Bron: "De Parel" van week 22
[de krant, niet de website]
De Parel

Toepassing van zonne-energie op grote schaal
in Plan Essellanden te Wateringen

Plan Essellanden is de laatste grote nieuwbouwlokatie in Wateringen. In totaal zullen in deze nieuwe wijk tussen 1998 en 2006 1.100 woningen in vier deelfasen worden gerealiseerd.

Krap één jaar nadat de Haagse gebroeders De Gier het startsein voor de bouw van deelfase 2a/4a hebben gegeven, zijn de eerste woningen deze week aan de bewoners opgeleverd. De verwachting is dat rond de jaarwisseling alle 276 woningen in deze deelfase opgeleverd zijn.

Plan Essellanden is de eerste Westlandse nieuwbouwwijk waar op grote schaal bij zowel koop- als huurwoningen aktieve zonne-energie wordt toegepast. Zo zijn alle 251 eengezinswoningen in deelfase 2a/4a uitgerust met een zonneboiler voor warm-water en 67 woningen zijn daarbij ook nog eens voorzien van foto-voltaïsche cellen voor de opwekking van elektriciteit.

Westland Energie heeft dit initatief van Bouwmaatschappij Weboma, Bouwfonds Wonen en Woningcorporatie Wateringen (de ontwikkelaars van Plan Essellanden) ondersteund met het toekennen van extra subsidies. De kopers van een woning Plan Essellanden 2a/4a kunnen daarom bij de oplevering van de woning worden verrast met een energiepremie van f 1.500 oplopend tot f 4.200. De eerste ‘certificaten van energiepremie’ zijn dinsdag 3 juli door burgemeester en wethouders van Wateringen aan de eerste bewoners van Plan Essellanden 2a/4a uitgereikt. Aansluitend daaraan zijn burgemeester, wethouders, leden van de gemeenteraad en gemeentelijke adviescommissies door de ontwikkelaars door de nieuwe woonwijk rondgeleid.


Met dank aan Ewald en Danielle voor het e-mailen van de tekst!

Terug naar beginpagina