Midibestanden  van  Cantemus Domino

Nummer  uit GvL     lied    Nummer    meerstemmig    lied 
Psalm 116 Thans wandel ik vrij
Psalm 119-3 Uw woord is een lamp voor mijn voeten 1505 Aanbidt en dankt uw Vader
Psalm 150-3 Looft God in zijn heiligdom 1509 Adjuva nos
212 Laten wij roepen tot god onze Heer, 1510 Ave Verum  (W.A. Mozart)
225 Heer ontferm U 1511 Ave Verum    E. Elgar
235 Eer aan God 1512 Brood  op tafel
239 Eer aan God  Thomasmis 1513 Blijf mij nabij
242 Halleluja, Bereidt de weg van de Heer 1515 Cantate Domino  "De Lalande"
254 Halleluja , Niet van brood alleen 1526 Eet en Drinkt van brood en wijn
259 Halleluja, Doe ons Heer 1527 Ecce Quomodo
262 God heeft hem hoog verheven 1538 Gij zijt voorbij gegaan
295 Heilig  Missa ad modum gregorianum 1539 Gij zijt in glans verschenen
335 Lam Gods  Missa ad modum gregorianum 1560 Licht dat ons aanstoot in de morgen
403 Al heeft Hij ons verlaten 1561 Lam Gods dat draagt de zonden
417 De aarde is vervuld 1566 Mijn God zijt gij
420 Het lied van de getrouwe herder 1573 Het lied van de Heer in ons midden
432 Een mens te zijn op aarde 1579 Een lied op dood en leven
434 Eens, als de bazuinen klinken 1580 Regina Coeli  (G. Aichinger
454 Het lied van het Koninkrijk Gods 1581 Regina  Coeli ( A. Lotti )
460 Het woord dat ik jou geef (canon) 1589 Voor kleine mensen
472 Ik heb mijn hart tot U geheven 1594 Choral uit Kantate nr147  (J.S. Bach)
473 Ik sta voor U 1596 Wat in stilte bloeit
487 Het lied van de doper 1600 Ave Maria  (Haagh)
489 Lied aan het licht 1603 Naar U gaat mijn verlangen Heer
494 Mensen, wij zijn geroepen om te leven 1617 Te doen gerechtigheid
496 Midden in de dood 1630 In dulci jubilo
516 O waarlijk hoogste majesteit 1636 Looft uwen God alle tongen en talen
518 Sta op! Een morgen ongedacht 1639 Geloofsbelijdenis
531 Een nieuw bruiloftslied 1646 Ave Maria  (S. Rakhmaninov)
534 Verblijd u in de Heer te allen tijd 1647 Heer  ik heb U lief  psalm 118
537 Het lied van de komende Heer 1649 Te Deum
538 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 1653 Heer ontferm U
539 Voor alle heil'gen in de heerlijkheid 1654 Ave Maria (E. Elgar)
541 Het lied van vandaag en morgen 1656 Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam (psalm 8-2)
552 Wij bidden u Gods zegen toe 1662 Zingt van de Vader
564 Zingt voor de Heer een nieuw gezang 1669 Tollite hostias
570 Vriendelijk licht 1670 Aller einden der aarde  (kerst)
578 Het lied tussen licht en donker 1680 Locus iste  (Bruckner)
582 Dat woord 1692 De kinderen uit stenen verwekt
589 De heilige Geest 1694 Een mens te zijn op aarde
590 De heiligen, ons voorgegaan 1696 Die mij droeg
591 Lied van de opstanding 1699 Here Jezus om uw woord
602 Ere zij God de Zoon 1704 canon (Taize + onze vader
612 Here Jezus, om uw woord 1705 Brood en wijn
616 Hij die gesproken heeft 1707 alle volken der aarde huldigen U
635 Te doen gerechtigheid 1710 O bone Jesu  (M.A. Ingegneri)
643 Intochtslied 1713 Verblijdt u alle volken +Alleluia Taize
651 Wie in de schaduw Gods mag wonen 1716 Psalm 33 Uw genade Heer
659 Lied van woord en weg 1719 Verheugt u en juicht
442 Geest, die vuur en liefde zijt 1720 De vreugde voert ons naar dit huis
Psalm 67-1 Heel de aarde jubelt en juicht 1721 Cospodi  A, acclamatie bij de voorbede (Taize)
Psalm 126 Als God ons thuisbrengt 1723 Gloria  (missa ritmica)
441 Het lied van de eerste der mensen 1724 Lied van woord en weg
485 Kom tot ons, de wereld wacht 1726 Jubilate Deo  (W.A. Mozart)
514 Ons hart verheft zich tot U , Heer 1727 Jezus U bent het licht
532 U zij de glorie 1729 Het lied van Gods aanwezigheid
542 Lied om ontferming 1730 Zingt voor de Heer van liefde en trouw
565 Zingt voor de Heer van liefde en trouw 1624 Wij treden biddend in uw licht
655 Lied om mee te gaan 1732 Love Divine, All Loves Excelling    muz Philip Ledger
1760 look at the world John Rutter 1785  Panis Angelicus , Cesar Franck  (SATB)

  Home