Eerste blad    Vorig blad    Blad 27 van 43 bladen Volgend blad    Laatste blad


808 Krijn van der KAIJ (ook Cryn van der Kaaijen en Quirinus van der Kaaij genoemd), timmerman, gedoopt op dinsdag 16 Februari 1712 te ´s-Gravenhage (ZH) (getuige(n): Kryn van Tuyl en Helena Breemaat). Hij werd in de "Nieuwe Kerk" gedoopt. Begraven op dinsdag 25 April 1775 te ´s-Gravenzande (ZH) op 63-jarige leeftijd. Hij is degene die de familie van der Kaaij in ´s-Gravezande (ZH) gevestigd heeft.
Van hem werd een akte van indemniteit in het gemeente archief van ´s-Gravenhage (ZH) aangetroffen waarbij deze gemeente zich op 22 Oktober 1736 garant verklaarde voor weder opneming ingeval van in armoede geraken van hem. In deze akte werd hij Quirinus van der Kaaij genoemd.
Zoon van Alexander van der CAIJ (ook van der Kaaij genoemd) (zie 1616) en Asselijntje van TUIJL (ook Asselyna en Asselina genoemd) (zie 1617).
Ondertrouwd op donderdag 18 Oktober 1736 te ´s-Gravenzande (ZH). Ten tijde van de ondertrouw woonde Krijn van der Kaij al te ´s-Gravenzande (ZH). Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zondag 4 November 1736 te ´s-Gravenzande (ZH) met de 20-jarige
809 Maria Cornelis. de MUNTER, gedoopt (Nederduits Greformeerde) op zondag 22 Maart 1716 te ´s-Gravenzande (ZH) (getuige(n): Trijntie Arens. van der Burgh), begraven op vrijdag 6 Mei 1796 aldaar op 80-jarige leeftijd. Zij werd op het kerkhof begraven. In 1771 wordt de weduwe van Crijn van der Kaaij aangeslagen voor het klapwakersgeld in de geref. klasse pro deo. Dochter van Cornelis Reijnboutsz. de MUNTER (ook Romboutsz. genoemd) (zie 1618) en Maria Cornelisse. van STAALDUINEN (ook Staalduinen genoemd) (zie 1619).
 
Akte van Imuniteit, ´s-Gravenhage, d.d. 22 Oktober 1736:
Wij Mrs. Hendrik van Slingeland en Jacob van Assendelft,
Scheepenen van ´s Gravenhage, oirconden eenen ijgelijk
ende Certificeeren mits desen dat voor ons gekomen
ende erscheenen sijnde Ed: Agtb. Heeren Burge-
meesteren deser Steede, dewelke verklaarden
haar te stellen tot Borgen ten behoeve van de
Diaconie van ´s Gravesande, belovende indien
Quirinus van der Kaaij out omtrent vijf en
twintig Jaaren, tot armoede mogte geraken
deselve wederom alhier in den Hage te Sullen
admitteeren. Des datum den 22 October
1736.

Uit dit huwelijk:
1. m  Alexander van der KAAIJ (ook Alexander Clijne. van der Kaij genoemd), gedoopt (Nederduits Greformeerde) op zondag 16 Maart 1738 te ´s-Gravenzande (ZH) (zie 404).
2. m  Cornelis van der KAAIJ, gedoopt op zondag 27 September 1739 te ´s-Gravenzande (ZH) (getuige(n): Lijsbeth Munters). Hij is waarschijnlijk op jonge leeftijd overleden.
3. v  Maria van der KAAIJ, gedoopt op zondag 30 Oktober 1740 te ´s-Gravenzande (ZH) (getuige(n): Lijsbeth Munters).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op maandag 23 Mei 1768 aldaar met Simon van VLIET. Hij was afkomstig van Naaldwijk (ZH).
4. m  Teunis van der KAAIJ (ook Anthonie genoemd), chirurgijn, gedoopt op zondag 20 Januari 1743 te ´s-Gravenzande (ZH) (getuige(n): Hasselijna van Tuijl), begraven op vrijdag 11 Januari 1805 te De Lier (ZH) op 61-jarige leeftijd. Hij woonde eerst te Westzaan aan het Weiver. Met zijn vrouw Alida van Cleef vestigt hij zich in 1785 te De Lier (ZH), komend met akte van indemniteit van ´s-Gravenzande (ZH). Zij worden lidmaat van De Lier (ZH) in 1786, met attestatie van Westzaan. Hij bezit in 1785 twee huizen in het dorp van De Lier (ZH).
Gehuwd voor 1785 met Alida van KLEEF, geboren circa 1741, overleden op zondag 8 November 1818 te De Lier (ZH), dochter van Antony van KLEEF en N. N. N. N.
5. m  Willem van der KAAIJ, gedoopt op zondag 17 Januari 1745 te ´s-Gravenzande (ZH) (getuige(n): Maria Schooff).
Ondertrouwd (1) op vrijdag 2 Juni 1769 aldaar, gehuwd op 24-jarige leeftijd op zondag 18 Juni 1769 te Monster (ZH) (Nederduitse Gereformeerde Kerk) met Maria van der NOL. Zij was afkomstig van Monster (ZH).
Ondertrouwd (2) op zaterdag 20 Mei 1780 te ´s-Gravenzande (ZH), gehuwd te Delft (ZH) met Catharina van ELSTRAK. Zij was afkomstig van Delft (ZH).
6. v  Haselina van der KAAIJ, gedoopt op zondag 28 Juni 1750 te ´s-Gravenzande (ZH) (getuige(n): Haselijna van Tuijl), overleden in 1820.
Gehuwd (1) ??-05-1775 te Westzaan met Willem JOOSTEN, begraven 1782 te Westzaan. Hij werd in de "Oude Kerk" begraven.
Gehuwd (2) met Hendrik STUURMAN, overleden 1812.
7. m  Cornelis van der KAAIJ, gedoopt op zondag 19 Maart 1752 te ´s-Gravenzande (ZH) (getuige(n): Lijstje Munster). Hij is waarschijnlijk op jonge leeftijd overleden.
8. m  Johannes (Jan) van der KAAIJ, gedoopt op zondag 3 Maart 1754 te ´s-Gravenzande (ZH) (getuige(n): Maria Schooff), overleden op maandag 19 Maart 1832 aldaar op 78-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op vrijdag 27 April 1787 aldaar, gehuwd op 33-jarige leeftijd op zondag 13 Mei 1787 aldaar met Sofia BENSING, geboren te Heukelum (ZH). Zij woonde voor haar huwelijk te ´s-Gravenzande (ZH).
9. m  Cornelis van der KAAIJ, gedoopt op zondag 23 November 1755 te ´s-Gravenzande (ZH) (getuige(n): Lijsje de Munter).
Ondertrouwd op vrijdag 6 Juli 1787 aldaar, gehuwd op 31-jarige leeftijd op zondag 22 Juli 1787 aldaar met Neeltje van VEELEN, 24 jaar oud, gedoopt ((Ned. Herv.)) op zondag 23 Januari 1763 te ´s-Gravenzande (ZH) (getuige(n): Lena de Vriend), dochter van Jacob Arijsz. van VEELEN (zie 418) en Eva Jacobsdr. de VRIENT (zie 419).
10. m  Hendrik van der KAAIJ, gedoopt op zondag 25 December 1757 te ´s-Gravenzande (ZH) (getuige(n): Lijstje Munster).
11. m  Arij van der KAAIJ, gedoopt op zondag 2 Maart 1760 te ´s-Gravenzande (ZH) (getuige(n): Lijstje de Munter).

810 Pieter Jacobsz. van den BROEK, geboren te Rhoon (ZH), overleden April 1763 te Pernis (ZH) (aangifte door: Aart Stelboer zijn zwager). Zijn overlijden werd op 25 April 1763 aangegeven. Begraven te Pernis (ZH). Hij werd begraven voor de classis van f 3,00.
Ondertrouwd (1) op vrijdag 20 Mei 1740 met Ariaentje Cornelis. VERSCHOOR, 31 jaar oud (zie 811).
Ondertrouwd (2) op zaterdag 2 November 1743 te Pernis (ZH) (Gereformeerd) met Trijntje Ariense. STELBOER, 31 jaar oud, gedoopt (Gereformeerd) op zondag 21 Augustus 1712 te Pernis (ZH), overleden op vrijdag 18 Februari 1763 aldaar op 50-jarige leeftijd (aangifte door: Pieter van den Broek), begraven aldaar. Zij werd begraven voor de classis van f 3,00. Dochter van Arij Gijse. STELBOER en Neeltje Aarts. KOK.
Uit het eerste huwelijk:
1. v  Maertje (ook Maartje genoemd), gedoopt April 1741 te Pernis (ZH) (zie 405).
2. v  Ariaentje, gedoopt op zaterdag 25 Augustus 1742 te Pernis (ZH) (getuige(n): Neeltje Cornelis. Verschoor).
Uit het tweede huwelijk:
3. m  Aerd, gedoopt (Gereformeerd) op dinsdag 16 Juni 1744 te Pernis (ZH) (getuige(n): Leijchie Arense. Stelboer en Trijntje Ariens. Stelboer).
4. v  Neeltje, gedoopt (Gereformeerd) op dinsdag 16 Juni 1744 te Pernis (ZH) (getuige(n): Leijchie Arense. Stelboer en Trijntje Ariens. Stelboer).
5. m  Adrianus, gedoopt (Gereformeerd) op zondag 2 Januari 1746 te Pernis (ZH) (getuige(n): Neeltje Danielse. Hoogstatt).
6. v  Neeltje, gedoopt (Gereformeerd) op zondag 2 April 1747 te Pernis (ZH) (getuige(n): Leijchij Ariens. Stelboer).
7. v  Adrianus, gedoopt (Gereformeerd) op zondag 24 November 1748 te Pernis (ZH) (getuige(n): Neeltje Daniels. Hoogstat).
811 Ariaentje Cornelis. VERSCHOOR, geboren te ´s-Gravenambacht (ZH), gedoopt op zondag 14 Oktober 1708 te Pernis (ZH), overleden aldaar. Haar overlijden werd op 12 Oktober 1742 aangegeven. Dochter van Cornelis Ariense. VERSCHOOR (zie 1622) en Neeltje Daniëls. HOOGHSTAD (zie 1623).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 810).

818 Johannes Daniel MUSQUETIER, lakenfabrikant, koopman, gedoopt (Waals Hoogduits) op zondag 22 November 1705 te Leiden (ZH) (getuige(n): Daniel van der Velde en zijn vrouw Anna Maria Schockfeuer), overleden op woensdag 28 Oktober 1750 aldaar op 44-jarige leeftijd, begraven op maandag 2 November 1750 aldaar. Hij werd in de "Hooglandse Kerk" in Ons eyge graf no. 47 Middelkerk begraven. Zoon van Johannes MUSQUETIER (zie 1636) en Sara de RESPIE (zie 1637).
Ondertrouwd op zaterdag 2 Februari 1737 te Leiden (ZH) (getuige(n): Arnoldus Musquetier, zijn broer en Jan Populeus, notaris, goede bekende van haar), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op dinsdag 19 Februari 1737 te Leidschendam (ZH) (Gereformeerd) met de 25-jarige
819 Johanna DAAT, gedoopt (Hervormd) op donderdag 17 December 1711 te Leiden (ZH), overleden April 1788 te Enkhuizen (NH), begraven op zondag 20 April 1788 te Leiden (ZH). Zij werd begraven in de "Hooglandse Kerk". Zij kreeg het graf nr. 47 in de Middelkerk (kruiskerk) gemerkt Q staande op een M. Dochter van Abraham DAAT (zie 1638) en Maria THOMAS (zie 1639).
Uit dit huwelijk:
1. v  Sara, gedoopt (Hervormd) op zaterdag 13 September 1738 te Leiden (ZH) (zie 409).

836 Aijcke Jacobs. WARMERINGH (ook Arie van Veelen genoemd), bouwman, geboren te Veele (G), gedoopt ((NG)) op zondag 17 Augustus 1704 te Vlagtwedde (G), overleden 1754/1756 te Veele (G). Aijcke Jacobs. Warmeringh, (ook Arie van Veele genoemd), met zijn gezin, en ook zijn ouders Jacob Aijckes. Warmeringh en Harmtien Wubbes. Renweringh, woonden in Veele in het huis genummerd 26. Veele is een gehucht dat linksboven Vlagtwedde en rechtsboven Onstwedde ligt in het deel van Groningen dat Westerwolde wordt genoemd.
Op 27 Oktober 1736 verkoopt hij voor f. 331,00 een huis met 3 ´tuinen´ te Veele alsmede een stuk land, voor de helft gelegen in heideland, aan Wilcke Jacobs. Hesse. Op 23 Juni 1738 koopt hij deze zaken voor dezelfde prijs weer terug.
Zoon van Jacob Aijckes. WARMERINGH (zie 1672) en Harmtien Wubbes. RENWERINGH (zie 1673).
Gehuwd voor de kerk (1) 1727 te Vriescheloo (G) met IJckien Jacobs. (ook Yda Witkop genoemd) (zie 837). Westerwolde is een gebied in Groningen dat aan Duitsland grensd. Gehuwd (2) 1740/1747 met Geertien Geerts. Gedoopt op zondag 27 Juni 1706 te Onstwedde (G), overleden 1742/1749 te Veele (G), dochter van Geerts Luickens. SCHOENMAKER en Hille Jans.
Gehuwd (3) 1749 te Vlagtwedde (G). Het huwelijkscontract werd op 17 Februari 1749 opgemaakt. Echtgenote is Annegien Harms. Geboren circa 1705 te Sellingen (G). Zij was weduwe van Beene Berents, overleden te Veele voor 1749. Dochter van Harm N.N. en Elsijn Jans.
Uit het eerste huwelijk:
1. v  Harmtien, gedoopt op zondag 2 November 1727 te Vlagtwedde (G).
2. m  Jacob Aijkes. van VEELEN, geboren te Veele (G), gedoopt op zondag 2 November 1732 te Vlagtwedde (G).
3. m  Jacob Arijsz. van VEELEN, geboren te Veele (G) (zie 418).
837 IJckien Jacobs. (ook Yda Witkop genoemd), geboren circa 1702 te Vriescheloo (G), overleden 1732/1735 aldaar. Zij is waarschijnlijk een dochter van Jacob Wijcherts die woonde als pachter in Vriescheloo. Waarschijnlijk is haar moeder een dochter van Harm Jans. Witkop.
Op 12 September 1727 wordt zij met attestatie van Vriescheloo (G) als lidmaat aangenomen te Vlagtwedde (G).
Dochter van Jacob Wijcherts. (zie 1674) en N. N. N. N. (zie 1675). Westerwolde is een gebied in Groningen dat aan Duitsland grensd.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 836).

838 Jacob Gerritsz. de VRIENT, zoon van Gerrit Claesz. de VRIENT (zie 1676) en Leentje AELBREGHTS (zie 1677).
Gehuwd op zondag 21 Oktober 1714 te Zegwaart (ZH) met de 21-jarige
839 Neeltje Louwen. van STAALDUYNEN, gedoopt op zondag 21 Juni 1693 te ´s-Gravenzande (ZH), dochter van Louris Jochemsz. van STAALDUYNEN (zie 1678) en Meynsje Teunisdr. van der KLEY (zie 1679).
Uit dit huwelijk:
1. m  Gerrit, gedoopt op zondag 27 Oktober 1715 te Zoetermeer (ZH).
2. v  Mensje, gedoopt op zondag 8 Oktober 1719 te Zoetermeer (ZH).
3. v  Leentje, gedoopt op zondag 20 Juli 1721 te Zoetermeer (ZH).
4. v  Lena Jacobsdr. (ook Leentje genoemd), gedoopt op zondag 10 Januari 1723 te Zoetermeer (ZH), overleden op dinsdag 29 April 1806 te ´s-Gravenzande (ZH) op 83-jarige leeftijd. Bij haar overlijden werd zij Leentje genoemd. Begraven op zaterdag 3 Mei 1806 te ´s-Gravenzande (ZH).
Ondertrouwd op zondag 17 Juni 1753 te Zoetermeer (ZH) met Berent Jacobsz. van VEELEN, 38 jaar oud, geboren te Veele (G), gedoopt ((NG)) op donderdag 30 Mei 1715 te Vlagtwedde (G). Hij was weduwnaar van Betje Centen. van Duin, Annetje Jans. van Wyck en van Trijntje Hendriks. Broekhoven. Zoon van Jacob Aijckes. WARMERINGH (zie 1672) en Harmtien Wubbes. RENWERINGH (zie 1673).
5. v  Lideweij, gedoopt op zondag 30 April 1724 te Zoetermeer (ZH). Zij is waarschijnlijk op jonge leeftijd overleden.
6. v  Lideweij, gedoopt op zondag 19 Augustus 1725 te Zoetermeer (ZH), begraven op vrijdag 22 Mei 1772 te ´s-Gravenzande (ZH) op 46-jarige leeftijd.
7. v  Antje Japiksdr. Gedoopt op zondag 13 April 1727 te Zoetermeer (ZH), overleden te Zandambacht (ZH) op 68-jarige leeftijd. Haar overlijden werd op 18 Februari 1796 aangegeven. Begraven op zaterdag 20 Februari 1796 te ´s-Gravenzande (ZH). Zij werd in de kerk begraven en kreeg het grafnr. ZZ 184. Zij werd in het zelfde graf begraven als eerste man.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op zondag 14 Maart 1751 te ´s-Gravenzande (ZH) met Adriaan Leendretsz. van STAALDUINEN (ook Arij genoemd), 24 jaar oud, schepen te Zandambacht (ZH) (1776/1782) en (1783/1788), gedoopt op zondag 2 Maart 1727 te ´s-Gravenzande (ZH), overleden te Zandambacht (ZH) op 60-jarige leeftijd. Zijn overlijden werd op 19 Januari 1788 aangegeven. Begraven op dinsdag 22 Januari 1788 te ´s-Gravenzande (ZH). Hij werd in de kerk begraven en kreeg het grafnr. ZZ 184. Zoon van Leendert Gerritsz. van STAALDUYNEN, bouwman, schepen van Zandambacht (ZH) (1715/1742-43), wees- en kerkmeester, gasthuismeester te ´s-Gravenzande (ZH), en Trijntje Hendriks. BROEKHOVEN. Antje Japiksdr. de Vrient en Adriaan van Staalduinen waren achternicht en achterneef van elkaar.
Gehuwd (2) op 65-jarige leeftijd op zondag 10 Juni 1792 te ´s-Gravenzande (ZH) met Cornelis van der SAR.
8. m  Gerrit, gedoopt op zondag 25 Juli 1728 te Zoetermeer (ZH).
9. v  Cornelia, gedoopt op zondag 16 Juli 1730 te Zoetermeer (ZH).
10. v  Eva Jacobsdr. Gedoopt ((Ned. Herv.)) op zondag 19 December 1734 te Zoetermeer (ZH) (zie 419).

