Eerste blad    Vorig blad    Blad 6 van 16 bladen Volgend blad    Laatste blad

VIII.21 Jan van ES, zeeman, waterstoker, geboren op donderdag 18 Februari 1858 om 7.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Jan van Es, 36 jaar oud, zeeman, vader van de geborene, getuigen: Arie van Es, 31 jaar oud, schipper en Cornelis Ghislain, 56 jaar oud, gemeentebode), zoon van Jan van ES (zie VII.10) en Dina van den BERG, dienstbode.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op woensdag 26 November 1879 te Maassluis (ZH) (getuige(n): Leendert van Es, 28 jaar oud, zeeman, Bartholomeus van Es, 23 jaar oud, zeeman, beiden broers van de bruidegom, Stephanus Cornelis Bronwasser, 43 jaar oud, werktuigkundige, oom van de bruid en Johan Wilhelm Meuldijk, 23 jaar oud, neef van de bruid) met Antje BRONWASSER, 19 jaar oud, zonder beroep, geboren op zaterdag 5 Mei 1860 te Hellevoetsluis (ZH), overleden op woensdag 21 Januari 1914 te Rotterdam (ZH) op 53-jarige leeftijd, dochter van Frederik Joseph BRONWASSER, loods, en Maria Johanna de BOO, zonder beroep.
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op zondag 18 April 1915 te Maassluis (ZH) (getuige(n): Jan van Es, 26 jaar oud, kuiper, zoon van de bruidegom en Willem van Es, 55 jaar oud, los werkman, broer van de bruidegom) met Jacoba SCHAARMAN, 49 jaar oud, geboren op dinsdag 9 Mei 1865 te Rotterdam (ZH), overleden op zondag 13 April 1924 om 17.00 uur te Maassluis (ZH) op 58-jarige leeftijd (aangifte door: Jan Prins, 59 jaar oud, lijkbezorger en Marinus Antonie van der Kooij, 39 jaar oud, schoenmaker). Zij is eerder gehuwde op 5 Juni 1900 te Rotterdam (ZH) met Georg Oehlenschläger, geboren circa 1858 te Reinbach (Duitschland), zoon van Adam Oehlenschläger en Elisabethe Mader. Dit huwelijk is op 26 Oktober 1892 te Rotterdam (ZH) ontbonden. Dochter van Hendrik SCHAARMAN en Sophia FONTEIJN. {Zij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op woensdag 26 Oktober 1892 te Rotterdam (ZH), gescheiden na 7 jaar op donderdag 5 Juli 1900 aldaar van Georg OEHLENSCHLÄGER, geboren circa 1858 te Reinbach (Duitschland), zoon van Adam OEHLENSCHLÄGER en Elisabethe MADER.}
Uit het eerste huwelijk:
1. m  Jan, geboren op vrijdag 6 Februari 1880 om 6.30 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Jan van Es, 21 jaar oud, zeeman, vader van de geborene, getuigen: Jan van Es, 58 jaar oud, pakhuisbaas en Willem Prins, 52 jaar oud, zaakwaarnemer), overleden op dinsdag 16 Februari 1886 om 6.00 uur aldaar op 6-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Prins, 59 jaar oud, aanspreker en Jacob de Ligt, 45 jaar oud, gemeentebode).
2. v  Frederica Josephina, geboren op zondag 15 Januari 1882 om 14.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Willem van der Starp, 33 jaar oud, verloskundige, getuigen: Jan van Es, 60 jaar oud, winkelier en Hendrik Bergwerff, 61 jaar oud, zeeman).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 12 December 1907 aldaar (getuige(n): Hendricus van Leeuwen, 35 jaar oud, zeeman, broer van de bruidegom, Frans Dunweg, 42 jaar oud, machinist, oom van de bruid, Arie Tielen, 24 jaar oud, los werkman, zwager van de bruid en Pieter van Toor, 26 jaar oud, schoenmaker) met Gerrit Johannes van LEEUWEN, 27 jaar oud, machinist op een stoomlogger, geboren op zondag 24 Oktober 1880 te Scheveningen gem. ´s-Gravenhage (ZH), zoon van Hendricus van LEEUWEN, kuiper, en Johanna Catharina HOUTZAGER, zonder beroep.
3. v  Dina, zonder beroep, geboren op zaterdag 10 November 1883 om 23.30 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Elisabeth Anna Catharina Hensink, 40 jaar oud, vroedvrouw, getuigen: Jan van Es, 62 jaar oud, winkelier en Frederik Josph Bronwasser, 53 jaar oud, binnenloods).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op donderdag 2 April 1903 aldaar (getuige(n): Willem Hummelman, 55 jaar oud, sluiswachter, Leendert Hummelman, 53 jaar oud, timmerman, ooms van de bruidegom, Bertus van Es, 46 jaar oud, zeeman en Cornelis Bronwasser, 32 jaar oud, kuiper, ooms van de bruid) met Arij REEDIJK, 22 jaar oud, scheepmaker, geboren op woensdag 18 Augustus 1880 om 2.00 uur te Maassluis (ZH), zoon van Arij REEDIJK en Francina HUMMELMAN, zonder beroep.
4. v  Maria Johanna, zonder beroep, geboren op dinsdag 10 Augustus 1886 om 1.30 uur te Maassluis (ZH).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op donderdag 21 December 1905 aldaar (getuige(n): Pieter Boudestein, 75 jr., zonder beroep, oom van de bruidegom, Pieter Boudestein, 35 jr., kuiper, neef van de bruidegom, Bartholomeus van Es, 49 jr., zeeman, en Arie Tuijtel, 37 jr., kuiper, beiden ooms van de bruid). Bij het huwelijk wordt verklaart dat ze geen overl. akte kunnen overleggen van Pieter van Tielen, de vader van de bruid. Het zou mogenlijk kunnen zijn dat hij was verdronken en dat er daarom geen overl. akte was opgemaakt. Echtgenoot is Arij van TIELEN, 21 jaar oud, boerenknecht, geboren op vrijdag 29 Augustus 1884 om 11.00 uur te Maassluis (ZH), zoon van Pieter van TIELEN en Maria SOL, zonder beroep.
5. m  Jan, kuiper, geboren op dinsdag 9 Oktober 1888 om 2.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Elizabeth Anna Catharina Henselink, 44 jaar oud, vroedvrouw, getuigen: Pieter Hendrik Schor, 49 jaar oud, sigarenmaker en Pieter van der Beld, 34 jaar oud, gemeentebode).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 27 April 1911 aldaar (getuige(n): Arie Reedijk, 29 jaar oud, scheepmaker, zwager van de bruidegom, Arie van Tielen, 26 jaar oud, boerenknecht, zwager van de bruidegom, Leonardus Uleman, 43 jaar oud, metselaar, oom van de bruid en Izaak van Dijk, 27 jaar oud, loggerschipper) met Johanna JONKMAN, 21 jaar oud, zonder beroep, geboren op woensdag 25 September 1889 om 3.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Johannes Jonkman, 26 jaar oud, arbeider, vader van de geborene, getuigen: Pieter van Hoepen, 48 jaar oud, schippersknecht, en Jacob Sneep, 40 jaar oud, arbeider), dochter van Johannes JONKMAN, arbeider, en Aafje POOT, zonder beroep.
6. v  Antje, geboren op vrijdag 6 Februari 1891 om 12.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Jan van Es, 32 jaar oud, zeeman, vader van de geborene, getuigen: Daniël van der Meulen, 32 jaar oud, visser en Pieter van den Beld, 26 jaar oud, ambtenaar ter secretarie).
7. v  Elisabeth Petronella, geboren op zondag 30 Oktober 1892 om 21.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Jan van Es, 34 jaren oud, zeeman, vader van de geborene, getuigen: Jacob Sneep, 43 jaren oud, loswerkman en Pieter van Zelst, 42 jaar oud, tuinder), overleden op zondag 11 Februari 1900 om 7.00 uur aldaar op 7-jarige leeftijd (aangifte door: Cornelis Schoonhoven, 54 jaar oud, bedienaar ter begrafenis en Willem van Veen, 67 jaar oud, loswerkman).
8. m  Leendert, geboren op zaterdag 7 December 1895 om 23.30 uur te Maassluis (ZH).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op donderdag 8 November 1917 te Maasland (ZH) met Geertruida VOOGT, 21 jaar oud, geboren op dinsdag 24 Maart 1896 te Maasland (ZH), dochter van Jan VOOGT en Jaapje van BUUREN.

VIII.24 Willem van ES, zeeman, koopman, loswerkman, brandstoffenhandelaar, geboren op donderdag 20 Oktober 1859 om 0.30 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Jan van Es, 38 jaar oud, zeeman, vader van de geborene, getuigen: Arie van Es, 33 jaar oud, schipper en Dirk Staa, 46 jaar oud, sjouwer), overleden op vrijdag 4 Oktober 1940 te Goirle (NB) op 80-jarige leeftijd. Hij is in de "St. Elizabeth-Stichting" overleden. Begraven op maandag 7 Oktober 1940 te Goirle (NB). Hij werd voor de Nationale Militie in 1878 ingeschreven voor de lichting van 1879. Hem viel het lotnummer 5 ten deel. Wegens het gemis van de vereiste lengte werd hij vrijgesteld van de dienstplicht.
 
Op 10 Oktober 1916 is Willem van Es met de "Johannes" MA 93 op Vlieland gestand. Het schip is hierbij verloren gegaan. Hieronder staat het volledige verslag zoals het in "Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart" staat vermeld.
 
 
Het stranden van den zeillogger "Johannes" MA 93, (betrokkene schipper C. van der Snoek).
 
op 10 October 1916 des avonds omstreeks, half negen is de zeilloger "Johannes" MA 93, op de Vliehorst gestrand en geheel verloren geraakt, terwijl de bemanning zich heeft kunnen redden.
De logger "Johannes" MA 93, een houten zeilvisschersvaartuig, groot 73.47 ton bruto, bemand met 13 koppen, behoorende aan den reeder D. Warnaar te Maassluis, vertrok den 28 Augustus van Maassluis ter visscherij op de Noordzee.
Nadat gedurende de visscherij op 7 October nog een middagbreedte was genomen van 55°7´ N.B. vertrok men op 9 October omstreeks 5 uur des namiddags huiswaarts van een gegist standplaats 55° N.B. en 2° O.L.; gelood werd 13 vaam water, zandgrond. Er stond een flinke bries uit het W.N.W. alle zeilen waren bijgezet zonder reven. Aangezien op de heenreis was gebleken, dat de log te veel aanwees, werd deze niet buitenboord gezet. Gestuurd werd Z.t.O. magn. tot 2 uur voormiddags van 10 October, daarna Zuid tot 6 uur voormiddags, vervolgens Z.t.W. Om 12 uur des middags namen wind en zee gestadig toe en werd te 2 uur de middelfok verwisseld tegen den stormfok. De wind kromp op tot W.t.Z. Van 2 uur des middags hield men het schip bij den wind over bakboord en werd het roer daarbij vastgezet, terwijl een man in de nabijheid bleef. Te 6 uur werd een rif in het vischzeil gestoken.
Des avonds te 8.15 ging de schipper van dek en liet de wacht over aan W. van Es, een niet gekeurd matroos van 56 jaar met diens zoon, getuige C. J. van Es, oud 20 jaar, evenmin gekeurd en zonder ervaring, welke laatste stond uit te kijken.
Deze getuige verklaarde niets bijzonders gezien te hebben, doch even nadat de schipper van dek was gegeaan stootte het schip en bleef zitten in de branding. Dadelijk sloeg veel water over het schip, zoodat het vuur, waarmede men trachtte te stakelen, telkens doofde. Daar hij den toestand gevaarlijk oordeelde, gaf de schipper order de boot buiten boord te zetten, hetgeen na eenige moeite gelukte. De geheele bemanning begaf zich daarin; tijd om iets te redden was er niet, volgens verklaringen van den schipper, en men roeide voor den win in Oosterlijke richting. Bij het roeien door de branding sloeg de boot tot driemaal toe vol water doch na ongeveer en half uur roeiens stootte zij op het stranden men kon nu door het water den wal bereiken. Na eenigen tijd kwam men al voort loopende bij een huisje met wegwijzer, waarop "Vlieland" stond en nu bleek het schip op de "Vliehorst" gestrand te zijn. De "MA 93" is geheel verloren gegeaan.
Nog verklaarde de schipper gedurende de thuisreis niet te hebben gelood, daar hij zich zeker achtte van zijn bestek.
 
De Raad is van oordeel, dat de stranding van de "Johannes" MA. 93 is veroorzaakt door nalatigheid van den schipper. Vertrouwende op zijn gegist bestek heeft hij nagelaten zijn standplaats door loodingen te controleeren en heeft zoodoende niet bemerkt, dat zijn schip ten slotte 56 mijlen Oosterlijker stond dan hij meende. Had hij bij het verlaten der vischplaats nauwkeurig acht geslagen op het water en door herhaalde loodingen de grondsoort verkend, zoo zou hij reeds toen bemerkt hebben, dat hij Oosterlijker stond. Bovendien is gedurende het naar huis zeilen niet voordurend gestuurd, doch heeft het roer geruimen tijd vastgestaan, waardoor het vaartuig ook in Oosterlijke richting is afgedreven.
De Raad straft daarom Cornelis van der Snoek, geboren 14 December 1878 te Maassluis, wonende aldaar, gewezen schipper op de "MA. 93", door hem de bevoegdheid te ontnemen als schipper en als stuurman te varen op een schip als bedoeld bij art. 2 der Schepenwet, voor de tijd van een maand.
De raad is overigens van meening, dat deze ramp had kunnen worden voorkomen, wanneer de kustlichten hadden gebrand.
Aldus uitgesproken door den Voorzitter ter openbare zitting van 6 November 1916.
Zoon van Jan van ES (zie VII.10) en Dina van den BERG, dienstbode.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op vrijdag 6 Juli 1883 te Maassluis (ZH) (getuige(n): Jan van Es, 25 jaar oud, zeeman, broer van de bruidegom, Jan van der Sijs, 44 jaar oud, zeeman, oom van de bruid, Hendrik Doeleman, 23 jaar oud, kuiper en Willem van Aafen, 25 jaar oud, zeeman, de laatste twee getuigen zijn niet verwand aan de comparanten) met Adriana van der CHIJS, 23 jaar oud, dienstbode, geboren op zondag 23 Oktober 1859 om 12.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Arie van der Chijs, 28 jaar oud, zeeman, vader van de geborene, getuigen: Martinus Prins, 58 jaar oud, kledermaker en Arie Hofman, 24 jaar oud, tuiniersknecht), overleden op vrijdag 20 November 1925 om 16.00 uur aldaar op 66-jarige leeftijd (aangifte door: Jan Jacob van der Lelij, 56 jaar oud, lijkbezorger en Hendrik van der Linden, 53 jaar oud, gemeentearbeider), begraven op maandag 23 November 1925 aldaar, dochter van Arie van der CHIJS, zeeman, en Antje SLIJP, zonder beroep.
Uit dit huwelijk:
1. v  Dina (Dien), geboren op zaterdag 31 Mei 1884 te Maassluis (ZH) (zie IX.60).
2. v  Antje (Ant), geboren op zaterdag 13 Maart 1886 om 11.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Simon Versteeg, 64 jaar oud, verloskundige, getuigen: Jan van Es, 64 jaar oud, pakhuisbaas en Jacob de Ligt, 45 jaar oud, gemeentebode), overleden op zaterdag 30 Mei 1959 te Goirle (NB) op 73-jarige leeftijd, begraven op woensdag 3 Juni 1959 aldaar.
Gehuwd (1) voor 1915 met Hendrik ROLAFF, geboren circa 1862.
Gehuwd (2) voor 1918, gescheiden op vrijdag 1 Augustus 1919 te ´s-Gravenhage (ZH) van Johan George RUTH.
Gehuwd (3) op 33-jarige leeftijd op woensdag 17 December 1919 te Arnhem (GLD) met Gerard van KEULEN, geboren circa 1890 te Empel en Meerwijk (NB).
Gehuwd (4) met Johannes Cornelis (Jan) MOONEN.
3. m  Jan, geboren op zondag 28 Augustus 1887 om 3.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Simon Versteeg, 65 jaar oud, geneesheer, getuigen: Jan van Es, 66 jaar oud, pakhuisknecht en Jacob de Ligt, 46 jaar oud, gemeentebode), overleden op zaterdag 15 Maart 1890 om 21.00 uur aldaar op 2-jarige leeftijd (aangifte door: Cornelis Schoonhoven, 44 jaar oud, bedienaar en Cornelis Lub, 35 jaar oud, kuiper).
4. m  Arie (Arie) (In de USA werd hij Harry genoemd.), geboren op woensdag 21 Augustus 1889 te Maassluis (ZH) (zie IX.67).
5. m  Jan (Jan), geboren op donderdag 14 Januari 1892 te Maassluis (ZH) (zie IX.69).
6. v  Clasina Christina Adriana (Clasien), geboren op vrijdag 12 Januari 1894 te Maassluis (ZH) (zie IX.72).
7. m  Cornelis Johannes (Cor), geboren op dinsdag 19 Mei 1896 te Maassluis (ZH) (zie IX.73).
8. m  Willem Adriaan (Wim / Willem), geboren op woensdag 26 September 1900 te Maassluis (ZH) (zie IX.75).
9. m  Hendrik, geboren op woensdag 4 Januari 1905 om 4.30 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Willem van Es, 45 jaar oud, zeeman, vader van de geborene, getuigen: Hendrik Doeleman, 45 jaar oud, kuiper en Steven Kleijn, 39 jaar oud, kuiper), overleden op woensdag 18 Januari 1905 om 11.00 uur aldaar, 14 dagen oud (aangifte door: Cornelis Schoonhoven, 59 jaar oud, bedienaar ter begrafenis en Hendrik Stigter, 69 jaar oud, zonder beroep).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 6 van 16 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail