"EEN GESLACHT UIT CHARLOIS EN KATENDRECHT"Zanglijster De genealogie van de familie van der Oosthoek begint voor 1680 met Pieter Ariesz. Oosthoek. Hij huwde met Anna Ariensd. Verschoor. Samen kregen ze een zoon die Arij Pieterze. Oosthoek werd genoemd. Hij werd op 25 Februari 1699 te Charlois gedoopt. Of er nog meer kinderen uit dit huwelijk zijn geboren is mij niet bekend.
Deze Arij Pieterze. Oosthoek ging op 18 April 1727 in ondertrouw met Heijltje Ariens. Oosthoek te Charlois. Het kerkelijk huwelijk was op 4 Mei 1727 Aldaar. Uit dit huwelijk werd een zoon en een dochter geboren. Deze zoon kreeg zes zonen en twee dochters.
Ik ben deze genalogie gaan onderzoeken omdat mijn oma (de moeder van mijn moeder) een dochter was van Anna Pieternella Oosthoek.
Voor deze genealogie heb ik gebruik gemaakt van de digitale stamboom van Rotterdam.Om er voor te zorgen dat ook de kinderen en kleinkinderen van de vrouwelijke naamdraagsters in de genealogie worden vermeld, heb ik er voor gekozen om de stamboom als parenteel te uit te voeren.
Wilde Rije

Mocht het zo zijn dat er in deze genealogie voorouders van u voorkomen, en u zou het leuk vinden dat ook uw gegevens hier komen te staan. Neem dan via mijn e-mail adres kontact met mij op. Ik zal u dan zo spoedig mogelijk terug schrijven zodat we tot e.v.t. uitwisseling van gegevens kunnen komen.
Bijvoorbaat dank voor uw eventuele medewerking.

Esdoorn
Esdoorn


punt Door hier vergrootglas op de link te klikken krijgt u de genealogie te zien.


punt Door hier op de link te klikken krijgt u een pagina met een overzicht van foto's.

terug naar openingspagina