"EEN GESLACHT UIT ZWITSERLAND"Kerkuil De genealogie van de familie Reatsch begint bij het huwelijk tussen Johannes Reatsch en Geertrui van Teffelen op 2 December 1798 te Heusden (NB).
Johannes Reatsch is circa 1769 te Grauw Bunderland in Zwitserland geboren. Grauw Bunderland was in die tijd een onherbergzaam gebied. Tegenwoordig is het gebied in trek als skie-oord. De bekende plaatsen Davos en St. Morits liggen in dit gebied.
Om welke rede Johannes Reatsch naar Nederland is gekomen is ons nog niet duidelijk. Mogelijk is hij als huursoldaat meegekomen met het leger van Napoleon. Hij heeft zich hier nl. als militair gevestigd te Heusden (NB). Ook nadat Napoleon hier was verdreven bleef hij militair maar nu in het leger van Nederlanden.
In totaal is hij drie maal getrouwd geweest. Uit al deze huwelijken zijn kinderen geboren.
De naam Reatsch werd door ons in vele schrijfwijzen gevonden nl. Reatsch, Reas, Reats en Rijartch.
Vanwegen de afkomst van de tot nu toe oudste voorvader lag de titel voor de hand. Vandaar dat de titel van deze genealogie is:

"EEN GESLACHT UIT ZWITSERLAND"

Om er voor te zorgen dat ook de kinderen van de vrouwelijke naamdraagsters in de genealogie worden vermeld, heb ik er voor gekozen om hem als parenteel te tonen.
nachtschade
In de loop der jaren hebben wij veel gegevens in het archief achterhaald. Maar elk antwoord wat in het archief wordt gevonden geeft weer een veelvoud van vragen. Er is is dus voor ons nog veel te onderzoeken.
De gegevens van geboorte zijn tot 100 jaar terug, die van huwelijk 70 jaar terug en die van overlijden tot 50 jaar terug vrij te onderzoeken. Dit houd in dat wij voor jongere gegevens zijn aangewezen op andere bronnen. Dit kan een overlijdenskaart en trouwboekje of een bericht van geboorte of overlijden uit de krant zijn. Mocht het zo zijn dat er in deze genealogie voorouders van u voorkomen, en u zou het leuk vinden dat ook uw gegevens hier komen te staan. Neem dan via ons e-mail adres kontact met ons op. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk terug schrijven zodat we tot e.v.t. uitwisseling van gegevens kunnen komen.
Bijvoorbaat dank voor uw eventuele medewerking.

De gegevens van de nakomelingen van Johannes Reatsch, geboren op maandag 30 December 1844 te Heusden (NB) zijn ons ter beschikking gesteld door A. C. Sjoerdsma te Voorburg.

Taxus
Taxus

punt Door hier spiraal op de link te klikken krijgt u de genealogie te zien.


punt Door hier op de link te klikken krijgt u een pagina met een overzicht van foto's.

terug naar openingspagina