1e geheim van het licht: De doop van Jezus in de Jordaan.
En een stem uit de hemel sprak: 'Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.'
(MatteŁs 3:17)
2e geheim van het licht: De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.
(Johannes 2:11)
3e geheim van het licht: Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods.
Jezus ging naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Hij zeide: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert U en gelooft in de Blijde Boodschap'.
(Marcus 1:15)
4e geheim van het licht: De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht.
(MatteŁs 17:2)
5e geheim van het licht: Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.
Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden 'Neemt, eet: dit is mijn lichaam'. Daarna nam Hij de beker, en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: 'Drinkt allen hieruit, want dit is mijn Bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden'.
(MatteŁs 26:26)