848 Christiaan BOERS, gedoopt op woensdag 29 Augustus 1696 te ´s-Gravenhage (ZH) (getuige(n): Judith Blommendal en Elijzabet Spik). Hij werd in de "Grote Kerk" gedoopt. Overleden voor 1733, zoon van Benjamin BOERS (zie 1696) en Adriana Nicolaasdr. BLOEMENDAAL (zie 1697).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zondag 4 Februari 1725 te Ter Heijde (ZH) met de 22-jarige
849 Josina Ariens. JONKER, gedoopt op zondag 4 Februari 1703 te Monster (ZH) (getuige(n): haar tante Ariaantje Olivierse. Joncker). De doop van haar staat ook in het doopboek van Ter Heijde vermeld met daarbij de opmerking "bij absentie van onze predikant te Monster gedoopt". Dochter van Arij Oliviers. JONCKER (zie 1698) en Jannetje Jacobs. de JONG (zie 1699).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op zondag 4 Februari 1725 te Ter Heijde (ZH) met Christiaan BOERS, 28 jaar oud (zie 848).
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op zondag 25 Oktober 1733 te Monster (ZH) met Cornelis Laurens. van SPRONSEN, 33 jaar oud, gedoopt op zondag 16 Mei 1700 te Monster (ZH), zoon van Laurens Ariens. van SPRONSEN en Geertje Ariens. VOS. Cornelis Laurens. van Spronsen was eerder getrouwd op 14 Mei 1724 te Monster (ZH) met Jannetje Franse van der Hout, gedoopt op 14 Februari 1700 te De Lier als Johanna (doopgetuige was Annetje Jans), wonende te Monster, dochter van Frans Lambregtse. van der Hout en Helena Jans. van Drongelen.
Uit het eerste huwelijk:
1. v  Maria, gedoopt op zondag 23 Februari 1727 te Ter Heijde (ZH) (getuige(n): Jannetje Jacobs. de Jong).
2. m  Arie, gedoopt op zondag 2 Juli 1730 te Ter Heijde (ZH) (zie 424).
3. m  Benjamin, gedoopt op zondag 7 September 1732 te Ter Heijde (ZH) (getuige(n): Marijtje van Onselen).

850 Sander KOPPENAEL, gedoopt op zondag 4 April 1688, zoon van Jan Andriesz. COPPENAAL (zie 1700) en Cornelia Willems. (zie 1701).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op zondag 31 Mei 1716 te Monster (ZH) met Maria van der ARENT, gedoopt te Monster (ZH), overleden voor 1720.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op zondag 29 Oktober 1719 te Ter Heijde (ZH) met Trijntje Dirkse. van de BEIJE, 21 jaar oud (zie 851).
Uit het tweede huwelijk:
1. v  Cornelia, gedoopt op zondag 10 November 1720 te Monster (ZH).
2. v  Willem, gedoopt op zondag 31 Januari 1723 te Monster (ZH).
3. v  Pleunia (ook Appolonia Koppenaal en Leuntje Koppenol genoemd), gedoopt op zondag 27 November 1729 te Monster (ZH) (zie 425).
4. v  Maria, gedoopt op dinsdag 26 Februari 1732 te Monster (ZH).
5. v  Willemijntje, gedoopt op zondag 10 Oktober 1734 te Monster (ZH).
6. v  Cristijntje, gedoopt op zondag 8 Januari 1736 te Monster (ZH).
7. m  Johannes, gedoopt op zondag 28 Juni 1739 te Monster (ZH).
8. v  Jannetje, gedoopt op zondag 25 Oktober 1744 te Monster (ZH).
851 Trijntje Dirkse. van de BEIJE, gedoopt op zondag 28 September 1698 te Ter Heijde (ZH) (getuige(n): Annetje Leenders. van der Bij), dochter van Dirk Leendertsz. van der BEIJE (zie 1702) en Leuntje Cornelis. JONCKER (zie 1703).

Eerste blad    Vorig blad    Blad 27 van 43 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail