Door middel van toegepaste kinesiologie (kennis van de beweging van de spieren) wordt getest of bepaalde spierzwaktes aanwezig zijn. Indien dat het geval is, worden deze behandeld.

Doordat de spieren in contact staan met bepaalde organen, worden niet alleen de spieren behandeld, maar ook het orgaan waarmee het in contact staat.
Three-in-one is een onderdeel van kinesiologie en is gericht op keuzeprocessen. Mensen zijn al te vaak geneigd zichzelf vrije keuzes te ontzeggen. Heel vaak weten we niet waarom we handelen zoals we handelen. We willen het eigenlijk niet, maar in bepaalde situaties doen we steeds hetzelfde en denken we achteraf: "Had ik maar,..., waarom..., enz.."

Welke blinde vlekken hebben we gemaakt op basis van stresssituaties en oude emoties? Een van de unieke vindingen van three in one is de zogenaamde gedragsbarometer. Hoe voelen we ons en zouden we graag willen. Het belangrijkste doel is de individuele vrijheid om positieve keuzes te maken, welke keuze dat ook is.

Acupressuur is ook een onderdeel van kinesiologie. De acupunctuurpunten worden niet gebruikt voor naalden maar worden hierbij gemasseerd om spieren sterker te krijgen en de bijbehorende organen.
Terug naar hoofdmenu