De basis van Tera-Mai ™ Reiki blijft het oorspronkelijke door Dr. Usui herontdekte REIKI.

Het wordt doorgegeven door Masters, die ook ingewijd zijn in de lijn van Dr. Usui, Dr. Hayashi en mevrouw Takata. Tera-Mai ™ Reiki energie, die vooral ook de mogelijkheid biedt om Karma sneller te kunnen uitwerken, kan gezien worden als een versterking en uitbreiding van de tot nu toe gebruikte vorm van Reiki.Dit wil absoluut niet zeggen, dat iedereen nu over moet gaan op het gebruik van Tera-Mai ™ Reiki.

De naam Tera-Mai ™ is wereldwijd als beschermde handelsnaam voor deze methode van heling gedeponeerd. (™ staat voor World Trademark) De reden van dit trade mark is, dat op deze manier iedere Reiki/Seichem-master die deze naam gebruikt, verplicht is de initiaties exact door te geven, zoals Kathleen Milner ze uitdraagt. Iedereen die geïnteresseerd is in deze vorm van heling is verzekerd van het feit dat hij/zij dezelfde initiaties krijgt.

Reiki, zoals het tot nu toe is doorgegeven is en zal voor de meeste mensen krachtig genoeg zijn. Voor sommige mensen bestaat de behoefte om wèl met deze versterkte energie te willen werken. Het is alleen de bedoeling U hiervan op de hoogte te brengen, zodat iedereen voor zich zelf kan uitmaken of hij/zij gebruik wil maken van deze versterkte energie en de uitbreiding van de symbolen. Kathleen Milner, die onder meer een Amerikaanse Reiki-master is uit de afstammingslijn van mevrouw Takata, heeft in Nederland al diverse mensen tot Reiki- en Seichemmasters geïnitieerd, zodat deze vorm van REIKI nu ook in Nederland verder kan worden uitgedragen.

Kathleen Milner is een Amerikaans medium, die in de loop der jaren steeds meer informatie uit de kosmos heeft doorgekregen over de vier helende energiestalen.
Kathleen Milner vroeg zich af, waarom de huidige Reiki meesters niet die bijzondere resultaten hadden als Usui zelf. In de loop der jaren kreeg ze daarover steeds meer antwoorden. Deze kunnen we als volgt samenvatten: Bij de overdracht van meester op leerling is in de loop van de tijd veel informatie verloren gegaan. Kathleen Milner heeft deze verloren gegane informatie - of althans een deel daarvan - stap voor stap ontvangen. Allereerst werd duidelijk, dat Reiki vroeger krachtiger was, doordat de initiatieprocedure anders was, en doordat er meer symbolen werden gebruikt. Deze kennis werd geïntrigeerd in Reiki Tera-Mai. En inderdaad, traditionele Reiki meesters die de overstap naar Reiki Tera-Mai maken, ervaren doorgaans een grotere helende kracht.

Vervolgens werd duidelijk, dat Usui vroeger niet alleen Reiki, maar ook andere helende energiestralen doorgaf. Kathleen Milner heeft tot nu toe informatie gekregen, naast Reiki, over 3 andere stalen. De vier helende stralen tezamen noemde Kathleen Milner Seichem.

TERA-MAI ™ Seichem is een helingsysteem dat alle 4 elementen, Aarde (Reiki), Vuur (Sakara), Water (Sophi-El) en Lucht (Angeliclight) inhoudt. Zoals u misschien heeft opgemerkt zijn de stralen vernoemd naar de elementen.
Seichem bevat dus ook de volledige Reiki straal/energie
Terug naar hoofdmenu