Eerste blad    Vorig blad    Blad 16 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

VII.19 Krijn van der KAAIJ, geboren op maandag 23 Maart 1829 om 11.00 uur te Monster (ZH) (aangifte door: Alexander van der Kaaij, 28 jaar oud, arbeider, vader van de geborene, getuigen: Jacobus Bruggeling, 37 jaar oud, arbeider en Arie van Soest, 33 jaar oud, kleedermaker), overleden op woensdag 7 April 1869 aldaar op 40-jarige leeftijd, zoon van Alexander van der KAAIJ (zie VI.6) en Hendrika Hermina Jacoba HOEK, huisvrouw.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op zaterdag 27 November 1858 te Monster (ZH) met Adriana van SPRONSEN, 22 jaar oud, geboren op dinsdag 19 Juli 1836 om 2.00 uur te Monster (ZH) (aangifte door: Roelof van Spronsen, 29 jaar oud, tuinier, vader van de geborene, getuigen: Arie Knoppert, 25 jaar oud, tuinier en Johannes van der Hoeven, 23 jaar oud, tuinier), overleden na 1869, dochter van Roelof van SPRONSEN, tuinier, en Elizabeth van der HOEVEN.
Uit dit huwelijk:
1. v  Hendrika Hermina Jacoba, geboren op zondag 25 December 1859 te Monster (ZH) (zie VIII.15).
2. v  Wilhelmina Johanna, geboren op woensdag 6 November 1861 te Monster (ZH), overleden op dinsdag 22 Januari 1924 aldaar op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zaterdag 17 Mei 1884 aldaar met Pieter VERHOOG, geboren circa 1857 te Monster (ZH), overleden na 1923, zoon van Leendert VERHOOG en Magdalena MOLENAAR.
3. v  Elizabeth, geboren op woensdag 1 April 1863 te Monster (ZH).
4. m  Jacobus (Koos), geboren op woensdag 13 April 1864 te Monster (ZH) (zie VIII.19).
5. v  Susanna Wilhelmina, geboren op vrijdag 19 Mei 1865 te Monster (ZH), overleden op dinsdag 18 Juli 1865 aldaar, 60 dagen oud.
6. v  Susanna Wilhelmina, geboren op vrijdag 26 April 1867 te Monster (ZH), overleden op dinsdag 14 Juli 1868 aldaar op 1-jarige leeftijd.
7. v  Krijntje van der KAAY (ook van der Kaaij genoemd), geboren op zondag 18 April 1869 te Monster (ZH) (zie VIII.24).

VII.21 Andreas Isac (Andries) van der KAAIJ (ook van der Kaai genoemd), tuinder, geboren op donderdag 29 September 1831 om 0.30 uur te Monster (ZH) (aangifte door: Alexander van der Kaaij, 31 jaar oud, arbeider, vader van de geborene, getuigen: Leendert Ouwendijk, 60 jaar oud, arbeider en Willem Bos, 41 jaar oud, arbeider), overleden op vrijdag 13 November 1908 om 18.00 uur te ´s-Gravenzande (ZH) op 77-jarige leeftijd. Hij werd voor zijn huwelijk knecht bij Alexander Boers. Hij huwde met Neeltje Boers, een dochter van de hier voorgenoemde Alexander Boers. Later nam hij de boerderij/tuinderij van zijn schoonvader over.
 
 
Aan den Gemeenteraad van ´s Gravesande
 
Geven eerbiedig te kennen de ondergeteekenden,
allen bruikers van gronden gelegen binnen deze gemeente
met éénig uitpad op den bekenden achterweg,
datzij zich zich zeer bezwaard achten met de bepa-
lingen die door den Gemeenteraad bij verordering van
15 Augustus 1874 zijn vastgesteld ten aanzien van
het vervoer van Schiedamschen mest, naar dien het nu blijkt
dat zij door te moeten volgen den voorgeschreven weg min-
stens f6. tot f10. meer per bunder voor kosten van vervoer
naar hunne gronden zullen moeten betalen dan ooit bevorens
het geval is geweest.
dat het gebruik van Schiedamschen mest voor hen
onontbeerlijk is, enzij zich reeds getroosten moeten den
buitensporig hoogen prijs die thans voor dien mest ge-
vorderd wordt, waardoor iedere bemoeilijking in het
vervoer of meerdere kosten daarop een overgroot bezwaar geeft,
dat zij met alle andere gemeenteleden evenredig
in de lasten dragen, maar nu als bij uitzondering
door die verordening getroffen worden met het
verbod om van den korsten weg gebruik te
maken, die van de haven als losplaats naar
hunne gronden voert door het slop van van Stralen
welk slop behoort tot de eigendommen der gemeente
op het gebruik waarvan iedereen gelijke rechten
heeft, doch waarvan het doorrijden bij uitsluiting
aan hen is verboden.
Redenen waarom de adressanten zich wenden tot
Uwe vergadering met het verzoek zoo mogelijk der boven
genoemde verordering te willen herzien, ofwel zoodanig
besluit te nemen, waardoor aan den uitsluitend voor
hunne belangen bezwarende toestand kan worden
te gemoet gekomen.
 
´s Gravesande
10 December 1874
 
´t Welk doende
M van Rijn
G van der Sar
A I van der Kaaij
Wed J K van Rijn
H vd Hout
 
, zoon van Alexander van der KAAIJ (zie VI.6) en Hendrika Hermina Jacoba HOEK, huisvrouw.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op vrijdag 26 Oktober 1860 te ´s-Gravenzande (ZH) (getuige(n): Krijn van der Kaaij, 30 jaar oud, tuinder, broer van de bruid, Johannes Lambertus Tebbenhoff, 26 jaar oud, verwer, Jacobus van Geest, 24 jaar oud, arbeider, neef van de bruid en Johannes Cornelis van Runnard, 44 jaar oud, brievengaarder) met Neeltje BOERS, 25 jaar oud, zonder beroep, geboren op donderdag 5 Maart 1835 om 7.00 uur te ´s-Gravenzande (ZH) (aangifte door: Alexander Boers, 38 jaar oud, tuinder, vader van de geborene, getuigen: Johannes van der Gaauw, 48 jaar oud, schoenmaker en Johannes Oversloot, 27 jaar oud, tuinder), overleden op maandag 16 December 1889 om 13.30 uur aldaar op 54-jarige leeftijd. Op haar rouwkaart staat de naam verkeerd geschreven. Er staat vermeld "Neeltje Boen", de "n" is doorgehaald en er is "rs" achter geschreven. Haar echtgenoot wordt hier "van der Kaai" i.p.v. "van der Kaaij" genoemd. Dochter van Alexander BOERS, tuinder, herbergier, tapper, en Maria MASSA.
Uit dit huwelijk:
1. v  Hendrika Hermina Jacoba, geboren op woensdag 30 Januari 1861 te ´s-Gravenzande (ZH) (zie VIII.26).
2. v  Susanna, geboren op maandag 22 September 1862 te ´s-Gravenzande (ZH) (zie VIII.28).
3. m  Jacobus (Koos), geboren op dinsdag 20 Oktober 1863 te ´s-Gravenzande (ZH) (zie VIII.29).
4. m  Alexander, geboren op maandag 21 November 1864 om 21.30 uur te ´s-Gravenzande (ZH) (aangifte door: Andreas Isac van der Kaaij, 33 jaar oud, tuinder, vader van de geborene, getuigen: Johannes Cornelis van Runnard, 48 jaar oud, secretaris en Evert Febbenhoff, 29 jaar oud, arbeider), overleden op dinsdag 10 Januari 1865 aldaar, 50 dagen oud.
5. v  Maria, geboren op maandag 29 Januari 1866 te ´s-Gravenzande (ZH) (zie VIII.33).
6. v  Hesther (ook Hester genoemd), geboren op maandag 1 April 1867 te ´s-Gravenzande (ZH), overleden op vrijdag 12 April 1867 aldaar, 11 dagen oud. Zij werd in haar geboorteakte Hesther genoemd. In haar overlijdensakte zij Hester genoemd.
7. m  Alexander, geboren op donderdag 21 Januari 1869 te ´s-Gravenzande (ZH) (zie VIII.35).
8. m  Krijn, geboren op vrijdag 6 Mei 1870 te ´s-Gravenzande (ZH), overleden op zaterdag 8 Oktober 1870 aldaar, 155 dagen oud (aangifte door: Andreas Isac van der Kaaij, 39 jaar oud, tuinder, vader van de overledene en Bernardus Franciscus van Oort, 49 jaar oud, arbeider, oom van de overledene).
9. m  Krijn, geboren op donderdag 3 Augustus 1871 om 4.00 uur te ´s-Gravenzande (ZH) (aangifte door: Andresa Isac van der kaaij, 39 jaar oud, tuinder, vader van de geborene, getuigen: Jacob van Geest, 45 jaar oud, arbeider en Jurrien van Zoest, 51 jaar oud, veldwachter), overleden op zaterdag 11 November 1871 aldaar, 100 dagen oud.
10. m  Andreas Isac (Andries), geboren op donderdag 11 December 1873 te ´s-Gravenzande (ZH) (zie VIII.39).
11. v  Neeltje, geboren op zaterdag 5 December 1874 te ´s-Gravenzande (ZH) (zie VIII.41).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 16 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail