Eerste blad    Vorig blad    Blad 8 van 16 bladen Volgend blad    Laatste blad

IX.15 Jan VELTENAAR, schuitenvoerder, geboren op woensdag 12 September 1894 te Amsterdam (NH), overleden op zondag 4 Februari 1973 aldaar op 78-jarige leeftijd, zoon van Jan VELTENAAR (zie VIII.13) en Sara Clara van VEEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op woensdag 15 Maart 1916 te Amsterdam (NH) met Maria Elisabeth TOL, 20 jaar oud, geboren op vrijdag 11 Oktober 1895 te Amsterdam (NH), overleden op vrijdag 4 Juli 1980 aldaar op 84-jarige leeftijd, dochter van Cornelis TOL, werkman, en Sara Gesina FREDERIKS.
Uit dit huwelijk:
1. m  Cornelis (Cor), geboren op donderdag 27 Juli 1916 te Amsterdam (NH) (zie X.6).
2. v  Sara Clara (Clara), geboren op zaterdag 29 December 1917 te Amsterdam (NH) (zie X.9).
3. m  Jan, geboren op zaterdag 4 Oktober 1919 te Amsterdam (NH) (zie X.10).
4. m  Pieter (Piet), geboren op donderdag 22 December 1921 te Amsterdam (NH).
Gehuwd met Ytje LOUWERMAN.

IX.18 Leuntje VELTENAAR, geboren op maandag 30 November 1896 te Amsterdam (NH), dochter van Jan VELTENAAR (zie VIII.13) en Sara Clara van VEEN.
Gehuwd met Hendrik VISSER, geboren op zondag 13 December 1896 te Hilversum (NH).
Uit dit huwelijk:
1. m  Henrdikus, geboren op zondag 4 Augustus 1918 te Amsterdam (NH).

IX.24 Jan van ES, sigarenmaker, waterstoker, groentenman, geboren op woensdag 30 Augustus 1876 om 15.30 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Johanna Catolina van Melle, 28 jaar oud, vroedvrouw, getuigen: Jan van Es, 55 jaar oud, winkelier en Johannes van der Gaauw, 49 jaar oud, timmerman), overleden voor 1940, zoon van Leendert van ES (zie VIII.15) en Maria Johanna van der GAAUW, zonder beroep.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op donderdag 7 Oktober 1897 te Maassluis (ZH) (getuige(n): Engel van der Gaauw, 39 jaar oud, timmerman, oom van de bruidegom, Frederik Noltee, 45 jaar oud, scheepstimmerman, oom van de bruidegom, Philippus Broos, 60 jaar oud, landbouwer, oom van de bruid en Willem Groenewegen, 40 jaar oud, huisschilder) met Anna de BRUIN, 24 jaar oud, zonder beroep, geboren op woensdag 12 Februari 1873 om 11.00 uur te Rozenburg (ZH), overleden op zaterdag 23 Januari 1932 te Rotterdam (ZH) op 58-jarige leeftijd, dochter van Cornelis de BRUIN, arbeider, griendwerker, en Elizabeth van HERP.
Uit dit huwelijk:
1. v  Elizabeth Johanna Maria (Bep), geboren op woensdag 14 September 1898 om 14.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Jan van Es, 22 jaar oud, sigarenmaker, vader van de geborene, getuigen: Jozef Kazenbroot, 36 jaar oud, sigarenmaker en David Boudestein, 26 jaar oud, sigarenmaker).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 21 November 1923 te Rotterdam (ZH) met Aza TEEUWEN, geboren circa 1900 te Rotterdam (ZH), zoon van Cornelis TEEUWEN en Wijna OOMS.
2. m  Leendert Cornelis (Leen), geboren op maandag 27 November 1899 om 21.00 uur te Maassluis (ZH), overleden voor 1940.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op woensdag 22 Augustus 1923 te Rotterdam (ZH) met Cornelia BREEDIJK, geboren circa 1897 te Utrecht (U), dochter van Bart BREEDIJK en Bertha Claesina van HATTEM.
3. m  Cornelis Dirk (Cor), geboren op woensdag 22 Januari 1902 te Rotterdam (ZH) (zie X.19).
4. m  Dirk (zie X.21).
5. v  N. N. (Anna).
6. v  N. N. (Rie).
7. v  N. N. (Zus).
8. m  N. N. Wim, overleden voor 1940.
9. v  N. N. (Leentje), overleden voor 1940.
10. m  N. N. (Jo), overleden voor 1940.

IX.35 Sientje van ES, dienstbode, geboren op dinsdag 13 December 1887 om 22.00 uur te Maassluis (ZH), overleden op donderdag 31 Augustus 1972 te Rotterdam (ZH) op 84-jarige leeftijd, begraven op dinsdag 5 September 1972 aldaar, dochter van Bartholomeus (Bertus) van ES (zie VIII.19) en Siphra Petronella SMITH, zonder beroep.
Ondertrouwd op zondag 26 December 1909 te Maassluis (ZH), gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 13 Januari 1910 aldaar (getuige(n): Willem van Es, 55 jaar oud, zeeman, oom van de bruid, Gerardus Matthijs van Doorn, 32 jaar oud, smid, oom van de bruidegom, Gerrit Vroombout, 46 jaar oud, loggerschipper, neef van de bruidegom en Cornelis van Dijk, 42 jaar oud, kuiper, neef van de bruidegom) met Cornelis Johannes van DOREN, 24 jaar oud, stoker bij het loodswezen, Walmachinist, geboren op zaterdag 8 Augustus 1885 om 9.30 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Simon Versteeg, 64 jaar oud, verloskundige, Getuigen: Willem de Boom, 65 jaar oud, winkelier en Jacob van Riel, 38 jaar oud, sjouwer), overleden op donderdag 22 April 1982 te Rotterdam (ZH) op 96-jarige leeftijd, begraven op maandag 26 April 1982 aldaar. Bij zijn huwelijk was hij woonachtig te Hellevoetsluis (ZH). Zoon van Cornelis van DOREN, schipper op een stoomlogger, en Johanna van DIJK, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
1. m  Cornelis, geboren op zaterdag 25 Juni 1910 te Nieuw-Hellevoet (ZH), gedoopt op zondag 10 Juli 1910 aldaar, overleden op donderdag 12 Juli 1990 te Rotterdam (ZH) op 80-jarige leeftijd.
2. v  Siphra Petronella, geboren op woensdag 18 Juni 1913 te Maassluis (ZH).
3. m  Johan (Joop), geboren op maandag 12 Oktober 1914 te Maassluis (ZH), overleden op dinsdag 3 Juni 1975 te Rotterdam (ZH) op 60-jarige leeftijd.
4. v  Petronella, geboren op zaterdag 31 Maart 1917 te Maassluis (ZH).
5. m  Bartholomeus Jan, geboren op zondag 22 Februari 1920 te Maassluis (ZH), overleden op vrijdag 10 Mei 1946 te Davos (Zwitserland) op 26-jarige leeftijd.
6. v  Johanna, geboren op woensdag 31 Augustus 1921 te Maassluis (ZH).
7. v  Sientje, dienstbode, geboren op zondag 6 Januari 1924 te Maassluis (ZH), overleden op vrijdag 22 Augustus 1958 te Delft (ZH) op 34-jarige leeftijd.
8. v  Dina, geboren op zaterdag 25 Augustus 1928.

IX.60 Dina (Dien) van ES, zonder beroep, geboren op zaterdag 31 Mei 1884 om 7.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Simon Versteeg, 62 jaar oud, verloskundige, getuigen: Jan van der Sijs, 45 jaar oud, zeeman en Johannes Ferdenandus van Cronenburg, 53 jaar oud, zeeman), overleden op zaterdag 2 Februari 1946 aldaar op 61-jarige leeftijd, begraven op woensdag 6 Februari 1946 aldaar, dochter van Willem van ES (zie VIII.24) en Adriana van der CHIJS, dienstbode.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op donderdag 5 Mei 1904 te Maassluis (ZH) (getuige(n): Leendert Rietdijk, 28 jaar oud, varensgezel, broer van de bruidegom, Daniël Bouwman, 30 jaar oud, kuiper, zwager van de bruidegom, Dirk de Lange, 33 jaar oud, metselaar en Job Prins, 30 jaar oud, huisschilder). Bij dit huwelijk kon de vader van de bruid niet aanwezig zijn wegens zijn werkzamheden als zeeman. Hij gaf toestemming voor dit huwelijk via een notariëleakte. Deze is op 30 April 1904 door de notaris opgemaakt. Voor het recht werd f 1.20 betaald. Echtgenoot is Izaäk (Izaäk) RIETDIJK, 24 jaar oud, varensgezel, geboren op woensdag 21 April 1880 te Heenvliet (ZH), overleden op donderdag 27 Oktober 1960 te Vlaardingen (ZH) op 80-jarige leeftijd, begraven op maandag 31 Oktober 1960 aldaar, zoon van Cornelis RIETDIJK, winkelier, en Catharina KOENE, zonder beroep.
Uit de huwelijksbijlage:
Op den dertigsten April negentien honderd en vier
verscheen voor mij Meester Leendert Reeser, notaris in het
Arrendissement Rotterdam, standplaats hebbende te Maassluis,
in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:
Willem van Es, zeeman, wonende te Maassluis, mij notaris bekend,
die verklaarde toe te stemmen in het huwelijk, hetwelke zijn dochter
Dina, oud negentien jaren, zonder beroep, wonende te Maassluis,
geboren uit zijn huwelijk met Adriana van der Chijs, zonder beroep,
wonende aldaar, voornemens is aan te gaan met Izaak Rietdijk,
varensgezel, oud vier en twintg jaren, wonende te Rotterdam, zoon
van de echtelieden Cornelis Rietdijk, winkelier en Catharina
Koene, zonder beroep, wonende beiden te Rotterdam, mitdien
den Heer Ambtenaar van den Burgerlijke Stand te machtigen
dat huwelijk te voltrekken niettegenstaande hij, comparant, daarbij
niet tegenwoordig mocht zijn
Waarvan Acte, welke in orginali zal worden uitgegaan.
Gedaan en verleden ten jare, maande en dage aan het hoofd dezer gemeld,
te Maassluis, ten Kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid, als
getuigen, van Willem Prins, particulier en Peter van der Kuil
Marinuszoon, kantoorbediende, wonende beide te Maassluis en
zijnde mij, notaris, bekend. Hebbende de comparant met de getuigen
en mij, nataris, onmiddelijk na voorlezing, deze acte ondertekend.
 
592 Geregiseerd te Schiedam den tweeden
Mei 1900 vier, deel 118
folio 109 recto, vak /, een blad
geen ronvooi, Ontvangen voor
recht een gulden twintg cent
f 1.20 De Ontvanger
.
Uit dit huwelijk:
1. v  Catharina (Catrien), geboren op woensdag 31 Oktober 1906 te Maassluis (ZH) (zie X.38).
2. m  Willem Adriaan, geboren op woensdag 4 Januari 1911 te Rotterdam (ZH), overleden op donderdag 18 Januari 1968 te Maassluis (ZH) op 57-jarige leeftijd, begraven op maandag 22 Januari 1968 aldaar. Hij werd op de "Algemene Begraafplaats" begraven.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op woensdag 13 Mei 1942 te Vlaardingen (ZH) met Johanna VISSER, 41 jaar oud, geboren op zaterdag 30 Juni 1900 te Maassluis (ZH), overleden op donderdag 13 Mei 1982 aldaar op 81-jarige leeftijd.
3. m  Cornelis, geboren op maandag 18 Maart 1912 te Rotterdam (ZH), overleden op vrijdag 12 December 1986 te Maassluis (ZH) op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 22 Augustus 1936 aldaar met Elisabeth Johanna PERSOON, 22 jaar oud, geboren op vrijdag 24 April 1914 te Maassluis (ZH), overleden op donderdag 1 Februari 1979 aldaar op 64-jarige leeftijd.
4. v  W. (Mien), geboren op vrijdag 6 Februari 1920.
Gehuwd met D. Daan INGEN, geboren op zaterdag 11 November 1911.
5. m  Leendert Cornelis, geboren op maandag 27 Februari 1922 te Maassluis (ZH) (zie X.45).
6. v  C. C. A.
Gehuwd met A. P. WEELAND.
7. m  A.
Gehuwd met H. HADDERS.
8. v  A. (Sjaan), overleden circa 1945.
Gehuwd met Jo VINK.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 8 van 16 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail