Eerste blad    Vorig blad    Blad 30 van 43 bladen Volgend blad    Laatste blad


1162 Matthijs van BEEK (ook Tijs genoemd), geboren circa 1649 te ´s-Gravenhage (ZH).
Gehuwd circa 1674 met
1163 Maria QUEECKENBOSCH, gedoopt op zondag 26 Oktober 1653 te ´s-Gravenzande (ZH), dochter van Aelbrecht van QUEECKENBOSCH (zie 2326) en Pleuntge Crijns. (zie 2327).
Uit dit huwelijk:
1. v  Marijtje, geboren circa 1674.
2. v  Cornelia Tijsen. Geboren circa 1675 (zie 581).
3. v  Annetje, geboren circa 1676.
4. v  Helena, geboren circa 1677.
5. v  Jacomijntje, geboren circa 1678.
6. v  Leuntje, geboren circa 1680.
Gehuwd voor de kerk op zondag 10 April 1701 te Maassluis (ZH) met Pieter COLLECTEUR, 22 jaar oud, gedoopt op woensdag 4 Mei 1678 te Maassluis (ZH), begraven op vrijdag 18 Juli 1727 aldaar op 49-jarige leeftijd, zoon van Pieter COLLECTEUR en Reijntje HUIJBRECHT.
7. m  Pieter, geboren circa 1781.

1168 Cornelis Ariens. GROENHEIJDE, bouwman te Nootdorp later te Hazerswoude, gedoopt (Ned. Ger.) op zondag 2 September 1635 te Overschie (ZH) (getuige(n): Bastiaen Ariaense), begraven op zaterdag 5 April 1670 te Hazerswoude (ZH) op 34-jarige leeftijd, zoon van Arijen Bastiaens. GROENEVELDT (zie 2336) en Jannetgen Sijmonsdr. (zie 2337).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op zondag 21 December 1664 te Nootdorp (ZH) met de 19-jarige
1169 Neeltje Alders. van der CLERCQ, gedoopt (Ned. Ger.) op zondag 24 September 1645 te Nootdorp (ZH). Zij is na 18 November 1717 overleden. Op 18 November 1717 was Neeltge nog getuige bij de doop van een kleinkind (D.T.B. Delft (ZH), N.K.). Mogelijk is zij identiek met Neeltge Alderts van der Klerk die op 8 Oktober 1719 als weduwe met attestatie vanuit Hazerwoude (ZH) naar ´s-Gravenhage (ZH) kwam en aldaar in het Heilig-Geesthofje aan de Paviljoensgracht ging wonen. Haar begraven is te ´s-Gravenhage (ZH) noch elders gevonden. Dochter van Aldert Cornelisz. KLERCK (zie 2338) en Claesje Jansdr. BERCKEL (zie 2339).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op zondag 21 December 1664 te Nootdorp (ZH) met Cornelis Ariens. GROENHEIJDE, 29 jaar oud (zie 1168).
 
Nat. Arch. Delft 2143, 309, d.d. 30 Juni 1668:
Testament van Comelis Arent.s Groenheyde en Neeltgen Alders. van der Klerck, echte man en vrouw, bouwluiden, won. Hasersoude. Langstlevende is universeel erfgenaam. De kinderen krijgen gezamenlijk 300 gld bij bereiken van de meerderjarigheid. Langstlevende voogd is voogd met macht van assumtie.

Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op zondag 8 Februari 1671 te Nootdorp (ZH) met Huijbrecht Cornelisz. HUIJSMAN.
 
Not. Arch. Delft 2266, f. 168, d.d. 10 December 1680:
Testament van Huijbrecht Comelis. Huijsman, bouwman, en Neeltge Alders. van dr. Clercq, echteluijden, won. aan de Noordpoort buiten deze stad onder `t Hof van Delft. De testateur benoemt tot zijn erfgenaam zijn vrouw, Neeltge Alders. van dr. Clercq. De testatrice benoemt tot haar erfgenamen, haar kinderen alleen in de legitieme portie, haar man voor een kindsgedeelte en voor de rest de Armen van Charitate van Delft. Maar, indien de voogden van haar minderjarige kinderen binnen zes weken na haar overlijden een Staat en Inventaris laten opmaken, dan krijgen haar voor- en nakinderen in plaats van de legitimie portie een bedrag van 200 gulden bij het bereiken van de meerderjarigheid. Voogden over hun gezamenlijke kinderen: de langstlevende. Voogden over haar voorkinderen: Willem Crijns. van Leeuwen en Arij Comelis. Jongeneel, haar zwagers.
 
O.R.A. Zegwaard 60, f. loSv, d.d. 8 Mei 1682:
Transportacte van een huis in Zegwaard door de erfgenamen van wijlen Claesgien Jan&. Berckel, wede. v. Leendert Sijmons. de Haes, o.a. Huijbert Com. Huijsman, als getrouwd met Neeltie Alderts. van dr. Clerck.
 
O.R.A. Hof van Delft 1892 1X, litt k"`, f. 24v, d.d. 14 Februari 1697:
Neeltge Alders. van der Klerck, wede. v. Huijbrecht Huijsman, geeft gifte aan Wouter Bosschaert van 300 roeden onvrij hofland in `t Hoefslag van Voordijckshoom.
 
Not. Arch. Zevenhuizen 8929, acte 47, d.d. 5 Maart 1699:
Quitantie door de erfgenamen van wijlen Marija Alderts Huijsman, huisvrouw van Michiel Dircxe Levelangh, o.a. haar halfzuster Neeltjen Alderts, won. onder de jurisdictie van Delft
.
Uit het eerste huwelijk:
1. m  Arij Cornelisse. Gedoopt (Ned. Ger.) op zondag 27 December 1665 te Nootdorp (ZH) (zie 584).
2. m  Aldert, gedoopt op zondag 4 December 1667 te Hazerswoude (ZH) (getuige(n): Maertie Alderts). Hij is tussen 10 December 1680 en 14 Maart 1692 overleden.
3. m  N. N. Begraven op donderdag 24 Juli 1670 te Hazerswoude (ZH). N.B.! Het is ook mogelijk, dat de begraafdatum van 24 juli 1670 betrekking heeft op het oudste kind Arij. In dat geval zou dit derde kind ook Arij moeten heten. Hij zou dan de later getrouwde zoon zijn. Enigszins pleit voor deze mogelijkheid het feit, dat Aldert steeds voor zijn broer Arij genoemd werd als zoon van zijn vader Cornelis Ariens. Groenheijde in de stukken betreffende de erfenis van hun oom Sijmon Ariens. Groenheijde.

1170 Cornelis Cornelisz. VERMEER, bouwman in Katwijk onder Pijnacker (ZH), Heilige Geestmeester van Pijnacker (ZH), overleden te Katwijk onder Pijnacker (ZH), begraven op vrijdag 18 Juli 1681 te Pijnacker (ZH), zoon van Cornelis Pauwelsz. VERMEER (zie 2340) en Claesje Cornelisdr. BUIJTENWECH (zie 2341).
Gehuwd (1) op zondag 25 Februari 1652 te Pijnacker (ZH) met Ariaentje Bruynendr. VALCKENBURG, 21 jaar oud (zie 1171).
Gehuwd (2) op maandag 26 Februari 1680 te Berkel (ZH) met Grietje Jansdr. van der ENDE.
Uit het eerste huwelijk:
1. v  Claesje Cornelis. Gedoopt (Ned. Ger.) op woensdag 6 Juli 1672 te Pijnacker (ZH) (zie 585).
1171 Ariaentje Bruynendr. VALCKENBURG, geboren op zondag 24 November 1630 te Delft (ZH), dochter van Bruijn Cornelisz. VALCKENBURG (zie 2342) en Maritje Claesdr. LANGELAEN (zie 2343).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 1170).

1172 Cornelis Leendertsz. HOFLAND, baggerman. Hij is voor 27 Mei 1699 overleden. Zoon van Lenert Claes Lenertsz. HOFLAND (zie 2344) en Ariaentgen Cornelisdr. (zie 2345).
Gehuwd (1) circa 1659 met Maertje Ingendr. Zij is tussen 25 Mei 1660 en 19 Juli 1660 overleden. Dochter van Inge Fransen. en Aeltge Willems.
Gehuwd (2) op donderdag 2 December 1660 te Berkel (ZH) met Ariaentje Ariensdr. LEVELANG, geboren in 1636. Zij is tussen 29 Januari 1662 en 14 Februari 1666 overleden. Dochter van Arien Michielsz. LEVELANG en Ariaentgen Ariensdr. COUWAEL.
Gehuwd (3) op zondag 14 Februari 1666 te Bergschenhoek (ZH) met Maertje Aryensdr. BROECKHUYSEN (zie 1173).
Uit het derde huwelijk:
1. m  Arij Cornelisse. HOFLANDT, gedoopt (Ned. Ger.) op zondag 13 Maart 1672 te Bergschenhoek (ZH) (zie 586).
1173 Maertje Aryensdr. BROECKHUYSEN, overleden op vrijdag 11 Januari 1715 te Hillegersberg (ZH), dochter van Arijen Willemsz. BROECKHUYSEN (zie 2346) en N. N. N. N. (zie 2347).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 1172).

1174 Hendrick Jansz. van den TOORN, schipper te Zevenhuizen (ZH). Hij is tussen 1689 en 17 Juli 1696 overleden. Zoon van Jan Jansz. van den TOORN (zie 2348) en Maertje Jacobsdr. (zie 2349).
Gehuwd voor 1673 met
1175 Barbara Ariensdr. Overleden na 1689.
Uit dit huwelijk:
1. v  Annetje Hendricksdr. Gedoopt (Ned. ger.) op zondag 30 Juli 1673 te Zevenhuizen (ZH) (zie 587).

1176 Doen Pietersz. SONNEVELD, landbouwer, schrijnwerker, gedoopt (Ned. Herv.) op maandag 4 December 1623 te Maasland (ZH), begraven op vrijdag 4 November 1689 aldaar op 65-jarige leeftijd, zoon van Pieter Dirksz. SONNEVELD (zie 2352) en Sara Doensdr. (zie 2353).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zondag 16 Juni 1647 te Maassluis (ZH) met
1177 Leuntje Doensdr. SCHIM, geboren circa 1625 te Maasland (ZH), dochter van Doe Jansz. SCHIM (zie 2354) en Hester VRANCKEN (zie 2355).
Uit dit huwelijk:
1. m  Pieter Doensz. Bouwman, schepen Hondertland (ZH), geboren voor 1661, overleden circa 1721 te ´s-Gravenzande (ZH).
Gehuwd (1) voor 1690 met Lijsbeth Cornelisse. van MARELVELT, overleden voor 1691.
Ondertrouwd (2) op zondag 22 Oktober 1690 te ´s-Gravenhage (ZH) met Annetje Cornelisse. van der KOOIJ, gedoopt in 1667 te ´s-Gravenzande (ZH), dochter van Cornelis Abrahamsz. van der KOOIJ (zie 3410) en Elsje Cornelisdr. SUIJTHOORN (ook Suythoorn genoemd) (zie 3411).
2. m  Doe Jansz. Geboren voor 1662.
Gehuwd te ´s-Gravenzande (ZH) met N.N.
3. m  Dirk Jansz. Geboren voor 1663.
Gehuwd te ´s-Gravenzande (ZH) met N.N.
4. m  Jan Doensz. Gedoopt op zondag 31 Augustus 1664 te Maasland (ZH) (zie 588).

1178 Jan Willemszn. MOERMAN, gedoopt op zondag 3 December 1623 te Zwartewaal (ZH), overleden circa 1691 te Blankenburg (ZH), zoon van Willem Pieterszn. MOERMAN (zie 2356) en Neeltje Jansdr. BLOCK (zie 2357).
Gehuwd circa 1666 met
1179 Elysabeth Ariens. MEELDIJK, dochter van Arij Klaase. (zie 2358) en N. N. N. N. (zie 2359).
Uit dit huwelijk:
1. v  Trijntje Jansdr. Gedoopt op maandag 19 Maart 1674 te Rozenburg (ZH) (zie 589).

1180 Leendert Jansz. van den BERGEN, gedoopt op zondag 31 Oktober 1655 te Pijnacker (ZH), zoon van Jan Corsse. van den BERGEN (zie 2360) en N. N. N. N. (zie 2361).
Gehuwd met
1181 Leentje Cornelisse. CLEIJN.
Uit dit huwelijk:
1. m  Cornelis Leenderts. van (den) BERG(en), gedoopt op woensdag 12 Januari 1689 te Maasland (ZH) (zie 590).

1182 Pieter Cornelisz. BREGMAN, gedoopt op zondag 31 Oktober 1655 te Pijnacker (ZH), zoon van Cornelis Pieterszn. BREGMAN (zie 2364) en Maertgen Jansdr. HUYSMAN (zie 2365).
Gehuwd met
1183 Lysbeth Claesdr. HA(E)MEREN.
Uit dit huwelijk:
1. v  Maartje Pietersdr. Gedoopt op maandag 7 Juni 1688 te Maasland (ZH) (zie 591).

1184 Anthony Barentszn. van den BERGH, geboren te Wageningen (GLD), zoon van Barent van den BERGH (zie 2368) en N. N. N. N. (zie 2369).
Gehuwd voor 1671 te Wageningen (U) met
1185 Leuntje Ariens. JONKER, geboren te Ter Heide (ZH), dochter van Aries JONKER (zie 2370) en N. N. N. N. (zie 2371). Zij kwamen met attestatie van Wageningen op 17 Mei 1671.
Uit dit huwelijk:
1. m  Arij Anthonyszn. Gedoopt op zondag 4 Juli 1683 te Maassluis (ZH).
Gehuwd op zondag 3 Juni 1674 aldaar met Trijntje Leendertse. van der VALK.
2. m  Jan Anthoniszn. van den BERG, gedoopt op woensdag 12 December 1685 te Maassluis (ZH) (zie 592).
3. m  Cornelis Anthonyszn. Gedoopt op zondag 1 Mei 1689 te Maassluis (ZH).

1186 Boon Pietersz. BAAN, zoon van Pieter BAAN (zie 2372) en N. N. N. N. (zie 2373).
Gehuwd met
1187 Trijtje Jacobse. SLIEDRECHT, dochter van Jacob SLIEDRECHT (zie 2374) en N. N. N. N. (zie 2375).
Uit dit huwelijk:
1. m  Pieter Boonen. Gedoopt op zondag 20 Januari 1686 te Maassluis (ZH), overleden voor 1692.
2. m  Jacob Boonen. Gedoopt op zondag 29 Augustus 1688 te Maassluis (ZH).
3. m  Pieter, gedoopt op woensdag 26 November 1692 te Maassluis (ZH).
4. v  Hester Boonen. Gedoopt op woensdag 18 Januari 1696 te Maassluis (ZH), overleden voor 1701.
5. v  Hester Boonen. Gedoopt op zondag 11 December 1701 te Maassluis (ZH).
6. v  Annetje Boomen. (zie 593).

1192 Pieter Corneliszn. PENNINGH, zoon van Pieter PENNINGH (zie 2384) en N. N. N. N. (zie 2385).
Gehuwd op zondag 24 December 1673 te Maassluis (ZH) met
1193 Maertie Pieters.
Uit dit huwelijk:
1. m  Pieter Corneliszn. PENNING, gedoopt op zondag 17 Maart 1686 te Maassluis (ZH) (zie 596).
2. m  Claes PENNING, gedoopt op donderdag 19 Mei 1689 te Maassluis (ZH).

1194 Ary Aerten. van der LINDEN, zoon van Aert van der LINDEN (zie 2388) en N. N. N. N. (zie 2389).
Gehuwd op woensdag 2 Januari 1692 te Maassluis (ZH) met
1195 Maertje Cornelisse. NOORLANDER, dochter van Cornelis NOORLANDER (zie 2390) en N. N. N. N. (zie 2391).
Uit dit huwelijk:
1. v  Martijntje, gedoopt op woensdag 12 Augustus 1693 te Maassluis (ZH).
2. v  Neeltje Arendse. Gedoopt op woensdag 31 Augustus 1695 te Maassluis (ZH) (zie 597).
3. m  Jan, gedoopt op zondag 17 November 1697 te Maassluis (ZH).
4. m  Cornelis, gedoopt op zondag 4 Januari 1699 te Maassluis (ZH).
5. v  Caatje, gedoopt op woensdag 19 Januari 1701 te Maassluis (ZH), overleden voor 1704 aldaar.
6. m  Aart, gedoopt op woensdag 9 Augustus 1702 te Maassluis (ZH).
7. v  Caatje, gedoopt op woensdag 9 Juli 1704 te Maassluis (ZH).
8. v  Trijntje, gedoopt op zondag 24 Oktober 1706 te Maassluis (ZH).
9. m  Jochem, gedoopt op zondag 9 December 1708 te Maassluis (ZH), overleden voor 1710 aldaar.
10. m  Jochem, gedoopt op zondag 9 Maart 1710 te Maassluis (ZH).

1200 Huijbert van den BERG.
Gehuwd met
1201 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Mateewis Huijberts. Geboren te Lexmond (GLD) (zie 600).

1208 Gedion KOUWENHOVEN.
Gehuwd met
1209 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Heijndrick Gedion. Geboren op zondag 25 Augustus 1686 te Maassluis (ZH) (zie 604).

1210 Frans Tijsen. van PROOIJEN, zoon van Tijs van PROOIJEN (zie 2420) en N. N. N. N. (zie 2421).
Gehuwd voor 1677 met
1211 Maartje Arense. KOUWENHOVEN, dochter van Arense KOUWENHOVEN (zie 2422) en N. N. N. N. (zie 2423).
Uit dit huwelijk:
1. v  Haesje Fransdr. van PROIJEN, geboren op zondag 2 Juli 1690 te Maassluis (ZH) (zie 605).

1212 Jan MEIJER.
Gehuwd met
1213 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Maarten Janszn. (zie 606).

1214 Huijgh Pieters. NOORDERGRAFF, zoon van Pieter NOORDERGRAFF (zie 2428) en N. N. N. N. (zie 2429).
Gehuwd op zondag 3 December 1690 te Maassluis (ZH) met
1215 Leentje Pieters. van der MEIJDE, dochter van Pieter van der MEIJDE (zie 2430) en Maertje Bastiaans. (zie 2431).
Uit dit huwelijk:
1. v  Maertje NOORDENGRAFF, gedoopt op woensdag 3 Februari 1694 te Maassluis (ZH).
2. v  Ermpje, gedoopt op zondag 5 Februari 1696 te Maassluis (ZH), overleden voor 1700 aldaar.
3. v  Ariaantje, gedoopt op woensdag 10 September 1698 te Maassluis (ZH).
4. v  Ermpje, gedoopt op zondag 26 September 1700 te Maassluis (ZH).
5. v  Pietertje Huijgens. NOORDENGRAFT, gedoopt op zondag 18 Maart 1703 te Maassluis (ZH) (zie 607).
6. v  Lijbeth, gedoopt op zondag 2 Augustus 1705 te Maassluis (ZH).
7. v  Willemtje, gedoopt op woensdag 26 Oktober 1707 te Maassluis (ZH), overleden voor 1712 aldaar.
8. v  Willemtje, gedoopt op zondag 14 Februari 1712 te Maassluis (ZH).

Eerste blad    Vorig blad    Blad 30 van 43 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail