Menu:

Updates:

30 april 2008:
Eerste foto's toegevoegd

29 april 2008:
Basis gelegd voor nieuwe site

februari 2008:
Oude site offline

juni 2001:
1e versie fotosite online

Kunst en Cultuur

Kunst
Kunst is een subjectieve expressie van een mens met de vooropstaande bedoeling (een of meer van) de menselijke zintuigen en de menselijke geest te prikkelen. Kunst drukt de verbeelding of gevoelens van de kunstenaar uit in een scheppende activiteit, met als doel het voortbrengen van een origineel, zintuiglijk waarneembaar product met een bepaalde gevoelswaarde of voorstelling.

Kunst doet meestal een beroep op het menselijk gevoel voor esthetiek, maar kan daar soms ook op schokkende wijze afstand van doen. Kunst heeft tot doel de realiteit vanuit een andere hoek te belichten, een onderdeel ervan uit de omgeving te lichten of er geheel uit te stappen. Zij biedt de toeschouwer of toehoorder de kans om te worden meegenomen uit de dagelijkse kijk op de realiteit of uit realiteit als geheel, en naar een door die kunstenaar gecreeerde wereld te gaan.

Een kenmerk hebben alle kunstwerken gemeen, of het nu een schilderij is, een theaterstuk of literatuur: kunst bezit een bepaald patroon, een bepaald ontwerp. De kunstenaar heeft het op zorgvuldige wijze gecomponeerd. Toch hoeft dat niet altijd zo te lijken. Kunst wordt pas kunst op het moment dat het wordt waargenomen; de toeschouwer (luisteraar, voeler, proever, etc.) die de kunst waarneemt kan het mooi of lelijk vinden, beide kunnen het doel van de kunstenaar zijn geweest.

Kunst kan een voorstelling zijn van hoe een kunstenaar een religieuze of historische gebeurtenis ziet, maar het kan ook alleen maar ematie zijn, als of niet abstract vorm gegeven. Vaal legt een kunstenaar in zijn werk zijn diepste gevoelens van liefde, vreugde, woede, verdriet, teleurstelling, vrees, mening of godsvrucht neer.

BRON


Cultuur
Cultuur in het algemeen verwijst naar het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven. Er bestaan uiteenlopende definities van "cultuur", die duiden op verschillende theoretische benadering voor de beeldvorming of evaluatie van de menselijke activiteit.

Het woord cultuur komt uit het Latijn van cultura en is afgeleid van colere (= 'keren met een ploeg', in cultuur brengen) hetgeen betekent: bebouwen, bewerken, vereren, versieren, onderhouden. De Romeinen gebruikten het bijvoorbeeld in agri cultura, het bewerken van de akkers.

Het begrip "cultuur" wordt in brede zin gebruikt voor 'alles wat door de samenleving wordt voortgebracht'. 'Cultuur' wordt dan tegenover 'natuur' gesteld. In engere zin wordt het woord gebruikt voor kunstuitingen of voor kunst en wetenschap, inclusief literatuur, architectuur, en dergelijke. Als men spreekt over "cultuurpolitiek" gaat het meestal om zaken als kunst, pers en omroep, theaters, musea en dergelijke.

Onder de cultuur van een land wordt tevens de tradities van het land verstaan, zoals volksmuziek, volksdansen en klederdracht, traditionele bouwkunst, religieuze rituelen enzovoort. Soms wordt het woord cultuur gebruikt voor de sfeer en gewoonten van een bepaalde gemeenschap; zo kan men bijvoorbeeld spreken van de bedrijfscultuur bij Shell.

In de archeologie en geschiedenis betekent cultuur ook wel 'beschaving', in de zin van bijvoorbeeld de 'Trechterbekercultuur', waarvan we bijzonder weinig weten, alleen dat een aantal mensen een bepaald voortbrengsel gemeen had: aardewerk met een trechtervorm. En wellicht onderscheidden die mensen zich dan ook in andere opzichten.

In de hedendaagse samenleving wordt vaak de engere definitie van het begrip cultuur gebruikt. Het cultuurdepartement van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt zich vooral met de vormen van cultuur bezig die onder deze definitie vallen, zoals musea, concertzalen, theaters, kunstmanifestaties en meer en meer ook met populaire cultuurvormen als popmuziek.

BRON

Maak een keuze in het menu links onder het kopje 'Kunst en cultuur'.

 

 

 

 

Contact gegevens:

Fred Byrman
06-51115654
info@byrman.com