Blad 1 van 5 bladen Volgend blad    Laatste blad

Bestand:C:\PG30\NL\DATA\REATSCH
Datum:dinsdag 14 Augustus 2007
Selectie:'Personen in parenteel van Johann Reatsch [70]'
Sortering:Per generatie

Generatie I
 
I.1 Johann Ulrich. Reatsch (ook Johannes Rijartsch, Joannis Ulrich Reas en Jois Reas genoemd), militair, geboren op donderdag 5 September 1771 te Ramus (Grauw Bunderland, Zwitserland), overleden op woensdag 4 September 1833 te Heusden (NB) op 61-jarige leeftijd (aangifte door: Adrianus Spierenburgh, 30 jaar oud, smit, bekende van de overledene en Hubertus Verhoeven, 33 jaar oud, logementhouder, bekende van de overledene). Hij werd in zijn overlijdensakte "Reas" ipv "Reatsch" genoemd. Momenteel is hij de oudst bekende voorvader in de familie Reatsch / Reas. Enkele van de beschikbare akten geven aan dat hij afkomstig is uit "Grauw Bunderland". Dat is de vernederlandste naam van het Zwitserse kanton Graubüen. In het Bevolkingsregister 1800-1811 van Heusden (NB) is vermeld dat hij geboren is in Ramus op 5 September 1771. Ramus (ook Remüs en tegenwoordig Ramosch) is gelegen aan de bovenloop van de Inn, in Graubünden, Zwitserland.
In die tijd werd nogal vrijmoedig met de spelling van namen omgegaan. Men schreef op wat men meende te horen. In het telefoonboek van Ramosch en andere plaatsen in Graubünden komt nog een aantal personen voor met de naam Riatsch. In diverse akten en registers werd de achternaam van Johann Ulrich. geschreven al Reatsch, Rijartsch, Rijaart, Reatsen, Reats en Reas. Aanvankelijk het meest als Reatsch. Bij de inschrijving in de registers van de RK-kerk werden namen in latijn omgezet (en daarmee verhaspeld). Zo was Johannis Reas de latijnse vorm van Johann Reatsch. Omdat hij niet kon schrijven, was hij waarschijnlijk ook niet in staat de geschreven versies van zijn naam te controleren.
De eerste officiële akte waarin zijn naam wordt vermeld, is de akte van zijn ondertrouw met Geertrij van Teffelen. Hij wordt daarin vermeld als "gegageert soldaat". Hij was dus beroepssoldaat.
Hoe en wanneer hij als beroepssoldaat in Heusden (NB) terecht kwam, is nog niet duidelijk. Misschien is hij als soldaat naar Holland gekomen in één van de Zwitserse regimenten die tussen 1693 en 1797 permanent in dienst stonden van de Staten Generaal van de Republiek. Één van die Zwitserse regimenten was het Regiment Grisons (later: regiment Zwitsers nr. 4) van kolonel-eigenaar Jean Chrétien Frédéric Schmid. Compagnieën van zo'n regiment konden verspreid liggen over diverse garnizoenen. Heusden (NB) was in die tijd een belangrijke garnizoensplaats, maar daar heeft tot 1821 nooit een Zwitsers regiment of regimentsonderdeel gelegerd. In het register van het regiment Zwitsers of Grisons zijn ook geen gegevens gevonden van Johann(es) Ulrich. Reatsch (of Rijartsch). Evenmin is deze naam gevonden in de klappers op de "Contre-rolle der servitiën" 1768-1786 (register van staten van uitbetaling van serviesgeld aan militairen van het garnizoen) en in de orginele "Rollen der Servitiën" 1783-1789.
De Franse Revolutie, die in 1789 uitbrak, had ook in Holland om zich heen gegrepen. In 1793 trokken de Franse troepen binnen. Ook de vesting Heusden (NB) werd opgeëist. De vestingwerken van Heusden (NB) waren echter in goede staat. De Franse druk op Heusden (NB) duurde nog tot 12 Januari 1795. Toen moest Christian Ludwig Teutscher von Lisveld, kolonel-commandant van het Regiment van Saksen-Gotha, dat toen Heusden (NB) verdedigde, de stad overgeven na een hevige Franse aanval. Heeft Johann Ulrich. deze aanval meegemaakt? Het is goed mogelijk. Maar dan diende hij toen niet in een Zwitsers regiment, maar in het regiment van Saksen-Gotha, dat door Duitse hoofdofficieren werd geleid.
In een latere akte is Johann Reatsch vermeld als "zijnde van den Lutherschen godsdienst". Dat deze geboren Zwitser echt Luthers was, lijk onwaarschijnlijk. Als hij in Heusden (NB) in een Duits regiment diende, heeft men hem en hij zichzelf misschien daarom maar Luthers beschouwd.

Ondertrouwd (1) op zaterdag 17 November 1798 te Heusden (NB). Het echtpaar is voor Schepenen in ondertrouw gegaan. Het was "het 4e jaar Der Bataafse Vreijheid".
De proclamatie van ondertrouw werd, zoals toen gebruikelijk, op drie achtereenvolgende zondagen (18 en 25 November en 2 December 1798) aan de gevel van het stadhuis aangeslagen.Het doel daarvan was, en is nog steeds, te voorkomen dat het huwelijk onwettig zou zijn. De proclamatie bevatte daartoe de tekst "Zoo er imand was, die teegens Voormelde Persoonen itives wilde voortbrengen, Gegrond genoeg, alsdat hun voorgenoemen Huwelijk niet souden Kunnen Werden Gesollemniceert, moeten sulkx Koomen doen, aan Scheepen voornoemt, voor dat de derde Proclamatie sal werden afgelopen".
Blijkbaar waren er geen bezwaren tegen het voorgenomen huwelijk, want meteen nog op zondag 2 December 1798 werd per akte vastgelegd dat de drie huwelijkse proclamaties onverhinderd waren gegaan en dat zij "in den Echten Staat bevestigd worden".
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zondag 2 December 1798 te Heusden (NB). Uit het "Billiet van aangeving wegens het middel van het Trouwen" blijkt dat zij in de inkomensklasse vielen waar men geen recht aan de gemeente hoefde te betalen. Kortom, zij waren dus arm. De aangifte ging Pro Deo en de kamerbewaarder van Schepenen vermelde als ontvangst "Nihil". De ondertekening van beiden bestond uit een kruisje met de vermelding "Deesen merkteekens stellen Johannes Rijnaart en Geertrui van Teffelen: bekennen niet te kunnen schrijven". Echtgenote is Geertruij van Teffelen (ook Geertrui en Gertrudis van Teffele genoemd), 24 jaar oud, geboren te Heusden (ZH), gedoopt op donderdag 29 September 1774 aldaar, overleden op woensdag 17 Augustus 1803 te Heusden (NB) op 28-jarige leeftijd (aangifte door: J. P. Ruts, Roomsch arm-meester). Haar overlijden werd Pro Deo aangegeven. Zo'n 22 km. ten oosten van Heusden (NB), bij Lith, ligt het dorp Teeffelen (vroeger Teffelen). Haar voorouders kwamen waarschijnlijk daar vandaan.
Zij kon niet schrijven.
Dochter van Hendrik Janse. van Teffelen en Dina van Hasselt.
Ondertrouwd (2) op vrijdag 5 Oktober 1804 te Heusden (NB). Het echtpaar is voor Schepenen in ondertrouw gegaan. Gehuwd op 33-jarige leeftijd op zondag 21 Oktober 1804 te Heusden (NB). Dit huwelijk is voor Schepenen voltrokken. Echtgenote is Johanna Francisca van Riel (ook Joanna en Johanna genoemd), 33 jaar oud, geboren te Heusden (ZH), gedoopt op zondag 23 Juni 1771 te Heusden (NB), overleden Maart 1805 aldaar (aangifte door: Johannes Reatsch). Haar overlijden werd Pro Deo aangegeven. Begraven op donderdag 14 Maart 1805 te Heusden (NB), dochter van Cornelis van Riel, hoppenbrouwer, en Barbera Kakerken.
Ondertrouwd (3) op vrijdag 3 April 1807 te Heusden (NB), gehuwd op 35-jarige leeftijd op zondag 19 April 1807 aldaar met Cornelia Vermeer, 25 jaar oud, zonder beroep, geboren op vrijdag 18 Januari 1782 te Heusden (NB), gedoopt op zondag 20 Januari 1782 aldaar, overleden op maandag 7 November 1859 aldaar op 77-jarige leeftijd (aangifte door: Adrianus Reats, 52 jaar oud, slagter, zoon van de overledene en Hermanus Schermers, 30 jaar oud, timmerman, bekende van de overledene). Na het overlijden van Johannes Reatsch is zij gehuwd op 26 Mei 1842 te Heusden (NB) met Johannes Wijnen. Dochter van Adrianus Vermeer en Johanna Maria Hermond (ook Hermans). Het huwelijksjaar 1807 is ook het jaar dat de Franse keizer Napoleon Bonaparte zijn broer Lodewijk Napoleon tot koning van Holland benoemd.
Uit het eerste huwelijk:
1. m  Joannes Reas (II.1), gedoopt op zaterdag 22 September 1798 te Heusden (NB) (getuige(n): Henricus van Teffele en Digna van Hassel). Omdat hij is geboren voordat zijn ouders waren getrouwd, staat hij in het RK-doopregister ingeschreven als Filius Naturalis, dat betekend Natuurlijk Kind. Overleden op zaterdag 8 December 1798 te Heusden (NB), 77 dagen oud (aangifte door: Johann Ulrich. Reatsch). Hij overleed nog geen week na de voltrekking van het huwelijk van zijn ouders. Zijn overlijden werd Pro Deo aangegeven. Begraven op maandag 10 December 1798 te Heusden (NB).
2. m  Johannes Reatsch (ook Joannes Reas genoemd) (II.2), arbeider, gedoopt op maandag 25 November 1799 te Heusden (NB), overleden na 1851. Hij heeft hoogst waarschijnlijk in de Nationale Militie gediend. Zijn latere halfbroer Adrianus kreeg namelijk vrijstelling van de dienst omdat hij "uit hoofde van den volbrachten dienst zijns broeders geheel vrijgesteld".
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op zondag 20 Juli 1851 te Groningen (G) (getuige(n): Gerhardus Nienhuis, 60 jaar oud, schrijnwerker, Engbert Dieters Engberts, 61 jaar oud, metselaar, Lambertus Nusman, 37 jaar oud, timmerman en Derk Groenhuis, 30 jaar oud, uurwerkmaker). Hij overlegde bij zijn huwelijk de doopinschrijving van zijn oudere broer Johannes, geboren en overleden in 1798. Dit is wellicht een vergissing van de RK-kerk te Heusden (NB).
De echtelieden woonden toen sinds kort in Groningen (G). Daarvoor te Veenhuizen (D), gemeente Norg (D).
Echtgenote is Hilligje Davids, 41 jaar oud, breidster, geboren op vrijdag 10 November 1809 te Groningen (G), overleden na 1851, dochter van Frans Davids en Geertruida van den Berg. Het is niet bekend of uit dit huwelijk nog kinderen zijn geboren.
Uit het tweede huwelijk:
3. m  Jois Wilhelmus Reatsch (ook Johannis Wilhelmus genoemd) (II.3), gedoopt op vrijdag 22 Februari 1805 te Heusden (NB) (getuige(n): Jois van Riel en Adriana van Riel), overleden op zaterdag 27 April 1805 aldaar, 64 dagen oud (aangifte door: Johannes Ulrich. Reatsch, vader van de overledene). Hij werd bij de aangifte van zijn overlijden "Johannes" ipv "Jois Willem" genoemd.
Uit het derde huwelijk:
4. m  Adrianis Reatsch (ook Adianus Reatsch, Reats en Reas genoemd), geboren op vrijdag 6 November 1807 te Heusden (NB) (zie II.4).
5. v  Elisabeth Reatsch, geboren op zondag 11 Februari 1810 te Heusden (NB) (zie II.5).

Generatie II
 
II.4 Adrianis Reatsch (ook Adianus Reatsch, Reats en Reas genoemd), voermansknecht, spekslager, slager, vleeshouwer, slagter, geboren op vrijdag 6 November 1807 te Heusden (NB), gedoopt op zondag 8 November 1807 aldaar, overleden op zondag 5 Augustus 1866 aldaar op 58-jarige leeftijd (aangifte door: Antonie Kieboom Junior, 54 jaar oud, zonder beroep, zwager van de overledene en Pieter Johannis Louis Eikendal, 46 jaar oud, zonder beroep, bekende van de overledene). Hij werd in zijn overlijdensakte Adrianus Reas genoemd. In die zelfde week overleed vijf dagen eerder zijn kleindochtertje en drie dagen eerder zijn schoondochter. Allen woonde op het zelfde adres in de Breestraat. Bij de loting voor de Nationale Militie voor de lichting van 1826 viel hem het lotnummer 7 ten deel. Uit hoofde van broederdienst werd hij vrijgesteld. Zoon van Johann Ulrich. Reatsch (ook Johannes Rijartsch, Joannis Ulrich Reas en Jois Reas genoemd) (zie I.1) en Cornelia Vermeer, zonder beroep.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op vrijdag 11 December 1835 te Heusden (NB) (getuige(n): Gerrit Schermers, 30 jaar oud, timmerman, oom van de bruid, Johannes Cornelis van Overbeek, 30 jaar oud, metselaar, Adrianus Spierenburgh 33 jaar oud, smit en Jacob van Gerdingen, 65 jaar oud, metselaar). De bruid en bruidegom verklaren niet te kunnen schrijven. Echtgenote is Maria Adriana Kieboom, 20 jaar oud, zonder beroep, geboren op woensdag 8 Februari 1815 te Heusden (NB) (aangifte door: Antonie Kieboom, postelion, getuigen: Guillian Veerman, winkelier en Johephus Gielet zadelmaker), overleden op vrijdag 5 Februari 1841 aldaar op 25-jarige leeftijd (aangifte door: Antonie Kieboom, 29 jaar oud, voerman, broer van de overledene en Jan Kieboom, 42 jaar oud, arbeider, oom van de overledene), dochter van Antonie Kieboom, postelier, en Johanna Schermers, zonder beroep.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op vrijdag 23 April 1841 te Heusden (NB) (getuige(n): Adrianus Spierenburgt, 39 jaar oud, smit, Frederik Kam, 32 jaar oud, arbeider, Aart Vos, 51 jaar oud, bouwman en Evert Vos, 28 jaar oud, bouwman) met Maria Vos, 41 jaar oud, zonder beroep, geboren op zaterdag 26 Oktober 1799 te Well (GLD), overleden op woensdag 20 Oktober 1869 te Heusden (NB) op 69-jarige leeftijd (aangifte door: Antonie Kieboom Junior, 58 jaar oud, zonder beroep, bekende van de overledene en Bartel Baaijens, 27 jaar oud, arbeider, bekende van de overledene). Bij het tweede huwelijk van haar zoon "Johannes Reatsch" verklaarde zij niet te kunnen tekenen van wegen "zenuwbevingen". Dochter van Evert Vos en Eike Fraxel.
Uit het eerste huwelijk:
1. m  Johannes Reatsch (III.1), geboren op maandag 21 Maart 1836 te Heusden (NB) (aangifte door: Adrianus Reatsch, 28 jaar oud, voermansknecht, vader van de geborene, getuigen: Adrianus Spierenburgh, 33 jaar oud, smid en Arnoldus Ophoff, 34 jaar oud, zadelmaker), overleden op woensdag 15 Maart 1843 aldaar op 6-jarige leeftijd (aangifte door: Adrianus Reatsch, 35 jaar oud, slagter, vader van de overledene en Antonie Kieboom, 32 jaar oud, landbouwer, oom van de overledene).
2. v  Anna Reatsch (III.2), geboren op zondag 1 Oktober 1837 te Heusden (NB) (aangifte door: Adrianus Reatsch, 30 jaar oud, voerman, vader van de geborene, getuigen: Hendrik Kramer, 35 jaar oud, smid en Hendrik Busken, 59 jaar oud, zonder beroep), overleden op zondag 29 December 1839 aldaar op 2-jarige leeftijd (aangifte door: Adrianus Reatsch, 32 jaar oud, spekslager, vader van de overledene en Govert Kieboom, 23 jaar oud, zonder beroep, oom van de overledene).
3. v  Cornelia Reatsch (III.3), geboren op zondag 2 Juni 1839 te Heusden (NB) (aangifte door: Adrianus Reatsch, 32 jaar oud, arbeider, vader van de geborene, getuigen: Adrianus Spierenburgh, 36 jaar oud, smid en Paulus van Schaften, 36 jaar oud, kuiper), overleden op donderdag 9 Oktober 1862 aldaar op 23-jarige leeftijd (aangifte door: Antonie Kieboom, 52 jaar oud, particulier, oom van de overledene en Hermanus Schermer, 33 jaar oud, timmerman, achterneef van de overledene). Zij bleef ongehuwd.
4. m  Antonie (Toon en Antoon) Reatsch, geboren op maandag 28 December 1840 te Heusden (NB) (zie III.4).
Uit het tweede huwelijk:
5. m  Johannes Reatsch (ook Reas genoemd), geboren op maandag 30 December 1844 te Heusden (NB) (zie III.5).

Homepage | E-mail