Eerste blad    Vorig blad    Blad 2 van 43 bladen Volgend blad    Laatste blad


14 Maarten Dienand (Maarten) SPLINTER, tandtechnieker, centrale directie comptabiliteit, geboren op zaterdag 1 Juli 1916 om 14.30 uur te ´s-Gravenhage (ZH) (aangifte door: Gerrit Splinter, 30 jaar oud, arbeider, vader van de geborene, getuigen: Andries Cornelis Dichl, 44 jaar oud, kantoorknecht en Johannes Henricusus Lenterman, 72 jaar oud, zonder beroep), overleden op zondag 21 Juli 1996 om 21.00 uur te Vlaardingen (ZH) op 80-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 26 Juli 1996 aldaar. Hij werd op de begraafplaats "Holy" begraven. Zoon van Gerrit (Gerrit) SPLINTER (zie 28) en Francyna Philippina Pietronella REATSCH (zie 29).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op woensdag 25 Mei 1938 te ´s-Gravenhage (ZH) met de 23-jarige
15 Neeltje Anna Jacoba (Nel) van den BERG, geboren op zondag 18 Oktober 1914 om 21.30 uur te Loosduinen, gem ´s-Gravenhage (ZH) (aangifte door: Philippus van den Berg, 33 jaar oud, warmoezier, vader van de geborene, getuigen: Jan Dirk van Vuurde, 36 jaar oud, warmoezier en Wouter Kleer, 39 jaar oud, timmerman), overleden op dinsdag 24 September 1996 om 17.00 uur te Vlaardingen (ZH) op 81-jarige leeftijd, begraven op zaterdag 28 September 1996 aldaar. Zij werd op de begraafplaats "Holy" begraven. Dochter van Philippus van den BERG (zie 30) en Alida KLEER (zie 31).
Uit dit huwelijk:
1. v  Francijna (Ina), geboren op donderdag 6 April 1939 te Loosduinen, gem.´s-Gravenhage (ZH).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op dinsdag 6 April 1965 te Rijswijk (ZH), gescheiden voor 1982 van Leendert (Leo) de KLEINE, geboren op woensdag 5 December 1928, overleden op zondag 18 Juli 1982 te Helmond (NB) op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op woensdag 6 Januari 1982 te Wateringen (ZH) met Johannes Jacobus (Koos) van der HEIDEN, 55 jaar oud, geboren op vrijdag 11 Juni 1926, overleden op vrijdag 2 September 1994 te ´s-Gravenhage (ZH) op 68-jarige leeftijd, begraven op dinsdag 6 September 1994 aldaar. Hij werd op de begraafplaats "Nieuw Eykenduynen", Kamperfoeliestraat 2a begraven.
2. v  Philippina (Phili), geboren op donderdag 22 Augustus 1940 te Loosduinen, gem. ´s-Gravenhage (ZH) (zie 7).
3. v  Gerda (Gerda), geboren op maandag 7 Augustus 1944 te ´s-Gravenhage (ZH).
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op woensdag 19 December 1962 te Rijswijk (ZH), gescheiden voor 1988 van Abram Albertus (Bram) van der MEIJ, geboren op donderdag 1 Mei 1941.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op dinsdag 20 December 1988 te Waalwijk (NB), gescheiden voor 1998 van Abram Albertus (Bram) van der MEIJ, geboren op donderdag 1 Mei 1941.

Generatie V : Betovergrootouders
 
16 Arie (Arie) van den HOEK, zeeman, los werkman, koopman, geboren op vrijdag 14 Oktober 1870 om 4.00 uur te Rotterdam (ZH) (aangifte door: Franciscus van den Hoek, 22 jaar oud, mandenmaker, vader van de geborene, getuigen: Arie van den Hoek, 51 jaar oud, mandenmaker, Haakade nr. 13-167 en Ambrosius Kruit, 28 jaar oud, mandenmaker, Langelijstraat nr. 10-381). Omdat bij het aangeven van de geboorte van "Arie", de aangever en tevens vader, "van den" i.p.v. "van der" werd genoemd, is de familienaam veranderd van "van der Hoek" in "van den Hoek". (gezindte: Ned. Herv.), overleden op woensdag 17 December 1958 om 13.00 uur te Maassluis (ZH) op 88-jarige leeftijd (aangifte door: Johan Jacob Verheij, 40 jaar oud, begrafenisbedienaar), begraven op zaterdag 20 December 1958 aldaar. Hij werd op de "Algemene Begraafplaats" begraven. Zoon van Franciscus van der HOEK (zie 32) en Francina KLOOSTERMAN (ook Francisca genoemd) (zie 33).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op woensdag 1 Juni 1892 te Maassluis (ZH) (getuige(n): Leendert Visser, 28 jaar oud, zeeman, Jan Mooldijk, 43 jaar oud, postbode, Cornelis Das, 39 jaar oud, kleermaker en Maarten van Heeren, 66 jaar oud, baander) met de 21-jarige
17 Margaretha HUMMELMAN, zonder beroep, geboren op zondag 3 Juli 1870 om 13.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Lucas Hummelman, 43 jaar oud, koopman, vader van de geborene, getuigen: Martinus Hummelman, 47 jaar oud, koopman en Johannes Westein, 37 jaar oud, koopman), overleden op donderdag 12 November 1953 aldaar op 83-jarige leeftijd, begraven op zaterdag 14 November 1953 aldaar, dochter van Lukas HUMMELMAN (ook Lucas genoemd) (zie 34) en Maartje den HARTOG (ook Hartog genoemd) (zie 35).
Uit dit huwelijk:
1. m  Franciscus (Frans), geboren op woensdag 3 Augustus 1892 te Maassluis (ZH) (zie 8).
2. m  Maarten (Maarten), zeevisser, geboren op dinsdag 12 September 1893 om 5.30 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Elisabeth Anna Catharina Hensink, 50 jaar oud, vroedvrouw, getuigen: Pieter Hendrik Schor, 54 jaar oud, sigarenmaker en Pieter van den Beld, 29 jaar oud, commies ter secetarie), overleden op zondag 22 December 1918 om 8.00 uur aldaar op 25-jarige leeftijd (aangifte door: Jan Jacob van der Lelij, 49 jaar oud, bedienaar ter begrafenis en Josephus Eduardus Corneluis Dammer, 45 jaar oud, gemeentebode). Hij overleed aan de Spaanse Griep. Hij bleef ongehuwd.
3. v  Levenloos aangegeven meisje, geboren op maandag 25 November 1895 om 14.00 uur te Maassluis (ZH), overleden op maandag 25 November 1895 om 14.00 uur aldaar, 0 dagen oud (aangifte door: Jan Prins, 31 jaar oud, bedienaar ter begrafenis en Pieter van der Beld, 31 jaar oud, commies ter secretarie).
4. m  Petrus van der HOEK, touwslagersleerling, geboren op zaterdag 24 Oktober 1896 om 8.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Elisabeth Anna Catharina Hensink, 53 jaar oud, vroedvrouw, getuigen: Pieter Hendrik Schor, 57 jaar oud, zonder beroep en Pieter van den Beld, 32 jaar oud, commies ter secretarie). Omdat bij het aangeven van de geboorte van "Petrus", door de vroedvrouw, zij de vader "van der" i.p.v. "van den" noemde, is de familienaam veranderd van "van den Hoek" in "van der Hoek". Overleden op dinsdag 1 Oktober 1912 om 9.00 uur te Maassluis (ZH) op 15-jarige leeftijd (aangifte door: Jan Prins, 47 jaar oud, bedienaar ter begrafenis en Karel van Rijn, 40 jaar oud, los werkman). In de overlijdensakte werd hij "van den Hoek" i.p.v. "van der Hoek" genoemd.
5. m  Arie, zeevisser, geboren op maandag 4 September 1899 om 23.00 uur te Rotterdam (ZH) (aangifte door: Johanna Hendrika Immerzeel, huisvrouw van Dirk Boshoven, 27 jaar oud, verloskundige, getuigen: Gerardus Lureman, 51 jaar oud, gemeenteklerk en Willem Diertens, 34 jaar oud, gemeenteklerk), overleden op dinsdag 30 December 1919 om 12.00 uur te Maassluis (ZH) op 20-jarige leeftijd (aangifte door: Nicolaas de Kort, 47 jaar oud, bedienaar ter begrafenis en Josephus Dammer, 46 jaar oud, gemeentebode), "Uit de Maassluische Courant van 31 dec. 1919 nr. 104: Doodgevallen. A. v. d. H., een 20-jarig Maassluizer, aangemonsterd door de reederij-Buynink alhier, was Dinsdagmiddag behulpzaam bij het in gereedheid brengen van de MA 64, welke Maandag a.s. uitvaart. Hij bevond zich boven in den mast. Klokslag 12 uur hoorden de andere schepelingen een gil. Naar boven kijkend zagen zij den jongen man met het hoofd omlaag naar beneden vallen. Hij kwam terecht op de glooiïng van den loswal, stuitte daarop af en viel vervolgens in de Haven. De spoedig aanwezige geneeskundigen konden slechts den dood constateeren.".
Hij bleef ongehuwd.

6. m  Johannes Lucas, geboren op dinsdag 18 Februari 1902 om 19.30 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Elisabeth Anna Catharina Hensink, 58 jaar oud, vroedvrouw, getuigen: Pieter van den Beld, 37 jaar oud, commies ter secretarie en Gerardus Benjamin Lulius van Goor, 36 jaar oud, ambtenaar ter secretarie), overleden op zondag 4 Januari 1903 om 1.00 uur aldaar, 320 dagen oud (aangifte door: Jan Prins, 38 jaar oud, bedienaar ter begrafenis en Dirk Lipo, 46 jaar oud, zeeman).
7. m  Peter, geboren op zaterdag 5 September 1903 om 12.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Arie van den Hoek, 32 jaar oud, los werkman, vader van de geborene, getuigen: Petrus van den Hoek, 30 jaar oud, los werkman en Pieter van den Beld, 39 jaar oud, commies ter secretarie), overleden op woensdag 15 December 1915 om 11.30 uur aldaar op 12-jarige leeftijd (aangifte door: Nicolaas de Kort, 43 jaar oud, bedienaar ter begrafenis en Josephus Eduardus Cornelis Dammer, 42 jaar oud, winkelier).
8. m  Gerrit (Gerrit) van der HOEK, geboren op dinsdag 7 Februari 1905 om 15.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Arie van der Hoek, 34 jaar oud, zeeman, vader van de geborene, getuigen: Willem Schepen, 52 jaar oud, zeeman en Abraham Boudestein, 34 jaar oud, zeeman). Omdat bij het aangeven van de geboorte van "Gerrit", de aangever en tevens vader, "van der" i.p.v. "van den" werd genoemd, is de familienaam veranderd van "van den Hoek" in "van der Hoek". Overleden op zondag 21 December 1997 te Vlaardingen (ZH) op 92-jarige leeftijd, begraven aldaar. Hij werd op de begraafplaats "Holy" begraven.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 20 Oktober 1927 te Rozenburg (ZH) met Lena NOORDAM, 19 jaar oud, geboren op maandag 14 September 1908 te Maassluis (ZH), overleden op woensdag 30 Augustus 1995 te Vlaardingen (ZH) op 86-jarige leeftijd, begraven op zaterdag 2 September 1995 aldaar. Zij werd op de Begraafplaats "Holy" begraven.
9. v  Francina (Francien) van der HOEK, geboren op zaterdag 21 September 1907 om 23.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Elisabeth Anna Catharina Hensink, 64 jaar oud, vroedvrouw, getuigen: Hendrik Maronier, 41 jaar oud, ambtenaar ter secretarie en Hendrik Reijnders, 53 jaar oud, gemeentebode). Omdat bij het aangeven van de geboorte van "Francina", door de vroedvrouw, zij de vader "van der" i.p.v. "van den" noemde, is de familienaam veranderd van "van den Hoek" in "van der Hoek". Overleden op zondag 28 Juli 1996 te Vlaardingen (ZH) op 88-jarige leeftijd, begraven op donderdag 1 Augustus 1996 aldaar. Zij werd op de gemeentelijke begraafplaats "Emaus" in het familiegraf bijgezet.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op woensdag 31 December 1930 te Maassluis (ZH) (getuige(n): Franciscus van der Hoek, 38 jaar oud, koopman, broer van de bruid, en Arie Sluimer. 26 jaar oud, stoker ter haringvisserij, zwager van de bruidegom) met Leendert (Leen) van NOORT, 24 jaar oud, Fabrieksarbeider, geboren op dinsdag 2 Oktober 1906 te Vlaardingen (ZH) (gezindte: Ned. Herv.), overleden op maandag 1 Augustus 1966 aldaar op 59-jarige leeftijd, begraven op donderdag 4 Augustus 1966 aldaar. Hij werd op de "Algemene Begraafplaats" begraven. Zoon van Krijn van NOORT en Dirkje VERMAAS.
10. m  Dirk (Dirk), stoker, kok, raffinadeur, arbeider destructie bedrijf, geboren op vrijdag 8 Januari 1909 om 23.30 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Arie van den Hoek, 38 jaar oud, varensgezel, vader van de geborene, getuigen: Willem Minderhout, 46 jaar oud, stoker en Abraham Boudestein, 38 jaar oud, zeeman), overleden op zondag 18 Maart 1979 te Stadskanaal (G) op 70-jarige leeftijd, begraven op donderdag 22 Maart 1979 aldaar. Hij werd op de "Hervormde Begraafplaats", Brugstraat begraven.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 21 Februari 1934 te Schiedam (ZH) met Belia Geertruida van OORT, 19 jaar oud, geboren op maandag 17 Augustus 1914 te Schiedam (ZH), overleden op zaterdag 13 Februari 1971 te Gasselte (G) op 56-jarige leeftijd, begraven op donderdag 18 Februari 1971 te Stadskanaal (G). Zij werd op de "Bijzondere Begraafplaats" begraven. Dochter van Cornelis Pieter van OORT en Adriana Jacoba TIMMERMANS.
11. m  Petrus (Piet), loswerkman, winkelier, geboren op zondag 29 Juni 1913 om 20.30 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Arie van den Hoek, 42 jaar oud, los werkman, vader van de geborene, getuigen: Cornelis Booster, 74 jaar oud, koopman en Cornelis Jacobus Paalvast, 60 jaar oud, smit), overleden op dinsdag 3 Oktober 2006 aldaar op 93-jarige leeftijd, gecremeerd op vrijdag 6 Oktober 2006 te Schiedam (ZH). Hij werd in het crematorium "Beukenhof", Burg. van Harenlaan 1450 gecremeerd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 18 November 1937 te Hellevoetsluis (ZH) met Adriana Sijtje (Sjaan) LOOIJ, 20 jaar oud, zonder beroep, geboren op dinsdag 23 Januari 1917 te Hellevoetsluis (ZH), overleden op vrijdag 23 Juni 2000 te Maassluis (ZH) op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op dinsdag 27 Juni 2000 te Schiedam (ZH). Zij werd in het crematorium "Beukenhof", Burg. van Harenlaan 1450 gecremeerd. Dochter van Arie LOOIJ en Jacomientje VOLWERK.
12. v  Maartje (Maartje), geboren op maandag 7 December 1914 om 22.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Arie van den Hoek, 44 jaar oud, koopman, vader van de geborene, getuigen: Arie Molendijk, 60 jaar oud, los werkman en Cornelis Hendrik Koelewijn, 52 jaar oud, zeeman), overleden op zaterdag 19 Augustus 2006 aldaar op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op donderdag 24 Augustus 2006 te Schiedam (ZH).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 5 Augustus 1937 te Maassluis (ZH) (getuige(n): Franciscus van den Hoek, 45 jaar oud, petroleumventer, broer van de bruid en Willem Hokke, 22 jaar oud, schilder) met Dirk DOORNHEIM, slager, geboren circa 1914 te Rotterdam (ZH), overleden op vrijdag 1 Februari 2002, zoon van Hendrik Jacobus DOORNHEIM en Adriana Leentje STOLK.

18 Willem (Willem) van ES, zeeman, loswerkman, geboren op donderdag 20 Oktober 1859 om 0.30 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Jan van Es, 38 jaar oud, zeeman, vader van de geborene, getuigen: Arie van Es, 33 jaar oud, schipper en Dirk Staa, 46 jaar oud, sjouwer), overleden op vrijdag 4 Oktober 1940 te Goirle (NB) op 80-jarige leeftijd. Hij is in de "St. Elizabeth-Stichting" overleden. Begraven op maandag 7 Oktober 1940 te Goirle (NB). Hij werd voor de Nationale Militie in het inschrijvings-register van de gemeente Maassluis, van het jaar 1878, voor de lichting van 1879 ingeschreven. Hem viel het lotnummer 5 ten deel. Hij werd door de Militieraad, wegens het gemis van de vereiste lengte vrijgesteld van de dienstplicht.
