendeel 24 okt. 1896
SUSANNA BOREL,
Geb. Strijen 12 okt 1874,
Dr. van PIETER BOREL en TEUNA LANKHAAR.
 

Uit dit huwelijk:

1.    JOSEPH VAN DER ENDEN, huwt LENA BOLLAART. (volgt XI.ya)

2.    Een doodgeboren kind van het mannelijk geslacht, geb. Strijen 28 okt. 1898.

3.    Een doodgeboren kind, geb. Dubbeldam 16 juni 1902.

4.    Een doodgeboren kind, geb. Dubbeldam 24 dec. 1906.

5.    KRIJNTJE VAN DER ENDEN, geb. Dubbeldam ca 1908, huwt Dordrecht 29 sept. 1927 MENNO DE JONGE, geb. Asperen ca. 1905, zn. van JAN MAARTENS DE JONGE en AAFJE NUMAN.

 

X.yb     JACOB VAN DEN ENDEN , (zn. van IX.f
Geb. Mijnsheerenland 19 juni 1873,
Overl. Mijnsheerenland 2 mei 1945, 71 jr,
Zn. van JOSEPH VAN DEN ENDEN en KRIJNTJE VAN DER LINDEN,
Huwt 1e Mijnsheerenland 2 nov. 1905
LENA NIEUWSCHEPEN,
Geb. Mijnsheerenland 8 aug. 1879,
Overl. Mijnsheerenland 9 aug 1913, 34 jr, 
Dr. van JAN NIEUWSCHEPEN en MARIA GROEN.
Huwt 2e Mijnsheerenland 15 aug. 1917
KNIERTJE PIJL
,
Geb. Mijnsheerenland 16 aug. 1869,
Overl. Mijnsheerenland 14 sept. 1949, 80 jr,
Dr. van KLAAS PIJL en NEELTJE CORNELIA DE GROOT.

 

Uit het eerste huwelijk:

1.    JOSEPH VAN DEN ENDEN, geb. ca 1907,  overl. Mijnsheerenland 18 mei 1945

 

X.z    FRANCISCUS HUBERTUS ADRIANUS VAN DEN ENDE, garenbediende, melkhandelaar, biersteker, (zn. van IX.t)
Geb. Roermond 6 juli 1870,
Zn. van ADRIANUS JOHANNES VAN DEN ENDE en AGNES HUBERTINA LANS (LANZ),
Huwt 's-Gravenhage 10 juli 1895
JACOBA WILHELMINA HELENA BRUIJSTENS, naaister,
Geb. 's-Gravenhage ca. 1869,
Dr. van PETRUS JOHANNES BRUIJSTENS, schoenmaker en JACOBA HERMINA HELENA VAN DER LAAN.

Uit dit huwelijk:

1.    ADRIANUS JOHANNES VAN DEN ENDE, melkhandelaar, geb. 's-Gravenhage 9 aug. 1896, huwt 's-Gravenhage 18 mei 1921 JACOBA LENTZ, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 13 juli 1899, dr. van WILHELMUS ANTONIUS LENTZ en CAROLINA WILHELMINA SLUITERS.

2.    WILHELMINA JACOBA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 20 mei 1898.

 

X.za    HUBERTUS JOHANNES HENDRIKUS VAN DEN ENDE, kleermaker, (zn. van IX.t)
Geb. Roermond 20 juli 1876,
Overl. Roermond 3 nov. 1950,
Zn. van ADRIANUS JOHANNES VAN DEN ENDE en AGNES HUBERTINA LANS (LANZ),
Huwt Goes 24 sept. 1903
SOPHIA ADRIANA BRUSKET,
Geb. Goes. ca 1884,
Overl. Goes 30 dec. 1915, 31 jr.
Dr. van JOHANNES JOSEPHUS BRUSKET, arbeider em CATHARINA DIRKSE.

Uit dit huwelijk:

1.    HUBERTUS JOHANNES HENDRIKUS VAN DEN ENDE, kloosterbroeder, overl. Helmond 5 jan. 1947.

2.    JOHANNES HUBERTUS VAN DEN ENDE, geb. ca 1905, overl. Roermond 6 okt. 1905. 5 weken

3.    FRANCISCUS JOHANNES HUBERTUS VAN DEN ENDE, geb. Goes ca 1910, overl. Goes 14 aug. 1911, 1 jr en 5 mnd.

 

X.zb    JACOBUS VAN DEN ENDE, kleermaker (zn. van IX.t)
Geb. Roermond 19 mrt 1882,
Zn. van ADRIANUS JOHANNES VAN DEN ENDE en AGNES HUBERTINA LANS (LANZ),
Huwt 's-Gravenhage 15 nov. 1905, (huwelijk ontbonden door echtscheiding)
ANNA MARIA LUNENBURG, naaister,
Geb. Nederweert ca. 1886,
Overl. 's-Gravenhage 14 mei 1943,
Dr. van JACOBUS  LUNENBURG, metselaar en WILHELMINA VULLERS.

Uit dit huwelijk:

1.    JACOBA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 24 dec. 1905

2.    ANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 24 dec. 1905.

 

X.zc    JAN VAN DEN ENDE, (zn. van IX.ua)
Geb. Rotterdam 10 mei 1886,
Overl. Rotterdam 17 juli 1972,
Zn. van FREDERIK WILLEM VAN DEN ENDE en JOHANNA GEERTRUIDA VISSER,
Huwt 17 juli 1912,
JOHANNA CHRISTINA MATTHIJS
Geb. Rotterdam 3 juli 1887,
Overl. Rotterdam 1 dec. 1964
Dr. van DIRK HENDRIK MATTHIJS en GEERTRUIDA TER ELLEN.

Uit dit huwelijk:

1.   FREDERIK WILLEM VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 17 juni 1917, overl. Rotterdam 7 dec. 1996.

 

X.zd    JOHANNES VAN DEN ENDE, (zn. van IX.v).
Geb. Delft 24 april 1872,
Overl. Delft 21 mei 1898,
Zn. van JOHANNES HUIBERTUS VAN DEN ENDE en GERARDINA DAANE,
Huwt Delft  10 juli 1889
KUNEGONDA JOHANNA CATHARINA DIJKSMAN,
Geb. Delft 10 feb. 1869,
Overl.
Dr. van JOHANNES DIJKSMAN en MARIA CATHARINA SIEPMAN.
Zij huwt 2e Delft 3 mei 1901 JOHANNES BOEDIJN, geb. Delft 7 april 1867, zn. van CHRISTOFFEL BOEDIJN en MAGDALENA BUCHEL.
 

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES HUIBERTUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 13 aug. 1889, overl. Delft 11 dec. 1889, 4 mnd.

2.    MARIA CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 23 apr 1891, huwt Delft 26 juli 1915 HENDRICUS MARINUS CHOUFOER, geb. Delft 15 jan. 1891, zn. van HERMANUS JACOBUS CHOUFOER en MARIA BOER.

3.    ANNA ADRIANA VAN DEN ENDE, geb Delft 28 nov. 1892, overl. Delft 26 okt. 1906, 13 jr.

4.    KUNEGONDA JOHANNA CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 12 dec. 1893, overl. Delft 10 feb. 1894, 1 mnd.

5.    GERARDINA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Delft 26 juli 1895, overl. Delft 4 aug. 1895, 9 dg.

6.    JOHANNES HUBERTUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 5 sept. 1896, overl. Delft 15 mei 1897, 8 mnd.

7.    JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt JANNA HENDRIKA WEIJERS,  (volgt XI.va)

8.    JOHANNES KUNEGONDES VAN DEN ENDE, huwt ALIDA ANTOINETTE LA BRIJN. (volgt XI.v )

 

X.ze    LEENDERT WILHELMUS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.v)
Geb. Delft 28 sept. 1879,
Overl. Den Haag 11 maart 1933,
Zn. van JOHANNES HUBERTUS VAN DEN ENDE en GERARDIENA DAANE.
Huwt Den Haag 5 juni 1907,
JETSKE ATTEMA
Geb. Harlingen 29 april 1882,
Overl. Den Haag 4 nov. 1938.
Dr. van HENDRICUS ATTEMA en JOHANNA TIGCHELAAR.

Uit dit huwelijk:

1.    HENDRICUS JOHANNES VAN DEN ENDEhuwt MARIA FREDERIKA VAN NELFEN.(volgt XI.vb)

2.    LEENDERT WILHELMUS VAN DEN ENDE, huwt ANTHONIA WILHELMINA MAATJE OKKER. (volgt XI.vc)

 

X.zf    CORNELIS VAN DEN ENDE, loodgieter, (zn van IX.v)
Geb. Delft 14 jan. 1889,
Overl. Wassenaar 20 okt 1959 (partner van Hermijntje Tromp
Zn. van  JOHANNES HUBERTUS VAN DEN ENDE en GERARDIENA DAANE
Huwt 's-Gravenhage 24 mei 1911
HENDRINA MARIA SMITS,
Geb. 's-Gravenhage ca 1882,
Dr,. van JACOBUS WILHELMUS STEPHANUS SMITS, smid en HENDRINA MARIA VAN DIJKHUIZEN.

Uit dit huwelijk:

1.    GERARDUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage ca. 1920, overl. 's-Gravenhage 7 sept. 1937.

 

X.zg    LEENDERT MAURICE VAN DEN ENDE, (zn. van IX.va)
Lt-Kon.Mil. Adm.K.N.I.L.
Geb. Hof van Delft 25 feb. 1884, 
Overl. Scheveningen 23 juli 1949,
Zn. van DIRK LEENDERT HUIBERTUS VAN DEN ENDE en JOHANNA HENDRIKA VAN TETTERODE,
Huwt 1e Kampen 25 okt. 1906
DOROTHEA AUGUSTINA CATHARINA MARIA SPANJAARD,
Geb. Rotterdam ca. 1884,
Dr. van GIJSBERTUS JACOBUS SPANJAARD en DOROTHEA AUGUSTINA KONSTAEDT.
Huwt 2e
JOHANNA MARIA WITBERG.

