Voorwoord

 

Voor u ligt het eindverslag voor het vak beroepenoriŽntatie. In dit verslag heb ik geprobeerd, een goed beeld te geven van het beroep AA-accountant, door aandacht te besteden aan zowel de positieve als de negatieve kanten van het werk. Voor het toelichten van de positieve kanten van het werk, heb ik gebruik gemaakt van het begrip Flow. Flow houdt eenvoudig gezegd een optimale werkbeleving in. In het tweede deel van dit verslag, heb ik aandacht besteed aan mijn persoonlijke kenmerken en aan mijn sterke en zwakke kanten.

 

Ik denk dat ik door het maken van dit verslag en het voorafgaande onderzoek toch bewuster met mijn opleiding bezig ben. Ik zie steeds meer een verband tussen de vakken die we krijgen en het nut van deze kennis in de beroepspraktijk. Bovendien werkt het ook wel motiverend om echt een doel te hebben, waar je naar toe kunt werken.

 

Samenvatting

 

Ik heb deze vacature uitgekozen, omdat het beroep AA-accountant mij wel aansprak.

 

Het vak AA-accountant heeft een aantal voordelen:

 

De negatieve kanten van het beroep AA-accountant zijn;

 

De feedback, die ik tijdens het groepsgesprek gekregen heb, had betrekking op twee punten.

 

De inventarisatielijsten heb ik samen met mijn ex-stagebegeleidster ingevuld.

Zij heeft mij gewezen op de volgende opvallende punten;

 1. slordigheid
 2. goed in samenwerken
 3. conflict vermijdend
 4. geen natuurlijk leiderschap
 5. pro-actieve houding

Inleiding

 

Een opleiding volgen, is eigenlijk investeren in je toekomstige carriŤre. Je steekt nu veel tijd en energie in het bestuderen van allerlei onderwerpen, zodat je als je deze school met een diploma verlaat aan het werk kunt in een functie, die bij je past. Ik denk dat het erg belangrijk is, dat je werk doet wat je leuk en interessant vindt. Je brengt tenslotte toch een behoorlijk groot deel van je leven door op je werk. Het zoujammerzijn, als je al die tijd naar de klok zit te kijken in de hoop dat de wijzers wat sneller richting 5 uur draaien. Het werk wat je gaat doen, moet dus interessant zijn en wat ook heel belangrijk is, interessant blijven. Als je stage gaat lopen of je begint aan je eerst echte baan, dan wordt je overspoeld met dingen, die boeiend en interessant zijn. Dan vraagt de praktijk veel van de kennis en vaardigheden, die je op school hebt opgedaan. De eerste 10 weken is alles ontzettend spannend, nieuw en leerzaam. Maar dan, als de tijd verstrijkt en je 10 jaar werkervaring hebt, is die baan dan ook nog zo leuk? Biedthij je dan nog steeds afwisseling? Zijn er dan nog steeds uitdagingen? Of zit je tegen die tijd in een dagelijkse routine, die allestot een herhaling maakt?

Daar moet ook aandacht aan besteed worden, als je je gaat oriŽnteren op een beroep dat bij je past.

Tijdens mijn mbo stage heb ik al ervaren, dat ook dingen die je in het begin leuk en spannend vindt, binnen een paar maanden een saaie routine kunnen worden.

Aan het maken van dit verslag, heb ik redelijk veel tijd besteed. Ik ben begonnen met het onderzoeken van het beroep AA-accountant door op verschillende websites te kijken. Hierna heb ik een redelijk groot aantal AA-accountants via de e-mail benaderd met de volgende vragen:

         Waarom hebt u dit vak gekozen?

         Wat zijn de positieve kanten van het vak?

         Wat zijn de negatieve kanten van het vak?

         Reageer eens op de stelling: Accountancy is eenformele bedrijfstak, waar je alleen op een stoffig kantoor zit. Daar wat met cijfers doet en dikke rapporten schrijft vol onbegrijpelijk taalgebruik.

 

Tot mijn verbazing werden deze vragen, door een groot aantal accountants redelijk uitgebreid beantwoord. Deze reacties hebben mij zeker geholpen, bij het schrijven van dit verslag. Alhoewel ik de nadruk heb gelegd op de dingen die mij positief of negatief leken. Tenslotte ligt wat je als positief of negatief ervaart ook aan je karakter en je eigen interesses.

 

Waarom heb ik deze vacature uitgekozen?.

 

Of misschien een betere vraag. Waarom zie ik AA-accountant als (voorlopig) einddoel van mijn studie.