 
Op 10 Oktober 1916 is Willem van Es met de "Johannes" MA 93 op Vlieland gestand. Het schip is hierbij verloren gegaan. Hieronder staat het volledige verslag zoals het in "Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart" staat vermeld.
 
Het stranden van den zeillogger "Johannes" MA 93, (betrokkene schipper C. van der Snoek).
 
op 10 October 1916 des avonds omstreeks, half negen is de zeilloger "Johannes" MA 93, op de Vliehorst gestrand en geheel verloren geraakt, terwijl de bemanning zich heeft kunnen redden.
De logger "Johannes" MA 93, een houten zeilvisschersvaartuig, groot 73.47 ton bruto, bemand met 13 koppen, behoorende aan den reeder D. Warnaar te Maassluis, vertrok den 28 Augustus van Maassluis ter visscherij op de Noordzee.
Nadat gedurende de visscherij op 7 October nog een middagbreedte was genomen van 55°7´ N.B. vertrok men op 9 October omstreeks 5 uur des namiddags huiswaarts van een gegist standplaats 55° N.B. en 2° O.L.; gelood werd 13 vaam water, zandgrond. Er stond een flinke bries uit het W.N.W. alle zeilen waren bijgezet zonder reven. Aangezien op de heenreis was gebleken, dat de log te veel aanwees, werd deze niet buitenboord gezet. Gestuurd werd Z.t.O. magn. tot 2 uur voormiddags van 10 October, daarna Zuid tot 6 uur voormiddags, vervolgens Z.t.W. Om 12 uur des middags namen wind en zee gestadig toe en werd te 2 uur de middelfok verwisseld tegen den stormfok. De wind kromp op tot W.t.Z. Van 2 uur des middags hield men het schip bij den wind over bakboord en werd het roer daarbij vastgezet, terwijl een man in de nabijheid bleef. Te 6 uur werd een rif in het vischzeil gestoken.
Des avonds te 8.15 ging de schipper van dek en liet de wacht over aan W. van Es, een niet gekeurd matroos van 56 jaar met diens zoon, getuige C. J. van Es, oud 20 jaar, evenmin gekeurd en zonder ervaring, welke laatste stond uit te kijken.
Deze getuige verklaarde niets bijzonders gezien te hebben, doch even nadat de schipper van dek was gegaan stootte het schip en bleef zitten in de branding. Dadelijk sloeg veel water over het schip, zoodat het vuur, waarmede men trachtte te stakelen, telkens doofde. Daar hij den toestand gevaarlijk oordeelde, gaf de schipper order de boot buiten boord te zetten, hetgeen na eenige moeite gelukte. De geheele bemanning begaf zich daarin; tijd om iets te redden was er niet, volgens verklaringen van den schipper, en men roeide voor den win in Oosterlijke richting. Bij het roeien door de branding sloeg de boot tot driemaal toe vol water doch na ongeveer en half uur roeiens stootte zij op het stranden men kon nu door het water den wal bereiken. Na eenigen tijd kwam men al voort loopende bij een huisje met wegwijzer, waarop "Vlieland" stond en nu bleek het schip op de "Vliehorst" gestrand te zijn. De "MA 93" is geheel verloren gegeaan.
Nog verklaarde de schipper gedurende de thuisreis niet te hebben gelood, daar hij zich zeker achtte van zijn bestek.
 
De Raad is van oordeel, dat de stranding van de "Johannes" MA. 93 is veroorzaakt door nalatigheid van den schipper. Vertrouwende op zijn gegist bestek heeft hij nagelaten zijn standplaats door loodingen te controleeren en heeft zoodoende niet bemerkt, dat zijn schip ten slotte 56 mijlen Oosterlijker stond dan hij meende. Had hij bij het verlaten der vischplaats nauwkeurig acht geslagen op het water en door herhaalde loodingen de grondsoort verkend, zoo zou hij reeds toen bemerkt hebben, dat hij Oosterlijker stond. Bovendien is gedurende het naar huis zeilen niet voordurend gestuurd, doch heeft het roer geruimen tijd vastgestaan, waardoor het vaartuig ook in Oosterlijke richting is afgedreven.
De Raad straft daarom Cornelis van der Snoek, geboren 14 December 1878 te Maassluis, wonende aldaar, gewezen schipper op de "MA. 93", door hem de bevoegdheid te ontnemen als schipper en als stuurman te varen op een schip als bedoeld bij art. 2 der Schepenwet, voor de tijd van een maand.
De raad is overigens van meening, dat deze ramp had kunnen worden voorkomen, wanneer de kustlichten hadden gebrand.
Aldus uitgesproken door den Voorzitter ter openbare zitting van 6 November 1916.
Zoon van Jan van ES (zie 36) en Dina van den BERG (zie 37).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op woensdag 6 Juni 1883 te Maassluis (ZH) (getuige(n): Jan van Es, 25 jaar oud, zeeman, broer van de bruidegom, Jan van der Sijs, 44 jaar oud, zeeman, oom van de bruid, Hendrik Doeleman, 23 jaar oud, kuiper en Willem van Aafen, 25 jaar oud, zeeman, de laatste twee getuigen zijn niet verwand aan de comparanten) met de 23-jarige
19 Adriana van der CHIJS, diensbode, geboren op zondag 23 Oktober 1859 om 12.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Arie van der Chijs, 28 jaar oud, zeeman, vader van de geborene, getuigen: Martinus Prins, 58 jaar oud, kledermaker en Arie Hofman, 24 jaar oud, tuiniersknecht), overleden op vrijdag 20 November 1925 om 16.00 uur aldaar op 66-jarige leeftijd (aangifte door: Jan Jacob van der Lelij, 56 jaar oud, lijkbezorger en Hendrik van der Linden, 53 jaar oud, gemeentearbeider), begraven op maandag 23 November 1925 aldaar, dochter van Arij van der CHIJS (zie 38) en Antje SLIJP (zie 39).
Uit dit huwelijk:
1. v  Dina (Dien), zonder beroep, geboren op zaterdag 31 Mei 1884 om 7.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Simon Versteeg, 62 jaar oud, verloskundige, getuigen: Jan van der Sijs, 45 jaar oud, zeeman en Johannes Ferdenandus van Cronenburg, 53 jaar oud, zeeman), overleden op zaterdag 2 Februari 1946 aldaar op 61-jarige leeftijd, begraven op woensdag 6 Februari 1946 aldaar.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op donderdag 5 Mei 1904 aldaar (getuige(n): Leendert Rietdijk, 28 jaar oud, varensgezel, broer van de bruidegom, Daniël Bouwman, 30 jaar oud, kuiper, zwager van de bruidegom, Dirk de Lange, 33 jaar oud, metselaar en Job Prins, 30 jaar oud, huisschilder). Bij dit huwelijk kon de vader van de bruid niet aanwezig zijn wegens zijn werkzamheden als zeeman. Hij gaf toestemming voor dit huwelijk via een notariëleakte. Deze is op 30 April 1904 door de notaris opgemaakt. Voor het recht werd f 1.20 betaald. Echtgenoot is Izaäk (Izaäk) RIETDIJK, 24 jaar oud, varensgezel, geboren op woensdag 21 April 1880 te Heenvliet (ZH), overleden op donderdag 27 Oktober 1960 te Vlaardingen (ZH) op 80-jarige leeftijd, begraven op maandag 31 Oktober 1960 aldaar, zoon van Cornelis RIETDIJK, winkelier, en Catharina KOENE, zonder beroep.
Uit de huwelijksbijlage:
Op den dertigsten April negentien honderd en vier
verscheen voor mij Meester Leendert Reeser, notaris in het
Arrendissement Rotterdam, standplaats hebbende te Maassluis,
in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:
Willem van Es, zeeman, wonende te Maassluis, mij notaris bekend,
die verklaarde toe te stemmen in het huwelijk, hetwelke zijn dochter
Dina, oud negentien jaren, zonder beroep, wonende te Maassluis,
geboren uit zijn huwelijk met Adriana van der Chijs, zonder beroep,
wonende aldaar, voornemens is aan te gaan met Izaak Rietdijk,
varensgezel, oud vier en twintg jaren, wonende te Rotterdam, zoon
van de echtelieden Cornelis Rietdijk, winkelier en Catharina
Koene, zonder beroep, wonende beiden te Rotterdam, mitdien
den Heer Ambtenaar van den Burgerlijke Stand te machtigen
dat huwelijk te voltrekken niettegenstaande hij, comparant, daarbij
niet tegenwoordig mocht zijn
Waarvan Acte, welke in orginali zal worden uitgegaan.
Gedaan en verleden ten jare, maande en dage aan het hoofd dezer gemeld,
te Maassluis, ten Kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid, als
getuigen, van Willem Prins, particulier en Peter van der Kuil
Marinuszoon, kantoorbediende, wonende beide te Maassluis en
zijnde mij, notaris, bekend. Hebbende de comparant met de getuigen
en mij, nataris, onmiddelijk na voorlezing, deze acte ondertekend.
 
592 Geregiseerd te Schiedam den tweeden
Mei 1900 vier, deel 118
folio 109 recto, vak /, een blad
geen ronvooi, Ontvangen voor
recht een gulden twintg cent
f 1.20 De Ontvanger
.
2. v  Antje (Ant), geboren op zaterdag 13 Maart 1886 om 11.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Simon Versteeg, 64 jaar oud, verloskundige, getuigen: Jan van Es, 64 jaar oud, pakhuisbaas en Jacob de Ligt, 45 jaar oud, gemeentebode), overleden op zaterdag 30 Mei 1959 te Goirle (NB) op 73-jarige leeftijd, begraven op woensdag 3 Juni 1959 aldaar.
Gehuwd (1) voor 1915, gescheiden voor 1935 van Hendrik ROLAFF, geboren circa 1862.
Gehuwd (2) voor 1918, gescheiden op woensdag 20 Augustus 1919 te ´s-Gravenhage (ZH) van Johan George RUTH.
Gehuwd (3) op 33-jarige leeftijd op woensdag 17 December 1919 te Arnhem (GLD) met Gerard van KEULEN, reiziger, geboren circa 1890 te Empel en Meerwijk (NB), zoon van Gerard van KEULEN, zonder beroep, en Wilhelmina Hendrika BENJAMINSEN, zonder beroep.
Gehuwd (4) met Johannes Cornelis (Jan) MOONEN.
3. m  Jan, geboren op zondag 28 Augustus 1887 om 3.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Simon Versteeg, 65 jaar oud, geneesheer, getuigen: Jan van Es, 66 jaar oud, pakhuisknecht en Jacob de Ligt, 46 jaar oud, gemeentebode), overleden op zaterdag 15 Maart 1890 om 21.00 uur aldaar op 2-jarige leeftijd (aangifte door: Cornelis Schoonhoven, 44 jaar oud, bedienaar en Cornelis Lub, 35 jaar oud, kuiper).
4. m  Arie (Arie) (In de USA werd hij Harry van Es genoemd.), geboren op woensdag 21 Augustus 1889 om 22.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Willem van Es, 29 jaar oud, zeeman, vader van de geborene, getuigen: Leendert Vroombout, 41 jaar oud, zeeman en Dirk de Niet, 38 jaar oud, zeeman), overleden op zondag 20 Februari 1955 te New York, USA op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd te USA met Marie ZEMAN, geboren op maandag 8 Juni 1896 te Petersmansdorf, Oostenrijk, overleden op woensdag 18 Oktober 1967 te USA op 71-jarige leeftijd.
5. m  Jan (Jan), huisschilder, geboren op donderdag 14 Januari 1892 om 10.30 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Willem van Es, 32 jaar oud, zeeman, vader van de geborene, getuigen: Jan van Es, 70 jaar oud, pakhuisknecht en Daniël van der Meulen, 26 jaar oud, visser), overleden op dinsdag 4 September 1962 te Schiedam (ZH) op 70-jarige leeftijd, begraven op zaterdag 8 September 1962 aldaar. Hij werd op de "Algemene Begraafplaats" aan de Vlaardingerdijk begraven.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op donderdag 19 April 1923 te Maassluis (ZH) (getuige(n): Coenraad Groenewegen, 42 jaar oud, houtkoopersknecht en Adrianus Johannes van der Linden, 37 jaar oud, timmerman, beiden ooms van de bruid) met Maria Marie van der LINDE, 20 jaar oud, zonder beroep, geboren op donderdag 20 November 1902 te Schiedam (ZH), overleden op zondag 18 November 1979 aldaar op 76-jarige leeftijd, begraven op donderdag 22 November 1979 aldaar. Zij werd op de "Algemene Begraafplaats" begraven. Na het overlijden van haar echtgenoot "Jan van Es",is zij gehuwd met G. L. Lübkeman. Dochter van Pieter Hendrik van der LINDE, smid, en Antonia HOEK, zonder beroep.
6. v  Clasina Christina Adriana (Clasien), geboren op vrijdag 12 Januari 1894 te Maassluis (ZH) (zie 9).
7. m  Cornelis Johannes (Cor), los werkman, zeeman, geboren op dinsdag 19 Mei 1896 om 1.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Elisabeth Anna Catharina Hensink 53 jaar oud, vroedvrouw, getuigen: Pieter van den Beld, 32 jaar oud, commies ter secretarie en Hendrik Maronier, 30 jaar oud, gemeentebode), overleden op donderdag 31 Januari 1985 aldaar op 88-jarige leeftijd, begraven Febr. 1985 aldaar. Hij werd op de "Algemene Begraafplaats" begraven.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op woensdag 24 Mei 1922 te Maassluis (ZH) (getuige(n): Franciscus van der Hoek, 24 jaar oud, varensgezel, broer van de bruid en Jan van Es, 30 jaar oud, huisschilder, broer van de bruidegom) met Maartje (Maartje) van den HOEK, 22 jaar oud, boetster, geboren op zaterdag 12 Mei 1900 om 7.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Johanna Hendrika Immerzeel, huisvrouw van Dirk Boshoven, 28 jaar oud, verloskundige, getuigen: Gerardus Lureman, 52 jaar oud, gemeenteklerk en Willem Diertens, 34 jaar oud, gemeentklerk), overleden op dinsdag 2 Januari 1973 te Vlaardingen (ZH) op 72-jarige leeftijd, begraven op zaterdag 6 Januari 1973 te Maassluis (ZH). Zij werd op de "Algemeene Begraafplaats" begraven. Dochter van Petrus van der HOEK (ook van den Hoek genoemd), fabrieksarbeider, zeeman, loswerkman, winkelier, kruidenier, en Petronella HUMMELMAN, zonder beroep.
8. m  Willem Adriaan (Wim / Willem), visser, koopman, verver, geboren op woensdag 26 September 1900 om 23.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Elisabeth Anna Catharina Hensink, 57 jaar oud, vroedvrouw, getuigen: Pieter Hendrik Schor, 61 jaar oud, zonder beroep en Pieter van den Beld, 36 jaar oud, commies ter secretarie), overleden op maandag 12 Oktober 1959 te Vlaardingen (ZH) op 59-jarige leeftijd, begraven op donderdag 15 Oktober 1959 te Maassluis (ZH). Hij werd op de "Algemene Begraafplaats" begraven.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 28 Februari 1924 te Maassluis (ZH) (getuige(n): Jan van Es, 32 jaar oud, huisschilder, broer van de bruidegom en Gerrit de Groot, 24 jaar oud, broer van de bruid) met Cornelia Anthonia (Cor) de GROOT, 19 jaar oud, zonder beroep, geboren op donderdag 19 Mei 1904 om 2.30 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Elisabeth Anna Catharina Hensink, 61 jaar oud, vroedvrouw, getuigen: Pieter van den Beld, 40 jaar oud, commies ter secretarie en Hendrik Gerrit Hemmes, 39 jaar oud, gemeente architect), overleden op donderdag 19 Augustus 1976 aldaar op 72-jarige leeftijd, begraven op maandag 23 Augustus 1976 aldaar. Zij werd op de "Algemene Begraafplaats" begraven. Dochter van Cornelis de GROOT, machinist, fabrieksarbeider, en Johanna Pleuntje DEKKER, zonder beroep.
9. m  Hendrik, geboren op woensdag 4 Januari 1905 om 4.30 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Willem van Es, 45 jaar oud, zeeman, vader van de geborene, getuigen: Hendrik Doeleman, 45 jaar oud, kuiper en Steven Kleijn, 39 jaar oud, kuiper), overleden op woensdag 18 Januari 1905 om 11.00 uur aldaar, 14 dagen oud (aangifte door: Cornelis Schoonhoven, 59 jaar oud, bedienaar ter begrafenis en Hendrik Stigter, 69 jaar oud, zonder beroep).

Eerste blad    Vorig blad    Blad 2 van 43 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail