Dagboek VIA cursus

 

 Dag 4: Scheiding oorspronkelijke ouders en verzorgers. (21-03-2001)

 

Vandaag weer naar Rotterdam gereden en het was voor de verandering weer eens echt Hollands weer dus, Files !

Ook deze keer weer even terugblikken op de vorige keer en daarna weer van start. Dit keer ging het over hetRouwproces van een kind en volwassene.

Ene Kübler Ross heeft dit geheel onderzocht en heeft hier een schema van gemaakt, deze geeft in fasen aan hoe het rouwproces verloopt.

Bij een rouwproces denk je niet alleen aan iemand die is overleden, maar ook b.v ontslag  of een ernstige ziekte waar je mee geconfronteerd wordt.

Je eerste reactie  zal zijn, het is niet zo, dit overkomt mij niet, (je  ontkent het).

Kübler Ross geeft aan dat deze ontkennende reactie juist goed is, omdat je het op dat moment waarschijnlijk niet aan kan.

En je dus in een depressie zou kunnen komen met alle gevolgen van dien.

 

Dit zij de fasen war hij ze in verdeeld had:

*  Ontkenning                                                  *   Wanhoop

*   Protest                                                       *   Pijn van binnen

*   Woede  (schuld en depressie)                     *   Aanvaarding

*   Verdriet

 

Na een lekkere warme kop Chocomelk, ging de verwarming het ook weer doen.  We mochten allemaal een kaart met een stelling er op uitzoeken.

Hierna barstte de discussie los.  Het was jammer voor de video maar daar was helaas geen tijd meer voor.

 

 Dag 5: Adoptie kinderen in de pubertijd    (04-04-2001)

 

 Deze dag had eigenlijk Identiteit/loyaliteit moeten heten want daar ging het uiteindelijk over.

 

 Identiteit

Kenmerken van je identiteit zijn:

1.  Karakter  2. Afkomst  3. Ras /etniciteit  4. Sociale omgeving   5. Specifieke / Sexuele kenmerken   6. Gewetensheid

Vooral kinderen in de puberteit zijn met deze vragen bezig. Dus ook adoptiekinderen, en deze hebben nu juist het probleem   

dat ze in een leeg gat terecht komen omdat bepaalde informatie ontbreekt.

Denk maar aan het karakter van je ouders, plaats datum van geboorte en ook de vraag waarom ben ik afgestaan?

Het is belangrijk dat deze kinderen het een plaats in hun leven kunnen geven.

 

 Loyaliteit

Ze spreken wel over een onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen. Dit is ook het geval met adoptiekinderen, echter zij hebben twee ouderparen

( oorspronkelijke en adoptiefouders)

En kunnen dus ook te maken hebben met een dubbele loyaliteit De meeste kinderen kunnen hier prima mee omgaan.

Het wordt een probleem als ze moeten gaan kiezen tussen beide ouders. Ze zijn bang hun adoptiefouders te kwetsen maar willen en kunnen hun bloedband

niet vergeten. Je spreekt hier ook wel over een loyaliteitsconflict.Na een klacht over de te korte pauzes kwamen we weer eens in tijdsnood.

Want we konden de video wel bekijken maar niet nabespreken, dat komt de volgende keer wel weer. Wat wij nog over deze film (Birthplace unknown) willen  vertellen is dat het ons toch wel heeft aangegrepen. Het ging over drie zussen, een biologisch kind en twee geadopteerde meisjes uit Korea

20 en 21 jaar oud, die terug gingen naar Korea om meer te weten te komen over hun achtergrond.  Echter ondanks hun lage verwachtingspatroon,

was het voor hun toch vreemd om te ontdekken dat er weinig tot niets over hun  achtergrond bekend  is.

 

Dag 6: Wensen en  Grenzen, gezinsonderzoek, vergunninghouders en nazorg. ( 18-04-2001)

 

Wat een geluk dat de gemeente Rotterdam nu pas betaald parkeren invoerde, toch nog 5 x gratis geparkeerd.

Alweer de laatste VIA bijeenkomst, het is toch wel snel gegaan. Deze laatste les ging eigenlijk over wat er nog gaat gebeuren !

Na deze laatste les gaan onze aanwezigheid papieren met handtekeningen en al naar het Ministerie van Justitie.

Deze geven de aanvragen weer door aan de Raad van de Kinderbescherming. Waarna het gezinsonderzoek volgt.

Voor dat het gezinsonderzoek plaats vindt moet er eerst nog even medisch gekeurd worden.

Als dit allemaal goed verloopt, is het beginseltoestemming een feit. En kunnen we ons gaan aanmelden bij een vergunninghouder.

 

We hadden ook wat huiswerk mee gekregen dit was het invullen van een formulier met vragen over de wensen en grenzen die betrekking hadden op het

adopteren van een kind. Deze vragen gingen vooral over de leeftijd, land van herkomst,

medisch risico en handicap. Toch wel moeilijke vragen als je weet dat de kinderwens groot is, en er ook nog zo iets is als je geweten.

We hebben veel van deze VIA bijeenkomsten opgestoken en willen ook iedereen die bij onze groep aanwezig waren bedanken voor hun inbreng en gezelligheid.