Veel namen voor één plant


De Zantedeschia aethiopica brengt u niet alleen met haar schoonheid in verwarring, ook de naamgeving kan tot heel wat verwarring aanleiding geven. In de 17e eeuw luisterde de plant naar de naam Arum Aethiopicum, wat betekent: de Ethiopische aronskelk. Andere namen die de plant kreeg toebedeeld, waren: Calla Aethiopica, waarbij ‘calla’ het Griekse woordje voor ‘mooi’ betekent, en verder ook nog de naam ‘Richardia africana’, naar een Frans botanicus Richard. Uiteindelijk hield men het bij Zantedeschia, een naam ontleend aan een Italiaans bioloog en natuurkundige (1773-1846).

De Zantedeschia heeft nog veel meer namen. Enkele hiervan zijn eigenlijk niet juist, andere zijn synoniemen of namen welke lokaal of regionaal gebruikt worden. De volgende namen komen veel voor:
Zantedeschia, Richardia, Aronskelk, Calla, Calla Lily, Arum, Arum Lily, Pig Lily, Cape Arum, Black Eyed Arum, Yellow Arum, Pink Arum, Scented Arum, Varkore, Varkblom, Aronskelke en Soetvarkblom. 

De naam Calla of Calla Lily is over de gehele wereld de bekendste. En deze wordt daarom ook het meest gebruikt. De naam calla is eigenlijk niet juist omdat calla de naam is van een andere plant, de Calla palustris, welke uit dezelfde familie komt. Echter de naam Calla is over de gehele wereld al zo ingeburgerd voor de Zantedeschia dat deze moeilijk meer te wijzigen is.   

Zantedeschia is de wetenschappelijk naam voor de plant. Deze naam is door Sprengel  in 1826 aan de plant gegeven als een ode aan Giovanni Zantedeschi (1773-1846), een botanicus uit Breschia, Italië.

De Zantedeschia is weer onderverdeeld in verschillende soorten, nl. de

  • Zantedeschia albomaculata ssp. albomaculata,
  • Zantedeschia albomaculata ssp. macrocarpa,
  • Zantedeschia elliottiana,                                             
  • Zantedeschia jucunda,
  • Zantedeschia pentlandii,
  • Zantedeschia valida,
  • Zantedeschia aethiopica, en
  • Zantedeschia odorata

De 6 eerstgenoemde soorten behoren tot de groep van Z.aestivae, wat zomerbloeiend betekent.

De naam Varkore wordt vooral gebruikt in het land van herkomst; Zuid Afrika. Net als Varkblomme, Soetvarkblom en Aronskelke. 

Mocht men ooit getwijfeld hebben aan de juiste naam van de plant, over zijn onbetwistbare schoonheid daarentegen is men het steeds roerend eens geweest.
Als u naar een Zantedeschia of naar een Calla vraagt in de winkel of het tuincentrum, dan komt de verkoop(st)er bijna altijd met de juiste plant of bloem aan. Namelijk; de Zantedeschia.