Eerste blad    Vorig blad    Blad 30 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

VIII.39 Andreas Isac (Andries) van der KAAIJ, winkelier, huisschilder, geboren op donderdag 11 December 1873 om 1.00 uur te ´s-Gravenzande (ZH) (aangifte door: Andreas Isac van der Kaaij, 42 jaar oud, tuinder, vader van de geborene, getuigen: Pieter Dingemans van de Kasteele, 26 jaar oud, zonder beroep en Jacob van Geest, 46 jaar oud, arbeider), overleden op zaterdag 3 Juli 1948 om 3.00 uur te ´s-Gravenhage (ZH) op 74-jarige leeftijd (aangifte door: Johannes de Groot, 56 jaar oud, incasseerder), begraven op dinsdag 6 Juli 1948 aldaar. Hij werd op "Oud Eik en Duin", begraven. Zoon van Andreas Isac (Andries) van der KAAIJ (ook van der Kaai genoemd) (zie VII.21) en Neeltje BOERS, zonder beroep.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 13 April 1898 te ´s-Gravenzande (ZH) met Jacoba Hendrika Johanna (Coba) FUCHS, 21 jaar oud, zonder beroep, geboren op vrijdag 16 Februari 1877 om 23.00 uur te ´s-Gravenhage (ZH) (aangifte door: Anna Elisabeth Diehl, geboren Couvee, 38 jaar oud, vroedvrouw, getuigen: Johannes Martinus Genesta, 61 jaar oud, zonder beroep en Dirk van der Tas, 54 jaar oud, zonder beroep), overleden op zaterdag 17 Maart 1945 aldaar op 68-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Philippus FUCHS, huisschilder, en Hendrica de ZWART, zonder beroep.
Uit dit huwelijk:
1. v  Neeltje Hendrika (Nel), dienstbode, geboren op zaterdag 14 Januari 1899 om 1.00 uur te ´s-Gravenhage (ZH) (aangifte door: Johanna Maria Deligne, echtgenoote van Pieter Bosveld, 43 jaar oud, vroedvrouw, getuigen: Leonard Erasmus ´t Hart, 48 jaar oud, bode en Engelbertus Heilbron, 55 jaar oud, zonder beroep), overleden op vrijdag 23 Juli 1993 te Rijswijk (ZH) op 94-jarige leeftijd. Zij verzorgde haar ouders tot hun dood en bleef haar hele leven ongehuwd.
2. v  Hendrika (Riek), huisvrouw, geboren op vrijdag 11 Mei 1900 om 4.00 uur te ´s-Gravenhage (ZH) (aangifte door: Johanna Maria Deligne, echtgenoote van Pieter Bosveld, 45 jaar oud, vroedvrouw, getuigen: Leonard Erasmus ´t Hart, 49 jaar oud, bode en Engelbertus Heilbron, 56 jaar oud, zonder beroep), overleden op donderdag 10 Augustus 1972 aldaar op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johannes Albertus (Joop) GREM, zand-zeep-olieman, postkamer-assistent, geboren op woensdag 13 November 1912 te ´s-Gravenhage (ZH), overleden op dinsdag 25 December 1990 aldaar op 78-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
3. m  Andreas Isac (Andries), huisschilder, geboren op dinsdag 10 Februari 1903 om 17.30 uur te ´s-Gravenhage (ZH) (aangifte door: Johanna Maria Deligne, echtgenoote van Pieter Bosveld, 47 jaar oud, vroedvrouw, getuigen: Philippus Kok, 45 jaar oud, bode en Engelbertus Heilbron, 59 jaar oud, zonder beroep), overleden op maandag 27 Juni 1988 te Amsterdam-Osdorp (NH) op 85-jarige leeftijd. Kort voor de tweede wereldoorlog verhuisde hij voorgoed naar Amsterdam. Hij bleef ongehuwd.
4. m  Cornelis Philippus (Cees), huisschilder, geboren op dinsdag 10 Oktober 1905 om 24.00 uur te ´s-Gravenhage (ZH) (aangifte door: Johanna Maria Deligne, echtgenoote van Pieter Bosveld, 50 jaar oud, vroedvrouw, getuigen: Franciscus Dieben, 52 jaar oud, bode en Engelbertus Heilbron, 62 jaar oud, zonder beroep), overleden op dinsdag 22 Mei 1973 aldaar op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 23 Mei 1934 aldaar met Jannigje Francina (Fransien) ELKERBOUT, 23 jaar oud, geboren op maandag 12 September 1910 te ´s-Gravenhage (ZH), overleden op maandag 8 Juni 1981 aldaar op 70-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
5. m  Alexander Jacobus (Alex), geboren op donderdag 10 September 1908 te ´s-Gravenhage (ZH) (zie IX.103).

VIII.41 Neeltje van der KAAIJ, zonder beroep, geboren op zaterdag 5 December 1874 om 6.30 uur te ´s-Gravenzande (ZH) (aangifte door: Andreas Isac van der Kaaij, 43 jaar oud, tuinder, vader van de geborene, getuigen: Jacob van Geest, 48 jaar oud, arbeider en Jurrien van Zoest, 55 jaar oud, veldwachter), overleden op woensdag 1 Oktober 1913 om 4.30 uur te Loosduinen (ZH) op 38-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik Lemkert, 47 jaar oud, winkelier en Jacob Adelaar de Wit, 57 jaar oud, koopman), dochter van Andreas Isac (Andries) van der KAAIJ (ook van der Kaai genoemd) (zie VII.21) en Neeltje BOERS, zonder beroep.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 23 Juni 1898 te ´s-Gravenzande (ZH) (getuige(n): Jacobus van der Kaaij, 34 jaar oud, tuindersgezel, Alexander van der Kaaij, 29 jaar oud, winkelier, beiden broers van de bruid, Cornelis van Staalduinen, 44 jaar oud, bouwman en Pieter Beekenkamp, 34 jaar oud, broer van de bruidegom) met Jacob BEEKENKAMP, 28 jaar oud, koopman, fouragehandelaar, hij had een meelzaak te Loosduinen (ZH), geboren op maandag 13 Juni 1870 om 0.30 uur te Monster (ZH) (aangifte door: Pieter Beekenkamp, 34 jaar oud, bouwman, vader van de geborene, getuigen: Adolph van Eendenburg, 66 jaar oud, bouwman en Leendert van Gaalen, 63 jaar oud, zonder beroep), overleden op dinsdag 26 Juni 1934 om 12.30 uur te Loosduinen, gem. ´s-Gravenhage (ZH) op 64-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Lemckert, 37 jaar oud, begrafenisondernemer en Pieter Lemckert, 29 jaar oud, begrafenisondernemer), zoon van Pieter BEEKENKAMP, bouwman, bouwmansgezel, landbouwer, en Cornelia van der SAR, zonder beroep. Jacob Beekenkamp hertrouwde op 3 Februari 1921 met Neeltje Boers, geboren op 7 Januari 1890 te ´s-Gravenzande (ZH), overleden op 13 Juli 1937 te Loosduinen, gem. ´s-Gravenhage (ZH), dochter van Jan Boers en Sussana van der Kaaij. Zij was het nichtje van zijn eerste vrouw Neeltje van der Kaaij. {Hij is later gehuwd op 50-jarige leeftijd op donderdag 3 Februari 1921 te ´s-Gravenzande (ZH) met Neeltje BOERS, 31 jaar oud, zonder beroep, geboren op dinsdag 7 Januari 1890 om 6.00 uur te ´s-Gravenzande (ZH) (aangifte door: Jan Boers, 27 jaar oud, tuinder, vader van de geborene, getuigen: Jacob van der Kaaij, 26 jaar oud, tuindersgezel en Johannes van der Hout, 45 jaar oud, bode), overleden op dinsdag 13 Juli 1937 om 16.40 uur te Loosduinen, gem. ´s-Gravenhage (ZH) op 47-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Lemckert, 40 jaar oud, begrafenisondernemer), dochter van Jan BOERS, tuinder, en Susanna van der KAAIJ (zie VIII.28). Jacob Beekenkamp was eerder gehuwd op 23 juni 1897 te´ s-Gravenzande (ZH) met Neeltje van der Kaaij geboren op 5 December 1874 aldaar, overleden op 1 Oktober 1913 te Loosduinen (ZH), dochter van Andreas Isac van der Kaaij en Neeltje Boers. Zij was de tante van zij tweede vrouw Neeltje Boers.}
Uit dit huwelijk:
1. v  Cornelia, zonder beroep, geboren op donderdag 1 Maart 1900 om 16.00 uur te Loosduinen, gem. ´s-Gravenhage (ZH) (aangifte door: Jacob Beekenkamp, 29 jaar oud, koopman, getuigen: Johannes Hollander, 35 jaar oud, nachtwacht en Pieter Beekenkamp, 35 jaar oud, landbouwer), overleden op donderdag 12 November 1964 te Naaldwijk (ZH) op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op woensdag 6 December 1922 te Loosduinen, gem. ´s-Gravenhage (ZH) (getuige(n): Karel Vincentinus Kuijvenhoven, 42 jaar oud, tuinder, broer van de bruidegom en Andreas Izak Beekenkamp, 21 jaar oud, meelhandelaar, broer van de bruid) met Jacob KUIJVENHOVEN, 29 jaar oud, tuinder, geboren op zaterdag 4 November 1893 om 2.00 uur te Naaldwijk (ZH) (aangifte door: Jacob Kuijvenhoven der Kaaij, 41 jaar oud, tuinier, vader van de geborene, getuigen: Jan Gerrit Klapwijk, 45 jaar oud, kleermaker en Johannes Burger, 62 jaar oud, gemeentebode), overleden na 1964, zoon van Jacob KUIJVENHOVEN, tuinier, en Johanna Hendrika VALSTAR, zonder beroep.
2. m  Andreas Isac, meelhandelaar, fouragehandelaar, veevoederhandelaar, geboren op zondag 17 Februari 1901 om 3.00 uur te Loosduinen, gem. ´s-Gravenhage (ZH) (aangifte door: Jacob Beekenkamp, 30 jaar oud, koopman, getuigen: Jielis van Halten, 43 jaar oud, nachtwacht en Leendert de Mannik, 35 jaar oud, nachtwacht), overleden op zondag 8 Mei 1977 te ´s-Gravenhage (ZH) op 76-jarige leeftijd. Hij bleef ongehuwd.
3. m  Pieter Jacob, fouragehandelaar, veevoederhandelaar, geboren op donderdag 10 Juni 1909 te Loosduinen, gem. ´s-Gravenhage (ZH), overleden op donderdag 24 Augustus 1978 te ´s-Gravenhage (ZH) op 69-jarige leeftijd. Hij bleef ongehuwd.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 30 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail