Eerste blad    Vorig blad    Blad 40 van 43 bladen Volgend blad    Laatste blad

Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 6544).

6546 Jan Abrahamszn. VERMEULEN, tobbeerder, geboren circa 1607 te vermoedelijk Leiden (ZH), overleden na 1695, zoon van Abraham VERMEULEN (zie 13092) en Janneken Jacobs. (zie 13093).
Ondertrouwd op dinsdag 8 Januari 1647 te Leiden (ZH) met
6547 Pieternella van den HOFF, geboren circa 1607 te Arnhem (GLD), overleden op zaterdag 7 Mei 1689 te Leiden (ZH), begraven op woensdag 11 Mei 1689 aldaar. Zij werd in de "Hooglandse Kerk" begraven. Dochter van N. N. van den HOFF (zie 13094) en N. N. N. N. (zie 13095).
Uit dit huwelijk:
1. v  Dorothea, geboren op woensdag 24 Juni 1648 te Leiden (ZH) (zie 3273).

6548 Jean de RESPIE (ook du Respy genoemd), geboren circa 1615 te vermoedelijk Leiden (ZH).
Gehuwd voor 1638 aldaar met
6549 Marie BRIGODE, geboren circa 1615 te vermoedelijk Leiden (ZH).
Uit dit huwelijk:
1. m  Jan (ook du Respy en Durespi genoemd), gedoopt (Waals Gereformeerd) op donderdag 29 Oktober 1637 te Leiden (ZH) (zie 3274).

6550 Thomas DUE, geboren circa 1620 te vermoedelijk Utrecht (U).
Gehuwd voor 1644 met
6551 Marya Korey GEERTEKERK, geboren circa 1620 te vermoedelijk Utrecht (U).
Uit dit huwelijk:
1. v  Maria (ook Margriet genoemd), gedoopt (Gereformeerd) op donderdag 29 Oktober 1643 te Utrecht (U) (zie 3275).

6688 Albert Reints. SUIMERINGH (ook Albert Warmerinck genoemd), geboren circa 1585 te Wollinghuizen, overleden in 1665. Voor de uitvaart werd op 7 Januari 1665 betaald. Hij wordt geoemd als eigenerfde van de heerlijkheid Wedde (1643). Ook wordt genoemd als erfgezetene van Westerwolde (1649).
Hij leende f. 710,00 van Jantien Wubbens en f. 600,00 van Johannes Maijer, pastoor te Ter Apel (1655).
Hij verkocht Suimeringh erve te Wollinghuizen aan Lambert Jans te Wollinghuizen op ´t Suimeringh (1656).
Hij leende f. 1.700,00 aan het echtpaar Lambert Jans en Amcke Alberts (1656). Op Midwinter leverde hij 2 schepel rogge vicariegeld aan de kerkvoogdij van Sellingen (1659).
Zoon van Reint op ´t SUIMERINGH (zie 13376) en Amcke Johans. SUIMERINGH (zie 13377).
Gehuwd circa 1615 te Sellingen (G) met
6689 Wupcke Geerts. WARMERINCK, geboren circa 1590 te Laude (G), dochter van Geert Wubbes. WARMERINCK (zie 13378) en N. N. N. N. (zie 13379).
Uit dit huwelijk:
1. v  Geert WARMERINCK, geboren circa 1615 te Laude (G).
2. v  Amcke WARMERINCK, geboren circa 1617 te Laude (G).
3. v  Lamme WARMERINCK, geboren circa 1619 te Laude (G).
4. m  Aicke Alberts. WARMERINGH, geboren circa 1625 te Laude (G) (zie 3344).
5. v  Albertien WARMERINCK, geboren circa 1627 te Laude (G).

6690 Berent EDES.
Gehuwd met
6691 Töbe Wibbes. EELSINGH.
Uit dit huwelijk:
1. v  Harmcke Berents. EEDES, geboren circa 1632 te Hoorn (zie 3345).

6712 Pieter Joachimsz. Pachter en duinmeier van Staalduinen en heilige geestmeester te Zandambacht (ZH), gedoopt op zondag 5 Juli 1587 te Naaldwijk (ZH), overleden voor 1642 te Zandambacht (ZH), zoon van Joachim Pietersz. (zie 13424) en Neeltje LOUWEN (zie 13425).
Gehuwd (1) circa 1617 met Niels Cornelisdr. de GOEDE (zie 6713).
Gehuwd (2) voor 1637 met Belitje Egberts. de GRAAF, overleden na 1664 te Zandambacht (ZH). Zij was weduwe van Willem Jansz. Dom. Dochter van Egbert Evertsz. en Barbera Jacobs.
Uit het eerste huwelijk:
1. v  Neeltgen Pieters. van STAALDUINEN, geboren circa 1618 te Zandambacht (ZH), overleden circa 1685. De weduwe van Jan Willemsz. Deunisveld werd in 1680 aangeslagen voor de verhoging van de impost op het gemaal in Zandambacht (ZH).
Gehuwd voor 1644 met Jan Willemsz. DOM (ook Jan Willemsz. Deunisveld genoemd), bouwman, geboren in 1612, overleden circa 1676, zoon van Willem Jansz. DOM en Belitje Egberts. de GRAAF.
2. m  Joachim Pietersz. van STAALDUINEN, geboren circa 1620 te Zandambacht (ZH) (zie 3356).
3. v  Maertge Pieters. van STAALDUINEN, geboren circa 1622 te Zandambacht (ZH), overleden 1669/1673 aldaar.
Gehuwd voor 1644 met Jan Arentsz. BACKER, overleden voor 1670.
4. m  Cornelis Pietersz. van STAALDUINEN, geboren circa 1624 te Zandambacht (ZH), overleden voor 1670.
Gehuwd met Neeltge Ariens.
5. m  Louweris Pietersz. van STAALDUINEN, bouwman op de "Kaapwoning" te Zandambacht (ZH), geboren circa 1629 te Zandambacht (ZH), overleden in 1701 aldaar. Hij werd in 1680 aangeslagen voor de verhoging van de impost op het gemaal in Zandambacht (ZH).
Gehuwd (1) circa 1654 met Maartje Jansdr. GOUDAPPEL, dochter van Jan Cornelisz. GOUDAPPEL (zie 6718) en Maartje Jorisdr. BUIS (zie 6719).
R.A. ´s-Gravenzande, inv. nr. 33 dd. 19 februari 1664:
Louris Pietersz. van Staelduynen koopt de Kaapwoning van de mede-erfgenamen van Maertje Jorisdr. (laetst weduwe van Jan Cornelisz. Goutappel). Louris Pietersz. was getrouwt met Maertje Jans. Goutappel. Koopsom f 3.300,-
Door zijn eerste huwelijk komt dus voor het eerst de Kaapwoning in handen van een Staalduinen. Sindsdien is door overerving het goed drie eeuwen lang in de familie (soms ook via de vrouwelijke lijn) gebleven. De boerderij is gelegen in het Nieuweland van Zandambacht (ZH), daar waar de Noordzeekust een bocht naar het westen vertoont en een soort kaap vormt. Sedert het graven van de Nieuwe Waterweg is de Kaapwoning in Hoek van Holland, gem. Rotterdam (ZH).

Ondertrouwd (2) op zondag 8 Mei 1667 te ´s-Gravenzande (ZH) met Annetje Michiels. HOOREWEGE, 28 jaar oud, gedoopt op zondag 27 Februari 1639 te Overschie (ZH). Voor haar trouwen heeft ze te Maasland (ZH) gewoond. Dochter van Michiel Jacobsz. en Annetje Ariens.
6. m  Pieter Pietersz. van STAALDUINEN, gedoopt circa 1632 te Zandambacht (ZH), overleden voor 1670.
6713 Niels Cornelisdr. de GOEDE, overleden voor 1635, dochter van Cornelis Pietersz. de GOEDE (zie 13426) en Leentje Ariens. (zie 13427).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 6712).

6714 Cornelis Leendertsz. Herder op de Pickhil, overleden 1653/1657 te Zandambacht (ZH). Hij woonde te Zandambacht (ZH). Hij was weduwnaar van Neeltje Ariens.
Gehuwd voor 1616 met
6715 Trijntje Gerrits. BRUIN, overleden 1634/1641 te Zandambacht (ZH), dochter van Gerrit Huimansz. (zie 13430) en N. N. N. N. (zie 13431).
Uit dit huwelijk:
1. v  Liedewij Cornelis. van der SCHILDE, geboren circa 1617 te Zandambacht (ZH) (zie 3357).

6716 Paulus Lievensz. van der KLEY, bouwman, schepen te Zandambacht (ZH), schepen te Hondertland (ZH) (1652/1654, 1656/1657), geboren te Rijswijk (ZH), overleden 1657/1660 te Honderdland (ZH). Hij was ouderling te ´s-Gravenzande (1652/1654).
Gehuwd (1) op zondag 14 September 1625 te Rijswijk (ZH) met Meinsje Jans. (zie 6717).
Gehuwd (2) op zondag 27 Mei 1657 te De Lier (ZH) met Neeltje Jans. van DIJCK.
Uit het eerste huwelijk:
1. m  Teunis Paulusz. Geboren circa 1620 (zie 3358).
6717 Meinsje Jans. Geboren te Zandambacht (ZH), overleden 1655/1657 te Honderdland (ZH), dochter van Jan Doesz. (zie 13434) en Barbara DIRKSDR. (zie 13435).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 6716).

6718 Jan Cornelisz. GOUDAPPEL, duinmeijer te Zandambacht (ZH), schepen van Zandambacht (ZH) (1656) en heilige geestmeester te ´s-Gravenzande (1635), overleden 1656/1657 te Zandambacht (ZH).
Gehuwd circa 1618 met
6719 Maartje Jorisdr. BUIS, overleden 1661/1664 te Zandambacht (ZH).
Gehuwd (1) voor 1613 met Paulus Teunisz. Duijnmeijer op de Caepwoninghe, overleden 1623/1629 te Zandambacht (ZH).
Gehuwd (2) circa 1618 met Jan Cornelisz. GOUDAPPEL (zie 6718). Het gezin woonde op de Kaapwoning te Zandambacht (ZH).
Uit het tweede huwelijk:
1. v  Annetje Jans. Geboren circa 1620 te Zandambacht (ZH) (zie 3359).
2. v  Maartje Jansdr.
Gehuwd circa 1654 met Louweris Pietersz. van STAALDUINEN, bouwman op de "Kaapwoning" te Zandambacht (ZH), geboren circa 1629 te Zandambacht (ZH), overleden in 1701 aldaar. Hij werd in 1680 aangeslagen voor de verhoging van de impost op het gemaal in Zandambacht (ZH). Zoon van Pieter Joachimsz. (zie 6712) en Niels Cornelisdr. de GOEDE (zie 6713).
R.A. ´s-Gravenzande, inv. nr. 33 dd. 19 februari 1664:
Louris Pietersz. van Staelduynen koopt de Kaapwoning van de mede-erfgenamen van Maertje Jorisdr. (laetst weduwe van Jan Cornelisz. Goutappel). Louris Pietersz. was getrouwt met Maertje Jans. Goutappel. Koopsom f 3.300,-
Door zijn eerste huwelijk komt dus voor het eerst de Kaapwoning in handen van een Staalduinen. Sindsdien is door overerving het goed drie eeuwen lang in de familie (soms ook via de vrouwelijke lijn) gebleven. De boerderij is gelegen in het Nieuweland van Zandambacht (ZH), daar waar de Noordzeekust een bocht naar het westen vertoont en een soort kaap vormt. Sedert het graven van de Nieuwe Waterweg is de Kaapwoning in Hoek van Holland, gem. Rotterdam (ZH).

3. v  Geertje Jansdr. Geboren te Zandambacht (ZH), overleden na 1696 te ´s-Gravenzande (ZH).
Gehuwd met Jan Jacobsz. van der POST, duinmeier en arbeider, geboren te Zandambacht (ZH), overleden na 1687 te ´s-Gravenzande (ZH), zoon van Jacob Cornelisz. van der POST (zie 6826) en Maartje Dirksdr. (zie 6827).

6784 Hendrick Evertsz. Koetsier. Hij was "coetsier", mogenlijk was hij in dienst van Willem Adriaan, graaf van Horn (Hornes), deze was van 1613 tot aan zijn dood in Juni 1625 gouverneur van Heusden (NB).
Gehuwd met
6785 Eva Jans.
Uit dit huwelijk:
1. m  Johannes BOERS, geboren voor 1619. In het jaar 1664 woonde hij te Tiel (GLD).
Gehuwd met N. N. N. N.
2. m  Willem BOERS, geboren voor 1620 te Heusden (NB).
Gehuwd voor de kerk (1) op maandag 26 December 1644 te ´s-Gravenhage (ZH). Dit huwelijk werd in de "Kloosterkerk" voltrokken. Echtgenote is Diewertge GARDENIER, geboren te ´s-Gravenhage (ZH).
Gehuwd (2) op zondag 8 Juni 1681 te Monster (ZH) met Willemina van der HULST. Zij was weduwe van Johan van Spangien, schout. Ten tijde van haar huwelijk met Willem Boers woonde zij te ´s-Gravenhage (ZH) maar ook te Monster (ZH).
 
GA ´s-Gravenhage NA nr. 275, d.d. 15 Oktober 1663:
Willem Boers wordt vermeld als conciërge-generaal van de Prins van Oranje en van de graaffelijkheid van Holland. Voorts wordt hij gewezen solliciteur-militair van de graaf van Hornes genoemd.
 
Op 30 Januari 1681 maakt Willem Boers een accoord met zijn zoons James, Godert en Gillis betreffende de nalatenschap van hun moeder en bepaalt dat zij gehouden zijn na hun vaders overlijden aan Juffr. Willemina van der Hulst, laatst weduwe van de heer schout Johan van Spangien, hun toekomstige stiefmoeder een jaarlijkse uitkering te doen. Vervolgens wordt op 20 Juni 1681 de boedelinventaris opgesteld.
 
GA ´s-Gravenhage NA nr. 372, d.d. 20 Juni 1681:
Er waren "roerende als onroerende zaken, gelegen in den Haag, zowel als tot Monster op de woning genaamd de Hogewerff". Deze inventaris brengt de beschouwer in contact met een aanzienlijke boedel. Er zijn vele schilderijen. Het behangsel wordt afzonderlijk genoemd. Op de Hogewerff onder Monster bevond zich "een groote caerte daer den Haegh in staet". Ook was er een zee-atlas. Het huis had een torenkamer. Tot de boerderij behoorden twintig koeien, een stier, wagen, ploegen en sjezen. Voorts waren er zes paarden. Vermeldenswaard is ook deze post: "de pallesaden staende om de diergaerde tot Hondelaerdijck moet bij sijn hoogheyt betaelt worden ter somme van twee duysent twee hondert gulden".

3. v  Aeltjen BOERS, gedoopt op zondag 13 September 1620 te Heusden (NB), overleden voor 1664.
Gehuwd met Jan THIJSSEN. Hij woonde in 1664 te Tiel (GLD). Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwd hij. Er waren op dat moment twee onmondige kinderen, Yeffken en Mariken (gedoopt te Tiel (GLD) resp. 17 December 1652 en 15 November 1650).
4. m  Christiaen BOERS, geboren op vrijdag 16 December 1622 te Heusden (NB) (zie 3392).
5. m  Evert BOERS, gedoopt op vrijdag 11 Oktober 1624 te Heusden (NB).
6. v  Anneken BOERS, gedoopt op dinsdag 6 April 1627 te Heusden (NB). Zij is voor 24 September 1662 overleden.
Ondertrouwd op woensdag 11 April 1646 te Tiel (GLD) met Cornelis Willemsz. VASTRICK. Hij was weduwnaar van Teuntjen Cornelissen.

6786 Jasper van den BROUCK.
Gehuwd met
6787 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. v  Elisabeth, geboren te ´s-Gravenhage (ZH) (zie 3393).

6790 Cornelis Gerritsz. de VETH. Hij woonde te ´s-Gravenhage (ZH).
Gehuwd voor de kerk op zondag 18 Mei 1642 te ´s-Gravenhage (ZH). Dit huwelijk werd in de "Grote Kerk" voltrokken. Echtgenote is
6791 Brechtje Ariens. van der VLIET. Zij woonde te ´s-Gravenhage (ZH).
Uit dit huwelijk:
1. m  Gerrit, gedoopt op woensdag 18 Maart 1643 te ´s-Gravenhage (ZH) (getuige(n): Arent Jacobsen. de Vet en Cornelia Ariensen.). Hij werd in de "Grote Kerk" gedoopt.
2. v  Anna (ook Annetgen genoemd), gedoopt op vrijdag 11 November 1644 te ´s-Gravenhage (ZH) (zie 3395).
3. v  Grietien, gedoopt op woensdag 10 November 1649 te ´s-Gravenhage (ZH). Zij werd in de "Grote Kerk" gedoopt. Waarschijnlijk is zij een kind van de boven genoemde ouders.
4. v  Adriana, gedoopt op zondag 24 November 1652 te ´s-Gravenhage (ZH) (getuige(n): Cornelis Gerrits. de Vet en Fijtgen Pieters.). Zij werd in de "Grote Kerk" gedoopt.
5. m  Govert, gedoopt op vrijdag 2 November 1657 te ´s-Gravenhage (ZH) (getuige(n): Jan de Groot, Pietertje Gerrits. de Vet, Volckje Ariens. en Geertruit de Rijck). Hij werd in de "Kloosterkerk" gedoopt.

6792 Ary Arentsz. JONCKER, stierman, gasthuismeester (1670), geboren circa 1607, begraven op zondag 28 April 1697 te Monster (ZH). Hij woonde te Ter Heijde (ZH). In 1668 was hij ouderling.
Gehuwd circa 1629 met
6793 Leuntge Woutersdr. VINCK, geboren circa 1609 te Ter Heijde (ZH), overleden na 1685.
Uit dit huwelijk:
1. m  Cornelis Ariens. Geboren circa 1632 te Ter Heijde (ZH) (zie 3406).
2. m  Arijen Arijens. Geboren te Ter Heijde (ZH).
Ondertrouwd op zondag 8 April 1657, gehuwd op zondag 29 April 1657 te Monster (ZH) met Leuntje Arijens. Geboren te Ter Heijde (ZH).
3. m  Olivier Arentse. Geboren te Ter Heijde (ZH) (zie 3396).
4. m  Franck Arijens. Geboren te Ter Heijde (ZH).
Ondertrouwd op vrijdag 22 December 1656 te Monster (ZH), gehuwd Feb. 1657 aldaar met Ariaentje HUIJGEN. Zij was weduwe van Franck Pieters.
5. m  Jan Ariens. Geboren te Ter Heijde (ZH).
Ondertrouwd op zaterdag 14 April 1663 te Monster (ZH), gehuwd op zondag 6 Mei 1663 te Scheveningen (ZH) met Maertje Maertens. Geboren te Scheveningen (ZH).
6. m  Pieter Ariens. Geboren te Ter Heijde (ZH).
Gehuwd op zondag 14 April 1669 aldaar met Jaapje JOPPE, geboren te Ter Heijde (ZH).
7. v  Leuntje Ariens. Geboren te Ter Heijde (ZH).
Gehuwd op zondag 17 Mei 1671 aldaar met Anthonij Barendse. van HOOGENINGEN, geboren te Maassluis (ZH).

6796 Huigen de JONG.
Gehuwd met
6797 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. v  Niesje Huijgen. Geboren circa 1633 te Hekkelingen (ZH), overleden voor 1684 te Oud Beijerland (ZH).
Gehuwd (1) voor 1680 met Arij Florisz. van der REE, gedoopt op zondag 11 December 1611 te Heinenoord (ZH), overleden circa 1680 aldaar, zoon van Floris Thijsse. van der REE en Marigie CRYNEN.
Gehuwd (2) op dinsdag 29 Juli 1681 te Oud Beijerland (ZH) met Cornelis BLOCK. Hij was weduwnaar van Maarie Cornelis.
2. m  Jacob Huijgensz. Geboren circa 1640 te Oud Beijerland (ZH) (zie 3398).
3. m  Matthijs Huijgen. Geboren circa 1650 te Oud Beijerland (ZH).
Gehuwd (1) circa 1674 met Annetje Pieters.
Gehuwd (2) voor 1685 met Annetje Gerarts. van HAM, geboren te Geldermalsen (GLD), begraven op zondag 12 Augustus 1685 te Oud Beijerland (ZH).

6808 Sier Huychens. van der BIJ, kramer, geboren circa 1580 te Ter Heijde (ZH), overleden circa 1637.
Gehuwd met
6809 Trijntje Lenertsdr.
Uit dit huwelijk:
1. m  Leendert Sieren. van der BEIJE, geboren circa 1628 te Ter Heijde (ZH) (zie 3404).

Eerste blad    Vorig blad    Blad 40 van 43 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail