Menu:

Updates:

30 april 2008:
Eerste foto's toegevoegd

29 april 2008:
Basis gelegd voor nieuwe site

februari 2008:
Oude site offline

juni 2001:
1e versie fotosite online

Religie,zingeving, geloof

Onder religie (van het Latijn religio) wordt meestal een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar de betekenis en doel van het leven verstaan, waarbij meestal een hogere macht of schepper centraal staat. In bredere zin duidt het woord 'religie' op een meer algemene vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven in relatie tot of een macht, of manifestaties van een macht of een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit.

Religie of geloof uit zich in onze maatschappij op verschillende manieren. Het heeft invloed op de indeling van de week. Zo is van oudsher de zondag een rustdag. Zouden de Moslims hier eerder geweest zijn dan was het vrijdag en hadden de Joden hun stempel op de maatschappij kunnen drukken dan was het zaterdag geworden.

Ook heeft het zijn stempel gedrukt op de dorpsindeling. Zo staat in veel plaatsen de dorp nog in het hart van het centrum. Mooie voorbeelden zijn Rotterdam, Utrecht en Breda, maar er zijn er zo nog velen te noemen waar een kerk het centrum domiteerd, als de nieuwe hoogbouw haar niet aan het zicht onttrekt.

Ik fotografeer graag de bouwwerken van de diverse religies om de schoonheid ervan zichtbaar te maken. Het is deze schoonheid en grootsheid die laat zien hoe belangrijk het geloof voor de mens is. Het is tenslotte de mens die deze gebouwen neerzet voor dat waaruit zij kracht en zin ontleent. De schoonheid en grootsheid van de bouwwerken zegt dus een hoop over de waarde die het in hun leven heeft.

Maak een keuze in het menu links onder het kopje 'Religie'.

 

 

 

 

Contact gegevens:

Fred Byrman
06-51115654
info@byrman.com