WAPENS


Veel genealogen hopen in de loop van hun onderzoek een wapendragende voorouder te vinden. Helaas gebeurt dit niet al te vaak. In mijn eigen navorsingen heb ik tot dusverre niemand met zekerheid kunnen aanwijzen die een wapen voerde.

Toch heeft het wel iets, zo'n wapen. Ik ben daarom zelf maar een aan het ontwerpen geslagen. Immers "in Nederland staat het een ieder vrij een familiewapen te voeren of er een te (laten) ontwerpen.***". Natuurlijk is het niet de bedoeling om zomaar wapens van anderen te lenen. Ook is het wenselijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de Nederlandse heraldische "traditie".

De afbeeldingen hieronder zijn ontwerpen voor mijzelf (Hagen) en verder voor mijn overgrootouders. Ze zijn allemaal volledig uit mijn fantasie ontsproten, met uitzondering van het wapen Reigersberg, waarvoor een bestaand wapen van die familie de inspiratie bood.


De wapens 'Hagen' en 'Groenewegen' zijn grafisch vormgegeven door Dirk J. Vuijk

HAGEN

Schild: van goud, beladen met een pal van sabel gegolfd met goud, aan weerszijden drie eikels van sabel boven elkaar.

Helmteken: een klimmende gevleugelde stier van sabel, gehoefd en gehoornd van goud.

Dekkleden: sabel, gevoerd van goud.

GROENEWEGEN

Schild: van zilver, beladen met een schuinkruis sinopel en een hartschild van goud  met een leeuw van keel.

Helmteken: een vlucht van zilver en sinopel.

Dekkleden: sinopel, gevoerd van zilver.


De wapens 'Van Zon' en 'Van Leeuwen' zijn grafisch vormgegeven door Dirk J. Vuijk

VAN ZON

Schild: in keel een zon van zilver.

Helmteken: een vlucht van zilver en keel.

Dekkleden: zilver, gevoerd van keel.

VAN LEEUWEN

Schild: linksgeschuind, het eerste van goud beladen met een leeuw van sabel en het tweede van sabel beladen met een leeuw van goud, in het hart een leeuw alternerend van sabel en goud.

Helmteken: een vlucht van goud.

Dekkleden: goud, gevoerd van sabel.


De wapens 'Lucas' en 'Van Willigen' zijn grafisch vormgegeven door Dirk J. Vuijk

LUCAS

Schild: gevierendeeld; I en IV zilver geschuinbalkt van sabel; II en IIIin goud een gevleugelde stier van sabel.

Helmteken: een vlucht van goud en sabel.

Dekkleden: sabel, gevoerd van goud.

VAN WILLIGEN

Schild: van zilver beladen met een omgezaagde knotwilg van sabel en een getand schildhoofd van keel.

Helmteken: een vlucht van zilver.

Dekkleden: zilver, gevoerd van keel.


De wapens 'Immers' en 'Reigersberg' zijn grafisch vormgegeven door Dirk J. Vuijk

IMMERS

Schild: van zilver beladen met drie achtpuntige sterren van sabel en een gekanteeld schildhoofd van keel.

Helmteken: een vlucht van keel en zilver.

Dekkleden: zilver, gevoerd van keel.

REIGERSBERG

Schild: in zilver een reiger van azuur op een berg van sinopel.

Helmteken: een reiger van azuur.

Dekkleden: zilver, gevoerd van azuur.


Klik hier voor een grote versie (large version)

 


index