Rituelen zijn bedoeld om een belangrijke gebeurtenis in je leven te markeren, je te helpen eenbepaald doel te bereiken, of om een vervelende periode af te sluiten en je te helpen door te gaan met je leven.

Door middel van een ritueel, waarin symbolische en magische handelingen worden verricht, kun je je intentie kracht bijzetten. Dit maakt het bijvoorbeeld makkelijker om een nieuwe levensfase te begeleiden. Ook kan een ritueel je energetisch opladen, zodat je geestelijk weer in balans kan raken en je gezondheid een oppepper krijgt.

Voorbeelden van rituelen zijn:

* Een reinigingsritueel - voor het energetisch ‘schoonmaken’ van een huis, kantoor of andere ruimte.
* Overgangsrituelen – een ritueel om een overgang in je leven te markeren, zoals een geboorte, huwelijk, jubileum, afscheid van een geliefde.
* Een ritueel om liefde aan te trekken (het gaat hier niet om een bepaalde persoon, maar om de liefde in het algemeen).
* Een krachtritueel. Om iemand meer kracht te geven voor een bepaalde situatie of in het algemeen.
* Een healing. Om iemand die (geestelijk of lichamelijk) ziek is te helpen om weer gezond te worden.

Natuurlijk zijn er ook andere soorten rituelen, schroom niet om contact met mij op te nemen om hiernaar te vragen, of om zelf met een idee te komen.

Rituelen kunnen samen met de betrokken persoon/personen worden uitgevoerd, maar dat hoeft niet. Mocht je er zelf, om de een of andere reden, niet bij kunnen of willen zijn, dan kan er een ritueel voor jou worden gedaan.

Wanneer je dat wilt, help ik je graag met het (bege)leiden van een ritueel.  

Bijdrage: in overleg.
(Dit is afhankelijk van het doel van het ritueel en het budget van de client.)