Tabel met Amerikaans/Engelse aanspreekvormen

 

TABEL MET TITULATUUR OVERZICHT


Heeft u dat ook wel eens, u moet een brief schrijven aan een advocaat of een ander persoon in een hogere functie en weet dan niet hoe zo'n persoon aangeschreven moet worden? Hieronder vindt u een lijst met titels en hun bijbehorende aanschrijfvormen.
Het gebruik van titels en aanspreekvormen is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Niet iedereen is er meer van gediend en het wordt soms zelfs als oubollig beschouwd. Het is dus altijd van belang om af te wegen wanneer een officiŽle aanspreekvorm gewenst is en wanneer deze minder geschikt is. Het zal vaak afhangen van de contacten die men reeds heeft en hoe men wil overkomen bij de ontvanger.

!!!! DEZE SITE WORDT NIET MEER ONDERHOUDEN, DE AANSPREEKVORMEN KUNNEN DUS ACHTERHAALD ZIJN !!!. 


Titel Aanschrijfvorm
Koninklijk Huis
Koningin Mevrouw, Hare Majesteit
Prins of Prinses, lid van het Koninklijk Huis Zijne  (Hare) Koninklijke Hoogheid 
Prins van Oranje-Nassau van Vollenhoven  Zijne Hoogheid 
Burgerij
Zonder titel  de heer, mevrouw, mejuffrouw 
Adel
Graaf of gehuwde Gravin  Hooggeboren Heer of Vrouwe 
Ongehuwde Gravin  Hooggeboren Vrouwe 
Baron of Jonkheer  Hoogwelgeboren Heer 
Barones, echtgenote van Baron  Hoogwelgeboren Vrouwe 
Ongehuwde dochter van een Graaf  Hooggeboren Vrouwe 
Ongehuwde dochter van een Baron of Jonkheer  Hoogwelgeboren Vrouwe 
Adellijke weduwe  Hoog(wel)geboren Vrouwe, Douairiëre 
Regeringsautoriteiten
Gouverneur, Minister in functie, Minister van Staat, Staatssecretaris. Ambassadeur, Gezant, Diplomaat met rang van Buitengewoon Gezant, Groot-Officier van het Koninklijk Huis  Zijne (Hare) Excellentie 
Lid van de Raad van State, Algemene Rekenkamer. Staten-Generaal, Oud-Minister, Hoofdingenieur  Hoogedelgestrenge Heer (Vrouwe) 
Consul-Generaal  Hoogedelgestrenge Heer (Vrouwe) 
Burgemeester van een grote stad  Hoogedelachtbare Heer (Vrouwe) 
Burgemeester van een kleine gemeente  Edelachtbare Heer (Vrouwe) 
Wethouder, lid van Gemeenteraad  Edelachtbare Heer (Vrouwe) 
Lid der Provinciale Staten, Griffier der Kamers en Staten, Inspecteur, Consul, Vice-Consul, Commissaris van Politie  Weledelgestrenge Heer (Vrouwe) 
Universiteit en Hogere School 
Hoogleraar  Hooggeleerde Heer (Vrouwe) 
Ieder die de academische graad van Dr. bezit  Weledelzeergeleerde Heer (Vrouwe) 
Ieder die de titel van Mr.(in de rechten), bc. (baccalaureus), B. (bachelor) of Ing. voert  Weledelgestrenge Heer (Vrouwe) 
Arts, apotheker, leraar, doctorandus (Drs.), Ir en Master of ..... (bv. MSc, MBa) Weledelgeleerde Heer (Vrouwe) 
Rechterlijke recht en notariaat 
Lid van de Hoge Raad  Edelhoogachtbare Heer (Vrouwe) 
Lid van een Gerechtshof  Edelgrootachtbare Heer (Vrouwe) 
Lid van een Arrondissementsrechtbank, Kantonrechter, Griffier, Officier van Justitie, Substituut-Officier van Justitie  Edelachtbare Heer (Vrouwe) 
Advocaat, Notaris, Kandidaat-notaris  Weledelgestrenge Heer (Vrouwe) 
militaire autoriteiten 
Luitenant-Admiraal, Generaal, Vice-Admiraal, Luitenant-Generaal  Excellentie 
Schout-bij-nacht, Generaal-Majoor, Commandeur, Brigade-Generaal, Commodore, Kapitein ter Zee, Kolonel, Kapitein-Luitenant ter Zee, Luitenant-Kolonel, Majoor , Luitenant ter Zee Ie klasse. Hoogedelgestrenge Heer (Vrouwe) 
Luitenant ter Zee 2e klasse, Kapitein, Ritmeester, 1e Luitenant, Luitenant ter Zee 3e klasse. 2e Luitenant  Weledelgestrenge Heer Vrouwe) 
Kerkelijke autoriteiten 
Lid der Synode  Hoogeerwaarde Heer 
Predikant met doctorstitel  Weleerwaarde Zeergeleerde Heer (Vrouwe) 
Predikant zonder doctorstitel  Weleerwaarde Heer (Vrouwe) 
Paus  Zijne Heiligheid 
Kardinaal  Zijne Eminentie 
Aartsbisschop, Bisschop  Zijne Hoogwaardige Excellentie, Monseigneur
Abt  Zijne Hoogwaardigheid 
Overste van een klooster  Zeereerwaarde Pater 
Moeder-Overste  Zeereerwaarde Moeder 
Deken  Hoogeerwaarde Heer 
Pastoor  Zeereerwaarde Heer 
Kapelaan  Weleerwaarde Heer 
Geestelijke met doctorstitel  Weleerwaarde Zeergeleerde Heer
Professor aan een Groot Seminarie  Zeereerwaarde Hooggeleerde Heer 
Leraar aan een Klein Seminarie  Zeereerwaarde Zeergeleerde Heer 
Kanunnik  Hoogeerwaarde Heer 
Pater  Weleerwaarde Pater 
Vrouwelijke religieuze  Eerwaarde Zuster 
Broeder of Frater  Eerwaarde Broeder of Eerwaarde Frater 
Opperrabbijn  Weleerwaarde Zeergeleerde Heer 
Rabbijn  Weleerwaarde Heer 


Disclaimer:
Deze site wordt niet meer onderhouden, informatie kan dus achterhaald zijn. Wij nemen hiervoor geen verantwoording.

 

Andere gebieden van interesse:

KDoPlus voor dieren arikelen en recycle meubels | Fanfare Kunst Na Arbeid uit Ulft | MACDANIEL: Tolk-/vertaalwerkzaamheden en Documentverzorging

© Copyright 2001-2010  HMD
(laatste update 24.04.2018)

De Web-site wordt niet meer onderhouden!!!