De geschiedenis van de watertoren in Monster

De concessie voor de winning van water ten behoeve van de Delftsche Duinwaterleiding is op 30 oktober 1885 verleend.
Op 8 februari 1886 is aangevangen met de werkzaamheden onder leiding van Ingenieur N. Biezeveld.
In april 1887 zijn de werken voltooid, deze bestonden uit:

  • een 700 mtr. Lange drainleiding (een z.g. prise d'eau);
  • een 40 mtr. hoge watertoren met ketelhuis;
  • twee horizontale stoommachines met dubbelwerkende perspompen;
  • een kolenloods;
  • een fabrieksschoorsteen;
  • een beambtewoning.

Omdat de capaciteit van het pompstation aan het begin van de jaren twintig te gering was geworden om in de drinkwaterbehoefte van de stad te voorzien, heeft de gemeenteraad van Delft in 1923 besloten het pompstation in Monster over te dragen aan de N.V. Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij en ten behoeve van de stad Delft drinkwater te gaan betrekken van het Rotterdamse Drinkwaterleidingbedrijf.
Een tweetal wandplaquettes in de watertoren herinneren hieraan.

In 1942 zijn de stoommachines in de watertoren buiten bedrijf gesteld en vervangen door moderne dieselgedreven pompen die in de nieuwe machinekamer stonden opgesteld. Door brandstofgebrek was men aan het einde van 1944 genoodzaakt terug te vallen op de oude stoommachines. Het jaarverslag van 1945 vermeldt hierover:
"Moeilijk waren de laatste oorlogsmaanden. En dat de N.V. W.D.M er goed af is gekomen, is slechts een gevolg van de loop van de gebeurtenissen. Het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening heeft ons niet gedeerd. De zuinig bewaarde stoommachine uit 1885 heeft ons door de donkere maanden gebracht zonder dat &eacuten ogenblik de watervoorziening behoefde te worden onderbroken".
Tegenwoordig maakt de N.V. W.D.M. alleen nog gebruik van electrisch aangedreven pompen waarvan er een aantal in de watertoren staan opgesteld. Het reservoir boven in de toren zorgt voor een constante druk op het leidingnet en vangt verbruikspieken, die ontstaan direct na t.v.-programma's met een hoge kijkdichtheid, probleemloos op. Uit bovenstaande blijkt, dat de watertoren in Monster na ruim 100 jaar trouwe dienst nog steeds een belangrijke rol vervult bij een veilige en doelmatige drinkwatervoorziening. Per 1-12-1993 zijn alle rechten en plichten door middel van een reorganisatie overgedragen aan Waterleidingbedrijf Zuid-Holland-Zuid.

Bron: Gemeente archief Monster,
Historie van Monster, Poeldijk en Ter Heijde bestaande uit een aantal korte beschrijvingen.