In ieder geval niet, omdat ik het altijd heb willen worden. Sterker nog, toen ik in februari aan deze opleiding begon, had ik eigenlijk niet echt een idee dat ik ermee wilde. Maar dat is nu gelukkig anders.

Misschien kan ik beter bij het begin van mijn beroepsoriŽntatie beginnen, want dat is natuurlijk niet iets van de afgelopen twee maanden. Eigenlijk is het een proces waar je alin de brugklas mee begint. Steeds opnieuw maak je keuzes, waarbij je richtingen uitsluit en als het goed is kom je op die manier steeds dichter bij je einddoel. Dat einddoel is in mijn gevalbehoorlijk verschoven. Toen ik op de mavo zat, heb ik de vervolgopleiding gekozen op basis van de vakken, die ik leuk of interessant vond.

In mijn geval was dat wiskunde, geschiedenis, economie en de onderdelen van Nederlands, die te maken hadden met lezen of tekst schrijven. Op basis van die vakken heb ik toen gekozen voor de meao opleiding. Bovendien leek een kantoorbaan mij ook wel wat. Ik kende een aantal mensen, die op kantoor zaten en daar erg positief over waren. Op de meao kwam ik erachter, dat je op kantoor niet alleen zit, maar ook nog werkt. En dat niet al het werk op kantoor hetzelfde is. Je moest dus weer kiezen en dan wel uit 4 verschillende richtingen te weten; bank en verzekeringen, marketing en communicatie, secretarieel en bedrijfsadministratie. Ik heb toen gekozen voor bedrijfsadministratie, omdat dat meer de rekenkundige kant op was en de andere richtingen mij niet zo bevielen. Secretarieel was niet zelfstandig genoeg. Marketing en communicatie te veel talen en bank en verzekering te gericht.

Tijdens mijn eerste stage, waarbij ik 10 weken lang aangiftes heb in gescand, bij de belastingdienst, kwam ik tot de ontdekking, dat eenvoudig routinewerk vreselijk is. Om een soort gelijke situatie in de toekomst te voorkomen, besloot ik door te studeren. Bovendien waren mijn cijfers goed, dus leek het verstandig om het in ieder geval te proberen.Tijdens mijn tweede stage ben ik ambitieuzer geworden, omdat ik er toen achter kwam, dat eenvoudig maar afwisselend werk en een fantastische werksfeer, voor mij toch niet genoeg was. Ik miste in dat half jaar toch de uitdaging van het werk, waarbij je kennis en vaardigheden moet gebruiken.

Nu ik mijn eerste periode op hbo niveau gehaald heb, ben ik me gaan oriŽnteren op wat je met deze opleiding nu eigenlijk kunt worden. Accountancy leek me in eerste instantie nogal saai, stoffig en formeel. Maar door het bezoek aan PriceWaterhouseCooper in Utrecht kreeg ik er toch al een positievere kijk op. Toch leek Register accountant me ook niet alles. Je bent dan wel heel erg controlerend bezig, bovendien is de weg naar registeraccountant erg lang en zwaar.

Het leek me dus logisch om eens te bekijken wat een AA accountant doet. Daarvoor heb ik sites als www.novaa.nl , www.checkdecijfers.nl en www.aa-worden.nl geraadpleegd. Het beeld dat daaruit na voren kwam, vond ik erg positief, maar aangezien die informatie toch met een commercieel doel is geschreven, leek het me wel goed om een aantal mensen, die het beroep uitoefenen te vragen naar hun ervaringen. Internet bleek daarvoor een ideaal medium. Via de novaa site heb ik een aantal AA-accountants gemaild. De meeste reageerden en gavenuitgebreid antwoord op mijn vragen, zodat ik me een beter beeld van het beroep heb kunnen vormen.††

 

 

De positieve kanten aan het werk van een AA-accountant.

 

Om die vraag te beantwoorden, is het misschien ook wel interessant om te kijken wat ervoor zorgt, dat mensen met plezier werken. Toevallig zag ik een paar weken geleden een interessant stukje op tv, wat ging over het begrip flow. Daarin werd uitgelegd, dat het plezier wat mensen in hun werk ervaren, maar voor een heel klein gedeelte te koppelen is aan de hoogte van het salaris of het aanzien wat je met een functie verwerft. Vooral het ervaren van flow tijdens je werk, maakt dat mensen met plezier werken. Wat houdt flow nu precies in. Flow is een gevoel. Het gevoel dat je alles onder controle hebt, je al je vaardigheden kunt gebruiken, om een grote uitdaging tot een goed einde te brengen. Flow zorgt ervoor, dat je helemaal in je werk op gaat ,de tijd vergeet, optimaal presteert en je daarbij ook nog eens gelukkig voelt. Het is dus begrijpelijk, dat het ervaren van flow tijdens je werk, zowel voor de werknemer als de werkgever erg positief is.

 

Wanneer ervaren mensen flow? Natuurlijk is het niet precies aan te geven wanneer mensen flow ervaren. Dat verschilt tenslotte per persoon. Maar er kunnen wel 6 motivatoren genoemd worden, die het ontstaan van flow bevorderen.

 

Motivatoren

 1. variatie en uitdaging
 2. speelruimte om zelf beslissingen te nemen
 3. feedback en leermogelijkheden
 4. onderlinge steun en respect
 5. complete, afgeronde en zinvolle taken
 6. ruimte voor groei - een rooskleurig toekomstbeeld.

 

Aan de hand van deze motivatoren, zal ik de positieve kanten van het werk van een AA-accountant beschrijven.

 

Variatie en uitdaging

Je hebt te maken met een groot aantal verschillende klanten, die ondernemen in zeer uiteenlopende bedrijfstakken, zoals detailhandel, dienstverlening, horeca en landbouw. Daarnaast is er ook nog een groot verschil tussen kleine en middelgrote ondernemingen. Je hebt zeer kleine ondernemingen, eenmanszaken bijvoorbeeld, waarbij de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk is en zijn inkomsten direct uit de zaak haalt. Gaat het slecht met de zaak, dan heeft de ondernemer ook weinig inkomen. Maar je hebt ook te maken met grotere b.v.ísmet een flink aantal arbeidskrachten. Het is begrijpelijk dat al die verschillende bedrijven, hun administratie ook op een heel andere manier voeren. Sommige bedrijven zullen complexe software pakketen gebruiken, zoals sap waarin alle processen zijn geÔntegreerd, terwijl kleine bedrijfjes met zeer eenvoudige boekhoudprogrammaís werken. Dit maakt dat elke boekhouding die je controleert, toch weer heel anders is en dat je steeds op andere problemen kan stuiten.

 

Naast de controlerende taak, is adviseren over allerlei bedrijfseconomische, juridische en fiscale onderwerpen ook een hoofdtaak van de AA-accountant. Hierbij vervul je de rol van een soort huisartsfunctie. Je bent een generalist, je weet van heel veel onderwerpen wat af. Vaak zul je op basis van je kennis, een goed advies aan de ondernemer kunnen geven, maar soms zullen de problemen te complex zijn en dan moet je de hulp in roepen van specialisten. Naast adviseren over dedagelijkse problemen, die in een onderneming ontstaan, ben je als AA-accountant ook betrokken bij bijzondere gebeurtenissen binnen een bedrijf. Je adviseert over wel of niet uitbreiden van een onderneming. Je ondersteunt startende ondernemers, bent betrokken bij overnames en regelt allerlei zaken rondom een faillissement.†††

††††

speelruimte om zelf beslissingen te nemen

Die zijn er voor AA-accountants genoeg.Je bepaalt tenslotte zelf, hoe je je werk doet. In veel accountantskantoren mag je ook nog zelf bepalen, bij wat voor klanten je wilt werken. En mocht je nog meer beslissingsvrijheid zoeken, dan er bij accountantskantoren geboden wordt, dan kun je natuurlijk ook een eigen kantoortje oprichten. Als AA-accountant heb je tenslotte een erkende titel en natuurlijk heb je veel verstand van ondernemen. Als eigen baas kun je alles zelf beslissen.

 

feedback en leermogelijkheden

Feedback krijg je naar alle waarschijnlijk van je klanten. Klanten die jouw advies in praktijk hebben gebracht en daar positieve gevolgen van hebben ondervonden.

Leermogelijkheden krijg je meer dan genoeg in de accountancy. Sterker nog je bent verplicht om bij te blijven op je vak gebied, op de hoogte te blijven van veranderingen in de belastingwet, nieuwe waarderingsregels, subsidieregelingen enzovoort. Je blijft als AA-accountant dus altijd bij leren. Je moet vakliteratuur bijhouden, zodat je van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte blijft.

