Blad 1 van 16 bladen Volgend blad    Laatste blad

Bestand:C:\PG30\NL\DATA\MARCUSZ
Datum:zondag 10 November 2013
Selectie:´Personen in parenteel van Marcus MARCUSZ. [1]´
Sortering:Per generatie

Generatie I
 
I.1 Marcus Marcusz. Gedoopt voor 1635, zoon van Marcus en N. N. N. N.
Gehuwd (1) voor 1657 met N. N. N. N.
Gehuwd voor de kerk (2) op zondag 10 Juni 1657 te Maassluis (ZH) met Fijtgen Cornelisse. (ook Fijtje genoemd), gedoopt voor 1635. Zij waren beiden weduwe en weduwnaar.
Uit het eerste huwelijk:
1. m  Marckis Marckisz. Gedoopt voor 1657 te Maassluis (ZH) (zie II.1).
Uit het tweede huwelijk:
2. v  Anna Marcusse. Gedoopt op vrijdag 30 April 1660 te Maassluis (ZH).
3. v  Annetje Marcusse. Gedoopt op zondag 30 April 1662 te Maassluis (ZH).

Generatie II
 
II.1 Marckis Marckisz. Gedoopt voor 1657 te Maassluis (ZH), zoon van Marcus Marcusz. (zie I.1) en N. N. N. N.
Gehuwd voor de kerk op zondag 6 Februari 1678 te Maassluis (ZH) met Maddeleentje HUIJGE, gedoopt voor 1660.
Uit dit huwelijk:
1. v  Niesje Marcusse. Gedoopt op woensdag 2 November 1678 te Maassluis (ZH).
2. m  Marckis Marckisz. Gedoopt op woensdag 11 December 1680 te Maassluis (ZH).
3. v  Fijtje Marcusse. Gedoopt op donderdag 1 Januari 1682 te Maassluis (ZH).
Gehuwd in 1708 aldaar met Pieter Jacobse. VISSER.
4. m  Marckis Markusse. (ook van Esch genoemd), gedoopt op maandag 12 April 1688 te Maassluis (ZH) (zie III.5).

Generatie III
 
III.5 Marckis Markusse. (ook van Esch genoemd), gedoopt op maandag 12 April 1688 te Maassluis (ZH), zoon van Marckis Marckisz. (zie II.1) en Maddeleentje HUIJGE.
In de ondertrouwakte wordt voor het eerst melding gemaakt van de achternaam van Esch. Het is mij nog niet bekend of uit dit eerste huwelijk ook kinderen zijn geboren. Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op zondag 9 November 1710 te Den Briel (ZH) met Neeltje Paulisse. Zij woonde voor haar trouwen te Sommelsdijk (ZH). Ze verzochten een briefje om Pro Deo te mogen trouwen. De bruid was voor haar huwelijk woonachtig te Sommelsdijk (ZH). De bruidegom woonde op de Noorddijk.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op zondag 1 Mei 1718 te Maassluis (ZH) met Lijsbeth Jacobse. VISSER (ook Visscher genoemd). Ze verzochten een briefje om Pro Deo te mogen trouwen. De bruid was voor haar huwelijk woonachtig te Den Briel (ZH).
Ondertrouwd (3) op vrijdag 29 April 1746 te Maasland (ZH). De bruid woonde voor haar huwelijk onder Maassland (ZH). Gehuwd op 58-jarige leeftijd op zondag 15 Mei 1746 te Maassluis (ZH) met Jannetje Cornelisd. van der HOEVEN. Zij was weduwe van Leendert Arendse. van der Horst. {Zij was eerder gehuwd voor 1744 met Leendert Arendse. van der HORST, overleden voor 1745.}
Uit het tweede huwelijk:
1. m  Markkus Markusse. van ESCH (ook van Es genoemd), gedoopt op zondag 15 November 1722 te Maassluis (ZH) (zie IV.1).
2. v  Hugbertie Marcusd. van ESCH (ook van Es genoemd), gedoopt op zondag 4 Februari 1725 te Maassluis (ZH), begraven op donderdag 17 November 1791 aldaar op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op zondag 15 Oktober 1752 aldaar met Willem BREGMAN, 26 jaar oud, gedoopt op zondag 16 December 1725 te ´s-Gravenzande (ZH) (getuige(n): Maria Jans Bregman), overleden op woensdag 13 Februari 1811 te Maassluis (ZH) op 85-jarige leeftijd, zoon van Arij Jansz. BREGHMAN en Maria Jansse van NOORDERDUIN.
 
O.N.A. Delft nr. 2898/24, 30-5-1783:
Jan Bregman, koopman en reder te Maassluis en Ermtje Bregman, echtelieden, testeren. Hij noemt
erfgenamen zijn broers Pieter Bregman en Willem Bregman (X Huibertje van Nes) en legateert aan
de kinderen van Ary Bregman Jorisz. samen 500 gld., de kinderen van Grietge Bregman 500 gld., de
kinderen van trijntje Bregman 500 gld., de kinderen van Annetje Bregman Cornelisdr. 250 gld.; zij
noemt erfgenamen haar neef Joris Bregman Cornelisz. voor de helft en haar zuster Geertje Bregman
voor de helft.

3. v  Magdaleentie van ESCH (ook van Es genoemd), boetster, gedoopt op zondag 19 December 1728 te Maassluis (ZH).
Uit het derde huwelijk:
4. v  Fijtje van ES, gedoopt op vrijdag 13 Januari 1747 te Maassluis (ZH).
5. v  Cornelia van ES, gedoopt op maandag 2 December 1754 te Maassluis (ZH).

Generatie IV
 
IV.1 Markkus Markusse. van ESCH (ook van Es genoemd), visser, gedoopt op zondag 15 November 1722 te Maassluis (ZH), zoon van Marckis Markusse. (ook van Esch genoemd) (zie III.5) en Lijsbeth Jacobse. VISSER (ook Visscher genoemd).
Ondertrouwd mei 1748 te Maassluis (ZH), gehuwd op 25-jarige leeftijd op maandag 3 Juni 1748 aldaar. Op de trouwakte wordt de achternaam voor het eerst als van Es geschreven. Echtgenote is Lena Jacobse. van der KOLFF, dochter van Jacob van der KOLFF en N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Jan Markisz. van ES, gedoopt op vrijdag 28 Maart 1749 te Maassluis (ZH) (zie V.1).
2. v  Lijsbeth van ES, gedoopt op woensdag 21 Juli 1751 te Maassluis (ZH) (zie V.5).
3. v  Magdalena van ES, gedoopt op woensdag 14 November 1753 te Maassluis (ZH) (zie V.9).
4. v  Neeltje van ES, gedoopt op woensdag 19 November 1755 te Maassluis (ZH) (zie V.12).
5. v  Cornelia van ES, gedoopt op vrijdag 29 Juli 1757 te Maassluis (ZH) (zie V.14).
6. m  Jacob van ES, gedoopt op zondag 3 Februari 1760 te Maassluis (ZH) (zie V.16).

Generatie V
 
V.1 Jan Markisz. van ES, zeeman, visser, gedoopt op vrijdag 28 Maart 1749 te Maassluis (ZH), overleden in 1801. In een akte uit de huwelijksbijlage van zijn zoon Leendert, werd voor de Vrederegter van het kanton Vlaardingen, onder ede verklaard dat hij in 1801 tijdens een storm naar alle waarschijnlijkheid was verdronken. In het bevolkingsregister van Maassluis, periode 1767/1806 daar in tegen wordt vermeld dat hij in 1803 was overleden. Nu is het wel zo dat dit bevolkingsregister steeds achteraf pas werd bijgewerkt.
Hier onder staat de volledige akte zoals die in de huwelijksbijlage van zijn zoon Leendert was bijgevoegd.
 
Hier onder staat de woordelijke inhoud vermeld van de akte die als huwelijksbijlage was bijgevoegd, bij de huwelijk van zijn zoon Leendert van Es met Barbera Groenheijde.
Op den tiender Januarij agtien-honderd en vijftien Compareerden voor ons Jan de Willigen, Eerste Suppleant Vrederegter van het Canton Vlaardingen, en als zoo danig bij vacanture vervangende de Post van Vrederegter Aldaar, geassisteerd met den provisioneel gequalificeerde, tot de waarneming der functien van Griffier.
Cornelis Kroon, Hendrik Strijbos, Gerrit Verzijde en Pieter Bergwerf, allen Zeelieden van competente ouderdom, wonende te Maassluis.
Dewelke ten verzoeke van Leendert van Es, al mede Zeeman wonende te Maassluis voornoemt, verklaarden zeer wel te hebben gekend Jan van Es, in leven mede Zeeman gewoond hebbende te Maassluis, voornoemt, en ook zeer wel te weten dat hij in den Jare agttien honderd Een op een morgen vroeg als loods met een Schokker ter Lootsing van een ter Maassluis onbekend gebleven Schip, is na Zee gezeild, zonder immer terug te keren, of zonder dat ooit van gemelde Schokker-Schip, of Loods er tevens meer gehoord is, en waardoor destijds te Maassluis algemeen is ondersteld geworden dat ´t gemelde Schip en Schokker, zoo wel als de loods, in de Storm welke dien dag plaats heeft gehad, is verongelukt, en uit welken hoofde dan ook de voornoemde Jan van Es, sedert dien tijd voor overleden gehouden is. bereid zijn dezes verklaring des geriquireerd, met Solemnes den eede te bevestigen.
Van Welke verklaring wij ten verzoeke der Comparanten, en ten behoeven van voornoemde Leendert van Es, deze acte hebben opgemaakt, om aan laatst gemelde te strekken, tot bewijs van het overlijden zijns vaders, en om te dienen waar hoe zelve zouden mogen worden vereischt.
En hebben de Comparanten, na gedane voorlezing, deze acten nevens ons en onzen fungerende Griffier ondertekend, in Vlaardingen, ten kantore van gemelde Griffier, op dato als boven.
getekend) Cornelis Kroon, Hendrik Strijbos, Gerrit Verzijde, Pieter Bergwerff, Jan de Willigen fung. Vrederegter, P. Verkade fung° Griff. (ter zijde staat) Geregistreed te Schiedam den twaalfden Januarij 1815, 1 de f 140, R 6 / 7 Afdeling. Ontvangen 12 stuivers (getekend) van Diest.
Zoon van Markkus Markusse. van ESCH (ook van Es genoemd) (zie IV.1) en Lena Jacobse. van der KOLFF.
Ondertrouwd (1) op zondag 27 Oktober 1771 te Maassluis (ZH), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op zondag 10 November 1771 aldaar met Neeltje Lambr. van STRATEN, geboren te Maassluis (ZH), overleden in 1782 aldaar.
Ondertrouwd (2) op zondag 29 Juni 1783 aldaar, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op zondag 17 Augustus 1783 aldaar met Leuntje METAAL, 34 jaar oud, gedoopt op zondag 17 Augustus 1749 te Maassluis (ZH), overleden op zondag 5 Juli 1829 om 16.00 uur aldaar op 79-jarige leeftijd (aangifte door: Jan Zwartewaalsloot, 22 jaar oud, timmerman, buurman van de overledene en Maarten Kans, 61 jaar oud, stadsbode, buurman van de overledene). Zij was weduwe van Dirk Vermeulen. Dochter van Frank Dirksz. METAAL, mr. timmerman, en Elisabeth Lambrechtsd. van der HOEVEN. {Zij was eerder gehuwd voor 1782 met Dirk VERMEULEN, overleden voor 1782.}
Uit het eerste huwelijk:
1. m  Marcus, gedoopt op vrijdag 10 September 1773 te Maassluis (ZH).
2. m  Arij, gedoopt op woensdag 23 Augustus 1775 te Maassluis (ZH), overleden in 1779 aldaar.
3. m  Arij, gedoopt op woensdag 13 Oktober 1779 te Maassluis (ZH), overleden in 1780 aldaar.
Uit het tweede huwelijk:
4. v  Lena, gedoopt op vrijdag 14 Januari 1785 te Maassluis (ZH), begraven op woensdag 26 Oktober 1785 aldaar, 285 dagen oud. Zij werd in de "Grote Kerk" begraven.
5. v  Elizabeth (ook Elisabeth en Betje genoemd), geboren op zondag 27 Augustus 1786 te Maassluis (ZH) (zie VI.6).
6. m  Leendert, gedoopt op zondag 3 Mei 1789 te Maassluis (ZH) (zie VI.7).
7. m  Arij, gedoopt op zondag 3 Mei 1789 te Maassluis (ZH), overleden na 1793. Hij is waarschijnlijk op zeer jonge leeftijd overleden.


    Blad 1 van 16 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail