Eerste blad    Vorig blad    Blad 43 van 43 bladen    


26176 Antoine MUSQUETIER, geboren circa 1570.
Gehuwd met
26177 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Henri, geboren circa 1595 te Herstal (zie 13088).

26756 Wubbe WARMERINCK. Hij betaalde tussen 1568 en 1575 eigenerfde te Laude (G) hoenderbelasting in het kerspel Sellingen.
Gehuwd met
26757 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Geert Wubbes. Geboren circa 1560 te Laude (G) (zie 13378).

27282 Claes Hendriks. van THOL.
Gehuwd met
27283 Aagje Clasen.
Uit dit huwelijk:
1. v  Neeltgen Claesdr. Geboren voor 1561 (zie 13641).

27648 Leendert Cornelis Bruinsz. (ook Lenert genoemd), geboren circa 1553, overleden 1624 te Hillegerberg (ZH), zoon van Cornelis Jan BRUIJNTS (zie 55296) en N. N. N. N. (zie 55297).
Gehuwd (1) circa 1575 met Neeltge Reijmbrantsdr. (zie 27649).
 
Op 09 September 1587 werd vastgelegd dat Leendert Jan Bruijnts, wonende Ten Hoeck, een schuld heeft van 36 g. aan Cornelis Cornelisz. Olijman en Pieter Claes als voogd en oom van Joost Cornelisz.
 
Vranck Reijmbrants eist op 30 November 1588 van Leendert Cornelisz. geseyt Leendert Jan Bruijnts betaling volgens obligatie.
 
Rijckgen Geritse, huisvrouw van Cornelis Dammas, waard Ten Hoeck, oud omternt 52 jaar en Leendert Cornelis. Bruijnts, oud omtrent 40 jaar, getuigen in noveber 1593 voor Cornelis Cornelis. Huijsman.

Gehuwd (2) circa 1601 met Annetge Pietersdr. Weduwe van Cornelis Adriaens Huijsman alias Wanckel.
 
Op 03 Februari 1602 compareert Lenert Cornelisz. Buinsz en verticht tegen Cornelis Reijmbrants als voogd van Reijmbrant, Cornelis, Trijnge, Merritge, Arijen, Jan en Neeltge.
 
Op 21 Februari 1624 compareert Annetge Pieters., weduwe van Lenert Cornelis. Bruijnnsz geassisteerd met Willem Cornelisz. haar voogd en verticht tegen Reijmbrand Cornelis, Andries en Jan, Trijntje, Maritge Neeltge.

Uit het eerste huwelijk:
1. m  Andries Lenertsz. (Andries Lenertsz van den Berg), geboren circa 1585 (zie 13824).
2. m  Reijmbrant BRUINSZ.
Gehuwd met Teuntge Jansdr.
3. m  Cornelis BRUINSZ.
4. v  Trijntge BRUINSZ.
Gehuwd met Claes Cornelisz BREUR.
5. v  Merritge BRUINSZ.
Gehuwd met Arij Jans van WATERINGEN.
6. m  Jan BRUINSZ.
7. v  Neeltge BRUINSZ.
Gehuwd met Arie Jan VRANCKEN.
27649 Neeltge Reijmbrantsdr. Dochter van REIJMBRANT (zie 55298) en Maritge Pieters (zie 55299).
 
Op 09 September 1587 werd vastgelegd dat Leendert Jan Bruijnts, wonende Ten Hoeck, een schuld heeft van 36 g. aan Cornelis Cornelisz. Olijman en Pieter Claes als voogd en oom van Joost Cornelisz.
 
Vranck Reijmbrants eist op 30 November 1588 van Leendert Cornelisz. geseyt Leendert Jan Bruijnts betaling volgens obligatie.
 
Rijckgen Geritse, huisvrouw van Cornelis Dammas, waard Ten Hoeck, oud omternt 52 jaar en Leendert Cornelis. Bruijnts, oud omtrent 40 jaar, getuigen in noveber 1593 voor Cornelis Cornelis. Huijsman.

Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 27648).

29600 Willem Jansz.
Gehuwd met
29601 Maertien Geerits.
Uit dit huwelijk:
1. m  Jan Willemsz. STOORVOGEL, gedoopt op zondag 20 Juli 1631 te Spijkenisse (ZH) (zie 14800).

29602 Jan Engelsz. (op STREUYT).
Gehuwd met
29603 Jacomijntje Sijmons.
Uit dit huwelijk:
1. v  Arentje Jans. Gedoopt op zondag 8 Juli 1635 te Nieuw-Helvoet (ZH) (zie 14801).

Generatie XVI : Stam-oud-overgrootouders
 
55296 Cornelis Jan BRUIJNTS. Cornelis wordt eenmaal vermeld in de kohieren van de tiende penning van Hillegersberg en wel in dat van 1553, waarin hij 3 morgen 2 hont land in eigendom gebruikt. In de kohieren van 1557 en 1561 ontbreekt zijn naam. Zoon van Jan Cornelis BRUIJNTS (zie 110592) en N. N. N. N. (zie 110593).
Gehuwd met
55297 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Leendert Cornelis Bruinsz. (ook Lenert genoemd), geboren circa 1553 (zie 27648).

55298 REIJMBRANT.
Gehuwd met
55299 Maritge Pieters.
Uit dit huwelijk:
1. v  Neeltge Reijmbrantsdr. (zie 27649).

Generatie XVII : Stam-oud-betovergrootouders
 
110592 Jan Cornelis BRUIJNTS, geboren circa 1492, overleden 1573/1577. Hij wordt vermeld in de Kohieren van de tiende penning van Hillegersberg van 1543/1544, 1553 en 1557. In het kohier van 1561 blijkt hij een huis met werf en 30 morgen 5 hont land te gebruiken in de Oosteindse polder. In 1573 wordt hij genoemd "een out impotent man ende soms zelven nyet ende vermondich om eenighe voochdie te bedienen. Soe wordt hem by schout en gerechte alle voochdie verdraghen en wert weder by de selve gerechte in de plaetse van Jan Cornelis Bruijnz als voocht gestelt Arijen Jans syn soon om die selffer voochdie te bedienen. Zoon van Cornelis BRUIJNTS (ook Neel Bruijnsoen genoemd) (zie 221184) en N. N. N. N. (zie 221185).
Gehuwd met
110593 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Cornelis Jan (zie 55296).
2. m  Inge Jan.
Gehuwd met Geertge Pietersdr.
3. m  Arijen Jan.
Gehuwd met Aeltgen Arijensdr.
4. m  Jan Jan.
Gehuwd met N. N. N. N.
5. v  N. N.
Gehuwd met Huijbert Thijmensz.

Generatie XVIII : Edel-ouders
 
221184 Cornelis BRUIJNTS (ook Neel Bruijnsoen genoemd), geboren circa 1460, overleden circa 1537. Neel Bruijnsoen wordt meermalen genoemd in stukken berustend in het archief van het hoogheemraadschap Schiedam, die betrekking hebben op het ambacht of de polders van Hillegersberg.
Gehuwd met
221185 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Jan Cornelis, geboren circa 1492 (zie 110592).
2. m  Neel Cornelis BRUIJNS, overleden voor 1561.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 43 van 43 bladen    

Homepage | E-mail