"EEN MAASSLUIS VISSERGESLACHT"Wilde Eend Een parenteel is een genealogie waarbij je zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn volgt. Met een parenteel krijg je dus alle wettelijke nakomelingen van één persoon of in dit geval van één echtpaar te zien. De oudste stamvaders hier droegen nog geen achternaam maar hadden zogenaamde patroniemen. Een patroniem is niets anders dan dat je achter je eigen voornaam de voornaam van je vader heb staan. In de praktijk wil dit bv. zeggen; Marckis Marckisz., dit betekend gewoon Marckis de zoon van Marckis. De schrijfwijzen waren ook nog niet altijd gelijk. Zo kunt u zien dat de ene keer Marckisz. wordt geschreven en de andere keer Marcusz. Als regel hanteer ik de schrijfwijzen zoals hij op de oudste akte voorkomt. Dit wil dus meestal zeggen zoals hij in de doopakte staat geschreven. Wel heb ik de ander schrijfwijzen tussen haakjes met de tekst er voor ook wel genoemd achter hun doopnaam vermeld.
Later in de negentiende eeuw kwamen ook verschrijvingen van namen nog regelmatig voor. Dit kwam mede doordat velen nog niet goed konden schrijven. De ambtenaar van de burgelijkestand schreef dan zo'n naam naar eigen goed dunken in. Het gebeurde ook vaak dat de akte met een ander schrijfwijzen ondertekende werd dan wat de ambtenaar had geschreven.
Nachtschade
Deze parenteel begint bij bij het huwelijk van Marcusz. met Fijtgen Cornelisse. Dit huwelijk werd op zondag 10 juni 1657 te Maassluis voltrokken. Ze zijn beiden waarschijnlijk voor 1635 geboren, maar of ze te Maassluis zijn geboren is mij niet bekend. Voor zover ik nu heb kunnen nagaan kregen ze in ieder geval één zoon maar waarschijnlijk meedere kinderen. De kleinzoon van onze stamvader noemde zich voor het eerst van Esch. Zijn zoon op zijn beurt noemde zich voor het eerst van Es. Deze parenteel betaat op het moment nog voor het meerendeel uit de familienaam van Es, maar ook de familienamen van den Hoek en van der Meulen komen al veelvuldig in de parenteel voor. Onze voorouders bleef voor het grootste deel vele generaties in Maassluis wonen. Pas na 1880 vertrokken meerdere uit Maassluis weg om zich elders te vestigen. Velen van onze voorouders hebben in de visserij gewerkt of beoefende een beroep uit wat er mee te maken had bv. kuiper of scheepstimmerman. De vrouwen op hun beurt werkte veel als boetster. Vandaar dat de titel van deze parenteel is:

"EEN MAASSLUIS VISSERGESLACHT"

Dat de visserij ook zijn tol eiste blijkt uit het feit dat ik regelmatig in een trouwakte van een zoon of dochter vond dat de vader zonder opgave van rede niet van zee was teruggekeerd. Of een regel van gelijkstrekkende aard. Dit betekend niet dat hij zich elders had gevestigd maar dat hij zo goed als zeker was verdronken. Soms werd er wel eens een akte van overlijden opgemaakt als iemand overboord was geslagen. Vaak werd dat ook niet gedaan. En als een schip met man en muis was vergaan dan waren er helemaal geen getuigen.
Vandaar dat ik verschillende keren achter iemands naam heb vermeld "waarschijnlijk op zee verdronken".
Ridderspoor
In de loop der jaren heb ik veel gegevens in het archief achterhaald. Maar elk antwoord wat in het archief wordt gevonden geeft weer een veelvoud van vragen. Er is is dus voor mij nog veel te onderzoeken.
De gegevens van geboorte zijn tot 100 jaar terug, die van huwelijk 70 jaar terug en die van overlijden tot 50 jaar terug vrij te onderzoeken. Dit houd in dat ik voor jongere gegevens ben aangewezen op andere bronnen. Dit kan een overlijdenskaart en trouwboekje of een bericht van geboorte of overlijden uit de krant zijn. Mocht het zo zijn dat er in deze parenteel voorouders van u voorkomen, en u zou het leuk vinden dat ook uw gegevens hier komen te staan. Neem dan via mijn e-mail adres kontact met mij op. Ik zal u dan zo spoedig mogelijk terug schrijven zodat we tot e.v.t. uitwisseling van gegevens kunnen komen.
Bijvoorbaat dank voor uw eventuele medewerking.Door hier op de link te klikken krijgt u een lijst te zien van wie ik aanvullende gegevens voor deze genealogie heb mogen ontvangen.

Esdoorn
Esdoorn


punt Door hier kandelaar op de link te klikken krijgt u de parenteel van Marcusz. en Fijtgen Cornelisse te zien.


punt Door hier op de link te klikken krijgt u een pagina met een overzicht van foto's.

terug naar openingspagina