 

Uit dit huwelijk:

1.    DORA VAN DEN ENDE, geb. ca. juli 1906, overl. Malang 17 dec. 1907

2.    DORA VAN DEN ENDE, geb. Malang (Java) 8 feb. 1909, huwt J. VLAK

3.    P.B. VAN DEN ENDE, huwt A. SCHOLTENS

 

X.zk    COENRAAD VAN DEN ENDEN, slager (zn. van IX.w)
Geb. Deventer ca. 1885,
Overl. Deventer 22 mei 1910,
Zn. van COENRAAD VAN DEN ENDEN en JOHANNA HENDRIKA VAN DUREN,
Huwt  Deventer 6 dec. 1905
LEIJDA BERENDINA HEKKERS,
Geb. Deventer ca. 1888
Dr. van CAREL HEKKERS, stoelenmatter en TONIA SOTTHEWES

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNA HENDRIKA VAN DEN ENDEN, verkoopster, geb. Deventer ca. 1906, huwt Deventer 9 juli 1930 LOUIS BRINKMAN, kantoorbediende, geb. Deventer ca. 1902, zn. van GERHARD BRINKMAN en ZWANETTE WILLEMINA WANDERS.

2.    LEIJDA BERENDINA VAN DEN ENDEN, kapster, geb. Deventer ca. 1909, huwt Deventer 20 feb. 1930 HENDRIK JAN JEBBINK, kapper, geb. Lochem ca. 1905, zn. van HERMAN JEBBINK en JOHANNA HENDRIKA BAKKER.

3.    COENRAAD VAN DEN ENDEN. geb. Deventer ca. mei 1909, overl. Deventer  30 aug. 1909.

 

XI.a JACOBUS CORNELIS VAN DEN ENDE, (zn. van X.a)
Geb. Delft 4 jan. 1915,
Zn. van GIJSBERT VAN DEN ENDE en JOHANNA MARIA MEIJ.
Huwt Delft 12 juni 1936 ,
PETRONELLA DE BRUIJN,
Geb. Delft 8 nov. 1915,
Dr. van DIRK MAARTEN DE BRUIJN en CLASSINA PETRONELLA HELENA SLOT.

Uit dit huwelijk:

1.    HELENA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Delft 9 aug. 1938, huwt Delft 9 mei 1958 RIJKERT VAN BEEK, geb. Delft 6 jan. 1931, zn. van ANTONI VAN BEEK en WILLEMTJE KUIKHOVEN.

2.    PETRONELLA GIJSBERTA VAN DEN ENDE, geb. Delft ca. 1941, overl. Delft 15 dec. 2008, huwt Delft 8 juli 1960 LAURENS VOS, geb. De Lier 5 apr. 1938, overl. De Lier 5 nov. 1989, zn. van LAURENS VOS en JANNETJE CORNELIA VAN DEN ENDE.

3.   CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Delft ca. 1944, huwt Delft 14 mei 1971 ELBERTUS HENDRIK HAM, geb. Delft ca. 1950, zn. van PIETER HAM en ELISABETH JOHANNA OUWENDIJK.

 

XI.b    GIJSBERT VAN DEN ENDE, (zn. van X.b)
Geb. Delft 7 feb. 1917,
Overl. Delft 15 sep. 1954, 37 jr,
Zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en JOHANNA VAN DEN BERG,
Huwt Delft 23 feb. 1944
MARIA VONK,
Geb. Hof van Delft ca. 1918,
Dr. van CORNELIS VONK en ELISABETH PETRONELLA ROSSEL.

Uit dit huwelijk:

1.    JAN VAN DEN ENDE

 

XI.c    MARIA ELISABETH JACOBA VAN DEN ENDE, (dr. van X.c)
Geb. Delft 16 apr. 1920,
Overl. 2004
Dr. van NICOLAAS VAN  DEN ENDE en JACOBA DE BOOY,
Huwt Delft 17 aug. 1972
HENDRICUS STEIJGER,
Geb. Delft 5 dec. 1891,
Overl. ca. 1978
Zn. van LAURENS STEIJGER en MARGARETHA VAN DER BURG.


    Kinderen van Maria Elisabeth Jacoba van den Ende:

1.    RITA VAN DEN ENDE, geb. Leiden ca. 1940, huwt Delft 1 juli 1965 JACOBUS LEENDERT BODDE, geb. Delft ca. 1940, zn. van JACOBUS BODDE en CHRISTINA RADEMAKER.

2.    HENDRIKA VAN DEN ENDE, geb. Leiden ca. 1941, huwt Delft 28 april 1965  ALDO DI MARTINO, geb. Acate (Italy) ca. 1941, zn. van VINCENZO DI MARTINO en GRAZIA CICERO.

3.    HENDRICUS VAN DEN ENDE, huwt WILLEMIJNTJE KRIJNTJE TROOST, (volgt XII.c)

 

XI.d GIJSBERTUS VAN DEN ENDE, (zn. van X.d)
Geb. Delft 11 mei 1917,
Zn. van JOHANNES WILHELMUS VAN DEN ENDE en MARIA KATHARINA WATERKAMP.
Huwt Delft 11 dec. 1940,
JOHANNA JOSEPHINE LOUISE GOOSSENS,
Geb. s-Gravenhage ca. 1917,
Dr. van JOHAN JAKOB GOOSSENS en CATHARINA WILHELMINA LOUISA MICHON.

Uit dit huwelijk:

1.   IRMA VAN DEN ENDE, geb. Pijnacker ca. 1942, huwt Delft 20 maart 1975 PETRUS JOHANNES GERARDUS BERGMAN, geb. Delft ca. 1938, zn. van PETRUS JOHANNES BERGMAN en PETRONELLA ANTHONIA BOERSEN.

 

XI.f JOHANNES VAN DEN ENDE, (zn. van X.fa)
Geb. Rotterdam 17 dec. 1891,
Zn. van LEENDERT HUIBERT VAN DEN ENDE en WILHELMINA DE KLERK
Huwt Rotterdam 16 aug. 1917,
DOROTHEA KLIP,
Geb. Rotterdam 4 juli 1893,
Dr. van PIETER CORNELIS KLIP en DOROTHEA VAN BEZEY.

Uit dit huwelijk:

1.    WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 25 aug. 1918.

2.    DOROTHEA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 8 juli 1924.

3.    LENY HUIBERTINE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 8 maart 1928.

 

XI.g LEENDERT VAN DEN ENDE, Reserve Kapitein Regiment Grenadiers (zn. van X.g)
Geb. Rotterdam 27 apr.1895,
Overl. Delft 11 mei 1940, begr. Oosterbeek
Zn. van LEENDERT HUIBERT VAN DEN ENDE en HENDRIKA MARGARETHA DE HAAS,
Huwt Rotterdam 6 juli 1922,
CATHARINA PETRONELLA VOORWINDEN,
Geb. Rotterdam  24 nov. 1899,
Overl. 13 feb. 1997, begr. Oosterbeek
Dr. van HENDRIK ARIE VOORWINDEN en JOHANNA VERBEET.
Zij huwt 2e 23 juni 1943 R.D.van der VELDT.

Uit dit huwelijk:

1.    CATHARINA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 29 nov. 1925, overl. 14 nov. 1989, begr. Oosterbeek, huwt ...MULDER.

2.    HENDRIKA MARGARETHA VAN DEN ENDE, geb. Hillegersberg 23 apr. 1928, overl. 30 dec. 1994, begr. Oosterbeek.

 

XI.ga    GERRIT CAREL VAN DEN ENDE, (zn. van X.g)
Geb. Rotterdam15 nov. 1900,
Zn. van LEENDERT HUIBERT VAN DEN ENDE en HENDRIKA MARGARETHA DE HAAS,
Huwt Arnhem 20 okt, 1932,
ALY F. STOLTENBORG.

Uit dit huwelijk:

1.    HENDRIKA MARGARETHA VAN DEN ENDE, verpleegster, geb. Scheveningen 6 okt. 1933.

2.    FRANCINA VAN DEN ENDE, logopediste, geb. Scheveningen 30 juli 1937.

 

XI.k JOHANNES VAN DEN ENDE, tandarts, (zn. van X.k)
Geb.Delft 4 dec. 1913,
Overl. Delft 23 juni 1983,
Zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en GERARDINA HERMINA MARKWAT,
Huwt Delft 29 juni 1943,
MATJE TER BEEK,
Geb. Amsterdam ca. 1915,
Dr. van CORNELIS ELBERT TER BEEK en CATHARINA MARGARETHA NIEBOER.

Uit dit huwelijk:

1.    LEENDERT ELBERT VAN DEN ENDE, huwt LOUISA LE MAIR. (volgt XII.k)

2.    CATHARINA MARGARETHA VAN DEN ENDE, geb. Delft ca. 1947, huwt Delft 24 okt. 1970 RONALD ARNOLD CHARLES VAN AKKEREN, geb. Arnhem ca. 1944, zn. van MARINUS VAN AKKEREN en ALIDA NUYSINK.

 

XI.l    LEENDERT VAN DEN ENDE, ingenieur,  (zn. van X.l)
Geb. Kralingen 22 jan 1918,
Overl. Almkerk 5 aug. 2004, 86 jr,
Zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en AAGJE VAN DER WILT,
Huwt Capelle aan de IJssel 24 sept. 1941
CHRISTINA DRAPERS

.
Uit dit huwelijk:

1.    KEES VAN DEN ENDE,

2.    JAN VAN DEN ENDE, geb. Hendrik Ido Ambacht 26 feb. 1945.

3.    LEO VAN DEN ENDE, geb. Dordrecht 8 dec. 1953.

 

XI.m    JACOBUS VAN DEN ENDE, kwartiermeester, (zn. van X.m)
Geb. Delft 25 jan. 1905
Zn. van PIETER VAN DEN ENDE en CORNELIA FREDERIKA FRANCINA HUNIA
Huwt Den Helder 26 sept 1929,
JACOMINA VAN DER KUIJL.
Geb. Den Helder 26 apr. 1908,
Dr. van MARINUS VAN DER KUIJL en ANNA JOHANNA KERKHOF.

Uit dit huwelijk:

1.    PIETER CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt MARIA BARBARA VAN DER LAAN. (volgt XII.m)

2.    JACK VAN DEN ENDE

3.    JOPIE VAN DEN ENDE

 

XI.n DAVID GERARDUS VAN DEN ENDE,koopman in groenten  (zn. van X.n)
Geb. Delft 1 sept. 1895,
Overl. Rotterdam 20 okt. 1974,
Zn. van PIETER VAN DEN ENDE en HENDRIKA KUNZ.
Huwt Rotterdam 22 mei 1924,
JACOBA APOLONIA VAN DEN ENDE,
Geb. Rotterdam16 sept. 1897,
Overl. Rotterdam 26 apr. 1958,
Dr. van PIETER VAN DEN ENDE en GRIETJE VAN t HART.

Uit dit huwelijk:

1.    PIET VAN DEN ENDE, huwt Capelle aan den IJssel 21 febr. 1957 E.J.M..BREUGEM
                Uit dit huwelijk:

a. DAVID GERARDUS VAN DEN ENDE (DAVE), geb. Rotterdam 21 feb. 1959.

b. HENDRIK PIETER VAN DEN ENDE (HENNO), geb. Rotterdam 6 aug. 1960.

c. JACOBA APOLONIA VAN DEN ENDE (JACQUELINE), geb Rotterdam 14 dec. 1963.

d. ELISABETH JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 8 aug. 1967.

 

XI.na PIETER VAN DEN ENDE, (zn. van X.n)
Geb. Delft 8 sep. 1903,
Zn. van PIETER VAN DEN ENDE en HENDRIKA KUNZ.
Huwt Rotterdam 27 aug.1925
JACOBA APOLONIA PALTE,
Geb. Rotterdam 10 feb. 1903
Dr. van WOUTER PALTE en CHRISTINA MARIA VAN DEN ENDE.

Uit dit huwelijk:

1.    HENDRIKA VAN DEN ENDE, geb. Hillegersberg 22 juli 1922, overl. 8 feb. 2002, begr. Hendrik Ido Ambacht, huwt Rotterdam 1 maart 1951 LEENDERT DE NEEF, geb. Rotterdam 3 maart 1921, overl. 27 mei 1996, begr. Hendrik Ido Ambacht, zn. van ARIE DE NEEF, vennoot A. de Neef & Co, aannemers van heiwerken en MARGJE VAN LEEUWEN.

 

XI.s JACOBUS VAN DEN ENDE, (zn. van X.s)
Geb. Rotterdam 28 mei 1899,
Overl. Rotterdam 13 okt. 1961,
Zn. van PIETER VAN DEN ENDE en GRIETJE VAN t HART,
Huwt Rotterdam 26 juni 1924,
HELENA VAN ZWET,
Geb. Rotterdam 3 jan. 1900,
Dr. van HENDRIK TEUNIS VAN ZWET en HELENA VAN DIJK.

Uit dit huwelijk:

1.    G. VAN DEN ENDE.

2.    HELENA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 11 mrt 1930, huwt J.BAGIJN.

3.    P. VAN DEN ENDE, huwt L. STOLK.
                Uit dit huwelijk: a. HELENA ASTRID VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 7 okt. 1960.

 

XI.sa NICOLAAS VAN DEN ENDE, (zn. van X.s)
Geb. Rotterdam 28 mei 1899,
Overl. Rotterdam 10 mrt 1953,
Zn. van PIETER VAN DEN ENDE en GRIETJE VAN t HART,
Huwt Rotterdam 25 sept. 1924,
CHRISTINA REGINA SCHWEITSER,
Geb. Rotterdam ca. 1904,
Dr. van LODEWIJK SCHWEITSER en MADGALENA WILHELMINA VAN ALKEN.

Uit dit huwelijk:

1.    MAGHALINA WILLEMINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 12 apr. 1928.

2.    CHRISTINA REGINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 12 apr. 1933.

 

XI.sb    JACOBUS VAN DEN ENDE,  exp. knecht, havenarbeider, tegelmaker (zn. van X.sa)
Geb. Rotterdam 1 dec. 1899,
Overl. Rotterdam 9 nov 1970
Zn. van JACOBUS VAN DEN ENDEN en WILLEMINA VAN DUIJNEN,
Huwt Rotterdam 10 sept. 1919
WILHELMINA HENDRIKA JACOBA BOSMAN,
Geb. Rotterdam 27 april 1898,
Overl. Rotterdam 17 juli 1968,
Dr. van BERNARDUS BOSMAN en ELISABETH KOOY.

Uit dit hu

1.    BERNARDUS VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 12 okt 1919, overl. Rotterdam 24 jan. 1922.

2.    WILLEM GERARDUS VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 3 jan 1921

3.    JACOBUS VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 26 juli 1923.

4.    ELISABETH JANTINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 19 aug. 1924.

5.    GEERTRUIDA ALBERDINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 29 jan. 1927, overl. Rotterdam 2 jan. 1928.

6.    HUGO CARL ALBERT VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 26 jan. 1929.

7.    BERNARDUS VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 27 juni 1930.

8.    ANTOINE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 11 apr. 1933.

9.    JAN VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 27 mrt 1935.

10.    GERARDUS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 26 jan. 1939.

 

XI.t    SIMON VAN DEN ENDE, (zn. van X.t)
Geb. Rottterdam 13 nov. 1906,
Overl. Rotterdam 27 jan. 1935, 28 jr,
Zn. van BEREND AART VAN DEN ENDE en AAGJE MEULSTEE
Huwt  Rotterdam 3 april 1929
ELIZABETH KOK
Geb. Rotterdam 14 juli 1907,
Overl. Rotterdam 30 mei 1941, 33 jr
Dr. van HENDRIK JACOBUS KOK en PIETERNELLA EMENS.

Uit dit huwelijk:

1.    RIKA VAN DEN ENDE

2.    HENKI VAN DEN ENDE

3.    NELLY VAN DEN ENDE

 

XI.u SIMON VAN DEN ENDE, vleeschhouwer, (zn. van X.u)
Geb. Rotterdam 8 okt. 1885,
Overl. Rotterdam 28 jan. 1963,
Zn. van AART VAN DEN ENDE en JOHANNA DE MEIJ,
Huwt Rotterdam 7 sept. 1916,
WILHELMINA LIOTARD,
Geb. Rotterdam 26 nov.1889,
Overl. Rotterdam 24 dec. 1974,
Dr. van WILLEM LIOTARD en FRIETJE AKKERSDIJK

Uit dit huwelijk:

1.    AART VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 10 mrt 1920, huwt Rotterdam 26 feb. 1952 J.P. VAN MANEN.
                Uit dit huwelijk: a. ANNA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 19 mei 1953

                                  b. SIMON VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 7 mrt. 1956.

2.    WILLEM VAN DEN ENDE, Ec. Drs., geb. Rotterdam 5 april 1922, huwt Rotterdam 2 mei 1950 C.C. (INA) VAN TILBORGH
                Uit dit huwelijk: a: JACOB SIMON (JAAP) VAN DEN ENDE, geb. Hedel 20 sept. 1953

 

XI.ua      AART VAN DEN ENDE, handelaar in kunstmeststoffen, (zn. van X.u)
Geb. Kralingen 24 april 1891,
Overl. 's-Gravenhage 22 aug. 1931, 40 jr.
Zn. van AART VAN DEN ENDE en JOHANNA DE MEIJ,
Huwt Rotterdam 7 juni 1917,
EMMA JOHANNA BOMBEKE,
Geb. Rotterdam 18 maart 1895,
Dr. van THOMAS PHILLIPE EDOUARD BOMBEKE en TRIJNTJE TOORNVLIET.

uit dit huwelijk:

1.    EMMY VAN DEN ENDE.

2.    MARIANNE VAN DEN ENDE.

 

XI.v    JOHANNES KUNEGONDES VAN DEN ENDE(zn. van X.zd)
Geb. Delft 18 jan. 1899,
Zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en KUNEGONDA JOHANNA CATHARINA DIJKSMAN,
Huwt Delft 19 mei 1920
ALIDA ANTOINETTE LA BRIJN,
Geb. Delft 11 dec. 1899,
Overl. Delft 16 okt. 1983,
Dr. van GILLES CORNEILLE JACQUES LA BRIJN en ANTOINETTE CATHARINA BEEK

Uit dit huwelijk :

1.    KUNEGONDA JOHANNA CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 23 april 1891, huwt Delft 26 juni 1915 HENDRICUS MARINUS CHOUFOER, geb. Delft 15 jan. 1891, zn. van HERMANUS JACOBUS CHOUFOER en MARIA BOER.

2.    GILLES CASMEILE JACQUES VAN DEN ENDE, geb. Delft 5 april 1922, overl. Delft 12 dec. 1922.

3.    ANTOINETTA CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Delft 16 mei 1923, huwt Delft 29 nov. 1946 FRANS WILLEM LEGERSTEE, geb. Delft ca 1921, zn. van JACOB LEGERSTEE en FRANCINA WILHELMINA DIJKXHOORN.

4.    CLAZINA ALIDA VAN DEN ENDE, geb. Delft 7 jan. 1925, huwt Delft 6 okt. 1954 TADEUSZ PLEBAN, geb. Minsk (Polen) ca 1917, zn. van ELEONORA PLEBAN

5.    JOHANNES KUNEGONDES VAN DEN ENDE, huwt  CATHARINA MARIA JOHANNA VAN DEN HOOGEN. (volgt XII.va)

6.    ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 20 juni 1929, huwt GRE

7.    MARINUS VAN DEN ENDE, geb.Delft  11 dec. 1931.

8.    GILLES CORNEILLE JACQUES VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA ANTHONIA VLASVELD.(volgt XII.vd)

9.    JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Delft 22 dec. 1935.

10.    CORNELIS THEODORUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 17 april 1938, huwt Delft 23 aug. 1961 JOHANNA CASPERS, geb. Delft  ca 1941, dr. van ALBERTUS JOHANNES ANTONIUS CASPERS en JOHANNA KAP.

11.    JACOB VAN DEN ENDE, geb. Delft ca 1944, huwt Delft 23 dec. 1964 ELIZABETH GEERTRUIDA BROUWER, geb. Delft ca 1942, dr. van ADRIANUS JOHANNES WILHELMUS BROUWER en GERARDA WILHELMINA VAN HULST.

 

XI.va    JOHANNES VAN DEN ENDE, (zn. van X.zd)
Geb. Delft 15 aug. 1897,
Zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en KUNEGONDA JOHANNA CATHARINA DIJKSMAN
Huwt Renkum 9 dec. 1920
JANNA HENDRIKA WEIJERS,
geb. Oosterbeek (Renkum) ca. 1900,
dr. van GERRIT HENDRIKUS WEIJERS, boscharbeider en CORNELIA HENDRIKA VAN DEN HOFF.

Uit dit huwelijk:

1.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Renkum ca. 1926, overl. Arnhem 20 okt. 1935.

2.    KUNEGONDA JOHANNA CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Renkum ca. 1936, overl. Arnhem 28 jan. 1938.

3.    JAN VAN DEN ENDE, geb. Arnhem ca. mei 1944, overl. Veenendaal 25 april 1945.

 

XI.vb    HENDRICUS JOHANNES VAN DEN ENDE, (zn. van X.ze)
Geb. Den Haag 23 feb. 1908,
Overl. Leiden 4 aug. 1998,
Zn. van LEENDERT WILHELMUS VAN DEN ENDE en JETSKE ATTEMA,
Huwt Den Haag 18 april 1934,
MARIA FREDERIKA VAN NELFEN,
Geb. Den Haag 16 aug. 1910,
Overl. Oegstgeest 12 mei 1990.
Dr. van HERMANUS VAN NELFEN en RIJKJE MARJEE.

Uit dit huwelijk:

1.    Geb. 's-Gravenhage 10 feb. 1938, een levenloos kind.

2.    LEO VAN DEN ENDE, landschapschilder, geb. Den Haag 6 maart 1939, huwt MARLINE HEDWIG SCHREIBER, geb. Kloster Grningen BRD. 22 febr. 1940. (Geen kinderen)

 

XI.vc    LEENDERT WILHELMUS VAN DEN ENDE, (zn. van X.ze)
Geb. Den Haag 24 juni 1918,
Overl. Voorburg 8 dec. 1988,
Zn. van LEENDERT WILHELMUS VAN DEN ENDE en JETSKE ATTEMA,
Huwt Den Haag 6 mei 1942
ANTHONINA WILHELMINA MAATJE OKKER,
Geb. Almelo 3 feb. 1917,
Overl. Apeldoorn 21 maart 2005,
Dr van JOHANNIS OKKER en CORNELIA JACOBA SNIJDER.

Uit dit huwelijk:

1.    HERBERT LEO VAN DEN ENDE, huwt ANTJE BANT (volgt  XII.vj)

2.    ELISABETH ANTHONINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 16 juli 1948, huwt HANS PETER VAN YPEREN, geb. Tilburg 9 mei 1944.

 

XI.w    JOSEPH JACOB VAN DEN ENDEN,(zn. van X.w)
Geb. Rotterdam 30 nov. 1897,
Zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDEN en TEUNTJE BRINKMAN,
Huwt Rotterdam 23 maart 1921,
MARIA MARGARETHA CATHARINA FREDERIKS,
Geb. Rotterdam 3 juli 1895,
Dr. van JAN FREDERIKS en MAARTJE BAZUIN.

Uit dit huwelijk:

1.    ADRIANUS VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 24 nov 1921.

2.    MAARTJE MARIA VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 3 nov 1928.

1.    JAN VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 8 mrt. 1932, huwt Delft 6 april 1955 MARIA GORDON, geb. Delft 31 maart 1932, dr. van DIRK GORDON en MARIA KORST.

 

XI.ya    JOSEPH VAN DEN ENDEN, (zn. van X.ya)
Geb. 's-Gravendeel ca 1897,
Zn. van JOSEPH VAN DER ENDEN en SUSANNA BOREL,
Huwt Dordrecht 23 april 1925
LENA BOLLAART,
Geb Strijen 18 sept. 1899,
Dr. van SEGINUS BOLLAART en JANNA FILAK.

Uit dit Huwelijk:

1.    KRIJNTJE VAN DER ENDEN, geb. ca 1936, overl. Dubbeldam 4 jan. 1936.

 

XII.c    HENDRICUS (HARRY) VAN DEN ENDE, (zn. van XI.c)
Geb. Delft 16 april 1944,
Zn. van MARIA ELISABETH JACOBA VAN DEN ENDE
Huwt 19 dec. 1967
WILLEMIJNTJE KRIJNTJE TROOST,
Geb. Heenvliet 22 okt. 1946.
Dr. van JAKOP TROOST en KRIJNTJE VAN GIJZEN.

Uit dit huwelijk:

1.    ENRICO VAN DEN ENDE, geb. Vlaardingen 21 sept. 1971, huwt GABRIELLA DE PREE (huwelijk is ontbonden door echtscheiding
                uit dit huwelijk: a: SATURNO VAN DEN ENDE, geb. Spijkenisse 6 okt. 1993.

2.    DELANO VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 2 okt. 1978.

 

XII.k LEENDERT ELBERT VAN DEN ENDE,(zn. van XI.k)
Geb. Delft ca. 1944
Zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE, tandarts en METJE TER BEEK,
Huwt Delft 9 dec. 1969,
LOUISA LE MAIR, semi-arts
Geb. Almelo ca. 1943,
Dr. van THEODORUS KAREL WILLEM FREDERIK LE MAIR en LOUISA NITSCHELM.

Uit dit huwelijk:

1.    ELBERT VAN DEN ENDE

3.    INGEBORG VAN DEN ENDE

2.    ANNELOES VAN DEN ENDE

 

XII.m    PIETER CORNELIS VAN DEN ENDE, (zn. van XI.m)
Geb. Den Helder 24 mei 1933,
Zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en JACOMINA VAN DER KUIJL,
Huwt
MARIA BARBARA VAN DER LAAN.
 

uit dit huwelijk:

1.    JEROEN VAN DEN ENDE, geb. Delft 26 dec. 1957.

2.    STIJN VAN DEN ENDE, huwt MARIA CORNELIS MARTINA MAASSEN (volgt XIII.b)

3.    NICOLINE ELISABETH JACOMINA VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 31 maart 1961.

 

XII.va    JOHANNES KUNEGONDES VAN DEN ENDE, (zn. van XI.va)
Geb. Delft 10 juni 1926,
Zn van JOHANNES KUNEGONDES VAN DEN ENDE en ALIDA ANTOINETTE LA BRIJN
Huwt Delft 9 nov. 1951
        CATHARINA MARIA JOHANNA VAN DEN HOOGEN,
Geb. Delft 21 dec. 1929,
Dr. van HUBERTUS VAN DEN HOOGEN en WILHELMINA CATHARINA MARIA SCHEELE.

Uit dit huwelijk:

1.    HUBERTUS VAN DEN ENDE, geb Delft ca. 1952, huwt Delft 14 nov. 1975 JONNA SARINA VAN DER STAP, geb. Delft ca 1956, dr. van JACOBUS JOHANNES VAN DER STAP en SARA CATHARINA WASER.

2.    SYLVIA VAN DEN ENDE, geb. Delft ca 1958, huwt Delft 23 nov. 1976 MARTINUS JOANNA MARIA DE KONING, geb. Nootdorp ca. 1956, zn. van MARTINUS CORNELIS MARIA DE KONING en CATHARINA JOHANNA VAN DER SMAN.

 

XII.vd    GILLES CORNEILLE JACQUES VAN DEN ENDE, (zn. van XI.va)
Geb. Delft 4 okt. 1933,
Zn. van JOHANNES KUNEGONDUS VAN DEN ENDE en ALIDA ANTOINETTE LA BRIJN
Huwt Delft 10 maart 1954
JOHANNA ANTHONIA VLASVELD,
Geb. Delft 23 april 1934,
Dr. van JACOBUS THEODORUS VLASVELD en BARBARA MARIA STOLK.

Uit dit huwelijk:

1.    ANDREAS GIBERTUS JACOBUS (ANDR) VAN DEN ENDE, huwt HENDRIKA PAULA BRUYNI, (volgt XIII.a)

2.    GILLIS CORNELIS JACQUES VAN DEN ENDE, magazijnbediende, geb. Delft 13 nov. 1957, huwt 1e BERNARDUS GERARDUS SCHUURMAN, rijksambtenaar bij het ministerie van Defensie, geb. 29 juni 1932, overl. 15 okt. 1995, huwt 2e Zoetermeer 9 mei 2006 FRANS KERS.

3.    MARCELLUS JOHANNES ANTHONIUS (MARCEL) VAN DEN ENDE, geb. Delft 24 apr. 1965.

 

XII.vj    HERBERT LEO VAN DEN ENDE, (zn. van XI.vc)
Geb. Den Haag 16 nov. 1946,
Zn. van LEENDERT WILHELMUS VAN DEN ENDE en ANTHONINA WILHELMINA MAATJE OKKER,
Huwt Gouda 17 dec. 1976,
ANTJE BANT,
Geb. Stolwijk 30 mei 1950.

Uit dit huwelijk:

1.    FREDERIK VAN DEN ENDE, geb. Alkmaar 13 aug. 1982.

 

XIII.a    ANDREAS GIBERTUS JACOBUS (ANDR) VAN DEN ENDE, taxichauffeur (zn. van XII.vd)
Geb. 30 juni 1956
Zn. van GILLES CORNEILLE JACQUES VAN DER ENDE en JOHANNA ANTHONIA VLASVELD,
Huwt
HENDRIKA PAULA BRUYNI.
Geb. Tilburg 13 april 1963.

Uit dit huwelijk:

1.    MAURICE VAN DEN ENDE

2.    MICHAEL VAN DEN ENDE

 

XIII.b    STIJN VAN DEN ENDE, (zn. van XII.m)
Zn. van PIETER CORNELIS VAN DEN ENDE en MARIA BARBARA VAN DER LAAN
Huwt
MARIA CORNELIS MARTINA MAASSEN

Uit dit huwelijk:

1.    VAREN MARTIJN VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 5 dec. 1989

2.    PIP HANS VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 14 juli 1991.