Eerste blad    Vorig blad    Blad 13 van 43 bladen Volgend blad    Laatste blad


136 Hendrik HUMMELMAN, visser, zeeman, geboren op zondag 27 Oktober 1748 te Maassluis (ZH), gedoopt op zondag 27 Oktober 1748 aldaar, overleden op maandag 21 April 1823 aldaar op 74-jarige leeftijd, zoon van Dirk HUMMELMAN (zie 272) en Francijntje van KOOTEN (ook van Koten genoemd) (zie 273).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zondag 29 November 1778 te Maassluis (ZH) (Ned.Herv.) met de 20-jarige
137 Neeltje van der KNUIT (ook Knuyt genoemd), geboren op zondag 15 Oktober 1758 te Maassluis (ZH), overleden op vrijdag 19 Maart 1830 aldaar op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. v  Francijntje, geboren op maandag 7 Februari 1780 te Maassluis (ZH).
2. v  Arijaantje, geboren op zondag 12 Augustus 1781 te Maassluis (ZH).
3. v  Dirkje, dienstbode, geboren op vrijdag 21 Maart 1783 te Maassluis (ZH), gedoopt op vrijdag 21 Maart 1783 aldaar.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op woensdag 5 Februari 1817 aldaar met Anthooni (Anton) REIJNDERS (ook Reinders genoemd), 41 jaar oud, gedoopt op zondag 20 Augustus 1775 te Delft (ZH), zoon van Pieter REIJNDERS en Dina SCHOOREN.
4. m  Jacob, geboren op woensdag 27 Oktober 1784 te Maassluis (ZH), overleden op maandag 5 Juni 1843 aldaar op 58-jarige leeftijd.
5. m  Dirk, geboren op zondag 8 Juni 1788 te Maassluis (ZH).
Gehuwd met Pietertje van der KNUIT.
6. v  Jacomijntje, geboren op woensdag 18 Augustus 1790 te Maassluis (ZH), overleden op zondag 10 September 1820 aldaar op 30-jarige leeftijd.
7. v  Ariaantje, geboren in 1793 te Maassluis (ZH), overleden op dinsdag 30 Juli 1833 aldaar.
Gehuwd met N. N. MEIJER.
8. m  Hendrik, geboren op dinsdag 17 September 1793 te Maassluis (ZH) (zie 68).
9. m  Hendrikje, geboren op zondag 22 September 1793 te Maassluis (ZH).
10. v  Neeltje, geboren op zondag 22 September 1793 te Maassluis (ZH).

138 Lucas WESTEIN, stuurman koopvaardij, geboren op zondag 28 Augustus 1757 te Maassluis (ZH), overleden op zaterdag 30 Oktober 1819 aldaar op 62-jarige leeftijd, zoon van Frank WESTEIN (zie 276) en Margrietje HASELAAR (zie 277).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op zondag 18 November 1787 te Maassluis (ZH) met de 27-jarige
139 Johanna Adr. van der NOLL, gedoopt (Ned. Herv.) op zondag 23 December 1759 te Monster (ZH) (getuige(n): Anna van Nelle), overleden op dinsdag 13 Augustus 1833 te Maassluis (ZH) op 73-jarige leeftijd, dochter van Ary van der NOL (zie 278) en Willempje van NELLE (zie 279).
Uit dit huwelijk:
1. m  Frank, geboren op vrijdag 28 November 1788 te Maassluis (ZH), overleden op donderdag 18 December 1788 aldaar, 20 dagen oud.
2. m  Arij, geboren op zondag 4 September 1791 te Maassluis (ZH), overleden op zaterdag 12 Februari 1887 aldaar op 95-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op woensdag 7 December 1825 aldaar met N. N. N. N.
3. v  Grietje, geboren op woensdag 4 December 1793 te Maassluis (ZH), overleden op maandag 23 December 1793 aldaar, 19 dagen oud.
4. v  Grietje WESTEIJN (ook Westein genoemd), geboren op zondag 3 Januari 1796 te Maassluis (ZH) (zie 69).
5. m  Willem, geboren op dinsdag 18 December 1798 te Maassluis (ZH), overleden op woensdag 24 April 1799 aldaar, 127 dagen oud.
6. v  Willemijntje, geboren op maandag 29 Maart 1802 te Maassluis (ZH), overleden op zaterdag 15 September 1804 aldaar op 2-jarige leeftijd.
7. m  Jacob, geboren op donderdag 23 Januari 1806 te Maassluis (ZH).

140 Maarten HARTOG (ook den Hartog genoemd), zeeman, geboren op maandag 29 Juli 1793 te Maassluis (ZH), gedoopt op zondag 4 Augustus 1793 aldaar, zoon van Pieter HARTOG (zie 280) en Annetje GAWEG (ook Anna genoemd) (zie 281).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op woensdag 28 Augustus 1816 te Maassluis (ZH) (getuige(n): Adrianus van der Sluis, 75 jaar oud, winkelier, Isaac de Vos, 39 jaar oud, zeeman, Hendrik van den Bos, 26 jaar oud, zeeman en Cornelis Vooijs, 23 jaar oud, zeeman, allen geen familie van de Comparanten) met de 26-jarige
141 Kommertje OUDHAARLEM, dienstbode, geboren op dinsdag 10 November 1789 te Ostende, overleden op maandag 14 November 1859 om 22.00 uur te Maassluis (ZH) op 70-jarige leeftijd (aangifte door: Petrus Simonds, 52 jaar oud, binnen vader in het oude mannen gasthuis, bekende van de overledene en Leonardus van der Waal, 46 jaar oud, gemeente architec, bekende van de overledene), dochter van Pieter OUDHAARLEM (zie 282) en Adriaantje ZIJDERVELD (zie 283).
Uit dit huwelijk:
1. m  Pieter den HARTOG, geboren op zondag 28 December 1817 te Maassluis (ZH) (zie 70).

142 Bastiaan DIENSKE (ook Dijnske genoemd), zeeman, geboren te Maassluis (ZH), gedoopt op maandag 28 Mei 1792 aldaar, overleden op zondag 13 November 1881 om 5.00 uur aldaar op 89-jarige leeftijd (aangifte door: Johannes Hugo Penning, 55 jaar oud, binnenvader, bekende van de overledene en Willem Ghislain, 57 jaar oud, kantoorbediende, bekende van de overledene), zoon van Daniel Andriesz. DIENSKE (ook Dijnske genoemd) (zie 284) en Pietertje Bastianen. KRUL (zie 285).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op woensdag 7 April 1819 te Maassluis (ZH) met de 24-jarige
143 Alida KAPTEIJN (ook Kaptein genoemd), zonder beroep, geboren op zondag 25 Mei 1794 te Maassluis (ZH), dochter van Jan KAPTEIN (zie 286) en Anna VROEGOP (zie 287).
Uit dit huwelijk:
1. v  Petronella, geboren op vrijdag 8 Oktober 1819 te Maassluis (ZH).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op woensdag 13 Juni 1838 aldaar met Johannes van der KNAAP, zeeman, geboren circa 1809, zoon van Jan van der KNAAP en Trijntje SCHOONENBERG.
2. v  Anna (ook Johanna genoemd), geboren op zondag 24 Juni 1821 te Maassluis (ZH) (zie 71).
3. v  Trijntje, geboren op zondag 10 Juni 1827 te Maassluis (ZH).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op woensdag 17 Mei 1848 aldaar met Martinus SCHOONENBERG, 26 jaar oud, geboren op donderdag 29 November 1821 te Maassluis (ZH), zoon van Trijntje SCHOONENBERG.

144 Jan Markisz. van ES, zeeman, gedoopt op vrijdag 28 Maart 1749 te Maassluis (ZH), overleden in 1801. In een akte uit de huwelijksbijlage van zijn zoon Leendert, wordt voor de Vrederegter van het kanton Vlaardingen, onder ede verklaart dat hij in 1801 tijdens een storm naar alle waarschijnlijkheid is verdronken. In het bevolkingsregister van Maassluis, periode 1767/1806 daar in tegen wordt vermeld dat hij in 1803 is overleden. Nu is het wel zo dat dit bevolkingsregister steeds achteraf pas werd bijgewerkt. Zoon van Markkus Markusse. van ESCH (ook van Es genoemd) (zie 288) en Lena Jacobse. van der KOLFF (zie 289).
Ondertrouwd (1) op zondag 27 Oktober 1771 te Maassluis (ZH), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op zondag 10 November 1771 aldaar met Neeltje Lambr. van STRATEN, geboren te Maassluis (ZH), overleden in 1782 aldaar.
Ondertrouwd (2) op zondag 29 Juni 1783 aldaar, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op zondag 17 Augustus 1783 aldaar met Leuntje METAAL, 34 jaar oud (zie 145).
 
Uit huwelijksbijlage van hun zoon Leendert van Es gehuwd op 19 Januari 1815 te Maassluis met Barbera Groenheijde.
Op den tiender Januarij agtien-honderd en vijftien Compareerden voor ons Jan de Willigen, Eerste Suppleant Vrederegter van het Canton Vlaardingen, en als zoo danig bij vacanture vervangende de Post van Vrederegter Aldaar, geassisteerd met den provisioneel gequalificeerde, tot de waarneming der functien van Griffier.
Cornelis Kroon, Hendrik Strijbos, Gerrit Verzijde en Pieter Bergwerf, allen Zeelieden van competente ouderdom, wonende te Maassluis.
Dewelke ten verzoeke van Leendert van Es, al mede Zeeman wonende te Maassluis voornoemt, verklaarden zeer wel te hebben gekend Jan van Es, in leven mede Zeeman gewoond hebbende te Maassluis, voornoemt, en ook zeer wel te weten dat hij in den Jare agttien honderd Een op een morgen vroeg als loods met een Schokker ter Lootsing van een ter Maassluis onbekend gebleven Schip, is na Zee gezeild, zonder immer terug te keren, of zonder dat ooit van gemelde Schokker-Schip, of Loods er tevens meer gehoord is, en waardoor destijds te Maassluis algemeen is ondersteld geworden dat ´t gemelde Schip en Schokker, zoo wel als de loods, in de Storm welke dien dag plaats heeft gehad, is verongelukt, en uit welken hoofde dan ook de voornoemde Jan van Es, sedert dien tijd voor overleden gehouden is. bereid zijn dezes verklaring des geriquireerd, met Solemnes den eede te bevestigen.
Van Welke verklaring wij ten verzoeke der Comparanten, en ten behoeven van voornoemde Leendert van Es, deze acte hebben opgemaakt, om aan laatst gemelde te strekken, tot bewijs van het overlijden zijns vaders, en om te dienen waar hoe zelve zouden mogen worden vereischt.
En hebben de Comparanten, na gedane voorlezing, deze acten nevens ons en onzen fungerende Griffier ondertekend, in Vlaardingen, ten kantore van gemelde Griffier, op dato als boven.
getekend) Cornelis Kroon, Hendrik Strijbos, Gerrit Verzijde, Pieter Bergwerff, Jan de Willigen fung. Vrederegter, P. Verkade fung° Griff. (ter zijde staat) Geregistreed te Schiedam den twaalfden Januarij 1815, 1 de f 140, R 6 / 7 Afdeling. Ontvangen 12 stuivers (getekend) van Diest.

Uit het eerste huwelijk:
1. m  Marcus, gedoopt op vrijdag 10 September 1773 te Maassluis (ZH).
2. m  Arij, gedoopt op woensdag 23 Augustus 1775 te Maassluis (ZH), overleden in 1779 aldaar.
3. m  Arij, gedoopt op woensdag 13 Oktober 1779 te Maassluis (ZH), overleden in 1780 aldaar.
Uit het tweede huwelijk:
4. v  Lena, gedoopt op vrijdag 14 Januari 1785 te Maassluis (ZH), begraven op woensdag 26 Oktober 1785 aldaar, 285 dagen oud. Zij werd in de "Grote Kerk" begraven.
5. v  Elizabeth (ook Elisabeth en Betje genoemd), geboren op zondag 27 Augustus 1786 te Maassluis (ZH), gedoopt op dinsdag 29 Augustus 1786 aldaar, overleden op vrijdag 3 Maart 1865 om 20.00 uur aldaar op 78-jarige leeftijd (aangifte door: Martinus Prins, 63 jaar oud, kledermaker, bekende van de overledene en Cornelis Agnes, 59 jaar oud, zeeman, bekende van de overledene).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op zondag 21 Juni 1807 aldaar met Willem Jansz. KRUIS, 20 jaar oud, zalmvisser, geboren op dinsdag 29 Augustus 1786 te Maassluis (ZH), overleden op vrijdag 19 Mei 1865 aldaar op 78-jarige leeftijd, zoon van Jan der KRUIS, straatwerker, en Maria (Maartje) Arisd. van den BROEK.
6. m  Arij, gedoopt op zondag 3 Mei 1789 te Maassluis (ZH), overleden na 1793.
7. m  Leendert, gedoopt (Hervormd) op zondag 3 Mei 1789 te Maassluis (ZH) (zie 72).
145 Leuntje METAAL, gedoopt op zondag 17 Augustus 1749 te Maassluis (ZH), overleden op zondag 5 Juli 1829 om 16.00 uur aldaar op 79-jarige leeftijd (aangifte door: Jan Zwartewaalsloot, 22 jaar oud, timmerman, buurman van de overledene en Maarten Kans, 61 jaar oud, stadsbode, buurman van de overledene), dochter van Frank Dirksz. METAAL (zie 290) en Elisabeth Lambrechtsd. van der HOEVEN (ook Lijsbeth genoemd) (zie 291).
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op zondag 8 September 1771 te Maassluis (ZH) met Dirk VERMEULEN.
Ondertrouwd (2) op zondag 29 Juni 1783 te Maassluis (ZH), gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op zondag 17 Augustus 1783 aldaar met Jan Markisz. van ES, 34 jaar oud (zie 144).
 
Uit huwelijksbijlage van hun zoon Leendert van Es gehuwd op 19 Januari 1815 te Maassluis met Barbera Groenheijde.
Op den tiender Januarij agtien-honderd en vijftien Compareerden voor ons Jan de Willigen, Eerste Suppleant Vrederegter van het Canton Vlaardingen, en als zoo danig bij vacanture vervangende de Post van Vrederegter Aldaar, geassisteerd met den provisioneel gequalificeerde, tot de waarneming der functien van Griffier.
Cornelis Kroon, Hendrik Strijbos, Gerrit Verzijde en Pieter Bergwerf, allen Zeelieden van competente ouderdom, wonende te Maassluis.
Dewelke ten verzoeke van Leendert van Es, al mede Zeeman wonende te Maassluis voornoemt, verklaarden zeer wel te hebben gekend Jan van Es, in leven mede Zeeman gewoond hebbende te Maassluis, voornoemt, en ook zeer wel te weten dat hij in den Jare agttien honderd Een op een morgen vroeg als loods met een Schokker ter Lootsing van een ter Maassluis onbekend gebleven Schip, is na Zee gezeild, zonder immer terug te keren, of zonder dat ooit van gemelde Schokker-Schip, of Loods er tevens meer gehoord is, en waardoor destijds te Maassluis algemeen is ondersteld geworden dat ´t gemelde Schip en Schokker, zoo wel als de loods, in de Storm welke dien dag plaats heeft gehad, is verongelukt, en uit welken hoofde dan ook de voornoemde Jan van Es, sedert dien tijd voor overleden gehouden is. bereid zijn dezes verklaring des geriquireerd, met Solemnes den eede te bevestigen.
Van Welke verklaring wij ten verzoeke der Comparanten, en ten behoeven van voornoemde Leendert van Es, deze acte hebben opgemaakt, om aan laatst gemelde te strekken, tot bewijs van het overlijden zijns vaders, en om te dienen waar hoe zelve zouden mogen worden vereischt.
En hebben de Comparanten, na gedane voorlezing, deze acten nevens ons en onzen fungerende Griffier ondertekend, in Vlaardingen, ten kantore van gemelde Griffier, op dato als boven.
getekend) Cornelis Kroon, Hendrik Strijbos, Gerrit Verzijde, Pieter Bergwerff, Jan de Willigen fung. Vrederegter, P. Verkade fung° Griff. (ter zijde staat) Geregistreed te Schiedam den twaalfden Januarij 1815, 1 de f 140, R 6 / 7 Afdeling. Ontvangen 12 stuivers (getekend) van Diest.

Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen (zie onder 144).

146 Adrianus GROENHEIJDEN (ook Adriaanis Groenheide en Groenheiden genoemd), bouwman, gedoopt op zondag 26 November 1741 te Pijnacker (ZH) (getuige(n): Maartje van der Cijs), overleden op zondag 6 April 1817 te Maasland (ZH) op 75-jarige leeftijd. Hij woonde tot 1801 te Pijnacker (ZH), daarna te Maasland (ZH). In 1811 ging hij wonen op de boerderij van zijn zoon Bruijn aan de Holijweg in Vlaardinger-Ambacht (ZH), die hij in 1812 na de dood van Bruijn verkocht. In 1815 woonde hij te Maassluis (ZH) en in 1816 weer in Maasland (ZH), aan de Comínandeurspolderskade. Zoon van Bruijn Ariens. GRUENHEIJDE (zie 292) en Barbera Ariensdr. HOFLANDT (zie 293).
Ondertrouwd op zondag 2 Mei 1779 te Pijnacker (ZH), gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op zondag 16 Mei 1779 te Maasland (ZH) met de 27-jarige
147 Lena Jansdr. SONNEVELD (ook Sonneveldt en Zonneveld genoemd), gedoopt op zondag 28 November 1751 te Maasland (ZH), overleden op vrijdag 10 Oktober 1817 aldaar op 65-jarige leeftijd. Tot aan haar trouwen woonde zij in Maasland (ZH). Dochter van Jan Jansz. SONNEVELD (zie 294) en Leentje Cornelisdr. van (den) BERG(en) (zie 295).
 
Not.arch.Pijnacker 6845, No 371, 18 Mei 1780.
Testament van Adrianus Groenheyden en Lena Sonneveld, echtelieden, won. alhier. Langstlevende is universeel erfgenaam, i.p.v. de legitime portie krijgt ieder kind een goede opvoeding en bij het bereiken van de meerderjarigheid een bedrag van HFL 33,-.
Langstlevende is voogd en aan de zijde Jan Groenheyde, won. alhier en aan haar zijde Joris Bogert won. Maassluis.
 
Not.arch.Maasland 5435, No 70, 26 September 1816.
Abraham Roem, kastelijn in de herberg de "Pijnas" te Maasland, transporteert aan Adrianus Groenheide, particulier, won. thans aan de Commandeurspolderkade te Maasland een hecht en sterk huis, staande aan de Commandeurspolderkade te Maasland, wijk A, No. 6, mitsgaders met bleekveld daarachter voor 400 hollandse guldens grof zilvergeld.
 
Not.arch.Maasland 5436, No 72, 24 September 1817.
Testament van Lena Zonneveld, weduwe van Adrianus Groenheide, won. op de Commandeurpolderkade in het dorp Maasland.
Universeel erfgenaam zijn haar drie kinderen, Lena, Jan en Barbara Groenheide gehuwt met Leendert van Es, ieder voor 1/3. Bij voor overlijden gaat dat deel dat haar daartoe wettelijk toegestaan is niet naar de in de plaats van hun ouder tredende kleinkinder, maar als exstra naar haar dochter Lena Groenheide, aangezien die door haar wordt beschouwd als in een ongelukkige nooddruft hebbende dan haar andere kinderen, om hiermee mogelijk te maken, dat deze dochter in een gesticht van liefdadigheid of bij particulieren verzorgd kan worden. Executeur-testementair: Pieter Zonneveld, bouwman in Maasland, haar broer, en Bastiaan Klapwijk, haar goede vriend, mede in Maasland.

Uit dit huwelijk:
1. v  Lena GROENHEIDEN, gedoopt op zondag 18 Juni 1780 te Pijnacker (ZH) (getuige(n): Susanna Hordijk), begraven op maandag 26 Juni 1780 aldaar, 8 dagen oud.
2. v  Lena GROENHEIDEN, geboren op dinsdag 2 April 1782 te Pijnacker (ZH), gedoopt op zondag 7 April 1782 aldaar (getuige(n): Maartje Sonneveldt en Caatje van Nierop), overleden op zaterdag 4 September 1830 te Maassluis (ZH) op 48-jarige leeftijd. Zij bleef ongehuwd.
3. m  Bruin GROENHEIDEN, bouwman, geboren op donderdag 21 Oktober 1784 te Pijnacker (ZH), gedoopt op zondag 24 Oktober 1784 aldaar (getuige(n): Barbara Hofland en Caatje Nierop, echtgenote van C. van der Kooij), overleden op zondag 28 Juli 1811 te Vlaardingen-Ambacht (ZH) op 26-jarige leeftijd. Hij ging in 1801 volgens acte van indemniteit van Pijnacker (ZH) naar Vlaardinger-Ambacht (ZH). Woonde later te Maasland (ZH) en kwam als lidmaat in 1810 van daar uit weer in Vlaardinger-Ambacht (ZH), waar hij zich als bouwman vestigde op een boerderij aan de Holijweg. De ouders van Bruijn zijn daar in 1811 ook komen wonen. Na Bruijns dood is de boerderij nog een klein jaar voortgezet, totdat in april 1812 de dieren en de inboedel publiek verkocht zijn. Met het overlijden van Bruijn in 1811 stierf zijn tak in mannelijke lijn uit.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 7 Juni 1809 te Maasland (ZH) met Maria BRUIN, 25 jaar oud, gedoopt op zondag 18 April 1784 te Schipluiden (ZH), overleden op woensdag 20 Februari 1822 te ´s-Gravenhage (ZH) op 37-jarige leeftijd, dochter van Machiel BRUIN en Antje Paulusse. MOERMAN.
 
Not. Arch. Vlaardingen 90, no. 74, d.d. 24 April 1812:
Publieke verkoping van de inboedel van de boerderij van Adrianus Groenheyde, bouwman, won. aan de Holijweg in Vlaardinger-Ambacht: o.a. 15 koeien en 1 paard; het geheel bracht op f 1498.20.

4. m  Jan GROENHEIDEN, bouwmansknecht, geboren op vrijdag 27 Oktober 1786 te Pijnacker (ZH), gedoopt op zondag 5 November 1786 aldaar (getuige(n): Sara Sonneveldt, echtgenote van Isak Schoonenberg), overleden op maandag 4 December 1843 te Maasdijk (ZH) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op zaterdag 3 Mei 1828 te Naaldwijk (ZH) met Cornelia OOSTERLEE, 25 jaar oud, geboren op dinsdag 1 Maart 1803 te Rozenburg (ZH), overleden op maandag 17 Februari 1879 te Maasland (ZH) op 75-jarige leeftijd, dochter van Pieter Pieters. OOSTERLEE en Marietje Klaasse. van SANTEN.
5. m  Arij GROENHEIDEN, geboren op zondag 10 Augustus 1788 te Pijnacker (ZH), gedoopt op zondag 17 Augustus 1788 aldaar (getuige(n): Klaasje Groenheiden, echtgenote van Abraham Uittenbroek en Catharina van der Kooij), begraven op donderdag 25 September 1788 aldaar, 46 dagen oud.
6. m  Arij GROENHEIJDE, gedoopt op zondag 21 Maart 1790 te Pijnacker (ZH) (getuige(n): Klaasje Groenheide), begraven op dinsdag 6 April 1790 aldaar, 16 dagen oud.
7. v  Barbera GROENHEIDE (ook Groenheiden en Groenheijden genoemd), geboren op woensdag 28 September 1791 te Pijnacker (ZH) (zie 73).

148 Jan Bonifatius van den BERG, geboren op vrijdag 20 Augustus 1756 te Maassluis (ZH), zoon van Bonifatius Janszn. van den BERG (zie 296) en Grietje Martinusdr. JANMARE (zie 297).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op maandag 18 Maart 1782 te Maassluis (ZH) met de 29-jarige
149 Trijntje PENNINGH, gedoopt op zondag 18 Maart 1753 te Maassluis (ZH), dochter van Cornelis Pieterszn. PENNING (zie 298) en Neeltje Cornelisse. van der HOEVEN (zie 299).
Uit dit huwelijk:
1. m  Bonifacius, gedoopt op zondag 9 Januari 1785 te Maassluis (ZH).
2. m  Cornelis Janszn. Geboren op woensdag 19 December 1787 te Maassluis (ZH) (zie 74).

150 Willem Willemszn. van den BERG, geboren op zondag 6 Januari 1765 te Maassluis (ZH), zoon van Willem van den BERGH (ook Wilhelmus genoemd) (zie 300) en Aeltje Jansdr. PERSOON (zie 301).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op zondag 11 Juni 1786 te Maassluis (ZH) met de 30-jarige
151 Haasje KOUWENHOVEN, geboren op vrijdag 21 November 1755 te Maassluis (ZH), dochter van Frans Hendrikzn. KOUWENHOVEN (zie 302) en Hilletje Maartesen. MEIJER (zie 303).
Uit dit huwelijk:
1. v  Dina Willemsdr. Geboren op woensdag 18 Januari 1786 te Maassluis (ZH) (zie 75).
2. v  Aaltje Willemsdr. Gedoopt op zondag 6 Januari 1788 te Maassluis (ZH).
3. v  Willemtje Willemsdr. Gedoopt op vrijdag 9 Maart 1792 te Maassluis (ZH).
4. v  Pietertje Willemsdr. Gedoopt op zondag 27 Juli 1794 te Maassluis (ZH).
5. v  Geertje Willemsdr. Geboren op dinsdag 7 Maart 1797 te Maassluis (ZH), gedoopt op vrijdag 10 Maart 1797 aldaar.

Eerste blad    Vorig blad    Blad 13 van 43 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail