Eerste blad    Vorig blad    Blad 42 van 43 bladen Volgend blad    Laatste blad


8944 Arend van SANTEN, geboren circa 1560.
Gehuwd met
8945 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Willem Az. Geboren in 1585 (zie 4472).

8956 Jan Pz. ZIJDTREGTOP.
Gehuwd met
8957 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Joost Jz. ZIJTREGTOP (zie 4478).

9264 Arend van OVERSCHIE.
Gehuwd met
9265 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Claes Arendse. (zie 4632).

9272 Steven van der LAAN.
Gehuwd met
9273 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Ariaen Stevens. (zie 4636).

9310 Cornelis van BURCHENDE.
Gehuwd met
9311 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. v  Pleuntge, geboren circa 1578 te ´s-Gravenhage (ZH) (zie 4655).

11392 Eldert Rochus. LEMS.
Gehuwd voor de kerk op woensdag 6 Augustus 1603 te Poortugaal (ZH) met
11393 Lijsbeth Cornelisse.
Uit dit huwelijk:
1. m  Rocus Eldertsz. Geboren op dinsdag 30 September 1608 te Poortugaal (ZH) (zie 5696).

11394 Willem Rochus. VISSER.
Gehuwd met
11395 Leentje Cornelisse. VOOGT.
Uit dit huwelijk:
1. v  Lijsbeth Willems. Gedoopt op maandag 1 Juni 1609 te Poortugaal (ZH) (zie 5697).

13088 Henri MUSQUETIER, geboren circa 1595 te Herstal, overleden voor 1636 te Leiden (ZH) vermoedelijk, zoon van Antoine MUSQUETIER (zie 26176) en N. N. N. N. (zie 26177).
Gehuwd voor de kerk circa 1614 te Leiden (ZH) (Waals Gereformeerd) met
13089 Klaartje MUSQUETIER, geboren circa 1595 te Leiden (ZH), gedoopt aldaar.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1614 aldaar (Waals Gereformeerd) met Henri MUSQUETIER (zie 13088).
Gehuwd (2) voor 1636 te vermoedelijk Leiden (ZH) met Aelbert JORIS, geboren circa 1595 te vermoedelijk Leiden (ZH).
Uit het eerste huwelijk:
1. m  Aernoult Henry, geboren op zaterdag 10 Maart 1612 te Herstal (zie 6544).

13092 Abraham VERMEULEN, geboren circa 1587 te Leiden (ZH).
Gehuwd voor 1625 aldaar met
13093 Janneken Jacobs. Geboren circa 1587 te Leiden (ZH).
Uit dit huwelijk:
1. m  Jan Abrahamszn. Geboren circa 1607 te vermoedelijk Leiden (ZH) (zie 6546).

13094 N. N. van den HOFF, geboren circa 1587 te vermoedelijk Arnhem (GLD).
Gehuwd met
13095 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. v  Pieternella, geboren circa 1607 te Arnhem (GLD) (zie 6547).

13376 Reint op ´t SUIMERINGH.
Gehuwd met
13377 Amcke Johans. SUIMERINGH.
Uit dit huwelijk:
1. m  Albert Reints. SUIMERINGH (ook Albert Warmerinck genoemd), geboren circa 1585 te Wollinghuizen (zie 6688).

13378 Geert Wubbes. WARMERINCK, geboren circa 1560 te Laude (G), overleden na 1592 aldaar. Tussen 1589 en 1593 betaald hij hoenderbelasting in het Kerspel Sellingen (G). Zoon van Wubbe WARMERINCK (zie 26756) en N. N. N. N. (zie 26757).
Gehuwd circa 1590 te Sellingen (G) met
13379 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. v  Wupcke Geerts. Geboren circa 1590 te Laude (G) (zie 6689).
2. v  Gepke, geboren circa 1592 te Laude (G).
3. m  Aijke, geboren circa 1595 te Laude (G).

13424 Joachim Pietersz. Geboren in 1522, overleden te Naaldwijk (ZH). Hij is tussen 1 September 1596 en 26 April 1597 overleden. Hij bezat een huis op Vreuchdenhil in Naaldwijk onder Patijnenburg. Een hil is een door mensenhanden opgeworpen heuvel in een buitendijks gebied. Vreuchdenhil komt voor in het kaartboek van Naaldwijk van 1625.
Daarnaast bezat hij sedert omtrent 1564 de Westwaartse Stomperdijkse Tiende. Beginnende van de Slimpat voorst strekkende naar Honsholredijk en de Molelaen.

Gehuwd (1) voor 1577 met Maritgen Thonisdr. Overleden voor 1578, dochter van Anthonis Cornelisz. en Aeltge Zijmonsdr.
Gehuwd (2). Dit huwelijk is voor 5 Juli 1587 voltrokken. Partner is Neeltje LOUWEN (zie 13425).
 
R.A. Naaldwijk, inv. 6 folio 16, d.d. 15 september 1596:
Joachim Pietersz., wonende binnen deze dorpe van Naeltwijck, bekende dat hij Tomas Adriaensz., duijnmeijer tot Sgravensande, zijn swaeger (=schoonzoon), schuldigh is uijt saecke van geleende penninghen in borchtocht voor hem verschooten 68 guldens ..... hypotheqeert zijn huijs, barch enz. op Vreuchdenhil.
 
R.A. Naaldwijk, inv. 6 folio 31 verso, d.d 26 April 1597:
Neelgen Louwen, weduwe wijlen Joachim Pietersz zaliger, geassisteert met haer gecoren voocht in desen Thomas Adriaensz., transporteerde t.b.v. Willem Pieter Jacobsz. een huijs ende erve enz. met barch en met den til, staende ende gelegen op Vreuchden Hil ... gelijck Joachim Pietersz. die hier heeft gebruyct .. voor 54 gulden.

Uit het tweede huwelijk:
1. v  Maertje Joachims (ook jonge Maertje genoemd), gedoopt op zondag 27 Januari 1585 te Naaldwijk (ZH). Zij is voor 20 Oktober 1614 overleden.
Gehuwd met Adriaen Jansz.
2. m  Pieter Joachimsz. Gedoopt op zondag 5 Juli 1587 te Naaldwijk (ZH) (zie 6712).
3. m  Adriaen JOACHIMSZ. Gedoopt op vrijdag 6 Oktober 1589 te Naaldwijk (ZH).
4. m  Louweris JOACHIMSZ. Geboren na 1596. Hij is na 22 November 1616 overleden.
13425 Neeltje LOUWEN. Zij is na 28 Juni 1634 overleden.
Gehuwd (1). Dit huwelijk is voor 5 Juli 1587 voltrokken. Partner is Joachim Pietersz. (zie 13424).
 
R.A. Naaldwijk, inv. 6 folio 16, d.d. 15 september 1596:
Joachim Pietersz., wonende binnen deze dorpe van Naeltwijck, bekende dat hij Tomas Adriaensz., duijnmeijer tot Sgravensande, zijn swaeger (=schoonzoon), schuldigh is uijt saecke van geleende penninghen in borchtocht voor hem verschooten 68 guldens ..... hypotheqeert zijn huijs, barch enz. op Vreuchdenhil.
 
R.A. Naaldwijk, inv. 6 folio 31 verso, d.d 26 April 1597:
Neelgen Louwen, weduwe wijlen Joachim Pietersz zaliger, geassisteert met haer gecoren voocht in desen Thomas Adriaensz., transporteerde t.b.v. Willem Pieter Jacobsz. een huijs ende erve enz. met barch en met den til, staende ende gelegen op Vreuchden Hil ... gelijck Joachim Pietersz. die hier heeft gebruyct .. voor 54 gulden.

Gehuwd (2) met Thomas Ariaensz. Duynmeyer tot Staeldynen. Hij was weduwnaar van Maritgen Joachims.
 
R.A. ´s-Gravenzande en Zandambacht, inv. 30 folio 297, d.d. 8 maart 1616:
Pieter Joachimsz, duynmeyer woonende op Staelduijnen, bekende hoe dat Neeltgen Louwen, weduwe wijlen Thomas Adriaensz., duynmeyer, zijne moeder, nu opten 3 februari 1615 haere stieffkinderen vuijtgecoft heeft.
 
R.A. ´s-Gravenzande, inv. 30 folio 318, d.d. 22 november 1616:
Pieter Joachimsz. bekende seeckere coop gedaen ende overgenomen te hebben op 28 april 1615 van zijn moeder Neeltgen Louwen, weduwe wijlen Thomas Adriaensz., de wooninghe als huijs, bijhuijs en bargen staende op Staelduijen.
Neeltgen Louwen werd toen geassisteert met haer zoon Louweris Joachimsz., woonende in Schiebrouck.

Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen (zie onder 13424).

13426 Cornelis Pietersz. de GOEDE, bouwman en schepen (1604-1605) te Zandambacht (ZH), overleden te ´s-Gravenzande (ZH). Hij is tussen 26 Maart 1620 en 12 December 1623 overleden.
Gehuwd (1) voor 1634 met Aagje Willemsdr.
Gehuwd (2) voor 1635 met Leentje Ariens. (zie 13427).
Uit het tweede huwelijk:
1. v  Niels Cornelisdr. (zie 6713).
13427 Leentje Ariens. Overleden te ´s-Gravenzande (ZH). Zij is tussen 4 Maart 1634 en 4 Juni 1649 overleden.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 13426).

13430 Gerrit Huimansz. Overleden 1622/1630 te Zandambacht (ZH).
Gehuwd met
13431 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. v  Trijntje Gerrits. BRUIN (zie 6715).

13434 Jan Doesz. Overleden 1601/1629 te Honderdland (ZH).
Gehuwd met
13435 Barbara DIRKSDR. Overleden na 1628 te Honderdland (ZH).
Uit dit huwelijk:
1. v  Meinsje Jans. Geboren te Zandambacht (ZH) (zie 6717).

13640 Pleun Michielszn. van der KOOIJ. Hij was Bouwman op de Kooijwoning in de Zuidpolder van Delfgauw onder Hof van Delft, zodat hij ook "Kooiker" was.
Na het overlijden van zijn vrouw woonde hij in bij zijn dochter Aefje en haar man Pieter Maertenszn. van Ruyven in Delft, hij was ziek en hulpbehoevend.
Notaris de Graeff in Delft maakt in 1645 een akte op ter afwikkeling van testament en boedelscheiding, alle kinderen worden genoemd met de familienaam " van der Koij".

Gehuwd op vrijdag 16 Januari 1637 te Delft (ZH) met
13641 Neeltgen Claesdr. van THOL, geboren voor 1561, overleden te Delfsgauw (ZH), begraven op zaterdag 30 September 1606 te Delft (ZH), dochter van Claes Hendriks. van THOL (zie 27282) en Aagje Clasen. (zie 27283).
Uit dit huwelijk:
1. m  Abraham Pleunen. Geboren circa 1591 te Delfgauw (ZH) (zie 6820).

13642 Job Cornelisz. VERBOON.
Gehuwd met
13643 Annetje Huijbrechtsdr. de BEIJ.
Uit dit huwelijk:
1. v  Maertgen Joppe. Geboren te Delfgauw (ZH) (zie 6821).

13824 Andries Lenertsz. (Andries Lenertsz van den Berg), geboren circa 1585. De onderhavige familie Van den Berg komt, zoals in de naam besloten ligt, uit "Den Berg" ofwel "Hillegersberg. Voor 1652 maakte Bergschenhoek daarvan deel uit en werd lokaal vermeld als "Ten Hoeck". Zou Andries Lendertsz het ambacht niet hebben verlaten, zijn familie naam zou De Bruijn zijn geweest, zoals zijn neven zich noemde; een naam afkomstig van de in de vijftiende eeuw levende voorvader Bruijn. Na zijn vertrek uit zijn woonplaats omstreeks 1630 heeft Andries Lendertsz zich "Van den Berg" laten noemen of zich zo aangekondigd en die naam is verankerd in de diverse administraties.
 
In 1621 koopt Andries Lenertsz. een stukje land van 10 hont in de Oosteindse polder. In 1631 koopt Andries Lenertsz. zijn twaalfjarige zoontje Reijmbrand Andriesz. (weeskind van Maritgen Jacobs., daar vader van is Andries Lenertsz.) uit. Als diens voogd treden op: Bartholomeus Jacobs., wonend te Zegwaard, en Hendrik Hendriks. Broertgen.
Zoon van Leendert Cornelis Bruinsz. (ook Lenert genoemd) (zie 27648) en Neeltge Reijmbrantsdr. (zie 27649).
Gehuwd (1) circa 1615 met Maritgen Jacobsdr. (zie 13825).
Gehuwd (2) op woensdag 2 Juli 1631 te Delft (ZH) (Oude Kerk) met Lijsbeth Cornelisz. Weduwe van Gerrit Cornelisz uit Papsou.
Uit het eerste huwelijk:
1. m  Reijmbrant Ariensz. van den BERG (ook Rembrant genoemd), geboren circa 1619 te Hillegersberg (ZH) (zie 6912).
13825 Maritgen Jacobsdr. Overleden voor 1632. Weduwe van Rochus Ariensz.
Gehuwd (1) voor 1614 met Rochus Ariensz. Overleden voor 1615.
Gehuwd (2) circa 1615 met Andries Lenertsz. (Andries Lenertsz van den Berg) (zie 13824).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind (zie onder 13824).

14800 Jan Willemsz. STOORVOGEL, gedoopt op zondag 20 Juli 1631 te Spijkenisse (ZH) (getuige(n): Nieskens Jans.), overleden circa 1698. Ten tijde van zijn overlijden woonde hij te Heenvliet (ZH). Hij was de eerste die de familienaam "Stoorvogel" voerde. Van hem stammen alle Stoorvogels af.
De eerste keer dat wij de familienaam Stoorvogel tegenkomen is in het "Quohier van de Haertsteden binnen de Stede ende Vrije Heerlijckheijt van Heenvliet (ZH) voor den Jaere 1665".
In dat jaar (evenals voor het jaar 1666) werd Jan Willemsz. Stoorvogel aangeslagen voor twee haarden.
In de "Lijste en Monsterrolle van alle de weerbare mannen binnen de Stede ende Vrije Heerlijckheijt van Heenvliet (ZH)" komt Jan Willemsz. Stoorvogel (toen geschreven als "Storvogel") ook voor, en wel in de jaren 1672, 1673 en 1678.
Bij zijn huwelijk en bij de doop van zijn eerste vier kinderen werd hij slechts vermeld onder zijn patroniem Jan Willemsz., dus zonder achternaam.
In de kerkelijke boeken van Heenvliet (ZH) werd voor het eerst de achternaam (toen echter geschreven als "Steurveugel") gebruikt bij de doop in 1672 van Neeltge, dochter van Jan Willemsz.
Wij komen de schrijfwijze "Steurveugel" nog tot 1708 in Heenvliet (ZH) tegen. Soms ook werd de naam gespeld als "Steurvogel" en wel in 1697 te Rockanje (ZH), in 1699 te Geervliet (ZH) en in 1711, 1712, 1721, 1731 en 1732 te Oostvoorne (ZH). In 1697 aldaar overigens gespeld als "Steurvoogel".
Zoon van Willem Jansz. (zie 29600) en Maertien Geerits. (zie 29601).
Ondertrouwd op zaterdag 8 April 1656 te Nieuw-Helvoet (ZH), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op zondag 30 April 1656 te Heenvliet (ZH) met de 20-jarige
14801 Arentje Jans. Gedoopt op zondag 8 Juli 1635 te Nieuw-Helvoet (ZH) (getuige(n): Trijntgen Enghelsdr.), dochter van Jan Engelsz. (op STREUYT) (zie 29602) en Jacomijntje Sijmons. (zie 29603).
Uit dit huwelijk:
1. v  Maertge Jans. Gedoopt op zondag 25 Februari 1657 te Heenvliet (ZH) (getuige(n): Maartge Jacobsdr.).
2. m  Willem Jansz. Gedoopt op zondag 26 September 1660 te Heenvliet (ZH) (getuige(n): Annetge Willemsdr.).
3. m  Jan Jansz. Gedoopt op zondag 26 Augustus 1663 te Heenvliet (ZH) (getuige(n): Ningetje Jans).
4. v  Neeltge Jans. Gedoopt op zondag 16 Mei 1666 te Heenvliet (ZH) (getuige(n): Neeltge Willems).
5. m  Leendert Jansz. Geboren circa 1669 te Heenvliet (ZH) (zie 7400).
6. v  Neeltge Jans. Gedoopt op zondag 24 Januari 1672 te Heenvliet (ZH) (getuige(n): Ningetje Jans.).
Ondertrouwd op vrijdag 24 April 1699 te Geervliet (ZH), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op vrijdag 15 Mei 1699 aldaar met Willem Cornelisz. van der WIEL, geboren te Zuidland (ZH).
7. m  Cornelis Jansz. Gedoopt op zondag 15 September 1675 te Heenvliet (ZH) (getuige(n): Ningetje Engels). Op deze datum lieten Jan Willemsz. en Arentje Jans. te Heenvliet een zoon dopen van wie echter verzuimd werd de doopnaam in het doopboek te vermelden. Aangenomen moet worden dat op deze datum Cornelis gedoopt werd en niet diens broer Leendert -wiens doop ook nog niet gevonden werd- en wel op grond van de leeftijden van Cornelis, respectievelijk Leendert en hun bruiden op de dag van hun huwelijk. Overleden voor 1728.
Op 15 maart 1701 hebben Baljuw en Schepenen van de Heerlijkheid Heenvliet de volgende verklaring afgegeven:
 
Pro Deo
 
Also op den 8en van Maert 1701, nieuwe stiel, des avonds omtrent de klock 7 a 8 wijsen, het huijs van Cornelis Jansse Stoorvogel, gestaen hebbende aan de Rijswaersendijk binnen der vrije heerlijkheijt van Heenvliet, door ongeluck in brant geraekt, sonder dat men weet door wat oorsaek, ende door het aenblaesen van een felle Noorden wint teenemaell sonder ijts daer uijt geborgen te hebben dan een bede, met twee a drie jonge beesten, inde asse gedompelt. Soo is den voorn. Corn: Janse Stoorvogel te raede geworden om te versoeken van ons Bailluw ende Schepenen der voornoemde heerlijkt. Heenvliet (als sijnde door armoede ende nessesiteijt daer toe geprest) desen onsen brieve van voorschrijven om andere medogende Christenen aen te spreeken, en te versoeken, om een lieberaele gifte, een ijder naer sijn vermoogen, tot de herbouwinge van het verbrande huijs ende aengesien ons de waerheijt van het geene voors. als ook desselfs armoede en nessesiteijt wel bekend is, hebben wij denselven desen onse brieve van voorschrijven niet kunnen weigeren, alsook gaerne daarin bewilliget, versoeken derhalven alle ende een ijder Christ lievende persoonen, die desen sullen sijn, den meergemelden Cornelis Janse Stoorvogel met een lieberaele gifte, ijder naer sijn vermogen, behulplijk te sijn, ten einde denselven de herbouwinge van het verbrande huijs tot een woonplaats voor hem ende sijn vrouw en kinderen magh erlangen. bereijt sijnde, wij sulle in alle dier gelijke voorvallen (daer Godt Almagtigh een ijder voor behoede) naer ons vermogen aen den ijder des noots het selve met schuldige pligt en dankbaerheijt te sullen erkennen ende ten oirconde der waerheijt van het geene voors. soo hebben wij Bailluw en Scheepenen voornt. desen onderteikent als ook met ons ordinaris zegel bekragtigt.
 
Huijden den 15en Maert XVIIe en Een.
 

Ondertrouwd (1) op vrijdag 12 April 1697 te Abbenbroek (ZH), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op zondag 5 Mei 1697 te Rockanje (ZH) met Neeltje Teunis. HADDE, 21 jaar oud, gedoopt op zondag 23 Juni 1675 te Oostvoorne (ZH) (getuige(n): Neeltje Jacobs.), overleden voor 1722, dochter van Teunis Cornelisz. HADDE en Dorothea Willems. STIJL.
Ondertrouwd (2) op zaterdag 12 Juli 1721 te Oostvoorne (ZH), gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op zondag 27 Juli 1721 aldaar met Susanna Laurens. LOOSJE. Zij was eerder gehuwd met Leendert Lambregtsz. en Arij Fransz. van der Poel.
Later is zij gehuwd met Arend Arendsz. de Wit.


14802 Pieter Jacobsz. CORENDIJCK.
Gehuwd met
14803 Maritje Philips. van der HOEVE.
Uit dit huwelijk:
1. v  Teuntje Pieters. Gedoopt op zondag 19 Juni 1672 te De Lier (ZH) (zie 7401).

Generatie XV : Stam-oud-grootouders
 
16576 Andries MOURANG, geboren circa 1610.
Gehuwd met
16577 Ida N. N. Geboren circa 1610, overleden te Dordrecht (ZH).
Uit dit huwelijk:
1. m  Paulus Andriesz. Geboren circa 1635 te Dordrecht (ZH) (zie 8288).

16578 Jacob N. N. Geboren circa 1610, overleden te Dordrecht (ZH).
Gehuwd circa 1640 met
16579 Jenneke N. N. Geboren circa 1610, overleden te Dordrecht (ZH).
Uit dit huwelijk:
1. v  Grietje Jacobs. Geboren circa 1640 (zie 8289).

17664 Jan.
Gehuwd met
17665 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Joost WASTIJN, geboren in 1561 (zie 8832).

17792 Willem Jacobszn.
Gehuwd met
17793 Marytje N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Jacob Willemszn. (zie 8896).
2. m  Ghysbrecht Willemszn.
Gehuwd met Geertje Claesdr. Geboren te ´t Honderdland (ZH), dochter van Cleas op te NOL (zie 8898) en Brechtje Meaertendr. (zie 8899).
3. v  Marytje Willemsdr. Overleden na 1649.
Gehuwd met Aryen Reijerszn. Schipper. Hij is voor 15 Januari 1579 geboren. Hij is voor 14 januari 1647 overleden.
4. m  Claes Willemszn. Overleden circa 1630 te te Monster (ZH).

Eerste blad    Vorig blad    Blad 42 van 43 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail