"EEN GESLACHT UIT HET WESTLAND"Zanglijster De genealogie van de familie van der Kaaij begint rond 1663 te Buren in de provincie Gelderland. Rond dit jaartal werd het huwelijk tussen Gijsbrecht Sandersen. (die later ook wel van der Kaaij of van der Kay werd genoemd) en Mayken Hendricks. gesloten.
Uit hun huwelijk werden zes kinderen geboren. Hun oudste zoon Sander (later Alexander genoemd) verhuisde van Buren naar 's-Gravenhage. Ook zijn moeder verhuisde mee naar 's-Gravenhage en is daar op 6 Mei 1700 overleden. Of zijn vader, broers en zussen ook mee verhuisd zijn naar 's-Gravenhage is mij niet bekend.
Op zijn beurt verhuisde zijn zoon Krijn naar 's-Gravenzande. Deze Krijn is die gene die het geslacht van der Kaaij naar het Westland heeft gebracht. Vandaar dat de titel van deze genealogie is.

"EEN GESLACHT UIT HET WESTLAND"

Er is ook een tak van de familie van der Kaaij in Zweden terecht gekomen. Tussen 1941 en 1943 is Pieter Alexander van der Kaaij (X.58), geboren op 18 februari 1923, zoon van Leendert van der Kaaij en Pietje Huis vertrokken uit Nederland en gaan wonen in Zweden. Hij is hier gehuwd met Emy Wretman. Uit dit huwelijk zijn kinderen geboren. Inmiddels zijn er zelfs al achterkleinkinderen van hen.Voor de Genealogie van de familie van der Kaaij heb ik in eerste instantie gebruik gemaakt van verschillende onderzoeken die al door andere genealogen is gedaan.
Zelf heb ik door gebruikmaking van de index op de DTB's van de zeven Westlandse gemeenten deze stukken genealogie op verantwoorde wijze gekoppeld tot één grote genealogie.
Sinds de zomer van 2003 ben ik nu bezig om nog meer gegevens van de familie van der Kaaij te verzamelen. Daarvoor ben ik regelmatig in het archief van Naaldwijk. Ik ben nu begonnen om als eerste alle geboorte-, huwelijk- en overlijdenakten van de familie van der Kaaij na te kijken. Inmiddels heb ik al weer heel wat aanvullingen gevonden.

In eerste instantie heb ik deze stamboom opgezet als een genealogie. Dat wil zeggen dat je stopt bij een vrouw de nakomeling te vermelden. Zelf week ik hier al van af door toch haar kinderen en schoonkinderen te vermelden.
Inmiddels kreeg ik vragen of ook kleinkinderen van een oma die van der Kaaij heet vermeld kunnen worden. Om aan deze vraag te voldoen vermeld ik deze kleinkinderen nu ook.

Voor 1800 werd de naam van der Kaaij op verschillende manieren geschreven. Voor de juiste schrijfwijze probeer ik zoveel mogenlijk de oudste akte te gebruiken. Dit is dus meestal de doopakte en geboorteakte. Als er ook ander schrijfwijzen zijn terug te vinden staan die achter de naam vermeld met de toevoeging ook .... genoemd.Door hier op de link te klikken krijgt u een lijst te zien van wie ik aanvullende gegevens voor deze genealogie heb mogen ontvangen.

Om er voor te zorgen dat ook de kinderen en kleinkinderen van de vrouwelijke naamdraagsters in de genealogie worden vermeld, heb ik er voor gekozen om de stamboom als parenteel te uit te voeren.
Wilde Rije

Mocht het zo zijn dat er in deze genealogie voorouders van u voorkomen, en u zou het leuk vinden dat ook uw gegevens hier komen te staan. Neem dan via mijn e-mail adres kontact met mij op. Ik zal u dan zo spoedig mogelijk terug schrijven zodat we tot e.v.t. uitwisseling van gegevens kunnen komen.
Bijvoorbaat dank voor uw eventuele medewerking.

Esdoorn
Esdoorn


punt Door hier vergrootglas op de link te klikken krijgt u de genealogie te zien.


punt Door hier op de link te klikken krijgt u een pagina met een overzicht van foto's.

terug naar openingspagina