Example.html
[last update 29 okt 2014] NU meer dan 103000, meest, Westlandse personen!!.
Dynamic Family Tree
Bedenk: doel van deze side is uitsluitend het aandragen van info, die mogelijkerwijs van belang is.Lang niet overal zijn alle kinderen ingetikt. Het bestand is voornamelijk bedoeld om iemand in hoofdlijnen zo snel mogelijk zo ver mogelijk terug te laten komen er is niet gepoogd die info gepolijst neer te zetten. bedenk ook dat voor 1812 het gebrukelijk is doopinfo te gebruiken, en vanaf 1812 geboorte info. Om lege vakjes te voorkomen is er voor gekozen voor 1812 , als alleen de doopdatum mij bekend is, die in het vakje van de geboortedatum te zetten. Als ook de geboortedatum bekend, dan staat de doopdatum wel in het vakje doopdatum. Ongerechtheden in mijn nieuwe boompje gaarne melden! mailto:eering@kabelfoon.nl . ZORG ER VOOR DAT JAVA is geÔnstalleerd! Bron: Nu kwartierstaat van Zijl-van Gaalen geheel verwerkt! Van Eendenburg_Petrujus de Westlandse kwartieren gezien. Ik heb vrijwel alles gezien wat er op de nieuwe Westland CD staat Van alles voor 1812 heb ik een foto. Alle uitbreidingen op de nieuwe CD tov van de vorige zijn tot stand gekomen doordat ik er via foto's op heb geattendeerd. Van de oude boeken van voor 1812 staan inmiddels scans op het internet op de side van het Nationaal Archief. Dit zijn scans van kopieŽn die lang geleden zijn gemaakt. Zodat de fol.nummers niet altijd sporen met achteraf aangebrachte nummeringen tbv digitalisering. Het het moment van het afsluiten tbv van de cD waren we jammergenoeg nog niet geheel klaar met het hernoemen van bestanden zodat ze 1 op 1 corresponderen van die plaatjes. De excepten zijn nu uitgebreider dan bij de vorige versies. Maar alle soorten fouten komen nog voor. Incidentele leesfouten zullen altijd onvermijdelijk blijven. Maar er zijn ook structurele fouten, bijvoorbeeld bij dopen op naam (bij de D en de V). Zolang alles wordt gecontroleerd voor eigen publicatie geeft die nieuwe CD zeker extra info. ________________________________________________ zelf: vindt rechtsboven info over downloaden DFT\\ //zorg voor een gedcomfile\\ //biedt die file aan bij projekt\\ //compile\\ //kies bij file save\\ //in een nieuwe map, vlakbij je gedcom op example.htm drukken en je hebt je eigen groene boompje de hele map uploaden naar je website en je kunt je hele bestand beschikbaar maken zonder dat het in z'n geheel bruikbaar kan worden overgenomen!\\ neem contact op met de samensteller voor een extract in.txt vorm mailto:eering@kabelfoon.nl DYNAMIC FAMILY TREE Klik op bovenstaand stamboomicoontje om de dynamische stamboom te zien. Indien er geen icoontje verschijnt, is uw browser niet geschikt voor deze applicatie. Click on the family tree icon above to see the dynamic family tree. If the tree icon does not appear, it is very likely that your browser does not support the application. TAALONDERSTEUNING LANGUAGE SUPPORT Klik op de "VLAG"-knop om de taal te wijzigen. Click on the FLAG button to change language. OVER DIT PROGRAMMA ABOUT THIS PROGRAM Druk op de "OMTRENT"-knop voor details over hoe u uw eigen 'Dynamische Stamboom' kunt presenteren op het Web. For details on how to publish your own 'Dynamic Family Tree' on the Web, click on the ABOUT button. INTRODUCTIE INTRODUCTION De Stamboom toont de voorouders, en daar waar van toepassing, de kinderen en de partner van de geselecteerde persoon. In het geval van meerdere relaties wordt een "VOLGENDE PARTNER"-knop getoond, zodat alle partners bekeken kunnen worden. In dit geval worden de kinderen en partners voorzien van een relatienummer zodat duidelijk is welke personen tot welke relatie behoren. The Tree displays the ancestors, and where relevant, the children and spouse of the person at the 'focus' of the tree. In the case of multiple marriages, a NEXT_SPOUSE button is displayed, enabling each spouse to be examined in turn. In this case, children and spouse are each labelled with the appropriate marriage number. NAVIGEREN DOOR DE STAMBOOM NAVIGATING THE TREE Klik op een Nakomeling, Partner of een Voorouder om deze als uitgangspersoon te zien. Klik op de "INDEX"-knop of "DEELINDEX"-knop om rechtstreeks een uitgangspersoon te selecteren. De DEEL_INDEX mogelijkheid stelt u in staat om een index op te laten maken van de door uw gewenste personen. Voor het opmaken van deze index kan gebruik worden gemaakt van 'patroontekens'. Hoe u deze 'patroontekens' gebruikt worden kunt u lezen in het hulpscherm welke u op kunt roepen nadat u de "DEELINDEX"-knop geselecteerd heeft. Klik op de "TERUG"- of "VOORUIT"-knop om de personen te tonen welke u reeds als uitgangspersoon heeft bekeken. Click on any child, spouse or ancestor to bring them to the tree focus. Alternatively, click on either the FULL_INDEX or the FILTER_INDEX button and select an individual directly. The FILTER_INDEX facility enables the user to search for particular individuals by name, using 'wildcard' characters if required. The 'Search Box' which is displayed when the FILTER_INDEX button is clicked, has its own HELP facility giving full details of how to initiate searches. To move through a list of previous changes of 'focus', click on the BACK or FORWARD buttons as appropriate. TONEN GEGEVENS PERSOON DISPLAYING INDIVIDUAL DETAILS Wijs met de muis een persoon aan om de gegevens van die persoon te tonen in het informatiescherm. Indien er extra informatie of een afbeelding beschikbaar is zal in het informatie scherm '(+informatie)' en/of '(+afbeelding)' getoond worden. Klik de persoon aan om deze extra informatie en/of afbeelding te kunnen tonen. Klik nadat u de persoon geselecteerd heeft op de "INFORMATIE"- en/of "AFBEELDING"-knop om deze te tonen. Mocht om wat voor reden dan ook de informatie in het informatiescherm afgekapt zijn klik dan de persoon aan waarna de complete informatie via de "INFORMATIE"-knop alsnog beschikbaar komt. Position mouse pointer over an individual to display details. If further NOTES or an IMAGE of the individual are available, the displayed details will include the message '(+notes)' and/or '(+image)' as appropriate. To view this information, first bring the individual to the tree focus and click on either the NOTES button or the IMAGE button, which are displayed (as appropriate) above the individual. If the displayed details have been inadvertently 'clipped' by the information display panel, they may be expanded in NOTE form by bringing the individual to the tree focus and clicking on the individual. PROBAND EN KLEURCODES TREE OWNERSHIP AND COLOUR CODING De Proband van de stamboom staat in de titelbalk boven in het scherm. De relatie van de personen in de stamboom met de Proband zijn vervolgens met een kleur te herkennen: The 'owner' of the tree appears in the tree title and individuals are colour coded as follows: lichtblauw: proband. rood: nakomeling of voorouder van de proband. groen: persoon heeft gemeenschappelijke voorouders met de proband. donkerblauw: persoon heeft geen genetische relatie met de proband. blue: owner. red: ancestors and descendants of owner. green: others genetically related to owner (i.e. sharing a common ancestor). navy: not genetically related to owner. De "PROBAND"-knop plaatst de proband weer als uitgangspersoon in het scherm. De "WIJZIG PROBAND"-knop wisselt de Proband met de uitgangspersoon. Alle kleurcodes van de personen zullen op dat moment bijgewerkt worden aan de hand van de nieuwe Proband. De "STANDAARD PROBAND"-knop zorgt er voor dat de Proband weer gewijzigd wordt in diegene waarmee opgestart was. The OWNER button moves the owner to the tree 'focus' The CHANGE_OWNER button transfers ownership to the individual currently at tree focus and updates the colour coding accordingly. The DEFAULT_OWNER button restores ownership to the default setting.