 

onderlinge steun en respect

Hierover kun je moeilijk iets per beroepsgroep zeggen. Hoe de werksfeer is, hoe collegiaal mensen zijn, of hetwerk wat je doet gewaardeerd wordt,dat zijn allemaal dingen die per accountantskantoor verschillen. Overal werken tenslotte andere mensen. De samenwerking met klanten zal bij elke klant anders zijn. Sommige zullen je werk zeer waarderen, terwijl andere je meer als een kostenpost zien. Bovendien zal het nieuws wat je brengt, ook een grote invloed hebben op de sfeer waarin de samenwerking verloopt. Als je met de ondernemer werkt aan een succesvolle overname, zal de sfeer optimistisch, misschien zelfs triomfantelijk zijn. De oude ondernemer zal het fijn vinden, dat hij nu rustig aan kan doen en zijn levenswerk in goede staat aan zijn zoon of dochter kan overdragen, terwijl de nieuwe ondernemer vol ambitie aan zijn taak begint. Als het slecht gaat met een onderneming en er misschien zelfs faillissement dreigt, zal de sfeer natuurlijk veel somberder zijn.

 

complete, afgeronde en zinvolle taken

Doordat het werk wat je verricht, in opdracht van een klant is, heb je altijd taken met een duidelijk begin en einde. Je controleert de jaarrekening en geeft daarna advies. Dat lijkt me erg duidelijk en afgerond.††

Ik denk, dat vooral het adviserende werk wat een AA-accountant doet erg zinvol is en daardoor ook voldoening geeft. Kleine ondernemingen hebben vaak weinig kennis op het gebied van bedrijfseconomie, logistiek, administratieve organisatie of fiscale zaken. Hiervoor zijn ondernemerstenslotte nietopgeleid en in hun dagelijkse werkzaamheden richten ze zich natuurlijk vooral op de verkoop van goederen of het leveren van diensten.Daarom is het voor hen erg belangrijk, dat ze advies krijgen van een AA-accountant, die wel voldoende kennis heeft van alles wat er bij het ondernemen zelf komt kijken.In een complexe samenleving als de onze, loop je altijd tegen een hele hoop ingewikkelde regels en voorschriften aan, die van overheidswegen zijn opgelegd. Ook het voeren van een goede en efficiŽnte administratie, is zeker niet eenvoudig, daarom is de AA-accountant op al die gebieden een zeer belangrijke adviseur van de ondernemer. Je kunt als AA-accountant een groot verschil maken voor een ondernemer. Door jouw advies kan de ondernemer beter en efficiŽnter werken, verdient hij meer en als het toevallig een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid is, wil dat dus ook zeggen dat de ondernemer meer inkomen heeft. In zekere zin help je de ondernemer dus ondernemen en daardoor ontstaat er een vertrouwensband.

 

ruimte voor groei - een rooskleurig toekomstbeeld.

Over het algemeen ben je in het begin van je carriŤre als AA-accountant, vooral met het controleren bezig. Naar mate jemeer ervaring krijgt en een vertrouwensrelatie opbouwt met je klanten, besteed je steeds meer aandacht aan het adviseren. Daarnaast komt het ook nog veel voor, dat je als ervaren AA-accountant de leiding krijgt over een paar beginnende accountants of assistent accountants. In sommige gevallen bestaat ook nog de mogelijkheid partner te worden, bij het kantoor waar je werkzaam bent. Deze mogelijkheid doet zich bij kleine kantoren natuurlijk sneller voor, dan bij grote. Daarnaast kun je natuurlijk ook nog je eigen kantoor beginnen, wat kan groeien naar mate je meer klanten krijgt. Groei kun je ook zien in de zin van, verder groeien in je functie, meer kennis hebben waardoor je klanten beter kunt adviseren of groeien in de diepte, je specialiseren in een bedrijfstak, gebeurt ook nog wel eens.Je alleen richten op de agrarische sector, de gezondheidszorg, detailhandel of zo. Mij persoonlijk lijkt me dat niet zo interessant, omdat je dan toch een stukje afwisseling kwijtraakt.

Het toekomstbeeld is voor de accountancy denk ik wel positief. De wereld wordt steeds moeilijker, waardoor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, dus steeds meer behoefte aan advies zullen hebben en administraties zullen ook altijd gevoerd en gecontroleerd moeten worden.

 

De negatieve kanten van het vak AA-accountant.

 

Werkdruk

De werkdruk kan op sommige momenten erg hoog zijn. Bijvoorbeeld aan het begin van het jaar als alle jaarrekeningen opgesteld en gecontroleerd moeten worden. Ook wordt er soms gewerkt met deadlines, die veel werkdruk met zich mee kunnen brengen, als dingen niet helemaal zo gaan als de bedoeling was. Die hoge werkdruk is natuurlijk niet iets wat typisch is voor de accountancy. Ik denk dat de werkdruk in alle beroepsgroepen en op alle niveaus de laatste jaren wel omhoog is gegaan. Zo lang als het gaat om relatief korte periodes is dat niet erg. Het wordt pas ongezond als die werkdruk permanent te hoog is.

