Verberg/Toon generatie: 
Datum laatse wijziging:
20141022
AMENT
Rijnpalts
Externe links
Sitemap

wapen.gif (15681 bytes)

Wapen: in zilver een afgeknotte boom van natuurlijke kleur, waaruit aan weerszijden van de stam twee bebladerde takken spruiten, oprijzend uit een groene grond en getopt van een zwarte haan met rode kam en lellen. Helmteken: de haan tussen een vlucht. Dekkleden: zilver en blauw.

N.B. Als embleem komt de haan in de boom voor in het zegel van Harmen Thieden Ament (IVb) op een brief aan het Comité Militaire van Holland d.d. 6 nov. 1795 (Alg. Rijksarchief, Archief Gewestelijke Besturen van Holland, inv. nr. 4512-61).

Inleiding. In zijn trouwinschrijving (1709) wordt Michael Ament (II) genoemd een zoon van wijlen Michael Ament, burger van Aurich (Oost-Friesland).

Genealogie

Ga naar Michael Ament

Ga naar Amsterdamse tak 

Ga naar Indische tak  

Ga naar Friese Tak  

Ga naar Afkortingen onderscheidingen

Bron: Nederlands Patriciaat, 57e jaargang, 1971, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag.
Stamboom bijgewerkt tot 1971.

Nieuwe gegevens worden aangegeven met een rode lijn voor de kantlijn.

Wijzigingen  worden aangegeven met een groen lijn voor de kantlijn.

(De uitwerking begint na generatie III.)

I. Michael Ament geb. in de Rijnpalts omstr. 1620, soldaat, burger van Aurich (Oost-Friesland) 28 mei 1652, grutter in de Neustadt aldaarNeustadt tussen 28 febr. 1691 en 12 maart 1705 , tr. le Talke N.N.; tr. 2e Aurich 21 nov.1686 Hilcke Vellage, geb. omstr. 1650, † na 29 sept. 1705, dr. van Gerdt en Anke Harmens Beverdick en wed. van Harmen Brunswick.
Top

Uit het eerste huwelijk o.a.:

1. Esdra (Eldert) Ament geb. omstr. 1644, begr. Amsterdam 30 sept. 1721, tr. Steenwijk 17 nov. 1669 Jannetje Michielsdr. Spanjaert, geb. Steenwijk, begr. Amsterdam 13 febr. 1728, dr. van Michiel Jansz. en Luytien Lucas Prince.

Uit dit huwelijk een tak te Amsterdam, uitgestorven met Machiel Ament (1733-1813).

Onderstaande uitwerking komt van Yolanda Ament van de - unreliable or estimated - bronnen op http://trees.ancestry.com (2011) en van

a. Annetje Ament geb. Amsterdam 26 aug 1672

b. Maghiel Ament geb. Amsterdam 27 mei 1674

c. Anna Ament geb. Amsterdam 24 maart 1677

d. Pieter Ament geb. Amsterdam 25 okt. 1682, kuiper (cooper). Pieter Ament is naar New York gegaan en op genaturaliseerd. † New York 1743 tr. New York 16 sept. 1707, Elizabeth van Tienhoven geb. New York 12 November 1690.

Zij hebben 10 kinderen:

-1. Elizabeth Ament geb. 11 aug. 1708.

-2. Eldert Ament geb. New Amsterdam sept. 1710.

-3. Lucas Ament geb. New Amsterdam 8 okt. 1712.

-4. Jannetje Ament geb. New Amsterdam 25 maart 1716.

-5. Jannetje Ament geb. New Amsterdam 14 juli 1717.

-6. Eldert Ament geb. Schenectady 14 juni 1719.

-7. Catherina Ament geb. 12 aug. 1721.

-8. Sara Ament geb. 3 juni 1723.

-9. Lucas Ament geb. New Amsterdam 28 jul. 1728?, † 1752.

-10. Johannes Ament geb. New York 3 okt. 1731 † 14 sept. 1732.

Uit "NEW YORK AS AN EIGHTEENTH CENTURY MUNICIPALITY, prior to 1731" pag. 72:

Henry Colic's son James was apprenticed to Peter Ament, a cooper, in 1716; the father complained to the court * that Ament did not provide the son "sufficient Cloathes." Father and son, as well as Mr. and Mrs. Ament, were ordered to attend the next session of the court," to be Examined touching the premises." No further record appears, which probably means that James had a new suit before the next court session.

Nazaten van Pieter en Elizabeth Ament wonen in de Verenigde staten van Amerika. In de 2e helft van de 18e eeuw woont een Eldert Ament in Schenectady:

Er wordt vanuit gegaan dat deze Eldert Ament een kleinkind is van Pieter Ament en Elizabeth van Tienhoven

Eldert Ament geb. ??, tr. Schenectady in 1778/1788 Margarita Janse Viele geb. 29 april 1753.

Zij hebben de volgende kinderen:

-a. Maria Ament, geb. 3 okt. 1779 † Schenectady NY 1779

-b. John Viele Ament, geb. 22 mei 1783 † Kentucky 1817

-c. William Ament, geb. jan. 1785

-d. William Ament, geb. 1 okt. 1785 † Dansville, Livingstone, NY 3 maart 1819

-e. Hannah Ament, geb. 27 feb. 1788

-f. Maria Ament, geb. Schenectady 28 juni 1790 † 3 dec. 1863

-g. Edward Lewis Ament, geb. 21 juli 1792 † Pontiac MI 21 dec. 1847

-h. Rebecca Ament, geb. 3 nov. 1797

-i. John Viele Ament, geb. ? † IN 1820

Uit pag 129:

Ament Eldert: Died shortly before March 1798. A merchant in 1790, living in the south corner of Union and Ferry Streets. His name appears on the rolls of the 2d Albany County Militia On November 21, 1776, there was an Eldert Ament serving as ensign in the 5th Company, 3d New York Line. He resigned on December 23, 1778.

e. Harmanus Ament geb. Amsterdam in 1685

f. Jan Ament geb. Amsterdam in 1688

Uit het tweede huwelijk o.a.:

2. Michael, volgt II.

II. Michael Ament geb. omstr. 1687 , knopenmaker te Aurich, begr. ald.Aurich 25 nov. 1727, tr. ald. 6 juni 1700 Catharine Margarethe Thieden, ged. Aurich 1 okt. 1686, † ald. 24 juni 1755, dr. van Harmen en Aaltje Saathoff, zij hertr. Aurich 16 juli 1731 Johaun Conrad Iden.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Harmen Gerhard, volgt IIIa (Amsterdamse tak A).

2. Michael, volgt IIIb (Amsterdamse tak B).

Amsterdamse tak     Ga naar begin Genealogie

IIIa. Harmen Gerhard Ament geb. Aurich 10 april 1710, meester knopenmaker te Aurich,ald.Aurich. 27 april 1797, tr. ald. 27 juli 1731 Heepke Arends, geb. Greetsiel 1704, † Aurich 17 sept. 1779, dr. van Johann en N.N.

Uit dit huwelijk:

1. Catharine Margarethe Ament geb. Aurich 4 okt. 1731, † ? tr. 8 april 1767 Johann Chistoph Friedrich Weber † 24 maart 1807

2. Johann Rudolph, volgt IVa.

3. Michael Ament geb. Aurich 3 febr. 1735 , poorter van Amsterdam 1 sept. 1767, begr. ald.Amsterdam 7 sept. 1804, tr. ald. 7 mei 1769 Amalie Margarethe Sebaum, geb. Kopenhagen 1735/'36, begr. Amsterdam 12 dec. 1800.

4. Altjen Ament geb. Aurich 3 maart 1737, † ?

5. Martha Ament geb. Aurich 12 sept. 1742, † ? , tr. Aurich 8 maart 1765 Tjade Rieken, burger van Aurich.

6. Helena Ament geb. Aurich 11 dec. 1744, † ?


IVa. Johann Rudolph Ament geb. Aurich 28 febr. 1733 , koopman, † vóór 1811 , tr. Aurich 27 mei 1765 Engel Christine Schnörwangen, geb. Aurich 4 juli 1739, † ald. 2 sept. 1811, dr. van Hinrich Wilhelm en Anna Gerdrut Wittlagen.

Uit dit huwelijk:

1. Hermann Gerhard Ament geb. Aurich 17 maart 1766, † ?

2. Hinrich Wilhelm, volgt Va.

3. Catharine Margarethe Ament geb. Aurich 26 aug. 1770, † Leiden 28 juli 1843.

4. Michael Ament geb. Aurich 27 dec. 1772, † ald. 24 sept. 1773.

5. Anna Gerdrut Ament geb. Aurich 21 sept. 1774, † Amsterdam 2 april 1815 , tr. le ald. 2 aug. 1795 Engbertus van der Veen, geb. Meppel omstr. 1760, begr. Amsterdam 19 febr. 1807; tr. 2e Amsterdam 9 okt. 1808 Gerhard Rutter, geb. Brunen (Rijnland) 17 mei 1780, meester smid te Amsterdam, † ald. 6 nov. 1854, zn. van Daniel en Margarethe Hecheltjens, hij hertr. Amsterdam 31 jan. 1816 Lisabet van Graffers.

6. Anna Helena Ament geb. Aurich 28 nov. 1777, † ald. na 24 aug. 1842 , tr. omstr. 1798 Friedrich Wilhelm Immanuel Ruge, meester schoenmaker, † tussen 1825 en'42.


Va. Hinrich Wilhelm Ament geb. Aurich 15 jan. 1767 , meester schilder, poorter van Amsterdam 24 april 1792, † ald. Amsterdam 18 okt. 1830 , tr. ald. 5 mei 1793 Harmina Mekkink, ged. Aalten 1 nov. 1761, † Amsterdam 31 jan. 1827, dr. van Hendrikus en Maria Elisabeth Jentink.

Uit dit huwelijk:

1. Harmen Gerhard, volgt VIa.

2. Henricus Ament geb. Amsterdam 23 dec. 1796, begr. ald. 31 dec. 1797.

3. Henricus Ament geb. Amsterdam 6 jan. 1799 , fuselier 10e afd. infanterie, † Amsterdam 31 aug. 1819.

4. Christian Engelhard Ament geb. Amsterdam 11 nov. 1801, begr. ald. 22 maart 1802.

5. Christian Engelhard Ament geb. Amsterdam 2 april 1803, begr. ald. 23 jan. 1807.


VIa. Harmen Gerhard Ament geb. Amsterdam 18 okt. 1794 , schilder, † Amsterdam 29 nov. 1829 , tr. ald. 5 mei 1819 Gesina Johanna van Andel, geb. Amsterdam 27 april 1793, † ald. 7 juli 1858, dr. van Willem en Wilmina Soole.

Uit dit huwelijk:

1. Hendricus Wilhelm Ament geb. Amsterdam 4 maart 1820, schoenmaker, † Amsterdam 29 juni 1892, tr. ald. 20 okt. 1847 Alida Wassing, geb. Amsterdam 15 jan. 1815, † ald. 15 aug.1900, dr. van Johannes en Maria Dijk-man en wed. van Ernst Wilhelm Emil Solle.

2. Harmen Gerhard Ament geb. Amsterdam 24 nov. 1821, kleermaker, † Amsterdam 4 sept. 1880, tr. le ald. 25 okt. 1848 Geertrui Evenblij, geb. Amsterdam 4 april 1821, † ald. 3 jan. 1852, dr. van Gerrit en Ariaantje Rentels; tr. 2e Amsterdam 20 okt. 1858 Margaretha Brands, geb. Harderwijk 1 okt. 1827, † Amsterdam 25 dec. 1898, dr. van Jan Lambertus en Josina Petronella Raayen.

Uit het eerste huwelijk behalve 1 doodgeboren dochter:

a. Johanna Geertrui Ament geb. Amsterdam 24 aug. 1849, † ald. 28 maart 1931.

b. Harmen Gerhard Ament geb. Amsterdam 2 dec. 1850, † ald. 18 dec. 1850.
Uit het tweede huwelijk:

c. Elisabeth Ament geb. Amsterdam 27 juli 1856, † ald. 28 april 1922 , tr. ald. 31 maart 1886 Johannes Jacobus Kwant, geb. Nieuweramstel 2 april 1856, magazijnbediende, † Amsterdam 16 sept.1929, zn. van Jacobus Johannes en Willemina Tobij en wedr. van Anna Maria Munnikes.

3. Jan Cornelis, volgt VIIa.

4. Harmina Willemina Ament geb. Amsterdam 14 dec. 1825, † ald. 17 maart 1863, tr. ald. 29 jan. 1845 Heinrich Eduard Hossfeld, geb. Unterkatz (Saksen-Meiningen) 23 maart 1817, meubelmaker te Amsterdam, † ald. 18 nov. 1874, zn. van Johannes Bartholomäus en Eva Elisabeth Leo.

5. Christiaan Engelhard Ament geb. Amsterdam 9 febr. 1828, † ald. 9 nov. 1829.

6. Dirk Antonie Ament geb. Amsterdam 7 okt. 1829, † ald. 28 dec. 1829.


VIIa. Jan Cornelis Ament geb. Amsterdam 23 dec. 1823, handschoenmaker, in 1885 zonder bekende verblijfplaats, † waarsch. na 1888, tr. Amsterdam 11 febr. 1849 Dina van der Hagen, geb. Amsterdam 11 juni 1820, † ald. 26 juni 1888, dr. van Frederik Christiaan en Annaatje Huntelaar.

Uit dit huwelijk:

1. Dina Johanna Gesina Ament geb. Amsterdam 23 dec. 1849, † ald. 22 april 1853.

2. Jan Cornelis Ament geb. Amsterdam 2 febr. 1852,scheepsjongen brikschip Juno, verdronken in de Noord-Atlantische oceaan 18 jan. 1868.

3. Hendrik Fredrik Christiaan, volgt VIIIa.


VIIIa. Hendrik Fredrik Christaan Ament geb. Amsterdam 13 april 1861, smid, † Amsterdam 7 nov.1928, tr. ald. 6 aug. 1885 Johanna Groenevelt, geb. Amsterdam 30 maart 1852, † ald. 15 juli 1943, dr. van Pieter en Helena Johanna de Vogel.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Johanna Ament geb. Amsterdam 12 dec. 1886, † ald. 9 febr. 1918,tr. ald. 2 okt. 1913 Johannes Andries Kooge, geb. Amsterdam 23 dec. 1889, houtscheepmaker, † Amsterdam 6 maart 1965, zn. van Johan Coen-raad en Hendrica Johanna Francisca Hervin, hij hertr. Amsterdam 2 okt. 1929 Johanna Snel.

2. Hendrik Frederik Christiaan Ament geb. Amsterdam 10 maart 1888, werktuigkundig ingenieur, tr. Detroit (Michigan) 1914 Maud Sara Marshall, geb. Woolwich (Londen) juli 1888, dr. van Henry F. en Sarah Ann Sheppard.
Glendale, Californië

3. Jan Cornelis, volgt IXa.

4. Hendrik Christiaan, volgt IXb.


IXa. Jan Cornelis Ament geb. Amsterdam 6 april 1890, modelmaker Nederlandse Scheepsbouwmij., † Amsterdam 24 mei 1956, tr. le ald. 13 juni 1912 Petronella Hendrika de la Bie, geb. Amsterdam 17 april 1889, † ald. 7 jan.1949, dr. van Hermanus Bernardus en Catharina Ero; tr. 2e Amsterdam 21 juni 1950 Anna Marie Gräbitz, geb. Kemmen (Niederlausitz) 13 jan. 1895, dr. van Hermann en Anna Schenka en wed. van Johannes Franciscus Zoeters.
Amsterdam

Uit het eerste huwelijk:


Xa. Hendrik Frederik Christiaan Ament geb. Amsterdam 30 sept.1912, directielid rijksobservatiehuis voor jongens te Zeist, tr. Amsterdam 1 maart 1939 Emilie Juliana Wegelin, geb. Amsterdam 5 maart 1910, dr. van Emil en Juliana de Vriese.
Zeist

Uit dit huwelijk:

1. Julius Ament geb. Eindhoven 22 juni 1945, student muziektheorie en piano Utrechts conservatorium.
Zeist

2. Jan Ament geb. Huizen 30 juni 1948, student muziektheorie en piano Utrechts conservatorium.
Zeist


IXb. Hendrik Christiaan Ament geb. Amsterdam 17 jan. 1892, goudtechnisch ambtenaar Marine-Etablissement Soerabaja, tr. Amsterdam 3 juli 1919 Helena Christina Gunderson, geb. Amsterdam 19 dec. 1895, † ald. 6 maart 1960, dr. van Johan Arent Lodewijk en Gijzina Adriana de Graaf.
Amsterdam

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Frederik Christiaan, volgt Xb.

2. Gesina Adriana Ament geb. Amsterdam 5 jan. 1922, tr. Soerabaja 11 febr. 1942 Nicolaas Dost, geb. Den Helder 17 juni 1916, kapper, zn. van Johannes en Maria Cornelia Schol.
Indianapolis, Indiana

3. Arend Johan Cornelis Ament geb. Amsterdam 14 sept.1923, scheepsbouwer, tr. Sydney (Australië) 30 dec.1963 Jeanne Louise Moore, geb. Los Angeles (Californië) 11 maart 1937, dr. van William Jason en Olga Lerach.
Brisbane, Queensland

4. Johan Ament geb. Amsterdam 13 okt. 1928, inspecteur levensverzekering mij., tr. N.N. Uit dit huwelijk 2 dochters.
Brisbane

5. Helena Christina Wilhelmina Ament geb. Amsterdam 8 jan.1939, tr. ald. 3 juli 1962 Marinus Dirk Kreeft, geb. Amsterdam 31 juli 1937, expeditieknecht, zn. van Hendrik en Maria Dirkje van Trierum.
Amsterdam


Xb. Hendrik Frederik Christiaan Ament geb. Amsterdam 17 sept.1919, masseur, tr. Amsterdam 5 juni 1947 Elisabeth Kuijpers, geb. Amsterdam 25 juli 1922, dr. van Dirk Frederik Cornelis en Gerritje Brok.
Amsterdam

Uit dit huwelijk:

1. Arend Johannes Cornelis Ament geb. Amsterdam 9 jan.1953.

2. Sylvia Elisabeth Ament geb. Amsterdam 5 okt.1957.


IIIb. Michael Ament, geb. Aurich 3 juni 1721, lakenkoper te Amsterdam, † ald.Amsterdam 16 dec. 1806, tr. ald. 1 mei 1757 Margreta Elisabeth Thieden, ged. Hage (Oost-Friesland) 2 jan. 1733, † Amsterdam 15 jan. 1778, dr. van Hinrich Adam en Eije Bülthoff.

Uit dit huwelijk:

1. Christina Margaretha Ament geb. Amsterdam 28 jan. 1758, † Dokkum 18 juli 1835, tr. Amsterdam 28 nov. 1779 Jacobus Fredericus Meijer, geb. Amsterdam 9 dec.1747, boekhouder, † Leeuwarden 13 mei 1820, zn. vanJacob Ernst en Catharina Elisabeth Grauh.

2. Michiel Ament geb. Amsterdam 28 sept. 1760, begr. ald. 18 okt. 1764.

3. Hendrik Adam Ament geb. Amsterdam 23 maart 1763, kajuitwachter op de Oost-Indiëvaarder de Zeeploeg die 1780 op terugreis uit China verging.,† Noordzee 1780

4. Catharina Margaretha Ament geb. Amsterdam 5 okt. 1765, begr. ald. 20 febr. 1769.

5. Harmen Thieden, volgt IVb.

6. Michiel Ament geb. Amsterdam 30 aug. 1772, begr. ald. 9 dec. 1776.

7. Catharina Margaretha Ament geb. Amsterdam 7 maart 1775, begr. ald. 10 april 1775.

8. Margaretha Elisabeth Ament geb. Amsterdam 26 sept. 1777, † Leeuwarden 12 okt. 1813, tr. ald. 31 mei 1807 Freedrik Bunckhuys, ged. Amsterdam 24 aug. 1783, schrijnwerker, † Leeuwarden 8 okt. 1827, zn. van Johan Fredrik en Elisabeth Tulp, hij hertr. Leeuwarden 10 juli 1814 Margaretha Struiving.


IVb. Harmen Thieden Ament geb. Amsterdam 1 dec. 1768, apotheker te Sneek, lid Comité van Waakzaamheid ald., lid vertegenw. lichaam Bataafse Republiek, secretaris van Oostdongeradeel, later van Ameland, notaris laatst te Dokkum, ontvanger directe belastingen en accijnzen te Tzum, † Sneek 5 febr. 1839, tr. le ald. 23 sept. 1792 Tjittje Jans Stoker, ged. Sneek 7 dec. 1766, † ald. 29 maart 1793, dr. van Jan Tjeerds en Sjoukien Sjooerds; tr. 2e Metslawier 14 juli 1799 Sjoukje Gonggrijp, geb. Sneek 10 april 1775, † Dokkum 5 nov. 1809, dr. van Tjalling en Elisabeth Teetses de Haan.

Uit het tweede huwelijk:

1. Tjalling Ament geb. 's-Gravenhage 23 dec. 1800, † ald. 8 jan. 1801.

2. Tjalling, volgt Vb (Indische tak).

3. Hendricus Michiel Ament geb. Ballum (Ameland) 5 febr. 1805, hoofdonderwijzer, burgemeester van Bolsward, † Sneek 28 okt. 1872, tr. ald. 30 mei 1830 Egberdina Beckeringh, geb. IJsbrechtum 26 nov. 1803, † Bolsward 24 sept. 1868, dr. van Ds. Wilhelmus en Gatskea Clazina Mensonides.

4. Hermanus, volgt Vc (Friese tak).

5. Teetse Ament geb. Ballum 4 sept. 1807, † ald. 27 dec. 1808.

6. Elisabeth Ament geb. Ballum 1 nov. 1808, † Sneek 10 maart 1874, tr. le Dokkum 23 juni 1830 Auke Tjommes Stam, geb. Sneek 17 april 1807, koopman in aarde-werk, lid gemeenteraad van Sneek, lid Provinciale Staten van Friesland, † Sneek 26 juli 1849, zn. van Tjomme en Aurelia Eekma; tr. 2e Sneek 5 aug. 1853 Laurens Schuyt Korver (R.M.W.O. 4), geb. Hoorn 4 jan. 1820, luitenant ter zee le kl., † Sneek 6 nov.1900, zn. van Jan Korver en Maria Schuyt.

Indische tak     Ga naar begin Genealogie

Vb. Tjalling Ament (R.N.L.) geb. Dokkum 3 dec. 1801, resident van Cheribon, directeur der producten en civiele magazijnen te Batavia, † ald. 16 jan. 1870, tr. land Tandjong Oost (Bat. Ommelanden) 16 juli 1826 Dina Cornelia van Riemsdijk, geb. Tandjong Oost 31 jan. 1807, † Batavia 21 nov. 1877, dr. van Daniel Cornelis Helvetius en de Javaanse Mia, bij de doop genaamd Christina Simans.

Uit de verbintenis met Tjoa Jeuw Nio erkende hij:

1. Elisabeth Ament geb. Batavia 23 maart 1823, † 's-Gravenhage 9 febr. 1859, tr. le Cheribon 2 juni 1844 Hendrik Christiaan Achenbach, geb. 's-Gravenhage 5 mei 1820, assistent-resident van Soerakarta, † ald. 20 jan. 1856, zn. van Jan en Petronella Maria Philippina Cornelia Hespe genaamd Ondaatje; tr. 2e 's-Gravenhage 15 dec. 1858 Cornelis Hendrikus Parker de Jonge, geb. Sneek 31 juli 1819, officier van administratie le kl. Kon. Marine, † Amsterdam 11 jan. 1872, zn. van Marinus Johannes de Jonge en Cornelia Johanna van Nooten.

Uit het huwelijk:

2. Daniel Cornelis, volgt VIb.

3. Elisabeth Sophia Catharina Ament geb. Tandjong Oost 1 okt. 1830, † Buitenzorg 6 juli 1898, tr. Cheribon 24 dec. 1845 Gustave Adolphe Boutmy (R.N.L.), geb. Antwerpen 26 febr. 1816, resident van Rembang en Pekalongan, † Buitenzorg 25 mei 1872, zn. van Charles Antoine Joseph en Marie Françoise van Lerius.

4. Henriette Hermina Ament geb. Tandjong Oost 2 april 1832, † Tjiloear (Buitenzorg) 12 jan. 1895, tr. Cheribon 24 nov. 1848 Edouard Corneille Colette Boutmy, geb. Antwerpen 27 maart 1820, inspecteur van financiën te Batavia, landheer van Soekaradja, Tjiloear en 5/6 Tanah-Baroe (Buitenzorg), † 's-Gravenhage 9 dec. 1881, zn. van Charles Antoine Joseph en Marie Françoise van Lerius.

5. Hendrikus Michiel, volgt VIc.

6. Mr. Carel Willem Ament geb. Batavia 7 juni 1841, advocaat te Sneek, griffier kantongerecht Oldeberkoop, burgemeester van Ooststellingwerf, † Velp (Gld.) 10 juli 1878, tr. Bolsward 9 jan. 1867 Margaretha Catharina de Kok, geb. Bolsward 23 febr. 1839, † Velp 27 sept.1900, dr. van Mr. Boele Jacobus en Elisabeth Margaretha Mulder.

Uit dit huwelijk:

a. Elisabeth Margaretha Ament geb. Sneek 26 nov. 1867, † Amsterdam 1 sept.1939.

b. Dina Cornelia Ament geb. Sneek 25 april 1869, † Baarn 1 sept.1925.

c. Margaretha Catharina Ament geb. Oldeberkoop 21 mei 1872, † Blaricum 18 jan. 1957, tr. Rheden 25 sept. 1895 Dirk Adriaan Eekhout (O.O.N.), geb. Dordrecht 4 jan. 1869, kolonel tit. Kon. Marechaussee, † Blaricum 17 april 1950, zn. van Mr. Benard Adriaan en Georgine Wilhelmine van den Oosterkamp.

7. Jan Abraham, volgt VId.

8. Adolphine Sophia Jacqueline Ament geb. Cheribon 20 okt. 1845, † Batavia 11 jan.1900, tr. le ald. 15 febr. 1869 Johan Carel de Lannoij, geb. Batavia 7 febr. 1846, eerste commies algemene secretarie te Batavia, † ald. 23 juli 1871, zn. van Johan Carel en Charlotte Elizabeth Young; tr. 2e Batavia 13 maart 1874 Jacobus Martinus Speet, geb. Batavia 30 juli 1851, derde commies algemene rekenkamer, boekhouderbetaalmeester Bureau Waterstaat te Batavia, † ald. 14 aug.1914, zn. van Jacobus en Gesina Hendrina Catharina van Doorninck, hij hertr. Batavia 24 juni 1909 Wilhelmina Arnoldine Lans, wed. van Cornelis Hagedoorn.

9. Hermanus Ament geb. Cheribon 20 juli 1847, † ald.18 aug. 1848.


VIb. Daniel Cornelis Ament geb. Batavia 1 aug. 1827, eigenaar suikerfabriek Glagamidang (Cheribon),landheer van Tandjong Oost en Tjiboeboer (Meester Cornelis), † Batavia 15 nov.1903, tr. Cheribon 24 nov. 1852 Johanna Rosina Carolina Elisabeth Burgemeestre, geb. Soerabaja 4 febr. 1837, † Batavia 25 okt. 1919, dr. van Diederik Christiaan en Johanna Rosina Carolina Knops.

Uit dit huwelijk:

1. Tjalling Diederik Sjourd Auke, volgt VIIb.

2. Eduard Corneille Collet, volgt VIIc.

3. Gustaaf Adolf Ament geb. suikerfabriek Glagamidang 29 maart 1858, administrateur suikerfabriek Gempol (Cheribon), secretaris Javasche Bank te Cheribon, † Batavia 28 april 1936.

4. Mr. Johan Anton Ament geb. suikerfabriek Glagamidang 22 okt. 1859, griffier landraad Meester Cornelis, † Batavia 7 maart 1912.

5. Dina Cornelia Elisabeth Ament geb. Cheribon 13 febr. 1861, † ald. 1 april 1862.

6. Elise Ament geb. Cheribon 21 juni 1863, † Brussel 13 sept.1925, tr. Batavia 8 dec. 1881 Mr. Albert John Andrée Wiltens (R.N.L.), geb. Padang (S.W.K.) 6 aug.1853, president beide hooggerechtshoven van Ned.-Indië, † Batavia 4 april 1915, zn. van Henri Maximiliaan en Euphemia Clementina Townsend.

7. Rosa Ament geb. Cheribon 27 dec. 1865, † Monaco 12 sept. 1938, tr. Meester Cornelis 21 dec. 1885 Pieter Adrianus Hendrik van der Haas geb. Gombong (Kedoe) 15 okt. 1858, luitenant-kolonel inf. O.I.L., † Monaco 8 mei 1942, zn. van Johannes en Henriette Louise Beaver.

8. Johanna Rosina Carolina Ament geb. Salatiga (Semarang) 31 okt. 1869, † Soekaboemi (Preanger Reg.) 6 juli 1892, tr. Meester Cornelis 15 aug. 1891 Daniel Cornelis Boutmy, geb. Cheribon 10 juni 1859, directeur te Batavia N.V. Mij. tot exploitatie der landen Soekaradja, Tjiloear en 5/6 Tanah-Baroe (Buitenzorg), oprichter fa. Daniel C. Boutmy & Co. te 's-Gravennage, directeur N.V. Cultuur Mij. v/h Daniel C. Boutmy & Co. ald., † 's-Gravenhage 22 maart 1930, zn. van Edouard Corneille Colette en Henriette Hermina Ament, hij hertr. Batavia 9 sept. 1898 Wilhelmine Sophie Suermondt.

9. Iwan Oscar Ament geb. Zeist, h. Schaerweyde, 20 maart 1876, † ald. 5 april 1877.


VIIb. Tjalling Diederik Sjourd Auke Ament geb. suikerfabriek Parongdjaja (Madjalengka, Cheribon) 27 maart 1854, administrateur suikerfabriek Parongdjaja en land Tandjong Oost, † Malang 10 febr. 1934, tr. Meester Cornelis 3 mei 1878 Hermina Alexandrina Meertens, geb. Batavia 12 juni 1860, † Malang 17 juli 1939, dr. van Mr. Anthony Mangelaar en Catharina Maria Hermina Alexandrina Hoogeveen.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Maria Hermina Alexandrina Ament geb. Tandjong Oost (Meester Cornelis) 4 maart 1879, † Wassenaar 22 nov.1939, tr. le 's-Gravenhage 30 dec.1902 (echtsch. ingeschr. ald. 30 april 1923) Ir. Frederik James, geb. Padang (S.W.K.) 11 juli 1873, civiel ing., chefexploitatie Semarang-Cheribon Stoomtrammij., directeur Ament's Suikerfabrieken, † Arnhem 21 okt. 1961, zn. van Jean Armand en Catharina Wilhelmina Helena van Blommestein en wedr. van Antoinette Theodora Maria Bergansius, hij tr. 3e Bremen 5 febr. 1924 (echtsch. ingeschr. 's-Gravenhage 17 aug.1926) Hildegard Emma Gertrud Moosmann, tr. 4e zijn tweede echtgenote en tr. 5e Stuttgart-Bad Canstatt 2 dec. 1929 (scheiding van t.e.b. uitgespr. Arr.-Rb. Zutphen 19 juli 1961) zijn derde echtgenote; tr. 2e Amsterdam 28 okt. 1926 (echtsch. ingeschr. ald. 15 april 1929) haar eerste echtgenoot.

2. Johanna Rosina Carolina Elisabeth Ament geb. Meester Cornelis 18 mei 1880, † Batavia 16 jan. 1883.

3. Catharina Anna Maria Ament (R.O.N.) geb. Batavia 14 aug. 1882, directrice muziekschool Apollo te Malang, presidente Vereniging tot Bevordering der Toonkunst in Ned.-Indië (sinds 1952 Kitty Ament-stichting tot Bevordering der Toonkunst in Indonesië), † 's-Gravenhage 14 juli 1967.

4. Harmen Thieden, volgt VIIIb.

5. Tjalling, volgt VIIIc.

6. Cornelis Carolus Ament (Vs. O.A. posthuum), geb. suikerfabriek Parongdjaja 29 maart 1896, landbouwkundige proefstation Malang, adviseur algemeen landbouw-syndicaat te Batavia, † (terechtgesteld) Antjol (Batavia) 23 sept.1943, tr. le Amsterdam 18 febr. 1919 (echtsch. ingeschr. Batavia 21 sept.1929) Hermina Brigitta Dornseiffen, geb. Amsterdam 15 febr. 1898, muzieklerares Amsterdam, dr. van Gerard en Johanna Wilhelmina Kroon; tr. 2e Batavia 2 sept.1935 Alida Oethilda Diantus de Cock, geb. Pekalongan 1 sept.1907, dr. van Henri Helenius en Diderika Klazina Balk.
Den Dolder


VIIIb. Harmen Thieden Ament geb. suikerfabriek Parongdjaja (Madjalengka, Cheribon) 8 febr. 1886, resident van Soerakarta, † 's-Gravenhage 27 okt. 1955, tr. le Apeldoorn 17 dec.1908 (echtsch. ingeschr. Batavia 16 sept.1940) Catharina Grada Voorthuis, geb. Amsterdam 1 febr. 1887, † 's-Gravenhage 17 okt. 1967, dr. van Johannes Abram en Geertrui Gerrits; tr. 2e Salatiga (Semarang) 26 sept.1940 Amalia Elisabeth Kloesmeijer, geb. Soerabaja 1 maart 1893, dr. van Jan Jacob en Hendrika Jacoba Meijer en gesch. echtg. van le Jan Karel Godefroy, 2e Hendrikus Marius Weersma.
's-Gravenhage

Uit het eerste huwelijk:

1. Geertrui Ament geb. Buitenzorg 3 okt. 1909, † Bandoeng 24 febr. 1914.

2. Tjalling Diederik Sjoerd Auke, volgt IXc.

3. Johannes Abram, volgt lXd.


IXc. Tjalling Diederik Sjoerd Auke Ament geb. Garoet (Preanger Reg.) 11 aug.1911, oud-administrateur palmolieonderneming Bekri (Lampongse Distr., Zuid-Sumatra), veiligheidsinspecteur N.V. Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken, tr. le Soerakarta 7 okt. 1937 Thérèse Cornelie Daum, geb. Bojolali (Soerakarta) 9 juli 1910, † Haarlem 10 maart 1965, dr. van Louis en Leonore Schultz; tr. 2e Soest 19 juni 1967 Josephine Johanna Oliemans, geb. Samarinda (Borneo) 14 sept.1913, dr. van Hendrik Cornelis en Josephine Gray en wed. van Izaak Johannes van Limburg Brouwer.
Santpoort

Uit het eerste huwelijk:

1.Mariëtte Ament geb. Malang 23 juni 1938, tr. Ommen 2 juli 1968 Donald Malcolm Ellis, geb. Battersea (Londen) 17 mei 1930, housemaster Internationale School Eerde te Ommen, zn. van Philipp Everett en Florence Grace Malcolm.
Ommen, k. Eerde

2. Amédée Ament geb. Malang 10 mei 1940, tr. Velsen 26 aug.1966 Dirk Jan Schoenmaker, geb. Soengei Gerong (Palembang) 28 sept.1941, econ. student, zn. van William Harry en Catharina Wilhelmina Evers.
Rotterdam

3. Harmen Thieden, volgt Xc.

Xc. Harmen Thieden Ament geb. Malang 6 jan.1942, makelaar in onroerende goederen, tr. Galt (Ontario, Canada) 27 aug.1966 Anita Maritza Urquhart, geb. Bandoeng 19 nov.1938, dr. van Albert en Angèle Lorjé.
Galt, Ontario

Uit dit huwelijk:

1. Amanda Monique Ament geb. Santpoort 9 okt. 1965

2. Kimberley Ann Ament geb. Galt 14 aug.1968.

IXd. Johannes Abram Ament geb. Lawang (Pasoeroean) 6 juli 1920, werktuigkundige, piloot bij een particuliere luchtvaartmij., tr. le Batavia 23 mei 1946 (overgetrouwd Amsterdam 5 dec. 1947, door echtsch. ontb. Port Elizabeth, Kaapprov., april 1960) Theodora Vlaming, geb. Meester Cornelis 3 april 1917 East London, Kaapprov., dr. van Theodorus en Albertine Henriëtte Lammers en wed. van Edzerdt Greidanus, eerder gesch. echtg. van Heiko van Urk, zij tr. 4e Port Elizabeth 11 mei 1960 James Leslie Phillips, gesch. echtg. van N.N.; tr. 2e Nairobi (Kenya) Juliet N.N., geb. Londen (?) 17 jan.1941.
Nairobi

Uit het tweede huwelijk:

1. Jean Tjalling Ament geb. Nairobi 21 april 1966.

2. John Alexander Ament geb. Nairobi 20 febr. 1969.


VIIIc. Tjalling Ament geb. suikerfabriek Parongdjaja (Madjalengka, Cheribon) 5 juli 1894, chef aanplant suikerfabriek Soekoredjo (Bangil, Pasoeroean), † Batavia 21 april 1926, tr. Nijmegen 24 okt. 1918 Geertruida Johanna Thomassen, geb. Amsterdam 8 sept. 1897, dr. van Thomas Hermanus en Marianne Henriette Kroon.
Zeist

Uit dit huwelijk:

1. Thomas Hermanus Ament geb. Soerabaja 7 sept. 1919, † Malang 3 mei 1926.

2. Marianne Henriette Ament geb. Malang 9 april1921, tr. Makassar (Celebes) 18 juni 1948 Bastiaan Galestien, geb. Lho Seumaweh (Atjeh)26 okt. 1924, kapitein art. b.d., chef Concern Production Office hoofdindustriegroep ELCOMA van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, zn. van Willem Arnold Coenraad en Cornelia Pieternella den Besten.
Nuenen

3. Tjalling, volgt IXe.


IXe. Tjalling Ament geb. Malang 15 dec.1926, directeur bijkantoor Amsterdam N.V. Wm. H. Müller & Co.,cargadoors, expediteurs en stuwadoors, tr. Amsterdam 9 febr. 1952 Anna Wilhelmina Meesters, geb. Djokjakarta 22 dec.1923, dr. van Ir. Abraham Man Jan en Margaretha Auck Dina Andreae.
Heemstede

Uit dit huwelijk:

1. Hermina Alexandrina Ament geb. Amsterdam 5 maart 1953.

2. Tjalling Ament geb. Amsterdam 19 april 1956.

3. Catharina Eilarda Ament geb. Amsterdam 3 febr. 1958.


VIIc. Eduard Corneille Collet Ament (O.O.N.) geb. suikerfabriek Glagamidang (Cheribon) 11 juli 1856, administrateur landen Tjiboeboer en Tandjong Oost (Meester Cornelis), † Tandjong Oost 13 nov.1935, tr. le Batavia 30 aug. 1879 Mary Suermondt, geb. Kramat (Batavia) 2 mei 1861, † Tandjong Oost 1 jan.1929, dr. van Willem en Eleonore Elisabeth Horst; tr. 2e Meester Cornelis 9 april 1930 (echtsch. ingeschr. Batavia 21 dec. 1934) Marie Perné, geb. Makassar (Celebes) 3 maart 1878, † intern.-kamp Batavia 31 mei 1945, dr. van Eliza en Amalie Bensbach.

Uit het eerste huwelijk:

1. Daniel Cornelis, volgt VIIIc2.

2. Willem, volgt VIIId.

3. Eleonor Elisabeth Ament geb. Tandjong Oost 6 okt. 1891, † Genève 21 sept.1958, tr. Meester Cornelis 14 nov.1912 (echtsch. ingeschr. Batavia 13 nov.1931) Ir. Gijsbert Frans van Dissel, geb. 's-Gravenhage 27 okt. 1887, civiel ing., oud-hoofdingenieur radiostations te Lembang (Bandoeng), oud-radio-expert Volkenbond te Genève Madrid, zn. van Theodoor en Catharina Jacoba Masthoff, hij hertr. Genève 9 maart 1933 Ana Juana Manuela Alcaide y Andreu.

4. John Iwan Oscar Ament geb. Tandjong Oost 15 dec. 1894, klein-landbouwer Carolinahoeve bij Soekaboemi (Preanger Reg.), † (bij bombardement) Bandoeng 7 maart 1942, tr. Meester Cornelis 27 maart 1923 Louise Maria Bronders, geb. Reeuwijk 23 juli 1896, † Bandoeng 7 maart 1942, dr. van Marinus Josephus en Louise Elisabeth Hamburg.


VIIIc2. Daniel Cornelis Ament geb. Tandjong Oost (Meester Cornelis) 4 jan. 1886, administrateur landen Tandjong Oost en Tjiboeboer, gedeputeerde van West-Java, † Tandjong Oost 28 april 1936, tr. le (bij volmacht) Breda 24 april 1909 (echtch. ingeschr. Batavia 16 jan. 1918) Alice Anne Kamerling, geb. Breda 23 mei 1888 Epe, dr. van Leonardus en Elisabeth Emilie Bellout, zij hertr. Bandoeng 24 jan.1919 Bruno Adolf Willem Schlimmer, wedr. van Ingeborg Margarethe Hennings; tr. 2e Bandjarnegara (Banjoemas) 7 nov.1918 Augusta Henriette Louise Bischoff, geb. Soerabaja 14 april 1899, dr. van Gustaaf Pieter Adolf en Amalie Ernestina Jacoba Perné.
's-Gravenhage

Uit het eerste huwelijk:

1. Sonja Renee Ament geb. Batavia 9 okt. 1910, tr. le Batavia 23 aug.1935 (echtsch. ingeschr. ald. 17 mei 1940) Adriaan Gerard de Nijs, geb. Fort de Kock (Pad. Bovenl., S.W.K.) 21 mei 1905, employé Kon. Paketvaartmaatschappij, † intern.-kamp Poeroe Tjahoe (Balikpapan, Borneo) 28 mei 1944, zn. van Frederik Willem Adriaan Lodewijk en Elisabeth Aaltje Schagen; tr. 2e Driebergen 18 dec.1946 Emile Louis Verduin, geb. Rotterdam 16 april 1906, oud-employé Jacobson van den Berg & Co. in Ned.-Indië, oud-directeur Lewis and Peat Ltd., export en import, te Londen, zn. van Cornelis Leendert en Emilie Louise Hartheb en gesch. echtg. van Nelly Scherrer.
Maarn

Uit het tweede huwelijk:

2. Mary Ament geb. Tandjong Oost 16 okt. 1919, tr. Batavia 15 april 1946 Arie Doves, geb. Bandoeng 30 dec. 1915, oud-process engineer Kon. Shell groep, training officer Bataafse Intern. Petr. Mij., zn. van Johannes en Sophia Kuppers.
Vlaardingen

3. Liesje Ament geb. Tandjong Oost 24 jan.1921, tr. le Batavia 27 jan.1942 Louis Karssen, geb. Batavia 14 jan.1918, boekhouder Kon. Ned.-Indische Luchtmacht, † intern.-kamp Pakanbaroe (S.O.K.) 24 mei 1945, zn. van Jan en Anna Elisabeth Gerardina Geeve; tr. 2e Batavia 20 jan.1947 Frans Henner, geb. Buitenzorg 25 mei 1922, luitenant-kolonel inf., zn. van Frans en Eugenie Perné.
Apeldoorn

4. Eduard Gustaaf, volgt IXf.


IXf. Eduard Gustaaf Ament geb. Tandjong Oost (Meester Cornelis) 2 april 1931, systeem-analist Shell Benelux Computing Centre, tr. Wassenaar 12 nov.1954 Johanna Maria Westbroek, geb. Sambodja (Z.O. Borneo) 16 nov.1930, dr. van Ir. Jacobus Frederik en Margaretha Wilhelmina van Gijn.
's-Gravenhage

Uit dit huwelijk:

1. Daniel Cornelis Ament geb. 's-Gravenhage 20 juli 1955.

2. Marion Elise Ament geb. Vlaardingen 14 juli 1958.


VIIId. Willem Ament (R.O.N.) geb. Tandjong Oost (Meester Cornelis) 15 dec. 1889, oud-administrateur rubberondern. Boenisari-Lendra (Garoet, Preanger Reg.), oud-vertegenwoordiger Société Internationale Pirelli S.A. Basel, † 26 dec. 1977,  tr. Meester Cornelis 27 febr. 1919 Henriette Elizabeth Borel, geb. suikerfabriek Klaling (Pati, Japara) 10 aug. 1893, †  29  mei. 1977, dr. van Herman Henri en Mathilde Suermondt.
's-Gravenhage

Uit dit huwelijk:

1. Eduard Corneille Collet, volgt IXg.

2. Mathilde Mary Hermance Ament geb. Bandoeng 2 april 1926, arts, tr. 's-Gravenhage 22 febr. 1958 Dr. Max Oort, geb. Bussum 30 maart 1931, med. dr., kinderarts Diakonessenhuis Emmen, zn. van Dr. Reinier en Johanna Carolina Elizabeth Clara Vrijdag.
Emmen

3. Daniel Cornelis, volgt IXh.


IXg. Eduard Corneille Collet Ament geb. Bandoeng 17 mei 1923, arts, tr. 's-Gravenhage 23 juli 1954 Geertruida Frederika Elisabeth Molenbroek, geb. Setagen (Poeloe Laoet, Z.O. Borneo) 27 juni 1924, dr. van Ir. Herman Adriaan en Carolien Marie Ledeboer.
Bergum

Uit dit huwelijk:

1. Willem Ament geb. 's-Gravenhage 28 aug.1955.

2. Herman Adriaan Ament, geb. 's-Gravenhage 5 maart 1958, automatiseerder, woont samen met Laetitia Maria Meesters, geb. 9 januari 1958 te Velsen, microbiologe, dr. van Andreas Johannes Marie en Alida Johanna Veuger.
Malden

Zij hebben twee kinderen:

a. Jeroen Auke Ament, geb. Malden 9 oktober 1991.

b. Femke Marieke Ament, geb. Malden 1 april 1994.

3. John Iwan Oscar Ament, geb. Bergum 20 mei 1961, activiteitenbegeleider. Is getrouwd met Sietske Wijma. 
De Tike

Zij hebben twee kinderen:

a. Sjirk Ament

b. Hidde Ament

4. Carel Marius Ament geb. Bergum 21 juni 1963.


IXh. Daniel Cornelis Ament geb. Bandoeng 10 juni 1932, chef bedrijfsbureau N.V. Weerter Kunststoffenfabriek te Weert, tr. Dordrecht 16 jan. 1958 Geertruida Hermina Vriesman, geb. Alkmaar 2 nov.1935, dr. van Joannes Adriaan en Maria Johanna Elisabeth van Heusden.
Roermond

Uit dit huwelijk:

1. Henriette Elisabeth Ament geb. Roermond 29 juli 1958.

2. Joannes Adriaan Ament geb. Roermond 17 april 1960.

3. Alexandra Daniella Ament geb. Roermond 13 jan. 1964.

4. Tjalling Diederik Sjourd Auke Ament geb. Roermond 1 april 1968.


VIc. Hendrikus Michiel Ament geb. Buitenzorg 11 aug. 1838, administrateur landen Tandjong Oost, Tjiboeboer en Pambilangan, directeur Ament's Suikerfabrieken, † Batavia 13 febr. 1911, tr. Meester Cornelis 19 aug. 1863 Celine Margueritte Bik, geb. Soerakarta 28 febr. 1846, † Batavia 20 jan.1917, dr. van Bruno en Charlotte Johanna Marguerite van Doorninck.

Uit dit huwelijk:

1. Herman Bruno, volgt VIId.

2. Charlotte Dinah Ament geb. Batavia 5 sept. 1865, † Maffliers (Seine-et-Oise) 3 mei 1945, tr. Batavia 26 sept. 1883 Emile Charles Auguste Giesberger, geb. Rotterdam 11 okt. 1852, koopman te Batavia, † Valkenburg 21 sept. 1899, zn. van Henricus Augustus en Maria Theresia Catharina Joanna Kennes.

3. Mathilda Ament geb. Batavia 10 febr. 1871, † 's-Gravenhage 29 dec.1949, tr. Batavia 26 maart 1893 (echtsch. ingeschr. ald. 27 sept.1916) Maximilian Ernst Albert Victor Schmidt-Ernsthausen, geb. Ehrenbreitstein (Koblenz) 20 juni 1863, directeur-generaal Maatschappij voor den Handel met Ned.-Indië, secretaris Handelsvereniging Batavia, † Amsterdam 26 okt. 1931, zn. van Dr. Maximilian en Anna Emma Caroline Ernst von Ernsthausen.

4. Marguerite Caroline Ament geb. Batavia 10 juli 1879, † Meester Cornelis 30 nov. 1881.

5. Sophia Henriette Ament geb. Batavia 28 april 1881, † Heemstede 17 dec.1969, tr. Batavia 14 nov.1905 Herman Johan Reuter, geb. Hoorn 26 nov. 1876, hoofdingenieur Burgerlijke Openbare Werken te Batavia, † Haarlem 30 aug.1965, zn. van Karel Nicolaas en Petronella Henriëtte Barkeij.

VIId. Herman Bruno Ament geb. Batavia 18 aug. 1864, boekhouder Ament's Suikerfabrieken, † Montreux 3 nov.1900, tr. Meester Cornelis 8 dec. 1894 Ida Wilhelmina Stortenbeker, geb. Batavia 8 juli 1869, † Aerdenhout 15 april 1931, dr. van Mr. Willem en Ida Warnsinck.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Michiel, volgt VIIIe.

2. Ida Celine Ament geb. suikerfabriek Ardjowinangoen (Cheribon) 2 juli 1899, tr. Haarlem 8 nov.1930 Max Wetselaar, geb. Magelang (Kedoe) 9 sept. 1898, zn. van Dirk Johan Karel en Johanna Laurentia Haentjens Dekker.
Zandvoort


VIIIe. Hendrikus Michiel Ament geb. Batavia 30 april 1898, belastingconsulent, tr. Bandoeng 27 dec.1921 Geertruida Wendel Weg, geb. Garoet (Preanger Reg.) 4 okt. 1895, † Bloemendaal 11 juli 1955, dr. van Simon Jacob en Geertruida Bos.
Bloemendaal

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida Marijke Ament geb. Batavia 10 maart 1926, tr. Bloemendaal 17 mei 1952 Mr. Harald Simon van der Straaten, geb. 's-Gravenhage 22 okt. 1922, conservator in algemene dienst Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden, zn. van Hubert Otto en Ellen Mackeprang.
's-Gravenhage

2. Eline Wendel Ament geb. Bandoeng 15 mei 1931, tr. Bloemendaal 14 mei 1960 Ir. Peter Frans Wouter Dekker, geb. Malang 13 dec.1930, natuurk. ing., general manager ASKO N.V. American Shear Knife Company te Amsterdam, zn. van Johannes Frederik en Geertruida van IJzeren.
Amsterdam


VId. Jan Abraham Ament (R.N.L.) geb. Buitenzorg 26 maart 1843, resident van Kedoe en Djokjakarta, † Bandoeng 3 juli 1911, tr. Wonosobo (Bagelen) 3 dec. 1867 Carolina Justina van Beusechem, geb. Semarang 17 aug. 1847, † Tjimahi (Preanger Reg.) 8 maart 1917, dr. van Ludolph Jan en Catharina Carolina Wilhelmina Palm.

Uit dit huwelijk behalve 2 doodgeboren kinderen:

1. Jan Abraham Ament geb. Wonosobo 31 aug. 1868, † ald. 6 okt. 1868.

2. Justine Caroline Ament geb. Poerworedjo (Bagelen) 17 aug. 1869, † 's-Gravenhage 3 mei 1955, tr. Magelang (Kedoe) 27 okt. 1891 Frederik Godfried van Delden, geb. Keboemen (Kedoe) 29 dec. 1864, luitenant-kolonel inf. O.I.L., † Doorn 9 dec.1942, zn. van Frederik Godfried en Maria Elisabeth Haverkorn van Rijsewijk.

3. Henri Louis Ament geb. Poerworedjo 18 juli 1871, † op reis van Java naar Nederland 3 aug. 1888.

4. Adolf Eduard, volgt VIIe.

5. Catharina Dina Ament geb. Pasoeroean 5 okt.1877, † 's-Gravenhage 1 febr. 1949, tr. Djokjakarta 9 sept. 1901 Cornelis Anthonie Remmert, geb. Djokjakarta 23 okt. 1876, luitenant-kolonel inf. O.I.L., kolonel tit. K.N.I.L., † 's-Gravenhage 26 febr. 1949, zn. van Adolphus en Jacoba Gerarda Begemann.


VIIe. Adolf Eduard Ament geb. Pasoeroean 17 sept. 1875, directeur te Batavia van de oliefabriek Sedijo Madjoe (Karanganjar, Kedoe), † 's-Gravenhage 13 febr.1963, tr. theeondern. Goenoeng Hedjo (Krawang, Batavia) 7 juli 1902 (door echtsch. ontb. Batavia 24 okt. 1930) Anna Henriette Boutmy, geb. Buitenzorg 4 aug. 1880, † 's-Gravennage 1 jan. 1970, dr. van George en Jacoba Cornelia Bijleveld.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Abraham, volgt VIIIf.

2. Ir. George Adolf Ament (R.O.N.) geb. Bandoeng 22 juni 1904, werktuigk. ing., oud-leraar wis- en natuurkunde H.B.S. te Bandoeng en Semarang, oud-hoofd burgerluchtvaart Departement van Verkeer, Energie en Mijnwezen in Ned.-Indië, oud-lid, thans buitengewoon lid Octrooiraad, tr. 's-Gravenhage 29 mei 1956 Magdalena Susanna Annette van Dort, geb. Tegal 23 jan.1907, dr. van Jacobus Maurits en Louise Johanna Theodora Ramaer en gesch. echtg. van Kornelis Dedert.
's-Gravenhage

3. Jacoba Cornelia Ament geb. Bandoeng 8 dec.1905, tr. 's-Gravenhage 31 juli 1936 (echtsch. ingeschr. ald. 17 nov. 1961) Paul Alexander Frederik Bloys van Treslong Prins, geb. 's-Gravenhage 18 jan.1903, oud-employé kredietadministratie N.V. De Herstelbank 's-Gravenhage, zn. van Mr. Paul Constant en Jkvr. Johanna Catharina de Savornin Lohman.


VIIIf. Mr. Jan Abraham Ament geb. Bandoeng 25 juni 1903, oud-officier van justitie laatst te Bandjermasin (Borneo), oud-secretaris garantiewetcommissie, tr. le Batavia 17 juli 1930 (echtsch. ingeschr. ald. 20 juli 1933) Nelly Irmgard Erika Woesthoff, geb. Bonn 6 sept.1905, Hamburg-Wellingsbüttel ,dr. van Mr. Petro Ferdinandus en Irma Metha Johanne Caroline Boekhorn, zij hertr. Peking 17 april 1938 E. 0. Friedrich Petzschke; tr. 2e Batavia 8 jan.1947 Gertrude Anna Resink, geb. Djokjakarta 1 aug.1914, dr. van Thomas Gertrudes Johan en Anna Jacoba Wilkens.
's-Gravenhage

Uit het tweede huwelijk:

1. Artha Anna Ament geb. Pontianak (Borneo) 10 aug.1948, werkzaam reisbureau Lissone-Lindeman N.V.
's-Gravenhage

2. Johanna Gertrude Ament geb. 's-Gravenhage 21 mei 1952.

Friese tak     Ga naar begin Genealogie

Vc. Hermanus Ament geb. Ballum (Ameland) 2 febr. 1806, goud- en zilversmid te Joure, † ald. 24 juli 1888, tr. ald. 21 april 1833 Dieuwke Rinkes, geb. Joure 21 sept. 1810, † ald. 20 juni 1869, dr. van Jan Jansz. en Antje Innes Wielinga.

Uit dit huwelijk:

1. Harmen Thieden Ament geb. Joure 3 juli 1834 , koopman, † Joure 4 jan. 1869, tr. ald. 24 mei 1863 Namkje Taconis, geb. Joure 12 dec. 1834, † ald. 24 febr. 1917, dr. van Simon Sipkes en Elisabeth Freerks van Noord.

Uit dit huwelijk:

a. Hermanus Tjalling Ament geb. Joure 23 mei 1864, † ald. 30 juni 1864.

b. Dieuwke Ament geb. Joure 8 aug. 1865, † ald. 11 okt. 1930.

c. Elisabeth Ament geb. Joure 29 sept. 1867,ald. 9 mei 1933.

2. Jan Rinkes Ament geb. Joure 24 nov. 1835, goud- en zilversmid, † Joure 10 dec. 1865, tr. ald. 7 aug. 1864 Berber Cath, geb. Joure 17 jan. 1841, † Leiden 20 okt. 1895, dr. van Geert Pieters en Geertje Innes Wielinga, zij hertr. Joure 19 juli 1871 Jacobus Japikse.

Uit dit huwelijk:

Dieuwke Ament geb. Joure 27 juli 1865, † Arnhem 4 jan.1940.

3. Sjoukje Ament geb. Joure 1 sept. 1838, † ald. 25 mei 1868, tr. Joure 16 juni 1867 Jan Keuning, geb. Kollum 23 nov. 1839, goud- en zilversmid, † Joure 28 juni 1874, zn. van Andries Jans en Dieuwke Willems Rispens, hij hertr. Joure 23 maart 1871 IJmkje Munnik.

4. Tjalling Ament geb. Joure 6 jan. 1843, † ald. 5 mei 1843.

5. Tjalling, volgt VIe


VIe. Tjalling Ament geb. Joure 5 aug. 1844 , goud- en zilversmid, † Joure 19 april 1875, tr. ald. 24 okt. 1869 Wijtske Jeepsz, geb. Joure 19 nov. 1846, † Nunspeet 27 aug. 1897, dr. van Engele Hylkes en Trijntje Jelles Pekema.

Uit dit huwelijk:

1. Hermanus Jan, volgt VIIf.

2. Trijntje Ament geb. Joure 17 juni 1873, † 's-Gravenhage 15 dec.1947, tr. Ermelo 29 okt. 1897 Jacob Fredrik Lankamp, geb. Enkhuizen 5 okt. 1866, subagent Ned. Handel Maatschappij te Cheribon en Padang (S.W.K.), † 's-Gravenhage 1 juli 1946, zn. van Gerrit Fredrik en Neeltje Visser.

3. Dieuwke Ament geb. Joure 31 dec. 1874, † 's-Gravenhage 25 juli 1941, tr. Grouw 21 sept.1901 Dr. Herman van Gulik (O.O.N.), geb. Grouw 3 mei 1872, chem. dr., directeur boter- en kaascontrolestation voor Zuid-Holland, † 's-Gravenhage 17 april 1948, zn. van Ds. Augustus en Alida Maria Donker.


VIIf. Hermanus Jan Ament geb. Joure 23 april 1871, arts op Vlieland en te Sneek, † Rotterdam 27 maart 1934, tr. Sneek 11 aug. 1897 Tietje Petronella Bertha Pijttersen, geb. Sneek 22 maart 1872, † Breda 16 mei 1955, dr. van Hendrik Feites en Johanna Francijntje ten Cate.

1910_small.jpg
Foto genomen in de tuin van de dokterswoning van Hermanus Jan Ament in 1910.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Francina Ament geb. Vlieland 23 sept.1899, tr. Sneek 11 april 1927 Dr. Gerard Anne Wetselaar, geb. Magelang (Kedoe) 9 sept. 1898, pharm. dr., oud-apotheker te Breda, zn. van Dirk Johan Karel en Johanna Laurentia Haentjens Dekker.
Breda

2. Tjalling Hendrikus Michiel Hermanus, volgt VIIIg.

3. Hendrik Feite, volgt VIIIh.

VIIIg. Tjalling Hendrikus Michiel Hermanus Ament geb. Vlieland 29 nov.1901, onder-administrateur rubberondern. Tjiseroe (Tjilatjap, Banjoemas), eigenaar fa. C. en A. Nauta, verffabriek te IJlst, later Sneek, † ald.Sneek 16 aug.1959, tr. Bandoeng 11 april 1935 Marie Emelie Anna Gonggrijp van der Sanden, geb. Toeban (Rembang) 7 nov.1904, † Oudemirdum 3 jan.1960, dr. van Hendrik Cornelis Rinia en Melanie Damwijk.

Uit dit huwelijk:

1. Titia Melanie Ament geb. Bandoeng 24 jan. 1936, tr. Amsterdam 30 juni 1965 Derk Christiaan van der Beek, geb. Krimpen a.d. Lek 6 nov.1914, vertegenwoordiger N.V. Leonard Lang, auto-importeurs, zn. van Ir. Lambertus Daniel en Anna Hendrika Scheffer.
Amsterdam

2. Herman Rinia, volgt IXi.


IXi. Herman Rinia Ament geb. Bandoeng 13 okt. 1937, scheepswerktuigkundige, chef technische dienst N.V. Veenderij en Turfstrooiselfabriek Klazienaveen, tr. Losser 27 juni 1967 Patricia Grace Gelderman, geb. De Lutte 19 april 1946, dr. van Christiaan Maurits en Wilhelmina Christina Catharina van Wulfften Palthe.
Klazienaveen

Uit dit huwelijk:

Tjalling Maurits Ament geb. Klazienaveen 3 juni 1970.


VIIIh. Hendrik Feite Ament geb. Vlieland 3 juli 1903, oud-directeur Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. te Sneek, tr. 's-Gravenhage 20 dec. 1930 Ulrica Maria Catharina Huber, geb. Leeuwarden 18 mei 1907, dr. van Lambertus Johannes en Christina Johanna Poulie.
Vlieland

Uit dit huwelijk:

1. Herman Jan, volgt IXj.

2. Christina Johanna Ament geb. Rotterdam 3 sept. 1933, tr. Guelph (Ontario) 29 okt. 1955 Gijsbert van Reekum, geb. Geesteren 5 maart 1934, landbouwk. ing., werkzaam plantsoendienst Calgary, zn. van Jan Richard en Willy Christina Kloosterboer.
Calgary, Alberta, Canada

3. Titia Maria Ament geb. Amsterdam 10 dec.1935, tr. Santa Barbara (Californië) 20 maart 1958 Evert Henk Heijnneman, geb. Soerabaja 15 april 1932, architektstedebouwkundige, zn. van Johannes Albertus Berend en Madeleine Léontine Renaud.
Sausalito, Californië

4. Tjalling Edzard Hylke, volgt IXk.

5. Ulrique Justine Ament geb. Laren (N.H.) 14 april 1941, tr. Sneek 13 juni 1964 Sybren Wiarda, geb. Nijland (Fr.) 1 mei 1939, arts, zn. van Hyltsje en Martje de Vries.
Paterswolde

6. Harmen Thieden Ament geb. Laren (N.H.) 17 maart 1944, doopsgezind theoloog, tr. Wieringerwerf 21 aug. 1970 Nelly Grin, geb. Slootdorp (Wieringermeer) 8 april 1946, dr. van Hendrik en Klazina Blaauboer.
Amsterdam


IXj. Mr. Herman Jan Ament geb. Rotterdam 5 maart 1932, notaris op Terschelling en Vlieland, tr. Stiens 27 sept.1958 Anna Dikboom, geb. Amersfoort 6 juli 1931, dr. van Ds. Johannes en Henriette Elisabeth Beekhuis.
Lies, Terschelling

Uit dit huwelijk:

1. Tjalling Hendrik Feite Michiel Ament geb. Amsterdam 19 juli 1961.

2. Dieuwke Elisabeth Ament geb. Lies 13 jan.1963.

3. Nynke Johanna Ament, tweeling met voorgaande, geb. Lies 13 jan.1963.

4. Harmen Thieden Ament geb. Lies 28 jan.1965.

5. Jurjen Willem Teatse Ament geb. Lies 29 juni 1968.


IXk. Mr. Tjalling Edzard Hylke Ament geb. Hilversum 14 juli 1939, directeur Macro zelfbedieningsgroothandel te Kopenhagen, tr. Oslo 26 maart 1966 Anne-Marie Rogdar, geb. Oslo 14 aug.1942, arts, dr. van Ernst en Anna Rogdar.
Kopenhagen

Uit dit huwelijk:

1. Edzard Hendrik Ament geb. Utrecht 5 juli 1967.

Trouw Steenwijk 1655-1811 met het huwelijke van Esdra Ament op http://home.kpn.nl/hrgaal

Graf van Tjalling Ament op http://diverse-kerkhoven.nl

Slachtofferregister van Cornelis Carolus Ament op http://srs.org.nl

 Afbeelding resultaat:   plaatje van ament_newyork_1700.jpg

Marriage Records of the Reformed Dutch Church in New Amsterdam and New York op http://longislandgenealogy.com

New Amsterdam Baptisms from 1639-1730 op http://longislandgenealogy.com

 Afbeelding resultaat:   ' plaatje van stamboom Esdr Ament esdra_ament_aurich.jpg

 

Centraal Bureau voor Genealogie

TopAFKORTINGEN VOOR ONDERSCHEIDINGEN

B.K Bronzen Kruis
B.L Bronzen Leeuw
C.E.K. commandeur Orde van de Eikerikroon
C.H.O. commandeur Huisorde van Oranje
C.N.L. commandeur Orde van de Nederlandse Leeuw
C.O.N. commandeur Orde van Oranje Nassau
G.E.K. grootkruis Orde van de Eikenkroon
G.H.O. grootkruis Huisorde van Oranje
G.L.N. grootkruis Huisorde Gouden Leeuw van Nassau
G.N.L. grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw
G.O.N. grootkruis Orde van Oranje-Nassau
GO.E.K. grootofficier Orde van de Eikerikroon
GO.H.O. grootofficier Huisorde van Oranje
GO.O.N. grootofficier Orde van Oranje-Nassau
K.V. Kruis van verdienste.
O.E.K. officier Orde van de Eikenkroon
O.H.O. officier Huisorde van Oranje
O.O.N. officier Orde van Oranje-Nassau
R.E.K. ridder Orde van de Eikerikroon
R.H.O. ridder Huisorde van Oranje
R.M.W.O. 3 ridder 3e klasse Militaire Willemsorde
R.M.W.O. 4 ridder 4e klasse Militaire Willemsorde
R.N.L. ridder Orde van de Nederlandes Leeuw
R.O.N. ridder Orde van Oranje-Nassau
Vs.O.A. Verzetsster Oost-Azië 1942-1945

Top

This page is validated via the tools of W3Org