Menu:

Updates:

30 april 2008:
Eerste foto's toegevoegd

29 april 2008:
Basis gelegd voor nieuwe site

februari 2008:
Oude site offline

juni 2001:
1e versie fotosite online

De Natuur

Uit het Latijn (natura), het deelwoord van de toekomende tijd van nasci, hetgeen zoveel betekent als "dat wat geboren zal worden", oftewel "tot leven zal komen".

Met de natuur wordt bedoeld de oorspronkelijke, onaangeroerde verschijningsvorm van alles wat zich op, in en rond de Aarde bevindt; derhalve min of meer synoniem aan "schepping" of "wildernis". Dit staat dan tegenover cultuur, technologie, beschaving: hetgeen duidt op alles, wat de mens tot op heden aan die schepping veranderd heeft; oftewel: de door de mens gecreeerde of gewijzigde vormen.

Daar tussenin bevindt zich de door de mens zelf ingerichte of zelfs aangelegde natuur. Hierbij wordt Natuur gezien als ook omvattend al wat door de mens zelf als zodanig is ingericht. Oftewel de oorspronkelijke wildernis en elke natuurgetrouwe nabootsing hiervan. Derhalve ook bijvoorbeeld bossen die, ookal lijken ze op de oorspronkelijke oerbossen, in werkelijkheid zijn aangelegd.

Als Natuur kan ook gezien worden dat wat bestudeerd en beschreven wordt door de natuurwetenschappen zoals de natuurkunde en de biologie.

Op deze pagina laat ik wat fotowerk zien dat gemaakt is in voornamelijk de Hoeksewaard, de Alblasserwaard en het eiland van Dordrecht. Het varieert van landschap tot macro-opname. Kijk zelf!

 

 

 

 

Contact gegevens:

Fred Byrman
06-51115654
info@byrman.com