 

Geen 9 tot 5 baan

Hangt een beetje samen met het stukje over werkdruk. Als het erg druk is zul, je over moeten werken om het werk toch gedaan te krijgen of deadlines toch te halen. Als een bespreking met een klant hebt, is het niet bepaald klantvriendelijk om om 5 uur te zeggen. ďSorry maar ik ga naar huis, zoek het maar uit met je financieringsproblemen, misschien heb ik volgende week wel een gaatje in mijn agendaĒ. Je moet dus bereid zijn soms wat langer door te gaan en je moet je ook een beetje flexibel opstellen. Dat moet natuurlijk ook weer niet betekenen, dat je elke dag van 8 tot 8 werkt. Je moet natuurlijk wel een gezonde balans tussen werk en privť zien te vinden. Dat zal niet altijd meevallen, maar waarschijnlijk loopt een groot deel van de Nederlandse bevolking daar tegen aan, in onze druk-druk-druk-samenleving.

 

Urenschrijven

Je werkt als accountant in opdracht van klanten. Zij betalen voor het werk wat je doet. Die klanten willen natuurlijk wel precies weten hoe lang je met hun problemen bezig bent geweest. Dat is natuurlijk logisch, omdat ze vaak een behoorlijk hoog uur tarief moeten betalen voor jouw werkzaamheden. Daarom moet je als AA-accountant dus efficiŽnt werken en precies vastleggen,hoe lang je voor elke klant werkt. Dat schijnt in het begin nogal lastig te zijn. Dit urenschrijven komt trouwens niet alleen voor in de accountancy, maar eigenlijk in alle takken van de dienstverlening. De automonteur en de tegelzetter moeten even goed bijhouden, hoe lang ze voor een klant werken.

 

Studielast

Als AA-accountant moet je altijd je vakliteratuur bij blijven houden en soms extra cursussen volgen als er echt grote veranderingen zijn, in bijvoorbeeld de belastingwet.Je kunt ervan uitgaan,dat dit studeren ongeveer een of twee avonden in week kost. Dat studeren heeft als nadeel,dat het vrije tijd kost. Het voordeel ervan is,dat je blijft groeien in je vak en dat je steeds weer uitdagingen hebt,omdat je die nieuwe kennis weer kunt toepassen op de situatie van je klanten.††

 

Conclusie

 

Vooral het eerste deel van dit project is voor mij erg leerzaam geweest. Toen ik aan dit project begon, wist ik nog vrijwel niets van de accountancy af. Accountancy heeft niet bepaald een flitsend imago, dus ik zag het eigenlijk niet als een interessante functie. Ondertussen ben ik sterk van mening veranderd. Ik kan concluderen dat accountancy wel degelijk zeer interessant is. En het in tegenstelling tot alle vooroordelen zeer afwisselend werk biedt. Zeker niet saai dus. Vooral de functie AA-accountant spreekt me erg aan, omdat je dan werkt voor kleine tot middelgrote bedrijven. Dat zijn vaak bedrijven, waar je nog echt een ondernemer hebt, diedoorhard te werken en de nodige risicoís te nemen eengoed lopend bedrijfprobeert op te bouwen. Op die manier is ondernemen niet alleen zakelijk, maar heeft het ook invloed op het persoonlijk leven van de ondernemer. Bovendien is het in mijn ogen ook een eerlijke manier van ondernemen, anders dan je zelf een gouden handdruk van 3 miljoen toe te bedelen, mocht het bedrijf door mismanagement, miljoenen euroís schade hebben opgelopen.

 

Dat maakt dat ikAA-accountant ondanks het slechte imago als een zeer leuke en interessante baan zie, die volgens mij ook best goed bij mij past. Door het schrijven van dit werkstuk, heb ik in ieder geval een goed beeld gekregen van de positieve en negatieve kanten van het vak,waardoor ik mijn beroepskeuze ook kan verdedigen. Dat blijkt vaak toch nodig, omdat vrijwel niemand weet wat een accountant nu precies doet, terwijl het imago van ďsaai, stoffigĒwel algemeen bekend is.

 

In tegenstelling tot het eerste deel, bracht het tweede deel, weinig nieuws naar voren. Tijdens mijn mbo stage werd er al heel veel aandacht besteed, aan het ontdekken van je eigen sterke en zwakke punten. Tijdens de beoordeling werd ook door je stagebegeleider en door een leraar aangegeven waar je verbeterpunten lagen en op welke gebieden je juist zeer goed functioneerde. Hierdoor was ik al redelijk goed op de hoogte van mijn sterke en zwakke punten, zodat het invullen van de inventarisatielijsten, voor mij weinig verassingen heeft gebracht.